UB5O | KA-13

Pos Call Date Mode

1 4K9W 17.03.2016 CW
2 4X4JU 17.03.2016 CW|PH
3 4Z4DX 17.03.2016 CW
4 4Z5AV 20.03.2016 CW
5 DK2AI 20.03.2016 CW
6 DK6OK 20.03.2016 CW
7 DL1AI 20.03.2016 CW
8 DL1ASP 20.03.2016 CW
9 DL1AXX 20.03.2016 CW
10 DL5ZL 20.03.2016 CW
11 EA3DN 17.03.2016 CW
12 F6EYB 20.03.2016 CW
13 IK7XNF 17.03.2016 CW
14 IS0LYN 17.03.2016 CW
15 OH3GZ 20.03.2016 CW
16 OM3CND 20.03.2016 CW
17 R2ZBY 17.03.2016 CW
18 R3AT 17.03.2016 CW
19 R3DX 20.03.2016 PH
20 R3KO 20.03.2016 CW
21 R3WAK 20.03.2016 PH
22 R4AK 17.03.2016 PH
23 R4HBV/1 20.03.2016 PH
24 R5QA 20.03.2016 PH
25 R6DBE 20.03.2016 PH
26 R6FAA 20.03.2016 CW
27 R6LZ 20.03.2016 PH
28 R7BW 17.03.2016 CW
29 R7GA 17.03.2016 CW
30 R7MC 17.03.2016 CW
31 R9LM 20.03.2016 CW
32 R9OB 20.03.2016 PH
33 R9XM 17.03.2016 CW
34 RA0JBL 17.03.2016 PH
35 RA1OW 20.03.2016 CW
36 RA3SO 20.03.2016 PH
37 RA3VBA 20.03.2016 PH
38 RA3VMX 20.03.2016 PH
39 RA3XIC 20.03.2016 CW
40 RA4C 17.03.2016 CW
41 RA4FUP 20.03.2016 PH
42 RA6HN 17.03.2016 CW
43 RA6LEL 20.03.2016 PH
44 RA7E 20.03.2016 CW
45 RC7LE 20.03.2016 CW
46 RD0WA 17.03.2016 PH
47 RD3WH 20.03.2016 PH
48 RD7K 20.03.2016 CW
49 RD9CX 17.03.2016 CW
50 RG5A 20.03.2016 CW
51 RK3Q 20.03.2016 CW
52 RK7T 17.03.2016 CW
53 RL3QFW 20.03.2016 PH
54 RL4F 17.03.2016 CW
55 RN3QAX 20.03.2016 PH
56 RN3QEI 20.03.2016 PH
57 RN3YA 20.03.2016 PH
58 RN6AJ 17.03.2016 CW
59 RN6HGI 20.03.2016 PH
60 RN9RZ 17.03.2016 CW
61 RU0CZ 20.03.2016 CW
62 RU9MS 17.03.2016 PH
63 RV1HKE 20.03.2016 PH
64 RV6AVU 17.03.2016 CW
65 RV9CQ 17.03.2016 CW
66 RV9DC 17.03.2016 CW
67 RW1C 20.03.2016 CW
68 RW2B 17.03.2016 CW
69 RW3O 17.03.2016 CW
70 RW3QM 20.03.2016 CW
71 RW4CAH 20.03.2016 PH
72 RW4HM 17.03.2016 CW
73 RX7L 20.03.2016 PH
74 RX9CPQ 17.03.2016 CW
75 RZ4WZ 17.03.2016 CW
76 SM0CXS 20.03.2016 CW
77 SM7ZDI 20.03.2016 CW
78 SP5CCK 20.03.2016 CW
79 UA0QMI 17.03.2016 PH
80 UA1ODY 20.03.2016 CW
81 UA2AB 17.03.2016 CW
82 UA2FAK 17.03.2016 CW
83 UA3AAJ 20.03.2016 CW
84 UA3AKO 20.03.2016 CW
85 UA3DNH 20.03.2016 PH
86 UA3F 20.03.2016 PH
87 UA3IDK 20.03.2016 PH
88 UA3U 20.03.2016 CW
89 UA4NBA 17.03.2016 CW
90 UA4NF 17.03.2016 CW
91 UA4YA 17.03.2016 CW
92 UA6HGY 17.03.2016 CW
93 UA9AFS 17.03.2016 CW
94 UA9CGL 17.03.2016 CW
95 UA9OGF 17.03.2016 CW
96 UB3PAQ 20.03.2016 PH
97 UB5O 20.03.2016 PH
98 UD0A 20.03.2016 CW
99 UN0OA 17.03.2016 CW
100 UR3IOD 20.03.2016 PH
101 UR3PDJ 20.03.2016 CW
102 UR4LQO 20.03.2016 PH
103 UR4MLO 20.03.2016 PH
104 UR5ANO 20.03.2016 PH
105 UR5LGJ 20.03.2016 CW
106 US6UQ 20.03.2016 PH
107 UT3MY 20.03.2016 PH
108 UT7IP 20.03.2016 PH
109 UX2IM 20.03.2016 PH

Back