UB5O | OR-17

Pos Call Date Mode

1 4X4JU 02.05.2016 CW|PH
2 4Z5AV 02.05.2016 CW|PH
3 9A2SW 02.05.2016 PH
4 9A3KS 02.05.2016 CW
5 DF7GK 02.05.2016 CW
6 DK2AI 02.05.2016 CW
7 DL3KVR 02.05.2016 CW
8 DL4CW 02.05.2016 CW
9 DL6AAF 02.05.2016 PH
10 DL6KVA 02.05.2016 CW
11 DL9MS 02.05.2016 CW
12 EA1DR 02.05.2016 PH
13 EA3DN 02.05.2016 PH
14 EI2CL 02.05.2016 PH
15 F5PJQ 02.05.2016 CW|PH
16 F6EYB 02.05.2016 PH
17 F6GCP 02.05.2016 CW
18 F6JCF 02.05.2016 PH
19 HA3HK 02.05.2016 CW
20 HA8EK 02.05.2016 CW
21 I0HQS 02.05.2016 PH
22 IK2IKW 02.05.2016 PH
23 IZ4IST 02.05.2016 PH
24 LZ1HA 02.05.2016 CW
25 LZ3SM 02.05.2016 PH
26 MK0BKV 02.05.2016 PH
27 OE9WGI 02.05.2016 CW
28 OK1APV 02.05.2016 CW
29 OM3CND 02.05.2016 CW
30 OM3DX 02.05.2016 CW
31 OM3LO 02.05.2016 CW
32 ON4AEF 02.05.2016 PH
33 ON4CN 02.05.2016 PH
34 PA1NL 02.05.2016 CW
35 R1OAI 02.05.2016 CW
36 R2ZBY 02.05.2016 CW
37 R4CA 02.05.2016 CW
38 R4CM 02.05.2016 CW
39 R4DD 02.05.2016 CW
40 R5QA 02.05.2016 PH
41 R6AC 02.05.2016 CW
42 R6LZ 02.05.2016 CW
43 R7GA 02.05.2016 CW
44 R7KM 02.05.2016 CW
45 R7MC 02.05.2016 CW
46 RA1OHX 02.05.2016 CW
47 RA3TIO 02.05.2016 CW
48 RA4C 02.05.2016 CW
49 RA6AR 02.05.2016 PH
50 RA6FCU 02.05.2016 CW
51 RA7E 02.05.2016 CW
52 RA9CMO 02.05.2016 CW
53 RA9DJ 02.05.2016 CW
54 RF9C 02.05.2016 CW
55 RG5A 02.05.2016 CW
56 RJ7A 02.05.2016 CW
57 RJ9M 02.05.2016 CW
58 RK3K 02.05.2016 CW
59 RK3Q 02.05.2016 CW
60 RK6ABM 02.05.2016 CW
61 RK7C 02.05.2016 PH
62 RL4F 02.05.2016 CW
63 RN2FA 02.05.2016 CW
64 RU4SO 02.05.2016 CW
65 RU6K 02.05.2016 CW
66 RU9CZ 02.05.2016 CW
67 RV6FN 02.05.2016 CW
68 RV9CQ 02.05.2016 CW
69 RV9DC 02.05.2016 CW
70 RW1C 02.05.2016 CW
71 RW2B 02.05.2016 CW
72 RW3O 02.05.2016 CW
73 RW3QM 02.05.2016 CW
74 RW3SY 02.05.2016 CW
75 RW4DD 02.05.2016 CW
76 RW4F 02.05.2016 CW
77 RW4HB 02.05.2016 CW
78 RW4HD 02.05.2016 CW
79 RW7B 02.05.2016 PH
80 RZ4I 02.05.2016 CW
81 S52KM 02.05.2016 CW
82 SM6BZV 02.05.2016 CW
83 SM7ZDI 02.05.2016 CW
84 SP4NKU 02.05.2016 CW
85 SP5CCK 02.05.2016 CW
86 SP7HOV 02.05.2016 CW
87 SV1QEK 02.05.2016 PH
88 UA1AJW 02.05.2016 CW
89 UA1ORK 02.05.2016 CW
90 UA2FF 02.05.2016 CW
91 UA3AAJ 02.05.2016 CW
92 UA3SAQ 02.05.2016 CW
93 UA3U 02.05.2016 CW
94 UA4HY 02.05.2016 CW
95 UA4NAL 02.05.2016 CW
96 UA4NBA 02.05.2016 CW
97 UA4NF 02.05.2016 CW
98 UA4UU 02.05.2016 CW
99 UA4YA 02.05.2016 CW
100 UA6F 02.05.2016 CW
101 UA9AFS 02.05.2016 CW
102 UA9CBR 02.05.2016 CW
103 UA9CGL 02.05.2016 CW
104 UA9OGF 02.05.2016 PH
105 UB5O 02.05.2016 PH
106 UN5P 02.05.2016 PH
107 UN7LZ 02.05.2016 CW
108 UN7PGA 02.05.2016 PH
109 UR7QC 02.05.2016 CW
110 UR7UD 02.05.2016 CW
111 UR9MB 02.05.2016 CW
112 UT2UZ 02.05.2016 CW
113 UX3HA 02.05.2016 CW
114 UX7UN 02.05.2016 CW
115 UY2UR 02.05.2016 CW
116 UY2ZZ 02.05.2016 CW
117 YU7AU 02.05.2016 PH
118 YU7BB 02.05.2016 PH
119 YU7BC 02.05.2016 PH
120 YU7BCD 02.05.2016 PH
121 YU7BM 02.05.2016 PH

Back