UB5O | PE-18

Pos Call Date Mode

1 4X4JU 01.12.2015 CW
2 4Z5AV 28.11.2014 PH
3 DL3KVR 01.12.2015 CW
4 DM5MU 01.12.2015 CW
5 E77O 27.03.2015 PH
6 EA1DR 27.03.2015 PH
7 ES1BA 28.11.2014 PH
8 ES1IP 27.03.2015 PH
9 F6EYB 01.12.2015 CW
10 HA7PO 01.12.2015 CW
11 HA8EK 28.11.2014 PH
12 IK8DDN 01.12.2015 CW
13 IV3KKW 01.12.2015 CW
14 LY2BIS 27.03.2015 PH
15 LZ1HA 01.12.2015 CW
16 LZ1JZ 01.12.2015 CW
17 LZ1XZ 01.12.2015 CW
18 OK1APV 28.11.2014 PH
19 OK1DLA 28.11.2014 PH
20 OK1JKM 28.11.2014 PH
21 OM3CHR 27.03.2015 PH
22 OM3CND 01.12.2015 CW
23 OM3LO 28.11.2014 PH
24 OM7OM 01.12.2015 CW
25 R18KDR/6 01.12.2015 PH
26 R2ZBO 28.11.2014 PH
27 R2ZBY 01.12.2015 CW
28 R3AT 28.11.2014 PH
29 R3KDC 01.12.2015 PH
30 R3KO 01.12.2015 PH
31 R3ZL 28.11.2014 PH
32 R5QA 01.12.2015 PH
33 R6LZ 01.12.2015 CW
34 R7GA 01.12.2015 CW
35 R7KM 27.03.2015 PH
36 R7MC 01.12.2015 CW
37 R9AX 28.11.2014 PH
38 RA3BL 28.11.2014 PH
39 RA3QQ 01.12.2015 PH
40 RA3RGQ 27.03.2015 CW
41 RA6AR 28.11.2014 PH
42 RA6YJ 28.11.2014 PH
43 RA7KW 27.03.2015 PH
44 RA7T 01.12.2015 PH
45 RD0WA 27.03.2015 PH
46 RG5A 01.12.2015 CW
47 RK1PWA 27.03.2015 PH
48 RK3QWT 27.03.2015 CW
49 RK6ABM 27.03.2015 PH
50 RK6FH 28.11.2014 PH
51 RL3QHF 01.12.2015 PH
52 RN3QOP 01.12.2015 PH
53 RN9AOM 28.11.2014 PH
54 RU6LC 28.11.2014 PH
55 RU9CZ 28.11.2014 PH
56 RU9LB 27.03.2015 PH
57 RU9MS 27.03.2015 PH
58 RV6FN 27.03.2015 PH
59 RV9CQ 27.03.2015 PH
60 RW3DW 01.12.2015 CW
61 RW3QM 01.12.2015 CW|PH
62 RW9MJ 01.12.2015 CW
63 RX6AMV 27.03.2015 PH
64 RZ9AWA 27.03.2015 PH
65 RZ9OC 27.03.2015 PH
66 RZ9WJ 28.11.2014 PH
67 S52KM 28.11.2014 PH
68 S57T 01.12.2015 CW
69 SM7ZDI 01.12.2015 CW
70 SP4NKU 01.12.2015 CW|PH
71 SP5CCK 01.12.2015 CW
72 UA1OJL 27.03.2015 PH
73 UA2FT 01.12.2015 CW
74 UA3AAJ 28.11.2014 PH
75 UA3AKO 28.11.2014 PH
76 UA3U 01.12.2015 CW|PH
77 UA4CDT 01.12.2015 PH
78 UA4CTV 27.03.2015 CW|PH
79 UA6AVA 28.11.2014 PH
80 UA6BCN 27.03.2015 PH
81 UA6BKO 27.03.2015 PH
82 UA7T 27.03.2015 PH
83 UA9AFS 28.11.2014 PH
84 UA9CGL 01.12.2015 CW
85 UA9JFR 27.03.2015 PH
86 UA9MA 01.12.2015 CW
87 UA9OGF 27.03.2015 PH
88 UB5O 01.12.2015 PH
89 UR5IRM 01.12.2015 CW
90 UR5KYY/P 27.03.2015 PH
91 UR8QMK 28.11.2014 PH
92 US5MLG 28.11.2014 PH
93 US8IPF 28.11.2014 PH
94 UV5ERO 28.11.2014 PH
95 UV5QA 01.12.2015 PH
96 UY0CA 01.12.2015 CW
97 UY2ZZ 27.03.2015 PH
98 UY5FS 01.12.2015 CW
99 YL2TQ 27.03.2015 PH
100 YU7AU 27.03.2015 PH
101 YU7BB 28.11.2014 PH
102 YU7BCD 28.11.2014 PH

Back