UB5O | KU-11

Pos Call Date Mode

1 4X4JU 12.02.2016 PH
2 4Z5AV 12.02.2016 PH
3 9A3KS 12.06.2016 CW
4 A4PCY 12.02.2016 PH
5 DK2AI 12.06.2016 CW|PH
6 DL4FDM 12.02.2016 PH
7 DL4MCF 13.06.2015 PH
8 DL5CT 13.06.2015 PH
9 DL6HRW 12.02.2016 CW
10 DL6KVA 12.06.2016 CW
11 DL7VOG 12.06.2016 CW|PH
12 DL9MS 12.02.2016 PH
13 EA3NT 12.06.2016 CW|PH
14 EI7CC 12.02.2016 PH
15 ES1BA 12.02.2016 PH
16 ES1IP 12.02.2016 PH
17 ES1TU 13.06.2015 PH
18 F6EYB 13.06.2015 PH
19 G4IWQ 12.02.2016 PH
20 HA7RY 12.06.2016 CW
21 I0KHY 12.02.2016 PH
22 I8QJU 12.02.2016 PH
23 IZ8LFI 12.02.2016 PH
24 LX1NO 12.06.2016 CW
25 LZ2HA 13.06.2015 PH
26 OE6FTE 13.06.2015 PH
27 OK1APV 12.02.2016 PH
28 OK1DLA 12.06.2016 CW|PH
29 OK1JKM 13.06.2015 PH
30 OK2HMS 12.02.2016 CW
31 OK7GU 13.06.2015 PH
32 R0QA 12.02.2016 PH
33 R1OAI 12.02.2016 PH
34 R2DW 13.06.2015 CW
35 R2ZBY 12.02.2016 CW|PH
36 R3AT 13.06.2015 CW
37 R4CEP 12.02.2016 PH
38 R5QA 12.02.2016 PH
39 R7MC 12.02.2016 CW
40 R8IA 12.02.2016 PH
41 R8XW 12.02.2016 PH
42 R9AX 12.06.2016 CW|PH
43 R9MJ 13.06.2015 PH
44 R9XM 12.02.2016 PH
45 RA1OHX 12.02.2016 PH
46 RA1OW 12.06.2016 CW
47 RA1QD 12.06.2016 CW
48 RA2FM 12.02.2016 PH
49 RA3LAL 13.06.2015 CW
50 RA3QTT 13.06.2015 CW
51 RA4C 12.02.2016 PH
52 RA4FEA 12.06.2016 CW
53 RA6ATZ 12.06.2016 CW
54 RA7E 12.02.2016 PH
55 RA9CMO 12.06.2016 CW
56 RA9DZ 12.02.2016 PH
57 RA9YA 13.06.2015 PH
58 RC4R 12.02.2016 PH
59 RD0WA 13.06.2015 PH
60 RJ9M 12.02.2016 PH
61 RK6ABM 12.06.2016 CW
62 RK6K 12.02.2016 PH
63 RK7T 12.06.2016 CW
64 RL4F 12.02.2016 PH
65 RM7M 12.06.2016 CW
66 RN2F 13.06.2015 PH
67 RU4SO 12.06.2016 CW|PH
68 RU6AV 12.06.2016 CW
69 RU9MS 12.02.2016 PH
70 RU9UC 12.02.2016 PH
71 RV1AP 12.02.2016 PH
72 RV1CC/M 13.06.2015 PH
73 RV3KS 13.06.2015 CW
74 RV6FN 12.06.2016 CW
75 RV9CQ 12.02.2016 CW
76 RV9DC 12.06.2016 CW|PH
77 RV9UCN 13.06.2015 PH
78 RW1C 12.06.2016 CW|PH
79 RW1CW 13.06.2015 PH
80 RW2B 12.02.2016 PH
81 RW3DD 13.06.2015 CW
82 RW3DW 13.06.2015 CW
83 RW3O 12.02.2016 CW
84 RW3QM 13.06.2015 CW
85 RW4HM 13.06.2015 CW
86 RW9WJ/4 13.06.2015 PH
87 RX6AMV 12.06.2016 CW
88 RX9CCJ 13.06.2015 PH
89 RZ9U 12.02.2016 PH
90 RZ9WU 13.06.2015 PH
91 SE2T 12.06.2016 CW
92 SM0CXS 12.06.2016 CW
93 SM2LIY 12.06.2016 CW
94 SM5DZJ 12.06.2016 CW
95 SM6BZV 12.06.2016 CW
96 SM7ZDI 12.06.2016 CW
97 SP5CCK 12.02.2016 CW
98 UA0ADX 12.02.2016 PH
99 UA1AAE 12.02.2016 PH
100 UA1OJL 12.06.2016 CW
101 UA1OJZ 12.02.2016 PH
102 UA1OLM 12.02.2016 CW
103 UA1WA 13.06.2015 PH
104 UA2FF 12.06.2016 CW|PH
105 UA3AAJ 13.06.2015 CW
106 UA3AKO 13.06.2015 CW
107 UA3RBS 12.02.2016 PH
108 UA3SAQ 13.06.2015 CW
109 UA3U 13.06.2015 PH
110 UA4CDT 12.02.2016 PH
111 UA4CTE 12.06.2016 CW
112 UA4HIP 13.06.2015 CW
113 UA4HY 12.02.2016 PH
114 UA4LDP 13.06.2015 PH
115 UA4NAL 13.06.2015 CW
116 UA4NBA 12.02.2016 PH
117 UA4NE 13.06.2015 CW|PH
118 UA4NF 12.06.2016 CW
119 UA4SJS 13.06.2015 PH
120 UA4YA 13.06.2015 CW|PH
121 UA6EED 12.02.2016 PH
122 UA8WAA/M 13.06.2015 PH
123 UA9AFS 13.06.2015 PH
124 UA9CGL 12.06.2016 CW
125 UA9DV 12.02.2016 PH
126 UA9FAR 13.06.2015 PH
127 UA9OGF 13.06.2015 PH
128 UA9UPC 12.02.2016 PH
129 UB4WAW 12.02.2016 PH
130 UB5O 12.02.2016 PH
131 UI8U 13.06.2015 PH
132 UN7CAW 12.02.2016 PH
133 UN7GAO 13.06.2015 PH
134 UN7LZ 12.06.2016 CW
135 UR5WX 12.02.2016 PH
136 UX7UN 12.06.2016 CW|PH
137 UY2UR 13.06.2015 PH
138 UY2ZZ 12.06.2016 CW
139 YO3YX 12.02.2016 PH
140 YT1NM 12.02.2016 PH
141 YU7AU 13.06.2015 PH
142 YU7BB 13.06.2015 PH
143 YU7BCD 13.06.2015 PH

Back