UB5O | PE-12

Pos Call Date Mode

1 4L8A 28.11.2014 PH
2 4X4JU 01.12.2015 CW
3 4Z5AV 28.11.2014 PH
4 DC7DX 27.03.2015 PH
5 DF7UB 27.03.2015 PH
6 DK2AI 28.11.2014 PH
7 DL1NKS 28.11.2014 PH
8 E77O 27.03.2015 PH
9 EA1DR 28.11.2014 PH
10 F5FJ 27.03.2015 PH
11 HA0HH 01.12.2015 CW
12 HA7UW 28.11.2014 PH
13 HA8TI 27.03.2015 PH
14 IK0PRH/6 01.12.2015 CW
15 IV3KKW 28.11.2014 PH
16 LZ1HA 28.11.2014 PH
17 OH5ZZ 27.03.2015 PH
18 OK1DQP 01.12.2015 CW
19 OK1FJS 01.12.2015 CW
20 OK2SGY 28.11.2014 PH
21 OM3LO 28.11.2014 PH
22 R2EA 28.11.2014 PH
23 R3KO 01.12.2015 CW
24 R4CA 01.12.2015 CW
25 R5QA 01.12.2015 CW
26 R6LZ 01.12.2015 CW
27 R6YAB 27.03.2015 PH
28 R6YO 28.11.2014 PH
29 R7FK 28.11.2014 PH
30 R7GA 01.12.2015 CW
31 R7KM 27.03.2015 PH
32 R8XA 27.03.2015 PH
33 RA2FIX 28.11.2014 PH
34 RA3BL 28.11.2014 PH
35 RA3TEW 28.11.2014 PH
36 RA4AAJ 01.12.2015 CW
37 RA4PBM 28.11.2014 PH
38 RA6AR 27.03.2015 PH
39 RA6ATZ 01.12.2015 CW
40 RA9AJ 27.03.2015 PH
41 RD0WA 27.03.2015 PH
42 RG5A 01.12.2015 CW
43 RJ7A 01.12.2015 CW
44 RK1PWA 27.03.2015 PH
45 RL3QHF 01.12.2015 CW
46 RL4F 01.12.2015 CW
47 RL6MF 01.12.2015 CW
48 RM9RZ 27.03.2015 PH
49 RN3ZU 28.11.2014 PH
50 RN8W 27.03.2015 PH
51 RO7T 28.11.2014 PH
52 RU6UR 28.11.2014 PH
53 RU9SA 27.03.2015 PH
54 RV6ACC 28.11.2014 PH
55 RV6FN 27.03.2015 PH
56 RV6FQ 01.12.2015 CW
57 RV9CQ 01.12.2015 CW|PH
58 RV9DC 27.03.2015 PH
59 RW3DD 28.11.2014 PH
60 RX3AU 28.11.2014 PH
61 RX6AMV 01.12.2015 CW
62 RZ9WJ 28.11.2014 PH
63 RZ9WU 28.11.2014 PH
64 S51AP 28.11.2014 PH
65 SM5CAK 01.12.2015 CW
66 SM7ZDI 01.12.2015 CW
67 SP3EWP 27.03.2015 PH
68 SP4NKU 28.11.2014 PH
69 SP5DJQ 28.11.2014 PH
70 SP5GKN 01.12.2015 CW
71 UA0AAA 27.03.2015 PH
72 UA0BA 27.03.2015 PH
73 UA1OJL 27.03.2015 PH
74 UA1WA 27.03.2015 PH
75 UA3AAJ 28.11.2014 PH
76 UA3AKO 28.11.2014 PH
77 UA3U 01.12.2015 CW|PH
78 UA6FF 28.11.2014 PH
79 UA6XBV 27.03.2015 PH
80 UA7T 27.03.2015 PH
81 UA9ALE 01.12.2015 CW
82 UA9CGL 01.12.2015 CW
83 UA9MA 01.12.2015 CW
84 UB5O 01.12.2015 CW
85 UN7PGA 01.12.2015 CW
86 UN9LBZ 28.11.2014 PH
87 UR4BK 28.11.2014 PH
88 UR5ENA 27.03.2015 PH
89 UR5MCQ 28.11.2014 PH
90 UR5WX 27.03.2015 PH
91 UR7IP 28.11.2014 PH
92 UR9MB 28.11.2014 PH
93 US2ILS 28.11.2014 PH
94 US4AS 28.11.2014 PH
95 US5UO 28.11.2014 PH
96 US8IM 28.11.2014 PH
97 UT5VQ 28.11.2014 PH
98 UX7UN 01.12.2015 CW
99 UY2UR 01.12.2015 CW
100 UY2ZU 28.11.2014 PH
101 UY6IX 01.12.2015 CW
102 YL2NJ 28.11.2014 PH
103 YU7AU 27.03.2015 PH
104 YU7BCD 28.11.2014 PH

Back