Aвтозачёт RDA

Позывной
Cfmd Not cfmd % cfmd Rating
2576 66 97.5 5


  Save as excel

not cfmd
cfmd
new cfmd
 
1.UA9CGL2627
2.UA3SAQ2609
3.LZ1HA2589
4.UA3AKO2582
5.R3AT2576
6.RW1C2571
7.EA3NT2560
8.YU7BB2559
9.UA4NBA2556
 
cfmdnot cfmd

01MAIKOP

R01DTV/6 10-08-2013
RA6YDX 21-03-2010
RA6YJ 15-08-2015
RU6YJ 17-05-2019
UB5O/6/M 12-09-2015
UE16MT 15-09-2014
02ADYGEYSK

R7AB/6/M 13-06-2015
R7AB/M 09-05-2019
UA6AIW/6/M 11-06-2013
03GIAGINSKY AREA

RA6YDX/P 07-07-2019
UB5O/6/M 12-09-2015
04KOSHEKHABLSKY AREA

R6CZ/P 17-08-2019
RA6YDX/P 07-07-2019
UB5O/6/M 11-09-2015
05KRASNOGVARDEISKY DISTRICT

R7AB/6/M 13-06-2015
RT7A/6/P 17-08-2013
RU6YJ/P 18-11-2011
RV6ASU/6 20-08-2016
06MAIKOPSKY AREA

RL4R/6 18-08-2018
RM6Y 17-08-2019
RV6YB 17-08-2013
RY6Y 16-08-2014
UA6Y 13-01-2018
UB5O/6 21-07-2015
07TAKHTAMUKAYSKY AREA

R7AB/6/M 13-06-2015
R7AB/M 11-06-2017
RA6YDX/P 22-08-2015
RY6Y/P 22-08-2015
RZ5D/6/M 07-09-2019
UA6AIW/6/M 11-06-2013
08TEUCHEZHSKY AREA

R7AB/6/M 13-06-2015
R7AB/M 09-05-2019
RA6YDX/P 21-08-2015
RY6Y/P 22-08-2015
UA6AIW/6/M 11-06-2013
UB5O/6/M 13-09-2015
09SHOVGENOVSKY AREA

RA6YDX/P 07-07-2019
UB5O/6/M 13-09-2015
AL01ZHELEZNODOROZHNY DISTRICT OF BARNAUL

RA9YA/M 07-12-2012
RN9N/M 17-06-2018
RQ1A 03-12-2019
UA9UAX/M 03-06-2016
02INDUSTRIAL DISTRICT OF BARNAUL

RA9YA 17-08-2014
RA9YE 21-08-2016
RN9N/M 17-06-2018
UA9UAX/9 16-05-2013
03LENINSKY DISTRICT OF BARNAUL

RA9YN 16-08-2009
RP68BP 07-05-2013
RP70BP 03-05-2015
UA9UAX/9/M 16-05-2013
04OKTYABRSKY DISTRICT OF BARNAUL

RA9YA 24-11-2012
RC1M/9/M 05-05-2015
05CENTALNY DISTRICT OF BARNAUL

RA9YA/M 08-12-2012
UA9UAX/9/M 07-03-2012
08RUBTSOVSK

R8MD/9 10-07-2011
RA9YQM 20-08-2017
UA9MW/9 10-07-2011
09SLAVGOROD

R8MC/9 06-07-2011
R8MD/9 06-07-2011
RZ9YI 17-08-2019
UA9UAX/9/M 19-07-2013
UB5O/M 12-07-2018
10YAROVOYE

R8MC/9 06-07-2011
R9PS 23-11-2019
RN9N/M 14-07-2017
UA9UAX/9 19-07-2013
11ALEYSKY AREA

UA9UAX/9 18-07-2014
12ALTAISKY AREA

R8MC/9 17-07-2011
R8MD/9 17-07-2011
13BAYEVSKY AREA

R8OA/9/P 12-07-2014
RA9YA/M 17-07-2015
14BIYSKY AREA

R9MJ/M 04-04-2018
RC1M/9/M 07-05-2015
RV9YP 18-08-2012
RW9UZZ/M 04-11-2016
UA9MA/M 18-08-2018
UA9UAX/9/M 18-08-2011
UA9ZZ/P 15-09-2018
UB5O/M 28-08-2019
15BLAGOVESHCHENSK AREA

R8MC/9 07-07-2011
R8MD/9 07-07-2011
UA9MW/9 07-07-2011
UA9UAX/9/M 23-07-2013
16BURLINSKY AREA

R120K 03-05-2015
R8MD/9 05-07-2011
RL9Y 21-03-2020
RN9N/M 14-07-2017
RZ9YF 20-01-2010
UA9MA 27-06-2017
17BYSTROISTOKSKY AREA

R9MJ/M 05-04-2018
RN9N/M 22-06-2018
UA9UAX/9 16-05-2015
18VOLCHIKHINSKY AREA

R8OA/9/P 13-07-2014
19EGORYEVSKY AREA

UA9YRQ/M 14-06-2014
20ELTSOVSKY AREA

R8MC/9 25-07-2011
RN9N/M 20-06-2018
RW9UZZ/M 04-11-2016
21ZAVYALOVSKY AREA

R8OA/9/P 12-07-2014
RA9YA/M 25-07-2014
RA9YA/P 25-07-2014
RO9O/P 18-07-2019
UA9MA/M 11-08-2017
22ZALESOVSKY AREA

UA9MA/M 22-05-2018
UA9UAX/9 17-05-2015
UA9UAX/9/M 12-07-2012
23ZARINSKY AREA

R8MC/9 26-07-2011
R8MD/9 26-07-2011
RN9N/M 18-06-2017
24ZMEINOGORSKY AREA

R8MC/9 11-07-2011
R8MD/9 11-07-2011
RX9YJ 18-02-2015
UA9MW/9 11-07-2011
UA9UAX/9/M 17-07-2012
25ZONALNYJ AREA

R8OA/9/M 11-06-2013
RA9YA/M 02-10-2012
UA9UAX/9 16-05-2015
26KALMANSKY AREA

R8MC/9 28-07-2011
R8MD/9 28-07-2011
RC9YA/P 01-10-2012
RN9N/M 13-06-2017
UA9MA/M 12-05-2018
27KAMENSKY AREA

R8MC/9 31-07-2011
R8MD/9 01-08-2011
R8OA/9/P 12-07-2014
RK9Y/P 15-08-2015
RN9N/M 10-06-2018
RW9OW 17-08-2019
UA9MA/M 11-08-2017
28KLYUCHEVSKY AREA

R8MC/9 08-07-2011
R8MD/9 08-07-2011
RN9N/M 15-07-2017
UA9MW/9 08-07-2011
UA9UAX/9/M 18-07-2013
29KOSIKHINSKY AREA

R8MD/9 28-07-2011
RC1M/9/M 05-05-2015
UA9MA/M 22-05-2018
30KRASNOGORSK AREA

RN9N/M 16-06-2017
RQ9O/P 31-05-2019
UA9UAX/9/M 18-08-2011
31KRASNOSHCHEKOVSKY AREA

R8MC/9 13-07-2011
UA9UAX/9 16-07-2012
UA9YRQ/M 11-06-2013
UA9YRQ/P 11-08-2017
32KRUTIKHINSKY AREA

R8MC/9 01-08-2011
R8MD/9 01-08-2011
R8OA/P 17-05-2014
RA9Y/P 17-08-2014
33KULUNDINSKY AREA

R9YP 16-08-2014
RN9N/M 15-07-2017
UA9MA/M 28-06-2017
UA9UAX/9/M 18-07-2013
34KURYINSKY AREA

UA9MA/M 09-08-2017
UA9UAX/9/M 17-07-2012
UA9YRQ/M 14-06-2014
35KYTMANOVSKY AREA

R8MC/9 25-07-2011
UA9MA/M 22-05-2018
36LOKTEVSKY AREA

R8MC/9 11-07-2011
R8MD/9 11-07-2011
R8OA/9/P 14-07-2014
UA9MW/9 11-07-2011
UA9UAX/9/M 18-07-2012
37MAMONTOVSKY AREA

RC1M/9/M 05-05-2015
UA9UAX/9 20-07-2014
UA9UAX/9/M 24-07-2013
38MIKHAYLOVSKY AREA

R8OA/9/P 13-07-2014
39NEMETSKY NATIONAL AREA

R8MD/9 05-07-2011
UA9MW/9 05-07-2011
UB5O/M 11-07-2018
40NOVICHIKHINSKY AREA

RA9YA/M 23-08-2012
UA9YRQ/M 14-06-2014
41PAVLOVSKY AREA

RA9YA/M 11-05-2012
RC1M/9/M 05-05-2015
RN9N/M 13-06-2017
UA9MA/M 12-05-2018
42PANKRUSHIKHINSKY AREA

R8MD/9 31-07-2011
UA9UAX/9 22-07-2014
43PERVOMAJSKY AREA

RN9N/M 13-06-2017
UA9MA/M 22-05-2018
UA9UAX/9/M 07-03-2012
UB5O/M 31-08-2019
 44PETROPAVLOVSKY AREA

UA9UAX/9/M 14-07-2012
45POSPELIKHINSKY AREA

RA9YQM/P 16-08-2014
UA9YRQ/M 14-06-2014
46REBRIKHINSKY AREA

RC1M/9/M 05-05-2015
RN9N/M 10-06-2018
UA9UAX/9 20-07-2014
47RODINSKY AREA

R8OA/9/P 13-07-2014
RA9YA/M 24-07-2014
RA9YA/P 24-07-2014
RK9YWE/P 05-07-2014
UA9UAX/9/M 23-07-2013
48ROMANOVSKY AREA

R8OA/9/P 12-07-2014
RA9YA/M 14-07-2015
RC1M/9/M 04-05-2015
UA9UAX/9/M 23-07-2013
49RUBTSOVSKY AREA

R9YC 23-11-2019
UA9YRQ/M 14-06-2014
51SMOLENSKY AREA

R9MJ/M 28-03-2018
RA9YA/M 02-10-2012
RN9N/M 22-06-2018
UA9UAX/9 16-05-2015
UA9YAD 16-03-2008
52SOVETSKY AREA

RN9N/M 14-06-2017
UA9UAX/9 16-05-2015
UA9ZZ 22-03-2020
53SOLONESHENSKY AREA

UA9UAX/9/M 14-07-2012
54SOLTONSKY AREA

RN9N/M 15-06-2018
UA9UAX/9/M 01-08-2013
55SUYETSKY AREA

R8MC/9 31-07-2011
R8MD/9 31-07-2011
UA9MA 29-09-2018
56TABUNSKY AREA

R8MC/9 07-07-2011
R8MD/9 07-07-2011
57TALMENSKY AREA

RA9YA/P 14-04-2012
UA9MA/M 21-05-2018
UA9MAC/9 25-07-2011
UA9UAX/9/M 07-03-2012
UB5O/M 31-08-2019
58TOGULSKY AREA

RN9N/M 20-06-2018
UA9MA/M 22-05-2018
59TOPCHIKHINSKY AREA

R8MC/9 28-07-2011
RN9N/M 13-06-2017
UA9MA/M 02-09-2017
60TRETYAKOVSKY AREA

R8MC/9 12-07-2011
UA9UAX/9/M 19-07-2012
61TROITSKY AREA

R8MC/9 28-07-2011
R8MD/9 28-07-2011
RC1M/9/M 05-05-2015
UA9MA 30-09-2018
62TYUMENTSEVSKY AREA

RN9N/M 10-06-2018
UA9UAX/9/M 24-07-2013
63UGLOVSKY AREA

UA9UAX/9/M 21-07-2012
64UST-KALMANSKIY AREA

R9MJ/M 07-04-2018
65UST-PRISTANSKIY AREA

R9MJ/M 07-04-2018
UA9UAX/9 18-07-2014
66HABARSKY AREA

R8MC/9 05-07-2011
R8MD/9 05-07-2011
UA9MA/M 27-06-2017
UA9UAX/9 22-07-2014
67TSELINNY AREA

R8MD/9 24-07-2011
UA9MAC/9 25-07-2011
68CHARYSHSKY AREA

RN9N/M 14-06-2018
UA9UAX/9/M 23-07-2012
UA9YRQ/M 11-06-2013
UE44R/9 02-08-2013
69SHELABOLIKHINSKY AREA

RA9YA/M 11-05-2012
RN9N/M 10-06-2018
UA9MA/M 12-05-2018
UA9UAX/M 03-06-2017
70SHIPUNOVSKY AREA

UA9YRQ/M 14-06-2014
71ALEYSK

RN9N/M 17-06-2018
UA9MA/M 02-09-2017
UA9UAX/9 18-07-2014
72BELOKURIKHA

R9MJ/M 28-03-2018
RA9YBZ 05-03-2015
UA9MA/M 13-04-2019
73BIYSK

RN9N/M 18-06-2017
RV9YP 20-08-2016
UA9UAX/9 15-05-2015
75ZARINSK

RN9N/M 20-06-2018
78NOVOALTAISK

R8MC/9 27-07-2011
RN9N/M 24-06-2018
RT9YW 02-08-2016
UA9MA/M 11-04-2019
UA9UAX/9/P 18-08-2013
UA9YIY 12-01-2020
79ZATO SIBIRSKY

RN9N/M 12-06-2017
UA9MA/M 11-04-2019
UA9UAX/M 04-06-2016
UB5O/M 31-08-2019
AM01BLAGOVESHCHENSK

R2016KW 30-04-2016
R4AK/0 03-07-2015
RW80KEDR 20-03-2014
UA0JFG 19-08-2017
UA0JGF 25-12-2011
UB5O/M 08-08-2019
02BELOGORSK

R4AK/0 03-07-2015
RA0J 20-02-2015
03ZEYA

RA0JBL 15-08-2015
UB5O/M 13-08-2019
04RAYCHIKHINSK

R2016KW 29-04-2016
R4AK/0 02-07-2015
UB5O/M 08-08-2019
05SVOBODNYJ

R4AK/0 01-07-2015
UB5O/M 07-08-2019
06TYNDA

R4AK/0 04-07-2015
UB5O 05-08-2019
07SHIMANOVSK

R4AK/0 03-07-2015
08ARKHARINSKY AREA

R0CM/0 04-09-2015
R4AK/0 02-07-2015
UB5O/M 12-08-2019
09BELOGORSKY AREA

RK0AXC/0 24-08-2010
RN0JN/M 13-06-2015
UB5O/M 12-08-2019
10BLAGOVESHCHENSK AREA

R0JF 14-09-2019
R11QRP/0 05-09-2013
UB5O/M 08-08-2019
11BUREYSKY AREA

R0CM/0 05-09-2015
R4AK/0 02-07-2015
UB5O/M 12-08-2019
12ZAVITINSKY AREA / INCL. ZAVITINSK/

R4AK/0/P 02-07-2015
UB5O/M 08-08-2019
13ZEYSKY AREA

R0JAS 15-12-2019
RA0Q/0/P 28-08-2014
UB5O/M 06-08-2019
14IVANOVSKY AREA

R4AK/0 03-07-2015
15KONSTANTINOVSKY AREA

R4AK/0 03-07-2015
UB5O/M 08-08-2019
16MAGDAGACHINSKY AREA

RA0Q/0/P 01-04-2015
UB5O/M 06-08-2019
17MAZANOVSKY AREA

R4AK/0 01-07-2015
UB5O/M 07-08-2019
18MIKHAYLOVSKY AREA

R4AK/0 02-07-2015
UB5O/M 08-08-2019
19OKTYABRSKY DISTRICT

R4AK/0 02-07-2015
RK0AXC/0 24-08-2010
UB5O/M 08-08-2019
20ROMNENSKY AREA

R4AK/0/P 02-07-2015
UB5O/M 12-08-2019
21SVOBODNENSKY AREA

RZ0JWA 13-06-2015
UB5O/M 07-08-2019
22SELEMDZHINSKY AREA

UE0QDA/0 20-08-2007
23SERYSHEVSKY AREA

R4AK/0/P 01-07-2015
RK0AXC/0 24-08-2010
UB5O/M 07-08-2019
24SKOVORODINSKY AREA / INCL. SKOVORODINO /

RA0Q/0/P 24-08-2014
25TAMBOVSKY AREA

R4AK/0/P 03-07-2015
UB5O/M 08-08-2019
26TYNDINSKY AREA

R4AK/0/P 04-07-2015
RA0Q/0/P 25-08-2014
UB5O 05-08-2019
27SHIMANOWSKI AREA

R4AK/0/P 03-07-2015
RA0Q/0/P 01-04-2015
UB5O 06-08-2019
28ZATO TSIOLKOVSKY

R0JAC 14-04-2019
RN0JD 12-02-2016
UB5O/M 07-08-2019
29PROGRESS

R0JAN 16-03-2019
UA0JFD 25-03-2019
UB5O/M 08-08-2019
AO01KIROVSKY DISTRICT OF ASTRAKHAN

RU6UR/M 06-06-2015
UB5O/M 23-09-2016
02LENINSKY DISTRICT OF ASTRAKHAN

RU6UR/M 06-06-2015
03SOVETSKY DISTRICT OF ASTRAKHAN

RU6UR 02-05-2017
RU6UR/M 23-04-2015
04TRUSOVSKY DISTRICT OF ASTRAKHAN

R7AB/M 01-11-2016
RU6UR/M 23-03-2015
06ZATO ZNAMENSK

R7AB/M 30-10-2016
RN9N/M 20-07-2019
RT5K/6/M 29-08-2013
RU6UR/M 27-03-2015
07AKHTUBINSKY AREA / INCL. AKHTUBINSK /

R7AB/M 31-10-2016
R9DA/6 13-07-2011
R9MAV/6 15-07-2019
RC4A/P 28-08-2019
RN9N/M 20-07-2019
RT5K/6/M 29-08-2013
RU6UR/M 27-03-2015
RU9CK/6/M 03-09-2013
RU9CK/6/P 06-09-2013
UA4ATL/6/P 25-07-2014
08VOLODARSKY AREA

R7AB/M 31-10-2016
R9MJ/M 17-07-2019
RU6UR/M 26-03-2015
UB5O/6/M 23-09-2016
09ENOTAYEVSKY AREA

R7AB/M 02-11-2016
R7AB/P 07-10-2019
RN9N/M 16-07-2019
RT5K/6/M 28-08-2012
RU9CK/6/P 06-09-2013
10IKRYANINSKY AREA

R7AB/M 01-11-2016
RU6UR/M 24-03-2015
UA6GO/MM 07-03-2015
11KAMYZYAKSKY AREA / INCL. KAMYZYAK/

RU6UR/M 24-03-2015
UA3EDP/6 13-04-2010
UB5O/6/M 23-09-2016
12KRASNOYARSK AREA

R7AB/M 31-10-2016
R9MJ/M 17-07-2019
RU6UR/M 26-03-2015
UB5O/6 23-09-2016
13LIMANSKY AREA

R7AB/M 01-11-2016
R7AB/P 08-10-2019
RC6U 17-08-2019
UB5O/6/M 24-09-2016
14NARIMANOVSKY AREA / INCL. NARIMANOV/

R7AB/M 02-11-2016
R7AB/P 08-10-2019
RG22VY 31-03-2014
RN9N/M 16-07-2019
UA3IHJ/6 02-09-2012
15PRIVOLZHSKY AREA

R7AB/P 31-10-2016
R8FF/6 19-02-2018
RU6UR/M 24-03-2015
UB5O/6/M 23-09-2016
16HARABALINSKY AREA / INCL. HARABALI/

R2DX/6/P 01-09-2013
R9MJ/M 17-07-2019
17CHERNOYARSKY AREA

R7AB/P 06-10-2019
RC4AF/6/P 20-07-2012
UB5O/6/M 24-09-2016
AR01ISAKOGORSKY DISTRICT OF ARKHANGELSK

R0000O 10-02-2014
R100RQA 14-09-2013
R1OAI/M 28-08-2015
R1OAY 22-09-2019
RA1OT 17-08-2013
RA1OW 17-08-2013
RJ1O 01-05-2018
RK1O/MM 30-06-2016
RK1OZM/P 17-08-2013
RN1ON/P 08-06-2016
RQ4D/1/P 21-08-2016
RZ1O 16-08-2014
RZ1OA 19-08-2018
UA1OJL 20-08-2016
UA1OJL/P 31-10-2013
UA1OOX/M 12-06-2016
UA1OOX/P 16-08-2014
05KORYAZHMA

RM1O 02-10-2019
RP70AU 07-05-2015
UA1OMS 30-05-2009
UE80AR 22-07-2017
UE80GS 19-05-2018
06KOTLAS

R100K 23-06-2017
RA1OD 26-01-2010
07NOVODVINSK

UA1PBA/1 13-07-2015
UA1PBA/P 18-07-2018
08ONEGA

03.2020 8.6%
09SEVERODVINSK

R1OO 04-10-2019
RP1OS 07-05-2009
UA1OIW 25-06-2019
10ZATO MIRNY

RO80KEDR 10-03-2014
11VELSKY AREA / INCL. VELSK/

RA1OHX/M 21-05-2016
RD1A/M 26-08-2019
UB5O/M 17-06-2018
12VERKHNETOYEMSKY AREA

RK1OWZ/P 07-09-2019
13VILEGODSKY AREA

RK1OWZ/P 06-09-2008
14VINOGRADOVSKY AREA

R1OO/P 31-07-2015
15KARGOPOLSKY AREA / INCL. KARGOPOL/

RA1OHX 16-08-2014
RA1OHX/P 03-01-2018
RA22OH 31-03-2014
RD1A/M 23-08-2019
16KONOSHSKY AREA

R1OAI/M 13-09-2015
RA1OHX/P 13-09-2015
17KOTLASSKY AREA / INCL. SOLVYCHEGODSK/

UA1OMS 20-03-2010
18KRASNOBORSKY AREA

RK1OWZ/P 07-09-2019
19LENSKY AREA

UA1ODY 09-08-2019
UA1ODY/M 13-08-2019
20LESHUKONSKY AREA

R1OAI/P 18-07-2015
RA1OHX/P 18-07-2015
RK1OWA/P 20-07-2019
21MEZENSKY AREA / INCL. MEZEN /

RI1O 19-08-2014
RI1OM 02-07-2019
RK1OWA/P 20-07-2019
UA1OJL/MM 06-07-2019
22NYANDOMSKY AREA / INCL. NYANDOMA/

R1OAI/M 28-06-2015
R2GAB/1 24-09-2012
RA1OHX 21-05-2016
RA1OHX/M 24-12-2017
RD1A/M 23-08-2019
23ONEZHSKY AREA / INCL. ONEGA /

RZ1OK 15-12-2019
24PINEZHSKY AREA

R100FA 28-02-2020
R1OAE/P 18-07-2019
RA1OHX/M 18-07-2015
UE25IK 12-06-2015
25PLESETSKY AREA

RA1OHX/P 18-08-2018
RK1OWZ/P 25-03-2015
RK1OZM/P 24-03-2015
26PRIMORSKY AREA

R100RQA 21-08-2013
RD1A/M 24-08-2019
RI1F 05-10-2017
RI1OB 06-05-2019
RN1ON 18-08-2019
RZ3DJ/1 09-07-2009
UB5O/1 02-06-2016
UE1OLH 01-08-2009
UE90PR 25-07-2019
27SOLOVETSKIY AREA 28USTYANSKY AREA

09.2016 58.3%
29HOLMOGORSKY AREA

R1OAE/P 18-07-2019
R300ML 12-11-2011
RA1OHX/M 17-07-2015
RD1A/M 24-08-2019
UA1OJL/P 13-05-2019
30SHENKURSKY AREA / INCL. SHENKURSK/

R1OAI/M 21-05-2016
UA1PBA/1 01-07-2015
UA1PBA/P 14-06-2017
31NOVAYA ZEMLYA

01.2009 67.8%
32FRANZ JOSEPH LAND

R1FJT 07-06-2008
RI1FJ 30-10-2012
BA01DEMSKY DISTRICT OF UFA

R100WW 23-03-2019
RM8W/M 25-08-2019
RN9S/M 08-06-2019
RX9WN/M 17-08-2012
UA8WAA/M 08-11-2012
02KALININSKY DISTRICT OF UFA

R100WW 14-03-2019
RM8W/M 26-08-2019
RX9WN/M 02-11-2012
UB5O/M 30-06-2018
03KIROVSKY DISTRICT OF UFA

R100WW 16-03-2019
RM8W/M 10-11-2019
RN9S/M 08-06-2019
RP67UF 08-05-2012
RT22WF 06-01-2014
RU9WZ 15-08-2015
RV9WB/A 18-08-2018
RW9W 09-01-2016
RX9WN/M 02-11-2012
04LENINSKY DISTRICT OF UFA

R100WW 23-03-2019
R2013CG 24-02-2013
R20UFA 16-09-2017
RN9S/M 08-06-2019
RX22WN 31-03-2014
RX9WN 18-08-2018
RX9WN/M 19-08-2011
UB5O/4 02-07-2019
05OKTYABRSKY DISTRICT OF UFA

R100WB 15-03-2019
R2019CG 05-07-2019
R450WA 10-12-2007
R450WB 10-12-2007
RM8W 17-08-2013
RM8W/M 27-08-2019
RO8WA 19-03-2010
RV22WB 08-03-2014
RV9WB 18-08-2012
UB5O/M 30-06-2018
06ORDZHONIKIDZEVSKY DISTRICT OF UFA

R100WW 14-03-2019
RM8W/M 28-08-2019
RP9W 02-05-2010
RV9WB/P 15-08-2015
RX9WN 26-01-2010
UE9WFJ 22-12-2007
07SOVETSKY DISTRICT OF UFA

R100WW 16-03-2019
RN9S/M 08-06-2019
RN9WT 19-08-2017
RV9WB/A 20-08-2016
RX9WN/M 04-11-2010
08AGIDEL

RA9WU/P 01-01-2012
RM8W/M 22-02-2013
UB5O/4/M 03-02-2019
17KUMERTAU

R2019CG 03-07-2019
RN9S/M 08-06-2019
RZ9WJ/M 08-03-2013
UB5O/M 09-08-2017
19NEFTEKAMSK

R100WK 15-03-2019
RA9WU 25-05-2015
20OKTJABR`SKY

RV9WMZ 07-05-2010
RW9WT 30-11-2014
21SALAVAT

R25ARCK/4 25-01-2016
RV90WB 06-12-2014
RZ9WJ/M 21-09-2014
UB5O/M 19-07-2018
22SIBAY

RZ9WJ/M 31-05-2014
UB5O/M 08-08-2017
23STERLITAMAK

RN9S/M 08-06-2019
RV9W 15-08-2015
RZ9WJ/M 30-08-2014
UA9W 18-08-2018
UB5O/M 19-07-2018
27ZATO MEZHGORE

RM8W/M 06-04-2019
28ABZELILOVSKY AREA

RN9N/M 30-04-2019
RX9WT/P 03-11-2010
RZ9WJ 08-09-2012
RZ9WJ/M 05-09-2014
UB5O/M 18-07-2018
29ALSHEEVSKY AREA

RD8W/P 17-08-2013
RV9WB/P 13-07-2019
RX9WN/M 05-03-2014
UA8WAA/M 13-06-2015
UB5O/M 20-07-2018
30ARKHANGELSK AREA

RM8W/M 10-11-2019
RX9WN/M 15-08-2009
UB5O/M 19-07-2018
31ASKINSKY AREA

RM8W/M 08-07-2018
UA8WAA/M 08-05-2013
UB5O/M 29-06-2018
32AURGAZINSKY AREA

RD8W/P 17-08-2014
RM8W/M 11-06-2013
RN9S/M 08-06-2019
RX9WN/M 05-03-2014
UA9W 17-08-2019
33BAYMAKSKY AREA / INCL. BAYMAK/

RN9N/M 01-05-2019
RZ9WJ 07-09-2012
RZ9WJ/M 30-05-2014
UB5O/M 08-08-2017
34BAKALINSKY AREA

R8WM/M 22-09-2019
RM8W/M 22-09-2019
RZ9WJ/M 01-08-2014
UA8WAA/M 06-01-2013
35BALTACHEVSKY AREA

RM8W/M 08-07-2018
RV9WB/P 12-11-2015
UA8WAA/M 09-05-2013
36BELEBEEVSKY AREA / INCL. BELEBEY/

UA8WAA/M 13-06-2015
37BELOKATAYSKY AREA

RP70UF 06-05-2015
RX9WN/M 20-10-2012
UA8WAA/M 27-06-2014
UB5O/M 01-07-2018
38BELORETSKY AREA / INCL. BELORECK /

RM8W/M 06-04-2019
39BIZHBULYAKSKY AREA

RU9SO/M 10-06-2018
UA8WAA/M 13-06-2015
40BIRSKY AREA / INCL. BIRSK /

RM8W/M 03-10-2019
RV9WB/P 19-08-2011
UA8WAA/M 11-06-2013
UB5O/M 29-06-2018
41BLAGOVARSKY AREA

RM8W/M 24-03-2019
UA8WAA/M 08-11-2012
42BLAGOVESHCHENSK AREA / INCL. BLAGOVESHCHENSK /

R10RTRS/9 23-08-2011
R95WURC 15-12-2019
RM8W 15-12-2019
RM8W/M 02-10-2019
RX9WN/M 15-08-2008
UB5O/M 30-06-2018
43BUZDYAKSKY AREA

RM8W/M 24-03-2019
UA8WAA/M 04-05-2013
44BURAYEVSKY AREA

RA9WU/P 23-02-2013
RM8W/M 15-09-2019
UA8WAA/M 26-09-2014
UB5O/M 29-06-2018
45BURZYANSKY AREA

RX9WT/P 02-10-2012
RZ9WJ/M 11-04-2014
UE9WFF 12-06-2009
46GAFURIYSKY AREA

RM8W/M 11-06-2013
47DAVLEKANOVSKY AREA / INCL. DAVLEKANOVO/

R2013CG 18-02-2013
RP72WU 09-05-2017
RX9WN/M 24-07-2012
RZ90WU 10-12-2014
RZ9WU/M 14-06-2014
RZ9WU/P 02-09-2017
UA8WAA/M 13-06-2015
UA8WAA/P 26-07-2012
48DUVANSKY AREA

UA8WAA/M 26-06-2014
UB5O/M 30-06-2018
49DYURTYULINSKY AREA / INCL. DYURTYULI/

RM8W/M 10-02-2019
UA8WAA/M 29-11-2012
UA8WAA/P 17-08-2013
50ERMEKEEVSKY AREA

RV9WMZ 07-05-2010
RZ9WU/M 01-11-2014
UA8WAA/M 18-05-2013
51ZIANCHURINSKY AREA

UB5O/M 08-08-2017
52ZILAIRSKY AREA

RX9WT/P 13-10-2013
RZ9WJ/M 30-08-2013
UB5O/M 08-08-2017
53IGLINSKY AREA

R7AB/M 29-07-2017
RW9WJ/P 07-09-2012
RX9WN/M 16-08-2013
RX9WN/P 20-08-2016
UB5O/M 30-06-2018
UE9WDA/M 08-01-2009
 54ILISHEVSKY AREA

RM8W/M 16-02-2013
RZ9WJ/M 04-09-2015
UA8WAA/M 29-11-2012
55ISHIMBAYSKY AREA / INCL. ISHIMBAY /

R15CWC/4 08-08-2015
R18KDR/4 03-12-2015
R2013CG 26-02-2013
R2015KM 23-08-2015
R20UFA 17-09-2017
R25ARCK/4 25-01-2016
R8WO 18-08-2019
R90WOB 13-12-2014
R9WDV 20-08-2016
RP67GI 09-05-2012
RP70GI 07-05-2015
RP71GI 09-05-2016
RT73EA 08-06-2016
RU20WC 01-01-2013
RZ9WJ 02-11-2012
RZ9WJ/M 21-09-2014
UA9WOB 18-04-2010
UB5O/M 19-07-2018
56KALTASINSKY AREA

RM8W/M 15-09-2019
UB5O/M 29-06-2018
57KARAIDELSKY AREA

UA8WAA/M 08-05-2013
UB5O/M 29-06-2018
58KARMASKALINSKY AREA

RM8W/M 10-11-2019
RN9S/M 08-06-2019
RX9WN/M 05-03-2014
RZ9WU/P 10-09-2013
UB5O/M 19-07-2018
59KIGINSKY AREA

UA8WAA/M 27-06-2014
UB5O/M 01-07-2018
60KRASNOKAMSK AREA

RA9WU/P 18-10-2014
RM8W/M 22-02-2013
UB5O/4/M 03-02-2019
61KUGARCHINSKY AREA

RZ9WJ/M 09-05-2014
UB5O/M 08-08-2017
62KUYURGAZINSKY AREA

RN9S/M 08-06-2019
RU9SO/M 10-06-2018
63KUSHNARENKOVSKY AREA

RM8W/M 29-09-2019
RX9WN/M 26-06-2009
RX9WN/P 15-08-2015
UB5O/M 30-06-2018
64MELEUZOVSKY AREA / INCL. MELEUZ/

R2013CG 26-02-2013
R9WJ 23-10-2019
RN9S/M 08-06-2019
RU9SO 21-07-2017
RX9WN/M 05-03-2014
RZ9WJ/M 23-03-2013
UB5O/M 09-08-2017
65MECHETLINSKY AREA

UA8WAA/M 27-06-2014
UA9CGL/4/M 15-07-2016
UA9WQK/P 15-08-2009
UB5O/M 30-06-2018
66MISHKINSKY AREA

RM8W/M 15-09-2019
UA8WAA/M 11-06-2013
UB5O/M 29-06-2018
67MIYAKINSKY AREA

RM8W/M 22-09-2018
RV9WB/P 13-07-2019
RX9WN/M 05-03-2014
UA8WAA/M 13-06-2015
UB5O/M 19-07-2018
68NURIMANOVSKY AREA

RM8W/M 31-08-2019
RM8W/P 19-08-2011
RX9WN/M 02-11-2012
UA8WAA/P 15-08-2015
UB5O/M 30-06-2018
UE9WDA/M 08-01-2009
69SALAVATSKY AREA

RN9N/M 06-05-2019
RX9WN/M 20-10-2012
UA9CGL/4/M 15-07-2016
70STERLIBASHEVSKY AREA

RD8W/P 15-08-2015
UB5O/M 19-07-2018
71STERLITAMAKSKY AREA

R2019CG 13-07-2019
R8WF 18-08-2019
RN9S/M 08-06-2019
RV9WA 21-03-2010
RV9WB/P 13-07-2019
RX9WN/M 05-03-2014
RZ9WJ/M 30-08-2014
RZ9WU/M 24-06-2017
UA9KAA/4 15-08-2015
UB5O/M 19-07-2018
72TATYSHLINSKY AREA

RV9WB/M 07-01-2009
UA8WAA/M 09-05-2013
73TUYMAZINSKY AREA / INCL. TUYMAZY /

RM8W/M 24-03-2019
UA8WAA/M 27-09-2013
74UFIMSKY AREA

R100WW 16-03-2019
RM8W/M 24-03-2019
RN9S/M 08-06-2019
RV9WIW/P 09-11-2013
RX9WN/M 27-08-2009
RX9WN/P 16-08-2014
UA8WAA/M 13-06-2015
75UCHALINSKY AREA / INCL. UCHALY/

RM8W/M 23-03-2013
RM8W/P 22-03-2013
RN9N/M 05-05-2019
RV90WB 18-12-2014
RV9WB/P 22-03-2013
UB5O/M 18-07-2018
76FEDOROVSKY AREA

R9WW 19-03-2011
RX9WN/M 05-03-2014
UB5O/M 09-08-2017
77HAYBULLINSKY AREA

RK9SWF/9 20-08-2011
RV9CHB/4 17-07-2017
UB5O/M 08-08-2017
78CHEKMAGUSHEVSKY AREA

RM8W/M 22-09-2019
RX9WN/M 08-05-2012
UA8WAA/M 26-09-2013
79CHISHMINSKY AREA

R100WW 16-03-2019
RM8W/M 24-03-2019
RN9WT/P 16-08-2014
RV9WB/P 15-08-2009
RX9WN/M 24-07-2012
UA8WAA/M 13-06-2015
80SHARANSKY AREA

RM8W/M 22-09-2019
UA8WAA/M 27-09-2013
81YANAULSKY AREA / INCL. YANAUL/

RA9WU/P 02-09-2012
RM8W/M 15-09-2019
BO01VOSTOCHNY DISTRICT OF BELGOROD

R2ZA 17-08-2019
RD3ZA/M 11-06-2017
RX3Q/M 08-06-2019
UB5O/3 14-07-2015
02ZAPADNY DISTRICT OF BELGOROD

RD3ZA/M 11-06-2017
UB5O/3 14-07-2015
05GUBKINSKY DISTRICT

RP65Z 04-05-2010
RV3ZN 18-08-2018
RX3Z 16-08-2014
06STARY OSKOL DISTRICT

R3ZO/P 15-08-2015
RW3O/M 28-03-2016
UB5O/3 04-11-2015
UB5O/M 14-11-2015
08ALEXEYEVSKY DISTRICT / INCL. ALEKSEYEVKA /

R3ZV 18-08-2013
RL3QHF/M 12-11-2015
RX3Q/M 08-06-2019
UA3Z 16-08-2014
UA3ZCQ 11-11-2019
UB5O/3 01-06-2015
UB5O/M 12-11-2015
09BELGORODSKY AREA

R7AB/M 23-07-2019
UB5O/3 14-07-2015
10BORISOVSKY AREA

R3OM/3 16-08-2014
RN3ZRD/P 28-04-2013
UB5O/M 06-04-2016
11VALUYSKY AREA / INCL. VALUYKI/

RN3ZR 19-08-2011
UB5O/3/M 13-06-2015
UB5O/M 07-06-2016
12VEYDELEVSKY AREA

UB5O/3/M 13-06-2015
13VOLOKONOVSKY AREA

RX3Q/M 08-06-2019
UB5O/3/M 13-06-2015
14GRAYVORONSKY AREA / INCL. GRAYVORON/

RK3ZXR/M 12-06-2016
UB5O/M 06-04-2016
16IVNYANSKY AREA

UB5O 07-04-2016
17KOROCHANSKY AREA / INCL. KOROCHA/

R7AB/M 23-07-2019
UB5O/3 13-07-2015
UB5O/M 09-09-2016
18KRASNENSKY AREA

RL3QHF/3/M 28-02-2015
UB5O/M 07-06-2016
19KRASNOGVARDEISKY DISTRICT

RM3Z 15-08-2015
20KRASNOYARUZHSKY AREA

RK3ZXR/M 12-06-2016
RX3Q/M 08-06-2019
UB5O 06-04-2016
21NOVOOSKOLSKY AREA / INCL. NEW OSKOL /

R7AB/M 23-07-2019
RM5Z 16-08-2014
RZ5D/M 06-07-2019
UB5O/3 13-07-2015
UB5O/3/M 13-06-2015
22PROHOROV'S AREA

RP68PP 07-05-2013
UB5O/3 14-07-2015
UE70ZTS 12-07-2013
23RAKITYANSKY AREA

UB5O 06-04-2016
24ROVENSKY AREA

UB5O/3/M 13-06-2015
UB5O/M 16-08-2016
26CHERNYANSKY AREA

R3OR/P 17-08-2019
27SHEBEKINSKY AREA / INCL. SHEBEKINO/

R3ZZ 20-08-2016
RT5Z 17-08-2019
RX3Q/M 08-06-2019
28YAKOVLEVSKY AREA

R7AB/M 23-07-2019
UB5O/3 14-07-2015
UB5O/M 06-04-2016
BR01BEZHITSKY DISTRICT OF BRYANSK

RA3YZ 17-08-2014
RJ110RAEM 05-12-2013
RK3YWA 17-08-2013
RP68GA 08-05-2013
RV3YR 20-08-2016
UA3YLP 15-06-2013
UE95RA 21-02-2013
02VOLODARSKY DISTRICT OF BRYANSK

R2EA/P 21-09-2016
UB3YCQ 06-07-2019
03SOVETSKY DISTRICT OF BRYANSK

RT3Y 18-03-2012
UB5O/M 27-04-2017
04FOKINSKY DISTRICT OF BRYANSK

RW3YA 17-08-2019
UB5O/M 27-04-2017
06KLINTSY

RP70OD 06-05-2015
UB5O/M 09-06-2017
07NOVOZYBKOV

R25CH 26-04-2011
R73RDA 30-04-2016
R7AB/M 27-07-2019
UB5O/M 09-06-2017
08SELTSO

UB5O/M 01-05-2016
09BRASOVSKY AREA

R7AB/M 23-07-2019
10BRYANSKY AREA

R73RDA 30-04-2016
RA3Y 16-08-2014
UB5O/M 27-04-2017
11VYGONICHSKY AREA

R73RDA 30-04-2016
UA3EDQ/3/P 11-08-2013
12GORDEEVSKY AREA

R25CH 28-04-2011
R7AB/M 28-07-2019
13DUBROVSKY AREA

RZ5D/M 10-06-2018
UB5O/M 01-05-2016
14DYATKOVSKY AREA / INCL. DYATKOVO/

UA3EDQ/3/M 11-06-2013
15ZHIRYATINSKY AREA

UA3YDI 17-08-2019
UB5O/M 02-05-2016
16ZHUKOVSKY AREA / INCL. ZHUKOVKA /

R3YC 17-08-2019
R8FF/3/P 11-06-2017
UA3YAA 30-04-2010
UA3YLP/P 15-06-2013
UB5O/M 27-04-2017
17ZLYNKOVSKY AREA / INCL. ZLYNKA/

R150S 01-05-2016
R25CH 25-04-2011
R73RDA 03-05-2016
UB5O/M 09-06-2017
18KARACHEVSKY AREA / INCL. KARACHEV/

R7AB/M 30-07-2019
UB5O/M 02-05-2016
19KLETNYANSKY AREA

UB5O 02-05-2016
UB5O/M 09-06-2017
20KLIMOVSKY AREA

RE3YAA 16-08-2014
RK3DWA/P 03-11-2017
RN3YA 15-08-2015
RP71RM 05-05-2016
RU3YAA 14-01-2017
RU3YAA/M 11-06-2017
UB5O/M 09-06-2017
21KLINTSOVSKY AREA

R73RDA 30-04-2016
R7AB/M 26-07-2019
UB5O/M 09-06-2017
22KOMARICHSKY AREA

R7AB/M 23-07-2019
23KRASNOGORSKY AREA

R25CH 27-04-2011
R7AB/M 28-07-2019
24MGLINSKY AREA / INCL. MGLIN/

R7AB/M 29-07-2019
UA3EDQ/3/P 09-08-2013
UB5O/M 09-06-2017
25NAVLINSKY AREA

RK3YWA/P 16-08-2014
26NOVOZYBKOVSKY AREA

R25CH 22-04-2011
R73RDA 03-05-2016
R7AB/M 27-07-2019
RA3YC/P 21-04-2011
27POGARSKY AREA

R7AB/M 25-07-2019
UB3YCJ 15-07-2015
28POCHEPSKY AREA / INCL. POCHEP/

R73RDA 30-04-2016
UA3EDQ/3/P 09-08-2013
UA5Y/P 19-06-2015
29ROGNEDINSKY AREA

UA3YAA/P 23-06-2015
UB5O/M 27-04-2017
30SEVSKY AREA / INCL. CEBCK/

R7AB/M 24-07-2019
RL70BO/P 22-07-2014
31STARODUBSKY AREA

R73RDA 30-04-2016
R7AB/M 26-07-2019
32SUZEMSKY AREA

R7AB/M 24-07-2019
RL70BO/P 23-07-2014
33SURAZHSKY AREA / INCL. SURAZH/

R7AB/M 29-07-2019
UA3EDQ/3/P 09-08-2013
34TRUBCHEVSKY AREA / INCL. TRUBCHEVSK/

R7AB/M 25-07-2019
35UNECHSKY AREA / INCL. UNECHA/

R73RDA 30-04-2016
UB5O/M 09-06-2017
36STARODUB

R2DG/3/P 13-06-2015
RA3YC/P 15-08-2011
RP67BR 09-05-2012
37FOKINO

R73RDA 03-05-2016
RY3Y 22-09-2016
RY3Y/P 22-09-2016
BU01ZHELEZNODOROZHNY DISTRICT OF ULAN-UDE

UB5O/M 20-08-2019
02OKTYABRSKY DISTRICT OF ULAN-UDE

RA0OS 15-02-2018
UB5O/M 20-08-2019
03SOVETSKY DISTRICT OF ULAN-UDE

RT0O 25-06-2019
UA0OD 17-08-2013
UB5O/M 21-08-2019
04SEVEROBAYKALSK

UB5O/M 23-07-2019
05BARGUZINSKY AREA

RA/DJ8QP 16-08-2019
UA0OK 14-01-2017
UA0SOX/MM 29-10-2012
UB5O/M 20-08-2019
06BAUNTOVSKY AREA

R7AB/M 11-08-2017
07BICHURSKY AREA

R7AB/M 09-08-2017
RK0AXC/0 20-08-2010
UB5O/M 18-08-2019
08DZHIDINSKY AREA

R7AB/P 07-08-2017
09ERAVNINSKY AREA

R7AB/M 10-08-2017
RA0UF/9 15-08-2014
10ZAIGRAYEVSKY AREA

R7AB/M 10-08-2017
UA0OE 19-08-2017
UB5O/M 20-08-2019
11ZAKAMENSKY AREA / INCL. ZAKAMENSK/

R7AB/P 07-08-2017
RK0AXC/0 21-08-2010
12IVOLGINSKY AREA

R7AB/M 07-08-2017
UB5O/M 20-08-2019
13KABANSKY AREA / INCL. GRANDMOTHER'S /

R7AB/M 06-08-2017
UA3AKO/9 20-04-2014
14KIZHINGINSKY AREA

UB5O/M 16-08-2019
15KURUMKANSKY AREA

08.2019 35.6%
16KYAKHTINSKY DISTRICT / INCL. KYAKHTA /

R7AB/P 09-08-2017
UB5O/M 19-08-2019
17MUYSKY AREA

UB5O/M 26-07-2019
18OKINSKY AREA

R7AB/P 05-08-2017
19PRIBAYKALSKY AREA

R7AB/M 06-08-2017
UB5O/M 20-08-2019
20SEVERO-BAIKAL`SKY AREA

UB5O/M 23-07-2019
21SELENGINSKY AREA / INCL. GUSINOOZERSK/

R7AB/M 07-08-2017
22TARBAGATAYSKY AREA

R7AB/M 09-08-2017
RA/DJ8QP 13-08-2019
RK0AXC/0 24-08-2010
RT0O 18-08-2018
RT0O/P 14-04-2018
UB5O/M 19-08-2019
23TUNKINSKY AREA

R7AB/P 04-08-2017
UB5O/M 22-08-2019
24HORINSKY AREA

R7AB/M 10-08-2017
25MUKHORSHIBIRSKY AREA

R7AB/M 09-08-2017
RK0AXC/0 24-08-2010
UA3AKO/9 19-04-2014
UB5O/M 19-08-2019
CB01KALININSKY DISTRICT OF CHELYABINSK

RA9AAA 13-02-2010
UB5O/M 02-07-2018
02KURCHATOVSKY DISTRICT OF CHELYABINSK

RN9N/M 29-04-2019
RZ9AW 16-08-2009
UB5O/M 02-07-2018
03LENINSKY DISTRICT OF CHELYABINSK

RN9N/M 29-04-2019
04METALLURGICHESKY DISTRICT OF CHELYABINSK

RA9AN 16-08-2014
RN9N/M 29-04-2019
UA8WAA/8 08-03-2014
UB5O/M 02-07-2018
05SOVETSKY DISTRICT OF CHELYABINSK

R9AX 19-08-2017
RN9N/M 29-04-2019
UA9AFS 15-08-2009
06TRAKTOROZAVODSKY DISTRICT OF CHELYABINSK

R9AE 12-01-2013
RA9AC 17-08-2014
RN9N/M 29-04-2019
RO9A 21-08-2016
RW9QA/M 16-06-2017
UA9ALE 18-08-2019
07CENTRALNY DISTRICT OF CHELYABINSK

RA9AJ 01-09-2017
RP70PM 07-05-2015
08LENINSKY DISTRICT OF MAGNITOGORSK

RN9N/M 30-04-2019
UA8WAA/8 22-08-2013
09ORDZHONIKIDZEVSKY DISTRICT OF MAGNITOGORSK

RN9N/M 30-04-2019
UA8WAA/8 06-03-2014
UB5O/8 29-09-2019
10PRAVOBEREZHNY DISTRICT OF MAGNITOGORSK

R8AAU 08-11-2019
RN9N/M 30-04-2019
UA8WAA/8 23-08-2013
12VERHNY UFALEJ

R9CB/9 20-08-2016
RA9A/P 18-08-2018
UA8WAA/8 27-06-2014
UC9A/P 18-08-2019
13EMANZHELINSKY AREA / INCL. EMANZHELINSK/

RC1M/8/M 30-04-2015
RN9N/M 30-04-2019
UA9AX 21-03-2010
14ZLATOUST

RK9AD/P 04-06-2011
RN9N/M 05-05-2019
UA3AKO/8 25-04-2014
UA8WAA/M 25-06-2017
UA9CGL/M 13-07-2019
15KARABASH

RN9N/M 05-05-2019
UA8WAA/M 24-06-2017
UA9CGL/M 13-07-2019
UB5O/M 01-07-2018
19KOPEYSK

RN9N/M 29-04-2019
RU22AZ 29-03-2014
RU9AZ 10-01-2015
UA9ALE 18-08-2018
UB5O/M 01-05-2019
20KORKINSKY AREA / INCL. KORKINO/

RA9AU 15-08-2015
RN9N/M 02-05-2019
RU9AC 18-08-2019
21KYSHTYM

RN9N/M 05-05-2019
UA8WAA 14-10-2017
UA9CGL/M 13-07-2019
UB5O/M 02-07-2018
22MIASS

R115RAEM 17-12-2018
R9AB 18-08-2019
RN9N/M 05-05-2019
UA8WAA/M 24-06-2017
UA9CGL/M 16-07-2019
UB5O/M 01-07-2018
UE70AAA 03-09-2017
23PLASTOVSKY AREA / INCL. PLAST/

RV1CC/8/M 29-04-2016
UD8A 18-08-2018
UE99PS 21-05-2017
25TROITSK

R2015TL 03-07-2015
RK9AY 27-12-2009
RN9N/M 01-05-2019
RX9AF 17-08-2019
26UST-KATAV

R7AB/M 01-09-2017
RN9N/M 06-05-2019
UA9CGL/M 16-07-2019
27TCHEBARKUL

R115RAEM 17-12-2018
RC9A 18-08-2018
RN9N/M 06-05-2019
RP71AZ 04-05-2016
28YUZHNOURALSK

RN9N/M 30-04-2019
RT9A 17-08-2019
29ZATO SNEZHINSK

RN9N 02-05-2019
RN9N/M 02-05-2019
UA8WAA/8 27-06-2014
30ZATO TREHGORNY

RN9N/M 06-05-2019
UA8WAA/8 17-07-2014
31ZATO OZERSK

RN9N/M 05-05-2019
UB5O/M 02-07-2018
32AGAPOVSKY AREA

RN9N/M 30-04-2019
RU9SO/M 04-01-2019
RV1CC/8/M 29-04-2016
UA8WAA/8 23-08-2013
33ARGAYASHSKY AREA

RA9A/P 20-08-2016
RN9N/M 05-05-2019
UA9AGX 17-08-2014
UB5O/M 02-07-2018
34ASHINSKY AREA / INCL. ASHA, MINYAR, SIM /

R7AB/M 01-09-2017
RN9N/M 06-05-2019
RX9WN/9/M 20-10-2012
RX9WN/9/P 20-10-2012
UA9CGL/M 15-07-2019
35BREDINSKY AREA

R8AT 05-05-2019
RN9N/M 01-05-2019
UA8WAA/8 07-03-2014
UB5O/M 07-08-2017
36VARNENSKY AREA

RN9N/M 01-05-2019
UA8WAA/8 07-03-2014
37VERKHNEURALSKY AREA / INCL. VERHNEURALSK/

RN9N/M 30-04-2019
RU9SO/M 04-01-2019
UA8WAA/8 23-08-2013
38ETKULSKY AREA

RC1M/8/M 30-04-2015
RN9N/M 02-05-2019
UA9BA 17-08-2019
39KARTALINSKY AREA / INCL. KARTALY/

RA9RR/9 08-07-2011
RK9AN 16-05-2009
RN9N/M 01-05-2019
UA8WAA/8 07-03-2014
UA9BA 16-08-2015
40KASLINSKY AREA / INCL. KASLI/

R9AJ 20-08-2016
RA0BA/8 07-08-2013
RA9DZ/8 17-08-2013
RN9N/M 02-05-2019
UA9CGL/M 13-07-2019
UB5O/M 02-07-2018
41KATAV-IVANOVSKIY AREA / INCL. KATAV-IVANOVSK, YURYUZAN /

RA9AVL 07-05-2015
RN9N/M 06-05-2019
RX9WN/9/M 20-10-2012
RX9WN/9/P 20-10-2012
UA8WAA/M 25-06-2017
UA9CGL/M 16-07-2019
42KIZILSKY AREA

R20RRC/8 17-10-2013
RN9N/M 01-05-2019
UA8WAA/8 07-03-2014
UB5O/M 08-08-2017
43KRASNOARMEISKY AREA

RA9A/P 16-08-2014
RA9CKM 09-09-2014
RC1M/8/M 10-05-2015
RN9N/M 28-04-2019
RW9QA/M 20-06-2016
UA8WAA/8 08-03-2014
44KUNASHAKSKY AREA

RA9CKM 10-09-2014
RN9N/M 02-05-2019
UA8WAA/8 27-06-2014
UA9AU 15-08-2015
UB5O/M 02-07-2018
45KUSINSKY AREA / INCL. KUSA /

RN9N/M 05-05-2019
46NAGAYBAKSKY AREA

RN9N/M 30-04-2019
RV1CC/8/M 29-04-2016
UA8WAA/8 23-08-2013
 47NYAZEPETROVSKY AREA / INCL. NYAZEPETROVSK/

UA8WAA/8 27-06-2014
48OKTYABRSKY AREA

UA8WAA/8 08-03-2014
UA9APA/P 31-05-2016
49SATKINSKY AREA / INCL. SATKA, BAKAL/

R7AB/M 30-07-2017
RN9N/M 06-05-2019
UA6A/9 16-08-2010
UA8WAA/8 16-07-2014
UA8WAA/M 25-06-2017
UA9CGL/M 13-07-2019
50SOSNOVSKY AREA

R100OR 30-10-2017
R7AB/M 31-08-2017
RA9AJ 01-09-2017
RC1M/8/M 30-04-2015
RK9AX 18-08-2018
RL9AA 20-08-2016
RN9N/M 06-05-2019
RT60RT 25-04-2017
UA9APA 17-08-2019
51TROITSK AREA

RC1M/8/M 30-04-2015
RK9AY/P 18-08-2019
RN9N/M 01-05-2019
52UVELSKY AREA

RA9AP/P 20-08-2016
RC1M/8/M 30-04-2015
RN9N/M 30-04-2019
UA8WAA/8 08-03-2014
UB5O/M 16-07-2018
53UYSKY AREA

RN9AA/P 09-08-2008
UA8WAA/8 23-08-2013
UB5O/M 17-07-2018
54CHEBARKULSKY AREA

RG9A 18-08-2019
RN9N/M 06-05-2019
55CHESMENSKY AREA

RN9N/M 01-05-2019
UA8WAA/8 23-08-2013
CK01ANADYR

RU9MV/0 15-09-2019
02ANADYRSKY AREA

R14CWC/0 15-08-2014
RT92KA 22-04-2016
UA0KBG 16-08-2014
04BILIBINSKY AREA / INCL. BILIBINO /

05.2016 2.2%
05IULTINSKY AREA

UA0KBU 18-08-2011
06PROVIDENSKY AREA

R71RRC 13-04-2017
07CHAUNSKY AREA / INCL. PEVEK/

RM2D/0 04-07-2015
08CHUKOTSKY AREA

RI0K 07-08-2012
RT65KI 24-08-2018
CN01ZAVODSKOY DISTRICT OF. GROZNY

R7AY/6/M 29-08-2012
R7PKS 11-02-2020
RA6PKS 12-06-2013
UA6A/7 13-08-2015
02LENINSKY DISTRICT OF. GROZNY

R7AY/6/M 29-08-2012
R7PL 16-03-2020
UA6A/7 13-08-2015
UA6PL 16-09-2012
03OKTYABRSKY DISTRICT OF. GROZNY

R01DTV/7 02-08-2013
R7AY/6/M 29-08-2012
RA6PKS/M 07-10-2012
UA6A/7 13-08-2015
04STAROPROMYSLOVSKY AREA OF. GROZNY

RD7P 04-10-2013
RW6PA 01-10-2019
UA6A/7 13-08-2015
06ARGUN

R7AY/6/M 28-08-2012
UA6A/7 13-08-2015
07GUDERMES

03.2020 2.5%
10SUNZHENSKY AREA

R7AB/M 13-04-2017
R7AY/6/M 30-08-2012
RA6PKS/M 11-06-2013
UA6A/7 13-08-2015
UA6CW/6 16-04-2009
11ACHHOY-MARTANOVSKIY AREA

R7AY/6/M 30-08-2012
RA6PKS/M 12-06-2013
UA6A/7 13-08-2015
12VEDENSKY AREA

R7AB/M 10-04-2017
R7AY/6/M 28-08-2012
RA6PKS/M 17-09-2012
UA6A/7 28-05-2015
UA6PL 09-09-2012
UA6PL/P 08-09-2012
13GROZNENSKY AREA

R7AY/6/M 30-08-2012
RD1AA/6 05-01-2009
UA6A/7 28-05-2015
UA6PL/P 15-09-2012
14GUDERMESSKY AREA / INCL. GUDERMES /

R7AY/6/M 29-08-2012
RA6PKS/M 09-10-2012
RA6PKS/P 13-09-2012
UA6A/7 28-05-2015
15ITUM-KALINSKIY AREA

RA6PKS/M 02-10-2012
UA6A/7 12-08-2015
16KURCHALOYEVSKY AREA

R7AB/M 10-04-2017
R7AY/6/M 29-08-2012
17NADTERECHNY AREA

UA6A/7 13-08-2015
18NAURSKY AREA

UA6A/7 13-08-2015
19NOZHAY-YURTOVSKIY AREA

RA6PKS/M 04-09-2012
UA6A/7 28-05-2015
20URUS-MARTANOVSKIY AREA / INCL. URUS-MARTAN/

R7AY/6/M 30-08-2012
RA6PKS/M 12-06-2013
UA6A/7 13-08-2015
21SHATOYSKY AREA

R7AB/M 09-04-2017
RA6PKS/M 11-06-2013
UA6A/7 28-05-2015
22SHALINSKY AREA / INCL. SHAWLS /

R7AB/M 09-04-2017
RA6PKS/M 11-06-2013
UA6A/7 28-05-2015
23SHAROYSKY AREA

R7AY/6/M 28-08-2012
RA6PKS/M 11-06-2013
24SHCHELKOVSKOJ AREA

R7AB/M 11-04-2017
RA6PKS 01-09-2012
UA6A/7 27-05-2015
CU01KALININSKY DISTRICT CHEBOKSARY

R120RY 20-04-2015
R4YF 27-06-2019
R4YWI/M 07-02-2014
UA4YA 20-08-2016
02LENINSKY DISTRICT CHEBOKSARY

R4YWI/M 10-02-2012
R4YY 20-08-2017
RX4YY 17-08-2013
RZ4Z/P 13-02-2016
03MOSKOVSKY DISTRICT CHEBOKSARY

RA4Y 20-08-2016
RZ4Z/P 13-02-2016
04ALATYR

R4YWI/M 10-02-2012
RZ4Z/M 11-02-2018
UB5O/M 19-01-2017
05KANASH

R4YWI/M 17-02-2015
RN4ZT 19-03-2011
06NOVOCHEBOKSARSK

R4YWI/M 14-02-2015
RA/EA3NT 06-09-2016
UA4YA/P 12-02-2016
07SHUMERLYA

RZ4Z/P 13-02-2016
08ALATYRSKY AREA

R4YWI/M 10-02-2012
09ALIKOVSKY AREA

R4YWI/M 10-02-2012
RA4Y 18-08-2018
RA4Y/P 15-08-2015
RZ4Z/M 12-02-2017
UB5O/M 23-05-2018
UE90AGN 20-08-2019
10BATYREVSKY AREA

R4YWI/M 14-02-2015
UB5O/M 01-02-2018
11VURNARSKY AREA

R4YWI/M 10-02-2012
R550Y 25-06-2019
UB5O/M 23-05-2018
12IBRESINSKY AREA

R4YWI/M 10-02-2012
UB5O/M 23-05-2018
13KANASHSKY AREA

R2DLC/4/M 03-10-2017
R4YWI/M 17-02-2015
14KOZLOWSKI AREA / INCL. KOZLOVKA/

RA/EA3NT 18-09-2015
UA4YA/P 10-02-2017
UB5O/M 22-05-2018
15KOMSOMOLSKY AREA

R4YWI/M 14-02-2015
16KRASNOARMEISKY DISTRICT

R4YWI/M 10-02-2012
UB5O/M 23-05-2018
17KRASNOCHETAYSKY AREA

RZ4Z/P 13-02-2016
18MARIINSKO-POSADSKY AREA / INCL. MARIINSKY POSAD/

R4YWI/M 14-02-2015
RA/EA3NT 18-09-2015
UA4YA/P 13-02-2016
19MORGAUSHSKY AREA

R4YWI/M 07-02-2014
RZ4Z/P 13-02-2016
20PORETSKY AREA

R4YWI/M 08-02-2013
21URMARSKY AREA

R4YWI/M 14-02-2015
UA4YA/P 11-02-2017
22TSIVILSKY AREA / INCL. TSIVILSK/

R2DLC/4/M 03-10-2017
R4YWI/M 17-02-2015
RA/EA3NT 10-09-2016
23CHEBOKSARY AREA

R4YWI/M 07-02-2014
RA/EA3NT 08-09-2016
RZ4Z/P 13-02-2016
UA4Z 18-08-2019
24SHEMURSHINSKY AREA

R4YWI/M 14-02-2015
UE9WFF/4 05-01-2009
25SHUMERLINSKY AREA

R4YWI/M 11-02-2011
RA4Y/P 18-08-2013
26YADRINSKY AREA / INCL. YADRIN/

R4YWI/M 07-02-2014
R4YY 16-08-2015
RZ4Z/P 13-02-2016
27YALCHIKSKY AREA

R4PBF/M 08-06-2019
R4YWI/M 14-02-2015
UB5O/M 01-02-2018
28YANTIKOVSKY AREA

R4YWI/M 14-02-2015
UB5O/M 23-05-2018
DA01KIROVSKY DISTRICT OF MAKHACHKALA

R3RRC/7 14-09-2016
UA6A/6 24-09-2012
UA6A/7 26-05-2015
02LENINSKY DISTRICT OF MAKHACHKALA

UA6A/6 20-09-2012
UA6A/7 26-05-2015
UI3A/7 16-08-2015
03SOVETSKY DISTRICT OF MAKHACHKALA

UA6A/6 20-09-2012
UA6A/7 26-05-2015
04BUINAKSK

UA6A/6 26-09-2012
UA6A/7 30-05-2015
05DAGESTANSKIE OGNI

UA6A/7 31-05-2015
06DERBENT

UA6A/6 20-09-2012
UA6A/7 31-05-2015
07IZBERBASH

UA6A/7 03-06-2015
08KASPIYSK

RA6WF 20-08-2016
RA6WY 04-11-2012
UA6A/6 23-09-2012
09KIZILYURT

UA6A/6 25-09-2012
UA6A/7 28-05-2015
10KIZLYAR

UA6A/6 25-09-2012
UA6A/7 27-05-2015
UA6WL 24-03-2015
11KHASAVYURT

UA6A/6 24-09-2012
UA6A/7 29-05-2015
12JUZHNO-SUHOKUMSK

UA6A/7 27-05-2015
13AGUL`SKY AREA

UA6A/7 30-05-2015
14AKUSHINSKY AREA

RK6YYA 05-07-2008
RK6YYA/6 11-07-2008
UA6A/7 30-05-2015
15AKHVAKHSKY AREA

UA6A/6 29-09-2012
16AKHTYNSKY AREA

UA6A/6 21-09-2012
UA6A/7 31-05-2015
17BABAYURTOVSKY AREA

UA6A/7 27-05-2015
18BOTLIKHSKY AREA

UA6A/6 29-09-2012
UA6A/7 01-06-2015
19BUINAKSKY AREA

UA6A/7 30-05-2015
20GERGEBILSKY AREA

UA6A/6 28-09-2012
UA6A/7 29-05-2015
21GUMBETOVSKY AREA

UA6A/6 29-09-2012
UA6A/7 29-05-2015
22GUNIBSKY AREA

UA6A/6 28-09-2012
UA6A/7 02-06-2015
23DAKHADAYEVSKY AREA

UA6A/7 31-05-2015
24DERBENTSKY AREA

UA6A/6 20-09-2012
UA6A/7 31-05-2015
25DOKUZPARINSKY AREA

UA6A/6 21-09-2012
UA6A/7 31-05-2015
26KAZBEKOVSKY AREA

UA6A/6 24-09-2012
UA6A/7 29-05-2015
27KAITAGSKY AREA

UA6A/7 31-05-2015
28KAYAKENTSKY AREA

UA6A/6 23-09-2012
UA6A/7 03-06-2015
29KIZILYURTOVSKY AREA

UA6A/6 25-09-2012
UA6A/7 27-05-2015
30KIZLYARSKY AREA

R7LP/7/P 12-09-2016
RU9CK/7/P 13-09-2016
UA6A/7 27-05-2015
31KULINSKY AREA

UA6A/7 30-05-2015
32KURAKHSKY AREA

UA6A/7 31-05-2015
33LAKSKY AREA

UA6A/7 30-05-2015
34LEVASHINSKY AREA

UA6A/7 30-05-2015
35KARABUDAKHKENTSKY AREA

UA6A/7 03-06-2015
36KUMTORKALINSKY AREA

RK6YYA 09-07-2008
RK6YYA/6 11-07-2008
37MAGARAMKENTSKY AREA

UA6A/7 31-05-2015
38NOVOLAKSKY AREA

UA6A/7 29-05-2015
39NOGAISKY AREA

UA6A/7 27-05-2015
40RUTULSKY AREA

UA6A/7 31-05-2015
41SERGOKALINSKY AREA

UA6A/7 03-06-2015
 42SOULIEYMAN-STAL`SKY AREA

UA6A/7 31-05-2015
43TABASARANSKY AREA

UA6A/6 21-09-2012
UA6A/7 31-05-2015
44TARUMOVSKY AREA

UA6A/7 27-05-2015
45TLYARATINSKY AREA

UA6A/7 02-06-2015
46UNTSUKULSKY AREA

UA6A/6 29-09-2012
UA6A/7 29-05-2015
47KHASAVYURTOVSKY AREA

UA6A/6 24-09-2012
UA6A/7 27-05-2015
48HIVSKY AREA

UA6A/7 30-05-2015
49HUNZAKHSKY AREA

UA6A/7 29-05-2015
50TSUMADINSKY AREA

UA6A/6 29-09-2012
UA6A/7 01-06-2015
51TSUNTINSKY AREA

UA6A/7 02-06-2015
52CHARODINSKY AREA

UA6A/7 02-06-2015
53SHAMILSKY AREA

UA6A/7 02-06-2015
EA01BIROBIDZHAN

R120R 04-05-2015
UA0DM 11-01-2013
UB5O/M 11-08-2019
UE25R 17-10-2015
02BIROBIDZHANSKY AREA

RA/DK2AI 09-08-2019
UA0DX 27-02-2016
UB5O/M 10-08-2019
03LENINSKY AREA

RC0C/P 19-08-2017
UB5O/M 10-08-2019
04OBLUCHENSKY AREA / INCL. OBLUCHE/

RK0AXC/0 24-08-2010
RN0D 20-08-2016
UA0DAM 19-01-2014
UB5O/M 09-08-2019
05OKTYABRSKY AREA

UB5O/M 10-08-2019
06SMIDOVICHSKY AREA

R0CBR 14-05-2019
R0DX 14-08-2009
UB5O/M 11-08-2019
GA01GORNO-ALTAISK

R8MC/9 19-07-2011
R8MD/9 19-07-2011
02KOSH-AGACHSKIY AREA

RA3DS/P 28-06-2019
RW9OWD/9 26-03-2015
RW9UZZ/M 06-11-2016
UA3A/P 28-06-2019
03MAYMINSKY AREA

R8MC/9 18-07-2011
R8MD/9 18-07-2011
UA9MAC/9 19-07-2011
UA9UAX/9 19-08-2011
UA9ZCT 30-05-2019
04ONGUDAYSKY AREA

R9YU/P 22-06-2019
RA3DS/P 28-06-2019
RN9N/M 16-06-2017
RW9UZZ/M 05-11-2016
UA3A/P 28-06-2019
05TUROCHAKSKY AREA

RA3DS/P 01-07-2019
RC1M/9/M 07-05-2015
RN9N/M 15-06-2017
UA9MA/M 13-04-2019
06ULAGANSKY AREA

R9QO/P 04-06-2019
RQ9O/P 04-06-2019
UA3A/P 25-06-2019
UA9UAX/9 10-08-2011
UA9ZZ/P 17-05-2016
07UST-KANSKIY AREA

R9YU/P 22-06-2019
RN9N/M 16-06-2017
UA3A/P 21-06-2019
08UST-KOKSINSKIY AREA

R8MC/9 21-07-2011
R8MD/9 20-07-2011
RA3DS/P 28-06-2019
UA3A/P 28-06-2019
09CHEMALSKY AREA

R8MC/9 19-07-2011
RM8Y/9/P 13-06-2015
RM8Y/P 10-06-2018
RU9YU/9/P 24-11-2014
RW9UZZ/M 05-11-2016
10CHOYSKY AREA

RA/DJ8QP 17-06-2019
RA3DS/P 01-07-2019
RC1M/9/M 05-05-2015
RN9N/M 16-06-2018
UA9MA/M 13-04-2019
UA9ZK 26-02-2012
11SHEBALINSKY AREA

R9YU/P 22-06-2019
RN9N/M 16-06-2017
RW9UZZ/M 05-11-2016
UA3A/P 21-06-2019
UA9OAP/9 11-08-2011
HA01ABAKAN

R0WC 19-03-2017
RK0W 17-08-2014
UA9UAX/M 20-07-2017
UF0W 27-10-2018
02SAYANOGORSK

R01DTV/9 19-08-2013
RZ22WW 06-03-2014
UA0WW 17-08-2013
UA9UAX/9 08-08-2014
03CHERNOGORSK

R15CWC/9 02-08-2015
R7AB/M 25-07-2018
RA0W 15-08-2015
UA9UAX/9 11-08-2014
04ALTAISKY AREA

R16KAZ 18-05-2016
R25ARCK/9 25-01-2016
RA0WHE 02-06-2019
UA9UAX/9 09-08-2014
UF0A/0 01-09-2012
05ASKIZSKY AREA

RK0AXC/0 11-06-2008
RU0W/P 21-08-2016
UA0WW/M 01-09-2016
UA0WW/P 12-08-2016
UA9UAX/9 06-08-2014
06BIYSKY AREA

UA0WG/P 18-08-2018
UA0WW/P 16-08-2016
UA9UAX/9 09-08-2014
UF0A/0 29-09-2012
07BOGRADSKY AREA

R7AB/M 26-07-2018
UA0WW/M 19-08-2016
UA9UAX/9 30-08-2013
UF0A/0 04-08-2012
08ORDZHONIKIDZEVSKY AREA

RT0W/P 17-08-2019
UA0WW/P 03-07-2015
UA9UAX/0/M 28-09-2012
09TASHTYPSKY AREA

UA0WW 13-08-2016
UA0WW/M 15-09-2017
UA0WW/P 13-08-2016
UA9UAX/9 05-08-2014
10UST-ABAKANSKIY AREA

R0WD 19-09-2015
R7AB/M 25-07-2018
UA9UAX/9 11-08-2014
UF0A/9 02-08-2014
11SHIRINSKY AREA

RD0WA 18-08-2018
UE10RFF 30-08-2013
UE10RFF/9 29-08-2013
12ABAZA

UA0WW/M 15-09-2017
UA0WW/P 26-08-2010
UA9UAX/9 05-08-2014
13SORSK

R0WD/P 12-07-2016
R9HCF 16-09-2019
UA9UAX/9 11-08-2014
HK01ZHELEZNODOROZHNY DISTRICT OF KHABAROVSK

RA0CHK 17-08-2013
RC110RAEM 31-12-2013
RN0C 14-02-2016
02INDUSTRIALNY DISTRICT OF KHABAROVSK

RC20CD 15-09-2017
RD0CD 02-08-2016
RD16CW 02-08-2016
RV0CG 12-03-2009
RZ17NY 04-01-2017
RZ55YG 01-04-2016
03KIROVSKY DISTRICT OF KHABAROVSK

RC0C/P 15-10-2017
RC0CB 17-08-2019
04KRASNOFLOTSKY DISTRICT OF KHABAROVSK

R0CBI 22-10-2018
RC0CB 17-08-2019
RC110RAEM 20-12-2013
05CENTRALNY DISTRICT OF KHABAROVSK

R0CM 17-08-2019
RA1ZZ/0 04-08-2017
RD0CA 13-09-2012
06LENINSKY DISTRICT OF KOMSOMOLSK-ON-AMUR

R0CBA 22-09-2019
R14CWC/0 13-08-2014
R15CWC/0 29-07-2015
RC0C/P 05-11-2017
RC110RAEM 08-12-2013
UA0CID 23-11-2019
08AMURSK

RC0C/P 05-11-2017
09BIKIN

RA0Q/0/P 30-03-2015
10NIKOLAEVSK-NA-AMURE

RA0CDZ 04-01-2016
UA0CHE 20-11-2017
11SOVETSKAYA GAVAN

R0CY 21-08-2011
12AMURSKY AREA

R0CM/P 04-10-2015
UA0CID/P 10-06-2019
13AYANO-MAYSKIY AREA

R7AL/0 11-08-2015
14BIKINSKY AREA

R0CM/P 17-10-2015
RA0Q/0/P 30-03-2015
15VANINSKY AREA

UA0CID/P 22-04-2014
16VERKHNEBUREINSKY AREA

RV0CF 05-05-2014
17VYAZEMSKY AREA / INCL. VYAZEMSKY /

R0CAF/P 20-08-2016
R0CM/P 20-08-2016
18KOMSOMOLSKY AREA

RC0C/P 04-11-2017
UA0CID/P 17-08-2019
19LAZO AREA

RC0C/P 14-05-2017
RZ0CWA/P 05-06-2014
20NANAJSKY AREA

R0CAF/P 14-05-2017
RK0AXC/0 24-08-2010
RK0AXC/0/M 12-07-2011
21NIKOLAEVSKY AREA

R24RRC 15-07-2017
22OKHOTSKY AREA / INCL. OKHOTCK/

07.2005 20.0%
23POLINY OSIPENKO AREA

RK0AXC/0 11-07-2011
24SOVIETSKO-HAVANSKY AREA

RC0C/P 18-08-2018
25SOLNECHNY AREA

R120RN 27-04-2015
R15CWC/0 22-10-2015
RA0CL 29-11-2009
RC110RAEM 20-12-2013
RK0AXC/0 24-08-2010
UA0C 12-01-2013
26TUGURO-CHUMIKANSKIY AREA

R24RRC 01-08-2017
27UL`CHSKY AREA

05.2010 30.6%
28KHABAROVSKY AREA

RT0C 18-08-2018
RW0CN 17-08-2013
HM01KHANTY-MANSIYSK

R15JHM 31-05-2017
R16JHM 19-05-2018
R17JHM 20-05-2019
02BELOYARSKIY 03KOGALYM

R17JKG 03-06-2019
RA4RU/9/P 19-03-2014
RJ9J 15-08-2015
RK4PA/9 17-08-2014
04LANGEPAS

R16JLA 01-06-2018
RK9JD 07-11-2013
05MEGION

R15JMG 20-05-2017
06NEFTEYUGANSK

R9JAV 21-08-2018
07NIZHNEVARTOVSK

R15UGRA 24-05-2017
R16JNV 29-05-2018
R17JNV 04-06-2019
R17UGRA 07-06-2019
RA9JM 19-08-2017
RZ5D/8 11-12-2018
RZ9JZ 19-03-2016
UA9JAF 17-08-2012
UA9JNT 16-08-2014
08NYAGAN

R15JNG 26-05-2017
09POKACHI

07.2018 7.8%
10PYT-YAKH

R8JAA/M 30-08-2014
11RADUZHNY

R15UGRA 19-05-2017
R16JRA 18-05-2018
R17UGRA 17-05-2019
RC9J 17-08-2019
12SURGUT

R15JSU 07-06-2017
R15UGRA 19-05-2017
R16JSU 29-05-2018
R17JSR 05-06-2019
R17JSU 06-06-2019
R9JBH 06-07-2019
RW9JZ 15-08-2015
UA9JDP 18-08-2018
UA9JTJ 20-02-2019
UB8JBH 16-05-2019
UI8J 17-08-2019
13URAJ

R16JUR 31-05-2018
UA9JLL 31-05-2018
14YUGORSK

R15JSV 23-05-2017
UA9JBT 10-06-2014
15BELOYARSKY AREA / INCL. BELOYARSK /

RA9J/P 17-09-2019
RQ0C/8 13-02-2018
16BEREZOVSKY AREA

R11UND 31-03-2019
R15JIG 19-05-2017
R15UGRA 09-06-2017
R17JIG 18-05-2019
RP68GS 05-05-2013
RP9JGS 08-05-2008
UA9JLL 18-04-2010
17KONDINSKY AREA

R16JKR 02-06-2018
RA/UT2LA 06-09-2013
UA9JLL 02-06-2018
18NEFTEYUGANSKY AREA

R9JBN/M/QRP 23-02-2016
UI8J/P 18-08-2018
19NIZHNEVARTOVSKY AREA

RP70SU 05-05-2015
20OKTYABRSKY AREA

R17JOR 02-06-2019
21SOVETSKY AREA / INCL. SOVIETSKY /

R15JSV 23-05-2017
R17JSV 05-06-2019
R9JT 12-04-2019
RA9JAT 14-04-2010
22SURGUTSKY AREA / INCL. LYANTOR/

R9JBN/M 21-05-2016
RA4FCJ/9 23-02-2012
23KHANTY-MANSIJSKY AREA

R15JGP 24-05-2017
R15JNV 23-05-2017
R15JRA 24-05-2017
RW9JD 18-04-2010
UA9MCM/MM 14-08-2015
IN01MAGAS

RA6PKS//6/M 25-10-2012
RW4LE/7 15-08-2015
02KARABULAK

RZ4AZ/7/M 30-08-2018
UA6A/7 15-08-2015
03NAZRAN

RA6PKS//6/M 26-10-2012
RZ4AZ/7/M 08-09-2017
UA6A/6 17-05-2012
04MALGOBEK

RA6PKS/M/6 17-10-2012
UA6A/7 15-08-2015
05DZHAYRAKHSKY AREA

UA6A/6 21-05-2012
UA6A/7 14-08-2015
06MALGOBEKSKY AREA

RA6PKS/M 14-10-2012
UA6A/7 15-08-2015
UA6CW/6 17-04-2009
UA6J/M 14-12-2019
07NAZRANSKY AREA

RA6PKS//6/M 28-10-2012
UA6A/7/P 15-08-2015
UA6J/M 14-12-2019
08SUNZHENSKY AREA

R7QA 26-10-2012
RA1ZZ/7 17-03-2016
RT2D/7 18-03-2016
UA7Q 09-11-2019
09SUNZHA

UA7Q 29-02-2020
IR01LENINSKY DISTRICT OF IRKUTSK

RK0SA 17-03-2012
02OKTIABRSKY DISTRICT OF IRKUTSK

UA0SC 15-03-2020
UE80IR 18-09-2017
04SVERDLOVSKY DISTRICT OF IRKUTSK

RZ0SN 20-08-2016
UE55IR 18-04-2010
05PADUNSKY DISTRICT OF BRATSK

RU0SYL 05-03-2010
UB5O/M 18-07-2019
06CENTRALNY DISTRICT OF BRATSK

R25ARCK/9 25-01-2016
RA0R 20-08-2016
RK0S/P 19-08-2018
RZ0SZZ 18-04-2010
UA0SC 18-04-2010
UB5O/M 18-07-2019
09ZIMA

UA3AKO/9 21-04-2014
11SAYANSK

RD0L/0 06-01-2014
UA0SEP 21-08-2016
UE80IR 10-09-2017
13TULUN

UA3AKO/9 21-04-2014
14USOLYE-SIBIRSKOYE

R7AB/M 04-08-2017
RA0SMS 28-10-2012
15UST-ILIMSK

UA0STR 17-11-2018
17CHEREMKHOVO

R0SAP 07-02-2015
RX0SA 16-08-2014
RX0SC 15-08-2015
19ZALARINSKY AREA

R7AB/M 26-08-2017
20ANGARSKY AREA / INCL. ANGARSK /

R7AB/M 04-08-2017
RK0AXC/0 24-08-2010
RK0SK/P 15-08-2009
21BALAGANSKY AREA

RW0S/P 23-07-2016
UB5O/M 24-08-2019
22BODAYBINSKY AREA / INCL. BODAIBO /

RW4YA/9 18-08-2019
UB5O/M 26-07-2019
23BRATSKY AREA / INCL. VIHOREVKA/

UA0SBQ 17-08-2013
UA0SBQ/P 15-08-2015
UB5O/M 18-07-2019
24ZHIGALOVSKY AREA

UA0SOX/M 07-05-2014
UB5O/M 23-08-2019
25ZIMINSKY AREA

UA3AKO/9 21-04-2014
26IRKUTSKY AREA

R0SR 17-08-2014
R7AB/M 04-08-2017
UA0SDX 20-08-2016
UA0SDX/A 18-08-2019
27KAZACHINSKO-LENSKIY AREA

R0SAW 24-09-2015
RK0SWA/P 13-08-2019
UA0SOX/MM 07-05-2014
UB5O/M 20-07-2019
28KATANGSKY AREA

RK0SWA/P 16-08-2019
UB5O/M 21-07-2019
29KACHUGSKY AREA

R0RG/P 21-08-2017
RK0SWA/P 08-08-2019
UB5O/M 23-08-2019
30KIRENSKY AREA / INCL. KIRENSK/

RA0TG/P 15-08-2015
RK0SWA/P 18-08-2019
UB5O/M 20-07-2019
31KUYTUNSKY AREA

UA3AKO/9 21-04-2014
32MAMSKO-CHUYSKIY AREA

R0TR 05-12-2010
33NIZHNEILIMSKY AREA / INCL. ZHELEZNOGORSK-ILIMSKIY/

UB5O/M 19-07-2019
34NIZHNEUDINSK AREA / INCL. NIZHNEUDINSK, ALZAMAY/

R7AB/M 03-08-2017
RK0AXC/0 24-08-2010
UA3AKO/9 21-04-2014
35OLKHONSKY AREA

RA/DJ8QP 23-08-2019
UB5O/M 23-08-2019
36SLYUDYANSKY AREA / INCL. SLYUDYANKA, BAIKALSK /

R7AB/M 04-08-2017
UA3AKO/9 04-04-2014
37TAYSHETSKY AREA / INCL. TAYSHET, BIRYUSINSK/

R0TA 24-09-2014
R7AB/M 03-08-2017
RK0AXC/0 24-08-2010
UA3AKO/9 21-04-2014
UB5O/M 17-07-2019
38TULUNSKY AREA

R7AB/M 03-08-2017
UA3AKO/9 21-04-2014
39USOLSKY AREA

R7AB/M 04-08-2017
RK0AXC/0 24-08-2010
RT0R 21-08-2016
40UST-ILIMSKY AREA

RK0SWA/P 24-08-2019
UB5O/M 18-07-2019
41UST-KUTSKIY AREA / INCL. UST-KUT/

RK0SWA/P 21-08-2019
UB5O/M 20-07-2019
42UST-UDINSKIY AREA

UA0KBG/9 09-07-2017
43CHEREMKHOVSKY AREA

R7AB/M 04-08-2017
RK0AXC/0 24-08-2010
UB5O/M 25-08-2019
44CHUNSKY AREA

UB5O/M 18-07-2019
45SHELEKHOVSKY AREA / INCL. SHELEHOV/

R7AB/M 04-08-2017
RA0SMS 19-08-2017
RA0SMS/P 16-08-2014
RK0AXC/0 24-08-2010
UA0S/P 21-08-2016
UB5O/M 22-08-2019
46PRAVOBEREZHNY DISTRICT OF BRATSK

R0SA 19-02-2015
UB5O/M 19-07-2019
47SVIRSK

RK0SWA/P 17-08-2013
UB5O/M 25-08-2019
48ALARSKY AREA

R7AB/M 04-08-2017
RK0AXC/0 24-08-2010
 49BAYANDAYEVSKY AREA

R0RG/M 11-06-2017
RK0SWA/P 27-06-2014
UB5O/M 23-08-2019
50BOKHANSKY AREA

UA0KBG/0 12-10-2012
UB5O/M 24-08-2019
51NUKUTSKY AREA

RK0SWA/P 26-08-2019
UB5O/M 24-08-2019
52OSINSKY AREA

RA9JG/0 18-08-2012
UB5O/M 24-08-2019
53EHIRIT-BULAGATSKIY AREA

R0RG/M 11-06-2017
UA0SOX/M 07-05-2014
UB5O/M 24-08-2019
54KIROVSKIY AREA

UA0SR 18-04-2010
55KUYBYSHEVSKIY AREA

UA0SDX 24-01-2010
IV01LENINSKY DISTRICT OF IVANOVO

UA3U/P 31-01-2015
UA3UBT 17-08-2013
02OKTYABRSKY DISTRICT OF IVANOVO

RA3UT 27-12-2009
RU3U 20-08-2016
UA3U 02-03-2016
UA3U/P 18-07-2014
03SOVETSKY DISTRICT OF IVANOVO

UA3U 02-03-2016
UA3U/M 18-07-2014
04FRUNZENSKY DISTRICT OF IVANOVO

RU3UR 18-04-2010
UB5O/M 26-05-2016
05VICHUGA

RC3U 17-08-2019
UA3U/M 25-09-2014
UB5O/M 27-06-2017
06KINESHMA

UA3U/M 25-09-2014
UB5O/M 27-06-2017
07TEYKOVO

UA3URG/P 17-08-2013
09SHUYA

R1CA/3 02-07-2017
RA3DH/3/P 01-07-2009
UA3U 11-08-2015
UB5O/M 25-05-2016
10VERKHNELANDEKHOVSKY AREA

UA3U/M 05-07-2014
UB5O 26-05-2016
11VICHUGSKY AREA

RU3UW 15-08-2015
UB5O/M 27-06-2017
12GAVRILOVO-POSADSKIY AREA / INCL. GAVRILOV POSAD/

R2UZ/P 16-08-2014
RA3VX/3 17-08-2019
13ZAVOLZHYE AREA / INCL. ZAVOLZHSK/

UA3NFI/P 17-11-2018
UA3U/M 01-07-2014
14IVANOVSKY AREA

R2014E 03-03-2014
RM2U 15-08-2015
UA3U 05-10-2019
UA3U/M 23-03-2014
15ILYINSKY AREA

R2UZ/P 17-08-2019
UA3U/M 01-08-2014
16KINESHMA AREA / INCL. NAVOLOKI/

R3UG 01-12-2019
UB5O/M 27-06-2017
17KOMSOMOL`SKY / INCL. KOMSOMOLSK /

R2UZ/P 18-08-2018
RV3UP/P 15-08-2015
UA3U/M 25-07-2015
18LEZHNEVSKY AREA

RC2A/3 21-09-2013
RK3UWK/P 20-08-2016
UA3U/M 08-01-2015
UB5O/M 25-05-2016
19LUKHSKY AREA

UA3U/M 22-06-2016
UB5O/M 27-06-2017
20PALEKHSKY AREA

UA3U/M 11-08-2015
UB5O/M 26-05-2016
21PESTYAKOVSKY AREA

RU3TJ/3 29-06-2013
UA3U/M 05-07-2014
22PRIVOLZHSKY AREA / INCL. PLES, PRIVOLZHSK/

RA3DH/3/P 01-07-2009
RU3U/P 15-08-2015
RU5A/M 04-10-2015
UA3U/M 27-06-2016
23PUCHEZHSKY AREA / INCL. PUCHEZH/

UA3U/M 24-05-2014
UB5O/M 26-05-2016
24RODNIKOVSKY AREA / INCL. RODNIKI /

UA3U/M 01-07-2014
UB5O/M 27-06-2017
25SAVINSKY AREA

UB5O/M 03-09-2017
26TEYKOVSKY AREA

R3UAF/P 18-08-2018
RA3UAG/P 15-08-2015
RV3A/3 17-08-2013
UA3U/M 01-08-2014
27FURMANOVSKY AREA / INCL. FURMANOV /

RM3UA 15-08-2015
UA3U/M 24-06-2015
28SHUYSKY AREA

UA3U/M 11-08-2015
UB5O 25-05-2016
29YUZHSKIY AREA / INCL. YUZHA/

RA3DH/3/P 01-07-2009
RA3SO/3 14-07-2016
UA3U 11-08-2015
30YURYEVETSKY AREA / INCL. YURYEVETS /

UA3U/M 15-04-2016
UB5O/M 27-06-2017
31KOHMA

UA3U/M 18-07-2014
KA02LENINGRADSKY DISTRICT OF KALININGRAD

RA2F 18-08-2019
RN2F 15-12-2019
RN2F/M 19-06-2019
UC2K 16-08-2014
03MOSKOVSKY DISTRICT OF KALININGRAD

RN2FA 25-05-2008
UA2CZ 17-08-2019
UA2FBQ 25-12-2011
UA2FF/M 11-06-2017
UA2FZ/M 10-06-2018
UA9UAX/2 13-10-2019
05CENTRALNY DISTRICT OF KALININGRAD

RT2F 19-08-2017
UA2FL 29-04-2010
UA2FZ/M 10-06-2018
UE16MM 16-09-2014
UE25R 13-12-2015
06BALTIYSKY AREA / INCL. BALTIYSK, PRIMORSK /

RN2F/M 07-04-2019
UA2FF/M 11-06-2017
UA9UAX/2 12-10-2019
UB5O/2/M 19-03-2016
UC2K/M 11-06-2017
UC2K/P 20-08-2016
07PIONERSKY CITY DISTRICT

RA/DK2AI 17-03-2016
UA2FF/M 10-06-2018
UA9UAX/2 12-10-2019
UB5O/2/M 17-03-2016
UC2K/M 11-06-2017
08SVETLOGORSK AREA / INCL. SVETLOGORSK /

R2DX/2/M 11-06-2013
RN2F/M 06-04-2019
RT2F/M 11-06-2013
UA2FF/M 11-06-2017
UA9UAX/2 12-10-2019
UB5O/2/M 13-03-2016
UC2K/M 11-06-2017
09SVETLOVSKY CITY DISTRICT

UA2FF/M 10-06-2018
UA9UAX/2 02-02-2013
UB5O/2 19-03-2016
UC2K/M 11-06-2017
10SOVIETSKY CITY DISTRICT

RJ22DX 05-02-2014
UE16MM 16-09-2014
11BAGRATIONOVSKY AREA / INCL. BAGRATIONOVSK/

RN2F/M 06-09-2015
UA2FF/M 10-06-2018
UB5O/2 24-03-2016
12GVARDEISKY CITY DISTRICT

RN2F/M 18-03-2019
UA2FT/P 18-07-2015
UC2K/M 11-06-2017
13GURYEVSKY CITY DISTRICT

RA/DK2AI 18-03-2016
RA2FAC 15-08-2015
RN2F/M 21-10-2018
RW9QA/2 07-08-2014
UA2FF 17-08-2019
UA2FF/M 10-06-2018
UA2FT/M 12-06-2013
UA2FZ/M 10-06-2018
UB5O/2/M 17-03-2016
14GUSEVSKY CITY DISTRICT

UB5O/2 23-03-2016
15ZELENOGRADSKY AREA / INCL. ZELENOGRADSK /

RN2F/M 01-06-2019
RT2F/P 17-08-2013
UA2FF/M 10-06-2018
UA9UAX/2 01-02-2013
UB5O/2 29-09-2017
16KRASNOZNAMENSKY AREA / INCL. KRASNOZNAMENSK /

UA2FT/M 13-06-2015
17NEMANSKY AREA / INCL. NEMAN /

RN2F/M 20-04-2019
UA2FT/M 13-06-2015
18NESTEROVSKY AREA / INCL. NESTEROV /

UA2FT/M 13-06-2015
19OZYORSK CITY DISTRICT

UA2FT/M 13-06-2015
UB5O/2/M 23-03-2016
20POLESYE AREA / INCL. POLESSK/

UA2FT 24-01-2010
UC2K/M 10-06-2018
21PRAVDINSKY AREA / INCL. PRAVDINSK/

RN2F/M 26-03-2019
UA2FT/P 18-07-2015
UC2K/M 11-06-2017
22SLAVSKY AREA / INCL. SLAVSK/

UA2FT/M 13-06-2015
23CHERNYAKHOVSKY AREA / INCL. CHERNYAKHOVSK /

R10RTRS/2 15-08-2011
R15CWC/2 22-10-2015
R25ARCK/2 25-01-2016
UA2FT/M 13-06-2015
24LADUSHKINSKY CITY DISTRICT

RN2F/M 12-04-2019
UA9UAX/2 13-10-2019
UB5O/2/M 21-03-2016
UC2K/P 16-08-2015
UF2F/M 30-08-2013
25MAMONOVSKY CITY DISTRICT

RN2F/M 12-04-2019
UA2FF/M 10-06-2018
UB5O/2/M 21-03-2016
UF2F/M 30-08-2013
26YANTARNY CITY DISTRICT

RA/DK2AI 17-03-2016
UB5O/2/M 17-03-2016
UC2K/M 11-06-2017
KB01NALCHIK

UA6XDX 18-08-2013
02BAKSANSKY AREA

UA6A/7 10-08-2015
UB5O/M 19-09-2018
03ZOLSKY AREA

R7TP/M 09-11-2014
UA6A/7 10-08-2015
UB5O/M 19-09-2018
04MAJSKY AREA / INCL. MAJSKY /

UA6A/7 11-08-2015
05PROKHLADNENSKY AREA

R7AB/M 04-05-2017
RA6XV 16-08-2014
06TERSKY AREA / INCL. TEREK /

R7AY/P 12-05-2018
07URVANSKY AREA / INCL. NARTKALA/

UA6A/7 10-08-2015
UA9UAX/7/M 16-01-2014
08CHEGEMSKY AREA

UA6A/7 10-08-2015
UA9UAX/7/M 16-01-2014
09CHEREKSKY AREA

UA6A/7 10-08-2015
10ELBRUSSKY AREA / INCL. TYRNYAUZ/

R44AST 13-08-2014
R44AST/P 16-08-2014
RT9K/7/P 16-08-2016
UA6A/7 10-08-2015
11LESKENSKY AREA

R7AB/M 14-04-2017
UA6A/7 11-08-2015
UA9UAX/7/M 16-01-2014
12BAKSAN

UA6A/7 10-08-2015
UB5O/M 19-09-2018
13PROKHLADNY

UA6A/7 11-08-2015
UA6XES 30-04-2019
KC01CHERKESSK

RA7E 17-08-2019
RD22ED 16-02-2014
RJ22EE 29-03-2014
RP70RL 07-05-2015
RP72RL 07-05-2017
UA6EED 12-10-2019
UB5O/7 30-09-2017
02KARACHAEVSK / INCL. TEBERDA/

UA6EED/P 12-05-2014
UE6EFF 14-06-2009
03ADYGE-HABLSKIY AREA

R7AB/M 18-06-2017
RA7E/P 20-08-2019
RN7G/6 02-06-2015
RV1CC/M 02-05-2017
04ZELENCHUKSKY AREA

R7AB/M 16-06-2017
RK7T/6/P 20-07-2015
UA6EED/P 24-09-2019
05KARACHAEVSKY AREA

R7AB/P 16-06-2017
R7AY/P 08-06-2019
RA7E/P 19-06-2019
RQ6M/7/P 10-03-2018
UA6EED/P 05-06-2019
06MALOKARACHAEVSKY AREA

RA7E/P 04-06-2015
07PRIKUBANSKY AREA

RV1CC/M 01-05-2017
UB5O/7 21-07-2016
08URUPSKY AREA

R5QA/7 19-07-2015
UA6EED/P 24-09-2019
UB5O/7 19-07-2015
09UST-DZHEGUTINSKIY AREA / INCL. UST-DZHEGUTA/

RA7E/P 03-06-2015
RN7G/6 03-06-2015
10HABEZSKY AREA

R7EL 01-12-2019
RA7E/P 05-08-2019
RN7G/6 05-06-2015
11ABAZINSKY AREA

R7AB/P 17-06-2017
RA7E/P 06-06-2015
RN7G/6 06-06-2015
UB5O/7/M 21-07-2016
12NOGAISKY AREA

RA7E/P 01-06-2015
RN7G/6 01-06-2015
RV1CC/M 02-05-2017
KE01ZAVODSKOJ DISTRICT OF KEMEROVO

RA9UN 21-08-2016
UA9UAX/M 10-04-2016
UA9UWM/P 17-08-2013
02KIROVSKY DISTRICT OF KEMEROVO

UA9UAX/M 04-11-2019
UA9UAX/P 03-04-2012
03LENINSKY DISTRICT OF KEMEROVO

UA9UDX 05-04-2013
04RUDNICHNY DISTRICT OF KEMEROVO

RK9UE 17-08-2019
RX9UK 16-08-2014
RZ9U 20-08-2016
UA9UAX/M 04-11-2019
UA9UAX/P 11-02-2012
UA9UDX 05-04-2013
05CENTRALNY DISTRICT OF KEMEROVO

R9UBE 02-02-2020
UA9UAX/M 22-05-2016
06ZAVODSKY DISTRICT OF NOVOKUZNETSK

UA9UAX/M 18-07-2015
07KUZNETSKY DISTRICT OF NOVOKUZNETSK

RD9U/P 05-04-2014
RK9UZA/P 15-06-2013
UA9UAX/M 18-07-2015
08KUIBYSHEVSKY DISTRICT OF NOVOKUZNETSK

RZ8U 19-08-2017
UA9UAX/M 21-08-2019
09ORDZHONIKIDZEVSKY DISTRICT OF NOVOKUZNETSK

RD9U 23-05-2019
RK9UAH 15-08-2009
UA9UAX/M 24-09-2013
10CENTRALNY DISTRICT OF NOVOKUZNETSK

RZ8U 17-08-2019
UA9UAX/P 04-01-2019
UI8U 20-08-2017
11ZENKOVSKY DISTRICT OF PROKOPEVSK

UA9UAX/M 17-08-2019
12RUDNICHNY DISTRICT OF PROKOPEVSK

RT22UA 05-02-2014
RZ9UMA 29-12-2013
RZ9UO 18-08-2018
13CENTRALNY DISTRICT OF PROKOPEVSK

RW9UY 19-04-2009
UA9UAX/M 24-09-2014
14ANZHERO-SUDZHENSK

UA9UAX/M 27-06-2015
UA9UAX/P 22-02-2012
15BELOVO

R70B 04-12-2008
RJ9U 18-08-2018
UA9UAX/P 09-05-2013
16BEREZOVSKY

RK9UC 17-08-2013
UC8U 19-08-2017
17GURIEVSK

R9US 12-02-2020
18KALTAN

UA9UAX/M 23-09-2014
19KISELEVSK

UA9UAX/M 21-08-2019
UB5O/M 28-08-2019
20LENINSK-KUZNETSKIY

UA9UAX/M 01-11-2019
21KRASNOBRODSKY DISTRICT

UA9UAX/M 24-09-2014
UB5O/M 28-08-2019
22MEZHDURECHENSKY DISTRICT

UA9UAX/M 20-08-2019
23MYSKI

UA9UAX/M 20-08-2019
UD8V 20-01-2010
24OSINNIKI

UA9UAX/M 24-09-2014
25TAIGA

UA9UAX/P 04-01-2016
26TASTAGOL

03.2020 6.7%
27POLYSAYEVO

UA9UAX/M 23-09-2014
28YURGA

R9UG 15-12-2019
RP70ZF 05-05-2015
UA9UAX/M 22-06-2019
UA9UAX/P 24-02-2012
29BELOVSKY AREA

R9UZ/P 20-08-2011
UA9UAX/M 18-05-2019
30GURYEVSKY AREA / INCL. GUREVSK, SALAIR/

UA9UAX/P 09-01-2015
31IZHMORSKY AREA

R7AB/M 28-08-2017
UA3AKO/9 22-04-2014
UA9UAX/M 17-08-2012
UB5O/M 15-07-2019
32KEMEROVSKY AREA

R7AB/M 02-08-2017
RT8U 15-08-2015
UA9UAX/M 19-06-2018
33KRAPIVINSKY AREA

UA9UAX/M 01-11-2019
34LENINSK-KUZNETSKIY AREA

UA9UAX/M 01-11-2019
UA9UAX/P 18-02-2012
35MARIINSKY AREA

UA3AKO/9 22-04-2014
UA9UAX/M 13-10-2012
UA9ULT 12-04-2019
UB5O/M 16-07-2019
36MEZHDURECHENSKIY AREA

03.2020 3.3%
37NOVOKUZNETSKY AREA

UA9UAX/M 20-08-2019
UA9UAX/P 05-08-2012
38PROKOPYEVSKY AREA

UA9UAX/M 17-08-2019
UB5O/M 28-08-2019
39PROMYSHLENNOVSKY AREA

RN9U 20-08-2017
UA9UAX/M 01-11-2019
UA9UAX/P 03-01-2014
40TASHTAGOLSKY AREA / INCL. G.TASHTAGOL /

RZ9UMA 24-11-2012
RZ9UO 09-01-2010
UE10RFF 29-07-2013
UE10RFF/9 28-07-2013
41TISULSKY AREA

UA0WW/M 01-10-2016
UA9UAX/P 17-09-2010
 42TOPKINSKY AREA

R7AB/M 10-07-2018
UA9UAX/M 11-01-2020
UA9UAX/P 28-05-2014
43TYAZHINSKY AREA

R7AB/M 02-08-2017
RA9U 10-12-2011
UA3AKO/9 22-04-2014
UA9UAX/M 29-09-2012
UB5O/M 27-08-2019
44CHEBULINSKY AREA

R8UT/P 15-08-2015
UA3AKO/9 22-04-2014
45YURGINSKY AREA

R9UG 26-02-2012
R9UG/P 18-08-2018
UA9UAX/M 18-07-2019
46JAJSKY AREA

RT77VV 23-01-2015
RW9UDS 21-02-2016
UA9UAX/P 04-01-2011
UB5O/M 15-07-2019
47YASHKINSKY AREA

R9UG/P 19-08-2017
UA9UAX/M 07-01-2016
48NOVOILYINSKY DISTRICT OF NOVOKUZNETSK

RG8U 15-08-2015
RK9UN 09-03-2019
UA9UAX/M 19-07-2015
52MARIINSK

03.2020 19.4%
53TOPKI

UA9UAX/M 11-01-2020
KG01LENINSKY DISTRICT OF KALUGA

RU5A/M 02-07-2017
02MOSKOVSKY DISTRICT OF KALUGA

RU5A/M 02-07-2017
RX3XA 18-08-2018
03OKTYABRSKY DISTRICT OF KALUGA

R2HR 01-11-2019
RW3X 14-01-2017
06OBNINSK

RU3XY 15-08-2015
RU3XY/P 20-08-2016
07BABYNINSKY AREA

R3XA 20-08-2016
R73RDA 30-04-2016
RA3XM/P 16-08-2015
UA3PQN/P 30-10-2015
08BARYATINSKY AREA

UA3PQN/3/M 21-08-2014
09BOROVSKY AREA / INCL. BOROVSK /

R3XA/P 17-08-2019
R73RDA 30-04-2016
RA1ZZ/3/M 10-04-2014
RU5A/M 21-02-2016
10DZERZHINSKY DISTRICT / INCL. KONDROVO/

R3XBS 27-12-2019
R73RDA 30-04-2016
UA3PQN/P 13-09-2015
11DUMINICHSKY AREA

R73RDA 30-04-2016
RU3X 03-11-2019
RU5A/M 26-09-2015
12ZHIZDRINSKY AREA / INCL. ZHIZDRA/

R73RDA 30-04-2016
RU5A/M 26-09-2015
13ZHUKOVSKY AREA / INCL. BUGS /

R3XP 15-08-2015
R73RDA 30-04-2016
RA1ZZ/3/M 10-04-2014
RA3XCZ 17-08-2013
RX3XP 14-01-2012
14IZNOSKOVSKY AREA

UA3PQN/3/P 18-10-2013
UA3PQN/P 12-09-2015
15CITY OF KIROV AND KIROVSKY DISTRICT

R73RDA 03-05-2016
16KOZELSKY AREA / INCL. KOZELSK, SOSENSKIY/

RK3DWA/3 03-11-2019
RU5A/M 19-11-2017
UB5O/M 11-06-2017
17KUIBYSHEVSKY DISTRICT

UA3EDQ/3/M 11-06-2013
18LYUDINOVSKY AREA

R73RDA 03-05-2016
RU5A/M 21-05-2016
UA3EDQ/3/M 11-06-2013
19MALOYAROSLAVETSKY AREA / INCL. MALOYAROSLAVETS /

R73RDA 30-04-2016
RU5A/3 19-08-2011
RU5A/P 20-08-2016
20MEDYNSKY AREA / INCL. MEDYN/

R2DLC/P 03-09-2016
UA3PQN/3/P 17-10-2013
21MESHCHOVSKY AREA / INCL. MESHCHOVSK/

R73RDA 30-04-2016
UB5O/M 11-06-2017
22MOSALSKY AREA / INCL. MOSALSK/

UA3PQN/3/P 21-08-2014
23PEREMYSHLSKY AREA

RU5A/M 12-06-2016
24SPAS-DEMENSKIY AREA / INCL. SPAS-DEMENSK/

UA3PQN/3/P 21-08-2014
25SUKHINICHSKY AREA / INCL. SUHINICHI/

RU5A/M 26-09-2015
26TARUSSKY AREA / INCL. TARUSA/

RN3AAB/3 16-08-2014
27ULYANOVSKY AREA

RU5A/M 26-09-2015
28FERZIKOVSKY AREA

RA3XI 17-08-2013
29HVASTOVICHSKY AREA

R73RDA 30-04-2016
RU5A/M 26-09-2015
UB5O/M 11-06-2017
30YUKHNOVSKY AREA / INCL. YUHNOV/

RU5A/M 21-02-2016
UA3PQN/P 30-10-2015
KI01LENINSKY DISTRICT OF KIROV

RP4N 05-05-2010
RP4NKF 07-05-2009
RP67KF 09-05-2012
RP68KF 04-05-2013
RP69KF 05-05-2014
RP70KF 03-05-2015
RP71KF 03-05-2016
RT4O 18-08-2019
RW4NW 19-08-2017
RW4NY 17-08-2013
RW4O 17-08-2014
UA4NBA 26-01-2010
02NOVOVJATSKY DISTRICT OF KIROV

UA4NE/P 25-10-2013
UA4NF/M 02-08-2017
03OKTYABRSKY DISTRICT OF KIROV

RM4N 18-08-2018
RM4N/M 12-06-2016
UA4NDX 16-08-2014
UA4NE/P 25-07-2014
04PERVOMAJSKY DISTRICT OF KIROV

RP71KF 03-05-2016
UA4NCI 15-08-2015
UA4NE/P 25-10-2013
UA4NF/M 02-02-2018
05VJATSKIJE POLYANY

RA4NF/M 09-07-2009
RK1OWZ/4 01-10-2008
UA4NE/P 08-11-2013
UA4NF/M 01-08-2017
06KIROVO-CHEPETSK

UA4NE/P 19-10-2013
07KOTELNICH

RM4N/M 12-06-2016
UA4NBA/M 14-05-2019
UA4NE/P 11-10-2013
08SLOBODSKOJ

R4OF 01-07-2019
RM4N/M 13-06-2015
UA4NE/P 25-10-2013
09ARBAZHSKY AREA

UA4NE/M 11-06-2013
10AFANASYEVSKY AREA

UA4NE/M 22-08-2014
UA4NF/P 13-06-2014
11BELOKHOLUNITSKY AREA / INCL. BELAJA KHOLUNITSA/

R4OF/P 06-07-2019
RM4N/M 13-06-2015
UA4NE/M 22-08-2014
UA4NE/P 05-07-2013
12BOGORODSKY AREA

RU4W/4 10-05-2013
UA4NE/P 19-08-2013
13VERKHNEKAMSKY AREA / INCL. KIRS/

UA4NE/M 22-08-2014
14VERKHOSHIZHEMSKY AREA

RM4N/M 11-06-2013
UA4NE 21-03-2014
15VYATSKOPOLYANSKY AREA / INCL. SOSNOVKA /

UA4NE/P 08-11-2013
UA4NF/P 01-08-2017
16DAROVSKY AREA

R13CWC 17-08-2013
RM4N/M 08-06-2019
RM4N/P 17-08-2019
17ZUYEVSKY AREA / INCL. ZUEVKA/

RK4NWA/M 01-09-2009
UA4NE/P 19-08-2013
18KIKNURSKY AREA

UA4NBA/M 20-06-2019
UB5O/M 17-02-2017
19KILMEZSKY AREA

RU4W/4/M 07-01-2013
20KIROVO-CHEPETSKY AREA

RM4N/M 11-06-2013
UA4NBA/M 13-03-2018
UA4NE/P 19-10-2013
UA4NN 18-08-2019
21KOTELNICHSKY AREA

R13CWC/P 08-08-2013
UA4NBA/M 14-05-2019
22KUMENSKY AREA

RK1OWZ/4/M 02-10-2008
RM4N/M 11-06-2013
UA4NE/P 20-08-2013
UA4NF/M 02-08-2017
23LEBYAZHSKY AREA

UA4NBA/M 21-06-2019
UA4NE/P 17-08-2012
UA4NF/M 02-08-2017
24LUZSKY AREA / INCL. LUZA /

R8XF/4 18-08-2012
UA4NE/4 01-05-2018
UA4NE/M 01-05-2018
25MALMYZHSKY AREA / INCL. MALMYZH/

RK1OWZ/4/M 30-09-2008
26MURASHINSKY AREA / INCL. MURASHI/

UA4NBA/M 25-05-2016
UA4NF/M 27-07-2019
UA4NN/M 25-05-2016
27NAGORSKY AREA

UA4NE/M 22-08-2014
28NEMSKY AREA

RU4W/4 10-05-2013
UA4NBA/P 20-07-2013
29NOLINSKY AREA / INCL. NOLINSK/

RP70KF 05-05-2015
RP71KF 04-05-2016
UA4NBA 23-08-2019
UA4NBA/P 20-08-2016
UA4NE/P 20-08-2011
UA4NF/M 23-07-2016
30OMUTNINSKY AREA / INCL. OMUTNINSK/

RP70KF 04-05-2015
UA4NE/M 22-08-2014
UA4NF 23-01-2010
31OPARINSKY AREA

RA27NW 22-06-2013
UA4NE/4 02-05-2018
UA4NE/M 02-05-2018
32ORICHEVSKY AREA

UA4NBA/M 10-05-2019
UA4NE/P 17-08-2013
33ORLOVSKY AREA / INCL. ORLOV /

R13CWC/P 03-08-2013
RM4N/M 12-06-2016
34PIZHANSKY AREA

RM4N/M 11-06-2013
RW9XC 11-07-2012
UA4NBA/M 21-06-2019
35PODOSINOVSKY AREA

RW4NW/M 04-08-2017
36SANCHURSKY AREA

R4PBF/P 02-11-2019
UA4NBA/M 20-06-2019
37SVECHINSKY AREA

RM4N/M 12-06-2016
UA4NBA/M 14-05-2019
38SLOBODSKOJ AREA

R14CWC/4 09-08-2014
R15CWC/4 08-08-2015
RL17CW 03-08-2017
UA4NAL 17-08-2013
UA4NE 18-08-2019
UA4NE/P 16-08-2014
39SOVETSKY AREA / INCL. SOVETSK/

UA4NBA/M 21-06-2019
40SUNSKY AREA

RK1OWZ/4/M 02-10-2008
UA4NE/P 20-08-2013
UA4NF/M 02-08-2017
41TUZHINSKY AREA

UA4NBA/M 20-06-2019
UA4NE/M 19-07-2015
 42UNINSKY AREA

RU4W/4 10-05-2013
43URZHUMSKY AREA / INCL. URZHUM/

RK4NAB 14-12-2012
UA4NF/P 02-08-2017
44FALENSKY AREA

RZ4WZ/4 13-08-2012
45SHABALINSKY AREA

UA4NBA/M 14-05-2019
46YURYANSKY AREA

RM4N/M 12-06-2016
RM4N/P 05-10-2013
UA4NBA 25-05-2016
UA4NF/M 27-07-2019
47YARANSKY AREA / INCL. YARANSK/

UA4NBA/M 20-06-2019
UA4NE/M 19-07-2015
48ZATO PERVOMAJSKY

UA4NBA/M 25-05-2016
UA4NF/M 27-07-2019
KK01ZHELEZNODOROZHNY DISTRICT OF KRASNOYARSK

RA0AM 20-06-2009
UA0AV 28-02-2010
02KIROVSKY DISTRICT OF KRASNOYARSK

UA0WW/M 16-09-2016
03LENINSKY DISTRICT OF KRASNOYARSK

UA0WW/M 12-10-2017
04OKTYABRSKY DISTRICT OF KRASNOYARSK

RZ0AQ 20-02-2011
UA0WW/M 14-09-2016
05SVERDLOVSKY DISTRICT OF KRASNOYARSK

UA0WW/M 14-09-2016
06SOVETSKY DISTRICT OF KRASNOYARSK

RU0AE 21-03-2010
UA0APV 20-08-2016
UA0WW/M 16-09-2016
07CENTRALNY DISTRICT OF KRASNOYARSK

R0AD/P 12-06-2013
UA0WW/M 16-09-2016
UA9UAX/M 23-08-2018
08ACHINSK

R0AK 17-08-2019
R0AX 28-06-2019
RA0AY 09-01-2016
RW0AJ 15-08-2015
UA9UAX/M 20-05-2016
09BOGOTOL

RU0AX 23-10-2019
UA0WW/0 18-09-2010
UA3AKO/9 22-04-2014
UB5O/M 16-07-2019
10BORODINO

UA0WW/M 25-09-2016
UB5O/M 26-08-2019
11DIVNOGORSK

R7AB/M 12-07-2018
RK0AZC 11-06-2013
RX0AE 05-03-2020
UA0WW/M 20-08-2016
12YENISEISK

R7AB/M 14-07-2018
UA0WW/M 27-09-2016
15KANSK

RA/DK2AI 17-07-2019
RW0AB 17-08-2019
UA0WW/M 24-09-2016
UB5O/M 26-08-2019
16LESOSIBIRSK

R7AB/M 15-07-2018
RA0AER 08-12-2019
UA0AGE 11-01-2013
UA0WW/M 27-09-2016
17MINUSINSK

R18KDR/9 02-12-2015
R7AB/M 23-07-2018
RV0AE 15-08-2015
UA9UAX/P 19-07-2017
18NAZAROVO

R7AB/M 11-07-2018
UA9UAX/P 20-05-2016
UC0A 17-08-2019
19SOSNOVOBORSK

R0ADU 20-08-2016
UA0WW/M 26-09-2016
20SHARYPOVO

UA0WW/M 01-10-2016
UA9UAX/M 22-05-2016
21ZATO ZHELEZNOGORSK

R7AB/M 16-07-2018
UA0WW/M 01-09-2017
22ZATO ZELENOGORSK

RA0ACM 24-03-2019
UA0ACG 18-04-2010
23ABANSKY AREA

R7AB/M 18-07-2018
UA0WW/M 23-09-2016
24ACHINSKY AREA

R7AB/M 02-08-2017
RA0ADQ 11-12-2019
UA9UAX/M 20-05-2016
25BALAKHTINSKY AREA

UA0WW/M 03-09-2017
26BEREZOVSKY AREA

UA0WW/M 18-09-2016
27BIRILYUSSKY AREA

R7AB/M 12-07-2018
RA0APW/P 29-05-2016
28BOGOTOLSKY AREA

UA3AKO/9 22-04-2014
UB5O/M 16-07-2019
29BOGUCHANSKY AREA

R7AB/M 20-07-2018
UA0ADX 22-03-2009
30BOLSHEMURTINSKY AREA

R7AB/M 13-07-2018
UA0WW/M 27-09-2016
31BOLSHEULUYSKY AREA

R7AB/M 12-07-2018
UA0WW/M 31-08-2017
32DZERZHINSKY AREA

UA0WW/M 23-09-2016
33EMELYANOVSKY AREA

R7AB/M 02-08-2017
RM0A 19-03-2017
RT22SA 16-02-2014
RW0A 18-08-2019
UA0WW/M 18-09-2016
UA0WW/P 08-10-2017
UB5O/M 16-07-2019
34YENISEISKY AREA

R7AB/M 14-07-2018
R9PS/9 10-11-2016
RZ9ON/9 23-09-2014
35YERMAKOVSKY AREA

UA0WW/M 04-09-2016
UF0A/P 03-06-2016
36IDRINSKY AREA

R7AB/M 23-07-2018
RA0AR/P 20-08-2016
UA0WW/M 07-09-2017
UF0A/P 20-08-2016
37ILANSKY AREA / INCL. ILANSKIY/

R7AB/M 20-07-2018
UA0WW/M 24-09-2016
UA3AKO/9 21-04-2014
38IRBEYSKY AREA

UA0WW/M 25-09-2016
39KAZACHINSKY AREA

R7AB/M 13-07-2018
UA0WW/M 27-09-2016
40KANSKY AREA

RA/DK2AI 17-07-2019
UA0WW/M 24-09-2016
UA3AKO/9 21-04-2014
UB5O/M 26-08-2019
41KARATUZSKY AREA

R0WD/P 01-08-2016
UF0A/P 03-09-2016
42KEZHEMSKY AREA / INCL. KODINSKIY/

R7AB/M 19-07-2018
RV9WP 20-10-2016
RV9WP/9 20-10-2016
43KOZULSKY AREA

R7AB/M 12-07-2018
UA0WW/M 20-08-2016
 44KRASNOTURANSKY AREA

R7AB/M 23-07-2018
RA0AR/P 06-08-2016
UF0A/P 06-08-2016
45KURAGINSKY AREA / INCL. ARTEMIVSK /

R7AB/M 22-07-2018
UF0A/P 09-09-2016
46MANSKY AREA

R0AD/P 21-03-2014
R7AB/M 16-07-2018
RX0AE/P 11-06-2017
UA0WW/M 26-09-2016
47MINUSINSK AREA

RK0AWZ/P 15-08-2015
RP70KV 07-05-2015
UA9UAX/9 10-08-2014
UA9UAX/M 19-07-2017
48MOTYGINSKY AREA

RD0A 15-08-2015
49NAZAROVSKY AREA

R7AB/M 11-07-2018
RD0A 18-08-2018
UA0A 10-01-2015
50NIZHNEINGASHSKY AREA

R7AB/M 03-08-2017
UA0WW/M 24-09-2016
UA3AKO/9 21-04-2014
51NOVOSELOVSKY AREA

RW0AE 04-02-2014
UA0WW/M 03-09-2017
52PARTIZANSKY AREA

R7AB/M 21-07-2018
UA0WW/M 22-09-2016
53PIROVSKY AREA

UA0WW/M 28-09-2016
54RYBINSKY AREA / INCL. ZAOZYORNY /

R7AB/M 17-07-2018
UA0ACG/P 18-08-2019
UA0AKY 19-08-2017
UA0WW/M 25-09-2016
UB5O/M 26-08-2019
55SAYANSKY AREA

UA0WW/M 22-09-2016
56SEVERO-YENISEISKY AREA

R7AB/M 15-07-2018
RA0/UR5HVR 15-06-2013
57SUKHOBUZIMSKY AREA

R7AB/M 13-07-2018
UA0WW/M 27-09-2016
58TASEEVSKY AREA

UA0WW/M 23-09-2016
59TURUKHANSKY AREA / INCL. IGARKA /

RY1AAB/9/M 08-03-2016
60TYUKHTETSKY AREA

R7AB/M 11-07-2018
UA0WW/0 18-09-2010
UA9UAX/9 28-06-2015
61UZHURSKY AREA / INCL. UZHUR/

R7AB/M 27-07-2018
UA9UAX/P 21-05-2016
62UYARSKY AREA / INCL. UYAR/

R7AB/M 16-07-2018
RX0AE/P 01-08-2016
UA0WW/M 26-09-2016
63SHARYPOVSKY AREA

UA9UAX/0/M 28-09-2012
UA9UAX/M 22-05-2016
64SHUSHENSKY AREA

RZ9ON/0 09-05-2011
UA9UAX/9 10-08-2014
65TAJMYRSKY AREA

RD0B/P 13-09-2016
RN110RAEM/P 19-12-2013
RW0BG/P 23-07-2012
UA0BBA 09-01-2010
UE44POL 27-06-2013
UE44POL/P 24-06-2013
UE73DI 06-08-2015
66NORILSK

RA0BA 12-08-2010
RU0BW 19-08-2012
RW0BG 20-08-2016
UA0BA 16-03-2008
67EVENKIJSKY AREA

RK0BWW/0 20-03-2010
UA0BA/0 16-03-2010
68ZATO SOLNECHNY

R7AB/M 27-07-2018
UA9UAX/M 21-05-2016
70KAYERKAN AREA 71TALNACH AREA
KL01PETROZAVODSK

R1NO 07-12-2019
RA1N/M 11-06-2013
RD1A/1/M 13-09-2015
04KOSTOMUKSHA

RD1A/M 05-08-2016
07SORTAVALSKY AREA / INCL. SORTAVALA /

R1BBL/M 02-06-2019
R1NA 19-06-2019
RD1A/1/M 05-08-2015
UA1TAN/M 23-07-2018
08BELOMORSKY AREA / INCL. BELOMORSK /

R1KRG/P 24-07-2015
RK3DWA/M 02-05-2019
RN3F/1/M 01-08-2014
10KALEVALSKY NATIONAL AREA

RD1A/M 05-08-2016
11KEMSKY AREA / INCL. KEM/

RK3DWA/1/M 18-08-2014
RK3DWA/M 02-05-2019
RN3F/1/M 01-08-2014
RN4ACZ/1 01-08-2014
RZ3DJ/1/M 11-08-2015
UB5O/1 20-10-2015
12KONDOPOZHSKY AREA / INCL. KONDOPOGA /

R1CAM/M 05-08-2016
R85KFF 12-06-2016
RD1A/1/M 31-07-2015
RD1A/M 05-08-2016
RK3DWA/1/M 18-08-2014
13LAKHDENPOKHSKY AREA / INCL. LAHDENPOHYA/

UA1ATD/1 17-07-2012
14LOUKHSKY AREA

R1NU/P 28-06-2013
R20RRC/1 26-06-2013
RK3DWA/1/M 18-08-2014
RU5D/1 28-06-2013
UA3RBR/1/P 06-07-2019
15MEDVEZHYEGORSKY AREA / INCL. MEDVEZHYEGORSK /

RD1A/1/M 31-07-2015
RD1A/M 05-08-2016
RK3DWA/1/M 28-08-2014
16MUYEZERSKY AREA

RD1A/M 05-08-2016
17OLONETSKY AREA / INCL. OLONETS /

R1BBL/M 01-06-2019
R1CF/M 22-05-2019
RN3F/1/M 16-07-2014
18PITKYARANTSKY AREA / INCL. PITKYARANTA /

RV1CC/M 27-08-2017
UA1ATD/1 17-08-2014
19PRIONEZHSKY AREA

R1NW 26-01-2020
R1NW/P 23-08-2015
R5AF/P 25-11-2019
RK3DWA/1/M 18-08-2014
UA3DPM/1 13-06-2009
20PRYAZHINSKY AREA

R01DTV/1 13-08-2013
R1NI 13-01-2018
R1NU/P 15-08-2015
RK3DWA/1/M 17-08-2014
21PUDOZHSKY AREA / INCL. PUDOZH/

RA1OHX/M 03-10-2015
RK3DWA/1/M 28-08-2014
22SEGEZHSKY AREA / INCL. SEGEZHA /

RD1A/M 05-08-2016
RK3DWA/1/M 18-08-2014
23SUOYARVSKY AREA / INCL. SUOYARVI/

R1AT/P 17-08-2019
RA1N/M 11-06-2013
KM01ELISTA

R7AB/M 04-10-2019
RC7I 15-08-2015
02GORODOVIKOVSKY AREA / INCL. GORODOVIKOVSK/

R7IT 19-08-2017
RA6IGE 18-08-2013
RA6IGE/M 11-06-2013
RK6YYA 13-09-2008
UA6IK 02-10-2011
UB5O/6/M 11-09-2015
03IKI-BURULSKIY AREA

R7AB/M 02-05-2017
R7AB/P 03-10-2019
RK6YYA 12-09-2008
UB5O/6/M 21-04-2016
04KETCHENEROVSKY AREA

R7AB/M 29-10-2016
R7AB/P 04-10-2019
UB5O/6/M 09-09-2015
05LAGANSKY AREA / INCL. LAGAN/

R7AB/M 01-05-2017
R7IW 23-09-2019
UB5O/6/M 24-09-2016
06MALODERBETOVSKY AREA

R7AB/M 29-10-2016
R7AB/P 05-10-2019
RZ4AWB/P 03-08-2019
UB5O/6/M 09-09-2015
07OKTYABRSKY DISTRICT

R7AB/P 05-10-2019
08PRIYUTNENSKY AREA

R7AB/M 30-04-2017
R7AB/P 03-10-2019
UB5O/6/M 10-09-2015
09SARPINSKY AREA

R7AB/M 29-10-2016
R7AB/P 05-10-2019
RQ7M/P 18-08-2018
RZ4AWB/P 03-08-2019
UB5O/6/M 09-09-2015
10TSELINNY AREA

R7AB/M 29-10-2016
R7AB/P 04-10-2019
RU6FA/6 18-04-2010
UB5O/6/M 09-09-2015
11CHERNOZEMELSKY AREA

R7AB/M 01-05-2017
R7AB/P 09-10-2019
12YUSTINSKY AREA

R7AB/P 07-10-2019
UE6III 30-06-2009
13YASHALTINSKY AREA

R15CWC/6/M 10-09-2015
R7AB/P 01-10-2019
RA6IGE/M 11-06-2013
UB5O/6/M 10-09-2015
14YASHKULSKY AREA

R7AB/M 01-05-2017
R7AB/P 09-10-2019
KN01KURGAN

R9RT 11-06-2019
RA22QF 12-01-2014
RF8R 29-12-2013
RM9RZ 18-08-2018
RN9N/M 27-04-2019
RW22QA 04-02-2014
RW9QA 29-11-2009
UA9R 19-08-2017
02SHADRINSK

R9QQ 18-08-2019
RN9N/M 26-08-2017
RW9QA/M 30-03-2015
03ALMENEVSKY AREA

RW9LL/8 01-03-2014
04BELOZERSKY AREA

RN9N/M 26-08-2017
RW9QA/M 27-02-2015
05VARGASHINSKY AREA

RA9RR/M 11-06-2013
RW9QA/M 05-07-2017
UA3AKO/8 24-04-2014
UB5O/M 15-07-2018
UE70KRM/8/M 10-05-2014
06DALMATOVSKY AREA / INCL. DALMATOVO/

RW9QA/M 30-03-2015
07ZVERINOGOLOVSKY AREA

RA9RR/M 12-07-2013
RW9QA/M 31-08-2016
08KARGAPOLSKY AREA

UA9LO/8 12-05-2014
UA9LO/9 02-10-2008
09KATAYSKY AREA / INCL. KATAYSK/

RW9QA/M 30-03-2015
10KETOVSKY AREA

RN9N/M 27-04-2019
RW9QA/M 05-07-2017
UB5O/M 15-07-2018
UE70KRM/8/M 10-05-2014
11KURTAMYSHSKY AREA / INCL. KURTAMYSH/

RW9QA/M 30-08-2016
UB5O/M 16-07-2018
12LEBYAZHYEVSKY AREA

RN9N/M 27-04-2019
RW9QA/M 05-07-2017
UE70KRM/8/M 10-05-2014
13MAKUSHINSKY AREA / INCL. MAKUSHINO/

R7AB/M 31-08-2017
RA9RR/M 11-06-2013
RN9N/M 27-08-2017
RW9QA/M 05-07-2017
UB5O/M 09-07-2019
14MISHKINSKY AREA

RN9N/M 28-04-2019
UB5O/M 01-05-2019
UE70KRM/8/M 10-05-2014
15MOKROUSOVSKY AREA

RN9N/M 27-04-2019
RW9QA/M 05-07-2017
16PETUKHOVSKY AREA / INCL. PETUHOVO/

RA9RR/M 11-06-2013
RN9N/M 27-08-2017
RW9QA/M 05-07-2017
17POLOVINSKY AREA

RW9QA/M 11-08-2017
UB5O/M 15-07-2018
18PRITOBOLNY AREA

RW9QA/M 31-08-2016
19SAFAKULEVSKY AREA

RW9QA/M 16-06-2017
20TSELINNY AREA

RA9RW/P 15-09-2019
RW9QA/M 30-08-2016
21CHASTOOZERSKY AREA

RA9RR/M 11-06-2013
RN9N/M 27-08-2017
RW9QA/M 05-07-2017
22SHATROVSKY AREA

RC1M/8/M 10-05-2015
RN9N/M 26-08-2017
RW9QA/M 30-03-2015
23SHUMIKHINSKY AREA / INCL. SENSATION /

RN9N/M 28-04-2019
UE70KRM/8/M 10-05-2014
24SHCHUCHANSKY AREA / INCL. PIKE /

RN9N/M 28-04-2019
RW9QA/M 17-06-2016
UE70KRM/8/M 10-05-2014
25YURGAMYSHSKY AREA

RF8R/P 21-08-2016
RK9Q/P 21-08-2010
RN9N/M 28-04-2019
UB5O/M 01-05-2019
UE70KRM/8/M 10-05-2014
26SHADRINSKY AREA

RN9RF 18-08-2019
KO01SYKTYVKAR

R8XF 19-08-2017
R9XZ 18-08-2018
RC80SP 09-06-2017
RT9X 17-08-2013
UA9XF 17-08-2019
UA9XL 08-12-2019
UA9XO 16-03-2017
02VORKUTA

R8XW 20-08-2016
R9XT 19-03-2017
UB5O/1 18-01-2016
UE90K 01-08-2011
03VUKTYLSKY AREA / INCL. VUKTYL/

R9XC/P 17-10-2013
04INTA

R8XW/P 12-06-2018
UB5O/1 10-08-2016
UE90K 03-08-2011
05PECHORSKY AREA / INCL. PECHORA /

R5QA/1 24-08-2016
RA9XAF 07-06-2014
UB5O/1 06-07-2016
UB5O/1/M 07-07-2016
UE90K 08-08-2011
06SOSNOGORSKY AREA / INCL. SOSNOGORSK AND SUBURBS /

R1IV 18-08-2019
UA9XBJ 19-08-2012
UB5O/1 08-07-2016
UE90K 10-08-2011
07USINSK / INCL. SUBURB /

R8MB/1 07-12-2019
08UKHTA

R1II/P 07-12-2019
R9XS 20-08-2016
UA1OOX/9 21-08-2010
09IZHEMSKY AREA

RL9X/P 08-06-2017
10KNYAZHPOGOSTSKY AREA / INCL. EMBA/

UE90K 18-08-2011
11KOYGORODSKY AREA

R9XU/P 19-08-2018
12KORTKEROSSKY AREA

RM9X 21-03-2020
RM9X/P 20-08-2017
13PRILUZSKY AREA

RN4ACZ/9 24-01-2015
UA4NE/4 01-05-2018
UA4NE/M 01-05-2018
UE90K 21-08-2011
14SYKTYVDINSKY AREA

R8XF/P 25-07-2019
RL9X/P 15-06-2014
UE90K 14-08-2011
15SYSOLSKY AREA

R8XF/P 06-07-2019
R9XU/P 16-08-2015
RW9XC 13-07-2012
UA4NE/4 01-05-2018
UA4NE/M 01-05-2018
16TROITSKO-PECHORSKY AREA

R9XC/P 04-10-2013
UA9XMC 20-08-2016
17UDORSKY AREA

R1IK/P 17-08-2019
RW9XC 01-08-2011
18UST-VYMSKIY AREA / INCL. MIKUN/

R8XAQ 15-06-2019
19UST-KULOMSKIY AREA

10.2015 48.9%
20UST-TSILEMSKIY AREA

RA9XAI/P 28-05-2015
KR01ZAPADNY DISTRICT OF KRASNODAR

R6AP 17-08-2019
R7AB/M 11-06-2017
R7CT 20-08-2016
RN6AI 17-08-2014
02KARASUNSKY DISTRICT OF KRASNODAR

R7AB/M 11-06-2017
RU6AX 18-05-2009
03PRIKUBANSKY DISTRICT OF KRASNODAR

R25ARCK/6 25-01-2016
R7AB 17-08-2014
R7AB/M 11-06-2017
RA6AN 21-08-2016
RM6AA 19-08-2017
UA6AIW/M 11-06-2013
UE16MT 25-09-2014
04CENTRALNY DISTRICT OF KRASNODAR

R7AB/M 11-06-2017
R7AM 18-08-2018
05VOSTOCHNY DISTRICT OF NOVOROSSIYSK

RX6CB/P 19-08-2017
06PRIMORSKY DISTRICT OF NOVOROSSIYSK

R7AC 17-08-2013
R7AO/P 16-08-2014
RW6AEW 20-08-2016
RX6AM 18-08-2019
RX6CB 15-08-2015
07CENTRALNY DISTRICT OF NOVOROSSIYSK

R2014H 17-02-2014
R7DX 24-08-2011
RN6BY 21-03-2009
08ADLERSKY DISTRICT OF SOCHI

R2014FS 03-10-2014
R2014S 08-02-2014
R6CC/P 16-08-2014
RG5A/6 10-01-2020
09LAZAREVSKY DISTRICT OF SOCHI

R6CZ/P 20-08-2016
RM7C 17-08-2019
RM7C/P 15-08-2015
UA4ATL/6 10-08-2010
UE9WFF/6 10-09-2008
10KHOSTINSKY DISTRICT OF SOCHI

R6CC 21-08-2016
R6CZ/P 18-08-2018
RA6CZ/P 17-08-2014
RG3PW/6 13-09-2012
11CENTRALNY DISTRICT OF SOCHI

R1CF/M 19-08-2018
RA6FP/6 18-04-2010
RZ6D 27-09-2019
12ANAPA

R15CWC 22-10-2015
R50WWW/6 09-09-2015
R6CO 17-08-2019
R7AB/P 03-06-2017
R7DM 15-08-2015
RU5D/6 03-09-2011
RZ6BU 20-03-2010
UA1TAN/M 29-07-2019
UB5O/6 22-07-2015
UC6A 16-08-2015
UE25R 08-10-2015
13ARMAVIR

R6DV 23-09-2019
R7AY 17-08-2013
RK6AUV 15-06-2019
UA6EED/P 20-11-2019
15GELENDZHIK

R6AW 05-01-2013
R7LP/6 03-08-2010
RA7C/P 18-08-2019
RC4A/6 12-08-2019
UI7C/P 18-08-2018
16GORJACHIJ KLYUCH

R7AB/M 11-06-2017
R7CD 05-02-2020
RA6DT 17-08-2013
UA6AIW/M 11-06-2013
24ABINSKY AREA / INCL. ABINSK/

R7AB/M 11-06-2017
RT7C 18-08-2018
RU6AV 20-08-2016
RU6CS 16-08-2015
26APSHERONSKY AREA / INCL. APSHERONSK, HADYZHENSK/

R1CF/M 24-07-2019
RV6AJJ 21-08-2016
RV6ASU 19-08-2017
RV6ASU/P 17-08-2008
UA3DFM/6 29-05-2015
UB5O/6/M 12-09-2015
27BELOGLINSKY AREA

R7AB/M 01-10-2019
28BELORECHENSKY AREA / INCL. BELORECHENSK/

R120RC 20-04-2015
R2014FQ 29-10-2014
R7AB/M 13-06-2015
RA7A 19-08-2017
RV6ASU 21-03-2010
29BRYUKHOVETSKY AREA

R7AB/M 01-08-2019
RD1A/M 09-08-2018
UB3APP/P 11-07-2019
30VYSELKOVSKY AREA

R14CWC/6 12-08-2014
R7AB/M 19-08-2019
R7AT 17-08-2019
R7AW 17-08-2019
RA6ADQ 24-03-2019
RK6AXY 09-01-2010
RN7A 14-06-2019
RT9K/6 30-11-2015
31GULKEVICHSKY AREA / INCL. GULKEVICHI/

R7AB/M 13-06-2015
RY7F/6/M 25-04-2014
32DINSKOY AREA

R7AB 18-08-2018
R7AB/M 01-08-2019
R7AB/P 16-08-2015
RC7C 17-08-2014
RY7F/6/M 25-04-2014
33YEYSK AREA / INCL. YEYSK /

R7AB/M 13-06-2015
R7LP/6 05-07-2012
RA6AAW 18-08-2018
RU5D/6 04-07-2012
34KAVKAZSKY AREA / INCL. KROPOTKIN/

R7AB/M 06-04-2017
RV6AAA 20-08-2011
RY7F/6/M 25-04-2014
35KALININSKY DISTRICT

UA6CC 18-08-2019
36KANEVSKY AREA

R7AB/M 01-08-2019
RA6ATZ 23-08-2019
RD1A/M 18-08-2018
37KORENOVSKY AREA / INCL. KOPEHOBCK/

R4AC/6 20-06-2016
R7AB/M 19-08-2019
RN7A/P 09-06-2019
38KRASNOARMEISKY AREA

RA6ARI 16-08-2010
RK3TD/6 18-08-2018
UB5O/6/M 28-07-2016
39KRYLOVSKY AREA

R31RIO 19-08-2016
R7AB/M 19-08-2019
RW6A 01-12-2019
40KRYMSKY AREA / INCL. KRYMSK/

R11QRP/6 02-08-2013
R7AB/M 13-06-2015
RA6CB 17-08-2013
RD1A/M 17-08-2018
41KURGANINSKY AREA / INCL. KURGANINSK/

RN6A 19-03-2011
RN7A/6 12-09-2014
42KUSHCHEVSKY AREA

R7AB/M 19-08-2019
R7LP/M 11-06-2017
UA3U/6/M 22-08-2016
43LABINSKY AREA / INCL. LABINSK /

RN7A/6 09-09-2014
RV1CC/M 02-05-2017
UA6AK 21-08-2016
UA6AK/P 17-08-2019
UB5O/6/M 11-09-2015
44LENINGRADSKY AREA

R7AB/M 13-06-2015
RA6CA 16-08-2015
45MOSTOVSKY AREA

RT9K/6 01-11-2015
RV6AA/P 18-08-2019
46NOVOKUBANSKY AREA / INCL. NOVOKUBANSK/

R6AC 30-06-2019
RK7G/6/M 14-02-2013
RY7F/6/M 25-04-2014
UA6EED/P 20-11-2019
UB5O/6/M 20-07-2016
47NOVOPOKROVSKY AREA

R6DX 20-08-2016
R7AB/M 29-08-2019
R7AB/P 01-10-2019
48OTRADNENSKY AREA

RW7B 21-08-2011
RY7F/6 15-08-2015
49PAVLOVSKY AREA

R7AB/M 28-05-2018
R7LP/M 11-06-2017
RX6BS 15-03-2009
50PRIMORSKO-AHTARSKY AREA / INCL. PRIMORSKO-AHTARSK/

R7CW 23-02-2015
RN7A/6 04-07-2014
RN7A/P 15-04-2019
UB5O/6/M 13-09-2015
UE16MT 01-10-2014
 51SEVERSKY AREA

R7AB/M 11-06-2017
RU6DM 23-03-2011
RZ5D/6/M 07-09-2019
UA6AIW/M 11-06-2013
UA6CT 18-08-2019
52SLAVYANSKY AREA / INCL. SLAVYANSK-NA-KUBANI/

UA6AAX 26-05-2019
UA6AIW/M 11-06-2013
53STAROMINSKY AREA

R7AB/M 01-08-2019
54TBILISSKY AREA

R7AB/M 13-06-2015
RP65ANW 04-05-2010
RY7F/6/M 25-04-2014
55TEMRYUKSKY AREA / INCL. TEMRYUK /

R7CT 18-08-2019
RD1A/M 17-08-2018
RW9XC 06-07-2012
UA1TAN/6 03-08-2016
UA1TAN/M 31-07-2019
UB5O/6 24-07-2015
56TIMASHEVSKY AREA / INCL. TIMASHEVSK/

R01DTV 08-08-2013
R10RTRS 19-08-2011
R7AB/M 01-08-2019
R80TV 01-10-2011
RD1A/M 04-08-2019
RT6A 27-12-2015
57TIKHORETSKY AREA / INCL. TIHORETSK/

R6AJ 15-08-2015
R7AB/M 29-08-2019
R7AB/P 01-10-2019
RN6CH 16-08-2014
UA6AKD 20-08-2016
UC7A 17-08-2019
58TUAPSINSKY AREA / INCL. TUAPSE /

R1CF/6 24-06-2017
R1CF/M 23-08-2018
R6DBT 16-08-2015
RT4M/6 19-08-2017
RU6B 19-01-2020
RV1CC/M 02-05-2017
59USPENSKY AREA

R7AB/M 15-04-2017
RY7F/6/M 25-04-2014
UB5O/6/M 20-07-2016
60UST-LABINSKY AREA / INCL. UST-LABINSK/

R7AB/M 13-06-2015
RN7A/P 09-06-2019
RT6C 17-08-2019
RY7F/6/M 25-04-2014
UA2FT/6 21-08-2016
61SHCHERBINOVSKY AREA

R18ARG 19-06-2018
R20RRC/6 30-08-2013
R6CW 22-02-2015
R7AB/M 13-06-2015
RJ19WF 14-10-2017
RW6CW 09-01-2009
UE55PM 14-12-2014
65NOVOROSSIJSKY DISTRICT OF NOVOROSSIYSK

R7AO/P 17-08-2019
R7LP/6 11-09-2012
RD9CX/6 17-07-2014
66YUZHNY DISTRICT OF NOVOROSSIYSK

RJ19WF 14-10-2017
UB5O/6/M 30-09-2015
KS01KOSTROMA

RA3NC 17-08-2019
02BUJ

RU55IA/M 06-01-2016
UA3NFI/P 11-11-2018
03VOLGORECHENSK

RU5A/M 06-01-2016
04GALICH

UA3U/3 23-08-2014
UB5O/M 05-11-2018
05MANTUROVO

RK3DWA/M 06-01-2017
RU55IA/M 06-01-2016
UA3NFI/P 18-05-2019
06NEREKHTA

R2DX/3/P 05-07-2014
RU5A/M 06-01-2016
07NEYA

RU55IA/M 06-01-2016
08SHAR`JA

R3NN 16-08-2014
RA3NZ 22-08-2010
RK3DWA/M 03-01-2017
RN3N 02-07-2019
UB5O/M 26-06-2017
09ANTROPOVSKY AREA

RU55IA/M 06-01-2016
UA3U/3 23-08-2014
10BUYSKY AREA

RU55IA/M 06-01-2016
UA3NFI/P 11-11-2018
11VOKHOMSKY AREA

RK3DWA/M 05-01-2017
12GALICHSKY AREA

R73RDA/M 03-01-2015
RU55IA/M 06-01-2016
UA3U/3 22-08-2014
UB5O/M 05-11-2018
13KADYYSKY AREA

RK3DWA/M 03-01-2017
RU55IA/M 03-01-2016
14KOLOGRIVSKY AREA / INCL. KOLOGRIV/

RK3DWA/P 18-08-2018
RU55IA 04-01-2016
RU55IA/M 06-01-2016
RU55IA/P 05-01-2016
UB5O/M 04-11-2018
15KOSTROMSKOJ AREA

R73RDA/M 03-01-2015
RT3N 18-08-2018
RT3N/P 15-08-2015
UA3U/3 24-06-2015
16KRASNOSELSKY DISTRICT

RU5A/M 06-01-2016
UA3U/3 19-07-2015
17MAKARYEVSKY AREA / INCL. MAKAREV/

RK3DWA/3 04-01-2018
RU55IA/M 03-01-2016
18MANTUROVSKY AREA

RK3DWA/M 06-01-2017
RU55IA/M 06-01-2016
UA3NFI/P 18-05-2019
19MEZHEVSKY AREA

RK3DWA/M 05-01-2017
UA3NFI/P 18-05-2019
UB5O/M 26-06-2017
20NEYSKY AREA

RU55IA/M 06-01-2016
21NEREKHTSKY AREA

R2DX/3/P 04-07-2014
RU5A/M 06-01-2016
22OKTYABRSKY AREA

UA4NBA/M 14-05-2019
23OSTROVSKY AREA

RU55IA/M 03-01-2016
UA3NFI/P 17-11-2018
24PAVINSKY AREA

RK3DWA/M 05-01-2017
25PARFENYEVSKY AREA

RU55IA/M 06-01-2016
26PONAZYREVSKY AREA

RK3DWA/M 04-01-2017
27PYSHCHUGSKY AREA

RK3DWA/M 04-01-2017
RU55IA 04-01-2017
UA3NFI/P 18-05-2019
UB5O/M 26-06-2017
28SOLIGALICHSKY AREA / INCL. SOLIGALICH/

R73RDA 03-01-2015
UA3U/3 22-08-2014
29SUDISLAVSKY AREA

R73RDA/M 03-01-2015
30SUSANINSKY AREA

UA3U/3 23-08-2014
31CHUKHLOMSKY AREA / INCL. CHUHLOMA/

R73RDA/M 03-01-2015
UA3U/3 22-08-2014
32SHARYINSKY AREA

RK3DWA/M 04-01-2017
RN3N/P 21-08-2011
UB5O/M 26-06-2017
KT01PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY

RA1ZZ/0 11-08-2016
RT22ZS 03-01-2014
UA0ZC 18-08-2019
UA0ZS 21-03-2010
02ELIZOVO

03.2020 11.9%
03ZATO VILYUCHINSK

RA0ZIJ 28-04-2019
04ALEUTSKY AREA

RI0ZF 19-09-2017
05BYSTRINSKY AREA

08.2007 9.7%
06ELIZOVSKY AREA / INCL. ELIZOVO /

RA3AV/MM 20-08-2014
RU0ZM/P 11-09-2012
07MILKOVSKY AREA

08.2007 7.8%
08SOBOLEVSKY AREA

RT9K/MM 28-08-2015
09UST-BOLSHERETSKIY AREA

RT9K/MM 16-09-2015
UE23RRC 16-08-2016
10UST-KAMCHATSKIY AREA / INCL. KLJUCHI /

RA3AV/MM 21-08-2014
UA3AKO/MM 21-08-2014
11KARAGINSKY AREA

RA3AV/MM 22-08-2014
RT9K/MM 09-09-2015
12OLJUTORSKY AREA

R205NEW 18-06-2019
13PENZHINSKY AREA

RT9K/0 03-09-2015
RU0ZM/P 06-11-2013
14TIGILSKY AREA

RT9K/MM 29-08-2015
KU01ZHELEZNODOROZHNY DISTRICT OF KURSK

R3WZ 13-06-2011
02SEYMSKY DISTRICT OF KURSK

RA3W 17-08-2019
RA3WT 19-11-2016
UB5O/M 03-05-2016
03CENTRALNY DISTRICT OF KURSK

R50WWW 03-09-2015
RC3W 21-03-2010
RU3WR 16-08-2014
RW3WX 17-08-2013
04ZHELEZNOGORSK

R3WF 13-07-2019
UA6A/3 23-07-2015
05KURCHATOV

RA3WII 27-09-2019
UA6A/3 24-07-2015
06L`GOV

RU3EJ/3/M 13-06-2015
07SHCHIGRY

UA3WHO 11-04-2012
UA6A/3 23-07-2015
UB5O/M 12-06-2016
08BELOVSKY AREA

UA6A/3 24-07-2015
UB5O/M 07-04-2016
09BOLSHESOLDATSKY AREA

RU3EJ/3/M 13-06-2015
UA6A/3 24-07-2015
UB5O 10-09-2016
10GLUSHKOVSKY AREA

RU3EJ/3 13-07-2009
11GORSHECHENSKY AREA

UA6A/3 23-07-2015
UB5O/3/M 13-06-2015
12DMITRIYEVSKY AREA / INCL. DMITRIEV-LGOVSKIY/

RU3EJ/3/M 13-06-2015
UA6A/3 23-07-2015
13ZHELEZNOGORSKY AREA

RU3EJ/3/M 13-06-2015
UA6A/3 23-07-2015
14ZOLOTUKHINSKY AREA

RU3EJ/3/M 13-06-2015
UA6A/3 23-07-2015
UB5O 02-05-2016
15KASTORENSKY AREA

RY5WH 15-08-2015
UA6A/3 23-07-2015
UB5O/M 12-02-2016
16KONYSHEVSKY AREA

RU3EJ/3/M 13-06-2015
UA6A/3 23-07-2015
17KORENEVSKY AREA

RU3EJ/3/M 13-06-2015
18KURSKY AREA

RU3EJ/3/M 13-06-2015
UA6A/3 24-07-2015
19KURCHATOVSKY AREA

UA6A/3 24-07-2015
20LGOVSKY AREA

UA3WDT/M 14-06-2013
UA6A/3 24-07-2015
21MANTUROVSKY AREA

UA6A/3 23-07-2015
22MEDVENSKY AREA

UA6A/3 24-07-2015
23OBOYANSKY AREA / INCL. OBOYAN/

R50WWW 03-09-2015
RA17CW 29-07-2017
UB5O 07-04-2016
24OKTYABRSKY AREA

RU3EJ/3/M 13-06-2015
UA6A/3 24-07-2015
25PONYROVSKY AREA

RW3WWW/P 10-05-2013
UA6A/3 23-07-2015
26PRISTENSKY AREA

UB5O/M 07-04-2016
27RYLSKY AREA / INCL. RYLSK/

RA4Y/3 13-05-2015
RU3EJ/3/M 13-06-2015
RW3WR 20-08-2016
UA6EED/3 10-07-2012
28SOVETSKY AREA

UA6A/3 23-07-2015
29SOLNTSEVSKY AREA

UA6A/3 23-07-2015
UB5O/M 07-04-2016
30SUDZHANSKY AREA / INCL. SUDZHA/

UA6A/3 24-07-2015
UB5O/M 10-09-2016
31TIMSKY AREA

UA6A/3 23-07-2015
32FATEZHSKY AREA / INCL. FATEZH/

RA3WEO 14-05-2015
RU3EJ/3/M 13-06-2015
UB5O/M 02-05-2016
33HOMUTOVSKY AREA

RU3EJ/3/M 13-06-2015
RZ5D/M 09-07-2019
UA3WDT/M 26-07-2013
34CHEREMISINOVSKY AREA

UA6A/3 23-07-2015
UB5O/M 12-06-2016
35SHCHIGROVSKY AREA

RC3W 17-08-2019
RK3AW/P 23-01-2020
UA6A/3 23-07-2015
UB5O/M 12-06-2016
LO16SOSNOVY BOR

R1CF/M 09-03-2018
RA1CP 16-08-2014
RP1COP 07-05-2010
RZ1CWC 29-10-2011
20BOKSITOGORSKY AREA / INCL. BOKSITOGORSK, PIKALYOVO /

RD1A/1/M 30-08-2015
UA1TAN/M 02-06-2018
21VOLOSOVSKY AREA

R1BBL/M 22-08-2018
R1CF/M 30-12-2017
RA1D/M 19-11-2016
RZ1CWC/P 15-08-2009
22VOLKHOVSKY AREA / INCL. VOLKHOV, NOVAJA LADOGA, SYAS`STROY/

RA3DH/1/P 03-07-2008
RD1A/M 21-08-2019
RK3DWA/1/M 17-08-2014
RN3F/1/M 16-07-2014
UA1ATD/1 16-08-2015
UA1TAN/M 08-06-2019
23VSEVOLOZHSKY AREA / INCL. VSEVOLZHSK, SERTOLOVO/

R1BBL/M 14-02-2018
R1BED 22-06-2019
R1BED/M 31-07-2018
R1CF/M 07-12-2019
RA1AP/P 17-08-2013
RD1A/M 01-11-2015
UA1TAN/M 24-06-2017
24VYBORGSKY AREA / INCL. VYBORG, VYSOTSK, KAMENNOGORSK, PRIMORSK, SVETOGORSK /

R1AT/P 20-08-2016
R1BBL/1 11-08-2017
R1BBL/M 15-06-2018
R1BBL/P 14-09-2019
R1CA/P 02-05-2015
R1CF/M 19-04-2019
RD1A 21-03-2020
RV1CC 26-01-2020
25GATCHINA AREA / INCL. GATCHINA, COMMUNAR /

R1CF/M 08-06-2019
RA1CE 16-08-2014
RD1A/M 11-06-2017
UA1D 18-08-2018
26KINGISEPPSKY AREA / INCL. KINGISEPP, IVANGOROD /

R1CA/P 18-08-2018
RD1A/M 07-07-2019
RD1A/P 07-07-2019
27KIRISHINSKY AREA / INCL. KIRISHI /

RD1A 15-05-2016
UA1TAN/M 08-06-2019
28KIROVSKY AREA / INCL. KIROVSK, OTRADNOYE, SHLISSELBURG /

R1BED/M 03-06-2018
RA/DL5WW 10-08-2014
RA1AR 30-04-2010
RD1A 17-08-2013
RD1A/M 24-03-2020
RO1M 17-08-2019
RZ1CWC/M 03-09-2016
29LODEYNOPOLSKY AREA / INCL. LODEYNOYE POLE, SVIRSTROY/

R1BBL/M 02-06-2018
R1CAV/M 02-06-2018
R1CF/M 22-05-2019
RA1DA 15-08-2015
RD1A/M 21-08-2019
RN3F/1/M 16-07-2014
UA1TAN/M 08-06-2019
30LOMONOSOVSKY AREA

R0XAC/1 16-08-2015
R170GS 17-10-2015
R1BBL/M 26-03-2018
R1BED/M 14-03-2020
R1BEL/P 19-08-2017
R1CA/P 17-08-2019
R1CAM 05-08-2016
R1CF/M 08-06-2019
RA1L/P 19-11-2016
RD1A/M 22-06-2019
RD1A/P 06-07-2019
RN1CW/P 17-08-2013
RW1C 18-08-2018
RW1CM 30-01-2015
UA1CE 20-08-2016
UB5O/1 29-09-2016
31LUZHSKY AREA / INCL. LUGA /

R1BBL/M 02-08-2018
RA1A 15-01-2011
RA1AR 16-08-2008
RD1A/M 10-06-2018
RW1A 19-08-2017
32PODPOROZHSKY AREA / INCL. PODPOROZHE/

RD1A/M 21-08-2019
RX1CG 20-08-2016
33PRIOZERSKY AREA / INCL. PRIOZERSK /

R1BED/M 17-06-2018
R1BET 15-07-2019
R1CAA 13-01-2018
RD1A/P 16-08-2015
UA1ATD/1 17-08-2013
UA1F 17-08-2019
UA1F/P 21-08-2016
34SLANTSEVSKY AREA / INCL. SLANTSY /

RA1D 19-11-2016
35TIKHVINSKY AREA / INCL. TIKHVIN /

UA1TAN/M 02-06-2018
36TOSNENSKY AREA / INCL. TOSNO, LYUBAN, NIKOLSKOE/

R1CF/M 21-04-2019
RD1A 24-03-2020
RD1A/M 15-05-2016
RT1C/P 18-08-2013
RV1CC/M 11-06-2017
UA1CEC 15-08-2015
UA1CUR 17-08-2014
UA1TAN/M 23-03-2018
LP01LEVOBEREZHNY DISTRICT OF LIPETSK

RA3GFS 18-08-2018
RA3GZ 31-07-2013
02OKTIABRSKY DISTRICT OF LIPETSK

11.2019 70.8%
03PRAVOBEREZHNY DISTRICT OF LIPETSK

UB5O/M 21-09-2015
04SOVETSKY DISTRICT OF LIPETSK

R2GCT 08-12-2019
R3GMT 15-08-2015
UB5O/M 26-12-2015
05YELETS

UB5O/M 27-04-2017
06VOLOVSKY AREA

UA3GIU 20-01-2016
UB5O/M 01-05-2017
07GRYAZINSKY AREA / INCL. GRJAZI /

UA3GDJ 18-10-2019
08DANKOVSKY AREA / INCL. DANKOV/

UA3GX 17-08-2013
UB5O/M 26-12-2015
09DOBRINSKY AREA

UB5O/3 03-06-2015
10DOBROVSKY AREA

RT3G/P 18-08-2018
UB5O/M 21-09-2015
11DOLGORUKOVSKY AREA

UB5O/M 28-12-2015
12YELETSKY AREA

RT5G/P 18-08-2013
UB5O/M 27-04-2017
13ZADONSKY AREA / INCL. ZADONSK/

UA3GBH 17-10-2014
UB5O/M 28-12-2015
14IZMALKOVSKY AREA

UB5O/M 27-04-2017
15KRASNINSKY AREA

RT5G/P 16-08-2014
16LEBEDYANSKY AREA / INCL. LEBEDYAN/

UB5O/M 26-12-2015
17LEV-TOLSTOVSKIY AREA

RD3G/P 17-08-2014
18LIPETSKY AREA

R3GM 17-08-2014
RP68IF 03-05-2013
RT5G 21-08-2016
RT9T/3 17-08-2019
UA3GX 25-05-2019
UB5O/M 15-09-2016
UF3A 12-05-2017
19STANOVLYANSKY AREA

RW3O/M 02-01-2016
20TERBUNSKY AREA

UB5O/M 21-09-2015
21USMANSKY AREA / INCL. USMAN/

RT5G/P 17-08-2019
RW3O/M 27-03-2016
UB5O/3 05-06-2015
22HLEVENSKY AREA

UC5G/P 18-08-2018
23CHAPLYGINSKY AREA / INCL. CHAPLYGIN/

RD3G 17-08-2013
MA01VOSTOCHNY DISTRICT OF MOSCOW

R0CAF/3 23-09-2019
R1380M 09-06-2017
R1451M 04-07-2017
R1521M 17-07-2017
R1547M 22-01-2017
R1605M 19-04-2017
R1611M 24-03-2017
R1712M 18-05-2017
R1945M 11-06-2017
R2017M 15-02-2017
R2EA/P 07-12-2019
R5AO 08-07-2019
RA3AV 22-07-2014
RA3AV/M 12-06-2016
UA3AAJ 17-08-2013
UA3AGW 21-08-2016
UB5O/3 30-09-2015
02ZAPADNY DISTRICT OF MOSCOW

R1147M 04-04-2017
R1238M 16-01-2017
R1521M 19-07-2017
R1547M 27-01-2017
R1605M 13-04-2017
R1606M 30-05-2017
R1712M 18-05-2017
R1918M 16-03-2017
R2017M 15-02-2017
R2EA/P 23-09-2019
R870M 05-01-2017
R870O 27-04-2017
RA3AV/M 12-06-2016
RT5C 18-08-2019
RW3AI 15-08-2015
UA3AKI 17-08-2013
UB5O/3 18-08-2018
03CITY OF ZELENOGRAD

R1238M 14-01-2017
R1918M 14-03-2017
R870O 01-03-2017
RA3ATX 17-08-2013
RL3A 16-08-2014
04SEVERNY DISTRICT OF MOSCOW

R11PSB 31-03-2014
R1611M 30-03-2017
R870M 03-01-2017
R870O 08-03-2017
RK3AW 18-08-2018
RK3AW/M 14-12-2017
RK3BX 09-01-2010
05SEVEROVOSTOCHNY DISTRICT OF MOSCOW

R1451M 07-07-2017
R1605M 11-04-2017
R1611M 24-03-2017
R1712M 11-05-2017
R1918M 14-03-2017
R1945M 11-06-2017
R2017M 16-02-2017
R870M 03-01-2017
R870O 02-03-2017
RA3AV/M 12-06-2016
RG3AR 16-08-2015
RV3AMV 18-08-2018
UB5O/M 24-10-2018
06SEVEROZAPADNY DISTRICT OF MOSCOW

R1521M 11-07-2017
R1608M 21-06-2017
RA3AV/M 12-06-2016
RD3AT 20-08-2016
07CENTRALNY DISTRICT OF MOSCOW

R2EA/P 02-12-2019
RA3AV/M 12-06-2016
RK3AW/M 14-12-2017
RU5A 17-03-2012
RX3AGQ 20-03-2010
UB5O/M 12-03-2016
08JUGOVOSTOCHNY DISTRICT OF MOSCOW

R102PWO 10-04-2016
R2EA/P 07-12-2019
R30CHA 15-04-2016
R8FF/3 13-09-2016
RA3AV/M 12-06-2016
RD3FV/M 23-02-2020
RL2A 17-08-2014
RN3AOE 18-08-2018
RP71NF 04-05-2016
UA3FQ 05-06-2015
UA6EED/3 17-02-2020
UB5O/M 12-03-2016
UE24SU 10-12-2015
09JUGOZAPADNY DISTRICT OF MOSCOW

R3AQ 20-08-2017
RA3CQ 26-01-2010
RA80SP 12-06-2017
RG5A 17-08-2014
RN5AA 20-08-2016
RU5A/M 08-06-2019
UA3AKO 15-08-2015
10JUZHNY DISTRICT OF MOSCOW

R1147M 03-04-2017
R1238M 15-01-2017
R1521M 12-07-2017
R1547M 27-01-2017
R1591M 27-07-2017
R1605M 17-04-2017
R1606M 25-05-2017
R1611M 22-03-2017
R1918M 13-03-2017
R2017M 13-02-2017
R870M 01-02-2017
R870O 23-04-2017
RU3FB 15-08-2015
UA5C 20-08-2017
UI3A 17-08-2019
11NOVOMOSKOVSKY DISTRICT OF MOSCOW

RA5B 16-08-2014
RC2A/M 27-09-2013
12TROITSKY DISTRICT OF MOSCOW

R2DE/M 11-08-2017
R73RDA 30-04-2016
RA1ZZ/3/M 10-04-2014
RA3AV/M 12-06-2016
RG3B 17-08-2014
RZ3BW 17-08-2013
UA5F 18-08-2019
MD01LENINSKY DISTRICT OF SARANSK

RA4UDC/P 18-08-2014
RP70LD 05-05-2015
02OKTYABRSKY DISTRICT OF SARANSK

UA4HIP/M 31-08-2016
UB5O/M 10-06-2018
03PROLETARSKY DISTRICT OF SARANSK

UA4HIP/M 31-08-2016
04KOVYLKINO

RA4UDC/P 07-03-2020
05RUZAEVKA

RA4UDC 25-01-2020
06ARDATOVSKY AREA / INCL. ARDATOV/

R4MZ/4 25-08-2016
UA4HIP 01-09-2016
07ATYURYEVSKY AREA

R4FD/4 15-08-2015
08ATYASHEVSKY AREA

UA4HIP/M 01-09-2016
09BOLSHEBEREZNIKOVSKY AREA

R7AB/M 26-08-2019
UA4HIP 31-08-2016
UB5O/4/M 19-01-2017
10BOLSHEIGNATOVSKY AREA

UB5O/M 19-01-2017
11DUBENSKY AREA

R7AB/M 25-08-2019
RW3RN/4/M 12-11-2015
UA4HIP/M 31-08-2016
UB5O/M 19-01-2017
12ELNIKOVSKY AREA

UA4UT 15-08-2015
13ZUBOVO-POLYANSKY AREA

R4FAD/4/M 11-06-2013
14INSARSKY AREA / INCL. INSAR/

R4FD/4/M 13-06-2015
15ICHALKOVSKY AREA

UE9WFF/4 04-01-2009
16KADOSHKINSKY AREA

R4FD/4/M 13-06-2015
17KOVYLKINSKY AREA / INCL. KOVYLKINO/

R1000M 17-08-2012
R4FD/4/M 13-06-2015
RA4UDC/M 01-07-2014
RA4UDC/P 07-03-2020
18KOCHKUROVSKY AREA

UA4HIP 31-08-2016
19KRASNOSLOBODSKY AREA / INCL. KRASNOSLOBODSK/

R4FD/4/M 13-06-2015
20LYAMBIRSKY AREA

R7AB/M 24-08-2019
RW3O/4/M 06-05-2016
UA4HIP/M 31-08-2016
21ROMODANOVSKY AREA

R7AB/M 24-08-2019
UA4HIP/M 01-09-2016
22RUZAYEVSKY AREA / INCL. RUZAEVKA /

R4FD/4/M 13-06-2015
RA4UDC 08-12-2019
RA4UDC/P 29-06-2013
RK4UWL/P 29-08-2014
RP70LD 04-05-2015
23STAROSHAYGOVSKY AREA

R4FD/4/M 13-06-2015
UB5O/M 18-01-2017
24TEMNIKOVSKY AREA / INCL. TEMNIKOV/

UA4UT/P 03-08-2013
25TENGUSHEVSKY AREA

R13EPC/P 22-06-2013
R7AB/M 22-08-2019
26TORBEEVSKY AREA

R4FAD/4/M 11-06-2013
R4FD/4/P 24-08-2014
RP70LD 07-05-2015
RY4F/4/P 15-08-2015
27CHAMZINSKY AREA

R7AB/M 25-08-2019
RW3RN/4/M 12-11-2015
UA4HIP 01-09-2016
MG01MAGADAN

R0IAA 26-09-2015
RW0IM 10-06-2019
UA0IDZ 31-05-2009
UA9MUY/0 22-09-2010
UB0IBA 01-05-2019
02OLSKY AREA

R0IAA 26-09-2015
UA0IGG 11-06-2019
03OMSUKCHANSKY AREA

UA0IDZ/P 07-07-2009
04SEVERO-EVENSKY AREA

03.2017 18.6%
05SREDNEKANSKY AREA

UA0IDZ/P 12-08-2015
06SUSUMAN AREA / INCL. SUSUMAN /

UA0IDZ/P 16-08-2009
07TENKINSKY AREA

RZ9ON/0 05-05-2013
08HASYNSKY AREA

RZ0IWZ/P 19-08-2012
09YAGODNINSKY AREA

07.2015 20.0%
MO01CITY DISTRICT OF BALASHIKHA

R2DE/M 11-08-2017
R3AQ/3 20-08-2016
RA3DAD 06-07-2013
RD3FV/M 07-03-2020
UB5O/M 29-09-2016
02BRONNITSY

UA3A/3 17-08-2013
03ZATO VLASIHA

RC2A/M 29-06-2013
RX3APM 17-08-2019
UA3BL 20-08-2016
UB5O/M 20-02-2018
04ZATO VOSKHOD

RC2A/3/M 13-06-2015
RC2A/M 21-06-2013
06CITY DISTRICT OF DZERZHINSK

RC2A/M 28-06-2013
RD3FV/M 23-02-2020
08DOLGOPRUDNY

RA3ICK/3 28-07-2014
RC2A/M 04-04-2014
09CITY DISTRICT OF DOMODEDOVO

R5FI 18-08-2019
RM22DM 18-03-2014
RN3K/3/M 14-06-2014
RZ5D 20-08-2016
10DUBNA

RK3AW/M 06-12-2017
13ZHUKOVSKY

RD3FV 12-01-2020
UC5D 14-01-2017
14ZATO ZVEZDNY GORODOK

R14MAKS 30-08-2019
R2DA 18-08-2018
RC2A/M 05-07-2013
RK3AW/M 11-03-2019
RT3F 17-08-2013
16CITY DISTRICT OF IVANTEEVKA

RA3DH/M 24-04-2009
RC2A/M 12-07-2013
RW3FB 31-10-2014
UB5O/M 24-10-2018
21CITY DISTRICT OF KOLOMNA

R1605M 17-04-2017
R5DC/P 18-08-2019
RC2A/M 13-08-2013
UB5O/P 04-11-2017
22CITY DISTRICT OF KOROLEV

R1147M 04-04-2017
R2017M 17-02-2017
R870M 02-01-2017
RC2A/M 11-04-2014
RM5D 16-08-2014
RV3FF 20-08-2017
RX3DTN 14-04-2013
RZ3FS 16-08-2015
UB5O/M 24-10-2018
23CITY DISTRICT OF KOTELNIKI

R01DTV/3 15-08-2013
RC2A/M 28-06-2013
RD3FV/M 23-02-2020
24CITY DISTRICT OF LOBNYA

UB5O/M 24-10-2018
25CITY DISTRICT OF LYTKARINO

RU5A/M 24-06-2017
26CITY DISTRICT LOSINO-PETROVSKY

RA3AV/P 21-08-2016
RC2A/M 05-07-2013
27KRASNOARMEYSK

R73RDA 26-05-2016
RA3DH/M 24-04-2009
RK3DWA/P 19-08-2017
28ZATO MOLODEZHNY

R5DV 16-08-2015
RC2A/M 21-06-2013
RO5F 06-04-2017
RP72PW 08-05-2017
UB5O/P 25-12-2017
UE25FO 02-04-2017
UI3D 17-08-2019
34OREKHOVO-ZUYEVO

R15CWC/3 20-10-2015
R15CWC/3/QRP 30-08-2015
R5DV 18-08-2018
RK3DWW/P 16-08-2014
RN3DHB/P 17-08-2013
RN5F 20-08-2017
RZ3DY 17-10-2014
UA3AAJ 20-08-2017
UE16MM 16-09-2014
36CITY DISTRICT OF PODOLSK

RA1ZZ/3 18-08-2018
RW4CLF/3 18-08-2019
UA3DSS 18-04-2010
UF5D 16-08-2014
37PROTVINO

R2DE 21-06-2019
RU5A/M 12-06-2016
RW3DW 21-03-2009
39PUSHCHINO

RD3F 20-08-2016
RD3FX 21-08-2010
UB5O/M 01-09-2017
41CITY DISTRICT OF REUTOV

RC2A/M 08-11-2013
UA3AAJ 18-08-2018
42ROSHAL

RC2A/M 22-07-2015
RZ3DOS 18-08-2012
44SERPUKHOV

RL3BZ 16-08-2014
RT2H 18-08-2018
48CITY DISTRICT OF FRYAZINO

R5FN 10-02-2020
RC2A/M 05-07-2013
49CITY DISTRICT OF KHIMKI

RN3DKE 20-08-2016
50CITY DISTRICT OF CHERNOGOLOVKA

RC2A/M 12-06-2016
52ELEKTROGORSK

R5DC/P 16-08-2015
54CITY DISTRICT OF ELECTROSTAL

RK3DSW 20-08-2016
RU22PC 19-01-2014
56CITY DISTRICT OF KRASNOZNAMENSK

RC2A/M 28-09-2013
UF5F 31-01-2012
58VOLOKOLAMSK AREA / INCL. VOLOKOLAMSK /

RC2A/3/M 13-06-2015
RC2A/M 07-09-2013
59VOSKRESENSKY AREA / INCL. VOSKRESENSK /

R8FF/M 14-12-2019
60DMITROVSKY AREA / INCL. YAKHROMA, DMITROV /

R1238M 15-01-2017
R1380M 09-06-2017
R1451M 05-07-2017
R1521M 12-07-2017
R1547M 22-01-2017
R1606M 29-05-2017
R1611M 21-03-2017
R1712M 14-05-2017
R1918M 15-03-2017
R2017M 18-02-2017
R870M 04-01-2017
R870O 07-03-2017
RK3AW 19-08-2017
RK3AW/P 06-12-2017
RN3F 16-08-2015
RZ3AMW/P 19-08-2011
RZ9SZ/3 17-08-2019
62EGORYEVSKY AREA / INCL. EGORYEVSK /

R5DC/P 19-08-2017
RK3UWK/3/P 25-07-2012
RK3UWK/P 08-10-2012
63ZARAYSKY AREA / INCL. ZARAYSK/

RC2A/M 14-11-2013
UB5O/M 13-10-2017
64ISTRINSKY AREA / INCL. DEDOVSK, ISTRA /

R1238M 15-01-2017
R1547M 26-01-2017
R1606M 23-05-2017
R1918M 12-03-2017
R2017M 11-02-2017
R870M 01-01-2017
RC2A/3/M 13-06-2015
RW3DD 15-08-2015
RZ3AUL 20-08-2016
UA1OM 18-08-2019
UE16MM 02-10-2014
65CITY DISTRICT OF KASHIRA

RC2A/M 14-06-2014
66KLINSKY AREA / INCL. VYSOKOVSK, KLIN /

RA1ZZ/3/M 30-04-2014
RA5FB 16-08-2014
RC2A/3/M 13-06-2015
RV3F 21-08-2016
68KRASNOGORSKY AREA / INCL. KRASNOGORSK /

RA3DJA 20-08-2016
RM22DX 18-01-2014
UA5C 17-08-2019
 69LENINSKY AREA / INCL. VIDNOE /

R5FQ 18-08-2019
RC2A 08-03-2017
RD1A/M 26-07-2019
RN3K/3/M 14-06-2014
RW3CW 15-08-2015
70LOTOSHINSKY AREA

RC2A/M 07-09-2013
71LUKHOVITSKY AREA / INCL. LUKHOVITSY /

RL3DX 17-08-2019
UD3D 17-08-2014
72LYUBERTSY AREA / INCL. LYUBERTSY /

R2DW 16-08-2014
R5DF 20-08-2016
RD3FV/M 23-02-2020
RV3DBK 15-08-2015
73MOZHAISKY AREA / INCL. MOZHAISK /

RA1ZZ/3/M 10-04-2014
RU5A 21-03-2020
74MYTISHCHI AREA / INCL. MYTISCHI /

R2ALE 15-02-2020
RD3BV 09-01-2010
RK3AW/M 01-07-2016
75NARO-FOMINSKIY AREA / INCL. APRELEVKA, VEREYA, NARO-FOMINSK/

R2DT 16-08-2015
R5CA 18-08-2018
RA1ZZ/3/M 10-04-2014
RM2D 17-08-2019
76NOGINSKY AREA / INCL. ELEKTROUGLI, NOGINSK /

RC2A/M 12-06-2016
UA3DFM 20-03-2010
77ODINTSOVSKY AREA / INCL. ODINTSOVO /

R5AF/P 06-12-2019
RC2A/M 12-06-2016
RL5D 16-08-2015
78OZYORSKY AREA / INCL. OZERY/

RC2A/M 14-06-2014
80PAVLOVO-POSADSKY AREA / INCL. PAVLOVSK POSAD/

R5AJ 20-08-2017
R5DC/P 17-08-2014
RC2A/M 22-09-2013
82PUSHKINSKY AREA / INCL. PUSHKINO /

R2DX 25-06-2019
R400DR 18-02-2013
83RAMENSKY AREA / INCL. RAMENSKOJE/

RK3DWW/P 18-08-2019
RN3K/3/M 14-06-2014
RW5CW/3 15-08-2015
84RUZSKY AREA / INCL. RUZA/

RJ3A 17-08-2013
UA3A/3 16-08-2015
85SERGIYEVO-POSADSKY AREA / INCL. KRASNOZAVODSK, HOTKOVO, SERGIEV POSAD/

R2DX/P 21-08-2016
R700SR 19-06-2014
RA3FD 20-08-2016
RD3ARU 17-08-2019
RK3UWK/3/P 08-05-2013
86SEREBRJANO-PRUDSKY AREA

R5DT/P 15-08-2015
RW3AO 17-08-2019
88SOLNECHNOGORSKY AREA / INCL. SOLNECHNOGORSK/

RA1ZZ/3/M 30-04-2014
RA3AN 20-08-2016
RC2A 27-09-2019
RC2A/3 16-08-2015
RC2A/3/M 13-06-2015
89STUPINSKY AREA / INCL. STUPINO/

RA3FP 21-08-2016
RC2A/M 14-06-2014
90TALDOMSKY AREA / INCL. TALDOM/

R3FX 21-08-2016
RM22DX 05-02-2014
92SHATURSKY AREA / INCL. SHATURA /

RC2A/M 22-07-2015
RK3DK 17-08-2019
93SHAKHOVSKOY AREA

R10DDX 05-01-2012
RC2A/3/M 13-06-2015
RC2A/M 07-09-2013
94SHCHELKOVO AREA / INCL. SHCHELKOVO /

R2DAW 15-08-2015
RC2A/M 12-06-2016
RD1A/3/P 20-09-2015
RK3AW/M 11-03-2019
RZ3AMW 18-08-2018
95CHEKHOVSKY AREA / INCL. CHEKHOV /

RC3F 18-08-2018
RC3F/P 17-08-2019
UE99PS 20-05-2017
MR01YOSHKAR-OLA

RA4SAL 21-06-2019
RK4S 16-08-2014
RU4SS 21-03-2009
RW4S 20-08-2016
02VOLZHSK

R4SA 18-08-2018
RU4SU 16-08-2008
03KOZMODEMYANSK

RA/EA3NT 08-09-2016
UA4SBZ/P 18-08-2012
04VOLZHSKY AREA

UE9WFF/4 07-01-2009
05GORNOMARIYSKY AREA

RN4SC 16-08-2014
UA4NBA/M 19-06-2019
06ZVENIGOVSKY AREA / INCL. ZVENIGOVO/

RA/EA3NT 17-09-2015
RU4SO/P 17-08-2013
UA4PCM/M 01-08-2017
UA4S 17-08-2019
07KILEMARSKY AREA

UA4NBA/M 19-06-2019
UB5O/M 17-02-2017
08KUZHENERSKY AREA

RA/EA3NT 17-09-2015
RA4SCJ/P 20-04-2012
RO4S 28-02-2015
09MARI-TUREKSKIY AREA

RU4SM/P 21-08-2010
UB5O/M 21-05-2018
10MEDVEDEVSKY AREA

R4PBF/P 02-11-2019
UA4NBA/M 19-06-2019
UA4PCM/M 01-08-2017
UE9WFF/4 08-01-2009
11MORKINSKY AREA

RU4SM 10-01-2010
12NOVOTOR'YALSKIY AREA

RA/EA3NT 17-09-2015
RT4P/P 17-08-2019
13ORSHANSKY AREA

R4SAE/P 15-08-2015
R8UT/4/P 10-08-2014
14PARANGINSKY AREA

RA/EA3NT 07-09-2016
15SERNURSKY AREA

RA/EA3NT 07-09-2016
RU4SO/P 20-04-2012
16SOVETSKY AREA

RA/EA3NT 17-09-2015
RA4ST/P 22-08-2010
17YURINSKY AREA

RN4SS/P 16-08-2009
UA4NBA/M 19-06-2019
MU01LENINSKY DISTRICT OF MURMANSK

UA1ZFG 30-03-2015
02OKTIABRSKY DISTRICT OF MURMANSK

R100MU 24-10-2016
03PERVOMAJSKY DISTRICT OF MURMANSK

UA1ZZ 18-08-2019
04APATITY

R1ZBM 08-12-2019
RK3DWA/1/M 19-08-2014
05KANDALAKSHA AREA / INCL. KANDALAKSHA /

R20RRC/1 26-07-2013
RA3AV/1 22-07-2014
RK3AW/1 25-07-2013
RK3DWA/1/M 19-08-2014
RZ3AMW/1 22-06-2009
UA1ZLN 12-01-2013
06KIROVSK

R1ZAB 22-11-2018
07MONCHEGORSK

RK3DWA/1/M 19-08-2014
08OLENEGORSK

RK3DWA/1/M 19-08-2014
09POLYARNYE ZORI

RK3DWA/1/M 19-08-2014
UA1ZFK 24-09-2012
10ZATO ZAOZERSK

R1ZBE 14-05-2015
R1ZZ 30-11-2019
UA1ZOZ 25-09-2012
11ZATO OSTROVNOJ

09.2009 13.1%
13ZATO SEVEROMORSK

RK3DWA/1/M 27-08-2014
UA1ZPH 05-07-2019
16KOVDORSKY AREA

10.2018 28.3%
17KOL`SKY AREA / INCL. KOLA /

RC80SP 08-06-2017
RK3DWA/1/M 19-08-2014
RK3DZJ/1 25-08-2014
RU1ZC 15-08-2015
18LOVOZERSKY AREA

RK1O/P 01-07-2016
19PECHENGSKY AREA / INCL. ZAPOLYARNY /

RK1ZWX 20-09-2013
UA1ZCT 15-02-2013
20TERSKY AREA

RD1A/1/M 02-08-2015
21ZATO VIDYAYEVO

07.2017 21.9%
22ZATO ALEKSANDROVSK / INCL. GADZHIEVO, POLYARNYY AND SNEZHNOGORSK /

R1YY 11-06-2019
UA1ZIK 10-08-2017
NN01AVTOZAVODSKY DISTRICT OF NIZHNY NOVGOROD

R15CWC/4 20-08-2015
RC2A/4 31-10-2013
RD3TOK 17-08-2013
UB5O/4/M 01-09-2016
02KANAVINSKY DISTRICT OF NIZHNY NOVGOROD

UB5O/4/M 01-09-2016
03LENINSKY DISTRICT OF NIZHNY NOVGOROD

RM3TO 11-01-2020
UB5O/M 18-02-2017
04MOSKOVSKY DISTRICT OF NIZHNY NOVGOROD

R100ZH 18-06-2016
R2VA/M 08-06-2019
R88EPC 21-06-2013
UB5O/M 15-02-2017
05NIZHEGORODSKY DISTRICT OF NIZHNY NOVGOROD

RA3TE 23-09-2014
UB5O/M 15-02-2017
06PRIOKSKY DISTRICT OF NIZHNY NOVGOROD

RM2T/P 17-08-2019
UB5O/M 15-02-2017
07SOVETSKY DISTRICT OF NIZHNY NOVGOROD

UA3TW 18-08-2013
UB5O/M 18-02-2017
08SORMOVSKY DISTRICT OF NIZHNY NOVGOROD

UB5O/M 18-02-2017
09CITY DISTRICT ARZAMAS

RC2A/4 02-11-2013
15CITY DISTRICT DZERZHINSK

R2DLC/M 05-10-2017
R2VA/M 08-06-2019
RU3TJ 21-08-2016
19CITY DISTRICT SAROV

RA3TIO 30-11-2019
20ARDATOVSKY AREA

R3THA/P 15-05-2019
RM3TO 24-07-2019
RM3TO/P 17-08-2013
RU3TJ/M 15-08-2015
RU3TJ/P 15-08-2015
UB5O/4/M 20-12-2016
21ARZAMAS AREA

R3THA/P 15-05-2019
R7AB/M 23-08-2019
RC2A/4 02-11-2013
RW3O/4/M 08-12-2016
22BALAKHNA AREA / INCL. BALAKHNA /

R2VA/M 08-06-2019
RD3TS 26-04-2015
UB5O/M 18-02-2017
23BOGORODSKY AREA / INCL. BOGORODSK /

R2VA/M 08-06-2019
R3THA/M 13-08-2018
R5FO/4 20-09-2014
RL3T/P 18-08-2018
RN3TT/P 17-08-2019
24BOLSHEBOLDINSKY AREA

RW3O/4/M 08-12-2016
25BOLSHEMURASHKINSKY AREA

RC2A/4 01-11-2013
UB5O/M 15-02-2017
26CITY DISTRICT OF BOR

UB5O/M 16-02-2017
27BUTURLINSKY AREA

UB5O/4 02-09-2016
28VADSKY AREA

RA3TQ 12-11-2019
RC2A/4 02-11-2013
RW3O/4/M 08-12-2016
29VARNAVINSKY AREA

UB5O/M 16-02-2017
30VACHSKY AREA

R2VA/M 08-06-2019
RK3VWA/4/P 26-07-2014
31VETLUZHSKY AREA / INCL. VETLUGA /

RA3TTL 06-09-2013
UB5O/M 16-02-2017
32VOZNESENSKY AREA

R7AB/M 22-08-2019
RK3UWK/4/P 18-06-2016
UB5O/4/M 02-09-2016
33VOLODARSKY AREA / INCL. VOLODARSK/

UB5O/4/M 01-09-2016
34VOROTYNSKY AREA

UB5O/M 14-02-2017
35VOSKRESENSKY DISTRICT

RA3TKS 25-04-2015
UB5O/M 16-02-2017
36CITY DISTRICT VYKSA

UB5O/4/M 20-12-2016
37GAGINSKY AREA

RW3O/4/M 08-12-2016
38GORODETSKY AREA / INCL. GORODETS, ZAVOLZHE /

RD1A/4 17-07-2016
UB5O/M 18-02-2017
39DALNEKONSTANTINOVSKY AREA

RC2A/4 02-11-2013
40DIVEEVSKY AREA

R7AB/M 23-08-2019
UB5O/4/M 02-09-2016
41KNYAGININSKY AREA / INCL. KNYAGININO/

RC2A/4 01-11-2013
UB5O/M 15-02-2017
42KOVERNINSKY AREA

UB5O/M 18-02-2017
43KRASNOBAKOVSKY AREA

UB5O/M 16-02-2017
44KRASNOOKTYABRSKY AREA

RC2A/4 01-11-2013
45KSTOVSKY AREA / INCL. KSTOVO/

RV3TG 17-08-2013
UB5O/M 15-02-2017
46CITY DISTRICT OF KULEBAKI

UD3T 05-01-2012
47LUKOYANOVSKY AREA / INCL. LUKOYANOV/

R2AB/3 15-08-2015
RZ3DJ/4 08-12-2016
48LYSKOVSKY AREA / INCL. LYSKOVO/

UB5O/M 15-02-2017
49CITY DISTRICT NAVASHINSKY

RK3VWA/4/P 26-07-2014
 50PAVLOVSK AREA / INCL. PAVLOVO, VORSMA, GORBATOV/

R2VA/M 08-06-2019
R3THA 06-08-2015
R3THA/M 13-06-2018
R60SAT 05-10-2017
RQ80SP 06-06-2017
RT3T 17-08-2019
51CITY DISTRICT PERVOMAJSK

R2AB/3 20-08-2011
52PEREVOZSKY AREA

RO3T/P 17-08-2013
UB5O/4/M 02-09-2016
53PILNINSKY AREA

UB5O/M 14-02-2017
54POCHINKOVSKY AREA

R2AB/4 20-08-2016
RC2A/4 02-11-2013
UB5O/M 10-06-2018
55CITY DISTRICT SEMENOVSKY

R1NW/3 15-08-2015
RA3THX 25-04-2015
UB5O/M 16-02-2017
56SERGACHSKY AREA / INCL. SERGACH/

RC2A/4 01-11-2013
57SECHENOVSKY AREA

R4MZ/P 20-08-2017
RC2A/4 01-11-2013
58CITY DISTRICT SOKOLSKY

RK3T 18-08-2018
UB5O/M 18-02-2017
59SOSNOVSKY AREA

R3THA/P 15-11-2017
UA3TQ 10-05-2015
60SPASSKY AREA

RC2A/4 01-11-2013
UB5O/M 14-02-2017
61TONKINSKY AREA

UB5O/M 17-02-2017
62TONSHAYEVSKY AREA

UB5O/M 17-02-2017
63URENSKY AREA / INCL. UREN/

UB5O/M 16-02-2017
64CITY DISTRICT OF CHKALOVSK

UA3U/4 05-07-2014
65SHARANGSKY AREA

UB5O/M 17-02-2017
66SHATKOVSKY AREA

RC2A/4 02-11-2013
RW3O/4/M 08-12-2016
67CITY DISTRICT OF SHAKHUNYA

UB5O/M 17-02-2017
NO01NARYAN-MAR

RX6DL/1/P 15-11-2014
02ZAPOLJARNY AREA / INCL. ISKATELEJ /

R1PN/P 01-02-2016
R9XT/1 17-08-2013
RA1ALA/1 03-08-2015
RA1OZ/1 20-03-2010
RG22DL/1/P 29-03-2014
RI1PA 18-03-2016
RI1PT 25-07-2015
RK1PWA 16-08-2017
RT1O/1 18-03-2011
RV1CC/P 23-06-2016
RX6DL/1/P 15-11-2014
NS01DZERZHINSKY DISTRICT OF NOVOSIBIRSK

R9OCP 22-06-2019
UA9OOQ 20-08-2017
UA9UAX/9 06-02-2015
02ZHELEZNODOROZHNY DISTRICT OF NOVOSIBIRSK

UA9ODU 09-01-2010
UA9OOQ 18-08-2018
UA9UAX/9 17-02-2015
03ZAYELTSOVSKY DISTRICT OF NOVOSIBIRSK

R9PS 17-08-2019
RA9O 29-01-2015
UA9UAX/P 20-02-2017
04KALININSKY DISTRICT OF NOVOSIBIRSK

R0QA/9 10-03-2016
RA3ET/9 29-03-2018
RQ9O 13-01-2018
RT8O 17-08-2019
UA3AKO/9 23-04-2014
UA9UAX/9 14-02-2015
UB5O/M 08-07-2018
05KIROVSKY DISTRICT OF NOVOSIBIRSK

RN9N/M 19-06-2017
UA9OTW 28-06-2013
UA9UAX/9 08-02-2015
06LENINSKY DISTRICT OF NOVOSIBIRSK

R2ET/9 17-08-2019
RN9N/M 11-06-2017
RW9OW 29-11-2014
UA9OA 18-04-2010
UA9OR 16-08-2015
UA9UAX/9 15-02-2015
07OKTYABRSKY DISTRICT OF NOVOSIBIRSK

RN9N/M 19-06-2017
UA9OBN 14-04-2013
UA9UAX/P 21-02-2017
08PERVOMAJSKY DISTRICT OF NOVOSIBIRSK

UA9UAX/9 25-07-2015
09SOVETSKY DISTRICT OF NOVOSIBIRSK

RN9N/M 19-06-2017
UA9OGF 15-08-2015
UA9UAX/9 07-02-2015
10CENTRALNY DISTRICT OF NOVOSIBIRSK

UA9UAX/M 08-06-2017
11BAGANSKY AREA

R8MD/9 04-07-2011
R9MJ/M 24-03-2018
RN9N/M 14-07-2017
UA9MA/9 05-05-2015
12BARABINSK AREA / INCL. BARABINSK /

R7AB/M 01-08-2017
R8MC/9 02-08-2011
R8MD/9 02-08-2011
RN9N/9/M 10-06-2017
RN9N/M 19-06-2017
13BOLOTNINSKY AREA / INCL. BOLOTNOE /

R7AB/M 28-08-2017
R8OA/P 22-08-2014
UA9UAX/M 18-07-2019
14VENGEROVSKY AREA

R8MD/9 03-08-2011
UA9UAX/9/M 07-03-2011
15DOVOLENSKY AREA

R8OA/P 06-06-2015
R8OM 17-08-2019
16ZDVINSKY AREA

R8OA/P 16-08-2014
RN9N/M 09-06-2018
UA9MA/9/M 19-09-2015
UA9UAX/M 05-06-2017
17ISKITIMSKY AREA

R8OA/P 30-05-2014
R9OY 04-12-2019
RN9N/M 11-06-2017
UA9MA/M 08-08-2018
UA9UAX/9 24-07-2015
18KARASUKSKY AREA / INCL. KARASUK/

UA9MA/9 05-05-2015
UA9MA/9/M 18-09-2015
UA9MW/9 04-07-2011
19KARGATSKY AREA / INCL. KARGAT/

R7AB/M 01-08-2017
R8MC/9 02-08-2011
R8MD/9 02-08-2011
R8OA/P 26-07-2014
20KOLYVANSKY AREA

RN9N/M 01-08-2019
UA9UAX/M 05-10-2015
UB5O/M 27-04-2019
21KOCHENEVSKY AREA

R7AB/M 09-07-2018
RN9N/M 19-06-2017
RQ9O 06-11-2019
UB5O/M 27-04-2019
22KOCHKOVSKY AREA

R8OA/P 26-07-2014
23KRASNOZERSKY AREA

R8OA/P 15-08-2015
UA9OES 24-03-2013
24KUIBYSHEVSKY AREA / INCL. KUIBYSHEV /

R7AB/M 29-08-2017
R8MC/9 02-08-2011
R8MD/9 02-08-2011
R9OM 19-03-2017
RN9N/M 28-03-2020
RV9OM 30-09-2008
UA9UAX/9 05-08-2015
UB5O/M 07-07-2018
25KUPINSKY AREA / INCL. KUPINO/

R8MC/9 04-07-2011
UA9MA/9 05-05-2015
UA9MA/9/M 18-09-2015
26KYSHTOVSKY AREA

UA9UAX/9/M 07-03-2011
27MASLYANINSKY AREA

R8OA/P 20-09-2014
RK8O/P 18-08-2018
UA9UAX/9 24-07-2015
28MOSZKOWSKI AREA

R7AB/M 28-08-2017
R8OA/P 22-08-2014
RA9OBX/P 15-02-2018
UA9UAX/9/M 25-06-2013
UA9UAX/M 08-06-2017
29NOVOSIBIRSKY AREA

R111EK 10-12-2014
R8OA 17-08-2013
R9OK 17-08-2019
RN9N/M 11-06-2017
RO9O 30-04-2010
RZ9OO 18-04-2010
UA3AKO/9 23-04-2014
UA9MA/M 06-08-2018
30ORDYNSKY AREA

R8OA/P 17-05-2014
RA9ODR/M 08-03-2013
UA9MA/M 15-06-2017
31SEVERNY AREA

R9OM/M 12-03-2016
RN9N/M 28-03-2020
UA9MA/M 14-06-2017
32SUZUNSKY AREA

R8OA/P 06-06-2014
UA9MA 15-06-2017
UA9UAX/M 04-06-2016
33TATARSKY AREA / INCL. TATARSK/

RA9MX/9 17-08-2013
RN9N/M 29-03-2020
UA9MA/9 05-05-2015
UA9MA/9/M 18-09-2015
UA9UAX/M 17-09-2018
34TOGUCHINSKY AREA / INCL. TOGUCHIN/

UA9UAX/M 11-06-2017
35UBINSKY AREA

R7AB/M 01-08-2017
R8MC/9 02-08-2011
R8MD/9 02-08-2011
36UST-TARKSKIY AREA

R7AB/M 09-07-2018
R8MD/9 03-08-2011
RN9N/M 15-02-2020
RZ9MXM/9 14-07-2013
UA9MA 14-06-2017
UB5O/M 04-09-2019
37CHANOVSKY AREA

R7AB/M 01-08-2017
R8MC/9 03-08-2011
R8MD/9 03-08-2011
UA9MA/9/M 20-09-2015
UA9MA/M 04-05-2017
38CHEREPANOVSKY AREA / INCL. CHEREPANOVO/

RN9N/M 12-06-2017
UA9UAX/9 24-07-2015
UB5O/M 31-08-2019
39CHISTOOZERNY AREA

R8MD/9 03-07-2011
UA9MA/9/M 18-09-2015
40CHULYM AREA / INCL. CHULYM /

R7AB/M 29-08-2017
R8OA/P 17-05-2014
41BARABINSK

RN9N/M 28-03-2020
 42BERDSK

R9OC 22-11-2015
RC9O 17-08-2019
UA9UAX/9 24-07-2015
43ISKITIM

RN9N/M 12-06-2017
UA9UAX/9 24-07-2015
44KUIBYSHEV

RN9N/M 28-03-2020
45OB

RN9N/M 11-06-2017
UA9OOT 23-05-2015
46TATARSK

RN9N/M 29-03-2020
47KOLTSOVO

RN9N/M 11-06-2017
RO9O/P 22-08-2010
UA9UAX/9 25-07-2015
NV01NOVGOROD

RA1TR 01-12-2019
UA1TAN 17-08-2019
UA1TAN/M 26-08-2017
UA1TGQ 17-08-2013
02BOROVICHI

RD1A/M 24-03-2020
03STARAYA RUSSA

R1TAZ 22-01-2020
04BATETSKY AREA

R1CF/M 19-10-2019
RC2A/1 31-07-2015
UA1T/P 15-08-2015
05BOROVICHSKY AREA / INCL. BOROVICHI /

R15CWC/1 22-08-2015
R1TEU 17-08-2014
RA1TI 11-11-2019
RD1A 24-03-2020
RD1A/M 24-03-2020
RM1T 17-08-2019
UE3DDX/1 03-01-2008
06VALDAISKY AREA / INCL. VALDAI /

R2AKS/1 02-07-2015
RD1A/M 25-07-2019
RN5X/1 17-08-2019
RU3XY/1 17-08-2013
UA1TAN 06-07-2019
UA1TAN/M 19-08-2018
07VOLOTOVSKY AREA

RA1AO/1 11-10-2013
RD1A/M 03-09-2017
08DEMYANSKY AREA

RU5A/1/M 08-08-2016
09KRESTETSKY AREA

RC2A/1 31-07-2015
10LYUBYTINSKY AREA

RN1TT 14-07-2017
UA1TAN/M 02-06-2018
11MALOVISHERSKY AREA / INCL. MALAYA VISHERA /

RA/DL5WW 22-08-2014
RA1TV/P 17-08-2013
RD1A/M 09-09-2017
12MAREVSKY AREA

RD1A/M 03-09-2017
RU5A/1/M 08-08-2016
13MOSHENSKOY AREA

RD1A/M 23-09-2017
RN3DDR/1 22-08-2012
14NOVGORODSKY AREA

R1BBL/M 10-08-2019
RA/DL5WW 21-08-2014
RD1A/M 03-09-2017
RV1CC/1 01-05-2018
UA1TAN/M 27-09-2019
15OKULOVSKY AREA / INCL. OKULOVKA/

UA1TAN/M 21-04-2018
16PARFINSKY AREA

UA1T/P 16-08-2014
17PESTOVSKY AREA / INCL. PESTOVO/

R73RDA 13-06-2016
UB5O/M 14-06-2018
18PODDORSKY AREA

RD1A/M 03-09-2017
RU5A/1/M 08-08-2016
19SOLETSKY AREA / INCL. SOLTSY/

RA1AO/1 01-11-2014
RC2A/1 23-07-2016
20STARORUSSKY AREA / INCL. STARAJA RUSSA/

RA1TCJ 24-01-2015
RA3ICK/1 09-11-2014
RD1A/M 03-09-2017
21HVOYNINSKY AREA

RD1A/M 24-09-2017
22HOLMSKY AREA / INCL. HOLM /

RU5A/1/M 08-08-2016
23CHUDOVSKY AREA / INCL. CHUDOVO /

R1BBL/M 26-07-2019
RA1TV 16-08-2015
RD1T 17-08-2019
RU16CW 01-08-2016
24SHIMSKY AREA

RC2A/1 31-07-2015
OB01DZERZHINSKY DISTRICT OF ORENBURG

R8TX 18-03-2012
RX9TX 21-03-2010
UB5O/M 10-08-2017
02LENINSKY DISTRICT OF ORENBURG

R9SA 22-08-2010
RN9S 17-08-2019
RX9SA 16-08-2009
UB5O/M 04-08-2017
03INDUSTRIALNY DISTRICT OF ORENBURG

UB5O/M 10-08-2017
04CENTRALNY DISTRICT OF ORENBURG

UB5O/M 04-08-2017
05LENINSKY DISTRICT OF ORSK

RK8T 22-03-2015
RU9SO/M 08-06-2019
RW9TP/M 11-06-2013
UA9SSR 16-08-2014
UB5O/M 06-08-2017
UE16MM 24-09-2014
UF8T 18-08-2018
06OKTYABRSKY DISTRICT OF ORSK

RU9S 29-07-2019
RU9SO/M 08-06-2019
RV1CC/4/M 29-04-2016
RW9TP/M 11-06-2013
07SOVETSKY DISTRICT OF ORSK

R8TR 29-12-2013
RU9SO/M 08-06-2019
RW9TP/M 11-06-2013
UA9TL 22-05-2019
UB5O/M 06-08-2017
08ABDULINO

02.2020 9.2%
09BUGURUSLAN

R8CZ/4/M 01-08-2017
RU9SO 24-06-2017
UA8WAA/4 22-03-2014
10BUZULUK

RU9SO/M 11-06-2017
RU9TN 18-08-2018
RW9TP/M 13-06-2015
UA8WAA/4 22-03-2014
UA9SMU 20-08-2016
11GUY

RV1CC/4/M 29-04-2016
12KUWANDYK 13MEDNOGORSK

RM9T 20-08-2017
14NOVOTROITSK

RN9T 10-01-2015
RP71TK 05-05-2016
RU9SO/M 08-06-2019
RW9TP/M 11-06-2013
15SOROCHINSK 16YASNYY

03.2020 0.6%
17ABDULINSKY AREA / INCL. ABDULINO/

RW9TP/M 13-06-2015
UA4HIP/M 07-06-2017
UA8WAA/4 20-03-2014
UB5O/M 12-08-2017
18ADAMOVSKY AREA

UB5O/M 07-08-2017
19AKBULAKSKY AREA

RU9SO 06-01-2020
UB5O/M 04-08-2017
20ALEKSANDROVSKY AREA

RW9SW/P 16-08-2014
RW9TP/M 13-06-2015
RX9SN/M 13-06-2015
UA8WAA/4 21-03-2014
UB5O/M 09-08-2017
21ASEKEEVSKY AREA

RW9TP/M 13-06-2015
UA8WAA/4 26-04-2013
22BELYAEVSKY AREA

R8TX 13-02-2011
R8TX/P 12-06-2010
RU9SO/M 12-06-2016
RX9SN/P 17-08-2013
23BUGURUSLANSKY AREA

RW9TP/M 13-06-2015
UA4HIP/4 29-06-2013
UA8WAA/4 26-04-2013
24BUZULUKSKY AREA

RU9SO/M 11-06-2017
RW9TP/M 13-06-2015
UA8WAA/4 22-03-2014
UB5O/M 11-08-2017
25GAYSKY AREA

RO9T/P 18-08-2018
RV1CC/4/M 29-04-2016
RW9TP/P 11-06-2013
26GRACHEVSKY AREA

R8TT 17-08-2019
R8TT/P 16-08-2014
RW9TP/M 14-06-2014
UA8WAA/4 24-04-2014
UB5O/M 11-08-2017
27DOMBAROVSKY AREA

RU9SO/M 08-06-2019
RW9TP/M 08-06-2019
UB5O/M 06-08-2017
28ILEKSKY AREA

R9SS 18-08-2018
R9TV 17-08-2019
RW9TP/M 11-06-2017
UA9SIV/P 09-07-2011
UB5O/M 04-08-2017
29KVARKENSKY AREA

RN9N/M 01-05-2019
UB5O/M 07-08-2017
30KRASNOGVARDEISKY AREA

UA8WAA/4 21-03-2014
UB5O/M 11-08-2017
31KUVANDYKSKY AREA / INCL. KUVANDYK/

R44WFF 09-07-2015
RU9SO/M 08-06-2019
RW9TP/M 11-06-2013
UB5O/M 05-08-2017
32KURMANAYEVSKY AREA

RW9TP/M 13-06-2015
UA8WAA/4 22-03-2014
UB5O/M 11-08-2017
33MATVEEVSKY AREA

UA8WAA/4 26-04-2013
UB5O/M 12-08-2017
34NOVOORSKY AREA

RT9S 18-08-2019
RU9SO/M 08-06-2019
35NOVOSERGIYEVSKY AREA

RW9TP/M 13-06-2015
RX9SN/M 13-06-2015
UA8WAA/4 21-03-2014
36OKTYABRSKY AREA

RC8SC/M 08-06-2019
RD9SA/M 11-06-2013
RM9T/M 11-06-2013
RT9TM 15-08-2015
RU9SO/M 10-06-2018
RW9SW 20-08-2016
RW9TP/M 13-06-2015
RX9SN/M 13-06-2015
37ORENBURGSKY AREA

RA9SK 19-03-2016
RA9SN/P 17-08-2019
RM9T/M 11-06-2013
RW9TP/M 14-06-2014
UB5O/4 30-12-2017
38PERVOMAJSKY AREA

RW9TP/M 11-06-2017
UA8WAA/4 22-03-2014
UB5O/M 03-08-2017
39PEREVOLOTSKY AREA

RM9T/M 11-06-2013
RU9SO 06-07-2019
RW9TP/M 13-06-2015
UA9SIV 18-08-2012
UB5O/M 10-08-2017
40PONOMAREVSKY AREA

RW9TP/M 13-06-2015
UA4HIP/M 08-06-2017
UA8WAA/4 20-03-2014
UB5O/M 12-08-2017
41SAKMARSKY AREA

RC8SC/M 08-06-2019
RD9SA/M 11-06-2013
RM9T/M 11-06-2013
RU9SO/P 20-08-2017
RW9TP/P 18-08-2018
RZ9SZ/P 16-08-2008
UB5O/M 09-08-2017
 42SARAKTASHSKY AREA

RU9SO 29-04-2018
RU9SO/M 12-06-2016
RW9TP/M 11-06-2013
43SVETLINSKY AREA

RU9SO/M 12-06-2016
RW9TP/M 12-06-2016
44SEVERNY AREA

RU9SO 24-06-2017
UA8WAA/4 23-03-2013
UB5O/M 12-08-2017
45SOL-ILETSKIY AREA / INCL. SOL-ILETSK/

RN9S/P 20-08-2016
RU9SO 06-01-2020
UB5O/M 04-08-2017
46SOROCHINSKY CITY DISTRICT

RW9TP/M 14-06-2014
UA8WAA/4 21-03-2014
UB5O/M 10-08-2017
47TASHLINSKY AREA

RU9SO/M 11-06-2017
RW9TP/M 11-06-2017
UA8WAA/4 21-03-2014
UB5O/M 04-08-2017
48TOTSKY AREA

RU9SO/M 11-06-2017
RW9TP/M 11-06-2017
UA8WAA/4 21-03-2014
UE60TDP/P 14-09-2014
49TYULGANSKY AREA

R9JBN/8/M 24-08-2014
RU9SO/M 10-06-2018
50SHARLYKSKY AREA

RU9SO/M 10-06-2018
RW9TP/M 13-06-2015
RX9SN/M 13-06-2015
UA8WAA/4 20-03-2014
UB5O/M 09-08-2017
51YASNENSKY AREA / INCL. YASNY /

RU9SO 01-05-2016
RU9SO/M 08-06-2019
RU9SO/P 01-05-2016
RW9TP/M 12-06-2016
RX9SN/P 01-05-2016
UB5O/M 07-08-2017
52SOL-ILETSK

RU9SO 06-01-2020
RW9TP/M 06-01-2020
53ZATO KOMAROVSKIY

RU9SO/M 08-06-2019
RU9SO/P 20-08-2016
RX9SN/P 30-04-2016
UB5O/M 06-08-2017
OM01KIROVSKY DISTRICT OF OMSK

R25RFF 22-07-2018
R8MD 15-08-2015
RK9M/M 08-06-2019
RO85MD 25-04-2013
RP67MD 08-05-2012
RP68MD 04-05-2013
UA9MA/M 01-06-2019
UA9MW 17-08-2019
UA9UAX/9 02-05-2015
02LENINSKY DISTRICT OF OMSK

R8MD/P 03-08-2011
RK9M/M 08-06-2019
RN9N/M 14-06-2019
RW9MZ 12-09-2015
UA9MA/M 19-10-2019
UA9UAX/P 20-08-2017
03OKTIABRSKY DISTRICT OF OMSK

RK9M/M 08-06-2019
RN9N/M 13-05-2017
UA9MA/M 22-06-2018
UA9UAX/M 31-08-2019
04SOVETSKY DISTRICT OF OMSK

R14CWC/9 03-09-2014
RA9MX 15-08-2015
RK9M/M 08-06-2019
RU9MN 21-08-2016
UE16MM 14-10-2014
05CENTRALNY DISTRICT OF OMSK

R8MZ 14-12-2014
RA9MX 18-08-2018
RK9M/M 08-06-2019
RV9MM 21-03-2009
UA9MA/M 19-10-2019
UA9UAX/P 19-08-2017
06IZILKUL

RN9N/M 25-01-2020
UA9MA/M 25-01-2020
07KALACHINSK

RN9N/M 15-02-2020
08NAZYVAYEVSK

RN9N/M 25-01-2020
UA9MA/M 25-01-2020
09TARA 10TUKALINSK

RN9N/M 25-01-2020
UA9MA/M 25-01-2020
11AZOVSKY NEMETSKY NATIONAL AREA

R300N 23-08-2016
R7AB/M 29-07-2018
RK9M 24-11-2019
RK9M/M 08-06-2019
RN9N 21-08-2016
RP70GK 03-05-2015
RP71GK 05-05-2016
RX9M/M 25-07-2014
UA9UAX/9 02-05-2015
UB5O/M 06-07-2018
12BOLSHERECHENSKY AREA

R8MC/P 30-08-2010
RN9N/M 27-08-2016
UA9UAX/M 18-08-2017
13BOLSHEUKOVSKY AREA

UA9MA/M 30-01-2015
UA9UAX/M 20-09-2018
14GOR`KOVSKY AREA

R9MJ/M 22-09-2019
UA9MA/M 04-05-2017
UA9NP/P 26-03-2011
15ZNAMENSKY AREA

RN9N/M 31-03-2018
UA9MA/M 30-01-2015
16ISILKULSKY AREA / INCL. ISILKUL/

RA9MI 27-08-2012
17KALACHINSKY AREA / INCL. KALACHINSK/

R7AB/M 08-07-2018
RK9M/M 08-06-2019
RN9N/M 15-02-2020
RW9MZ 27-04-2019
UA9MA/M 05-05-2015
UA9UAX/M 01-06-2019
18KOLOSOVSKY AREA

RN9N/M 21-05-2017
UA9MA/M 05-12-2014
19KORMILOVSKY AREA

RK9M/M 08-06-2019
UA9MA/M 18-09-2015
UE70KRM/9/M 09-05-2014
20KRUTINSKY AREA

R7AB/M 30-08-2017
R8MC/P 16-09-2010
RX9M/M 25-07-2014
UA3AKO/9 23-04-2014
UA9MA/8 01-02-2015
UA9MUY/P 16-08-2012
UB5O/M 10-07-2019
21LUBINSKY AREA

R8MC/P 16-09-2010
RK9M/M 08-06-2019
RN9N/M 12-06-2019
RX9M/M 26-07-2014
UA9MA/M 30-01-2015
UA9UAX/M 18-09-2018
UB5O/M 14-07-2018
22MARYANOVSKY AREA

RK9M/M 08-06-2019
UA9MA/M 01-01-2018
UB5O/M 10-07-2019
UB9MCR/P 28-05-2016
UE70KRM/9/M 30-04-2014
23MOSKALENSKY AREA

RK9M/M 08-06-2019
RN9N/M 03-09-2016
UA9MA 01-01-2018
UA9MW/P 06-08-2013
24MUROMTSEVSKY AREA

R9MA 18-08-2018
RN9N/M 01-04-2018
UA9MA/M 14-06-2017
UA9UAX/M 29-07-2018
25NAZYVAYEVSKY AREA / INCL. NAZYVAEVSK/

RN9N/M 25-01-2020
RX9M/M 26-07-2014
UA9MA/M 25-01-2020
26NIZHNEOMSKY AREA

R9MJ/M 22-09-2019
RK9M/M 08-06-2019
RN9N/M 15-02-2020
UA9MA/M 04-05-2017
UA9MUY/P 29-06-2013
27NOVOVARSHAVSKY AREA

RK9M/M 08-06-2019
UA9UAX/9 03-05-2015
UA9UAX/9/M 16-07-2013
28ODESSKY AREA

R8MD/P 19-08-2011
UA9UAX/9 06-08-2015
UB5O/M 05-09-2019
29OKONESHNIKOVSKY AREA

RK9M/M 08-06-2019
UA9MA/M 18-09-2015
30OMSKY AREA

R115RAEM 17-12-2018
R60SAT 05-10-2017
R7AB/M 08-07-2018
R8MC 16-08-2013
RK9M/M 08-06-2019
RM19WF 15-10-2017
RN9N/P 19-08-2012
RP68MC 07-05-2013
RX80SP 09-06-2017
UA9MA 22-03-2020
UA9MC 16-04-2010
UA9UAX/9 27-07-2014
UB5O/9 29-09-2017
UE80MC 30-05-2009
31PAVLOGRADSKY AREA

R8MD/P 25-08-2010
RZ9MXM 02-01-2009
UA9MA/M 09-05-2017
UA9UAX/9 06-08-2015
UB5O/M 05-09-2019
32POLTAVSKY AREA

RN9N/M 22-06-2019
UA9UAX/9 07-08-2015
33RUSSKO-POLYANSKY AREA

RN9N/M 07-04-2017
UA9UAX/9 06-08-2015
34SARGATSKY AREA

R8MC/P 16-09-2010
UA9MA/M 05-12-2014
UA9UAX/9 26-07-2014
UA9UAX/M 18-08-2017
UB5O/M 14-07-2018
35SEDELNIKOVSKY AREA

UA9MA/M 05-12-2014
36TAVRICHESKY AREA

RK9M/M 08-06-2019
RN9N/M 12-06-2019
UA9MA/M 09-05-2017
UA9UAX/9 02-05-2015
UA9UAX/M 01-09-2019
UB5O/M 05-09-2019
37TARSKY AREA / INCL. TARA /

RN9N/M 31-03-2018
UA9MA/M 05-12-2014
UA9UAX/M 03-06-2019
38TEVRIZSKY AREA

RN9N/M 31-03-2018
UA9MA/M 31-01-2015
UB5O/M 09-07-2019
39TYUKALINSKY AREA / INCL. TYUKALINSK/

R7AB/M 30-08-2017
R8MC/P 16-09-2010
RN9N/M 21-05-2017
RX9M/M 25-07-2014
UA9MA/M 30-01-2015
UA9MUY/P 16-08-2012
UB5O/M 10-07-2019
40UST-ISHIMSKIY AREA

RN9N/M 31-03-2018
UA9MA/M 31-01-2015
UA9MUY/P 18-08-2012
41CHERLAKSKY AREA

R1716O 20-08-2016
R9MJ/M 17-03-2018
RK9M/M 08-06-2019
RX9M/P 20-08-2016
UA9UAX/9 23-07-2014
 42SHERBAKULSKY AREA

RN9N/M 22-06-2019
UA9UAX/9 07-08-2015
OR01ZHELEZNODOROZHNY DISTRICT OF OREL

R1566O 27-03-2016
RP69O 05-05-2014
RP70O 05-05-2015
02ZAVODSKOJ AREA OF OREL

R450O 12-06-2016
R60KZO 16-05-2015
RU3EJ 15-08-2015
03SEVERNY AREA OF OREL

R3EA 17-08-2019
RP70O 05-05-2015
UB5O/M 10-04-2017
04SOVETSKY DISTRICT OF OREL

R2EA 18-01-2020
R450O 06-06-2016
R60KZO 12-05-2015
RO70PS 05-08-2013
05LIVNY

RV3ECW/M 11-06-2013
UB5O/M 11-02-2016
06MTSENSK

UB5O/M 08-04-2017
07BOLKHOVSKY AREA / INCL. BOLHOV/

RV3ECW/M 10-05-2013
08VERKHOVSKY AREA

UA3EDQ/M 12-06-2016
UB5O/M 11-02-2016
09GLAZUNOVSKY AREA

UA3EDQ/M 12-06-2016
10DMITROVSKY DISTRICT / INCL. DMITROVSK-ORLOVSKIY/

UB5O 02-05-2016
UB5O/M 12-05-2016
11DOLZHANSKY AREA

UA3EDQ/M 11-05-2013
12ZALEGOSHCHENSKY AREA

UA3EDQ/M 12-06-2016
13ZNAMENSKY AREA

RV3ECW/M 09-10-2010
14KOLPNYANSKY AREA

UA3EDQ/M 12-06-2016
15KORSAKOVSKY AREA

UA3EDQ/M 12-06-2016
16KRASNOZORENSKY AREA

UA3EDQ/M 12-06-2016
UB5O/M 11-02-2016
17KROMSKY AREA

R1566O 25-03-2016
R2016O 03-08-2016
RP68O 05-05-2013
RP71O 04-05-2016
RP73O 05-05-2018
RU3EJ/M 13-06-2015
UA3EDQ 17-08-2019
18LIVENSKY AREA

UB5O/M 27-04-2017
19MALOARKHANGEL`SKY AREA / INCL. MALOARHANGELSK/

UA3EDQ/M 12-06-2016
20MTSENSK AREA

RV3ECW/M 10-05-2013
21NOVODEREVENKOVSKY AREA

UA3EDQ/M 12-06-2016
22NOVOSILSKY AREA / INCL. NOVOSIL/

R2EC/P 06-08-2016
UA3EDQ/M 12-06-2016
UE71WZ 03-08-2014
23ORLOVSKY AREA

R1566O 21-04-2016
R2EC 19-08-2017
R3EC 15-08-2015
RK3E/P 18-08-2018
RO2E 17-08-2019
24POKROVSKY AREA

UA3EDQ/M 12-06-2016
25SVERDLOVSKY AREA

R7AB/M 31-07-2019
UA3EDQ/M 12-06-2016
26SOSKOVSKY AREA

UA3EDQ/M 28-04-2013
UB5O 12-05-2016
27TROSNYANSKY AREA

RU3EJ/M 13-06-2015
28URITSKY AREA

UB5O/M 01-05-2016
29HOTYNETSKY AREA

R7AB/M 30-07-2019
UB5O 01-05-2016
30SHABLYKINSKY AREA

R7AB/M 30-07-2019
UB5O/3/M 02-05-2016
PE01ZHELEZNODOROZHNY DISTRICT OF PENZA

UB5O/4 04-12-2015
UB5O/M 10-06-2018
UD4FD/M 13-06-2015
02LENINSKY DISTRICT OF PENZA

RW4F 20-08-2016
UB5O/4 27-03-2015
UB5O/M 08-06-2019
UD4F 16-08-2014
UD4FD/M 13-06-2015
03OKTYABRSKY DISTRICT OF PENZA

RA4FUT 09-12-2019
RK4FF 18-08-2018
UB5O/4 10-03-2015
UB5O/M 08-06-2019
04PERVOMAJSKY DISTRICT OF PENZA

RK4FF 17-08-2013
RL3QHF/4 10-03-2015
UA4FER 17-08-2019
UB5O/4 10-03-2015
UB5O/M 10-06-2018
06KUZNETSK

R4FCJ 24-08-2019
RA4FEA 08-11-2019
UB5O/4/M 26-04-2016
UB5O/M 08-06-2019
08ZATO ZARECHNY

RL3QHF/4 10-03-2015
UA4FTA 15-10-2008
UB5O/4 10-03-2015
UD4FD/M 13-06-2015
09BASHMAKOVSKY AREA

UB5O/4 05-12-2015
UD4FD/M 14-06-2014
10BEDNODEMYANOVSKY AREA / INCL. BEDNODEMYANOVSK/

R4FAD/4/M 11-06-2013
R4FAD/P 10-06-2013
11BEKOVSKY AREA

RA4DAR/4 24-08-2013
RA4DAR/P 24-08-2013
12BELINSKY AREA / INCL. BELINSKY /

UD4FD 16-08-2014
13BESSONOVSKY AREA

RK4FD 15-08-2015
UB5O/M 08-06-2019
14VADINSKY AREA

R4FAD/P 17-08-2013
15GORODISHCHENSKY AREA / INCL. GORODISCHE, SURSK/

UB5O/M 08-06-2019
UD4FD/M 13-06-2015
16ZEMETCHINSKY AREA

R4FD/P 07-06-2014
RA4FEQ 23-09-2019
17ISSINSKY AREA

R4FD/P 23-07-2016
RA4UDC/4/P 14-08-2014
UB5O/M 10-06-2018
18KAMENSKY AREA / INCL. KAMENKA /

RA4UDC/4 18-07-2014
RL3QHF/4 27-03-2015
UB5O/4/M 28-11-2014
19KAMESHKIRSKY AREA

R7AB/M 27-08-2019
UB5O/4 18-05-2016
UD4FD/M 13-06-2015
20KOLYSHLEYSKY AREA

UB5O/4 11-03-2015
UD4FD/M 13-06-2015
22KUZNETSKY AREA

UB5O/4 26-04-2016
UD4FD/M 13-06-2015
23LOPATINSKY AREA

R7AB/M 27-08-2019
UB5O/4/M 29-09-2016
UD4FD/M 13-06-2015
24LUNINSKY AREA

RK4FL 21-08-2016
RM4F 17-08-2013
RT4G 17-08-2019
UB5O/M 21-01-2017
25MALOSERDOBINSKY AREA

UB5O/4 18-05-2016
UD4FD/M 13-06-2015
26MOKSHANSKY AREA

RA4FWA 11-06-2016
RP70WK 04-05-2015
RP71WK 05-05-2016
UA4FCO 17-08-2013
UB5O/M 10-06-2018
27NAROVCHATSKY AREA

R4FD/M 13-06-2015
RK4FM 18-08-2018
28NEVERKINSKY AREA

UD4FD/M 13-06-2015
29NIZHNELOMOVSKY AREA / INCL. NIZHNY LOMOV/

R4FD 19-10-2015
RC18SA 14-06-2018
RK4FAO 20-08-2016
RP70MZ 10-05-2015
RQ4F 17-08-2013
RW4FD 15-08-2015
UA4FDL 16-08-2014
UB5O/4 05-12-2015
30NIKOLSKY AREA / INCL. NIKOLSK/

R4FFQ 23-03-2014
RA4FWA/P 11-06-2016
UB5O/M 02-02-2018
31PACHELMSKY AREA

UA4FOH 22-12-2013
UB5O/4 05-12-2015
32PENZENSKY AREA

R4FAA/P 23-08-2015
R7AB/M 03-07-2018
RL4F 17-08-2019
UB5O/4 09-03-2015
UB5O/M 08-06-2019
UD4FD/M 13-06-2015
33SERDOBSKY AREA / INCL. SERDOBSK/

RA4FK 20-06-2019
UB5O/4 11-03-2015
34SOSNOVOBORSK AREA

R4FO/P 20-08-2016
UB5O/M 03-02-2018
35TAMALINSKY AREA

RL3QHF/4 12-03-2015
UB5O/4 15-04-2015
36SHEMYSHEYSKY AREA

RT4F/P 18-08-2018
UB5O/4 02-12-2015
UB5O/M 08-06-2019
UD4FD/M 13-06-2015
PK01LENINSKY DISTRICT OF VLADIVOSTOK

RU0LAX/P 20-08-2016
02PERVOMAJSKY DISTRICT OF VLADIVOSTOK

R0LS/P 09-08-2018
RU0LAX/P 24-08-2014
03PERVORECHENSKY DISTRICT OF VLADIVOSTOK

RP70V 06-05-2015
RP71V 04-05-2016
RP72V 09-05-2017
RP74V 05-05-2019
04SOVETSKY DISTRICT OF VLADIVOSTOK

R0IAA 16-04-2016
RW0LCN/M 28-02-2016
05FRUNZENSKY DISTRICT OF VLADIVOSTOK

R0IAA/0 16-04-2016
RA0LQ 17-08-2019
RU0LAX/P 20-04-2014
RW0LCN 28-09-2013
UA0NL 28-02-2010
06ARSENYEV

RW0LO 14-03-2020
07ARTEM

RU0LAX/P 19-08-2017
08DALNEGORSK

09.2016 32.5%
09DALNERECHENSK

UA0LHS 19-08-2017
10LESOZAVODSK

08.2018 56.9%
11NAKHODKA

RW0LX 01-12-2013
12PARTIZANSK

R9XT/0 03-07-2015
RM0M 17-08-2019
RU0LM 30-06-2015
13SPASSK-DALNIY

RP68SD 08-05-2013
RP69SD 07-05-2014
RW0LD 15-08-2009
14USSURIISK DISTRICT

RU0LL 18-04-2010
UA0LOF 13-03-2012
16ZATO FOKINO

RU0LAX/P 22-05-2015
RW0LCN 07-06-2014
17ANUCHINSKY AREA

RU0LAX/P 06-06-2015
18DALNERECHENSKY AREA

RC0C/P 29-04-2018
RU0LAX/P 03-06-2017
19KAVALEROVSKY AREA

RU0LAX/P 18-10-2019
20KIROVSKY AREA

12.2019 35.3%
21KRASNOARMEISKY DISTRICT

RC0C/P 29-04-2018
22LAZOVSKY AREA

RW0LCN 17-08-2014
24MIKHAYLOVSKY AREA

RW0LCN/M 13-06-2015
UA0LKX 01-12-2013
25NADEZHDINSKY AREA

RW0LCN/M 13-06-2015
UA0LD 14-03-2015
26OKTYABRSKY AREA

RU0LAX/P 19-03-2016
RW0LCN/P 04-10-2013
27OLGINSKY AREA

RU0LAX/P 09-10-2015
28PARTIZANSKY AREA

UA0LSG 13-09-2011
29POGRANICHNY AREA

RA0LMP 21-10-2013
30POZHARSKY AREA

RC0C/P 30-04-2018
31SPASSKY AREA

UA0LNO 16-12-2014
32TERNEYSKY AREA

09.2016 29.2%
34HANKAYSKY AREA

RU0LAX/P 22-02-2016
RW0LD/P 19-07-2017
35HASANSKY AREA

R3BY/0 30-08-2011
36HOROLSKY AREA

RK0LXT 08-10-2010
RW0LCN/M 13-06-2015
37CHERNIGOVSKY AREA

RK0LXT 17-09-2010
RW0LCN/M 13-06-2015
38CHUGUYEVSKY AREA

RU0LAX/P 03-10-2015
RW0LO/P 12-06-2019
39SHKOTOVSKY AREA

R9MI/0 18-02-2020
RU0LAX/P 16-08-2014
RW0LCN/M 01-05-2015
40YAKOVLEVSKY AREA

RK0LXT 23-04-2010
PM01DZERZHINSKY DISTRICT OF PERM

R9FM 18-08-2018
UA9CGL/4/M 14-07-2015
02INDUSTRIALNY DISTRICT OF PERM

RA9FWB 18-08-2018
RP70PK 06-05-2015
UA9CGL/4/M 14-07-2015
03KIROVSKY DISTRICT OF PERM

UA9CGL/4/M 13-07-2015
04LENINSKY DISTRICT OF PERM

RP70PK 07-05-2015
RX9FW 16-08-2009
UA9CGL/4/M 13-07-2015
05MOTOVILIKHINSKY DISTRICT OF PERM

RX9FB 18-08-2018
UA9CGL/4/M 13-07-2015
UA9FAR 19-08-2017
UA9FLK 20-08-2016
UE9FDR 18-04-2009
06ORDZHONIKIDZEVSKY DISTRICT OF PERM

UA9CGL/4/M 11-07-2015
UA9FKH 20-03-2010
UA9UAX/4 12-04-2015
07SVERDLOVSKY DISTRICT OF PERM

UA9CGL/4/M 13-07-2015
UA9FFV 20-03-2010
08ALEKSANDROVSKY AREA / INCL. ALEKSANDROVSK /

R8FF/M 12-06-2016
RA9FEU/M 10-08-2019
09BEREZNIKI

R8FF 27-08-2014
R8FF/P 13-10-2018
RA9FUE 12-01-2020
RG50P 12-04-2011
UE16SA 06-10-2014
10GREMYACHINSKY AREA / INCL. GREMYACHINSK/

R8FF/M 12-06-2016
RA9FDR 22-02-2010
UA9CGL/4/M 15-07-2015
11GUBAKHINSKY AREA / INCL. GUBAKHA /

R8FF/M 12-06-2016
R8FF/P 05-09-2015
UA9FGJ 17-12-2019
13KIZELOVSKY AREA / INCL. KIZEL/

R8FF/M 12-06-2016
R8FF/P 04-09-2015
14KRASNOKAMSKY AREA / INCL. KRASNOKAMSK /

UA9CGL/4/M 11-07-2015
UA9FKH 15-08-2015
15KUNGUR

RV9FC 02-11-2019
UA9CGL/4/M 27-07-2017
UA9FRE 09-04-2012
17SOLIKAMSK

R8FF/P 06-01-2016
RA9FEU/M 08-06-2019
20BARDYMSKY AREA

UA8WAA/4 08-05-2013
21BEREZOVSKY AREA

UA9CGL/4/M 03-08-2016
22BOLSHESOSNOVSKY AREA

UA8WAA/4 06-09-2013
23VERESHCHAGINSKY AREA / INCL. VERESHCHAGINO/

UA4NF/M 29-04-2018
UA9CGL/4/M 04-08-2016
24GORNOZAVODSKY AREA / INCL. GORNOZAVODSK/

R8CZ/M 06-07-2019
R8FF/M 12-06-2016
RN9N/M 23-08-2017
UA9CGL/4/M 15-07-2015
UA9CUA/4/M 12-09-2013
25ELOVSKY AREA

R8CZ/M 13-10-2018
R9CZ/M 13-10-2018
UA9CGL/4/M 01-08-2014
UA9CGL/9/M 27-07-2012
26ILYINSKY AREA / INCL. CHERMOZ/

UA9CGL/4/M 04-08-2016
27KARAGAYSKY AREA

UA4NF/4/M 08-03-2015
UA4NF/P 29-04-2018
UA9CGL/4/M 04-08-2016
28KISHERTSKY AREA

UA9CGL/4/M 31-07-2015
29KRASNOVISHERSKY DISTRICT / INCL. KRASNOVISHERSK/

R8FF/M 12-06-2016
R8FF/P 18-08-2019
R9GM/M 22-08-2015
R9GM/P 20-08-2017
RA9FEU/M 08-06-2019
30KUYEDINSKY AREA

R9CZ/4 18-02-2017
UA8WAA/4 09-05-2013
UA9CGL/4/M 06-08-2016
31KUNGURSKY AREA

R7AB/M 06-07-2018
RN9N/4/P 19-08-2017
RQ9F/P 20-08-2016
UA9CGL/4/M 31-07-2014
32LYSVENSKY AREA / INCL. LYSVA/

UA9CGL/4/M 03-08-2016
33NYTVENSKY AREA / INCL. NYTVA /

R9GM/M 05-06-2016
UA4NF/M 29-04-2018
34OKTYABRSKY AREA

RN9N/M 04-05-2019
UA9CGL/4/M 18-08-2017
35ORDINSKY AREA

R9FAK 03-11-2019
UA9CGL/4/M 18-08-2017
36OSINSKY AREA / INCL. OSA /

UA9CGL/4/M 02-08-2014
UA9CGL/9/M 28-07-2012
37OKHANSKY AREA / INCL. OKHANSK/

UA9CGL/4/M 05-08-2016
38OCHERSKY AREA / INCL. OCHER/

R7AB/M 02-08-2018
UA4NF/M 25-08-2018
UA8WAA/4 06-09-2013
39PERMSKY AREA

R8CZ/4/M 02-07-2017
R8FF/M 12-06-2016
R8FF/P 13-06-2016
R9CZ/4/M 02-07-2017
R9FT 21-08-2016
RG50P 09-04-2011
RQ9F 21-03-2020
UA9CGL/4/M 11-07-2015
UE16MM 23-09-2014
40SIVINSKY AREA

UA4NF/4/M 25-03-2015
41SOLIKAMSKY AREA

R8FF/M 12-06-2016
R8FF/P 06-01-2016
R9GM/P 06-01-2016
RA9FEU/M 08-06-2019
42SUKSUNSKY AREA

R9GM/M 30-06-2019
UA9CGL/4/M 31-07-2015
UA9CGL/9/M 28-07-2012
43UINSKY AREA

UA8WAA/4 08-05-2013
44USOLSKY AREA / INCL. USOLYE /

R8FF 13-05-2015
R8FF/M 12-06-2016
R8FF/P 09-01-2018
R9GM/P 15-08-2015
RM8G 09-01-2016
RZ9FN 21-08-2010
45CHASTINSKY AREA

RQ9F/P 20-08-2017
UA8WAA/4 06-09-2013
UA9CGL/4/M 29-07-2017
 46CHERDYNSKY AREA / INCL. CHERDYN/

R8FF/M 12-06-2016
R9GM/P 22-08-2015
RA9FEU/M 22-06-2019
47CHERNUSHINSKY AREA / INCL. CHERNUSHKA/

R8CZ/4 03-06-2016
UA9CGL/4/M 18-08-2017
48CHUSOVSKOY AREA / INCL. CHUSOVOY/

UA9CGL/4/M 15-07-2015
49TCHAIKOVSKY AREA

RK9FBO 03-05-2013
UA8WAA/4 05-09-2013
50DOBRYANSKY AREA / INCL. DOBRYANKA/

R8FT 18-08-2019
RV9FT 17-08-2013
UA9CGL/4/M 14-07-2015
51ZATO ZVEZDNY

R8FF/M 12-06-2016
RQ9F 21-03-2020
UA9CGL/4/M 11-07-2015
52KUDYMKAR

UA4NF/4/M 08-03-2015
53GAYNSKY AREA

RA9FEU/M 08-06-2019
UA4NF/M 30-04-2018
54KOSINSKY AREA

RA9FEU/M 08-06-2019
UA4NF/M 30-04-2018
55KOCHEVSKY AREA

RA9FEU/M 08-06-2019
UA4NF/P 30-04-2018
56KUDYMKARSKY AREA

RA9FEU/M 08-06-2019
UA4NF/4/M 08-03-2015
57YURLINSKY AREA

RA9FEU/M 08-06-2019
UA4NF/4/M 26-03-2015
UA9FAL/P 17-08-2013
58YUSVINSKY AREA

RA9FEU/M 08-06-2019
UA4NF/4/M 07-03-2015
PS01PSKOV

R1BBL/M 24-02-2019
RC2A/1 23-07-2016
RD1A/M 09-08-2017
RZ1CWC/M 29-04-2017
UA1WA 03-11-2018
02VELIKIYE LUKI

RC2A/1/M 13-06-2015
RD1A/M 11-08-2017
03BEZHANITSKY AREA

RD1A/M 11-08-2017
04VELIKIYE LUKI AREA

RC2A/1 18-04-2014
RD1A/M 11-08-2017
05GDOVSKY AREA / INCL. GDOV/

R1CF/M 20-01-2018
RC2A/1 23-07-2016
06DEDOVICHSKY AREA

R1CF/M 03-11-2019
RD1A/M 11-08-2017
07DNOVSKY AREA / INCL. DNO /

RC2A/1 31-07-2015
08KRASNOGORODSKY AREA

RC2A/1 19-09-2015
RU5A/1/M 22-08-2015
09KUNYINSKY AREA

RC2A/1/M 13-06-2015
RD1A/M 11-08-2017
10LOKNYANSKY AREA

RD1A/M 11-08-2017
11NEVELSKY AREA / INCL. NEVEL/

RC2A/1/M 13-06-2015
RD1A/M 10-08-2017
UA1ZFG 30-03-2015
12NOVORZHEVSKY AREA / INCL. NOVORZHEV/

RA1AO/1 28-07-2012
RC1W 17-08-2019
RC1W/P 18-08-2018
RC2A/1 18-10-2013
13NOVOSOKOLNICHESKY AREA / INCL. NOVOSOKOLNIKI /

RC2A/1 18-04-2014
RD1A/M 11-08-2017
14OPOCHETSKY AREA / INCL. OPOCHKA/

R1CA/P 30-04-2018
RC2A/1 18-10-2013
15OSTROVSKY AREA / INCL. OSTROV /

R1BBL 04-06-2017
RC1W 18-08-2018
RC2A/1 19-09-2015
16PALKINSKY AREA

R1BBL/M 17-06-2018
R1CF/M 30-06-2018
RA1AO/1 26-07-2013
RD1A/M 10-08-2017
17PECHORSKY AREA / INCL. Печоры /

R1CA/P 30-04-2017
R1CF 07-03-2020
R1CF/M 29-09-2017
R2015P 16-07-2015
18PLUSSKY AREA

RA1AO/1 12-08-2014
RD1A/M 10-06-2018
19PORKHOVSKY AREA / INCL. PORHOV/

RJ1A/1 02-05-2014
UA1CIO/P 01-05-2017
20PSKOVSKY AREA

R1BBL/M 14-07-2018
R1CF/M 14-07-2019
UA3ASZ/1 15-06-2014
21PUSTOSHKINSKY AREA / INCL. PUSTOSHKA/

RU5A/1 17-08-2019
22PUSHKINOGORSKY AREA

R1CA/P 29-04-2017
RC2A/1 18-10-2013
23PYTALOVSKY AREA / INCL. PYTALOVO/

RA1AO/1 26-07-2014
UA1CFX/1 27-07-2014
24SEBEZHSKY AREA / INCL. SEBEZH/

RC2A/1 19-09-2015
RZ5D/1/M 16-06-2019
25STRUGO-KRASNENSKIY AREA

R1CF/P 17-08-2019
RA1AO/1 02-08-2013
26USVYATSKY AREA

RU5A/1/M 12-08-2016
RA01ZHELEZNODOROZHNY DISTRICT OF RYAZAN

R2EA/P 27-01-2020
UA3SAQ 08-01-2010
UE16MM 26-09-2014
02MOSKOVSKY DISTRICT OF RYAZAN

R2SAG 16-11-2019
RW3SY 14-01-2012
03OKTIABRSKY DISTRICT OF RYAZAN

R3ST 17-08-2019
RA3SX 17-08-2014
RN3S 20-08-2016
UB5O/3 01-07-2015
04SOVETSKY DISTRICT OF RYAZAN

R2EA/P 27-01-2020
UB5O/3 30-06-2015
05KASIMOV

RA3DH/3 29-06-2009
06SASOVO

R2EA/P 21-02-2020
RA3DH/3/P 29-06-2009
07SKOPIN

RA3SO 14-07-2016
RP69VK 05-05-2014
RP70VK 05-05-2015
UB5O/M 26-12-2015
08ERMISHINSKY AREA

R3SR/P 05-06-2015
R7AB/M 21-08-2019
RK3DXW/3 18-08-2011
RK3UWK/P 11-06-2017
RU3SU/P 06-06-2015
UA3PQN/P 15-09-2019
UB5O/M 20-12-2016
09ZAKHAROVSKY AREA

UA3PQN/3/M 05-06-2015
10KADOMSKY AREA

R7AB/M 21-08-2019
UA3PQN/P 15-09-2019
UB5O/M 20-12-2016
11KASIMOVSKY AREA

RA3SI 13-02-2010
RA3SI/P 17-08-2019
RK3SWS 09-01-2010
12KLEPIKOVSKY AREA / INCL. SPAS-KLEPIKI/

RA3SL 20-03-2010
13KORABLINSKY AREA / INCL. KORABLINO/

UB5O/M 26-12-2015
14MILOSLAVSKY AREA

UB5O/M 26-12-2015
15MIKHAYLOVSKY AREA / INCL. MIKHAYLOV /

RC2A/3 14-11-2013
16ALEKSANDRO-NEVSKIY AREA RENAME

UB5O/M 26-12-2015
17PITELINSKY AREA

R3SR/P 04-07-2015
RA3DH/3/P 29-06-2009
RA3SI/P 15-08-2015
RK3DXW/3 19-08-2011
UB5O/M 24-05-2016
18PRONSKY AREA / INCL. NOVOMICHURINSK/

UB5O/M 26-12-2015
19PUTYATINSKY AREA

RA3DH/3/P 28-06-2009
20RYBNOVSKY AREA / INCL. RYBNOE /

RC2A/3 22-07-2015
21RYAZHSKY AREA / INCL. RYAZHSK/

UB5O/M 26-12-2015
22RYAZANSKY AREA

UA3S/P 16-08-2015
UB5O 12-05-2016
23SAPOZHKOVSKY AREA

RN3D/3 18-08-2012
UB5O/M 21-09-2015
24SARAEVSKY AREA

UB5O/M 13-05-2016
25SASOVSKY AREA

R2EA/P 21-02-2020
R7AB/M 20-08-2019
RA3DH/3/P 29-06-2009
26SKOPINSKY AREA

UB5O/M 26-12-2015
27SPASSKY AREA / INCL. SPASSK-RYAZANSKIY/

R1CA/3 04-05-2017
RA3SI/P 16-06-2014
RK3SWB/P 18-08-2018
RK3SWS/P 16-08-2014
28STAROZHILOVSKY AREA

RW3DQC/3/P 29-03-2014
29UKHOLOVSKY AREA

R3THA/M 19-10-2018
UB5O/M 21-09-2015
30CHUCHKOVSKY AREA

RA3DH/P 28-06-2009
UB5O/M 12-05-2016
31SHATSKY AREA / INCL. SHATSK/

R2DX/3/P 25-05-2013
R7AB/M 20-08-2019
RA3DH/3/P 28-06-2009
32SHILOVSKY AREA

RA3SI/P 17-08-2013
RK3UWK/3/P 27-07-2012
RK3UWK/P 08-10-2012
UA3RU/3 16-08-2014
UB5O/M 12-05-2016
RK01ZHELEZNODOROZHNY DISTRICT OF SIMFEROPOL

R17CMR 23-06-2017
R18GER 04-07-2018
R230S 27-12-2014
R25ARCK/5 17-01-2016
R7KM 18-03-2016
RJ80SP 06-06-2017
RK70RK 21-04-2014
RL6K 18-08-2018
RO25KR 18-04-2017
RP71KR 03-05-2016
RU6K 26-01-2020
RU6K/M 12-06-2016
UA8WAA/5 18-10-2014
UE16MM 02-10-2014
UE3KR 16-03-2017
02KIEVSKY AREA OF SIMFEROPOL

R7KKO 18-03-2016
RC7KY 13-08-2014
RD1A/M 13-08-2018
RK3BY/5 04-06-2014
RP69KR 04-05-2014
RP73PW 05-05-2018
RU6K 17-06-2019
RU6K/RK02 17-06-2019
RX7K 17-08-2019
UA8WAA/5 18-10-2014
03CENTRALNY DISTRICT OF SIMFEROPOL

R120R 19-05-2015
R15CWC/5 23-08-2015
R16LVA 13-05-2016
RA7KU 16-08-2015
RC70YC 07-02-2015
RK3BY/5 04-06-2014
RK70RK 26-04-2014
RN9N/6 17-09-2017
RP69KR 05-05-2014
RP72PW 06-05-2017
RU6K 19-03-2016
RU6K/M 12-06-2016
RU7K 17-08-2019
RX7K 19-08-2017
UA8WAA/5 18-10-2014
UB5O/5 29-09-2016
UB5O/6 30-09-2017
UE1KR 18-03-2015
04ALUSHTA

R7KFF/P 13-06-2014
RA7KW/P 20-08-2016
RG7K 09-01-2010
RU6K/P 13-10-2015
UA8WAA/5 14-10-2014
05ARMYANSK

R7KO/P 09-08-2014
RU6K/P 23-09-2015
06DZHANKOJ

R7KO/P 12-08-2014
RZ5D/6/M 28-04-2019
UA8WAA/5 22-10-2014
07EVPATORIA

R7KFF/P 04-11-2019
RU6K/P 21-08-2016
UE70KRM/5 09-08-2014
08KERCH

R70KRC 20-04-2014
R7KX 17-08-2019
RD1A/M 17-08-2018
RP70KC 04-05-2015
RU6K/P 20-09-2016
RV3U/6/P 22-07-2018
UA7K 17-08-2014
UA8WAA/5 24-10-2014
UB7K 18-08-2018
09KRASNOPEREKOPSK

R7KY 18-12-2019
RK70RK 20-04-2014
RV1CC/5 23-09-2015
UA8WAA/5 20-10-2014
UE1KR 29-03-2015
10SAKI

R7KD/P 13-09-2014
R7KO/P 28-08-2014
RA7KW/P 05-10-2019
RU6K/P 15-10-2015
UA3U/5/M 16-08-2016
11SUDAK

RA7K/M 13-06-2015
RL6K/P 04-09-2015
RW3O/M 08-08-2019
UA8WAA/5 14-10-2014
UE70KRM/5 04-08-2014
12FEODOSIYA

R12QRP/5 06-09-2014
R2DLC/6/M 14-05-2019
R7KFF/P 04-10-2014
RN6K 20-08-2016
RP69FE 05-05-2014
RP70F 06-05-2015
RU6K/P 22-09-2016
UA3U/5/M 01-08-2016
UA8WAA/5 13-10-2014
UU4JIM 16-08-2014
13YALTA

R6KM 15-08-2015
R7KFF 21-05-2016
R7KFF/P 06-09-2014
R7KS 20-08-2016
RV3U/6/P 03-05-2014
UA8WAA/5 15-10-2014
UE2KR 17-03-2016
14BAKHCHISARAISKY AREA

R44YETI/5 20-02-2016
R9KD/6 18-05-2014
RA7K/P 12-10-2014
RA7KW/P 15-08-2015
RJ80SP 08-06-2017
RK6K 08-06-2017
RP71KR 09-05-2016
RU6K/P 01-02-2016
UA3U/5 19-08-2016
UA8WAA/5 17-10-2014
UE70KRM/5 06-08-2014
15BELOGORSKY AREA

R7KFF/P 22-08-2014
R7KZA/P 18-08-2018
RD1A/M 16-08-2018
RK3BY/6 19-05-2014
RL6K/P 07-02-2016
RU6K/P 07-02-2016
RV3U/6/P 30-04-2014
RX7K 10-11-2019
RX7K/M 10-11-2019
UA8WAA/5 18-10-2014
UB5O/M 08-09-2017
UE70KRM/5 20-08-2014
16DZHANKOYSKY AREA

R7KO/P 13-08-2014
RZ5D/6/M 28-04-2019
UA8WAA/5 22-10-2014
17KIROVSKY AREA

R2DLC/6/M 14-05-2019
RA7K/M 13-06-2015
RK3BY/6 22-05-2014
RP70KR 07-05-2015
RP71KR 05-05-2016
RP72KR 07-05-2017
RX7KAA 10-01-2015
18KRASNOGVARDEISKY AREA

RA7KW/P 10-10-2014
RX7K/M 29-09-2019
UB5O/6 29-09-2019
19KRASNOPEREKOPSKY AREA

R7KO/P 06-09-2014
RZ5D/6/M 03-10-2017
20LENINSKY AREA

R6KA 18-08-2019
R6KA/P 30-05-2014
R7KU 20-08-2016
UA3U/5/M 21-08-2016
UA8WAA/5 13-10-2014
UE70KRM/5 03-08-2014
21NIZHEGORSKY AREA

R7KO/P 04-09-2014
UA8WAA/5 23-10-2014
UB5O/M 08-09-2017
22PERVOMAJSKY AREA

RU6K/M 04-11-2015
RX7K/M 29-09-2019
UB5O/6 29-09-2019
UE70KRM/5 17-08-2014
23RAZDOLNENSKY AREA

R3RRC/6 18-05-2019
R7KA/P 16-08-2014
R7KO/P 06-09-2014
UA3U/5/M 16-08-2016
UE70KRM/5 17-08-2014
24SAKSKY AREA

R7KFF 21-02-2016
R7KQ 20-08-2016
RA7KW/P 16-09-2014
RV1CC/5/M 15-09-2015
RX7K/M 29-09-2019
UA3U/5/M 10-08-2016
UA8WAA/5 18-10-2014
UB5O/6 29-09-2019
UE70KRM/5 10-08-2014
25SIMFEROPOL`SKY AREA

R7KO 12-10-2014
RW3O/5/M 05-08-2016
UA3U/5/M 19-08-2016
UA8WAA/5 18-10-2014
UB5O/5 28-05-2015
26SOVETSKY AREA

R7KO/P 05-09-2014
UA1TAN/6/M 02-08-2017
UA8WAA/5 23-10-2014
UB5O/M 08-09-2017
27CHERNOMORSKY AREA

R7KD/P 04-08-2014
R7KFF/P 03-07-2014
RA7KW/P 22-06-2019
UE70KRM/5 08-08-2014
RO01VOROSHILOVSKY DISTRICT OF ROSTOV-ON-DON

RL6M/M 25-08-2019
RO7N 15-06-2019
UB5O/6/M 11-12-2015
02ZHELEZNODOROZHNY DISTRICT OF ROSTOV-ON-DON

UB5O/6 11-08-2015
03KIROVSKY DISTRICT OF ROSTOV-ON-DON

RC7LX 04-11-2019
UB5O/6 12-08-2015
04LENINSKY DISTRICT OF ROSTOV-ON-DON

UB5O/6 11-08-2015
05OKTYABRSKY DISTRICT OF ROSTOV-ON-DON

RL6M/M 25-08-2019
RQ6M/M 10-06-2018
UB5O/6/M 11-12-2015
06PERVOMAJSKY DISTRICT OF ROSTOV-ON-DON

RA6LGR 03-09-2011
UB5O/6/M 11-12-2015
07PROLETARSKY DISTRICT OF ROSTOV-ON-DON

RD1A/M 18-08-2018
RM6M 15-08-2015
UB5O/6/M 10-12-2015
08SOVETSKY DISTRICT OF ROSTOV-ON-DON

R6MI 17-08-2013
R70DON 22-08-2013
RD22MI 08-03-2014
UB5O/M 22-03-2017
09AZOV

R7AB/M 01-08-2019
RD6LW 13-04-2012
RX6LQH 02-04-2011
UB5O/6 10-08-2015
10BATAYSK

RA6MQ 27-12-2009
UA6M 18-08-2018
UB5O/6 11-08-2015
12VOLGODONSK

R7AB/M 15-07-2017
R7MT 17-08-2019
RQ7M 15-08-2015
13GUKOVO

RA22MA 19-03-2014
RT7N 15-08-2015
UB5O/M 21-03-2017
14DONETSK

RA3VMX/6 05-07-2014
UB5O/M 21-03-2017
15ZVEREVO

UB5O/6/M 09-12-2015
16KAMENSK-SHAHTINSKIY

R6LP 01-07-2015
RC7LS 26-05-2019
RD1A/M 09-08-2018
19NOVOCHERKASSK

R6NW 09-08-2019
RL6M 17-08-2019
UA6LUF 16-08-2014
UB5O/6/M 11-12-2015
20NOVOSHAKHTINSK

R19FYS 14-10-2017
UB5O/6/M 09-12-2015
22TAGANROG

R7MM 17-08-2019
RW7M 16-06-2019
UA6LCJ 17-08-2013
UA6LCN 18-08-2018
UB5O/M 21-03-2017
UE6MCA 30-01-2010
23SHAHTY

R7MC 15-08-2015
24AZOVSKY AREA

R7AB/M 01-08-2019
RU5D/6 22-08-2010
RX6LOL 18-08-2013
UA6LP/P 12-07-2009
UB5O/6 10-08-2015
25AKSAYSKY AREA / INCL. AKSAY /

R5FN/6/M 18-10-2019
R7AB/M 19-08-2019
RL6M/M 22-06-2019
RQ6M/M 22-07-2016
UB5O/6 11-08-2015
UB5O/6/M 20-07-2016
26BAGAYEVSKY AREA

RM7M/P 10-08-2013
UB5O/6 20-07-2016
27BELOKALITVINSKY AREA / INCL. BELAJA KALITVA/

R6MI/P 17-08-2013
R7AB/M 08-08-2018
28BOKOVSKY AREA

R7AB/M 19-08-2019
UB5O/6/M 03-10-2015
29VERKHNEDONSKOJ AREA

RA4ADF/6/P 02-12-2013
UB5O/6 09-08-2015
30VESELOVSKY AREA

R7AB/P 16-07-2017
UB5O/6/M 20-07-2016
31VOLGODONSKY AREA

RM7M/P 17-08-2013
32DUBOVSKY AREA

R7AB/M 29-08-2019
RM7M/P 12-08-2013
UB5O/6/M 21-04-2016
33EGORLYKSKY AREA

RM7M/M 18-03-2015
RO70EL 22-08-2013
RZ6LY 21-09-2019
UB5O/6 20-07-2016
34ZAVETINSKY AREA

R7AB/P 10-10-2019
RM7M/P 08-08-2014
35ZERNOGRADSKY AREA / INCL. ZERNOGRAD/

UB5O/6/M 20-07-2016
36ZIMOVNIKOVSKY AREA

R7AB/M 29-08-2019
RK6YYA 10-09-2008
RM7M/P 12-08-2013
37KAGALNITSKY AREA

R7AB/M 17-07-2017
RA6MQ/P 23-02-2015
38KAMENSKY AREA

R7AB/M 22-07-2019
RD1A/M 27-07-2019
UB5O/6 10-08-2015
UB5O/M 21-03-2017
39KASHARSKY AREA

R7AB/M 19-08-2019
UB5O/6/M 04-10-2015
40KONSTANTINOVSKY AREA / INCL. KONSTANTINOVSK/

R6LB 21-08-2013
RM7M/P 13-08-2013
UB5O/6/M 22-04-2016
41KRASNOSULINSKY AREA / INCL. KRASNY SULIN/

R6MR 17-08-2013
R7AB/M 19-08-2019
UB5O/6 12-08-2015
UB5O/6/M 19-07-2016
42KUIBYSHEVSKY AREA

R5FN/6/M 19-10-2019
RA6/UT2II/P 18-08-2013
43MARTYNOVSKY AREA

R7AB/M 16-07-2017
RM7M/P 06-08-2014
44MATVEEVO-KURGANSKIY AREA

R120RV 24-04-2015
R22ALS 19-01-2014
R5FN/6/M 19-10-2019
RN6MT 16-08-2014
RZ6LWZ 21-03-2009
45MILLEROVSKY AREA / INCL. MILLEROVO/

R7AB/M 22-07-2019
RV1CC/6 01-10-2015
UB5O/6 12-08-2015
UB5O/6/M 20-04-2016
 46MILYUTINSKY AREA

R7AB/M 08-08-2018
RA4ADF/P 24-05-2016
UB5O/6/M 20-04-2016
47MOROZOVSKY AREA / INCL. MOROZOVSK/

R7AB/M 08-08-2018
UB5O/6/M 20-04-2016
48MYASNIKOVSKY AREA

RL6M/M 25-08-2019
RQ6M/M 10-06-2018
RT7M/P 21-08-2011
49NEKLINOVSKY AREA

RW7M/P 17-08-2013
50OBLIVSKY AREA

UB5O/6/M 03-10-2015
51OKTYABRSKY AREA

R7AB/M 19-08-2019
UB5O/6 10-08-2015
UB5O/6/M 19-07-2016
52ORORLOVSKY AREA

R7AB/M 29-08-2019
RM7M/M 18-03-2015
53PESCHANOKOPSKY AREA

R19FYS 15-10-2017
R7AB/M 01-10-2019
UA6NT 02-11-2019
UB5O/6 20-07-2016
54PROLETARSKY AREA / INCL. PROLETARSK/

R7AB/M 01-07-2018
RN6MA 16-08-2015
RV6LCI 16-08-2014
55REMONTNENSKY AREA

R7AB/P 10-10-2019
R7MP/P 09-08-2014
RM7M/P 08-08-2014
56RODIONOVO-NESVETAYSKIY AREA

R5FN/6/M 18-10-2019
RA/UZ2I/P 19-08-2017
RZ5D/6/M 08-09-2019
UB5O/6/M 14-09-2015
UB5O/M 21-03-2017
57SALSKY AREA / INCL. SALSK /

R7AB/M 11-10-2019
R7AB/P 01-10-2019
UB5O/6 20-10-2016
58SEMIKARAKORSKY AREA / INCL. SEMIKARAKORSK/

RM7M/P 17-08-2019
59SOVETSKY AREA

UB5O/6/M 03-10-2015
60TARASOVSKY AREA

R7AB/M 22-07-2019
UB5O/6 12-08-2015
61TATSINSKY AREA

R7AB/M 08-08-2018
R7NX 15-08-2015
RP68MS 08-05-2013
RP70MX 06-05-2015
62UST-DONETSKIY AREA

RN6L 14-12-2019
RT7M 17-08-2014
UB5O/M 22-03-2017
63TSELINSKY AREA

RD1A/M 27-07-2019
RM7M/M 18-03-2015
UB5O/6/M 20-07-2016
64TSIMLYANSK AREA / INCL. TSIMLYANSK /

RM7M/P 13-08-2013
RQ7M/P 20-08-2016
UB5O/6/M 20-04-2016
65CHERTKOVSKY AREA

R170GS/6 12-12-2015
R19FYS 14-10-2017
RC7M 27-10-2018
UB5O/6 09-08-2015
66SHOLOKHOVSKY AREA

R7AB/M 19-08-2019
UB5O/6 29-09-2016
SA01VOLZHSKY DISTRICT OF SARATOV

R4AK/4 22-06-2016
UA4COP 26-01-2020
02ZAVODSKOJ DISTRICT OF SARATOV

RU4CS 26-12-2009
UA4CNJ 17-08-2019
UA4CNJ/P 15-08-2015
03KIROVSKY DISTRICT OF SARATOV

RA4CCK 19-06-2019
UB5O/4 09-03-2015
04LENINSKY DISTRICT OF SARATOV

R10RTRS/4 22-08-2011
RQ4C 18-08-2018
RU4CO 17-08-2013
UA4C 16-08-2014
UA4CCG 20-08-2016
05OKTYABRSKY DISTRICT OF SARATOV

RL3QHF/4 15-04-2015
UA4CBJ 17-08-2013
UB5O/4 10-07-2015
UE4CSU 19-12-2009
06FRUNZENSKY DISTRICT OF SARATOV

RK4CWA 16-08-2015
UE4CSU 20-12-2009
19ALEKSANDROVO-GAYSKIY AREA

UA4HIP/4 12-08-2013
UB5O/M 16-07-2017
20ARKADAKSKY AREA / INCL. ARKADAK/

RL3QHF/4 28-03-2015
21ATKARSKY AREA

R150SPA 20-04-2012
R7AB/M 27-08-2019
UB5O/4 09-07-2015
22BAZARNO-KARABULAKSKY AREA

RA4DAR 18-08-2018
RQ80SP 11-06-2017
UB5O/4/M 18-05-2016
23BALAKOVSKY AREA

RA22CW 16-01-2014
RC4C/P 16-08-2014
RT4C 20-08-2016
RT4D/P 17-08-2019
UA4HIP/4 13-08-2013
UB5O/M 14-07-2017
24BALASHOVSKY AREA

R150SPA 16-04-2012
R4DD/P 17-08-2019
R73UFO 04-07-2015
R7AB/M 28-07-2017
RL3QHF/4 28-03-2015
RW3O/4/M 19-03-2016
UB5O/4 09-03-2015
UB5O/4/M 19-05-2016
25BALTAYSKY AREA

RA4DAR/P 16-08-2014
UB5O/4 18-05-2016
26VOLSKY AREA

R4AK/4 22-06-2016
RU9CK/4/M 14-09-2015
RW3O/4/M 05-07-2016
UA3LDU/4 15-08-2009
27VOSKRESENSKY AREA

RT4D/P 17-08-2013
UB5O/4/M 19-05-2016
28DERGACHEVSKY AREA

UA4HIP/4 11-08-2013
29DUKHOVNITSKY AREA

RA4HT/4/M 11-06-2013
RW4HM/4 25-08-2015
UB5O/M 14-07-2017
30EKATERINOVSKY AREA

RL3QHF/4 15-04-2015
UB5O/4 12-04-2015
31ERSHOVSKY AREA / INCL. ERSHOV /

UA4HIP/4 11-08-2013
UB5O/M 15-07-2017
32IVANTEEVSKY AREA

R73UFO 12-10-2014
UB5O/M 15-07-2017
33KALININSKY AREA / INCL. KALININSK/

R8FF/P 29-04-2018
RL3QHF/4 09-07-2015
UB5O/4 09-03-2015
34KRASNOARMEISKY AREA

R7AB/M 27-08-2019
RU9CK/4/M 14-09-2015
RZ4AWB/P 14-09-2019
UB5O/M 13-07-2017
35KRASNOKUTSKY AREA / INCL. KRASNY KUT/

RW4D 23-05-2019
UA4HIP/4 12-08-2013
UB5O/M 17-07-2017
36KRASNOPARTIZANSKY AREA

RD4CAZ 27-05-2016
RT4C/P 17-08-2013
UA4HIP/4 11-08-2013
37LYSOGORSKY AREA

RL3QHF/4 09-07-2015
UB5O/4 09-03-2015
38MARKSSKY AREA

UA4HIP/4 13-08-2013
39NOVOBURASSKY AREA

R150SPA 19-04-2012
RV4CC 18-05-2016
UB5O/4 19-05-2016
40NOVOUZENSKY AREA / INCL. NOVOUZENSK/

UA4CNZ/P 15-06-2013
UA4HIP/4 12-08-2013
UB5O/M 16-07-2017
41OZINSKY AREA

UA4HIP/4 11-08-2013
42PERELYUBSKY AREA

UB5O/M 15-07-2017
43PETROVSKY AREA

R150SPA 16-04-2012
R7AB/M 27-08-2019
R8FF/4 22-06-2016
RA4DR/P 05-07-2014
RX4CD 21-03-2009
UB5O/4/M 18-05-2016
44PITERSKY AREA

UA4CNZ/P 15-06-2013
UA4HIP/4 12-08-2013
UB5O/M 16-07-2017
45PUGACHEVSKY AREA

RA4CBN 15-08-2015
UB5O/M 15-07-2017
46ROVENSKY AREA

RQ4C/P 19-08-2017
RT4D/P 18-08-2018
UB5O/M 17-07-2017
47ROMANOVSKY AREA

UB5O/4 05-05-2015
UB5O/M 18-07-2017
48RTISHCHEVSKY AREA

RL3QHF/4 28-03-2015
RW4CB 27-09-2019
49SAMOYLOVSKY AREA

UB5O/4 06-05-2015
50SARATOVSKY AREA

R7AB/M 27-08-2019
RU9CK/4/M 14-09-2015
UA4CNJ/P 19-08-2017
UA4CNZ/P 17-08-2013
UB5O/4 15-04-2015
51SOVETSKY AREA

R150SPA 16-04-2012
RA4CB 20-08-2016
UA4HIP/4 13-08-2013
UD4C 18-08-2018
52TATISHCHEVSKY AREA

R150SPA 22-04-2012
R7AB/M 27-08-2019
RQ4C/P 20-08-2016
UB5O/4 15-04-2015
53TURKOVSKY AREA

UB5O/4 28-03-2015
 54FEDOROVSKY AREA

R150SPA 18-04-2012
R7AB/M 06-08-2018
UA4CNK 18-04-2012
UA4HIP/4 13-08-2013
55HVALYNSKY AREA

RA44AZ 05-09-2015
RU4CS/P 21-11-2009
RU9CK/4/M 14-09-2015
56ENGELSSKY AREA

R150SPA 17-04-2012
RG50C 11-04-2011
RQ4D 17-08-2019
RW3O/4/M 04-07-2016
UA4CGR 17-05-2009
UB5O/M 17-07-2017
58ZATO SVETLY

RA4DR 16-08-2014
RA75SB 31-01-2018
UE4CAC/P 29-05-2010
SE01GAGARINSKY DISTRICT OF SEVASTOPOL

R25ARCK/5 25-01-2016
R7RC 21-08-2016
R7RF 19-08-2017
R7RL 25-01-2016
RP69SE 05-05-2014
RU6K/M 12-06-2016
RW3O/5/M 20-07-2016
UA8WAA/5 16-10-2014
02LENINSKY DISTRICT OF SEVASTOPOL

R70SEV 16-05-2014
RA7K/5/P 18-10-2014
RQ7R 06-04-2019
RW3O/5/M 20-07-2016
UA8WAA/5 16-10-2014
03NAKHIMOVSKY DISTRICT OF SEVASTOPOL

R15CWC/5 01-08-2015
R7RM 17-08-2014
RA7R 17-08-2019
RD1A/M 13-08-2018
RU6K/P 28-12-2016
UA3U/5/M 17-08-2016
UA8WAA/5 17-10-2014
UB5O/5/M 16-09-2015
04BALAKLAVSKY DISTRICT OF SEVASTOPOL / INCL. INKERMAN/

RA7KW/5 26-09-2014
RA7R 17-08-2014
RV3U/6/P 02-05-2014
RW3O/5/M 20-07-2016
UA8WAA/5 15-10-2014
UE70KRM/5 12-08-2014
SL01YUZHNO-SAKHALINSK

R0FA 17-08-2013
RA/KE5JA 17-08-2014
RA0FF 17-08-2019
RV1CC/0 22-08-2019
10ALEKSANDROVSK-SAHALINSKIY AREA / INCL. ALEKSANDROV-SAHALINSKIY/

08.2006 30.8%
11ANIVSKY AREA / INCL. ANIVA /

R10RTRS/0 11-08-2011
R7AA/0 19-08-2011
RT6A/0 21-08-2011
RV1CC/0 03-08-2008
12DOLINSKY AREA / INCL. DOLINSK/

08.2017 43.6%
13KORSAKOVSKY AREA / INCL. KORSAKOV /

RT0F 17-08-2019
14KURILSKY AREA / INCL. KURILSK/

RA4HKM/0 27-11-2012
RM0F/P 16-08-2019
RV1CC/0 18-08-2019
UA0FUA 24-07-2012
15MAKAROVSKY AREA / INCL. MAKAROV /

09.2009 9.4%
16NEVELSKY AREA / INCL. NEVELSK, GORNOZAVODSK/

RI0FM 30-08-2012
17NOGLIKSKY AREA

R7AA/0 19-08-2011
RV1CC/0 16-08-2011
18OKHINSKY AREA / INCL. OKHA/

09.2006 30.8%
19PORONAYSKY AREA / INCL. PORONAYSK, VAHRUSHEV/

04.2018 37.2%
20SEVERO-KURILSKY AREA / INCL. SEVERO-KURILSK/

R26RRC 05-06-2019
RA1ALA/0 12-07-2016
21TOMARINSKY AREA / INCL. TOMARI, KRASNOGORSK /

RV1CC/0 23-08-2019
22TYMOVSKY AREA

RT6A/0 16-08-2011
RV1CC/0 15-08-2011
23UGLEGORSK AREA / INCL. UGLEGORSK, SHAHTERSK/

UA0FBC 05-03-2015
24HOLMSKY AREA / INCL. KHOLMSK, CHEKHOV /

RA0FO 01-07-2015
25JUZHNO-KURILSKY AREA

RA/OG2K 20-08-2016
RI0F/P 17-06-2014
RM0F/P 19-08-2016
RV1CC/0 21-08-2016
26SMIRNYKHOVSKY AREA

03.2006 3.3%
SM01ZADNEPROVSKY DISTRICT OF SMOLENSK

R3LA 18-08-2012
02LENINSKY DISTRICT OF SMOLENSK

UA3LID 16-08-2014
UB5O/M 28-04-2017
03INDUSTRIALNY DISTRICT OF SMOLENSK

R1934G 17-03-2014
R3LO 16-08-2014
R863LC 25-09-2013
04DESNOGORSK

RK3LWA/P 17-08-2013
UB5O/M 28-04-2017
05VELIZHSKY AREA / INCL. VELIZH/

RC2A/3 16-10-2013
UA3LSX/P 13-07-2016
UA3PQN/M 13-07-2016
UB5O/M 29-04-2017
06VYAZEMSKY AREA / INCL. VYAZMA /

RC2A/3 19-10-2013
07GAGARINSKY AREA / INCL. GAGARIN /

RA1ZZ/3/M 10-04-2014
RK3AW/3 04-03-2020
UA5L 21-08-2016
UB5O/M 30-04-2017
08GLINKOVSKY AREA

UA3PQN/M 21-08-2019
UB5O/M 28-04-2017
09DEMIDOVSKY AREA / INCL. DEMIDOV/

RC2A/3 16-10-2013
UA3LSX/P 13-07-2016
UA3PQN/P 13-07-2016
UB5O/M 29-04-2017
10DOROGOBUZHSKY AREA / INCL. DOROGOBUZH/

RA3LCW 27-01-2015
UA3PQN/P 21-08-2019
11DUKHOVSHCHINSKY AREA / INCL. DUHOVSHCHINA/

RC2A/3 03-08-2013
RK3LA/P 16-08-2014
12YELNINSKY AREA / INCL. YELNYA /

RP70EL 05-05-2015
UA3PQN/P 21-08-2019
UB5O/M 28-04-2017
13ERSHICHSKY AREA

RV3LO/P 16-08-2009
RZ5D/M 19-06-2019
UA3PQN/3/P 23-08-2014
14KARDYMOVSKY AREA

RC2A/3 19-10-2013
RU3LA 21-03-2010
15KRASNINSKY AREA

R3LW 17-08-2013
RW3LL 19-03-2011
UB5O/M 28-04-2017
16MONASTYRSHCHINSKY AREA

RV3LO 20-08-2011
UB5O/M 28-04-2017
17NOVODUGINSKY AREA

UA3PQN/M 12-07-2016
UB5O/M 30-04-2017
18POCHINKOVSKY AREA / INCL. POCHINOK /

RV3LG 03-12-2019
UA3LID 17-08-2019
UA3PQN/3/M 22-08-2014
UA3PQN/M 21-08-2019
19ROSLAVLSKY AREA / INCL. ROSLAVL/

RZ5D/M 19-06-2019
UA3LG 15-08-2015
UB5O/M 28-04-2017
20RUDNYANSKY AREA / INCL. RUDNYA/

RC2A/3 19-10-2013
RD1A/M 13-06-2018
UA3LSX/M 13-07-2016
UA3PQN/M 13-07-2016
UB5O/M 29-04-2017
21SAFONOVSKY AREA / INCL. SAFONOVO/

RC2A/3 19-10-2013
UA3LDZ 16-08-2014
UA3LSX/M 12-07-2016
UA3PQN/M 12-07-2016
22SMOLENSKY AREA

R3LB 16-08-2014
RC2A/3 19-10-2013
23SYCHEVSKY AREA / INCL. SYCHEVKA/

RK3LA/P 16-08-2014
UA3PQN/P 12-07-2016
UB5O/M 30-04-2017
24TEMKINSKY AREA

RK3LXG/P 17-08-2013
UB5O/M 30-04-2017
25UGRANSKY AREA

UA3LMR 18-03-2011
26HISLAVICHSKY AREA

UA3PQN/3/P 22-08-2014
27HOLM-ZHIRKOVSKIY AREA

UA3LSX/P 12-07-2016
UA3PQN/P 12-07-2016
28SHUMYACHSKY AREA

RV3LO/P 21-08-2010
RZ5D/M 19-06-2019
UA3PQN/3/P 23-08-2014
29YARTSEVSKY AREA / INCL. YARTSEVO/

RC2A/3 19-10-2013
RT3LA 16-08-2014
UA3LDU 17-08-2013
UB5O/M 29-04-2017
SO01ZATERECHNY DISTRICT OF VLADIKAVKAZ

R22SNB 05-01-2014
RJ6J 05-01-2014
RK6J 17-08-2019
02IRISTONSKY DISTRICT OF VLADIKAVKAZ

UA6JCC 05-01-2009
UA6JCJ 23-05-2019
03INDUSTRIALNY DISTRICT OF VLADIKAVKAZ

RP66VLK 08-05-2011
RP70VL 07-05-2015
RU7J 15-12-2019
UA9UAX/7 18-01-2014
04SEVEROZAPADNY DISTRICT OF VLADIKAVKAZ

R120R 19-05-2015
RM6J 18-08-2019
UA6JCC 21-03-2010
UA9UAX/7/M 16-01-2014
UE16MM 24-09-2014
05ALAGIRSKY AREA / INCL. ALAGIR /

UA9UAX/7/M 18-01-2014
06ARDONSKY AREA / INCL. ARDON/

UA9UAX/7/M 16-01-2014
07DIGORSKY AREA / INCL. DIGORA/

UA9UAX/7/M 16-01-2014
08IRAFSKY AREA

UA9UAX/7/M 17-01-2014
09KIROVSKY AREA

UA9UAX/7/M 17-01-2014
10MOZDOKSKY AREA / INCL. MOZDOK /

UA6A/7 11-08-2015
UA6J 14-06-2019
UA6JFG 19-12-2008
11PRAVOBEREZHNY AREA / INCL. BESLAN /

UA6JCC 08-01-2009
UA9UAX/7/M 17-01-2014
12PRIGORODNY AREA

RJ6J 11-11-2019
UA6JQ 15-12-2019
UA9UAX/7/M 16-01-2014
SP01ADMIRALTEISKY DISTRICT ST. PETERSBURG

R1895R 30-04-2015
R1BBL/M 28-03-2020
R1CF/M 15-03-2020
RD1A/M 05-03-2020
RZ1CWC/M 10-09-2016
UA1AJ 17-08-2019
02VASILEOSTROVSKY DISTRICT ST. PETERSBURG

R1CF/M 01-03-2020
R1LK 16-03-2012
R300G 16-08-2014
RV1CC/M 10-06-2018
03VYBORGSKY DISTRICT ST. PETERSBURG

R1BED/M 16-01-2019
R1CF/M 07-06-2019
R1LN 18-08-2019
R1OAY/M 27-04-2019
RD1A/M 26-05-2016
RN4ACZ/1 16-08-2014
RV1CC/M 12-06-2016
RZ1CWC/M 18-06-2016
04KALININSKY DISTRICT ST. PETERSBURG

RD1A/M 12-06-2016
RV1CC/M 12-06-2016
RZ1A 20-08-2016
UA1AFT 18-08-2018
UA1TAN/M 10-02-2019
05KIROVSKY DISTRICT ST. PETERSBURG

R1BBL/M 15-02-2019
R1CF/M 15-03-2020
RA/DL5WW 28-08-2014
RD1A/M 03-03-2020
06KOLPINO DISTRICT ST. PETERSBURG

R1CF/M 24-02-2018
RD1A/M 12-06-2016
RV1CC/M 11-06-2017
07KRASNOGVARDEISKY DISTRICT ST. PETERSBURG

RA1L 12-12-2015
RD1A/M 12-06-2016
RD1AW 19-04-2009
RZ1CWC/M 14-05-2016
U1BD 20-08-2016
08KRASNOSELSKY DISTRICT ST. PETERSBURG

R1BED 06-06-2019
RD1A/M 20-07-2016
09KRONSHTADT DISTRICT ST. PETERSBURG

R1BBL/P 22-09-2017
R1BED/M 06-10-2018
R1CF/M 07-01-2019
RA1L 21-03-2020
RA1L/P 07-03-2020
RD1A/M 20-08-2016
RD1A/P 20-08-2016
RP1ADB 08-05-2009
10KURORTNY DISTRICT ST. PETERSBURG

R1BBL/M 07-03-2018
R1BBL/P 14-07-2017
RK1AS 20-08-2016
RZ1CWC/M 18-06-2016
12PRIMORSKY DISTRICT ST. PETERSBURG

R1AV 10-01-2020
R1BBL/M 31-01-2018
R1BED/M 05-01-2020
R1CAV 28-05-2019
R1CF/M 27-01-2018
RD1A/M 12-06-2016
13MOSKOVSKY DISTRICT ST. PETERSBURG

R1BBL/M 25-03-2019
RV1CC/M 11-06-2017
UD1A 15-08-2015
14NEVSKY DISTRICT ST. PETERSBURG

R1CF/M 02-01-2020
RC80SP 07-06-2017
RD1A/M 12-06-2016
RV1AQ 20-08-2016
RV1CC 20-08-2017
RW1AI 15-08-2015
UE70KRM/1 30-10-2014
16PETROGRADSKY DISTRICT ST. PETERSBURG

R1BBL/M 14-11-2019
R1BED/M 04-01-2019
R1CF/M 15-02-2020
RD1A/M 12-06-2016
17PETRODVORETS DISTRICT ST. PETERSBURG

R1CF/M 07-09-2019
RA1AL 18-08-2018
RA22AA 05-01-2014
RX1AG 17-08-2019
18PUSHKIN DISTRICT ST. PETERSBURG

R1AL 17-08-2014
R1CF/M 31-03-2019
RD1A/M 19-07-2016
RV1CC/M 11-06-2017
UA1TAN/M 14-07-2019
UA3PQN/1/P 14-06-2014
19FRUNZENSKY DISTRICT ST. PETERSBURG

R170GS 22-10-2015
R1FZ 18-08-2018
RD1A/M 19-07-2016
RD1AH 15-08-2015
RV1CC/M 11-06-2017
20CENTRALNY DISTRICT ST. PETERSBURG

R1BED/M 10-03-2019
R1CF/M 15-02-2020
RA1L/P 09-03-2020
RW1F 18-08-2018
UA1TAN/M 29-10-2017
UB5O/1 29-09-2017
UE25R 27-10-2015
SR01ZHELEZNODOROZHNY DISTRICT OF SAMARA

UA4HIP/M 06-08-2014
UB5O/M 21-07-2018
02KIROVSKY DISTRICT OF SAMARA

R120RH 30-04-2015
RN4HAB 18-08-2019
RN9S/M 10-06-2018
RT22WJ 05-02-2014
RW9WJ/4 08-01-2020
UA4HIP/M 06-08-2014
03KRASNOGLINSKY DISTRICT OF SAMARA

UA4HIP/M 06-08-2014
UA4HTT 20-08-2016
UA4HTT/P 17-08-2014
04KUIBYSHEVSKY DISTRICT OF SAMARA

R8CZ/4 02-08-2017
R8CZ/4/M 02-08-2017
RW4HS 13-01-2018
UA4HIP/M 14-06-2014
05LENINSKY DISTRICT OF SAMARA

UB5O/M 21-07-2018
06OKTYABRSKY DISTRICT OF SAMARA

RA4HG 18-08-2018
RC4HAA 15-08-2015
RG4I 20-08-2016
UA4HIP/M 14-06-2014
07INDUSTRIALNY DISTRICT OF SAMARA

R4HEP 27-07-2019
UA4HEJ 20-03-2011
UA4HIP/M 06-08-2014
08SAMARSKY DISTRICT OF SAMARA

RA4HMA/P 25-06-2013
RP4I 06-05-2009
RW4HM/P 25-06-2013
09SOVETSKY DISTRICT OF SAMARA

RW4HB 18-08-2012
UA4HIP/M 30-08-2013
UB5O/M 20-07-2018
10AVTOZAVODSKY DISTRICT OF TOLYATTI

R4IN 15-08-2015
R7AA/4 05-09-2010
RN4HFJ 12-12-2013
RX4HJ 15-03-2009
UA4HRT 23-03-2013
UB5O/M 08-06-2019
11KOMSOMOLSKY DISTRICT OF TOLYATTI

RU9CK/4/M 14-09-2015
UA8WAA/4 26-04-2014
UB5O/M 08-06-2019
12CENTRALNY DISTRICT OF TOLYATTI

UA4HBM 20-08-2016
UA8WAA/4 26-04-2014
UB5O/M 08-06-2019
13ZHIGULYOVSK

R4IO 21-03-2010
UA4HY 18-08-2013
UB5O/M 08-06-2019
14KINEL`

R4AK/4 22-06-2016
UB5O/M 20-07-2018
15NOVOKUYBYSHEVSK

RW4HM 22-03-2009
UA4HIP/M 14-06-2014
16OKTYABRSK

RZ4HZW/P 17-08-2013
UB5O/M 08-06-2019
17OTRADNY

R4IQ 19-06-2019
UA4HIP/M 29-06-2013
UB5O/M 13-08-2017
18POKHVISTNEVO

UA4HIP/M 29-06-2013
UB5O/M 12-08-2017
19SYZRAN

R4II 15-08-2015
RA4HL 20-08-2016
RQ80SP 10-06-2017
RU9CK/4/M 14-09-2015
UA4HIP/M 21-08-2015
UB5O/M 08-06-2019
20CHAPAEVSK

RM4I 17-08-2013
UA4HIP/M 06-08-2014
21ALEXEYEVSKY AREA

UA8WAA/4 25-04-2014
22BEZENCHUKSKY AREA

RA4HMA/P 28-07-2011
RW4HM/P 06-09-2014
UA4HIP/M 06-08-2015
UB5O/M 08-06-2019
23BOGATOVSKY AREA

UA8WAA/4 25-04-2014
UB5O/M 13-08-2017
24BOLSHEGLUSHITSKY AREA

RW4HM/M 05-09-2014
UA8WAA/4 25-04-2014
UB5O/M 03-08-2017
25BOLSHECHERNIGOVSKY AREA

RW4HM/M 05-09-2014
UA8WAA/4 25-04-2014
26BORSKY AREA

UA8WAA/4 25-04-2014
27VOLZHSKY AREA

R7AB/M 05-08-2018
RA/YL2TD 16-08-2014
RA4HMA/P 14-06-2013
RN9S/M 10-06-2018
RW4HM/P 14-08-2009
UA4HTT/P 15-08-2015
UB5O/M 13-08-2017
28ELKHOVSKY AREA

RC4I/P 17-08-2014
UA4HIP/M 27-06-2013
UA8WAA/4 24-05-2013
29ISAKLINSKY AREA

R7AB/M 29-07-2017
UA4HIP/M 10-09-2014
30KAMYSHLINSKY AREA

R7AB/M 29-07-2017
UA8WAA/4 23-03-2013
UB5O/M 12-08-2017
31KINELSKY AREA

R4AK/4/M 22-06-2016
R8CZ/4/M 01-08-2017
UB5O/M 20-07-2018
32KINEL-CHERKASSKIY AREA

RA4HBS/P 15-08-2015
RT4H 20-08-2016
UA4HIP/M 29-06-2013
UB5O/M 13-08-2017
33KLYAVLINSKY AREA

UA4HIP/M 28-06-2013
UA8WAA/4 23-03-2013
UB5O/M 18-05-2018
34KOSHKINSKY AREA

UA4HIP/M 27-06-2013
35KRASNOARMEISKY AREA

R4AK/4 16-06-2016
36KRASNOYARSK AREA

RC4I/P 16-08-2015
RM4HZ 18-08-2018
RU9CK/4/M 14-09-2015
UA4HBW 19-08-2017
UA4HIP/M 06-08-2014
UB5O/M 28-06-2018
37NEFTEGORSKY AREA / INCL. NEFTEGORSK/

UA8WAA/4 25-04-2014
38PESTRAVSKY AREA

UA4HIP/M 18-09-2010
UB5O/M 14-08-2017
39POKHVISTNEVSKY AREA

RU9SO 24-06-2017
UA8WAA/4 26-04-2013
UB5O/M 12-08-2017
40PRIVOLZHSKY AREA

UA4HIP/M 06-08-2015
41SERGIYEVSKY AREA

RA4HHW 22-02-2015
RU9CK/4/M 14-09-2015
UA4HIP/M 28-06-2013
UB5O/M 28-06-2018
 42STAVROPOLSKY AREA

R4HC 18-08-2018
R4HCM 20-08-2016
R4KO 17-08-2019
RA/EA3NT 05-09-2016
RA4HMA/P 22-07-2013
RN4HGJ 18-08-2012
RU4I 03-06-2019
RU9CK/4/M 14-09-2015
RW4HM/P 01-07-2013
UB5O/M 08-06-2019
43SYZRANSKY AREA

RL4I 20-08-2016
RU9CK/4/M 14-09-2015
UA4HIP/M 21-08-2015
UB5O/M 08-06-2019
44HVOROSTYANSKY AREA

RA4HT/M 11-06-2013
UA4HIP 25-04-2009
UB5O/M 14-08-2017
45CHELNO-VERSHINSKIY AREA

UA4HIP/M 27-06-2013
UB5O/M 17-05-2018
46SHENTALINSKY AREA

UA4HIP/M 27-06-2013
UA8WAA/4 23-03-2013
47SHIGONSKY AREA

UA4HGL/P 09-08-2013
UB5O/M 30-01-2018
ST01LENINSKY DISTRICT OF STAVROPOL

RO7T 19-08-2017
RP70RF 05-05-2015
RZ6HWA 20-03-2010
02OKTYABRSKY DISTRICT OF STAVROPOL

R7AB/M 29-04-2017
R7HF 18-08-2018
UA6F 07-10-2019
03INDUSTRIALNY REGION OF STAVROPOL

R7FO 17-08-2013
R7GU/P 18-08-2018
RA6FUZ 20-08-2016
UA6GF 09-01-2010
UA7T 19-06-2019
UE6FFF 17-12-2007
04BUDYONOVSK

UB5O/M 22-09-2018
05GEORGIYEVSK

R7TO 05-12-2019
UA6HO 15-08-2009
UA7G 19-08-2017
UB5O/7 27-10-2016
06ESSENTUKI

R4AAR/7/P 07-01-2016
RT9K/7 04-11-2016
UA6G 16-08-2016
07ZHELEZNOVODSK

R7AB/M 05-05-2017
RQ6M/M 15-08-2019
08KISLOVODSK

RA6FC 10-05-2019
RT9K/7 27-11-2015
UB5O/M 19-09-2018
09LERMONTOV

R4AAR/7/P 08-09-2017
11NEVINNOMYSSK

R15CWC/7 26-08-2015
R7FG 26-05-2019
RA22FF 15-02-2014
RK6HG 20-08-2016
RM7F 17-08-2019
12PYATIGORSK

RT7T 17-08-2014
RU9CK/7 04-08-2019
RV6HA 13-05-2009
RY7G 18-03-2012
UE16MT 18-09-2014
13ALEKSANDROVSKY AREA

R7AB/P 02-05-2017
UA6A/7 17-08-2015
UB5O/M 18-09-2018
14ANDROPOVSKY AREA

R7AB/M 07-04-2017
UA6A/7 17-08-2015
15APANASENKOVSKY AREA

R7AB/7/M 29-10-2016
R7AB/M 30-04-2017
R7AB/P 02-10-2019
16ARZGIRSKY AREA

R7AB/M 03-10-2019
RA6FP 18-04-2010
UI7F 22-06-2019
17BLAGODARNENSKY AREA / INCL. BLAGODARNY /

R7AB/M 02-05-2017
RA6HD 14-10-2012
RN6HGR 24-05-2019
18BUDENNOVSKY AREA

UA6A/7 17-08-2015
19GEORGIEVSKY AREA

R6GE 17-08-2019
R7AB/P 04-05-2017
RV1CC/M 30-04-2017
UA6GE 16-08-2014
UB5O/7 27-10-2016
20GRACHEVSKY AREA

R7AB/7/M 29-10-2016
R7AB/M 30-04-2017
RA6FCU 06-01-2013
RA6HVB/M 08-05-2016
21IZOBILNENSKY AREA / INCL. IZOBILNY /

R6TX 21-08-2019
R7AB/M 06-04-2017
RG6G 18-08-2013
RK19WF 15-10-2017
22IPATOVSKY AREA / INCL. IPATOVO/

R7AB/7/M 29-10-2016
R7AB/M 30-04-2017
RV6FT 15-09-2019
23KIROVSKY AREA / INCL. NOVOPAVLOVSK/

R7AB/M 04-05-2017
RU9CK/7 17-08-2019
UB5O/M 19-09-2018
24KOCHUBEEVSKY AREA

R7AB/M 07-04-2017
RV1CC/M 02-05-2017
RW7F 17-08-2019
RY7F/M 25-04-2014
UA6EED/P 04-03-2020
25KRASNOGVARDEISKY AREA

R7AB/M 29-04-2017
RA7T 23-05-2019
RN6HCW 19-02-2012
UB5O/6/M 11-09-2015
26KURSKY AREA

R7AB/M 04-05-2017
27LEVOKUMSKY AREA

R7TT 24-06-2015
RV6HF 20-08-2011
UA6A/7 17-08-2015
28MINERALNYE VODY CITY DISTRICT RENAME

R7AB/M 05-05-2017
UB5O/7 27-10-2016
29NEFTEKUMSKY AREA / INCL. NEFTEKUMSK/

R7AB/P 03-05-2017
UA6A/7 17-08-2015
UA6GR 20-03-2010
30NOVOALEKSANDROVSKY AREA / INCL. NOVOALEKSANDROVSK/

R7AB/M 29-04-2017
UB5O/7/M 20-07-2016
31NOVOSELITSKY AREA

R7AB/P 02-05-2017
32PETROVSKY AREA / INCL. SVETLOGRAD/

R7AB/7/M 29-10-2016
RZ6HHF 18-06-2019
33PREDGORNY AREA

R7AB/M 07-04-2017
RQ6M/M 15-08-2019
34SOVETSKY AREA / INCL. ZELENOKUMSK/

R7TW 18-08-2019
RK19WF 14-10-2017
RX1AG/7 17-08-2013
RZ6HV 21-03-2009
RZ9ON/6 12-07-2012
35STEPNOVSKY AREA

R7AB/M 04-05-2017
UA6A/7 17-08-2015
36TRUNOVSKY AREA

RN7T 09-12-2019
RW6HEX 12-04-2013
37TURKMENSKY AREA

R7AB/M 02-05-2017
R7AB/P 03-10-2019
38SHPAKOVSKY AREA

R6HV 04-12-2019
RT6T 16-08-2014
SV01VERKH-ISETSKY DISTRICT OF EKATERINBURG

RZ9CJ 16-08-2009
UA9CGL/M 10-09-2014
02ZHELEZNODOROZHNY DISTRICT OF EKATERINBURG

R7AB/M 31-07-2018
RD3QA/9 18-03-2011
RW9CC 05-04-2019
UA9CGL/M 10-09-2014
03KIROVSKY DISTRICT OF EKATERINBURG

RA9CMO 18-08-2018
RC18EK 17-06-2018
RF9C 17-08-2019
RW80SP 11-06-2017
UA9CDV 16-08-2014
UA9CGL 16-08-2013
UA9CTT 17-08-2013
UA9UAX/8 12-02-2013
04LENINSKY DISTRICT OF EKATERINBURG

RC8CA 01-07-2015
RX9CBS 19-08-2017
UA9CGL/M 10-09-2014
05OKTYABRSKY DISTRICT OF EKATERINBURG

R9DA 16-08-2014
RC18EK 15-06-2018
RO9CRK 08-04-2017
RU9CK 22-01-2010
RW80SP 08-06-2017
RW9QA/8/M 30-03-2015
RW9QA/M 03-09-2016
UA9CGL/M 24-08-2016
UA9UAX/8/M 24-08-2015
UB5O/8 21-11-2016
06ORDZHONIKIDZEVSKY DISTRICT OF EKATERINBURG

R290EOR 17-09-2013
R7AB/M 06-07-2018
RN9CM 22-08-2010
RX9CBS 15-08-2015
UA9UAX/8 24-08-2015
07CHKALOVSKY DISTRICT OF EKATERINBURG

R11QRP/9 05-08-2013
R15CWC/8 20-10-2015
R16SVK 12-05-2016
R17CMR 17-06-2017
RA9DZ 13-12-2019
RC18EK 15-06-2018
RD9CX 15-08-2015
RN9N/M 18-08-2017
RW80SP 11-06-2017
UA9CGL/M 15-05-2018
UB5O/8 29-09-2016
08KRASNOGORSK DISTRICT OF KAMENSK-URALSKY

RU9CK/M 21-03-2020
RW9QA/8/M 06-09-2015
UA9CGL/M 11-08-2015
UA9CIC 07-01-2007
09SINARSKY DISTRICT OF KAMENSK-URALSKY

R80SVU 12-07-2014
RA9CCK 17-08-2019
RU9CK/M 21-03-2020
RW9CD 20-08-2016
UA9CGL/M 11-08-2015
10DZERZHINSKY DISTRICT OF NIZHNI TAGIL

R8MC/9 25-07-2012
11LENINSKY DISTRICT OF NIZHNI TAGIL

R01DTV/8 06-08-2013
R8MC/9 25-07-2012
R8MD/9 25-07-2012
UA9MW/9 25-07-2012
12TAGILSTROYEVSKY DISTRICT OF NIZHNI TAGIL

R8MC/9 26-07-2012
R9CA 07-05-2013
UA9MW/9 26-07-2012
13CITY OF ALAPAEVSK

R8MD/9 19-07-2012
UA9CUA/M 03-05-2012
UA9MW/9 19-07-2012
14ARTEMOVSKY CITY DISTRICT

R8MC/9 17-07-2012
R8MD/9 17-07-2012
UA0BA/8 03-08-2013
UA9MW/9 17-07-2012
15ASBESTOVSKY CITY DISTRICT

RN9N/8/M 05-08-2016
UA9CES 10-02-2010
UA9CGL/M 07-02-2016
UA9CGL/P 06-03-2009
UA9MW/9 18-07-2012
16BEREZOVSKY CITY DISTRICT

RC18EK 19-06-2018
RU9CK 30-11-2019
RW9QA/M 07-09-2016
UA9CGL/M 27-09-2019
17BOGDANOVICH CITY DISTRICT

R7AB/M 07-07-2018
RN9C/P 18-08-2018
UA9CGL/M 20-06-2015
18VERHNAYA PYSHMA CITY DISTRICT

R8MC/9 27-07-2012
UA9CGL/M 27-09-2019
19VERKHNESALDINSKY CITY DISTRICT

R8MC/9 20-07-2012
R8MD/9 20-07-2012
UA9CUA/M 12-06-2016
UA9MW/9 20-07-2012
20CITY DISTRICT ZARECHNY

RV9CX 15-08-2015
UA9CGL/M 21-06-2019
21IVDEL CITY DISTRICT

R8MD/9 22-07-2012
R9CL/P 20-08-2016
RW22QA/8 03-01-2014
RW9QA/8 06-01-2015
RW9QA/9 24-07-2011
UA9CTT/P 21-08-2016
UA9CUA/M 15-02-2013
UA9CUA/P 15-02-2013
22CITY OF IRBIT

R8MD/9 15-07-2012
R95RGA 28-02-2015
RK9CYA 18-08-2019
RK9DM 20-08-2016
23KAMYSHLOVSKY CITY DISTRICT

UA9CGL/M 20-06-2015
24KARPINSK CITY DISTRICT

R8MC/9 22-07-2012
R8MD/9 22-07-2012
RD9D 14-09-2019
RD9D/P 20-08-2016
RV9DC/P 06-03-2015
RW9QA/8/M 06-09-2015
UA9CUA/M 17-05-2018
UA9CUA/P 17-05-2018
25KACHKANAR CITY DISTRICT

R8MC/9 23-07-2012
R8MD/9 24-07-2012
RN9N/M 23-08-2017
UA9MW/9 23-07-2012
26KIROVGRAD CITY DISTRICT

RU9CK/P 16-06-2019
RW9QA/M 07-09-2016
UA9CGL 12-07-2016
UA9CGL/M 12-07-2016
UA9MW/9 26-07-2012
27KRASNOTURYINSK CITY DISTRICT

R8MC/9 22-07-2012
R8MD/9 22-07-2012
RV9DC 24-08-2019
RW9QA/M 03-05-2016
UA9MW/9 22-07-2012
28KRASNOURALSK CITY DISTRICT

R8MD/9 21-07-2012
RW9QA/8/M 03-04-2015
UA9CUA 08-02-2018
UA9CUA/M 12-06-2016
UA9MW/9 21-07-2012
29KUSHVA CITY DISTRICT

R60SAT 03-10-2017
R8MC/9 24-07-2012
R8MD/9 24-07-2012
RA36GS 14-05-2017
RL19WF 14-10-2017
RW9QA/8/M 03-04-2015
RW9QA/M 03-05-2016
UA9CUA/M 12-06-2016
UA9CUA/P 13-02-2016
UA9MW/9 24-07-2012
30NEVYANSK CITY DISTRICT

R8MD/9 26-07-2012
R9GM/M 10-06-2018
RA0BA/9 08-08-2012
RW9QA/8/M 03-04-2015
RW9QA/M 03-05-2016
UA9CGL/M 08-08-2014
UA9MW/9 26-07-2012
31NIZHNYAYA SALDA CITY DISTRICT

R8MC/9 19-07-2012
32NIZHNYAYA TURA CITY DISTRICT

R8CZ/M 06-07-2019
R8MC/9 19-07-2012
R8MD/9 24-07-2012
RN9N/M 23-08-2017
RW9QA/8/M 03-04-2015
UA9CUA/M 12-06-2016
UA9MW/9 24-07-2012
33PERVOURALSK CITY DISTRICT

R8MC/9 27-07-2012
R8MD/9 27-07-2012
R9GM/M 10-06-2018
RU9CK/M 30-04-2015
RU9CZD/M 13-06-2015
UA9CGL/M 16-08-2016
34POLEVSKOY CITY DISTRICT

R8MC/9 29-07-2012
R8MD/9 29-07-2012
RA0BA/8 11-08-2014
RA0BA/9 08-08-2012
RA9DW 09-01-2016
RX9CM 18-08-2019
UA9CU/P 19-08-2017
35REVDA CITY DISTRICT

R8MC/9 29-07-2012
R8MD/9 29-07-2012
RN9N/M 04-05-2019
RU9CZD/M 13-06-2015
RU9CZD/P 17-08-2014
UA9CDC/M 13-06-2015
UA9CDC/P 17-08-2019
UA9CGL/M 16-08-2016
36REZHEVSKY CITY DISTRICT

R8MC/9 18-07-2012
R8MD/9 18-07-2012
37SEVEROURALSK CITY DISTRICT

R8MD/9 22-07-2012
RW9C 16-08-2014
RX9CC 25-04-2009
38SEROV CITY DISTRICT

R8MC/9 22-07-2012
RV9DC/P 13-07-2014
39SUHOJ LOG CITY DISTRICT

R8MC/9 30-07-2012
R8MD/9 18-07-2012
UA9CGL/M 04-07-2014
40TAVDINSKY CITY DISTRICT

R8CDB 21-03-2015
R8MC/9 16-07-2012
R8MD/9 17-07-2012
UA9MW/9 16-07-2012
41ZATO LESNOJ

R8MC/9 24-07-2012
R8MD/9 24-07-2012
UA9MW/9 24-07-2012
 42NOVOURALSK CITY DISTRICT

R8MD/9 27-07-2012
R9GM/M 10-06-2018
RN9N/M 18-08-2017
UA9CGL/M 06-08-2015
43ALAPAEVSK CITY DISTRICT

R9CL/P 15-10-2016
UA9CDC/P 15-10-2016
UA9CGL/M 19-04-2018
UA9CUA/M 03-05-2012
UA9MW/9 19-07-2012
45ARTINSKY CITY DISTRICT

R20EKB 16-09-2017
R8FF/8 24-11-2017
R8MD/9 29-07-2012
RA36GS 02-05-2017
RC18EK 16-06-2018
RD8D 18-08-2019
RL19WF 15-10-2017
RN9N/M 05-05-2019
RU9CI 20-08-2016
RU9CI/P 19-08-2017
RY9C 17-08-2014
RY9C/P 16-08-2015
UA9CGL/M 09-07-2015
UA9CTT/P 06-06-2015
46ACHITSKY CITY DISTRICT

R8MC/9 28-07-2012
R8MD/9 28-07-2012
R9GM/M 10-06-2018
47BAYKALOVSKY AREA

RN9N/M 31-08-2018
UA9CGL/M 26-05-2019
48BELOYARSK CITY DISTRICT

R7AB/M 07-07-2018
RU9CK 12-01-2020
RW9QA/8/M 30-03-2015
UA9CDC/M 21-02-2016
UA9CGL/M 07-06-2019
51VERKHOTURSKY CITY DISTRICT

R80SVV 24-11-2014
R8MD/9 21-07-2012
R9CAC 10-12-2019
RW9QA/8/M 03-04-2015
UA9CUA/M 12-06-2016
UA9MW/9 21-07-2012
52GARINSKY CITY DISTRICT

R8MC/9 21-07-2012
UA9MW/9 21-07-2012
53IRBITSKY EDUCATION

R8MD/9 14-07-2012
RA9CUU 06-07-2019
RN9N/M 31-08-2018
54KAMENSK CITY DISTRICT

R9CW/P 16-08-2014
RU9CK/M 21-03-2020
RW9DX 17-08-2019
RW9QA/8/M 30-03-2015
55KAMYSHLOVSKY AREA

R8MC/9 30-07-2012
UA9CGL/M 20-06-2015
56KRASNOUFIMSKY DISTRICT

R8FF/8 25-11-2019
R8MC/9 28-07-2012
R8MD/9 28-07-2012
R9GM/M 10-06-2018
RN9N/M 04-05-2019
UA9CGL/M 02-08-2016
58NIZHNESERGINSKY AREA

R8MC/9 28-07-2012
R8MD/9 28-07-2012
R9GM/M 10-06-2018
RK9LWA/9 19-04-2012
RK9LWA/P 05-05-2012
RN9N/M 04-05-2019
RU9CZD/M 13-06-2015
UA8WAA/8 20-08-2016
UA9CDC/M 13-06-2015
UA9CGL/M 14-07-2016
60GORNOURALSKY CITY DISTRICT

R8MC/9 25-07-2012
R8MD/9 25-07-2012
RA9CKM 09-09-2014
RW9QA/8/M 30-03-2015
UA9MW/9 25-07-2012
61PYSHMINSKY CITY DISTRICT

UA9CGL/M 20-06-2015
63SEROVSKIY AREA

UA9CUA/M 23-07-2016
64SLOBODO-TURINSKIY AREA

R8MC/9 12-07-2012
UA9CGL/M 29-08-2015
UA9MW/9 12-07-2012
66SYSERTSKY CITY DISTRICT

RA9CMO 19-08-2017
RN9N/M 02-05-2019
RT9L/8 19-04-2013
UA9CGL/M 20-02-2016
UA9CHL/P 20-08-2016
67TABORINSKY AREA

R8MC/9 16-07-2012
R8MD/9 16-07-2012
UA9MW/9 16-07-2012
69TALITSKY CITY DISTRICT

R8MC/9 13-07-2012
R8MD/9 13-07-2012
UA9CGL/M 26-05-2019
70TUGULYMSKY CITY DISTRICT

RK9LWA/9 02-04-2010
RK9LWA/P 02-05-2019
UA9CGL/M 20-06-2015
71TURINSKY CITY DISTRICT

R8MD/9 15-07-2012
RM8L/8 20-08-2016
72SHALINSKY CITY DISTRICT

R8MC/9 28-07-2012
R8MD/9 28-07-2012
R9DA/P 27-09-2012
RU9CK/P 14-07-2019
UA9CDC/P 19-08-2017
UA9CGL 16-08-2016
UA9CGL/M 16-08-2016
74KRASNOUFIMSK CITY DISTRICT

R8MC/9 28-07-2012
R9GM/M 10-06-2018
RL4R/8 18-08-2019
RN9N/M 04-05-2019
UA9CGL/M 09-07-2015
76NOVAYA LYALYA CITY DISTRICT

R8MC/9 23-07-2012
R8MD/9 23-07-2012
RA9CKM 09-09-2014
RW9QA/8/M 03-04-2015
UA9MW/9 23-07-2012
77ZATO SVOBODNY

R8MD/9 20-07-2012
UA9CUA/P 04-08-2016
UA9MW/9 20-07-2012
78ZATO URAL`SKY

R8MC/9 29-07-2012
R8MD/9 29-07-2012
RU9CK/M 21-03-2020
UA9CGL/M 26-06-2014
UA9UAX/8/M 24-08-2015
TA01AVIASTROITELNY DISTRICT OF KAZAN

R2DLC/4/M 02-10-2017
RT4P/P 19-08-2017
02VAKHITOVSKY DISTRICT OF KAZAN

UB5O/M 22-05-2018
03KIROVSKY DISTRICT OF KAZAN

RA/EA3NT 03-09-2016
RT4P/M 08-06-2019
RW3RN/4/M 15-11-2015
UB5O/M 22-05-2018
04MOSKOVSKY DISTRICT OF KAZAN

UA4PBT 17-08-2019
UB5O/M 22-05-2018
05NOVO-SAVINOVSKY DISTRICT OF KAZAN

RC4R/P 29-05-2016
RT4P/M 08-06-2019
UA4QK 16-08-2014
UB5O/M 22-05-2018
06PRIVOLZHSKY DISTRICT OF KAZAN

RC4R/P 10-07-2016
UA4PAN 15-08-2015
UA4PCF 19-03-2016
UB5O/M 21-05-2018
07SOVETSKY DISTRICT OF KAZAN

R4PBF/P 09-11-2019
UA4PAQ 15-08-2015
UA4PDO 17-08-2013
08AZNAKAEVO

RZ4PXO 09-01-2020
09ALMETYEVSK 10BAVLY

01.2020 8.1%
11BUGULMA

RW4PIC 06-01-2020
12YELABUGA

R4RL 25-01-2020
13ZAINSK

03.2020 6.9%
14ZELENODOLSK

R4PBF/M 29-02-2020
15LENINOGORSK

RD4P 10-02-2020
16NABEREZHNYE CHELNY

R4AK/4 18-06-2016
R4AK/4/M 18-06-2016
R4RE 18-08-2019
UA4PN 19-08-2017
UB5O/M 19-05-2018
17NIZHNEKAMSK

R4RB 19-03-2020
18NURLAT 19CHISTOPOL 20AGRYZSKY AREA / INCL. AGRYZ/

RA4WC/4 17-08-2013
RM4W 17-08-2019
RM4W/4 15-08-2015
RM4W/P 18-08-2018
UB5O/M 19-05-2018
21AZNAKAYEVSKY AREA / INCL. AZNAKAEVO /

RZ4PXO 22-02-2019
UA4PIE 06-05-2013
UA4PIE/M 15-02-2013
22AKSUBAYEVSKY AREA

RA/EA3NT 14-09-2015
UB5O/M 17-05-2018
23AKTANYSHSKY AREA

UA8WAA/4 05-01-2013
24ALEXEYEVSKY AREA

R7AB/M 05-07-2018
UA8WAA/4 22-03-2013
25ALKEEVSKY AREA

UA8WAA/4 22-03-2013
26ALMETYEVSK AREA / INCL. ALMETYEVSK /

R4AK/4 22-06-2016
RA4PQ 19-08-2017
27APASTOVSKY AREA

R4RY 26-04-2014
RT4P/M 08-06-2019
RW3RN/4/M 12-11-2015
UA4PCM/P 12-09-2014
UB5O/M 22-05-2018
28ARSKY AREA

UA4PCM/P 06-07-2014
UB5O/M 21-05-2018
29ATNINSKY AREA

R4PBF/P 07-12-2019
R4PP/P 18-08-2019
UB5O/M 21-05-2018
30BAVLINSKY AREA / INCL. BAVLY /

RA4PIS 08-12-2019
RV9WMZ/4 17-08-2013
UA8WAA/4 21-03-2013
31BALTASINSKY AREA

R4PBF/M 14-03-2020
RC4R/M 11-06-2017
UA4PCM/P 06-07-2014
UB5O/M 21-05-2018
32BUGUL`MINSKY AREA / INCL. BUGULMA /

RA4PIT 12-03-2012
RK4PT 28-04-2015
RW4PIC 06-07-2016
33BUINSKY AREA / INCL. BUINSK /

RA/EA3NT 04-09-2016
RW3RN/4/M 12-11-2015
UB5O/M 01-02-2018
34VERKHNEUSLONSKY AREA

RT4P/M 08-06-2019
RW3RN/4/M 12-11-2015
UA4PCM/P 12-09-2014
UB5O/M 22-05-2018
35VYSOKOGORSKY AREA

R7AB/M 03-08-2018
RT4P 20-08-2016
UA4PDJ/P 17-08-2019
UA4PDO 16-08-2014
UB5O/M 21-05-2018
36DROZHZHANOVSKY AREA

UA4PCM/P 12-09-2014
37ELABUZHSKY AREA / INCL. ELABUGA /

R4AK/4 21-06-2016
R4RL/P 20-08-2016
RW3RN/4/M 14-11-2015
UA4PXR/P 15-06-2007
38ZAINSKY AREA / INCL. ZAINSK /

RM4R 13-01-2018
RT4R/P 30-09-2012
UA8WAA/4 05-01-2013
UB5O/M 20-05-2018
39ZELENODOLSKY AREA / INCL. ZELENODOLSK /

R4PBF/P 30-11-2019
RK4PA 20-03-2010
RW3RN/4/M 15-11-2015
UA4PCM/M 01-08-2017
UB5O/M 22-05-2018
UE9WFF/4 06-01-2009
40KAYBITSKY AREA

R4PBF/P 30-11-2019
UA4PCM/P 12-09-2014
UB5O/M 22-05-2018
41KAMSKO-USTINSKIY AREA

R4PBF/P 22-12-2019
RT4P/M 08-06-2019
UB5O/M 22-05-2018
 42KUKMORSKY AREA

RC4R/M 11-06-2017
UA4NE/4 08-11-2013
UB5O/M 21-05-2018
43LAISHEVSKY AREA

R4RT/P 16-08-2014
R7AB/M 05-07-2018
UB5O/M 20-05-2018
44LENINOGORSKY AREA / INCL. LENINOGORSK /

UB5O/M 18-05-2018
45MAMADYSHSKY AREA / INCL. MAMADYSH/

RA/EA3NT 19-09-2015
RT4P/P 18-08-2018
RW3RN/4/M 15-11-2015
UB5O/M 20-05-2018
46MENDELEEVSKY AREA / INCL. MENDELEEVSK/

R4AK/4/M 21-06-2016
RU4W/4/M 01-02-2013
UA4PXR/P 15-06-2007
47MENZELINSKY AREA / INCL. MENZELINSK/

UA8WAA/4 08-08-2013
48MUSLYUMOVO AREA

UA8WAA/4 06-01-2013
49NIZHNEKAMSKY AREA / INCL. NIZHNEKAMSK /

RA4RF 09-09-2012
RW4PK 22-06-2013
50NOVOSHESHMINSKY AREA

RT4R/P 30-09-2012
UA8WAA/4 22-03-2013
51NURLATSKY AREA / INCL. NURLAT /

R4AK/4 22-06-2016
R7AB/M 04-07-2018
52PESTRECHINSKY AREA

RC4R/M 11-06-2017
RW3RN/4/M 15-11-2015
UB5O/M 21-05-2018
53RYBNO-SLOBODSKY AREA

R7AB/M 05-07-2018
RT4R/P 29-09-2012
RW3RN/4/M 14-11-2015
54SABINSKY AREA

RA/EA3NT 19-09-2015
RC4R/M 11-06-2017
UB5O/M 21-05-2018
55SARMANOVSKY AREA

R4AK/4/M 22-06-2016
56SPASSKY AREA / INCL. BOLGAR /

RP70PB 06-05-2015
UA4PL 17-08-2013
57TETYUSHSKY AREA / INCL. TETYUSHI/

UB5O/M 01-02-2018
58TUKAYEVSKY AREA

R4AK/4/M 19-06-2016
R4RN/P 17-08-2019
UA4PXR/P 15-06-2007
UB5O/M 20-05-2018
59TYULYACHINSKY AREA

RC4R/M 11-06-2017
RW3RN/4/M 14-11-2015
UB5O/M 21-05-2018
60CHEREMSHANSKY AREA

RA/EA3NT 14-09-2015
RV9WMZ/4/M 27-04-2012
UA8WAA/4 23-03-2013
UB5O/M 17-05-2018
61CHISTOPOLSKY AREA / INCL. CHISTOPOL /

RT4R/P 30-09-2012
UA8WAA/4 22-03-2013
62YUTAZINSKY AREA

UA8WAA/4 21-03-2013
63BUINSK
TB01LENINSKY DISTRICT OF TAMBOV

R7AB/3/M 12-06-2016
UA3R 20-03-2010
UA3RBP 15-08-2015
UA3RC 21-08-2016
UB5O/3 15-04-2015
02OKTYABRSKY DISTRICT OF TAMBOV

RK3RX 16-08-2014
RP68ZK 03-05-2013
RP69ZK 04-05-2014
RP70ZK 10-05-2015
RX3RC 15-08-2009
UA3RBR 17-08-2019
UA3RLE 29-06-2019
03SOVETSKY DISTRICT OF TAMBOV

R11QRP/3 02-09-2013
UA3RF 16-08-2015
UA3RMH 02-12-2019
UE25R 06-10-2015
04KIRSANOV

UB5O/3 15-04-2015
05KOTOVSK

UB3RFN 05-11-2019
UB5O/M 02-12-2015
06MICHURINSK

RG22RQ 05-02-2014
RN3RQ 20-03-2010
UE16MM 19-09-2014
07MORSHANSK

UA3RN 24-01-2009
UB5O 13-05-2016
08RASSKAZOVO

R7AB/3/M 12-06-2016
RA3RBL 15-08-2015
RA3RGQ 17-08-2019
RL3QHF/3 12-03-2015
RL3QHF/M 01-12-2015
UA3RE 15-08-2015
UB5O/3 15-04-2015
09UVAROVO

R3RZ 10-01-2020
UB5O 04-05-2016
10BONDARSKY AREA

R7AB/3/M 12-06-2016
R7AB/M 03-06-2018
11GAVRILOVSKY AREA

R7AB/3/M 12-06-2016
RL3QHF/M 05-12-2015
12ZHERDEVSKY AREA / INCL. ZHERDEVKA/

R7AB/M 30-05-2018
RA3RIU/M 10-09-2011
RA3RLJ 20-08-2016
RL3QHF/3 27-03-2015
RV3RM 17-08-2013
RW3RN/P 03-09-2014
UB5O/M 04-05-2016
13ZNAMENSKY AREA

R2RT/P 21-08-2016
RA3RIU/M 11-09-2011
RL3QHF/M 01-12-2015
RN3RY/M 21-03-2014
14INZHAVINSKY AREA

RL3QHF/3 27-03-2015
RZ9HK/3/P 10-07-2012
15KIRSANOVSKY AREA

R7AB/3/M 12-06-2016
RL3QHF/M 01-12-2015
UB5O/3 15-04-2015
16MICHURINSK AREA

UB5O/3 04-06-2015
UE16MM 08-10-2014
17MORDOVSKY AREA

RN3RY/M 21-03-2014
UB5O/3 12-03-2015
18MORSHANSKY AREA

R3RX/P 17-08-2019
UA3R/P 10-05-2013
UB5O/M 13-05-2016
19MUCHKAPSKY AREA

UB5O/3 15-08-2015
20NIKIFOROVSKY AREA

RN3RY/M 14-02-2014
UA3RJ 20-08-2016
UB5O/3 20-05-2015
21PERVOMAJSKY AREA

RN3RD 06-10-2009
RQ3R 15-08-2015
22PETROVSKY AREA

RN3RY/M 14-02-2014
UB5O/3 21-05-2015
23PICHAYEVSKY AREA

R7AB/3/M 12-06-2016
24RASSKAZOVSKY AREA

R7AB/3/M 12-06-2016
R7AB/M 02-06-2018
RA3RBL 15-08-2015
RL3QHF/3 12-03-2015
UB5O/M 01-12-2015
25RZHAKSINSKY AREA

R7AB/3/M 12-06-2016
R7AB/M 31-05-2018
RK4HZ/3 10-07-2019
RW3RN/M 26-10-2010
UB5O/M 04-05-2016
26SAMPURSKY AREA

R7AB/3/M 12-06-2016
R7AB/M 20-08-2019
RA3RIU/M 11-09-2011
UB5O 04-05-2016
27SOSNOVSKY AREA

R7AB/M 01-06-2018
UB5O/M 13-05-2016
28STAROYURYEVSKY AREA

UB5O/3 03-06-2015
29TAMBOVSKY AREA

R3RK/P 20-08-2016
R7AB/3/M 12-06-2016
R7AB/M 01-06-2018
UA3R 17-08-2014
UA3R/P 17-08-2019
UA3RU 16-08-2014
UB5O/3 12-03-2015
30TOKAREVSKY AREA

RW3O/M 18-12-2017
31UVAROVSKY AREA

RW3RN/P 03-09-2014
UB5O/M 04-05-2016
32UMETSKY AREA

R7AB/M 03-06-2018
UB5O/3 15-04-2015
TL01ZARECHNY DISTRICT OF TULA

UA3PQN/M 30-05-2015
UB5O/M 24-06-2017
02PRIVOKZAL`NY DISTRICT OF TULA

RZ3PX 17-08-2013
UB5O/M 24-06-2017
03PROLETARSKY DISTRICT OF TULA

RW3PF 18-08-2013
04SOVIETSKY DISTRICT OF TULA

UA3PQN 07-04-2017
05CENTRALNY DISTRICT OF TULA

R870T 28-08-2016
RP70T 04-05-2015
RP71T 06-05-2016
08DONSKOY / INCL. SEVERO-ZADONSK/

RZ5D/M 01-07-2019
11CITY DISTRICT NOVOMOSKOVSK

R3PC 17-08-2013
RC2A/3 14-11-2013
RK3P 17-08-2019
14CITY ALEKSIN RENAME

RU5A/M 04-11-2015
UA3PQN/M 29-05-2015
15ARSENYEVSKY AREA

UB5O/M 09-04-2017
16BELEVSKY AREA / INCL. BELEV/

UA3EDQ/3/M 25-04-2012
17BOGORODITSKY AREA / INCL. BOGORODITSK/

UA3PQN/P 21-06-2015
UB5O/M 02-01-2016
18VENEVSKY AREA / INCL. BEHEB/

RC2A/3 14-11-2013
UB5O/M 02-01-2016
19VOLOVSKY AREA

UB5O/M 02-01-2016
20DUBENSKII AREA

UB5O/M 09-04-2017
21CITY EFREMOV RENAME

RG3P 20-08-2016
UB5O/M 02-01-2016
22ZAOKSKY AREA

01.2020 83.9%
23KAMENSKY AREA

RV3ECW/3/M 11-06-2013
UB5O/M 24-06-2017
24KIMOVSKY AREA / INCL. KIMOVSK/

R3PA 10-07-2011
UA3PQN/M 20-06-2015
UA3PW 22-03-2009
25KIREEVSKY AREA / INCL. KIREEVSK, BOLOHOVO, LIPKI /

RD1A/M 08-08-2018
26KURKINSKY AREA

RD3PM 14-12-2019
UA3PQN/M 20-06-2015
27LENINSKIY DISTRICT

R2PT 21-03-2020
29ODOEVSKY AREA

RU5A/M 04-11-2015
UA3PQN/P 02-11-2012
UB5O/M 09-04-2017
30PLAVSKY AREA / INCL. PLAVSK/

RC2A/3/M 19-07-2013
UA3PQN/P 17-05-2015
UB5O 09-04-2017
31SUVOROVSKY AREA / INCL. SUVOROV, CHEKALIN/

RC2A/3/M 19-07-2013
RU5A/M 04-11-2015
UB3PBP 24-10-2019
UB5O/M 09-04-2017
32TEPLO-OGAREVSKY AREA

RD3PO/P 18-08-2018
UB5O/M 24-06-2017
33UZLOVSKY AREA / INCL. UZLOVAYA /

RZ5D/M 01-07-2019
34CHERNENSKY AREA

UA3PQN/P 16-05-2015
UB5O/M 09-04-2017
35SHCHEKINSKY AREA / INCL. SHCHEKINO, SOVETSK/

RN3P 17-08-2019
UB5O/M 24-06-2017
UE33PFF 15-11-2013
36YASNOGORSKY AREA / INCL. YASNOGORSK/

RK3PWR 19-08-2017
UA3PP 17-08-2013
UB5O/3 12-12-2015
37NOVOGUROVSKY

RA3DAD/3 06-07-2013
RK3DXS/3 17-08-2013
RU5A/M 04-11-2015
RZ3DJ/M 04-11-2015
38SLAVNY

R5DC/P 20-08-2016
UA3PQN/P 12-03-2016
UB5O 09-04-2017
TN01KALININSKY DISTRICT OF TYUMEN

RA9LY 09-02-2018
RK9LWA 20-08-2016
RL9L 17-08-2019
RT9L 19-08-2017
RV9LF 02-12-2013
RX6DL/8/P 22-04-2016
UA9CGL/8/M 30-08-2015
02LENINSKY DISTRICT OF TYUMEN

RA9LL 09-08-2019
RM8L 17-08-2019
UA9CGL/8/M 21-06-2015
03CENTRALNY DISTRICT OF TYUMEN

R18POR 30-06-2018
R9LM 25-06-2019
RV9LM 20-03-2010
UA9CGL/8/M 30-08-2015
UA9LAO 18-08-2019
UA9UAX/M 24-07-2018
04ZAVODOUKOVSKY CITY DISTRICT

R8MD/9 10-07-2012
UA9CGL/M 26-06-2017
UA9MW/9 09-07-2012
UB5O/M 03-07-2018
05ISHIM

R7AB/M 08-07-2018
RN9N/M 29-06-2018
UB5O/M 04-07-2018
06TOBOLSK

R8MC/9 21-09-2010
UA9MCM/MM 11-08-2015
07YALUTOROVSK

R8MC/9 11-07-2012
R8MD/9 10-07-2012
UA9CGL/M 26-06-2017
UB5O/M 03-07-2018
08ABATSKY AREA

R7AB/M 30-08-2017
R8MC/9 16-09-2010
RC1M/8/M 10-05-2015
RX9M/8 25-07-2014
09ARMIZONSKY AREA

RK9LWA/P 05-05-2012
RN9N/M 27-04-2019
UB5O/M 14-07-2018
10AROMASHEVSKY AREA

RN9N/M 30-06-2018
11BERDYUZHSKY AREA

R7AB/M 31-08-2017
RN9N/M 27-04-2019
RW9LL/P 02-01-2014
UB5O/M 09-07-2019
12VAGAYSKY AREA

UA9MCM/MM 10-08-2015
13VIKULOVSKY AREA

RX9M/8 25-07-2014
14GOLYSHMANOVSKY AREA

R7AB/M 07-07-2018
R8MC/9 17-09-2010
RC1M/8/M 10-05-2015
RN9N/M 15-08-2017
15ZAVODOUKOVSKIY AREA 16ISETSKY AREA

R8LG/P 12-05-2017
RC1M/8/M 10-05-2015
RK9LWA 24-04-2015
RK9LWA/P 24-04-2015
UA9MA/M 26-09-2019
UA9MW/9 11-07-2012
17ISHIMSKY AREA

R7AB/M 08-07-2018
RC1M/8/M 10-05-2015
RN9N/8/M 03-08-2016
RN9N/M 28-08-2015
RX9M/8 26-07-2014
UB5O/M 09-07-2019
18KAZANSKY AREA

RN9N/M 01-07-2018
19NIZHNETAVDINSKY AREA

RK9LWA/P 24-04-2016
20OMUTINSKY AREA

RA9LAN 15-08-2015
RC1M/8/M 10-05-2015
RN9N/M 15-08-2017
21SLADKOVSKY AREA

RN9N/M 01-07-2018
RX9M/8 26-07-2014
22SOROKINSKY AREA

RX9M/8 25-07-2014
23TOBOLSKY AREA

R8MC/9 21-09-2010
RA9LL/P 31-05-2011
RM8L/P 07-08-2014
RV9CX/8/P 03-08-2017
24TYUMENSKY AREA

RK9LWA/P 18-05-2018
RN9N/M 15-08-2017
UA9CGL/8/M 20-06-2015
UA9CGL/M 26-05-2019
UA9LDD 17-08-2019
25UVATSKY AREA

R8MC/9 20-09-2010
UA9MCM/MM 13-08-2015
26UPOROVSKY AREA

R8MD/9 10-07-2012
R9MJ/9/P 18-08-2012
UB5O/M 03-07-2018
27YURGINSKY AREA

RN9N/M 30-06-2018
UA9MA/M 26-09-2019
28YALUTOROVSKY AREA

RC1M/8/M 10-05-2015
RN9N/8/M 07-08-2016
UA9MA/M 26-09-2019
UB5O/M 03-07-2018
29YARKOVSKY AREA

RA9LL/P 19-01-2015
RN9N/M 29-08-2018
UA9LIF/P 06-09-2015
UA9MA/M 26-09-2019
30EAST DISTRICT OF TYUMEN

R8LA 18-08-2018
R9LY 29-10-2019
RA0UF/8 20-08-2017
UA9CGL/8/M 21-06-2015
TO01KIROVSKY DISTRICT OF TOMSK

R135TU 17-05-2013
R9IR 17-08-2019
RC9HB 12-04-2019
RW9H 10-06-2019
RW9HYY 17-03-2012
UA9UAX/9/M 13-06-2015
UA9UAX/M 23-09-2015
UB5O/M 14-07-2019
02LENINSKY DISTRICT OF TOMSK

R9HCM 18-08-2019
UA9UAX/9 12-06-2015
UB5O/M 14-07-2019
03OKTYABRSKY DISTRICT OF TOMSK

R8IA 19-08-2017
R9HAF 18-08-2019
UB5O/M 14-07-2019
04SOVETSKY DISTRICT OF TOMSK

RQ9I 16-08-2014
RU9I 17-08-2019
UA9UAX/9 13-06-2015
UB5O/M 14-07-2019
07KEDROVY

UA9UAX/M 04-08-2017
08STREZHEVOJ

RL9I 17-08-2019
RU9AZ/9 15-08-2009
09ZATO SEVERSK

RW9HSB 19-08-2017
UA9UAX/9/M 13-06-2015
10ALEKSANDROVSKY AREA

02.2012 30.3%
11ASINOVSKY AREA / INCL. ASINO/

RW9HYY/P 21-10-2012
UA9UAX/M 12-03-2016
12BAKCHARSKY AREA

UA9UAX/M 23-09-2015
13VERKHNEKETSKY AREA

UA9UAX/M 13-03-2016
14ZYRJANSKY AREA

RW9HYY/P 21-10-2012
RZ9HX/P 20-10-2012
15KARGASOKSKY AREA

UA9UAX/M 22-09-2015
16KOZHEVNIKOVSKY AREA

UA9UAX/M 05-10-2015
UE70KRM/9/M 08-05-2014
17KOLPASHEVSKY AREA / INCL. KOLPASHEVO/

UA9UAX/M 21-09-2015
18KRIVOSHEINSKY AREA

R9HCD/M 07-03-2020
UA9UAX/M 21-09-2015
19MOLCHANOVSKY AREA

R9HAG 08-01-2015
UA9UAX/M 21-09-2015
20PARABELSKY AREA

UA9UAX/M 04-08-2017
21PERVOMAJSKY AREA

R9HK 18-06-2016
RW9HYY/P 21-10-2012
UA9UAX/M 12-03-2016
22TEGULDETSKY AREA

RJ9I 17-08-2019
RU9HM 21-03-2010
UA9UAX/M 20-06-2018
23TOMSKY AREA

R8IZ 18-08-2018
R9HBF 06-07-2019
RK8I 17-08-2019
RQ110RAEM 24-12-2013
UA9UAX/9/M 13-06-2015
UA9UAX/M 05-10-2015
UB5O/M 14-07-2019
24CHAINSKY AREA

UA9UAX/M 21-09-2015
25SHEGARSKY AREA

R9HCD/M 07-03-2020
RT9I 18-08-2018
RT9I/P 17-08-2013
UA9UAX/M 05-10-2015
TU01KYZYL

UA0YAY 18-04-2010
02AK-DOVURAK

R0YAA/M 02-09-2016
UA0WW/M 16-09-2017
03BAY-TAYGINSKIY KOZHUUN

UA0WW/M 16-09-2017
04BARUN-HEMCHIKSKY KOZHUUN

UA0WW/M 16-09-2017
05DZUN-HEMCHIKSKY KOZHUUN / INCL. CHADAN/

UA0WW/M 17-09-2017
06KAA-HEMSKY KOZHUUN

UA0WW/M 03-09-2016
07KYZYLSKY KOZHUUN

UA0WW/M 02-09-2016
08MONGUN-TAYGINSKY KOZHUUN

R8OA/9/P 14-06-2013
R9OOO/9/P 14-06-2013
R9OY/9/P 21-12-2013
09OVYURSKY KOZHUUN

UA0WW/M 17-09-2017
10PIY-HEMSKIY KOZHUUN / INCL. TURAN /

R0YAA/M 04-09-2016
UA0WW/P 16-10-2010
11SUT-HOLSKIY KOZHUUN

UA0WW/M 17-09-2017
12TANDINSKY KOZHUUN

R0YAA/M 03-09-2016
UA0WW/M 03-09-2016
13TES-HEMSKY KOZHUUN

UA0WW/M 19-09-2017
14TODZHINSKY KOZHUUN

R0WX/P 30-04-2019
UA0WX/P 30-04-2019
15ULUG-HEMSKY KOZHUUN / INCL. SHAGONAR/

R0YAA/M 02-09-2016
UA0WW/M 18-09-2017
16CHAA-HOLSKY KOZHUUN

UA0WW/M 18-09-2017
17CHEDI-HOLSKY KOZHUUN

R0YAA/M 02-09-2016
UA0WW/M 18-09-2017
18ERZINSKY KOZHUUN

UA0WW/M 19-09-2017
UE70Y 16-08-2014
19TERE-HOLSKIY KOZHUUN

07.2006 26.7%
TV01ZAVOLZHYE DISTRICT OF TVER

RA1ZZ/3/M 30-04-2014
RK3IR 08-12-2016
UA3IFF 06-01-2015
02MOSKOVSKY DISTRICT OF TVER

R3IX 14-09-2019
RC2A/3 31-07-2015
03PROLETARSKY DISTRICT OF TVER

R3IAD 23-08-2019
UB5O/M 02-10-2017
04CENTRALNY DISTRICT OF TVER

08.2019 72.5%
09KIMRY

UA3IFF 12-11-2016
13RZHEV

R10DDX 05-01-2012
RC2A/3 13-06-2014
14TORZHOK

RC2A/M 09-04-2016
UA3IFF/P 24-09-2016
16ANDREAPOLSKY AREA / INCL. ANDREAPOL /

RC2A/3 13-06-2014
RD1A/M 03-09-2017
RK3UWK/3/P 23-07-2015
17BEZHETSKY AREA / INCL. BEZHETSK /

RA1ZZ/3/M 30-04-2014
RV3IG/P 17-08-2013
UB5O/M 01-10-2017
18BELSKY AREA / INCL. WHITE /

RC2A/3 03-08-2013
UA3IFF/P 23-08-2013
19BOLOGOVSKY AREA / INCL. BOLOGOYE /

RC2A/3 31-07-2015
20VESYEGONSKY AREA / INCL. VESEGONSK/

UA3IFF/P 30-09-2018
UB5O/M 14-06-2018
21VYSHNEVOLOTSKY AREA

R3IAN/P 13-06-2015
RC2A 09-04-2016
RC2A/M 09-04-2016
22ZHARKOVSKY AREA

RK3UWK/3/P 25-07-2015
UA3IFF/P 06-06-2014
UA3IKR/P 06-06-2014
23ZAPADNODVINSKY AREA / INCL. ZAPADNAJA DVINA /

R10DDX 03-01-2012
RC2A/3 13-06-2014
RC2A/3/M 13-06-2015
24ZUBTSOVSKY AREA / INCL. ZUBTSOV /

R10DDX 05-01-2012
R2DGQ/3/P 08-08-2014
R3IAN/P 30-05-2015
RA3AV/M 19-07-2017
RC2A/3/M 13-06-2015
UA3IKR/P 30-05-2015
25KALININSKY AREA

R3IAD/P 16-11-2014
RK3UWK/3/P 10-05-2013
UA3IFF/P 15-11-2014
UA3IKR/P 15-11-2014
26KALYAZINSKY AREA / INCL. KALYAZIN /

R2DX/3 28-06-2019
R2IN/P 01-07-2017
UA3IFF/P 01-07-2017
27KASHINSKY AREA / INCL. KASHIN/

UE3DDX/3 02-10-2008
28KESOVOGORSKY AREA

R3IAM/P 11-07-2015
UA3IKR/P 08-08-2015
29KIMRSKY AREA

RD3AJB/3 23-08-2013
RK3AW/P 06-12-2017
RK3UWK/3/P 10-05-2013
UA3IFF/P 17-10-2015
UA3IKR/P 17-10-2015
30KONAKOVSKY AREA / INCL. KONAKOVO /

RA1ZZ/3/M 30-04-2014
RK3AW/M 06-12-2017
RK3BX/3 15-08-2015
RT3R/3 16-08-2014
31KRASNOKHOLMSKY AREA / INCL. KRASNYJ HOLM /

RA1ZZ/3/M 30-04-2014
UA3IFF/P 03-06-2017
UB5O/M 14-06-2018
32KUVSHINOVSKY AREA / INCL. KUVSHINOVO/

RK3UWK/3/P 22-07-2015
RN3AC/3 15-08-2015
RN3AC/P 17-08-2019
33LESNOJ AREA

UA3IFF/P 20-09-2013
UA3IKR/P 12-09-2015
34LIKHOSLAVLSKY AREA / INCL. LIHOSLAVL/

UA3IFF/P 28-06-2014
UA3IKR/P 27-06-2014
35MAKSATIKHINSKY AREA

R3IAE/P 05-01-2014
R3IAM 13-08-2014
RA3IZ 20-08-2016
UA3IFF/P 13-09-2014
UA3IKR/P 13-09-2014
UB5O/M 01-10-2017
36MOLOKOVSKY AREA

R2DX/3/P 07-12-2012
R3IAN/P 03-06-2017
R73RDA 13-06-2016
RA1ZZ/3/M 30-04-2014
37NELIDOVSKY AREA / INCL. NELIDOVO/

R3IAE 17-03-2018
RC2A/3 13-06-2014
RC2A/3/M 13-06-2015
38OLENINSKY AREA

R3IBC/P 05-08-2017
RC2A/3 13-06-2014
RC2A/3/M 13-06-2015
39OSTASHKOVSKY AREA / INCL. OSTASHKOV/

RA3DH/M 24-04-2008
RK3UWK/3/P 23-07-2015
UE3DDX/3 03-01-2009
40PENOVSKY AREA

RK3IR 06-08-2016
RK3UWK/3/P 23-07-2015
41RAMESHKOVSKY AREA

RA1ZZ/3/M 30-04-2014
UA3IFF/P 03-11-2014
42RZHEVSKY AREA

R10DDX 05-01-2012
RC2A/3 13-06-2014
RC2A/3/M 13-06-2015
43SANDOVSKY AREA

UA3IFF/P 12-09-2015
44SELIZHAROVSKY AREA

R400DR 02-01-2013
R5CA/P 17-08-2019
45SONKOVSKY AREA

R2DX/3/P 30-05-2014
46SPIROVSKY AREA

UB5O/M 02-10-2017
47STARITSKY AREA / INCL. STARITSA/

R3IAE 09-08-2014
R3IAE/P 08-08-2014
R400DR/M 03-01-2013
RZ1CWC/3/M 30-04-2016
UA3DLD/3 16-08-2015
UA3IFF/P 30-05-2015
48TORZHOKSKY AREA

R3IAM/P 24-09-2016
R3IAN/P 24-09-2016
RC2A/3 31-07-2015
49TOROPETSKY AREA / INCL. TOROPETS/

R10DDX 04-01-2012
RC2A/3 13-06-2014
RC2A/3/M 13-06-2015
 50UDOMLYA AREA / INCL. UDOMLYA /

R2IN/P 08-07-2017
R3IAD 08-07-2017
R3IAE/P 11-07-2015
R3IAM/P 11-07-2015
51FIROVSKY AREA

UA3IFF/P 13-06-2015
UA3IKR/P 12-06-2015
52ZATO SOLNECHNY

UA3IFF/P 04-06-2016
UA3IHJ 28-02-2016
53ZATO OZERNY

R3IAE/P 17-06-2018
RC2A/M 09-04-2016
UA3IFF/P 02-05-2016
UD01INDUSTRIALNY DISTRICT OF IZHEVSK

UA4PCM/M 26-08-2017
UA4W 20-03-2011
UA4WKW 18-04-2010
02LENINSKY DISTRICT OF IZHEVSK

RN4W 26-07-2019
UA4WAV 17-08-2013
UA4WEF 17-08-2014
UA9UAX/4 08-04-2015
03OKTYABRSKY DISTRICT OF IZHEVSK

R4WBF 19-08-2017
RK4W 15-08-2015
04PERVOMAJSKY DISTRICT OF IZHEVSK

RW4WA 18-08-2019
UA9UAX/4/M 15-02-2013
05USTINOVSKY DISTRICT OF IZHEVSK

RM4W 14-01-2017
RT4W 17-08-2019
UA4PCM/M 24-05-2017
UA4WI 15-08-2015
06VOTKINSK

R4WG 25-04-2015
R75GAK 01-05-2017
RP71IZ 04-05-2016
UA4WW 17-08-2019
07GLAZOV

R4WT 16-08-2013
RT17NY 29-12-2016
RU450WO 03-11-2008
08MOZHGA

RU4W/M 16-11-2012
09SARAPUL

R75GAK 28-04-2017
10ALNASHSKY AREA

RU4W/M 16-11-2012
UA4NF/M 01-08-2017
11BALEZINSKY AREA

RZ4WZ 14-07-2013
UA4NF/M 04-01-2017
UA9UAX/4 24-12-2010
12VAVOZHSKY AREA

RU4W/M 16-11-2012
UA4NF/M 31-07-2017
13VOTKINSKY AREA

RU4W/M 11-06-2013
UA4PCM/M 08-12-2016
UA4WI/P 18-08-2019
14GLAZOVSKY AREA

R4WT/P 18-08-2018
15GRAKHOVSKY AREA

UA4NF/P 01-08-2017
UA8WAA/4 09-08-2013
16DEBESSKY AREA

RU4W/M 11-06-2013
17ZAVYALOVSKY AREA

R4WAA/P 18-08-2019
R4WAE 20-08-2016
RD4W/P 18-08-2018
RT17NY 25-12-2016
RU4W/M 28-09-2012
UE16MT 02-10-2014
18IGRINSKY AREA

R7AB/M 02-08-2018
UA4NF/P 31-07-2017
19KAMBARSKY AREA / INCL. KAMBARKA/

RA4WA 17-08-2013
UA8WAA/4 02-08-2013
20KEZSKY AREA

RU4W/M 11-06-2013
21KIZNERSKY AREA

UA4NF/M 01-08-2017
UA4WEF/P 27-06-2014
UA8WAA/4 09-08-2013
22KIYASOVSKY AREA

RC4W/P 16-08-2014
RU4W/M 28-09-2012
23KRASNOGORSKY AREA

RZ4WZ/P 01-07-2016
UA4NF/M 04-01-2017
24MALOPURGINSKY AREA

R4WAA/P 18-08-2018
RU4W/M 28-09-2012
25MOZHGINSKY AREA

RD4WM 17-08-2019
RU4W/M 17-11-2012
UA4NF/P 31-07-2017
26SARAPULSKY AREA

RZ4W/P 20-08-2016
UA8WAA/4 02-08-2013
27SELTINSKY AREA

RU4W/M 09-11-2012
RZ4WZ/P 22-07-2016
UA4NF/M 31-07-2017
28SYUMSINSKY AREA

RU4W/M 07-01-2013
UA4NF/M 31-07-2017
29UVINSKY AREA

RU4W/M 09-11-2012
UA4NF/P 31-07-2017
30SHARKANSKY AREA

RU4W/M 11-06-2013
UA4PCM/M 08-12-2016
UE4WFF 12-03-2010
31YUKAMENSKY AREA

UA4NF/P 04-01-2017
UA4WEF/P 01-08-2014
32YAKSHUR-BODINSKIY AREA

RK4W/P 20-08-2016
RU4W/M 30-09-2011
UA4NF/M 31-07-2017
UA4PCM/M 07-12-2016
UA8WAA/4 07-09-2013
33YARSKY AREA

UA4NF/M 22-07-2016
34KARAKULINSKY AREA

UA4W 17-08-2019
UA4WI 19-08-2017
UA8WAA/4 02-08-2013
UL01ZHELEZNODOROZHNY DISTRICT OF ULYANOVSK

UA4LCH 18-08-2018
UA4LL 17-08-2019
UB5O/M 31-01-2018
UF4M 17-08-2013
02ZAVOLZHSKY DISTRICT OF ULYANOVSK

RA/EA3NT 04-09-2016
RV4LC 17-08-2013
UA4LGS 02-05-2013
UB5O/M 31-01-2018
03ZASVIYAZHSKY DISTRICT OF ULYANOVSK

RA/EA3NT 06-09-2016
RA4LK 10-01-2015
RW3RN/4/M 12-11-2015
UB5O/M 31-01-2018
04LENINSKY DISTRICT OF ULYANOVSK

R4MZ 19-03-2016
RW3RN/4/M 12-11-2015
UB5O/M 31-01-2018
06DIMITROVGRAD

R4LR 19-08-2017
RA4LO 21-08-2016
RT4M 17-08-2019
RU4LM 17-08-2014
07BAZARNOSYZGANSKY AREA

R7AB/M 27-08-2019
RA4LGM 17-08-2013
UA4HIP 30-08-2016
UA4HIP/4 22-08-2015
08BARYSHSKY AREA / INCL. BARYSH /

R4MA 01-07-2013
R7AB/M 27-08-2019
RA4LP 13-02-2013
UA4HIP/4 22-08-2015
UA4HIP/M 30-08-2016
UB5O/M 02-02-2018
09VESHKAYMSKY AREA

RZ4I/4 01-09-2014
UA4HIP/4 23-08-2015
UB5O/M 02-02-2018
10INZENSKY AREA / INCL. INZA/

R7AB/M 26-08-2019
UA4HIP/4 23-08-2015
UB5O/M 02-02-2018
11KARSUNSKY AREA

R7AB/M 04-07-2018
RW3RN/4/M 12-11-2015
UA4HIP/4 23-08-2015
UB5O/M 02-02-2018
12KUZOVATOVSKY AREA

UA4HIP 02-09-2016
13MAJNSKY AREA

R7AB/M 04-07-2018
RW3RN/4/M 12-11-2015
UA4HIP/4 24-08-2015
UA4HIP/M 01-09-2016
UB5O/M 01-02-2018
14MELEKESSKY AREA

RA/EA3NT 05-09-2016
RL4R/P 20-08-2016
UA4M 16-08-2015
UE16MT 20-09-2014
15NIKOLAEVSKY AREA

R7AB/M 27-08-2019
UA4HIP/4 22-08-2015
UB5O/M 08-06-2019
16NOVOMALYKLINSKY AREA

R22LUG 21-03-2014
RA/EA3NT 05-09-2016
RU27LU 21-06-2013
UA4L 17-08-2013
UA4LU 08-01-2010
17NOVOSPASSKY AREA

UA4HIP/4 21-08-2015
UB5O/M 08-06-2019
18PAVLOVSKY AREA

UA4HIP/4 22-08-2015
19RADISHCHEVSKY AREA

RU9CK/4/M 14-09-2015
UA4HIP/4 21-08-2015
20SENGILEEVSKY AREA / INCL. SENGILEY/

R4LD 22-03-2015
RW4HM/4 05-08-2015
UA4HIP 02-09-2016
21STAROKULATKINSKY AREA

RW4LNL 13-02-2013
UA4HIP/4 22-08-2015
22STAROMAJNSKY AREA

RA/EA3NT 15-09-2015
UB5O/M 31-01-2018
23SURSKY AREA

R7AB/M 03-07-2018
UA4HIP/4 23-08-2015
UA4LKT 24-05-2013
UA4LKT/P 15-08-2015
24TERENGULSKY AREA

RW4HM/4 05-08-2015
UA4HIP/M 02-09-2016
UB5O/M 30-01-2018
UE44R 14-06-2013
25ULYANOVSKY AREA

RW3RN/4/M 12-11-2015
RW4HM/4 05-08-2015
UA4HIP/M 02-09-2016
26TSILNINSKY AREA

RW3RN/4/M 12-11-2015
RZ4I/4 02-09-2014
27CHERDAKLINSKY AREA

R7AB/M 04-07-2018
RC4I/P 19-08-2017
UB5O/M 31-01-2018
28NOVOULYANOVSK

UA4HIP/M 01-09-2016
UB5O/M 30-01-2018
UF4M/P 20-08-2016
VG01VOROSHILOVSKY DISTRICT OF VOLGOGRAD

R1943S 29-01-2015
R4AK 14-11-2015
RN9N/M 12-07-2019
RZ4AWB 06-07-2019
UB5O/P 17-09-2017
02DZERZHINSKY DISTRICT OF VOLGOGRAD

R4AK/P 14-11-2015
RZ4AZ 18-08-2018
03KIROVSKY DISTRICT OF VOLGOGRAD

R4AK 08-12-2015
R4BZ 17-08-2019
RN9N/M 13-07-2019
04KRASNOARMEISKY DISTRICT OF VOLGOGRAD

R4AK 08-12-2015
RA4ACX 17-08-2019
RW4AD 17-08-2013
UB5O/6 24-09-2016
05KRASNOOKTYABRSKY DISTRICT OF VOLGOGRAD

R27VLG 08-05-2013
R4AK/P 12-11-2015
RA4AAJ 06-06-2011
RD4A 16-08-2015
RN4ABD 25-05-2017
RN9N/M 16-07-2019
RZ4AG 17-08-2019
UB5O/M 17-09-2017
06SOVETSKY DISTRICT OF VOLGOGRAD

R164VW 15-08-2015
R164VW/P 15-08-2015
R4AK/P 08-12-2015
R75URAN 22-11-2017
RN4A 20-11-2019
RN9N/M 13-07-2019
07TRAKTOROZAVODSKY DISTRICT OF VOLGOGRAD

R4AK 12-11-2015
RA4AAT 12-12-2019
RA4AAT/QRP 13-12-2019
RD4A 16-08-2014
RN9N/M 16-07-2019
08CENTRALNY DISTRICT OF VOLGOGRAD

R4AK 12-11-2015
RN4AX 18-03-2020
RN9N/M 12-07-2019
RX4AR 30-05-2015
UB5O/M 17-09-2017
09VOLZHSKY

R47TBS 06-02-2015
RC4AC 17-08-2013
RJ80SP 13-06-2017
RO4A 18-08-2018
UB5O/M 16-09-2017
UG4A 18-08-2019
10KAMYSHIN

R4AK/P 20-05-2016
R7AB/M 28-08-2019
RN4AO 18-08-2018
RP67KD 08-05-2012
UA4APZ 19-07-2017
UA4AQL 18-08-2019
UB5O/M 16-09-2017
11CITY DISTRICT CITY OF MIKHAILOVKA

R4AK/P 04-11-2015
R5CA/M 26-08-2019
R7AB/M 19-08-2019
RA3RIU/4/M 05-09-2011
RT4K/4/M 28-08-2012
RU4AA 17-08-2019
UA4ATB 15-08-2015
UB5O/6/M 22-09-2016
12URYUPINSK

R4AK 19-05-2016
13FROLOVO

RZ5D/4/M 19-10-2019
UB5O/6/M 22-09-2016
14ALEXEYEVSKY AREA

R4AK 18-05-2016
RU4AO/P 15-10-2011
UB5O/6 16-05-2016
15BYKOVSKY AREA

R34KRV 11-06-2016
R4AK 04-08-2017
RC4A/P 12-06-2019
UA4AVN/P 11-06-2018
UB5O/M 16-09-2017
16GORODISHCHENSKY AREA

R4AK 04-11-2015
R4AK/P 12-11-2015
R5CA/M 22-08-2019
R7AB/M 28-08-2019
RA4AAJ/P 06-06-2011
RA4AR 18-08-2018
RU9CK/6/M 13-09-2015
RZ4AWB/P 17-04-2016
17DANILOVSKY AREA

R4AK 19-05-2016
R4AK/P 07-12-2015
RZ4AZ 23-07-2017
18DUBOVSKY AREA / INCL. DUBOVKA/

R4AC/P 20-08-2016
R4AK/P 04-11-2015
R7AB/M 28-08-2019
RU9CK/6/M 13-09-2015
UA4ARF/P 03-08-2014
19ELANSKY AREA

RZ4AZ/P 06-01-2014
UB5O/6 21-05-2016
20ZHIRNOVSKY AREA / INCL. ZHIRNOVSK/

R4AK 20-05-2016
RA44AZ 13-06-2014
21ILOVLINSKY AREA

R4AC/M 11-06-2017
R5CA/M 26-08-2019
RC4A/P 19-07-2017
RD4A/P 17-08-2013
RP71RM 07-05-2016
RZ5D/4/M 19-10-2019
UA4ATL/P 12-06-2010
UB5O/6/M 28-09-2016
22KALACHEVSKY AREA / INCL. KALACH-NA-DONU/

RV4AS 01-07-2019
RZ4AZ/P 24-04-2010
RZ5D/4/M 18-10-2019
UB5O/6/M 25-09-2016
UE00S/P 11-07-2015
23KAMYSHINSKY AREA / INCL. PETROV VAL /

R4AK 04-11-2015
R7AB/M 28-08-2019
RU9CK/6/M 14-09-2015
UA4APZ/P 19-07-2017
24KIKVIDZENSKY AREA

UB5O/6/M 21-05-2016
25KLETSKY AREA

UB5O/6/M 25-09-2016
26KOTELNIKOVSKY AREA / INCL. KOTELNIKOVO/

R7AB/M 29-08-2019
RP71RM 08-05-2016
RZ4AZ/P 14-04-2018
27KOTOVSKY AREA / INCL. KOTOVO /

R4AK/P 19-05-2016
RU4A/P 18-08-2018
RZ4AZ 25-06-2017
28KUMYLZHENSKY AREA

R4AK/P 18-05-2016
R7AB/M 19-08-2019
UB5O/6/M 16-05-2016
29LENINSKY AREA / INCL. LENINSK /

R4AK 04-12-2015
RC4A/M 02-12-2017
RV9CX/6/M 03-09-2015
UA4ATL/P 24-04-2010
UA4AVN/P 19-10-2019
UB5O/6/M 23-09-2016
30MIKHAYLOVSKIY AREA 31NEKHAYEVSKY AREA

R100PB 10-01-2016
RZ4AZ 07-06-2017
UB5O/6/M 16-05-2016
32NIKOLAEVSKY AREA / INCL. NIKOLAEVSK /

R4AK/M 04-08-2017
33NOVOANNINSKY AREA / INCL. NOVOANNINSKIY/

R5CA/M 26-08-2019
R7AB/M 19-08-2019
RA3RIU/4/M 10-09-2011
RZ5D/4/M 19-10-2019
UB5O/6/M 08-09-2015
34NOVONIKOLAEVSKY AREA

R100MFF/P 16-10-2013
R7AB/M 19-08-2019
RA3RIU/4/M 10-09-2011
35OKTYABRSKY AREA

R7AB/M 28-08-2019
RP71RM 08-05-2016
UB5O/M 17-09-2017
36OLKHOVSKY AREA

R4AC/M 12-06-2016
RL4A 18-08-2018
RT5K/4/M 28-08-2012
RU4A 17-08-2019
RV4AB 19-03-2011
UB5O/M 15-09-2017
37PALLASOVSKY AREA / INCL. PALLASOVKA/

R4AK 04-08-2017
RC4A/P 01-05-2014
RZ4AZ/P 01-05-2015
38RUDNYANSKY AREA

R4AK/P 20-05-2016
RZ4AZ 22-07-2017
UA4ATB/P 18-09-2010
39SVETLOYARSKY AREA

R4AK/P 08-12-2015
R7AB/M 28-08-2019
R7AB/P 06-10-2019
RZ4AZ/P 05-01-2012
UB5O/6/M 24-09-2016
40SERAFIMOVICHSKY AREA / INCL. SERAFIMOVICH /

RC4A/P 08-05-2013
UA4AVN/P 10-06-2017
41SREDNEAKHTUBINSKY AREA / INCL. KRASNOSLOBODSK/

R4AK/P 04-12-2015
RC4A/P 06-01-2020
UB5O/6/M 23-09-2016
 42STAROPOLTAVSKY AREA

R4AK/M 04-08-2017
RZ4AZ/P 08-11-2014
43SUROVIKINSKY AREA / INCL. SUROVIKINO/

RZ4AZ/P 26-08-2017
RZ5D/4/M 18-10-2019
UB5O/6/M 25-09-2016
44URYUPINSK AREA

R15CWC/6 22-10-2015
R4AK/P 19-05-2016
RA3RIU/4/M 10-09-2011
RZ3QWW/M 11-06-2017
RZ4AZ/P 28-03-2015
UA4AAC 20-08-2017
45FROLOVSKY AREA

R4AK 04-11-2015
RZ5D/4/M 19-10-2019
46CHERNYSHKOVSKY AREA

R7AB/M 07-08-2018
UB5O/6/M 25-09-2016
VL01LENINSKY DISTRICT OF VLADIMIR

RK3UWK/P 30-01-2016
02OKTYABRSKY DISTRICT OF VLADIMIR

RC2A/3 20-09-2013
03FRUNZENSKY DISTRICT OF VLADIMIR

RA3VMX 05-07-2014
RA3VX 19-08-2017
RC2A/3 31-10-2013
06GUS-KHRUSTALNY

R3VA 17-08-2019
07KOVROV

RX3VF 10-01-2009
UA3VVB 12-01-2013
UB5O/M 24-05-2016
09MUROM

R2VA/M 08-06-2019
UB5O/M 24-05-2016
12RADUZHNY

RC2A/3 03-11-2013
RZ3VY 16-08-2008
13ALEKSANDROVSKY AREA / INCL. ALEXANDROV, KARABANOVO, STRUNINO/

R1530IG 22-08-2019
R3VL 15-08-2015
RV3VR 20-08-2016
UB5O/M 04-09-2017
14VYAZNIKOVSKY AREA /INCL. OF VYAZNIKI/

RA3DH/3/P 30-06-2009
RC2A/3 03-11-2013
15GOROKHOVETSKY AREA / INCL. GOROHOVETS/

RA3DH/3/P 30-06-2009
16GUS-KHRUSTALNY AREA

R3VA/P 16-08-2015
17KAMESHKOVSKY AREA / INCL. KAMESHKOVO/

RC2A/3 03-11-2013
18KIRZHACHSKY AREA / INCL. KIRZHACH /

R2VA/P 18-08-2019
RZ3AMW/3 24-04-2009
UB5O/M 04-09-2017
19KOVROVSKY AREA

RC2A/3 03-11-2013
UB5O/M 24-09-2015
20KOLCHUGINSKY AREA / INCL. KOLCHUGINO/

UB5O/M 04-09-2017
21MELENKOVSKY AREA / INCL. MELENKI/

RA3DH/3/P 30-06-2009
22MUROMSKY AREA

RA3DH/3/P 30-06-2009
23PETUSHINSKY AREA / INCL. PETUSHKI, KOSTEREVO, POKROV /

R5DC/P 18-08-2018
RC2A/3 20-09-2013
RY3D/3 18-08-2013
24SELIVANOVSKY AREA

R2TT/3 17-08-2013
RA3DH/3/P 30-06-2009
RK3VWA/P 27-07-2014
UB5O/M 24-09-2015
25SOBINSKY AREA / INCL. SOBINKA, LAKINSK/

RC2A/3 20-09-2013
26SUDOGODSKY AREA / INCL. SUDOGDA/

RK3VWA/P 20-09-2015
UB5O/M 22-09-2015
27SUZDALSKY AREA / INCL. SUZDAL /

R850PN 04-07-2015
RC2A/3 20-09-2013
UA3U/3 10-01-2015
28YUREV-POLSKIY AREA / INCL. YUREV-POLSKIY/

R2VA/P 19-08-2017
RC2A/3 21-09-2013
RK3VWA/P 15-08-2015
UA3U/M 28-06-2018
VO01VOLOGDA

R1QA 15-08-2015
RA1QD 30-04-2010
RP70WD 05-05-2015
RZ5D/1/M 20-06-2018
UA1QDZ 13-01-2020
UA1QV/QRP 05-05-2011
02VELIKIY USTYUG

03.2020 2.5%
03SOKOL

03.2020 16.4%
04CHEREPOVETS

RZ5D/1/M 19-06-2018
05BABAYEVSKY AREA / INCL. BABAYEVO /

RD1A/1/M 30-08-2015
RZ5D/1/M 19-06-2018
UB5O/M 15-06-2018
06BABUSHKINSKY AREA

RD1A/M 11-07-2018
UB5O/M 25-06-2017
07BELOZERSKY AREA / INCL. BELOZERSK /

UB5O/M 15-06-2018
08VASHKINSKY AREA

RK3DWA/1/M 28-08-2014
RW1R/P 20-08-2016
09VELIKOUSTYZHSKY AREA / INCL. VELIKIY USTYUG, KRASAVINO/

R1QAP/M 10-06-2018
RD1A/M 11-07-2018
UB5O/M 26-06-2017
10VERKHOVAZHSKY AREA

R1OO/1 06-08-2015
UB5O/M 17-06-2018
11VOZHEGODSKY AREA

R1OAI/M 13-09-2015
RA1OHX/P 13-09-2015
RD1A/M 09-07-2018
UB5O/M 17-06-2018
12VOLOGODSKY AREA

RA1QY/P 07-07-2017
RZ5D/1/M 19-06-2018
UB5O/M 25-06-2017
13VYTEGORSKY AREA / INCL. VYTEGRA /

RC1M/1 22-08-2015
RD1A/M 21-08-2019
RK3DWA/1/M 28-08-2014
UB5O/M 16-06-2018
14GRYAZOVETSKY AREA / INCL. GRYAZOVETS/

RW1R/P 15-08-2015
RZ5D/1/M 20-06-2018
UB5O/1 27-04-2016
15KADUYSKY AREA

UB5O/M 15-06-2018
16KIRILLOVSKY AREA / INCL. KIRILLOV/

R1OO/1 13-05-2019
RM1Q 17-08-2019
RM1Q/P 15-08-2015
RU1QQ/P 17-08-2013
17KICHMENGSKO-GORODETSKY AREA

R1QAP/M 10-06-2018
UB5O/M 26-06-2017
18MEZHDURECHENSKY AREA

R1QAP/M 10-06-2018
RA1QEA 03-01-2017
RA1QEA/P 16-12-2014
RD1A/M 11-07-2018
UB5O/M 17-06-2018
19NIKOLSKY AREA / INCL. NIKOLSK/

R1QAP/M 10-06-2018
RA1AP/1 16-07-2013
UB5O/M 26-06-2017
20NYUKSENSKY AREA

UB5O/M 25-06-2017
21SOKOLSKY AREA / INCL. FALCON, OF KADNIKOV/

RA1QD 18-08-2018
RA1QD/P 15-08-2009
RC1Q 16-08-2014
UE99PS 23-05-2017
22SYAMZHENSKY AREA

UB5O/M 17-06-2018
23TARNOGSKY AREA

UB5O/M 25-06-2017
24TOTEMSKY AREA / INCL. TOT`MA/

R1QAP/M 07-06-2018
RA1QEA 03-07-2009
RD1A/M 10-07-2018
UB5O/M 25-06-2017
25UST-KUBINSKIY AREA

R1QAP 04-01-2017
UB5O/M 17-06-2018
26USTYUZHENSKY AREA / INCL. USTYUZHNA /

RA1ZZ/1/M 30-04-2014
RK3DWA/1/M 16-08-2014
RZ5D/1/M 19-06-2018
UB5O/M 14-06-2018
27HAROVSKY AREA / INCL. HAROVSK /

UB5O/M 17-06-2018
28CHAGODOSHCHENSKY AREA

RD1A/1/M 30-08-2015
RD1A/M 13-07-2018
RK3DWA/1/M 17-08-2014
UB5O/M 15-06-2018
29CHEREPOVETSKY AREA

RK3MWL/1 01-05-2014
RZ5D/1/M 19-06-2018
RZ5D/M 19-06-2018
UB5O/M 15-06-2018
30SHEKSNINSKY AREA

RA1QE 16-08-2014
UB5O/M 15-06-2018
VR01ZHELEZNODOROZHNY DISTRICT OF VORONEZH

R3KQ 15-08-2015
UB5O/M 27-04-2017
02KOMINTERNOVSKY DISTRICT OF VORONEZH

R3QA 18-08-2018
RK3AW/3 25-11-2019
UA3QJJ 19-01-2014
UA3QPA 19-08-2017
UB5O/M 05-09-2015
03LEVOBEREZHNY DISTRICT OF VORONEZH

RL3QHF/M 18-11-2015
UB5O/M 13-06-2015
04LENINSKY DISTRICT OF VORONEZH

RL3QHF/M 18-11-2015
UB5O/M 13-06-2015
05SOVETSKY DISTRICT OF VORONEZH

R5QA/M 14-01-2019
UB5O/M 03-02-2017
06CENTRALNY DISTRICT OF VORONEZH

RL3K 06-07-2019
RL3QHF/M 18-11-2015
RO5O 15-08-2015
RW3O/M 18-05-2016
UB5O/M 27-04-2017
07BORISOGLEBSK CITY DISTRICT

R0AIB/3 17-08-2019
R44QKO 03-06-2014
RA/DK2AI 19-08-2016
RA/DK2AI/P 20-08-2016
RA3RIU/3/M 10-09-2011
UB5O/M 09-07-2015
UB5O/P 20-08-2016
09NOVOVORONEZH

R3OM 18-08-2018
RL3QHF/M 23-02-2015
RW3O/M 03-01-2017
UB5O/M 01-01-2017
13ANNINSKY AREA

UB5O/M 21-06-2019
14BOBROVSKY AREA / INCL. BOBROV /

RA22KW 13-01-2014
RL3QHF/M 04-04-2015
RV5K 13-01-2014
RW3O/M 19-08-2016
RW5KW 26-12-2010
UB5O/M 13-06-2015
15BOGUCHARSKY AREA / INCL. BOGUCHAR/

R44QKO 14-08-2014
RU3KO/P 17-08-2014
UA1TAN/M 03-08-2019
UB5O/M 29-07-2016
17BUTURLINOVSKY AREA / INCL. BUTURLINOVKA/

R2OM 16-08-2014
RL3QHF/M 04-04-2015
18VERKHNEMAMONSKY AREA

UB5O/M 04-04-2015
19VERKHNEKHAVSKY AREA

RA3QH 16-06-2019
UB5O/M 12-03-2015
20VOROBYEVSKY AREA

R44QKO/M 11-08-2014
UB5O/M 02-10-2015
21GRIBANOVSKY AREA

RA3RIU/3/M 10-09-2011
RU3KO/P 17-08-2013
UB5O/M 27-03-2015
22KALACHEEVSKY AREA / INCL. KALACH /

RN3K 18-08-2018
UB5O/M 02-10-2015
23KAMENSKY AREA

R5QA/M 10-06-2018
RU3KO/P 20-08-2017
RX3Q/M 08-06-2019
UB5O/M 13-06-2015
24KANTEMIROVSKY AREA

UB5O/M 01-04-2017
25KASHIRSKY AREA

R3KQ/P 17-08-2019
RD1A/M 09-08-2018
RM3Q/P 17-08-2014
RW9XC 27-06-2012
UB5O/M 01-01-2017
26LISKINSKY AREA / INCL. LISKI/

R5QA/M 10-06-2018
RA/DK2AI 16-08-2016
RD1A/M 09-08-2018
RP73QP 05-05-2018
RX3Q/M 08-06-2019
UB5O 29-09-2016
UB5O/M 25-11-2014
27NIZHNEDEVITSKY AREA

UB5O/M 12-06-2017
28NOVOUSMANSKY AREA

RL3QHF/M 12-03-2015
RW3QJ/P 20-08-2017
RZ3QS 15-08-2015
UB5O/M 13-06-2015
29NOVOKHOPERSKY AREA / INCL. NOVOHOPERSK/

R44QKO 23-08-2014
RU3KO/P 15-08-2015
RZ3QWW/M 11-06-2017
30OLKHOVATSKY AREA

UB5O/M 01-04-2017
31OSTROGOZHSKY AREA / INCL. OSTROGOZHSK/

R5QQ 17-08-2019
RA/DK2AI 16-08-2016
RX3Q/M 08-06-2019
UB5O/M 13-06-2015
32PAVLOVSKY AREA / INCL. PAVLOVSK/

R5QA/M 20-03-2020
UB5O/M 29-07-2016
33PANINSKY AREA

RQ3Q/P 20-08-2016
34PETROPAVLOVSKY AREA

UB5O/M 04-04-2015
35POVORINSKY AREA / INCL. POVORINO/

R44QKO 27-07-2014
RA3RIU/3/M 10-09-2011
UB5O/P 29-09-2015
36PODGORENSKY AREA

UA3QGT 24-04-2010
UB5O/M 08-05-2015
37RAMONSKY AREA

R3KM 19-08-2017
RT5K 17-08-2019
UB5O/M 17-11-2018
38REPYEVSKY AREA

UB5O/M 23-02-2015
39ROSSOSHANSKY AREA / INCL. ROSSOSH /

RZ3QM 14-03-2008
UA3ON 16-12-2019
UB5O/M 01-04-2017
40SEMILUKSKY AREA / INCL. SEMILUKI/

RT3O 20-08-2016
UA3QAM 17-08-2014
UB5O/M 13-06-2015
41TALOVSKY AREA

RA3QM 10-11-2019
UB5O/M 19-11-2014
42TERNOVSKY AREA

R44QKO 10-07-2014
RA3RIU/3/M 10-09-2011
RN3BO/3 17-08-2013
RT5C/3 17-08-2014
43HOKHOLSKY AREA

RL3QHF/M 23-02-2015
UB5O/M 13-06-2015
44ERTILSKY AREA / INCL. ERTIL/

RW3O/M 23-02-2016
UB5O/M 12-03-2015
YA01YAKUTSK

R0QAF 20-02-2019
RA0QC 18-04-2010
RT0Q 20-03-2016
RT0Q/P 18-08-2012
UA0QN 17-08-2019
06ABYJSKY AREA

07.2012 0.8%
07ALDANSKY AREA / INCL. ALDAN, TOMMOT/

RA0Q/M 15-11-2013
08ALLAIHOVSKY AREA

R3CA/0 03-05-2016
09AMGINSKY AREA

RA0Q/P 08-03-2015
10ANABARSKY NATIONAL AREA

04.2016 31.7%
11BULUNSKY AREA

R0QA/P 27-06-2014
R3RRC/0 29-07-2015
12VERKHNEVILYUYSKY AREA

RT0Q/P 19-11-2013
13VERKHNEKOLYMSKY AREA

R0QAD 30-04-2016
14VERKHOYANSKY AREA / INCL. VERKHOYANSK /

R4AK/0 04-05-2018
15VILYUYSKY AREA / INCL. VILYUYSK/

UA0QN/MM 03-06-2014
16GORNY AREA

11.2013 53.1%
17ZHIGANSKY AREA

R0QA/P 25-08-2015
18KOBYAYSKY AREA

RT0Q/P 15-11-2013
19LENSKY AREA / INCL. LENSK /

RA0QK 22-09-2010
20MEGINO-KANGALASSKY AREA

RA0Q/P 13-08-2014
21MIRNINSKY AREA / INCL. MIRNY, UDACHNY /

R0QA 21-08-2016
R25SRR 05-04-2017
RA0QQ 13-02-2009
RP70AY 06-05-2015
RX0QA 17-04-2010
RY80SP 15-06-2017
UA0QNV 17-08-2019
UB5O/0 30-09-2016
UE60QA 16-04-2010
22MOMSKY NATIONAL AREA

06.2007 28.1%
23NAMSKY AREA

RT0Q/P 13-11-2013
24NIZHNEKOLYMSKY AREA

R70ASIA 01-08-2016
RI0LI 08-08-2017
25NYURBINSKY AREA / INCL. NYURBA/

06.2014 33.9%
26OJMJAKONSKY AREA

UA0IDZ/0/P 18-08-2014
27OLEKMINSKY AREA / INCL. OLEKMINSK/

RK0QWC 27-02-2013
UB5O/M 27-07-2019
28OLENEKSKY NATIONAL AREA

R0QA/P 20-09-2010
29SREDNEKOLYMSKY AREA / INCL. SREDNEKOLYMSK/

06.2007 0.6%
30SUNTARSKY AREA

06.2014 30.8%
31TATTINSKY AREA

04.2014 45.6%
32TOMPONSKY AREA

RA0Q/P 14-03-2015
33UST-ALDANSKIY AREA

RA0Q/P 13-08-2014
34UST-MAYSKIY AREA

RA0Q/P 08-03-2015
35UST-YANSKIY AREA

R3CA/0 28-04-2016
UA0QQV 20-09-2014
36HANGALASSKY AREA / INCL. POKROVSK /

RA0Q/P 13-11-2013
37CHURAPCHINSKY AREA

RA0Q/P 13-08-2014
38EVENO-BYTANTAJSKY NATIONAL AREA

R9OOO/0 27-11-2013
RA1ZZ/0 27-11-2013
RA3AV/0 01-12-2013
UA9KW/0 29-11-2013
39NERYUNGRINSKY AREA / INCL. NERYUNGRI/

RA/DK2AI 31-07-2019
RA0Q/P 14-11-2013
RA0QD 19-04-2009
UB5O/0 02-12-2017
UB5O/M 27-07-2019
UB5O/O 02-12-2017
YN01SALEKHARD

RZ5D/8 05-08-2016
UA9KW 18-04-2010
02GUBKINSKY

RA9KP 07-10-2012
03LABYTNANGI

R9MAT/MM 01-05-2016
04MURAVLENKO

RX9KT 20-03-2010
UA9KGG 22-03-2009
05NADYM

R8KAN 24-01-2020
06NOVYJ URENGOY

RA4RU/9 02-05-2015
UA9SUV/8 18-08-2018
07NOYABRSK

R9KC 07-05-2015
R9KW 17-05-2013
RG8K 17-08-2013
08KRASNOSELKUPSKY AREA

RE9KAA 30-11-2012
09NADYMSKY AREA / INCL. NADYM /

R20RRC/8 08-08-2013
R8KAH 20-04-2019
R8KAN 08-12-2019
RW0BG/9 29-08-2012
RX9CHY/8 15-08-2015
UA9KB 17-04-2010
10PRIURAL`SKY AREA

R8XW/8 25-03-2016
R9XC/9 06-01-2012
RC9XM/8 04-07-2015
RC9XM/9 21-08-2011
RV1CC/8/M 31-03-2018
11PUROVSKY AREA

RA4RU/9 22-09-2019
RA4RU/9/P 07-08-2019
RT9K/P 20-08-2016
12TAZOVSKY DISTRICT

R25RRA 30-06-2018
RA1ALA/8 14-08-2019
RW0BG/9 04-08-2012
13SHURYSHKARSKY AREA

RA9KY 17-08-2013
14YAMALSKY AREA

R20RRC/8 07-08-2013
RT9K/P 27-03-2014
YR01DZERZHINSKY DISTRICT OF YAROSLAVL

RA3M 15-08-2015
02ZAVOLZHSKY DISTRICT OF YAROSLAVL

R80YRG 12-06-2016
RT3M 29-05-2010
RV3MI 30-05-2009
RZ5D/M 21-06-2018
03KIROVSKY DISTRICT OF YAROSLAVL

R3MD 23-08-2014
04KRASNOPEREKOPSKY DISTRICT OF YAROSLAVL

RZ5D/M 21-06-2018
05LENINSKY DISTRICT OF YAROSLAVL

R80YRG 10-07-2016
RZ5D/M 21-06-2018
06FRUNZENSKY DISTRICT OF YAROSLAVL

RK2M 17-08-2019
RZ5D/M 21-06-2018
07PERESLAVL-ZALESSKY

R4FCJ/3 07-07-2014
RK3AW/3 17-03-2020
RK3MXT 17-08-2019
UA3U/M 27-06-2018
08ROSTOV

01.2020 1.7%
09RYBINSK

R80RYG 13-06-2016
RA3MD 20-08-2016
RK3MWI 09-01-2010
UA3MIF 17-08-2019
10TUTAYEV 11UGLICH

03.2020 3.9%
12BOLSHESELSKY AREA

R73RDA 21-05-2016
R73RDA/P 06-09-2015
13BORISOGLEBSKY AREA

RK3DWA/M 29-04-2018
14BREYTOVSKY AREA

R80BRE 25-11-2016
RK3DWA/3 30-04-2018
15GAVRILOV-YAMSKY AREA / INCL. GAVRILOV-YAM/

RD1A/M 17-07-2019
RK3UWK/3/P 19-09-2015
UB5O/M 28-06-2017
16DANILOVSKY AREA / INCL. DANILOV /

RK3DWA/3/M 29-08-2014
17LYUBIMSKY AREA / INCL. LYUBIM /

RU55IA/M 06-01-2016
RZ5D/M 20-06-2018
18MYSHKINSKY AREA / INCL. MYSHKIN/

R73RDA 13-06-2016
R73RDA/P 15-08-2015
19NEKOUZSKY AREA

R73RDA 13-06-2016
R80NKR 13-07-2016
20NEKRASOVSKY AREA

R80NER 23-07-2016
RV3M 17-08-2019
RV3MR 15-08-2015
21PERVOMAJSKY AREA

RK3DWA/3/M 29-08-2014
RU55IA/M 06-01-2016
22PERESLAVSKY AREA

R4FCJ/3 07-07-2014
RK3AW/3 17-03-2020
RK3DWA/3/M 29-08-2014
RM5M/P 16-08-2015
UA3U/M 28-06-2018
UE10RFF 01-07-2013
23POSHEKHONSKY AREA / INCL. POSHEKHON`E /

R80POR 03-08-2016
RK3DWA/3/M 29-08-2014
24ROSTOVSKY AREA / INCL. ROSTOV /

RC19WF 14-10-2017
RK3DWA/3/M 29-08-2014
RQ3M 17-08-2014
25RYBINSKY AREA

R80RRA 27-10-2016
26TUTAYEVSKY AREA / INCL. TUTAEV /

RK3UWK/3/P 04-11-2015
27UGLICHSKY AREA / INCL. UGLICH /

R73RDA 13-06-2016
R73RDA/M 08-01-2015
R80UGR 20-07-2016
28YAROSLAVSKY AREA

RK3DWA/3/M 29-08-2014
RK3UWK/3/P 04-11-2015
RM3M 18-08-2019
UA3U/M 29-04-2016
ZK01ZHELEZNODOROZHNY DISTRICT OF CHITA

R7AB/9 11-08-2017
RK0UT 22-01-2010
UB5O/M 16-08-2019
02INGODINSKY DISTRICT OF CHITA

R20RCK 29-01-2011
RA0UF 20-03-2010
RB110RAEM 21-12-2013
UB5O/M 15-08-2019
03CENTRALNY DISTRICT OF CHITA

RB110RAEM 08-12-2013
UA0UY 20-08-2016
UB5O/M 15-08-2019
04CHERNOVSKY DISTRICT OF CHITA

R0UAL 23-08-2017
RB110RAEM 19-12-2013
UA0UK 13-02-2015
UB5O/M 16-08-2019
08PETROVSK-ZABAYKALSKIY

RA0UK 06-04-2015
RB110RAEM 19-12-2013
UB5O/M 17-08-2019
09AKSHINSKY AREA

R7AB/M 13-08-2017
RK0AXC/0 24-08-2010
10ALEKSANDROVO-ZAVODSKIY AREA

R7AB/M 17-08-2017
11BALEJSKY AREA / INCL. BALEY/

R7AB/M 19-08-2017
UB5O/M 14-08-2019
12BORZINSKY AREA / INCL. BORZYA/

R7AB/M 15-08-2017
13GAZIMURO-ZAVODSKY AREA

R7AB/M 18-08-2017
R9PS/0 21-03-2018
14TRANSBAIKALSKY AREA

R7AB/M 16-08-2017
15KALARSKY AREA

R25ARCK 16-01-2016
RA0UBI 15-08-2015
UB5O/M 27-07-2019
16KALGANSKY AREA

R7AB/M 17-08-2017
RK0AXC/0 24-08-2010
17KARYMSKY AREA

R7AB/M 12-08-2017
RK0AXC/0 24-08-2010
UB5O/M 15-08-2019
18KRASNOKAMENSKY AREA / INCL. KRASNOKAMENSK /

R120RQ 04-04-2015
R7AB/M 16-08-2017
RA77VV 24-01-2015
RB110RAEM 21-12-2013
RW0UM 21-03-2010
RW0UU 11-12-2011
RY0UWC 16-01-2019
UA0UV 18-08-2019
UE75VV 14-01-2013
19KRASNOCHIKOYSKY AREA

UB5O/M 17-08-2019
20KYRINSKY AREA

R7AB/M 13-08-2017
21MOGOCHINSKY AREA / INCL. MOGOCHA/

RK0AXC/0 24-08-2010
RK0AXC/0/M 07-07-2011
UB5O/M 14-08-2019
22NERCHINSKY AREA / INCL. NERCHINSK /

R7AB/M 20-08-2017
UB5O/M 14-08-2019
23NERCHINSKO-ZAVODSKY AREA

R7AB/M 17-08-2017
RK0AXC/0 24-08-2010
24OLOVYANNINSKY AREA

R7AB/M 15-08-2017
RK0AXC/0 24-08-2010
25ONONSKY AREA

R7AB/M 15-08-2017
26PETROVSK-ZABAYKALSKY AREA

UA3AKO/0 19-04-2014
UB5O/M 18-08-2019
27PRIARGUNSKY AREA

R7AB/M 16-08-2017
28SRETENSKY AREA / INCL. SRETENSK /

R7AB/P 19-08-2017
UB5O/M 14-08-2019
29TUNGIRO-OLEKMINSKIY AREA

UB5O/M 14-08-2019
30ULETOVSKY AREA

R7AB/M 23-08-2017
UB5O/M 16-08-2019
31HILOKSKY AREA / INCL. HILOK/

R7AB/M 24-08-2017
UA3AKO/0 19-04-2014
UB5O/M 16-08-2019
32CHERNYSHEVSKY AREA

R7AB/M 20-08-2017
UB5O/M 14-08-2019
33CHITINSKY AREA

RA0UF/P 08-07-2012
RK0UT 16-08-2014
RK0UT/P 16-08-2014
UB5O/M 16-08-2019
34SHELOPUGINSKY AREA

R7AB/M 18-08-2017
35SHILKINSKY AREA / INCL. SHILKA /

R7AB/M 21-08-2017
UB5O/M 15-08-2019
36TUNGOKOCHENSKY AREA

RK0AXC/0 24-08-2010
RK0AXC/0/M 07-07-2011
UB5O/M 15-08-2019
37AGINSKY AREA

R7AB/M 14-08-2017
R7AB/P 14-08-2017
38DULDURGINSKY AREA

R7AB/M 13-08-2017
RA0UF/P 15-08-2015
39MOGOYTUYSKY AREA

R7AB/M 14-08-2017
RK0AXC/0 24-08-2010
41ZATO POSELOK GORNY

R7AB/M 23-08-2017
UB5O/M 16-08-2019
AR08ONEGA

03.2020 8.6%
27SOLOVETSKIY AREA 28USTYANSKY AREA

09.2016 58.3%
31NOVAYA ZEMLYA

01.2009 67.8%
BU15KURUMKANSKY AREA

08.2019 35.6%
CK04BILIBINSKY AREA / INCL. BILIBINO /

05.2016 2.2%
CN07GUDERMES

03.2020 2.5%
HK22OKHOTSKY AREA / INCL. OKHOTCK/

07.2005 20.0%
27UL`CHSKY AREA

05.2010 30.6%
HM02BELOYARSKIY 09POKACHI

07.2018 7.8%
KE26TASTAGOL

03.2020 6.7%
36MEZHDURECHENSKIY AREA

03.2020 3.3%
52MARIINSK

03.2020 19.4%
KK70KAYERKAN AREA 71TALNACH AREA
KO19UST-KULOMSKIY AREA

10.2015 48.9%
KT02ELIZOVO

03.2020 11.9%
05BYSTRINSKY AREA

08.2007 9.7%
07MILKOVSKY AREA

08.2007 7.8%
LP02OKTIABRSKY DISTRICT OF LIPETSK

11.2019 70.8%
MG04SEVERO-EVENSKY AREA

03.2017 18.6%
09YAGODNINSKY AREA

07.2015 20.0%
MU11ZATO OSTROVNOJ

09.2009 13.1%
16KOVDORSKY AREA

10.2018 28.3%
21ZATO VIDYAYEVO

07.2017 21.9%
OB08ABDULINO

02.2020 9.2%
12KUWANDYK 15SOROCHINSK 16YASNYY

03.2020 0.6%
OM09TARA
PK08DALNEGORSK

09.2016 32.5%
10LESOZAVODSK

08.2018 56.9%
20KIROVSKY AREA

12.2019 35.3%
32TERNEYSKY AREA

09.2016 29.2%
SL10ALEKSANDROVSK-SAHALINSKIY AREA / INCL. ALEKSANDROV-SAHALINSKIY/

08.2006 30.8%
12DOLINSKY AREA / INCL. DOLINSK/

08.2017 43.6%
15MAKAROVSKY AREA / INCL. MAKAROV /

09.2009 9.4%
18OKHINSKY AREA / INCL. OKHA/

09.2006 30.8%
19PORONAYSKY AREA / INCL. PORONAYSK, VAHRUSHEV/

04.2018 37.2%
26SMIRNYKHOVSKY AREA

03.2006 3.3%
TA09ALMETYEVSK 10BAVLY

01.2020 8.1%
13ZAINSK

03.2020 6.9%
18NURLAT 19CHISTOPOL 63BUINSK
TL22ZAOKSKY AREA

01.2020 83.9%
TN15ZAVODOUKOVSKIY AREA
TO10ALEKSANDROVSKY AREA

02.2012 30.3%
TU19TERE-HOLSKIY KOZHUUN

07.2006 26.7%
TV04CENTRALNY DISTRICT OF TVER

08.2019 72.5%
VG30MIKHAYLOVSKIY AREA
VO02VELIKIY USTYUG

03.2020 2.5%
03SOKOL

03.2020 16.4%
YA06ABYJSKY AREA

07.2012 0.8%
10ANABARSKY NATIONAL AREA

04.2016 31.7%
16GORNY AREA

11.2013 53.1%
22MOMSKY NATIONAL AREA

06.2007 28.1%
25NYURBINSKY AREA / INCL. NYURBA/

06.2014 33.9%
29SREDNEKOLYMSKY AREA / INCL. SREDNEKOLYMSK/

06.2007 0.6%
30SUNTARSKY AREA

06.2014 30.8%
31TATTINSKY AREA

04.2014 45.6%
YR08ROSTOV

01.2020 1.7%
10TUTAYEV 11UGLICH

03.2020 3.9%
# Позывной RDA   # Позывной RDA   # Позывной RDA   # Позывной RDA   # Позывной RDA   # Позывной RDA
1 UA9CGL2627  61 OH3GZ2281  121 DL5CT2023  181 F5PJQ1793  241 RK1PWA1644  301 RF9C1506
2 UA3SAQ2609  62 JA1BPA2278  122 RN2F2022  182 RN9AOM1792  242 UC6K1643  302 RW9QA1506
3 LZ1HA2589  63 RA9AJ2277  123 EI7CC2021  183 RW3O1787  243 RA3AV1642  303 DL6ZFG1504
4 UA3AKO2582  64 RU9CZ2277  124 DL7AYM2009  184 RA9DZ1786  244 SP4NKU1640  304 RU3WR1501
5 R3AT2576  65 UY2ZZ2262  125 UY2UR2008  185 UA4NAL1782  245 UA9CBR1639  305 RW6HKF1501
6 RW1C2571  66 RX9WN2254  126 UR1MI2002  186 DK1CO1781  246 UA3GT1635  306 4Z4DX1498
7 EA3NT2560  67 UA1OJL2254  127 RA6DQ1993  187 UA1OIZ1776  247 UA7T1631  307 DF1YQ1496
8 YU7BB2559  68 OH2NC2248  128 RK9DM1986  188 UA1ZID1774  248 I8QJU1631  308 RM3TO1496
9 UA4NBA2556  69 RA3CQ2239  129 RA9CMO1983  189 OK1AOV1770  249 R9HBF1630  309 9A3JB1495
10 RD0WA2542  70 RW4HM2239  130 ER5DX1969  190 SM6CUK1766  250 UA1ORK1629  310 UA0QNI1495
11 UA4HY2534  71 RN2FA2237  131 YU7CQ1964  191 UA6AGE1765  251 R1AC1625  311 RU0BW1492
12 UI8U2533  72 RV6FN2237  132 UR9MB1962  192 R7CD1763  252 RV9WB1623  312 4K9W1491
13 UA3GX2532  73 RA6AR2236  133 RU9SO1961  193 RK3AW1760  253 UA1AKE1619  313 RA4AAJ1489
14 OK1JKM2531  74 RV9USA2225  134 HA8IB1960  194 RV1CC1759  254 RL3DZ1618  314 RA9AC1486
15 RU6K2530  75 RA1OD2219  135 RA3SK1957  195 HA8IC1757  255 UR7QC1616  315 ES1TU1483
16 F6EYB2522  76 OK1DLA2218  136 R9UG1946  196 UA0BBA1754  256 UA6FF1603  316 RV1AQ1482
17 UA3U2515  77 RN3RY2211  137 RW7B1935  197 R7GA1745  257 YU7BC1596  317 SM5DJZ1475
18 4X4JU2512  78 R9AX2207  138 RW3SY1934  198 SM5DGE1745  258 UA9FGJ1592  318 UR4IOR1475
19 YU7BCD2509  79 RX7K2196  139 DL8KAC1932  199 RA4DAR1743  259 LZ3FN1586  319 RK0UT1475
20 DK2AI2506  80 UA9AFS2190  140 HA0IH1929  200 RU4SS1742  260 RW3WX1580  320 RX3AU1475
21 RA6ATZ2505  81 RA1OHX2188  141 RM7C1928  201 F6EOC1738  261 RW3QM1580  321 UA6AVA1474
22 SM7ZDI2504  82 RL6K2187  142 UA9FAR1926  202 YL2TQ1734  262 R0QA1575  322 RN7A1470
23 UA3AAJ2479  83 RZ6LY2184  143 R7KQ1926  203 R9MJ1732  263 S52GP1574  323 RN3QN1469
24 R7KM2465  84 LZ3SM2175  144 IK1GPG1925  204 UA4NE1730  264 RW6BX1574  324 RW6AMZ1469
25 UA4YA2461  85 DL5WW2171  145 DL8USA1924  205 R4AN1725  265 RA4AAT1573  325 RN9N1468
26 RN6K2450  86 YU7AU2170  146 RA1QD1920  206 E73Y1725  266 OM3YCA1572  326 UW2ZM1467
27 DL7VOG2440  87 UA9CUA2169  147 RU9UC1918  207 SM5ELV1724  267 OM3LO1571  327 RA0BA1459
28 UX7UN2438  88 RV9UCN2165  148 R6LZ1911  208 RG5A1723  268 UA9LAO1570  328 RM1O1459
29 RA1OW2436  89 SM0CXS2161  149 RA1WZ1906  209 ES1IP1712  269 RA4CA1568  329 R7MC1452
30 OM3CND2435  90 RA6YDX2158  150 RD3DM1905  210 OK2PAY1711  270 UA9APA1568  330 OZ4RT1448
31 UA9MA2432  91 RM9RZ2150  151 RW3CW1902  211 JN3SAC1707  271 S57S1567  331 SM5CZQ1447
32 DL6KVA2430  92 RM7M2137  152 RW9TP1900  212 RA3TKS1704  272 RW1AI1566  332 R1NA1445
33 UA2FF2430  93 DL5MG2131  153 JA8MS1898  213 9A2NA1700  273 RA1WU1562  333 RZ5D1442
34 UA9OGF2429  94 RW3XZ2128  154 RZ9OL1898  214 RA0JBL1697  274 F6GCP1561  334 UR4MF1442
35 RA3RGQ2423  95 RA6YJ2126  155 R8JAA1895  215 UA3EDQ1696  275 RA3DAD1558  335 RU6YJ1437
36 RM6J2401  96 PA1NL2122  156 RW4HD1893  216 UA3DOA1695  276 HA7UG1558  336 UA3CS1437
37 RV9DC2397  97 R5QA2118  157 UA3NFI1886  217 EA3DN1693  277 UR5IKN1557  337 RA3LAL1436
38 RJ7A2390  98 SM6DHU2118  158 UA1OLM1885  218 DL1NKS1690  278 UA9OA1556  338 UA9UPC1436
39 S52KM2378  99 RA9MX2116  159 R7MP1872  219 SM4BNZ1690  279 R3OM1554  339 UA6EED1434
40 OK1APV2367  100 R7KW2109  160 UX2IQ1872  220 RN4ZT1688  280 UR5AMJ1554  340 9A2WJ1434
41 UA4HIP2362  101 RX6AMV2107  161 HA1AG1869  221 RU9YF1676  281 UA3DPM1551  341 RA4UIV1433
42 UA4CTE2355  102 R1OAI2106  162 SP7HOV1867  222 RZ3DC1675  282 RA9HM1543  342 S53EO1433
43 RU3EJ2355  103 EA1DR2099  163 RW4HB1865  223 RA3RBL1674  283 R9LM1537  343 YT1T1429
44 RA7KW2353  104 SM6BZV2099  164 9A2NO1856  224 HA8TI1669  284 SM4EMO1537  344 RA7E1427
45 RA3TIO2344  105 UB5O2089  165 HA3NU1856  225 RU6UR1665  285 R1CF1536  345 RK4HE1427
46 SP5CCK2333  106 4Z5AV2086  166 OK2KR1852  226 US5UO1664  286 R9XM1533  346 RA3R1425
47 UA0BA2329  107 UA6F2083  167 UR5WX1850  227 OK2QX1658  287 R8IA1528  347 RL6M1420
48 R9AB2327  108 UA1TAN2080  168 RZ9WJ1845  228 RV1AP1656  288 RK6BH1528  348 UA0SDX1418
49 RW3DD2324  109 R7KC2077  169 R6JZ1835  229 RZ9U1656  289 SP5BR1525  349 UA3RE1413
50 DL9MS2322  110 9A7Y2074  170 UT2GA1833  230 HA9SU1655  290 UA9UDX1524  350 R7AW1408
51 SE2T2317  111 DF1SD2067  171 UA9CES1832  231 RU0SYL1655  291 RV3YR1524  351 ON4ON1408
52 R8XA2312  112 YU3A2066  172 SP9RXP1826  232 OH3OJ1654  292 R5FN1520  352 R9TO1404
53 RA4FEA2311  113 UX1IM2066  173 RV3LO1816  233 RA0QQ1654  293 RA3TSM1517  353 RA1AVP1403
54 RW3DW2306  114 R6AC2055  174 UN7LZ1809  234 RA6AAW1654  294 RN1ON1517  354 RZ9WU1403
55 RT6C2298  115 HA9PP2054  175 UA9URF1804  235 UX2MF1654  295 RU6AV1515  355 RX6AY1401
56 UB7K2296  116 LZ1JZ2046  176 UA4L1801  236 SM1NJC1653  296 ER2RM1513  356 RA3RVZ1400
57 UA4NF2296  117 RW4PP2037  177 RA6MQ1798  237 SM3EVR1652  297 RU4HD1512  357 UA4PKN1399
58 RX3DN2293  118 UA4NN2034  178 UY9IF1796  238 RN3RQ1651  298 OK1IWS1508  358 RA0AY1398
59 RU4SO2285  119 RM8W2033  179 RV9CQ1796  239 UA3GJM1648  299 HA0DU1507  359 UA0ZC1397
60 SM5CAK2282  120 UA1WA2033  180 DL4MCF1795  240 UT3UZ1647  300 RN1CW1507  360 9A1AA1396
Активированные районы (сработано 100+ станций в каждом районе)

# Позывной RDA   # Позывной RDA   # Позывной RDA   # Позывной RDA   # Позывной RDA   # Позывной RDA
1 UB5O1665  61 UA9CUA37  121 RW6HKF19  181 R10DDX11  241 RA3RGQ9  301 R2019CG7
2 R7AB537  62 UE0QDA37  122 RX3RC19  182 R1NI11  242 RA3YC9  302 R25CH7
3 RK6YYA464  63 UA6EED36  123 UA3IKR19  183 R60SAT11  243 RA4UDC9  303 R2HM7
4 RZ5D425  64 R4AK35  124 UA4LU19  184 R75GAK11  244 RA9FEU9  304 R44QKO7
5 RN9N346  65 RZ9WJ35  125 UE2FDA19  185 R9GM11  245 RA9JG9  305 RA3DS7
6 UA9UAX340  66 R1BED34  126 R2VA18  186 RA36GS11  246 RJ19WF9  306 RA3TUE7
7 RD1A302  67 RU6K34  127 R7KO18  187 RA3RBL11  247 RK0SWA9  307 RA80SP7
8 RK3UWK224  68 RW9FWR34  128 RU5D18  188 RA6YDX11  248 RK3ZZB9  308 RC1M7
9 UE3EDA199  69 UA4NBA34  129 RW1QN18  189 RC18EK11  249 RN1NU9  309 RC4R7
10 R8MC173  70 UE1AAA33  130 R0Y17  190 RN0CF11  250 RP71RM9  310 RG19WF7
11 UA9MA166  71 RA3AV32  131 R25ARCK17  191 RN9AA11  251 RP72PW9  311 RK9LWA7
12 UE9WDA156  72 RV9WB32  132 R5FN17  192 RQ6M11  252 RV3LO9  312 RM4N7
13 R8MD154  73 R4FD31  133 RA1QR17  193 RU3EJ11  253 RX0AE9  313 RP67MB7
14 UA8WAA152  74 RA3SK31  134 RA9YA17  194 RU3TJ11  254 RX9M9  314 RP67UF7
15 RV1CC151  75 RV9CX31  135 RW3PF17  195 RU6FA11  255 RZ4WZ9  315 RP69KF7
16 UA9CGL111  76 RZ9MXM31  136 RA9DF16  196 RU6YJ11  256 UA4LDP9  316 RP74KM7
17 RW3O110  77 UA6JCC31  137 RL6M16  197 RU9OA11  257 UA9ODE9  317 RT0Q7
18 RK3AW108  78 R2DLC30  138 RT9K16  198 RX7K11  258 UA9ZZ9  318 RT17NY7
19 UA1TAN95  79 RA1AR30  139 UE4HDA16  199 RZ4Z11  259 UE3RDA9  319 RT4R7
20 RW9WA92  80 RZ1CWC30  140 R19FYS15  200 RZ9SZ11  260 UE9RDA9  320 RV3EAK7
21 RC2A91  81 R15CWC29  141 R3IAN15  201 UA4AVN11  261 DL5WW8  321 RZ3EC7
22 UA3PQN91  82 RW3RN29  142 R7AY15  202 UE6III11  262 R1147M8  322 UA1OIZ7
23 RA9FNV89  83 RA7K28  143 RK3EWA15  203 UE9GDA11  263 R14MAKS8  323 UA2FF7
24 UA0WW87  84 R2EA27  144 UA9SIV15  204 R0RG10  264 R1608M8  324 UA4FTA7
25 UA4HIP81  85 RZ4AZ27  145 UE70KRM15  205 R1238M10  265 R1611M8  325 UA4SBZ7
26 R1CF80  86 UA3NFI27  146 UE90K15  206 R1918M10  266 R2013CG8  326 UA9JLL7
27 RN9WWW78  87 R4PBF26  147 R120R14  207 R2017M10  267 R3CA8  327 UA9MC7
28 UA3U72  88 RA3TYL26  148 R73EPC14  208 R20RRC10  268 R400DR8  328 UB3APP7
29 UA4NE72  89 RU4W26  149 RA0Q14  209 R7AA10  269 R8LG8  329 UB3RFN7
30 UA9MW70  90 RV3ECW26  150 RA4NF14  210 R7KFF10  270 RA1AO8  330 UE3KR7
31 R9MJ68  91 UA1QV26  151 RK1OWA14  211 R7LP10  271 RA3ARS8  331 UE3RGR7
32 RA3DH67  92 UA3EDQ26  152 RN9CM14  212 R870M10  272 RA75SB8  332 R11UND6
33 RU9CK66  93 R8OA25  153 RU3AWC14  213 R9YU10  273 RA9DA8  333 R13CWC6
34 RW1QV66  94 RW6FO25  154 RW4HM14  214 RA1OHX10  274 RC70YC8  334 R1712M6
35 UA6A64  95 RK1OWZ24  155 RZ0AM14  215 RM22DX10  275 RC8SC8  335 R17CMR6
36 UA4NF63  96 RN2F24  156 RZ9WU14  216 RN17WG10  276 RK4SWA8  336 R1945M6
37 RU5A60  97 UE9FPK24  157 UA9MAC14  217 RQ9F10  277 RM7M8  337 R5DC6
38 RX9WN60  98 RC0C23  158 UD4FD14  218 RU4AO10  278 RN6AH8  338 R80YRG6
39 UE1ABC57  99 UE16MM23  159 UE25R14  219 RU55IA10  279 RP70O8  339 RA3SI6
40 R3THA56  100 R2ALE22  160 R0CM13  220 RU6UR10  280 RQ0C8  340 RA4SAT6
41 RW9QA55  101 R2DE22  161 R3IAE13  221 RW80SP10  281 RU20WC8  341 RA75SK6
42 RK9AD53  102 R3IAD22  162 RA1WU13  222 RZ9ON10  282 RV4LX8  342 RA9XA6
43 RK0AXC50  103 R3IAM22  163 RA7KW13  223 UA0ACG10  283 RW0AQ8  343 RC7LI6
44 R1BBL48  104 R73RDA22  164 RZ3FR13  224 UA4CC10  284 RW0LD8  344 RC80SP6
45 RU3GN48  105 RA9ODR22  165 UA3A13  225 UA9OAP10  285 RW9WJ8  345 RJ3AA6
46 UE1RDA48  106 UA4PJM22  166 UA4PXR13  226 UE10RFF10  286 RX6DL8  346 RJ80SP6
47 UA3IFF47  107 R4YWI21  167 UE9WFF13  227 UE16MT10  287 UA0IDZ8  347 RL19WF6
48 RK3DWA45  108 RA1WZ21  168 UF0A13  228 UE3DDX10  288 UA1OJL8  348 RN7A6
49 RU9SO45  109 RA6PKS21  169 R10RTRS12  229 UE4LPR10  289 UA3RBR8  349 RP70KF6
50 R5QA44  110 DK2AI20  170 R115RAEM12  230 UE99PS10  290 UA4ATL8  350 RP71KF6
51 R8FF44  111 RK3GZN20  171 R2017WG12  231 R01DTV9  291 UA4PCM8  351 RP71O6
52 UE9FDA44  112 R150SPA19  172 R9CZ12  232 R100OR9  292 UA6CW8  352 RT6A6
53 R8CZ41  113 R1CA19  173 RA1L12  233 R100WW9  293 UE2KR8  353 RW0BG6
54 RM8W41  114 R2DX19  174 RA7E12  234 R110FS9  294 R0AIB7  354 RW9LL6
55 RW9TP41  115 R2IN19  175 RC4A12  235 R1547M9  295 R1451M7  355 RX1CQ6
56 RV3U40  116 RA9RR19  176 RK0AZC12  236 R1591M9  296 R14CWC7  356 UA2FT6
57 EA3NT39  117 RK9YYD19  177 RL6K12  237 R1941OM9  297 R1566O7  357 UA4YA6
58 UA6LP39  118 RL3QHF19  178 RZ9WM12  238 R4AAR9  298 R1605M7  358 UA9JRN6
59 RA9FDR38  119 RU0LAX19  179 UA3FQ12  239 R55EPC9  299 R1606M7  359 UE4WDA6
60 R0CAF37  120 RV6YZ19  180 UE6FFF12  240 R870O9  300 R1770LI7  360 UE65BR6
Republic of Adygeya
AD-0108.201999.2% AD-0209.201972.2% AD-0309.201980.0% AD-0409.201975.8% AD-0509.201970.8% AD-0608.201995.6%
AD-0701.202076.4% AD-0801.202088.9% AD-0909.201965.6% 
 
Altaysky Kraj
AL-0101.202048.6% AL-0208.201978.1% AL-0308.201981.1% AL-0408.201861.4% AL-0511.201968.1% AL-0809.201980.0%
AL-0908.201987.2% AL-1011.201988.6% AL-1106.201862.8% AL-1208.201978.1% AL-1308.201762.8% AL-1408.201986.7%
AL-1502.202065.8% AL-1603.202094.7% AL-1708.201975.8% AL-1808.201968.3% AL-1908.201968.9% AL-2008.201975.3%
AL-2107.201977.5% AL-2206.201867.8% AL-2306.201864.4% AL-2401.202088.9% AL-2508.201981.9% AL-2606.201868.3%
AL-2708.201989.4% AL-2807.201759.2% AL-2908.201970.6% AL-3011.201984.4% AL-3108.201988.6% AL-3207.201878.6%
AL-3311.201971.1% AL-3408.201970.0% AL-3506.201864.2% AL-3608.201980.8% AL-3703.201970.8% AL-3808.201969.2%
AL-3907.201863.9% AL-4008.201765.0% AL-4106.201872.5% AL-4211.201965.6% AL-4308.201981.4% AL-4408.201974.2%
AL-4505.201874.7% AL-4611.201970.3% AL-4706.201761.9% AL-4805.201855.6% AL-4912.201996.9% AL-5108.201991.9%
AL-5203.202090.8% AL-5306.201873.9% AL-5408.201861.9% AL-5509.201867.2% AL-5607.201754.7% AL-5708.201973.9%
AL-5808.201969.2% AL-5906.201870.8% AL-6008.201961.7% AL-6108.201977.2% AL-6206.201865.8% AL-6308.201971.9%
AL-6408.201977.2% AL-6508.201974.4% AL-6607.201861.4% AL-6708.201976.9% AL-6808.201986.1% AL-6906.201874.2%
AL-7006.201876.1% AL-7106.201870.8% AL-7208.201989.7% AL-7309.201995.8% AL-7508.201865.0% AL-7801.202066.4%
AL-7908.201960.6% 
 
Amurskaya oblast
AM-0111.201978.3% AM-0202.202046.1% AM-0308.201974.4% AM-0408.201959.2% AM-0510.201938.1% AM-0608.201948.6%
AM-0708.201942.5% AM-0808.201968.3% AM-0908.201976.1% AM-1012.201976.4% AM-1108.201965.8% AM-1208.201967.2%
AM-1303.202068.6% AM-1408.201952.5% AM-1508.201941.4% AM-1608.201971.1% AM-1702.202074.2% AM-1808.201947.5%
AM-1908.201962.8% AM-2008.201959.7% AM-2108.201964.7% AM-2212.201938.1% AM-2308.201960.3% AM-2408.201974.2%
AM-2508.201961.4% AM-2608.201957.2% AM-2708.201953.9% AM-2802.202064.7% AM-2911.201941.1% 
 
Astrakhanskaya oblast
AO-0107.201966.1% AO-0201.202048.1% AO-0307.201998.1% AO-0407.201955.0% AO-0609.201963.1% AO-0709.201994.4%
AO-0807.201965.3% AO-0910.201990.3% AO-1007.201969.4% AO-1103.202079.7% AO-1207.201971.4% AO-1310.201983.6%
AO-1410.201985.3% AO-1507.201971.1% AO-1607.201993.1% AO-1710.201990.6% 
 
Arkhangelskaya oblast
AR-0111.2019100.0% AR-0501.202097.5% AR-0609.201995.3% AR-0708.201976.1% AR-0803.20208.6% AR-0911.201989.7%
AR-1008.201990.0% AR-1108.201975.8% AR-1209.201984.4% AR-1309.201983.9% AR-1408.201965.8% AR-1508.201992.8%
AR-1608.201970.8% AR-1702.202096.9% AR-1809.201981.9% AR-1902.202086.9% AR-2007.201961.7% AR-2107.201995.8%
AR-2208.201982.8% AR-2312.201974.2% AR-2403.202086.9% AR-2508.201983.6% AR-2611.201999.2% AR-27--
AR-2809.201658.3% AR-2908.201989.4% AR-3008.201980.3% AR-3101.200967.8% AR-3208.201385.0% 
 
Republic of Bashkortostan
BA-0110.201993.1% BA-0208.201992.2% BA-0312.201996.4% BA-0407.201999.4% BA-0508.201999.7% BA-0609.201997.2%
BA-0708.201988.9% BA-0802.201970.8% BA-1707.201970.3% BA-1907.201968.9% BA-2012.201994.7% BA-2102.202086.4%
BA-2203.202062.5% BA-2312.201986.1% BA-2704.201974.2% BA-2804.201971.7% BA-2908.201987.8% BA-3011.201988.9%
BA-3107.201879.7% BA-3208.201992.2% BA-3305.201980.8% BA-3409.201979.7% BA-3507.201880.8% BA-3601.202062.8%
BA-3701.202072.5% BA-3804.201991.1% BA-3905.201970.6% BA-4002.202096.9% BA-4109.201983.6% BA-4203.202098.1%
BA-4309.201986.9% BA-4409.201987.5% BA-4507.201776.1% BA-4609.201882.8% BA-4708.201996.7% BA-4809.201981.1%
BA-4902.201985.3% BA-5006.201887.2% BA-5108.201856.9% BA-5201.201975.8% BA-5309.201996.1% BA-5409.201863.3%
BA-5508.201999.7% BA-5609.201979.7% BA-5707.201876.7% BA-5811.201991.4% BA-5907.201872.8% BA-6002.201972.8%
BA-6108.201963.9% BA-6208.201975.0% BA-6311.201996.4% BA-6411.201997.2% BA-6509.201987.2% BA-6609.201988.1%
BA-6707.201982.2% BA-6808.201986.4% BA-6909.201985.3% BA-7007.201981.9% BA-7108.201994.2% BA-7202.201979.4%
BA-7309.201991.1% BA-7412.201997.2% BA-7505.201994.7% BA-7609.201871.4% BA-7708.201773.1% BA-7809.201990.3%
BA-7908.201994.2% BA-8009.201979.4% BA-8109.201983.9% 
 
Belgorodskaya oblast
BO-0111.201979.7% BO-0211.201965.8% BO-0508.201987.8% BO-0601.202095.6% BO-0803.202086.4% BO-0911.201973.1%
BO-1007.201967.2% BO-1108.201968.1% BO-1202.202045.3% BO-1301.202053.3% BO-1411.201967.8% BO-1607.201971.4%
BO-1707.201966.1% BO-1801.202065.6% BO-1907.201976.9% BO-2011.201963.9% BO-2107.201967.8% BO-2201.202078.1%
BO-2308.201989.4% BO-2408.201643.3% BO-2608.201961.1% BO-2701.202080.3% BO-2807.201969.7% 
 
Bryanskaya oblast
BR-0111.201988.9% BR-0202.202083.6% BR-0301.202068.1% BR-0401.202072.2% BR-0608.201758.6% BR-0701.202084.4%
BR-0806.201865.6% BR-0908.201974.2% BR-1002.202091.7% BR-1107.201968.9% BR-1207.201981.1% BR-1307.201972.8%
BR-1408.201971.7% BR-1508.201945.8% BR-1608.201993.3% BR-1706.201775.8% BR-1807.201971.9% BR-1906.201867.2%
BR-2008.201988.1% BR-2107.201980.0% BR-2208.201977.5% BR-2307.201975.8% BR-2407.201978.9% BR-2508.201975.8%
BR-2607.201979.4% BR-2709.201982.8% BR-2807.201969.7% BR-2906.201970.8% BR-3008.201980.8% BR-3107.201978.6%
BR-3208.201986.7% BR-3307.201982.8% BR-3407.201978.3% BR-3503.202073.9% BR-3608.201970.3% BR-3709.201978.1%
 
Republic of Buryatia
BU-0101.202033.6% BU-0208.201931.4% BU-0312.201964.4% BU-0407.201945.6% BU-0503.202084.4% BU-0608.201758.3%
BU-0708.201970.8% BU-0808.201751.4% BU-0908.201772.5% BU-1011.201964.4% BU-1108.201744.7% BU-1211.201963.3%
BU-1308.201974.7% BU-1408.201939.4% BU-1508.201935.6% BU-1608.201961.1% BU-1707.201953.3% BU-1808.201766.9%
BU-1908.201969.2% BU-2007.201952.2% BU-2111.201950.0% BU-2208.201982.5% BU-2308.201968.9% BU-2408.201757.8%
BU-2508.201971.9% 
 
Chelyabinskaya oblast
CB-0108.201985.8% CB-0204.201970.6% CB-0312.201976.4% CB-0404.201962.5% CB-0508.201970.3% CB-0608.201976.7%
CB-0703.202087.8% CB-0804.201955.8% CB-0909.201970.3% CB-1012.201975.6% CB-1208.201981.1% CB-1308.201991.7%
CB-1411.201986.4% CB-1507.201968.3% CB-1905.201995.8% CB-2008.201973.3% CB-2107.201966.4% CB-2212.201999.7%
CB-2304.201988.9% CB-2512.201993.9% CB-2607.201977.8% CB-2707.201990.6% CB-2808.201983.9% CB-2905.201975.8%
CB-3007.201963.3% CB-3107.201965.6% CB-3204.201980.8% CB-3305.201987.5% CB-3409.201991.4% CB-3501.202088.9%
CB-3605.201964.7% CB-3704.201974.2% CB-3808.201988.6% CB-3905.201992.2% CB-4007.201983.1% CB-4112.201998.3%
CB-4205.201981.9% CB-4304.201988.3% CB-4405.201985.8% CB-4505.201964.7% CB-4604.201970.0% CB-4701.202066.9%
CB-4805.201976.4% CB-4907.201986.9% CB-5008.201996.4% CB-5108.201986.7% CB-5204.201983.1% CB-5304.201970.6%
CB-5408.201990.0% CB-5505.201975.6% 
 
Chukotka Autonomous Okrug
CK-0103.202042.2% CK-0204.201685.6% CK-0405.20162.2% CK-0510.201620.3% CK-0604.201766.7% CK-0703.202077.2%
CK-0808.201889.7% 
 
Republic Chechnya
CN-0102.202091.4% CN-0203.202089.2% CN-0304.201755.6% CN-0412.201985.6% CN-0604.201753.9% CN-0703.20202.5%
CN-1004.201760.6% CN-1104.201755.3% CN-1204.201756.9% CN-1304.201764.4% CN-1401.201956.7% CN-1504.201765.8%
CN-1604.201748.9% CN-1704.201741.1% CN-1804.201743.3% CN-1904.201753.6% CN-2004.201755.8% CN-2104.201751.4%
CN-2202.202045.6% CN-2304.201756.1% CN-2404.201844.7% 
 
Republic of Chuvashia
CU-0103.202082.8% CU-0202.202077.2% CU-0302.201965.6% CU-0412.201948.6% CU-0503.202088.6% CU-0608.201955.8%
CU-0702.201959.2% CU-0812.201946.1% CU-0909.201980.6% CU-1002.202063.1% CU-1109.201974.2% CU-1205.201849.2%
CU-1302.202070.3% CU-1402.202075.0% CU-1502.202066.9% CU-1602.201959.2% CU-1702.201944.2% CU-1802.202059.2%
CU-1902.201955.8% CU-2002.201962.5% CU-2102.202055.6% CU-2202.202064.7% CU-2302.202075.0% CU-2402.202062.2%
CU-2502.201970.8% CU-2602.201956.4% CU-2706.201958.1% CU-2802.202057.8% 
 
Republic of Daghestan
DA-0109.201660.6% DA-0201.202070.0% DA-0305.201549.2% DA-0405.201531.4% DA-0512.201945.8% DA-0612.201943.3%
DA-0712.201950.3% DA-0812.201978.1% DA-0901.202034.7% DA-1007.201968.1% DA-1105.201535.0% DA-1205.201530.3%
DA-1305.201545.3% DA-1405.201540.8% DA-1506.201530.8% DA-1612.201942.8% DA-1705.201532.2% DA-1806.201533.9%
DA-1912.201943.6% DA-2005.201532.2% DA-2105.201537.2% DA-2206.201935.0% DA-2305.201537.2% DA-2412.201958.1%
DA-2512.201951.7% DA-2605.201534.2% DA-2712.201936.4% DA-2812.201950.8% DA-2905.201538.6% DA-3009.201653.1%
DA-3105.201536.9% DA-3205.201517.8% DA-3305.201537.2% DA-3405.201535.8% DA-3512.201956.7% DA-3612.201946.9%
DA-3712.201965.8% DA-3805.201526.4% DA-3905.201531.7% DA-4012.201940.0% DA-4112.201942.8% DA-4205.201541.7%
DA-4312.201943.6% DA-4409.201663.9% DA-4506.201537.5% DA-4605.201520.3% DA-4705.201534.4% DA-4805.201535.6%
DA-4906.201541.9% DA-5006.201533.6% DA-5106.201531.4% DA-5206.201534.2% DA-5306.201531.4% 
 
Yevreyskaya Autonomous Oblast
EA-0108.201981.4% EA-0208.201990.3% EA-0308.201936.4% EA-0403.202069.4% EA-0508.201934.2% EA-0608.201986.7%
 
Republic Gorny Altay
GA-0107.201978.9% GA-0206.201991.9% GA-0307.201985.6% GA-0406.201985.6% GA-0507.201981.4% GA-0606.201996.1%
GA-0706.201980.6% GA-0802.202074.7% GA-0905.201978.1% GA-1007.201988.6% GA-1106.201985.0% 
 
Republic of Khakassia
HA-0108.201987.5% HA-0208.201993.1% HA-0308.201980.6% HA-0409.201994.2% HA-0508.201976.1% HA-0611.201880.8%
HA-0710.201978.3% HA-0811.201971.4% HA-0909.201760.3% HA-1006.201975.3% HA-1107.201995.0% HA-1209.201753.9%
HA-1310.201962.2% 
 
Khabarovsky Kraj
HK-0101.202082.5% HK-0211.201990.6% HK-0301.202047.5% HK-0403.202076.1% HK-0508.201960.8% HK-0603.202082.5%
HK-0811.201742.2% HK-0911.201928.3% HK-1001.202027.8% HK-1111.201960.6% HK-1207.201944.4% HK-1305.201970.0%
HK-1405.201838.3% HK-1509.201977.2% HK-1605.201720.6% HK-1708.201650.0% HK-1808.201970.0% HK-1904.201861.4%
HK-2011.201734.2% HK-2107.201760.6% HK-2207.200520.0% HK-2308.201834.2% HK-2401.202047.8% HK-2508.201888.1%
HK-2608.201771.9% HK-2705.201030.6% HK-2804.201969.2% 
 
Khanty-Mansyisky Autonomous Okrug
HM-0106.201972.8% HM-02-- HM-0306.201993.3% HM-0402.202080.6% HM-0506.201968.1% HM-0611.201935.0%
HM-0708.201991.4% HM-0805.201945.6% HM-0907.20187.8% HM-1003.201945.0% HM-1108.201990.0% HM-1210.201993.1%
HM-1306.201864.2% HM-1406.201962.8% HM-1509.201961.1% HM-1606.201999.2% HM-1706.201873.1% HM-1802.201959.4%
HM-1903.201978.9% HM-2006.201970.0% HM-2111.201970.3% HM-2208.201973.1% HM-2306.201788.3% 
 
Republic of Ingushetia
IN-0108.201862.5% IN-0208.201853.9% IN-0309.201741.7% IN-0412.201969.2% IN-0509.201762.2% IN-0612.201978.3%
IN-0712.201978.9% IN-0812.201991.1% IN-0903.202020.6% 
 
Irkutskaya oblast
IR-0108.201970.6% IR-0203.202074.2% IR-0401.202070.8% IR-0501.202095.8% IR-0607.201996.7% IR-0908.201941.9%
IR-1108.201976.9% IR-1308.201953.9% IR-1408.201766.4% IR-1503.201956.7% IR-1708.201963.3% IR-1908.201964.4%
IR-2008.201978.1% IR-2108.201959.2% IR-2208.201953.1% IR-2307.201954.7% IR-2408.201959.2% IR-2508.201969.2%
IR-2602.202083.6% IR-2708.201971.1% IR-2808.201958.1% IR-2908.201975.6% IR-3008.201951.4% IR-3108.201973.6%
IR-3212.201660.6% IR-3307.201955.8% IR-3408.201978.1% IR-3508.201972.2% IR-3608.201970.6% IR-3708.201992.8%
IR-3808.201968.3% IR-3902.201965.3% IR-4008.201961.1% IR-4108.201955.8% IR-4208.201966.7% IR-4308.201962.2%
IR-4407.201947.5% IR-4508.201980.6% IR-4607.201984.2% IR-4708.201952.2% IR-4808.201972.8% IR-4908.201967.8%
IR-5008.201942.8% IR-5108.201968.6% IR-5208.201965.6% IR-5308.201960.6% IR-5412.201985.0% IR-5502.202091.4%
 
Ivanovskaya oblast
IV-0108.201966.4% IV-0209.201788.1% IV-0311.201981.7% IV-0411.201988.6% IV-0508.201965.6% IV-0610.201966.7%
IV-0707.201873.1% IV-0906.201970.6% IV-1007.201972.5% IV-1105.201969.7% IV-1208.201977.2% IV-1311.201865.0%
IV-1403.202099.4% IV-1508.201977.8% IV-1612.201984.7% IV-1711.201976.9% IV-1808.201975.8% IV-1906.201768.1%
IV-2007.201963.3% IV-2107.201971.1% IV-2210.201983.1% IV-2307.201959.2% IV-2405.201961.7% IV-2509.201753.9%
IV-2606.201987.8% IV-2705.201976.4% IV-2807.201978.6% IV-2908.201970.8% IV-3004.201958.3% IV-3107.201967.5%
 
Kaliningradskaya oblast
KA-0203.202086.4% KA-0311.201993.1% KA-0511.201996.7% KA-0612.201976.1% KA-0710.201982.5% KA-0810.201981.4%
KA-0911.201963.3% KA-1010.201986.7% KA-1110.201983.1% KA-1210.201968.9% KA-1308.201989.2% KA-1410.201975.6%
KA-1511.201986.1% KA-1602.202076.1% KA-1712.201975.3% KA-1810.201971.1% KA-1912.201981.1% KA-2010.201993.9%
KA-2110.201973.9% KA-2210.201976.9% KA-2312.201997.5% KA-2410.201978.3% KA-2510.201976.7% KA-2608.201964.7%
 
Republic of Kabardino-Balkaria
KB-0102.202050.8% KB-0202.202054.7% KB-0309.201867.2% KB-0409.201852.8% KB-0508.201986.1% KB-0609.201852.5%
KB-0709.201859.2% KB-0809.201850.8% KB-0909.201856.7% KB-1009.201873.6% KB-1109.201860.3% KB-1209.201842.5%
KB-1305.201989.4% 
 
Republic of Karachaevo-Cherkessia
KC-0110.201997.8% KC-0209.201977.8% KC-0309.201971.4% KC-0411.201985.6% KC-0506.201989.2% KC-0609.201968.9%
KC-0703.202079.7% KC-0809.201973.9% KC-0903.202082.8% KC-1012.201968.6% KC-1103.202071.1% KC-1210.201969.2%
 
Kemerovskaya oblast
KE-0108.201990.0% KE-0211.201958.3% KE-0308.201991.4% KE-0411.201996.9% KE-0503.202081.9% KE-0605.201965.3%
KE-0708.201845.3% KE-0808.201963.3% KE-0906.201987.5% KE-1003.202077.5% KE-1108.201968.6% KE-1208.201995.6%
KE-1308.201980.8% KE-1408.201856.4% KE-1503.202083.6% KE-1608.201976.1% KE-1703.202041.4% KE-1811.201949.7%
KE-1908.201979.2% KE-2011.201970.8% KE-2108.201975.0% KE-2208.201973.9% KE-2308.201980.8% KE-2402.201945.3%
KE-2503.201850.0% KE-2603.20206.7% KE-2708.201957.5% KE-2802.202091.9% KE-2908.201960.6% KE-3008.201986.4%
KE-3108.201968.6% KE-3208.201983.1% KE-3311.201959.7% KE-3411.201961.1% KE-3508.201985.8% KE-3603.20203.3%
KE-3708.201967.8% KE-3808.201963.3% KE-3911.201974.7% KE-4002.201975.6% KE-4107.201862.5% KE-4201.202079.7%
KE-4308.201982.8% KE-4408.201973.1% KE-4507.201986.7% KE-4607.201989.2% KE-4707.201968.1% KE-4808.201988.6%
KE-5203.202019.4% KE-5301.202029.2% 
 
Kaluzhskaya oblast
KG-0111.201984.4% KG-0211.201967.8% KG-0311.201976.9% KG-0610.201977.5% KG-0711.201983.6% KG-0811.201971.1%
KG-0911.201987.5% KG-1003.202074.2% KG-1102.202082.2% KG-1208.201969.2% KG-1312.201994.2% KG-1411.201963.3%
KG-1511.201966.9% KG-1611.201977.8% KG-1706.201961.9% KG-1811.201972.2% KG-1912.201979.7% KG-2001.202076.4%
KG-2108.201962.8% KG-2211.201960.8% KG-2308.201983.3% KG-2411.201965.0% KG-2511.201955.8% KG-2609.201980.6%
KG-2708.201756.4% KG-2808.201966.4% KG-2908.201969.2% KG-3011.201978.6% 
 
Kirovskaya oblast
KI-0112.201997.2% KI-0202.201951.9% KI-0302.201985.3% KI-0412.201961.1% KI-0508.201757.8% KI-0610.201957.5%
KI-0708.201971.9% KI-0811.201982.2% KI-0906.201955.6% KI-1003.201735.6% KI-1108.201968.6% KI-1209.201957.8%
KI-1309.201754.7% KI-1402.201860.8% KI-1508.201755.6% KI-1608.201973.1% KI-1709.201955.0% KI-1806.201969.2%
KI-1909.201968.3% KI-2011.201980.6% KI-2106.201982.8% KI-2209.201975.0% KI-2306.201976.1% KI-2402.202057.5%
KI-2508.201886.9% KI-2601.202076.7% KI-2709.201760.3% KI-2809.201964.7% KI-2909.201995.6% KI-3008.201984.2%
KI-3105.201855.0% KI-3205.201975.3% KI-3308.201880.0% KI-3406.201956.1% KI-3502.202041.1% KI-3611.201963.3%
KI-3706.201971.4% KI-3808.201993.1% KI-3906.201955.3% KI-4009.201969.4% KI-4107.201954.4% KI-4209.201954.7%
KI-4312.201784.4% KI-4409.201958.3% KI-4506.201958.3% KI-4601.202077.2% KI-4706.201960.6% KI-4807.201953.3%
 
Krasnoyarsk Kraj
KK-0110.201998.1% KK-0212.201965.8% KK-0308.201971.1% KK-0408.201981.1% KK-0511.201954.2% KK-0601.202078.3%
KK-0708.201981.7% KK-0801.202098.3% KK-0912.201976.9% KK-1011.201963.9% KK-1103.202086.7% KK-1203.201951.4%
KK-1511.201997.8% KK-1612.201981.9% KK-1702.201975.8% KK-1812.201979.7% KK-1909.201981.1% KK-2011.201960.8%
KK-2107.201857.2% KK-2209.201992.5% KK-2307.201864.4% KK-2401.202088.6% KK-2502.202067.2% KK-2602.202073.9%
KK-2707.201856.9% KK-2808.201979.2% KK-2908.201994.4% KK-3008.201858.1% KK-3108.201961.4% KK-3207.201861.7%
KK-3308.201999.7% KK-3408.201881.7% KK-3507.201877.8% KK-3607.201870.8% KK-3710.201975.6% KK-3808.201858.1%
KK-3908.201860.3% KK-4008.201982.5% KK-4107.201870.3% KK-4212.201963.6% KK-4308.201974.7% KK-4408.201985.6%
KK-4501.202072.2% KK-4608.201981.7% KK-4709.201882.8% KK-4808.201958.3% KK-4903.201982.8% KK-5010.201979.7%
KK-5101.202084.4% KK-5207.201854.4% KK-5308.201858.3% KK-5408.201992.8% KK-5508.201869.4% KK-5611.201963.1%
KK-5701.202068.9% KK-5807.201851.9% KK-5908.201853.6% KK-6006.201964.7% KK-6101.201980.3% KK-6208.201984.7%
KK-6307.201862.8% KK-6409.201880.6% KK-6508.201999.4% KK-6611.201999.7% KK-6712.201864.4% KK-6807.201854.2%
KK-70-- KK-71-- 
 
Republic of Karelia
KL-0101.202071.7% KL-0407.201961.9% KL-0703.202085.6% KL-0805.201976.1% KL-1005.201961.4% KL-1105.201985.3%
KL-1205.201972.5% KL-1302.202086.4% KL-1407.201978.1% KL-1505.201978.1% KL-1607.201962.5% KL-1706.201979.7%
KL-1806.201976.1% KL-1903.202096.4% KL-2001.202083.3% KL-2108.201977.5% KL-2205.201966.9% KL-2308.201979.7%
 
Republic of Kalmykia
KM-0110.201970.0% KM-0208.201786.7% KM-0310.201979.2% KM-0410.201971.7% KM-0510.201980.6% KM-0610.201972.8%
KM-0710.201970.8% KM-0810.201981.4% KM-0910.201969.4% KM-1010.201990.6% KM-1110.201982.2% KM-1210.201989.4%
KM-1310.201978.9% KM-1410.201988.6% 
 
Kurganskaya oblast
KN-0108.201998.1% KN-0208.201975.3% KN-0312.201953.9% KN-0407.201965.3% KN-0507.201980.8% KN-0607.201875.3%
KN-0707.201860.8% KN-0808.201975.0% KN-0907.201863.6% KN-1007.201978.3% KN-1108.201857.5% KN-1207.201982.5%
KN-1307.201982.2% KN-1405.201985.0% KN-1505.201969.2% KN-1607.201870.6% KN-1707.201855.0% KN-1807.201847.2%
KN-1907.201938.6% KN-2009.201972.5% KN-2107.201979.4% KN-2202.202068.9% KN-2305.201983.9% KN-2407.201983.3%
KN-2505.201990.8% KN-2608.201980.3% 
 
Republic of Komi
KO-0102.202094.7% KO-0202.202089.7% KO-0302.202047.5% KO-0406.201866.9% KO-0512.201968.9% KO-0608.201983.6%
KO-0701.202064.7% KO-0802.202074.7% KO-0901.202076.4% KO-1012.201970.3% KO-1107.201970.0% KO-1203.202067.5%
KO-1302.202078.3% KO-1410.201966.4% KO-1507.201977.5% KO-1612.201949.4% KO-1701.202058.6% KO-1811.201969.2%
KO-1910.201548.9% KO-2006.201723.3% 
 
Krasnodarsky Kraj
KR-0110.201983.1% KR-0202.202096.4% KR-0308.201989.7% KR-0408.201969.7% KR-0508.201970.6% KR-0611.201978.6%
KR-0710.201991.1% KR-0801.202095.0% KR-0901.202095.6% KR-1001.202078.9% KR-1101.202080.3% KR-1208.201998.6%
KR-1301.202085.3% KR-1508.201995.0% KR-1602.202094.7% KR-2409.201985.0% KR-2607.201986.1% KR-2702.202078.6%
KR-2809.201996.7% KR-2908.201968.1% KR-3011.2019100.0% KR-3111.201964.2% KR-3210.201983.1% KR-3312.201986.4%
KR-3408.201976.4% KR-3508.201980.3% KR-3601.202080.3% KR-3712.201982.2% KR-3801.202086.9% KR-3901.202084.4%
KR-4009.201981.1% KR-4112.201968.3% KR-4208.201974.7% KR-4310.201984.2% KR-4408.201763.9% KR-4509.201978.9%
KR-4602.202084.2% KR-4710.201984.2% KR-4806.201780.3% KR-4908.201979.2% KR-5008.201983.9% KR-5109.201973.9%
KR-5208.201981.9% KR-5312.201955.6% KR-5408.201962.5% KR-5508.201995.3% KR-5608.201988.6% KR-5710.201992.2%
KR-5803.202096.1% KR-5901.202081.1% KR-6008.201991.7% KR-6108.201998.3% KR-6509.201976.1% KR-6609.201980.8%
 
Kostromskaya oblast
KS-0112.201990.6% KS-0211.201861.9% KS-0311.201860.0% KS-0408.201971.9% KS-0505.201963.6% KS-0601.202060.8%
KS-0711.201860.3% KS-0812.201989.7% KS-0911.201866.1% KS-1011.201873.6% KS-1106.201961.7% KS-1211.201866.7%
KS-1306.201968.6% KS-1411.201881.9% KS-1512.201981.1% KS-1601.202078.6% KS-1701.201875.6% KS-1805.201974.7%
KS-1905.201963.1% KS-2011.201859.4% KS-2101.202075.8% KS-2206.201965.3% KS-2311.201870.6% KS-2406.201953.6%
KS-2511.201862.2% KS-2606.201947.8% KS-2705.201975.8% KS-2811.201872.8% KS-2911.201867.2% KS-3011.201858.9%
KS-3111.201868.3% KS-3209.201969.2% 
 
Kamchatskaya oblast
KT-0108.201988.1% KT-0203.202011.9% KT-0312.201948.9% KT-0409.201717.2% KT-0508.20079.7% KT-0610.201953.9%
KT-0708.20077.8% KT-0809.201513.9% KT-0908.201671.9% KT-1008.201941.9% KT-1109.201563.9% KT-1206.201968.6%
KT-1309.201575.8% KT-1409.201871.1% 
 
Kurskaya oblast
KU-0108.201853.6% KU-0208.201972.5% KU-0302.202087.8% KU-0410.201978.3% KU-0511.201966.4% KU-0608.201955.3%
KU-0707.201978.3% KU-0812.201961.4% KU-0910.201973.9% KU-1010.201980.6% KU-1107.201974.2% KU-1208.201975.0%
KU-1308.201975.3% KU-1408.201958.6% KU-1502.202059.7% KU-1608.201963.6% KU-1709.201977.8% KU-1807.201988.6%
KU-1908.201965.6% KU-2009.201974.7% KU-2107.201958.3% KU-2207.201963.6% KU-2307.201988.3% KU-2408.201968.1%
KU-2504.201752.8% KU-2606.201753.1% KU-2708.201992.8% KU-2806.201648.6% KU-2906.201646.9% KU-3010.201963.1%
KU-3107.201958.9% KU-3208.201988.1% KU-3309.201974.7% KU-3406.201640.3% KU-3501.202084.4% 
 
Leningradskaya oblast
LO-1603.202083.6% LO-2008.201982.5% LO-2103.202083.3% LO-2208.201993.9% LO-2303.202095.3% LO-2403.202096.1%
LO-2503.202084.4% LO-2602.202092.8% LO-2711.201982.2% LO-2803.202098.1% LO-2908.201988.9% LO-3003.202098.6%
LO-3103.202096.7% LO-3208.201982.2% LO-3301.202096.4% LO-3411.201967.2% LO-3511.201980.8% LO-3603.202090.8%
 
Lipetskaya oblast
LP-0111.201968.6% LP-0211.201970.8% LP-0311.201968.6% LP-0412.201963.9% LP-0507.201955.3% LP-0601.202071.4%
LP-0711.201994.2% LP-0802.202081.7% LP-0902.202048.9% LP-1007.201966.4% LP-1112.201960.3% LP-1208.201978.3%
LP-1309.201983.1% LP-1407.201963.1% LP-1507.201956.1% LP-1608.201968.6% LP-1707.201961.7% LP-1803.202090.3%
LP-1908.201972.2% LP-2005.201744.7% LP-2108.201968.3% LP-2209.201991.7% LP-2308.201983.1% 
 
City of Moscow
MA-0112.201997.2% MA-0201.202095.3% MA-0308.201988.9% MA-0411.201997.2% MA-0502.202090.6% MA-0612.201977.2%
MA-0701.202090.0% MA-0802.202096.7% MA-0901.202096.9% MA-1001.202092.2% MA-1102.202081.9% MA-1208.201991.9%
 
Republic of Mordovia
MD-0107.201860.0% MD-0207.201970.0% MD-0301.202064.4% MD-0403.202028.9% MD-0503.202022.5% MD-0601.201764.4%
MD-0701.201755.8% MD-0801.202050.0% MD-0908.201980.6% MD-1008.201759.2% MD-1108.201981.9% MD-1212.201983.1%
MD-1301.201949.7% MD-1406.201865.0% MD-1508.201970.0% MD-1601.201760.8% MD-1703.202090.8% MD-1808.201762.5%
MD-1906.201856.4% MD-2008.201984.4% MD-2108.201982.2% MD-2201.202096.1% MD-2312.201950.3% MD-2409.201847.5%
MD-2509.201979.4% MD-2609.201664.2% MD-2708.201982.2% 
 
Magadanskaya oblast
MG-0103.202089.7% MG-0203.202061.9% MG-0307.200936.9% MG-0403.201718.6% MG-0508.201538.1% MG-0601.202044.4%
MG-0705.201361.1% MG-0808.201227.2% MG-0907.201520.0% 
 
Moscowskaya oblast
MO-0103.202094.4% MO-0201.202069.4% MO-0308.201976.4% MO-0407.201964.4% MO-0602.202073.1% MO-0802.202057.5%
MO-0912.201996.9% MO-1002.202077.5% MO-1303.202091.7% MO-1408.201988.6% MO-1603.202084.2% MO-2108.201994.2%
MO-2203.202095.8% MO-2302.202078.1% MO-2409.201971.9% MO-2502.202074.2% MO-2612.201967.5% MO-2712.201873.3%
MO-2812.201990.3% MO-3411.201995.3% MO-3603.202095.3% MO-3712.201992.5% MO-3912.201970.3% MO-4111.201961.4%
MO-4208.201973.3% MO-4402.202095.3% MO-4803.202066.1% MO-4911.201981.7% MO-5011.201958.3% MO-5201.201978.3%
MO-5411.201986.1% MO-5609.201973.9% MO-5812.201970.8% MO-5912.201976.9% MO-6001.202096.4% MO-6207.201978.1%
MO-6304.201872.2% MO-6403.202088.9% MO-6508.201979.4% MO-6611.201993.6% MO-6810.201985.8% MO-6901.202080.3%
MO-7006.201969.7% MO-7102.202084.7% MO-7202.202073.3% MO-7303.202070.6% MO-7402.202088.3% MO-7502.202092.8%
MO-7602.202087.2% MO-7701.202087.8% MO-7807.201963.6% MO-8011.201980.3% MO-8203.202092.5% MO-8303.202092.5%
MO-8410.201973.1% MO-8510.201986.9% MO-8608.201974.7% MO-8811.201982.8% MO-8903.202085.6% MO-9011.201991.9%
MO-9208.201968.1% MO-9306.201975.6% MO-9411.201992.5% MO-9501.202087.8% 
 
Republic of Marij-El
MR-0112.201983.3% MR-0202.202081.9% MR-0309.201642.2% MR-0407.201971.1% MR-0508.201965.0% MR-0603.202089.7%
MR-0706.201963.9% MR-0809.201959.4% MR-0909.201961.7% MR-1011.201968.3% MR-1108.201968.1% MR-1209.201952.5%
MR-1310.201940.6% MR-1409.201640.0% MR-1509.201649.2% MR-1609.201964.7% MR-1706.201949.7% 
 
Murmanskaya oblast
MU-0101.202063.6% MU-0208.201771.1% MU-0302.202068.6% MU-0401.202021.9% MU-0508.201589.4% MU-0611.201845.0%
MU-0708.201437.5% MU-0810.201941.7% MU-0903.201732.2% MU-1002.202078.9% MU-1109.200913.1% MU-1307.201950.6%
MU-1610.201828.3% MU-1708.201990.8% MU-1808.201971.1% MU-1908.201765.0% MU-2007.201649.4% MU-2107.201721.9%
MU-2208.201972.2% 
 
Nizhegorodskaya oblast
NN-0103.202085.0% NN-0208.201964.7% NN-0303.202088.6% NN-0407.201967.8% NN-0509.201972.2% NN-0601.202072.5%
NN-0702.202088.6% NN-0811.201972.5% NN-0908.201961.1% NN-1510.201987.8% NN-1912.201953.3% NN-2001.202092.8%
NN-2101.202092.5% NN-2206.201981.9% NN-2308.201977.8% NN-2408.201956.7% NN-2509.201965.0% NN-2608.201964.2%
NN-2709.201962.8% NN-2803.202084.7% NN-2909.201946.7% NN-3006.201976.4% NN-3109.201950.8% NN-3209.201979.2%
NN-3309.201991.9% NN-3402.201850.0% NN-3511.201964.2% NN-3609.201960.8% NN-3708.201962.5% NN-3807.201991.4%
NN-3909.201956.1% NN-4008.201981.7% NN-4109.201964.2% NN-4208.201851.7% NN-4309.201975.0% NN-4408.201959.7%
NN-4509.201983.3% NN-4605.201973.3% NN-4708.201984.2% NN-4802.201853.1% NN-4906.201971.9% NN-5008.201990.0%
NN-5108.201970.3% NN-5209.201985.0% NN-5308.201955.0% NN-5408.201977.8% NN-5507.201976.1% NN-5608.201959.2%
NN-5708.201968.6% NN-5807.201983.3% NN-5907.201964.4% NN-6002.201743.3% NN-6107.201962.8% NN-6207.201964.7%
NN-6307.201963.9% NN-6407.201963.1% NN-6507.201963.3% NN-6608.201971.1% NN-6707.201964.7% 
 
Nenetsky Autonomous Okrug
NO-0106.201657.5% NO-0208.201999.4% 
 
Novosibirskaya oblast
NS-0111.201983.1% NS-0201.202086.7% NS-0308.201974.7% NS-0408.201987.8% NS-0505.201968.3% NS-0608.201973.9%
NS-0708.201979.4% NS-0808.201985.0% NS-0908.201861.7% NS-1008.201962.8% NS-1107.201867.2% NS-1203.202096.4%
NS-1308.201983.9% NS-1409.201967.8% NS-1511.201977.8% NS-1607.201972.2% NS-1712.201992.5% NS-1809.201865.6%
NS-1907.201882.2% NS-2008.201971.9% NS-2112.201997.2% NS-2207.201976.7% NS-2307.201875.3% NS-2403.202096.1%
NS-2507.201860.3% NS-2609.201967.5% NS-2709.201974.2% NS-2808.201990.0% NS-2909.201998.9% NS-3007.201875.0%
NS-3103.202070.8% NS-3209.201963.1% NS-3303.202095.0% NS-3409.201970.3% NS-3508.201986.7% NS-3602.202073.6%
NS-3707.201888.9% NS-3803.202087.5% NS-3907.201864.7% NS-4007.201882.8% NS-4103.202040.3% NS-4208.201973.6%
NS-4307.201861.1% NS-4403.202040.6% NS-4507.201881.1% NS-4603.202043.9% NS-4707.201873.6% 
 
Novgorodskaya oblast
NV-0101.202082.2% NV-0203.202038.6% NV-0303.202030.0% NV-0410.201977.2% NV-0503.202093.1% NV-0608.201992.8%
NV-0705.201969.2% NV-0805.201966.1% NV-0901.202077.5% NV-1010.201964.7% NV-1103.202076.1% NV-1205.201964.2%
NV-1305.201861.1% NV-1403.202085.8% NV-1503.202061.9% NV-1605.201973.1% NV-1712.201877.8% NV-1805.201960.8%
NV-1905.201970.8% NV-2012.201987.5% NV-2111.201842.2% NV-2205.201963.6% NV-2301.202093.6% NV-2403.202075.0%
 
Orenburgskaya oblast
OB-0109.201993.3% OB-0208.201983.6% OB-0307.201963.1% OB-0403.201859.4% OB-0506.201977.2% OB-0612.201970.0%
OB-0709.201987.2% OB-0802.20209.2% OB-0906.201876.7% OB-1008.201965.6% OB-1108.201748.1% OB-12--
OB-1306.201968.1% OB-1406.201968.1% OB-15-- OB-1603.20200.6% OB-1706.201873.6% OB-1804.201951.7%
OB-1901.202055.3% OB-2008.201755.8% OB-2106.201855.0% OB-2206.201980.3% OB-2306.201859.4% OB-2406.201976.9%
OB-2508.201974.4% OB-2608.201977.8% OB-2706.201953.9% OB-2808.201973.6% OB-2905.201965.8% OB-3003.202057.2%
OB-3106.201967.5% OB-3201.201964.7% OB-3303.202063.1% OB-3402.202073.6% OB-3507.201963.6% OB-3606.201972.8%
OB-3709.201998.1% OB-3808.201765.8% OB-3908.201986.7% OB-4006.201855.6% OB-4106.201981.1% OB-4208.201875.3%
OB-4306.201945.0% OB-4409.201978.6% OB-4501.202082.5% OB-4602.201970.0% OB-4702.201960.6% OB-4802.201980.0%
OB-4906.201854.7% OB-5006.201866.7% OB-5106.201963.3% OB-5201.202032.8% OB-5306.201968.3% 
 
Omskaya oblast
OM-0109.201994.4% OM-0210.201986.7% OM-0308.201989.7% OM-0407.201989.2% OM-0510.201997.8% OM-0601.202036.7%
OM-0702.202033.3% OM-0801.202032.5% OM-09-- OM-1001.202023.3% OM-1111.201997.8% OM-1205.201975.8%
OM-1309.201970.0% OM-1409.201970.8% OM-1506.201969.4% OM-1609.201978.1% OM-1702.202095.6% OM-1802.202057.2%
OM-1906.201984.7% OM-2008.201991.7% OM-2109.201985.8% OM-2209.201978.6% OM-2312.201965.0% OM-2412.201984.4%
OM-2501.202081.1% OM-2602.202077.8% OM-2709.201967.5% OM-2809.201984.7% OM-2906.201978.9% OM-3003.2020100.0%
OM-3109.201966.4% OM-3207.201955.6% OM-3310.201963.3% OM-3405.201976.9% OM-3505.201955.0% OM-3609.201990.8%
OM-3706.201961.1% OM-3807.201973.1% OM-3909.201990.8% OM-4006.201977.8% OM-4107.201970.8% OM-4207.201986.4%
 
Orlovskaya oblast
OR-0111.201970.8% OR-0208.201983.9% OR-0308.201981.7% OR-0403.202094.7% OR-0502.202068.6% OR-0612.201951.9%
OR-0708.201965.3% OR-0801.202070.6% OR-0902.202059.7% OR-1008.201975.0% OR-1102.201655.8% OR-1201.202076.1%
OR-1308.201969.2% OR-1401.202070.6% OR-1504.201760.3% OR-1606.201657.8% OR-1708.201996.7% OR-1811.201980.6%
OR-1906.201655.6% OR-2001.202080.0% OR-2106.201969.4% OR-2201.202082.8% OR-2308.201997.8% OR-2402.202071.9%
OR-2512.201980.3% OR-2606.201657.8% OR-2708.201977.2% OR-2807.201978.9% OR-2912.201974.2% OR-3009.201977.5%
 
Penzenskaya oblast
PE-0106.201962.8% PE-0209.201964.4% PE-0312.201963.9% PE-0408.201967.8% PE-0612.201995.0% PE-0806.201973.1%
PE-0908.201978.1% PE-1008.201760.0% PE-1105.201647.5% PE-1206.201872.5% PE-1306.201973.1% PE-1408.201868.9%
PE-1502.202076.4% PE-1601.202078.3% PE-1707.201871.4% PE-1812.201991.9% PE-1908.201960.0% PE-2001.202051.4%
PE-2212.201965.6% PE-2308.201950.3% PE-2408.201970.6% PE-2507.201860.6% PE-2607.201891.9% PE-2701.202068.3%
PE-2808.201959.4% PE-2908.201993.9% PE-3012.201952.5% PE-3112.201973.3% PE-3209.201989.4% PE-3302.202063.3%
PE-3402.201863.1% PE-3508.201833.1% PE-3608.201978.3% 
 
Primorsky Kraj
PK-0101.202037.8% PK-0210.201983.9% PK-0309.201985.8% PK-0410.201968.3% PK-0508.201983.6% PK-0603.202044.4%
PK-0701.202049.2% PK-0809.201632.5% PK-0904.201840.8% PK-1008.201856.9% PK-1101.202059.2% PK-1208.201975.6%
PK-1311.201978.6% PK-1403.202095.3% PK-1608.201760.3% PK-1703.202051.4% PK-1808.201950.8% PK-1910.201948.6%
PK-2012.201935.3% PK-2108.201948.3% PK-2208.201653.3% PK-2406.201935.3% PK-2502.202057.2% PK-2603.202043.9%
PK-2707.201640.6% PK-2811.201960.3% PK-2901.202048.6% PK-3003.201946.9% PK-3112.201939.7% PK-3209.201629.2%
PK-3402.202057.8% PK-3509.201770.8% PK-3606.201548.6% PK-3701.202053.6% PK-3806.201960.8% PK-3902.202079.7%
PK-4006.201551.1% 
 
Permskaya oblast
PM-0112.201968.3% PM-0209.201963.9% PM-0302.202082.5% PM-0408.201980.6% PM-0508.201881.9% PM-0601.202054.2%
PM-0702.202063.6% PM-0801.202070.0% PM-0903.202088.3% PM-1009.201976.4% PM-1112.201976.1% PM-1303.202051.7%
PM-1408.201983.1% PM-1501.202083.3% PM-1706.201960.8% PM-2002.202071.1% PM-2112.201957.8% PM-2208.201871.1%
PM-2308.201865.6% PM-2403.202063.9% PM-2502.202078.1% PM-2601.202066.7% PM-2704.201860.8% PM-2808.201758.1%
PM-2909.201980.8% PM-3010.201964.7% PM-3108.201880.0% PM-3211.201965.8% PM-3308.201970.8% PM-3402.202068.9%
PM-3502.202079.7% PM-3602.202080.3% PM-3708.201864.4% PM-3808.201867.2% PM-3903.202090.3% PM-4008.201855.3%
PM-4106.201976.4% PM-4202.202073.6% PM-4302.202067.5% PM-4410.201994.4% PM-4508.201873.9% PM-4609.201974.2%
PM-4702.202072.2% PM-4803.202075.8% PM-4903.201974.7% PM-5008.201973.1% PM-5103.202069.4% PM-5204.201855.8%
PM-5306.201973.1% PM-5406.201973.6% PM-5506.201974.7% PM-5606.201953.6% PM-5706.201968.9% PM-5806.201963.9%
 
Pskovskaya oblast
PS-0103.202086.4% PS-0209.201967.8% PS-0306.201970.0% PS-0409.201974.2% PS-0505.201978.3% PS-0611.201965.0%
PS-0711.201976.4% PS-0801.202090.6% PS-0909.201975.6% PS-1008.201862.5% PS-1109.201993.6% PS-1201.202082.5%
PS-1311.201970.0% PS-1401.202080.6% PS-1508.201995.8% PS-1609.201983.1% PS-1703.202090.0% PS-1807.201973.9%
PS-1911.201983.1% PS-2003.202088.9% PS-2109.201987.5% PS-2201.202082.2% PS-2301.202072.5% PS-2409.201970.0%
PS-2508.201983.9% PS-2609.201976.4% 
 
Ryazanskaya oblast
RA-0103.202095.0% RA-0203.202076.9% RA-0303.202072.8% RA-0403.202059.2% RA-0503.202080.6% RA-0603.202069.2%
RA-0706.201991.4% RA-0809.201976.7% RA-0908.201871.4% RA-1009.201970.6% RA-1109.201993.3% RA-1208.201979.7%
RA-1311.201861.1% RA-1407.201960.0% RA-1507.201968.9% RA-1611.201971.1% RA-1708.201870.0% RA-1807.201965.0%
RA-1906.201845.6% RA-2011.201867.5% RA-2110.201972.8% RA-2203.202089.2% RA-2306.201860.0% RA-2410.201937.8%
RA-2503.202085.0% RA-2607.201962.8% RA-2703.202074.7% RA-2808.201753.6% RA-2910.201866.9% RA-3003.202041.7%
RA-3108.201971.4% RA-3203.202076.4% 
 
Republic of Cremea
RK-0103.202099.2% RK-0203.202095.0% RK-0302.202096.4% RK-0403.202096.9% RK-0508.201875.3% RK-0604.201976.4%
RK-0711.201990.6% RK-0808.201994.2% RK-0912.201984.4% RK-1010.201984.7% RK-1102.202083.6% RK-1209.201997.8%
RK-1301.202093.3% RK-1403.202096.4% RK-1511.201991.4% RK-1604.201982.5% RK-1710.201986.9% RK-1809.201976.1%
RK-1908.201880.3% RK-2001.202091.9% RK-2108.201874.7% RK-2209.201983.1% RK-2305.201988.9% RK-2409.201994.4%
RK-2502.202088.9% RK-2608.201879.4% RK-2707.201988.3% 
 
Rostovskaya oblast
RO-0112.201985.3% RO-0203.202056.4% RO-0303.202070.6% RO-0403.202073.6% RO-0502.202066.1% RO-0601.202066.4%
RO-0711.201969.2% RO-0801.202083.3% RO-0908.201970.3% RO-1002.202096.4% RO-1201.202071.1% RO-1308.201990.8%
RO-1409.201976.1% RO-1508.201980.3% RO-1612.201981.9% RO-1910.201989.2% RO-2009.201976.7% RO-2210.201991.7%
RO-2308.201991.7% RO-2408.201985.8% RO-2501.202087.5% RO-2601.202060.3% RO-2701.202087.5% RO-2810.201972.5%
RO-2909.201946.7% RO-3007.201748.1% RO-3112.201969.7% RO-3208.201968.6% RO-3301.202094.7% RO-3410.201975.8%
RO-3507.201962.8% RO-3608.201972.5% RO-3708.201970.8% RO-3808.201989.7% RO-3908.201963.1% RO-4008.201770.0%
RO-4108.201995.8% RO-4210.201970.6% RO-4308.201854.4% RO-4410.201995.3% RO-4508.201994.7% RO-4608.201856.9%
RO-4709.201979.2% RO-4801.202082.8% RO-4908.201974.4% RO-5010.201962.2% RO-5102.202095.3% RO-5210.201973.1%
RO-5311.201995.6% RO-5410.201990.0% RO-5510.201980.3% RO-5601.202070.8% RO-5710.201977.2% RO-5808.201976.4%
RO-5910.201957.2% RO-6008.201979.2% RO-6108.201885.0% RO-6203.202086.7% RO-6312.201963.3% RO-6411.201967.8%
RO-6509.201995.0% RO-6610.201979.7% 
 
Saratovskaya oblast
SA-0102.202051.9% SA-0202.202078.9% SA-0312.201970.0% SA-0401.202087.2% SA-0502.201963.1% SA-0607.201766.4%
SA-1907.201756.7% SA-2008.201756.1% SA-2108.201967.5% SA-2212.201984.4% SA-2308.201992.2% SA-2408.201986.7%
SA-2505.201637.2% SA-2609.201989.2% SA-2709.201969.2% SA-2808.201871.4% SA-2901.202073.3% SA-3002.202077.8%
SA-3111.201982.8% SA-3208.201870.3% SA-3301.202084.7% SA-3409.201986.4% SA-3510.201980.0% SA-3608.201882.5%
SA-3709.201762.8% SA-3805.201963.6% SA-3909.201657.5% SA-4007.201760.8% SA-4105.201961.4% SA-4207.201744.2%
SA-4308.201995.6% SA-4407.201754.2% SA-4505.201985.3% SA-4608.201875.6% SA-4708.201756.4% SA-4802.202079.2%
SA-4907.201748.6% SA-5009.201988.9% SA-5108.201970.3% SA-5209.201968.9% SA-5301.202049.2% SA-5408.201870.3%
SA-5509.201990.3% SA-5610.201993.3% SA-5802.201881.7% 
 
City of Sevastopol
SE-0109.201993.3% SE-0209.201995.0% SE-0303.202092.2% SE-0403.202090.0% 
 
Sakhalinskaya oblast
SL-0108.201980.3% SL-1008.200630.8% SL-1108.201565.6% SL-1208.201743.6% SL-1311.201982.8% SL-1408.201981.7%
SL-1509.20099.4% SL-1608.201245.8% SL-1702.201740.0% SL-1809.200630.8% SL-1904.201837.2% SL-2006.201977.8%
SL-2108.201960.3% SL-2208.201163.6% SL-2303.201930.8% SL-2408.201751.7% SL-2508.201683.6% SL-2603.20063.3%
 
Smolenskaya oblast
SM-0108.201986.1% SM-0208.201987.2% SM-0312.201988.6% SM-0406.201978.9% SM-0507.201970.6% SM-0609.201961.7%
SM-0703.202090.3% SM-0808.201953.6% SM-0901.202065.8% SM-1008.201952.2% SM-1106.201976.1% SM-1208.201981.1%
SM-1308.201970.0% SM-1406.201981.9% SM-1506.201981.1% SM-1608.201968.3% SM-1704.201739.2% SM-1801.202079.4%
SM-1908.201991.1% SM-2006.201967.2% SM-2108.201969.2% SM-2208.201982.2% SM-2306.201869.2% SM-2408.201961.1%
SM-2509.201984.4% SM-2608.201962.2% SM-2704.201745.8% SM-2806.201967.8% SM-2906.201981.7% 
 
Republic of Northern Ossetia
SO-0103.202091.4% SO-0212.201965.0% SO-0302.202084.2% SO-0412.201997.2% SO-0508.201550.3% SO-0612.201748.3%
SO-0701.201444.4% SO-0808.201554.2% SO-0904.201748.3% SO-1012.201994.7% SO-1106.201966.9% SO-1212.201992.8%
 
City of St.-Petersburg
SP-0103.202096.9% SP-0203.202093.9% SP-0301.202085.3% SP-0403.202078.6% SP-0503.202086.7% SP-0601.202068.9%
SP-0703.202092.2% SP-0802.202076.9% SP-0903.202094.2% SP-1011.201978.9% SP-1203.202088.6% SP-1303.202080.3%
SP-1403.202085.0% SP-1603.202084.2% SP-1712.201996.9% SP-1803.202081.9% SP-1903.202094.2% SP-2003.202093.6%
 
Samarskaya oblast
SR-0107.201859.2% SR-0203.202096.7% SR-0307.201975.6% SR-0412.201878.6% SR-0507.201858.3% SR-0609.201982.5%
SR-0703.202065.3% SR-0807.201877.2% SR-0908.201984.7% SR-1008.201998.3% SR-1101.202074.4% SR-1206.201971.4%
SR-1309.201993.1% SR-1401.202067.5% SR-1508.201985.3% SR-1606.201973.9% SR-1711.201994.4% SR-1811.201953.1%
SR-1906.201981.7% SR-2008.201974.4% SR-2106.201856.1% SR-2206.201975.3% SR-2306.201970.8% SR-2408.201748.9%
SR-2508.201746.4% SR-2609.201861.9% SR-2705.201995.8% SR-2808.201876.9% SR-2909.201973.1% SR-3009.201970.8%
SR-3102.201976.9% SR-3208.201985.6% SR-3301.202074.4% SR-3405.201860.3% SR-3508.201866.9% SR-3610.201997.8%
SR-3706.201859.2% SR-3808.201873.6% SR-3909.201981.7% SR-4005.201971.1% SR-4109.201976.4% SR-4209.201993.9%
SR-4309.201977.2% SR-4401.202087.8% SR-4505.201850.3% SR-4603.201972.8% SR-4701.201868.9% 
 
Stavropolsky Kraj
ST-0110.201988.1% ST-0203.202089.4% ST-0309.201997.5% ST-0409.201973.3% ST-0501.202088.3% ST-0609.201884.7%
ST-0708.201966.1% ST-0806.201979.4% ST-0901.202069.7% ST-1112.201994.7% ST-1208.201995.3% ST-1301.202053.1%
ST-1411.201970.8% ST-1510.201975.3% ST-1602.202092.2% ST-1709.201959.2% ST-1809.201847.2% ST-1901.202073.3%
ST-2011.201977.2% ST-2111.201988.9% ST-2212.201983.9% ST-2310.201985.8% ST-2403.202088.1% ST-2511.201987.5%
ST-2609.201872.5% ST-2709.201868.3% ST-2809.201982.8% ST-2909.201875.8% ST-3010.201961.9% ST-3109.201845.6%
ST-3212.201953.9% ST-3308.201971.1% ST-3401.202092.8% ST-3509.201842.5% ST-3603.202065.8% ST-3710.201975.3%
ST-3803.202088.1% 
 
Sverdlovskaya oblast
SV-0103.202077.5% SV-0201.202085.3% SV-0308.201994.7% SV-0407.201891.7% SV-0502.202097.5% SV-0609.201990.8%
SV-0712.201997.5% SV-0803.202078.9% SV-0903.202088.3% SV-1008.201954.4% SV-1112.201972.8% SV-1208.201785.0%
SV-1308.201962.8% SV-1408.201873.1% SV-1512.201998.1% SV-1603.202086.7% SV-1712.201987.2% SV-1810.201985.8%
SV-1910.201975.0% SV-2012.201986.4% SV-2109.201791.9% SV-2202.202094.2% SV-2310.201761.9% SV-2412.201984.7%
SV-2511.201964.7% SV-2606.201982.8% SV-2703.202093.6% SV-2808.201993.1% SV-2907.201995.8% SV-3006.201983.3%
SV-3110.201963.3% SV-3203.202078.6% SV-3301.202071.9% SV-3408.201985.3% SV-3509.201994.2% SV-3606.201975.3%
SV-3703.202076.1% SV-3810.201969.7% SV-3906.201983.6% SV-4012.201757.5% SV-4108.201780.8% SV-4208.201872.8%
SV-4306.201882.2% SV-4501.202097.2% SV-4605.201976.9% SV-4705.201960.8% SV-4803.202095.6% SV-5103.202092.5%
SV-5212.201758.3% SV-5308.201983.6% SV-5403.202086.7% SV-5512.201975.8% SV-5611.201985.6% SV-5801.202094.2%
SV-6002.201982.8% SV-6112.201976.1% SV-6303.202059.4% SV-6405.201957.8% SV-6608.201994.4% SV-6705.201959.2%
SV-6912.201977.8% SV-7012.201989.4% SV-7108.201656.9% SV-7207.201990.8% SV-7408.201983.6% SV-7603.202080.0%
SV-7708.201768.9% SV-7803.202072.8% 
 
Republic of Tatarstan
TA-0106.201859.2% TA-0207.201853.6% TA-0303.202061.1% TA-0403.202053.3% TA-0502.202057.2% TA-0601.202075.3%
TA-0702.202080.6% TA-0802.202019.7% TA-09-- TA-1001.20208.1% TA-1103.20208.9% TA-1202.202020.3%
TA-1303.20206.9% TA-1402.202019.7% TA-1503.202047.5% TA-1608.201973.9% TA-1703.202018.1% TA-18--
TA-19-- TA-2008.201977.5% TA-2112.201987.2% TA-2205.201846.4% TA-2309.201866.1% TA-2408.201863.9%
TA-2512.201967.5% TA-2608.201871.9% TA-2706.201980.3% TA-2810.201971.1% TA-2912.201954.2% TA-3012.201990.3%
TA-3103.202068.1% TA-3212.201981.7% TA-3306.201954.2% TA-3402.202073.9% TA-3511.201984.7% TA-3606.201942.2%
TA-3709.201985.6% TA-3812.201979.4% TA-3911.201991.9% TA-4011.201970.6% TA-4112.201967.5% TA-4208.201959.2%
TA-4308.201982.2% TA-4404.201968.9% TA-4508.201872.8% TA-4605.201850.0% TA-4705.201861.4% TA-4805.201853.3%
TA-4902.202082.2% TA-5005.201853.3% TA-5107.201859.4% TA-5210.201973.9% TA-5308.201871.4% TA-5405.201850.0%
TA-5506.201845.8% TA-5612.201980.3% TA-5706.201972.2% TA-5808.201968.1% TA-5905.201858.1% TA-6005.201855.8%
TA-6101.202071.7% TA-6205.201856.4% TA-63-- 
 
Tambovskaya oblast
TB-0108.201992.5% TB-0203.202097.2% TB-0303.202091.4% TB-0411.201948.9% TB-0502.202070.3% TB-0611.201997.5%
TB-0706.201892.5% TB-0808.201991.4% TB-0901.202093.3% TB-1009.201973.9% TB-1109.201971.4% TB-1209.201988.9%
TB-1308.201978.6% TB-1406.201884.7% TB-1508.201973.6% TB-1611.201992.8% TB-1707.201973.9% TB-1808.201975.8%
TB-1906.201869.4% TB-2011.201980.8% TB-2111.201984.4% TB-2211.201983.3% TB-2306.201864.2% TB-2408.201981.7%
TB-2508.201987.8% TB-2612.201970.8% TB-2708.201989.7% TB-2804.201970.8% TB-2908.201995.3% TB-3007.201863.3%
TB-3106.201872.2% TB-3206.201855.8% 
 
Tul`skaya oblast
TL-0108.201980.3% TL-0210.201872.5% TL-0308.201983.1% TL-0407.201974.7% TL-0507.201991.1% TL-0807.201960.3%
TL-1111.201988.6% TL-1401.202077.2% TL-1508.201969.7% TL-1610.201979.2% TL-1711.201968.1% TL-1812.201980.3%
TL-1908.201976.7% TL-2010.201849.2% TL-2108.201989.4% TL-2201.202083.9% TL-2306.201759.2% TL-2407.201987.8%
TL-2511.201985.8% TL-2612.201978.6% TL-2703.202037.8% TL-2908.201973.1% TL-3001.202086.9% TL-3112.201985.3%
TL-3208.201976.4% TL-3311.201975.6% TL-3401.202075.0% TL-3501.202081.9% TL-3601.202088.6% TL-3706.201762.5%
TL-3804.201756.9% 
 
Tyumenskaya oblast
TN-0108.201997.8% TN-0201.202087.2% TN-0309.2019100.0% TN-0409.201979.4% TN-0507.201962.8% TN-0609.201958.9%
TN-0712.201967.2% TN-0809.201985.6% TN-0909.201983.6% TN-1007.201864.4% TN-1109.201975.3% TN-1209.201964.7%
TN-1309.201955.3% TN-1409.201980.6% TN-15-- TN-1609.201988.9% TN-1709.201989.4% TN-1812.201963.3%
TN-1909.201882.8% TN-2009.201977.8% TN-2109.201970.6% TN-2209.201962.2% TN-2309.201993.6% TN-2412.201987.2%
TN-2511.201960.6% TN-2609.201972.2% TN-2709.201964.7% TN-2811.201982.8% TN-2909.201979.4% TN-3012.201989.2%
 
Tomskaya oblast
TO-0108.201990.3% TO-0209.201969.4% TO-0308.201991.1% TO-0408.201970.0% TO-0708.201748.9% TO-0808.201976.7%
TO-0910.201748.3% TO-1002.201230.3% TO-1107.201969.2% TO-1208.201968.9% TO-1307.201943.1% TO-1407.201962.2%
TO-1501.202037.5% TO-1612.201836.7% TO-1702.202045.0% TO-1803.202039.2% TO-1907.201968.1% TO-2001.202047.5%
TO-2107.201966.9% TO-2208.201991.4% TO-2303.202097.8% TO-2401.202045.6% TO-2503.202073.3% 
 
Republic of Tuva
TU-0112.201991.7% TU-0209.201747.8% TU-0309.201756.7% TU-0409.201753.1% TU-0509.201753.1% TU-0609.201750.0%
TU-0709.201755.0% TU-0807.201773.3% TU-0909.201760.3% TU-1009.201763.1% TU-1109.201758.6% TU-1209.201759.4%
TU-1309.201754.7% TU-1405.201967.2% TU-1509.201758.1% TU-1609.201749.4% TU-1709.201765.0% TU-1809.201781.1%
TU-1907.200626.7% 
 
Tverskaya oblast
TV-0111.201993.9% TV-0211.201962.8% TV-0309.201995.6% TV-0408.201972.5% TV-0902.201965.6% TV-1303.202082.2%
TV-1410.201978.6% TV-1609.201976.9% TV-1710.201772.8% TV-1809.201971.1% TV-1912.201978.6% TV-2009.201859.2%
TV-2108.201886.9% TV-2209.201975.8% TV-2309.201987.8% TV-2407.201984.7% TV-2508.201982.5% TV-2606.201996.4%
TV-2706.201978.3% TV-2810.201765.0% TV-2906.201967.8% TV-3002.202081.9% TV-3106.201871.1% TV-3208.201970.6%
TV-3306.201968.3% TV-3410.201772.2% TV-3511.201971.4% TV-3606.201874.4% TV-3709.201988.6% TV-3809.201985.8%
TV-3901.202081.4% TV-4007.201769.2% TV-4108.201852.8% TV-4207.201981.9% TV-4306.201870.0% TV-4408.201981.1%
TV-4506.201871.9% TV-4606.201965.0% TV-4702.202086.7% TV-4810.201987.5% TV-4909.201980.3% TV-5006.201979.2%
TV-5109.201759.4% TV-5206.201648.3% TV-5306.201854.2% 
 
Republic of Udmurtia
UD-0111.201969.4% UD-0201.202083.3% UD-0308.201751.4% UD-0411.201967.8% UD-0510.201975.0% UD-0608.201986.7%
UD-0711.201983.3% UD-0805.201854.7% UD-0903.202072.5% UD-1005.201858.1% UD-1108.201986.9% UD-1208.201950.6%
UD-1309.201975.6% UD-1408.201973.1% UD-1505.201854.2% UD-1605.201963.6% UD-1712.201988.9% UD-1805.201979.2%
UD-1908.201944.4% UD-2005.201959.7% UD-2108.201751.1% UD-2205.201965.3% UD-2310.201960.6% UD-2405.201968.1%
UD-2508.201945.3% UD-2605.201972.5% UD-2705.201970.0% UD-2805.201980.8% UD-2905.201968.9% UD-3005.201975.3%
UD-3105.201954.7% UD-3205.201980.3% UD-3305.201946.7% UD-3408.201973.9% 
 
Ulyanovskaya oblast
UL-0108.201976.4% UL-0207.201855.0% UL-0301.201868.3% UL-0408.201886.9% UL-0608.201979.4% UL-0708.201986.7%
UL-0812.201988.1% UL-0902.201848.3% UL-1008.201976.9% UL-1108.201878.3% UL-1201.201851.9% UL-1308.201967.8%
UL-1408.201890.3% UL-1508.201973.3% UL-1608.201895.3% UL-1706.201976.7% UL-1809.201961.9% UL-1909.201971.4%
UL-2001.201865.8% UL-2102.202057.8% UL-2201.201851.7% UL-2308.201981.9% UL-2401.201861.7% UL-2508.201971.9%
UL-2612.201868.3% UL-2707.201885.3% UL-2801.201868.6% 
 
Volgogradskaya oblast
VG-0103.202091.7% VG-0210.201985.3% VG-0308.201973.3% VG-0408.201975.6% VG-0503.202096.7% VG-0603.202080.6%
VG-0712.201989.7% VG-0803.202071.1% VG-0912.201995.0% VG-1009.201994.7% VG-1102.202098.1% VG-1212.201959.7%
VG-1310.201966.7% VG-1401.201961.4% VG-1508.201991.4% VG-1611.201992.8% VG-1712.201765.8% VG-1809.201990.6%
VG-1901.202059.4% VG-2006.201946.4% VG-2110.201988.3% VG-2211.201993.9% VG-2301.202092.8% VG-2404.201843.9%
VG-2508.201745.0% VG-2608.201975.6% VG-2701.202089.7% VG-2808.201978.6% VG-2911.201993.6% VG-30--
VG-3112.201972.8% VG-3208.201870.8% VG-3310.201977.2% VG-3408.201975.0% VG-3508.201973.3% VG-3608.201990.8%
VG-3708.201880.3% VG-3807.201763.9% VG-3910.201989.4% VG-4001.202093.3% VG-4102.202091.9% VG-4208.201871.1%
VG-4310.201980.6% VG-4403.202095.6% VG-4510.201970.6% VG-4608.201866.7% 
 
Vladimirskaya oblast
VL-0101.202062.5% VL-0211.201969.2% VL-0306.201979.4% VL-0608.201986.9% VL-0712.201981.9% VL-0903.202079.4%
VL-1212.201987.2% VL-1308.201993.9% VL-1408.201968.6% VL-1505.201971.9% VL-1611.201869.2% VL-1703.202072.2%
VL-1808.201989.2% VL-1903.202075.8% VL-2002.201958.3% VL-2102.202080.8% VL-2206.201958.6% VL-2302.202082.8%
VL-2406.201967.5% VL-2509.201971.1% VL-2606.201974.7% VL-2706.201990.0% VL-2807.201888.3% 
 
Vologodskaya oblast
VO-0103.202098.9% VO-0203.20202.5% VO-0303.202016.4% VO-0407.201969.2% VO-0502.202084.4% VO-0607.201858.1%
VO-0705.201975.6% VO-0806.201979.4% VO-0907.201876.7% VO-1008.201970.8% VO-1107.201862.2% VO-1208.201983.6%
VO-1308.201987.2% VO-1405.201977.8% VO-1508.201971.9% VO-1608.201989.4% VO-1707.201856.4% VO-1807.201864.7%
VO-1907.201872.2% VO-2007.201857.2% VO-2103.202098.6% VO-2208.201968.3% VO-2307.201845.0% VO-2405.201986.1%
VO-2509.201979.7% VO-2608.201981.9% VO-2707.201957.8% VO-2808.201974.4% VO-2908.201990.8% VO-3008.201982.5%
 
Voronezhskaya oblast
VR-0112.201986.1% VR-0201.202095.0% VR-0301.202078.6% VR-0401.202067.2% VR-0512.201978.3% VR-0601.202085.6%
VR-0710.201993.6% VR-0911.201986.9% VR-1303.202071.4% VR-1401.202090.0% VR-1508.201989.2% VR-1702.202074.2%
VR-1808.201969.4% VR-1910.201988.6% VR-2010.201872.2% VR-2103.202090.6% VR-2201.202077.5% VR-2306.201975.3%
VR-2402.202067.2% VR-2501.202083.3% VR-2602.202087.2% VR-2707.201972.8% VR-2801.202089.2% VR-2906.201986.9%
VR-3011.201979.4% VR-3101.202091.1% VR-3203.202091.9% VR-3310.201974.7% VR-3405.201967.5% VR-3508.201985.0%
VR-3608.201990.3% VR-3709.201988.6% VR-3808.201965.3% VR-3902.202096.9% VR-4012.201980.3% VR-4111.201980.3%
VR-4203.202081.9% VR-4312.201985.3% VR-4407.201958.1% 
 
Republic of Yakutia
YA-0111.201997.5% YA-0607.20120.8% YA-0709.201874.4% YA-0805.201623.6% YA-0912.201949.4% YA-1004.201631.7%
YA-1107.201774.2% YA-1206.201452.8% YA-1306.20183.6% YA-1405.201844.4% YA-1511.201436.1% YA-1611.201353.1%
YA-1708.201717.5% YA-1808.201737.8% YA-1906.201713.3% YA-2006.201843.3% YA-2110.201998.9% YA-2206.200728.1%
YA-2311.201325.0% YA-2408.201780.8% YA-2506.201433.9% YA-2612.201462.2% YA-2707.201937.2% YA-2806.201551.1%
YA-2906.20070.6% YA-3006.201430.8% YA-3104.201445.6% YA-3203.201532.2% YA-3308.201745.0% YA-3403.201811.1%
YA-3503.202038.9% YA-3601.202053.1% YA-3708.201856.4% YA-3812.201374.4% YA-3908.201993.1% 
 
Yamalo-Nenetsky Autonomous Okrug
YN-0109.201682.8% YN-0205.201967.2% YN-0308.201650.0% YN-0408.201987.5% YN-0503.202021.4% YN-0603.202054.7%
YN-0702.201885.0% YN-0807.201339.4% YN-0912.201996.4% YN-1003.201880.0% YN-1110.201994.4% YN-1208.201993.3%
YN-1309.201574.7% YN-1408.201987.5% 
 
Yaroslavskaya oblast
YR-0109.201956.9% YR-0208.201874.7% YR-0308.201976.7% YR-0406.201863.1% YR-0502.202073.6% YR-0608.201982.8%
YR-0703.202078.6% YR-0801.20201.7% YR-0908.201991.9% YR-10-- YR-1103.20203.9% YR-1206.201875.6%
YR-1306.201865.0% YR-1406.201877.5% YR-1507.201973.6% YR-1605.201975.3% YR-1706.201862.5% YR-1806.201870.8%
YR-1908.201865.3% YR-2008.201977.8% YR-2105.201967.2% YR-2203.202091.4% YR-2307.201982.2% YR-2408.201991.7%
YR-2502.202073.9% YR-2607.201980.6% YR-2711.201978.6% YR-2808.201990.0% 
 
Zabajkal`sky Kraj
ZK-0110.201998.3% ZK-0208.201992.5% ZK-0308.201969.2% ZK-0408.201990.6% ZK-0802.202072.5% ZK-0908.201760.3%
ZK-1008.201758.1% ZK-1108.201959.4% ZK-1209.201759.2% ZK-1311.201886.4% ZK-1408.201742.5% ZK-1507.201988.9%
ZK-1608.201763.1% ZK-1708.201972.5% ZK-1803.202098.9% ZK-1908.201946.4% ZK-2008.201759.2% ZK-2108.201968.6%
ZK-2208.201956.7% ZK-2308.201761.7% ZK-2408.201757.2% ZK-2508.201753.1% ZK-2608.201956.7% ZK-2708.201760.0%
ZK-2808.201952.5% ZK-2908.201961.7% ZK-3008.201964.4% ZK-3108.201968.1% ZK-3208.201970.6% ZK-3302.202095.3%
ZK-3408.201848.9% ZK-3508.201964.4% ZK-3608.201947.5% ZK-3708.201861.1% ZK-3808.201762.5% ZK-3908.201751.4%
ZK-4108.201949.7% 
Какие регионы нужны 2500+ охотникам (наведите курсор мыши, чтобы получить список станций)

AL11 15 19 28 34 35 42 45 47 55 56 60 66 75
AM03 04 05 06 07 09 12 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
AO04 12
AR08 14 18 27 28 30 31
BA19 51
BO05 14
BR02 15
BU01 02 04 08 09 10 11 14 15 16 17 20 21
CB29 30 45
CK01 04 05 06 07
CN06 07 15 16 18 19 20 22 24
CU03 16 21 27
DA03 04 07 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 45 46 47 48 49 50 51 52 53
EA03 04 05
HA13
HK03 05 08 09 10 11 12 14 16 17 19 20 22 23 24 25 26 27
HM01 02 05 06 08 09 10 12 13 15 17 19
IN05 09
IR04 09 14 15 23 32 33 36 39 41 44 46 47 49 54
IV11 20 25
KB03 06 07 09 12
KE02 13 14 17 19 26 29 30 36 52 53
KI13 24 31 35 36
KK02 05 25 27 31 41 45 48 59 67 70 71
KL01 04 15 16
KM03
KN03 04 18 19
KO01 03 07 10 12 14 16 17 18 19 20
KR11 33 34 37 41 50 53 54
KS07 11
KT01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
KU01 05 06 07 25 28 29 34
LP02 10 11 15
MD04 05 15 18 19 23 24
MG02 03 04 05 06 07 08 09
MO03 82
MR05 08 13 14
MU01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 13 16 18 20 21 22
NN19 34 36 48 60 63
NO01
NS41 46
NV02 03 21
OB04 08 10 11 12 15 16 19 29 32 43 49 52
OM06 07 08 09 10 27 32 33
OR01 05 07 09 11 19
PE11 20 27 29
PK01 03 06 07 08 09 10 11 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 34 35 36 37 40
PM37 40 49 56
PS06 10 13
RA04 06 09 10 13 14 18 21 24 30
RO04 24 30 31 64 66
SA25 38 39 41 42 44 47
SL10 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26
SM10
SO01 02 03 05 06 07 08 09
SR01 04 05 07 08 14 17 34 38 39
ST05 18 25 31 32 35
SV01 02 10 37 40 52 67 71
TA02 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 22 29 60 63
TL04 22 27 37
TN15
TO07 09 10 13 15 16 17 18
TU02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 19
TV02 04 27 45
UD01 02 03 07 09 12
UL03 09 19
VG04 14 30 35 38
VO02 03 11
YA06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
YN02 03 05 06 07 08 13
YR01 08 10 11
ZK03 08 09 10 11 14 16 17 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 32 34 36 37 39
База данных: 20,796,875 (RDA x охотник x экспедиция)

Дата Позывной Районы Qsos Период Загрузчик
31.03.2020 UA9ZZ AL-52 565 22.03.2020 - 27.03.2020 RW6HKF
31.03.2020 UA9ZZ AL-52 502 21.03.2020 - 22.03.2020 RW6HKF
31.03.2020 RA3TQ NN-28 10722 20.01.1999 - 24.03.2020 RW6HKF
31.03.2020 UA3QQG VR-43 20 04.12.2019 - 05.12.2019 RW6HKF
31.03.2020 R3MW YR-05 16564 05.07.2010 - 29.03.2020 RW6HKF
31.03.2020 UA9SUV/8 YN-06 1176 23.02.2019 - 22.03.2020 RW0UM
31.03.2020 RN9N/M NS-41 55 29.03.2020 - 29.03.2020 RN9N
31.03.2020 RM8W BA-42 26 30.03.2020 - 31.03.2020 RM8W
31.03.2020 RN9N/M NS-44 211 28.03.2020 - 28.03.2020 RN9N
31.03.2020 RU5A MO-73 1117 21.03.2020 - 22.03.2020 RW0UM
30.03.2020 UB1QBM VO-02 30 03.02.2020 - 30.03.2020 RW1C
30.03.2020 RA4HHE SR-34 10 09.04.2013 - 17.04.2013 RA9DZ
30.03.2020 UB1QBM VO-02 29 03.02.2020 - 30.03.2020 RW1C
30.03.2020 RN9N/M NS-44 106 29.03.2020 - 29.03.2020 RN9N
30.03.2020 RN9N/M NS-24 106 29.03.2020 - 29.03.2020 RN9N
30.03.2020 RN9N/M NS-44 106 29.03.2020 - 29.03.2020 RN9N
30.03.2020 RN9N/M NS-24 106 29.03.2020 - 29.03.2020 RN9N
30.03.2020 RN9N/M NS-12 106 29.03.2020 - 29.03.2020 RN9N
30.03.2020 RN9N/M NS-33 306 29.03.2020 - 29.03.2020 RN9N
30.03.2020 R1BG SP-13 34 15.10.2018 - 30.10.2018 RW0UM
30.03.2020 RN9N/M NS-46 306 29.03.2020 - 29.03.2020 RN9N
30.03.2020 RN9N/M NS-12 54 29.03.2020 - 29.03.2020 RN9N
30.03.2020 RN9N/M NS-41 54 29.03.2020 - 29.03.2020 RN9N
30.03.2020 RN9N/M NS-24 110 28.03.2020 - 28.03.2020 RN9N
30.03.2020 RN9N/M NS-44 110 28.03.2020 - 28.03.2020 RN9N
30.03.2020 RN9N/M NS-41 290 28.03.2020 - 28.03.2020 RN9N
30.03.2020 RN9N/M NS-44 211 28.03.2020 - 28.03.2020 RN9N
30.03.2020 RN9N/M NS-24 149 28.03.2020 - 28.03.2020 RN9N
30.03.2020 RN9N/M NS-31 149 28.03.2020 - 28.03.2020 RN9N
30.03.2020 RN9N/M NS-46 88 28.03.2020 - 28.03.2020 RN9N
30.03.2020 RW0UM ZK-18 216 25.03.2020 - 29.03.2020 RW0UM
30.03.2020 R9UBE KE-05 1834 01.02.2020 - 29.03.2020 RW0UM
30.03.2020 RA3VFF VL-09 380 21.03.2020 - 22.03.2020 RW0UM
29.03.2020 RD1A LO-31 36 28.03.2020 - 29.03.2020 RD1A
29.03.2020 RD1A LO-31 753 28.03.2020 - 29.03.2020 RD1A
29.03.2020 RD1A/M SP-18 83 27.03.2020 - 29.03.2020 RD1A
29.03.2020 RD1A/M LO-31 63 29.03.2020 - 29.03.2020 RD1A
29.03.2020 RD1A/M SP-13 83 27.03.2020 - 29.03.2020 RD1A
29.03.2020 RD1A/M LO-25 63 29.03.2020 - 29.03.2020 RD1A
29.03.2020 R6PAQ CN-07 31 29.03.2020 - 29.03.2020 UA3SAQ
29.03.2020 R4PQ TA-61 32 05.01.2020 - 05.01.2020 UA9CGL
29.03.2020 RU9CK SV-16 340 18.01.2020 - 29.03.2020 RA9DF
29.03.2020 RU9CK SV-16 20 29.03.2020 - 29.03.2020 RA9DF
29.03.2020 R0LER PK-11 10 24.10.2019 - 26.10.2019 RA9DZ
29.03.2020 RM8W BA-42 71 26.03.2020 - 29.03.2020 RM8W
29.03.2020 RA3TQ NN-28 11 15.01.2020 - 15.01.2020 RW6HKF
29.03.2020 R6HV ST-38 77172 24.05.2018 - 29.03.2020 RW6HKF
29.03.2020 R1CF/M SP-01 131 29.03.2020 - 29.03.2020 R1CF
29.03.2020 R1CF/M SP-16 128 29.03.2020 - 29.03.2020 R1CF
29.03.2020 R4WAB UD-09 12206 28.02.2014 - 16.03.2020 RW0UM
29.03.2020 UD4W UD-09 569 19.03.2020 - 27.03.2020 RW0UM
29.03.2020 UA1TAN/M SP-17 112 12.08.2019 - 12.08.2019 RW6HKF
29.03.2020 UA1TAN/M SP-12 102 20.04.2019 - 22.09.2019 RW6HKF
29.03.2020 UA1TAN/M SP-05 55 12.08.2019 - 12.08.2019 RW6HKF
29.03.2020 UA1TAN/M NV-24 75 28.03.2020 - 28.03.2020 RW6HKF
29.03.2020 UA1TAN/M NV-14 132 30.06.2019 - 29.09.2019 RW6HKF
29.03.2020 UA1TAN/M NV-03 188 28.03.2020 - 28.03.2020 RW6HKF
29.03.2020 UA1TAN/M LO-28 151 09.03.2020 - 15.03.2020 RW6HKF
29.03.2020 UA1TAN/M LO-23 218 11.08.2019 - 22.09.2019 RW6HKF
29.03.2020 UA1TAN/M KL-12 2 22.07.2018 - 22.07.2018 RW6HKF
29.03.2020 RU6AX KR-02 28773 25.04.1973 - 24.02.2020 RW6HKF
29.03.2020 R6PAQ CN-07 34 04.01.2020 - 22.02.2020 UA9CGL
29.03.2020 R1BBL/M SP-01 123 28.03.2020 - 28.03.2020 R1BBL
29.03.2020 UB1QBM VO-02 5 27.03.2020 - 29.03.2020 UA9CGL
29.03.2020 R3MAJ YR-11 14 26.03.2020 - 28.03.2020 UA9CGL
29.03.2020 UA9XK/1 AR-30 55 18.08.2019 - 18.08.2019 RW0UM
28.03.2020 RN2F KA-02 1129 26.02.2020 - 28.03.2020 RN2F
28.03.2020 RC1Q VO-03 311 07.01.2020 - 27.03.2020 RM8W
28.03.2020 RU6K RK-01 3286 18.03.2020 - 25.03.2020 RW6HKF
28.03.2020 RG7K RK-04 1979 01.02.2020 - 26.03.2020 RW6HKF
28.03.2020 RV9WKT BA-36 8 05.01.2020 - 07.01.2020 RA9DZ
28.03.2020 RK4HM/P UL-18 206 06.09.2019 - 07.09.2019 UA9CGL
27.03.2020 UA9SVM OB-30 16 03.03.2020 - 07.03.2020 RA9DZ
27.03.2020 UA7Q IN-09 321 01.02.2020 - 29.02.2020 RW1C
27.03.2020 UB1QBM VO-02 13 09.03.2020 - 27.03.2020 UA9CGL
27.03.2020 R2PT TL-27 1599 04.01.2020 - 26.03.2020 UA3SAQ
27.03.2020 R1AV SP-12 27791 04.02.2018 - 26.03.2020 R1CF
26.03.2020 UA0CID/P HK-15 865 21.04.2014 - 22.07.2016 RA3R
26.03.2020 UA0CID/P HK-12 114 22.01.2019 - 02.07.2019 RA3R
26.03.2020 UA0CID/P HK-18 1914 13.06.2010 - 17.08.2019 RA3R
26.03.2020 UA0CID HK-06 18645 25.01.1991 - 24.03.2020 RA3R
26.03.2020 UB1QBM VO-02 9 09.03.2020 - 26.03.2020 UA9CGL
26.03.2020 R1BBL/M LO-25 106 25.03.2020 - 25.03.2020 R1BBL
26.03.2020 R1BBL/M LO-25 109 25.03.2020 - 25.03.2020 R1BBL
26.03.2020 R3MAJ YR-11 88 07.03.2020 - 26.03.2020 UA9CGL
26.03.2020 R3MAJ YR-11 84 21.02.2020 - 07.03.2020 UA9CGL
26.03.2020 R2HM/1 SP-04 101 18.03.2020 - 18.03.2020 RC7LI
26.03.2020 RD1A/M NV-05 356 24.03.2020 - 24.03.2020 RD1A
26.03.2020 RD1A/M NV-15 71 24.03.2020 - 24.03.2020 RD1A
26.03.2020 RD1A/M NV-11 31 24.03.2020 - 24.03.2020 RD1A
26.03.2020 RD1A/M NV-02 365 24.03.2020 - 24.03.2020 RD1A
26.03.2020 RD1A/M LO-28 24 24.03.2020 - 24.03.2020 RD1A
26.03.2020 RD1A/M NV-14 29 24.03.2020 - 24.03.2020 RD1A
26.03.2020 RD1A NV-05 356 24.03.2020 - 24.03.2020 RD1A
26.03.2020 RD1A LO-36 45 24.03.2020 - 24.03.2020 RD1A
26.03.2020 UA7Q IN-09 54 29.02.2020 - 20.03.2020 UA9CGL
26.03.2020 RD1A LO-24 1077 21.03.2020 - 22.03.2020 RD1A
26.03.2020 UA4CQN SA-47 14 27.05.2017 - 06.06.2017 RA9DZ
25.03.2020 RM9X KO-12 3125 29.12.2019 - 22.03.2020 RA9DZ
25.03.2020 UA3IKI TV-13 2447 09.01.2009 - 25.03.2020 R3IAE
Если загружаемый лог содержит только один район RDA, то введите
позывной экспедиции и номер района в соответствующие поля.


Если  загружаемый  лог содержит более одного района RDA,
оставьте поля для позывного и номера района пустыми.
Позывной и номер района RDA должны быть указаны в файле
лога в следующих полях ADIF:

   позывной в одном из STATION_CALLSIGN, OWNER_CALLSIGN, OPERATOR
   RDA в одном из MY_CITY, CNTY, MY_CNTY, MY_CNT, COMMENT, NOTES

Пароль
Позывной
RDA