UA9CGL | PM-36

Pos Call Date Mode

1 4X4JU 31.07.2015 PH
2 4Z5TT 01.08.2013 PH
3 8S0C 01.08.2013 PH
4 9A2HF 28.07.2012 PH
5 9A3JB 01.08.2013 PH
6 9A3NM 05.08.2016 PH
7 CU3EJ 31.07.2015 PH
8 DF7UB 31.07.2015 PH
9 DH5VK 18.08.2017 PH
10 DK2AI 01.08.2013 PH
11 DL4MCF 01.08.2013 PH
12 DL5MG 01.08.2013 PH
13 DL7VOG 01.08.2013 PH
14 DL8KAC 31.07.2015 PH
15 DL8USA 05.08.2016 PH
16 DL9MS 05.08.2016 PH
17 E77O 02.08.2014 PH
18 EA1DR 18.08.2017 PH
19 EA3NT 02.08.2014 PH
20 EI7CC 05.08.2016 PH
21 EO15QRP 03.08.2013 CW
22 ER2RM 31.07.2015 PH
23 ER3MM 02.08.2014 PH
24 ER5DX 31.07.2015 PH
25 ES1BA 31.07.2015 PH
26 ES1IP 01.08.2013 PH
27 ES4RZ 02.08.2014 PH
28 F5IL 28.07.2012 PH
29 F6EYB 02.08.2014 PH
30 F6GCP 05.08.2016 PH
31 HA0HV 02.08.2014 PH
32 HA5FA 01.08.2013 PH
33 HA7UW 02.08.2014 PH
34 HA8EK 31.07.2015 PH
35 HA8IC 02.08.2014 PH
36 HA8TI 02.08.2014 PH
37 I2JSB 05.08.2016 PH
38 I2MQP 01.08.2013 PH
39 IK3OGN 28.07.2012 PH
40 IT9IYZ 28.07.2012 PH
41 IZ8XXE 31.07.2015 PH
42 LZ1HA 31.07.2015 PH
43 LZ2WNW 31.07.2015 PH
44 M0SFR 01.08.2013 PH
45 OH2NC 01.08.2013 PH
46 OH3GZ 18.08.2017 PH
47 OH8US 28.07.2012 PH
48 OK1APV 31.07.2015 PH
49 OK1DLA 01.08.2013 PH
50 OK1JKM 01.08.2013 PH
51 OK1TA 18.08.2017 PH
52 OK2SG 02.08.2014 PH
53 OK7GU 02.08.2014 PH
54 OM3LO 28.07.2012 PH
55 OR5A 02.08.2014 PH
56 R1AC 01.08.2013 PH
57 R1DA/M 18.08.2017 PH
58 R1NA 01.08.2013 PH
59 R1OAI 31.07.2015 PH
60 R2DLC/M 18.08.2017 PH
61 R2DW 01.08.2013 PH
62 R3AT 02.08.2014 PH
63 R3DF/3 03.08.2013 PH
64 R3KAB 02.08.2014 PH
65 R3MAF 31.07.2015 PH
66 R3NA 05.08.2016 PH
67 R3OM 01.08.2013 PH
68 R3PA 02.08.2014 PH
69 R3PJ 01.08.2013 PH
70 R4AN 05.08.2016 PH
71 R4FR 05.08.2016 PH
72 R5QA 05.08.2016 PH
73 R6AC 05.08.2016 PH
74 R6YAA 01.08.2013 PH
75 R7AG 31.07.2015 PH
76 R7FC 18.08.2017 PH
77 R7KM 02.08.2014 PH
78 R7MP 31.07.2015 PH
79 R8IA 31.07.2015 PH
80 R8JAA 18.08.2017 PH
81 R8XA 01.08.2013 PH
82 R9HBF 18.08.2017 PH
83 R9MJ 31.07.2015 PH
84 R9OBT 31.07.2015 PH
85 R9XE 02.08.2014 PH
86 RA0AFA 05.08.2016 PH
87 RA0JBL 05.08.2016 PH
88 RA0QQ 31.07.2015 PH
89 RA1AEL 01.08.2013 PH
90 RA1AFR 01.08.2013 PH
91 RA1AVP/1 01.08.2013 PH
92 RA1OD 28.07.2012 PH
93 RA1OHX 31.07.2015 PH
94 RA1OW 05.08.2016 PH
95 RA1QD 28.07.2012 PH
96 RA1QLC 05.08.2016 PH
97 RA1WP 18.08.2017 PH
98 RA3CQ 28.07.2012 PH
99 RA3DAD 28.07.2012 PH
100 RA3DES 05.08.2016 PH
101 RA3DJP 31.07.2015 PH
102 RA3DRE 31.07.2015 PH
103 RA3GAS 28.07.2012 PH
104 RA3GAX 28.07.2012 PH
105 RA3ICK 02.08.2014 PH
106 RA3LAL 01.08.2013 PH
107 RA3QED 31.07.2015 PH
108 RA3RGQ 02.08.2014 PH
109 RA3RVQ 28.07.2012 PH
110 RA3TIO 28.07.2012 PH
111 RA3TRR 31.07.2015 PH
112 RA3TTK 28.07.2012 PH
113 RA4CK 28.07.2012 PH
114 RA4FEA 31.07.2015 PH
115 RA6AAW 02.08.2014 PH
116 RA6AR 02.08.2014 PH
117 RA6ATZ 28.07.2012 PH
118 RA6LVN 05.08.2016 PH
119 RA6YDX 28.07.2012 PH
120 RA6YJ 31.07.2015 PH
121 RA9JA 02.08.2014 PH
122 RA9MX 02.08.2014 PH
123 RA9UDD 31.07.2015 PH
124 RA9UTB 31.07.2015 PH
125 RA9YA 02.08.2014 PH
126 RC9J 01.08.2013 PH
127 RD0CA 05.08.2016 PH
128 RD0W 31.07.2015 PH
129 RD0WA 31.07.2015 PH
130 RD1A/1/M 31.07.2015 PH
131 RD1AR 01.08.2013 PH
132 RD3BV 28.07.2012 PH
133 RD5A 02.08.2014 PH
134 RG5A 02.08.2014 PH
135 RK1PWA 18.08.2017 PH
136 RK3BY/5 31.07.2015 PH
137 RK3DWM 05.08.2016 PH
138 RK6BH 01.08.2013 PH
139 RK7T 02.08.2014 PH
140 RK9AA 01.08.2013 PH
141 RK9UN 05.08.2016 PH
142 RL3AE 05.08.2016 PH
143 RL3OH 02.08.2014 PH
144 RL9F 28.07.2012 PH
145 RM2T 28.07.2012 PH
146 RM4A 31.07.2015 PH
147 RM6J 02.08.2014 PH
148 RM7C 01.08.2013 PH
149 RM7KA 02.08.2014 PH
150 RM7M 31.07.2015 PH
151 RM9RZ 18.08.2017 PH
152 RN2F 18.08.2017 PH
153 RN2FA 05.08.2016 PH
154 RN3DHB/3 01.08.2013 PH
155 RN3FT 01.08.2013 PH
156 RN3RY 01.08.2013 PH
157 RN3ZU 01.08.2013 PH
158 RN4HJY 01.08.2013 PH
159 RN4LP 28.07.2012 PH
160 RN6CN 01.08.2013 PH
161 RT1Q 18.08.2017 PH
162 RT6DD 05.08.2016 PH
163 RU0APH 05.08.2016 PH
164 RU0BW 28.07.2012 PH
165 RU0SYL 02.08.2014 PH
166 RU3FN 28.07.2012 PH
167 RU3NHY/4 28.07.2012 PH
168 RU3WR 01.08.2013 PH
169 RU4HD 28.07.2012 PH
170 RU4YZ 28.07.2012 PH
171 RU6K 05.08.2016 PH
172 RU6YJ 01.08.2013 PH
173 RU9CZ 01.08.2013 PH
174 RU9ST 31.07.2014 PH
175 RU9UC 05.08.2016 PH
176 RV3ATS 31.07.2015 PH
177 RV3DB 02.08.2014 PH
178 RV3DBX 28.07.2012 PH
179 RV3ID 02.08.2014 PH
180 RV3LF 28.07.2012 PH
181 RV3LO 02.08.2014 PH
182 RV3YR 05.08.2016 PH
183 RV6FA 28.07.2012 PH
184 RV6FN 01.08.2013 PH
185 RV6HHO 01.08.2013 PH
186 RV6LMG/AM 03.08.2013 PH
187 RV6MP 01.08.2013 PH
188 RV9AOR 31.07.2014 PH
189 RV9UCN 28.07.2012 PH
190 RV9USA 05.08.2016 PH
191 RW1C 02.08.2014 PH
192 RW1CL 01.08.2013 PH
193 RW3CW 05.08.2016 PH
194 RW3DD 02.08.2014 PH
195 RW3DW 02.08.2014 PH
196 RW3EW 01.08.2013 PH
197 RW3GC 18.08.2017 PH
198 RW3SY 01.08.2013 PH
199 RW3SZ 02.08.2014 PH
200 RW3WX 02.08.2014 PH
201 RW3XZ 18.08.2017 PH
202 RW4CBD 28.07.2012 PH
203 RW4HB 28.07.2012 PH
204 RW4HTJ 01.08.2013 PH
205 RW4PJZ/P 01.08.2013 PH
206 RW6AEW 02.08.2014 PH
207 RW6HKF 02.08.2014 PH
208 RW7B 01.08.2013 PH
209 RW9MJ 02.08.2014 PH
210 RW9UKK 05.08.2016 PH
211 RX3AGD 28.07.2012 PH
212 RX3AU 02.08.2014 PH
213 RX3BP 28.07.2012 PH
214 RX3DBG 28.07.2012 PH
215 RX3XA 02.08.2014 PH
216 RX6AIF 01.08.2013 PH
217 RX6AMV 01.08.2013 PH
218 RZ6LY 18.08.2017 PH
219 RZ8U 02.08.2014 PH
220 RZ9OWE 28.07.2012 PH
221 RZ9U 05.08.2016 PH
222 RZ9WJ 31.07.2014 PH
223 RZ9WJ/M 02.08.2014 PH
224 S52KM 05.08.2016 PH
225 SB3X 28.07.2012 PH
226 SE2T 28.07.2012 PH
227 SM0CXS 18.08.2017 PH
228 SM0MPV/0 01.08.2013 PH
229 SM3EVR 18.08.2017 PH
230 SM5ELV 01.08.2013 PH
231 SM5FWW 18.08.2017 PH
232 SM7ZDI 05.08.2016 PH
233 SP2EWQ 31.07.2015 PH
234 SP5ECC 02.08.2014 PH
235 SP5X 01.08.2013 PH
236 SP7HOV 01.08.2013 PH
237 SV2DGJ 02.08.2014 PH
238 UA0ABK 28.07.2012 PH
239 UA0BBA 02.08.2014 PH
240 UA0QNI 05.08.2016 PH
241 UA1AJW 01.08.2013 PH
242 UA1CRS/P 01.08.2013 PH
243 UA1WA 05.08.2016 PH
244 UA1ZID 01.08.2013 PH
245 UA2FT 02.08.2014 PH
246 UA3AAJ 02.08.2014 PH
247 UA3AKO 18.08.2017 PH
248 UA3BM 02.08.2014 PH
249 UA3BM/3/M 31.07.2015 PH
250 UA3BV 02.08.2014 PH
251 UA3CS 28.07.2012 PH
252 UA3DPM 28.07.2012 PH
253 UA3GAM 31.07.2015 PH
254 UA3GJM 18.08.2017 PH
255 UA3GX 02.08.2014 PH
256 UA3IFF 05.08.2016 PH
257 UA3PY 02.08.2014 PH
258 UA3QPA 01.08.2013 PH
259 UA3RNU 31.07.2015 PH
260 UA3SAQ 01.08.2013 PH
261 UA3U 31.07.2015 PH
262 UA3VLT 05.08.2016 PH
263 UA3YAA 01.08.2013 PH
264 UA3ZQ 28.07.2012 PH
265 UA4AJB 31.07.2015 PH
266 UA4CCU 31.07.2015 PH
267 UA4CVL 28.07.2012 PH
268 UA4FET 28.07.2012 PH
269 UA4FTA 01.08.2013 PH
270 UA4HIP 28.07.2012 PH
271 UA4HY 28.07.2012 PH
272 UA4IM 28.07.2012 PH
273 UA4LDP 28.07.2012 PH
274 UA4NBA 02.08.2014 PH
275 UA4SJS 01.08.2013 PH
276 UA4YA 31.07.2015 PH
277 UA4YBI 28.07.2012 PH
278 UA6AVA 31.07.2015 PH
279 UA6BVB 31.07.2015 PH
280 UA6CY 01.08.2013 PH
281 UA6J 31.07.2015 PH
282 UA6JFG 02.08.2014 PH
283 UA6JQ 02.08.2014 PH
284 UA6MY 02.08.2014 PH
285 UA6XBV 01.08.2013 PH
286 UA6YI 02.08.2014 PH
287 UA7T 02.08.2014 PH
288 UA8U 18.08.2017 PH
289 UA9CGL 03.08.2013 PH
290 UA9HFO 01.08.2013 PH
291 UA9JFR 02.08.2014 PH
292 UA9MA 05.08.2016 PH
293 UA9MI 28.07.2012 PH
294 UA9OGF 31.07.2015 PH
295 UA9OMN 02.08.2014 PH
296 UA9SIV 31.07.2015 PH
297 UA9UPC 05.08.2016 PH
298 UA9URF 05.08.2016 PH
299 UA9XCQ 02.08.2014 PH
300 UB7K 18.08.2017 PH
301 UI8U 31.07.2015 PH
302 UN7JGR 05.08.2016 PH
303 UN9PA 02.08.2014 PH
304 UR1MI 01.08.2013 PH
305 UR4MFS 01.08.2013 PH
306 UR5AW 01.08.2013 PH
307 UR5CHX 31.07.2015 PH
308 UR5MCQ 31.07.2015 PH
309 UR6HAO 28.07.2012 PH
310 UR6IM 18.08.2017 PH
311 UR8GF 01.08.2013 PH
312 US2MM 01.08.2013 PH
313 US5AEU 01.08.2013 PH
314 US5IBM 28.07.2012 PH
315 US5UL 01.08.2013 PH
316 US6ILF 02.08.2014 PH
317 US8IAT 01.08.2013 PH
318 UT7CA 28.07.2012 PH
319 UT7IL 01.08.2013 PH
320 UT7IP 01.08.2013 PH
321 UT7IV 05.08.2016 PH
322 UU2JA 28.07.2012 PH
323 UU4JQE 28.07.2012 PH
324 UX6IB 31.07.2015 PH
325 UX7BF 01.08.2013 PH
326 UX7UN 31.07.2015 PH
327 YL2NJ 31.07.2015 PH
328 YL2UH 31.07.2015 PH
329 YU7AU 01.08.2013 PH
330 YU7BB 01.08.2013 PH
331 YU7BCD 28.07.2012 PH

Back