UA9CGL | PM-15

Pos Call Date Mode

1 4X4JU 27.07.2017 CW|PH
2 4Z5AV 31.07.2014 PH
3 9A2NA 27.07.2017 CW
4 9A4MF 01.08.2013 PH
5 D1IPV 28.07.2017 PH
6 DK2AI 27.07.2017 PH
7 DL4FDM 27.07.2017 PH
8 DL4MCF 02.08.2014 PH
9 DL5MG 28.07.2017 PH
10 DL6KVA 28.07.2017 CW|PH
11 DL7AYM 28.07.2017 PH
12 DL7VOG 01.08.2013 PH
13 DL9MS 01.08.2013 PH
14 EA1DR 27.07.2017 PH
15 EA3NT 27.07.2017 PH
16 EA5ET 27.07.2017 CW
17 EA5RN 27.07.2017 PH
18 EI7CC 02.08.2014 PH
19 ER2RM 10.07.2015 PH
20 ER5DX 10.07.2015 PH
21 ES1TU 31.07.2014 PH
22 EW6RU 27.07.2017 CW|PH
23 F5JVP 28.07.2017 CW
24 F6EYB 10.07.2015 CW|PH
25 HA8TI 28.07.2017 CW
26 I2JSB 27.07.2017 PH
27 IK1GPG 27.07.2017 PH
28 LY2AX 03.08.2016 PH
29 LY2KZ 02.08.2014 PH
30 LY3AB/M 02.08.2014 PH
31 LZ1HA 10.07.2015 CW
32 LZ3ZX 10.07.2015 CW
33 LZ4GL 27.07.2017 CW
34 OH2NC 28.07.2017 CW
35 OH3GZ 28.07.2017 CW|PH
36 OH3OJ 28.07.2017 CW|PH
37 OH8US 10.07.2015 CW
38 OK1APV 02.08.2014 PH
39 OK1DLA 01.08.2013 PH
40 OK1IWS 27.07.2017 CW
41 OK1JKM 02.08.2014 PH
42 OK1TA 10.07.2015 CW
43 OK2KR 02.08.2016 CW
44 OK2PAY 27.07.2017 CW
45 OM3CND 28.07.2017 CW
46 ON4CN 27.07.2017 CW
47 PA1NL 10.07.2015 CW
48 R0QA 28.07.2017 PH
49 R1CF 28.07.2017 PH
50 R1FZ 28.07.2017 PH
51 R1NA 02.08.2014 PH
52 R1OAI 02.08.2016 CW
53 R2AKO 10.07.2015 PH
54 R2DAS 27.07.2017 CW
55 R2DE 27.07.2017 PH
56 R2DHC 27.07.2017 PH
57 R2DO 28.07.2012 PH
58 R2ZCZ 28.07.2017 PH
59 R3AQ 28.07.2017 PH
60 R3AT 27.07.2017 CW|PH
61 R3GY 28.07.2017 PH
62 R3IAD 27.07.2017 PH
63 R3MD 27.07.2017 CW
64 R3PIQ 27.07.2017 CW
65 R4AAW 28.07.2017 PH
66 R4IQ 02.08.2016 CW
67 R5DA 02.08.2014 PH
68 R5QA 02.08.2016 CW
69 R6AC 02.08.2016 CW
70 R6FAA 10.07.2015 PH
71 R6JZ 28.07.2017 PH
72 R6YAA 01.08.2013 PH
73 R7AB 03.08.2016 PH
74 R7DA 03.08.2016 PH
75 R7FC 02.08.2014 PH
76 R7KW 28.07.2017 CW
77 R7MP 27.07.2017 CW|PH
78 R7MY 02.08.2016 CW
79 R7TQ 02.08.2016 CW
80 R7TU 10.07.2015 CW
81 R8CZ 28.07.2017 CW
82 R8FT 28.07.2017 PH
83 R8IA 28.07.2017 PH
84 R8JAA 28.07.2017 PH
85 R8XA 02.08.2016 CW
86 R9AB 27.07.2017 PH
87 R9XM 27.07.2017 PH
88 RA1AFR 31.07.2014 PH
89 RA1AVP/1 01.08.2013 PH
90 RA1OHX 10.07.2015 PH
91 RA1OW 27.07.2017 PH
92 RA3AOS 27.07.2017 CW
93 RA3AV 28.07.2017 CW
94 RA3BX 02.08.2014 PH
95 RA3DA 02.08.2014 PH
96 RA3DAD 28.07.2017 PH
97 RA3ICK 02.08.2014 PH
98 RA3PCI 02.08.2014 PH
99 RA3RBL 28.07.2017 PH
100 RA3RGQ 28.07.2017 CW|PH
101 RA3RNN 27.07.2017 PH
102 RA3SK 28.07.2017 PH
103 RA4AAT 10.07.2015 CW
104 RA4CA 28.07.2017 CW|PH
105 RA4CGX 02.08.2016 CW
106 RA4DAR 02.08.2016 CW
107 RA4HL 28.07.2017 CW
108 RA4HQG 27.07.2017 PH
109 RA4UIV 28.07.2017 PH
110 RA6AR 10.07.2015 CW
111 RA6ATG 27.07.2017 CW
112 RA6ATZ 28.07.2017 PH
113 RA6LEL 28.07.2017 PH
114 RA7KW 02.08.2016 CW
115 RA9AC 28.07.2017 PH
116 RA9AJ 27.07.2017 PH
117 RA9AJW 28.07.2017 PH
118 RA9MX 02.08.2014 PH
119 RA9UTB 02.08.2014 PH
120 RC5F 10.07.2015 CW
121 RD0WA 03.08.2016 PH
122 RD5A 02.08.2014 PH
123 RD6AN 10.07.2015 CW
124 RK3AW 28.07.2017 PH
125 RK3DBK 27.07.2017 PH
126 RK6BH 27.07.2017 PH
127 RK6LFO 27.07.2017 PH
128 RK7T 02.08.2014 PH
129 RK9ABV 28.07.2017 PH
130 RK9AWQ 28.07.2017 CW
131 RK9AY 27.07.2017 PH
132 RL3DJ 27.07.2017 CW
133 RL6K 03.08.2016 PH
134 RM3TO 27.07.2017 CW
135 RM5W 28.07.2017 CW
136 RM6J 28.07.2017 PH
137 RM7M 27.07.2017 PH
138 RN1ON 10.07.2015 CW
139 RN2FA 27.07.2017 PH
140 RN3RY 28.07.2017 CW
141 RN4ZT 27.07.2017 CW
142 RN6HCK 02.08.2014 PH
143 RN6K 02.08.2016 CW
144 RN6LFO 28.07.2017 PH
145 RO9CRK 28.07.2017 CW
146 RT3O 28.07.2017 PH
147 RU3EJ 28.07.2017 CW|PH
148 RU4HD 28.07.2017 PH
149 RU4SO 27.07.2017 CW
150 RU6AV 28.07.2017 PH
151 RU6K 28.07.2017 CW|PH
152 RU6YZ 10.07.2015 PH
153 RU9CZ 28.07.2017 CW|PH
154 RU9SO 27.07.2017 PH
155 RU9YF 28.07.2017 CW|PH
156 RV3DB 02.08.2014 PH
157 RV3LF 02.08.2014 PH
158 RV3MF 27.07.2017 PH
159 RV3WT 28.07.2017 PH
160 RV4HZ 28.07.2017 PH
161 RV6AGC 03.08.2016 PH
162 RV6FN 03.08.2016 PH
163 RV6MP 01.08.2013 PH
164 RV6WN 03.08.2016 PH
165 RV9CQ 28.07.2017 CW
166 RV9DC 10.07.2015 PH
167 RV9UCN 28.07.2017 PH
168 RV9USA 28.07.2017 PH
169 RV9XI 02.08.2014 PH
170 RW1AI 10.07.2015 PH
171 RW1C 28.07.2017 CW|PH
172 RW1QQ 27.07.2017 CW
173 RW1R 27.07.2017 CW
174 RW2B 28.07.2017 PH
175 RW3AA/3 10.07.2015 CW
176 RW3AL 27.07.2017 CW
177 RW3CW 10.07.2015 PH
178 RW3DD 02.08.2014 PH
179 RW3DY 02.08.2016 CW
180 RW4HB 28.07.2017 CW
181 RW4HD 28.07.2017 CW
182 RW4HM 10.07.2015 PH
183 RW4HZ 28.07.2017 PH
184 RW6BX 02.08.2016 CW
185 RW6HKF 01.08.2013 PH
186 RW7B 03.08.2016 PH
187 RW7KM 10.07.2015 CW
188 RW9MZ 28.07.2017 CW
189 RX3AU 02.08.2014 PH
190 RX3DN 28.07.2017 PH
191 RX6AMV 10.07.2015 PH
192 RX6LG 27.07.2017 CW
193 RX7M 27.07.2017 PH
194 RZ1A 28.07.2017 PH
195 RZ1O 27.07.2017 PH
196 RZ3DCJ 28.07.2017 PH
197 RZ3DEV 27.07.2017 PH
198 RZ6LY 10.07.2015 CW
199 RZ9U 28.07.2017 PH
200 S52GP 02.08.2016 CW
201 S52KM 10.07.2015 PH
202 S57NEA 10.07.2015 CW
203 SA4BLM 28.07.2017 CW
204 SM0CXS 28.07.2017 CW
205 SM4EMO 27.07.2017 PH
206 SM5CAK 27.07.2017 CW
207 SM5DJZ 28.07.2012 PH
208 SM5FWW 28.07.2017 PH
209 SM6BZV 03.08.2016 PH
210 SM7ZDI 02.08.2016 CW
211 SP5CCK 27.07.2017 CW|PH
212 SQ2HL 27.07.2017 PH
213 SQ3PMX 27.07.2017 CW
214 UA0BA 28.07.2017 CW
215 UA0BBA 31.07.2014 PH
216 UA1ADZ 27.07.2017 PH
217 UA1AJ 10.07.2015 CW
218 UA1AJW 01.08.2013 PH
219 UA1ATD/M 27.07.2017 CW
220 UA1AVU 28.07.2017 PH
221 UA1MU 28.07.2017 CW
222 UA1OJL 10.07.2015 PH
223 UA1OLM 10.07.2015 PH
224 UA1OMS 28.07.2017 CW
225 UA1ON 28.07.2017 PH
226 UA1ZBZ 28.07.2017 PH
227 UA1ZIK 28.07.2017 PH
228 UA2FAZ 03.08.2016 PH
229 UA2FF 02.08.2016 CW
230 UA3AAJ 27.07.2017 CW|PH
231 UA3AKO 28.07.2017 CW|PH
232 UA3BV 02.08.2014 PH
233 UA3DNH 27.07.2017 PH
234 UA3GJM 27.07.2017 PH
235 UA3GT 10.07.2015 PH
236 UA3GX/3 01.08.2013 PH
237 UA3QPA 27.07.2017 CW|PH
238 UA3SAQ 02.08.2014 PH
239 UA3TFS 02.08.2016 CW
240 UA3U 10.07.2015 PH
241 UA3U/M 28.07.2017 CW
242 UA3ZMQ 28.07.2017 CW
243 UA4APZ/P 27.07.2017 PH
244 UA4ATB 10.07.2015 PH
245 UA4CGR 27.07.2017 CW|PH
246 UA4CKZ 27.07.2017 CW
247 UA4CTE 28.07.2017 CW|PH
248 UA4HIP 28.07.2017 PH
249 UA4HL 28.07.2017 PH
250 UA4NAL 28.07.2017 CW
251 UA4NBA 28.07.2017 PH
252 UA4PKN 28.07.2017 PH
253 UA4YA 27.07.2017 CW
254 UA6AUA 02.08.2016 CW
255 UA6BLF 01.08.2013 PH
256 UA6F 27.07.2017 CW
257 UA6FF 10.07.2015 PH
258 UA6HGY 27.07.2017 CW
259 UA6HLN 01.08.2013 PH
260 UA6JQ 28.07.2017 PH
261 UA6LVK 28.07.2017 CW
262 UA7T 10.07.2015 CW
263 UA9AFS 28.07.2017 CW
264 UA9BU 28.07.2017 CW
265 UA9CES 28.07.2017 CW
266 UA9CGL 10.07.2015 CW
267 UA9JFD 27.07.2017 PH
268 UA9JTJ 28.07.2017 PH
269 UA9LAO 28.07.2017 PH
270 UA9LER 28.07.2017 PH
271 UA9MA 28.07.2017 CW|PH
272 UA9OGF 02.08.2016 CW
273 UA9SUV/8 27.07.2017 PH
274 UA9UNM 28.07.2017 PH
275 UB3ZDC 28.07.2017 PH
276 UB5O 02.08.2016 CW
277 UB5O/4/M 28.07.2017 PH
278 UI8U 03.08.2016 PH
279 UN/UA9MCM/MM 02.08.2016 CW
280 UN2L 28.07.2017 PH
281 UN7LDX 28.07.2017 PH
282 UN7LZ 27.07.2017 PH
283 UN9LAB 27.07.2017 PH
284 UN9LBZ 28.07.2017 PH
285 UR4IA 01.08.2013 PH
286 UR4IOR 27.07.2017 CW
287 UR4MAD 27.07.2017 PH
288 UR4MF 28.07.2017 PH
289 UR5AMJ 27.07.2017 CW
290 UR5GBB 10.07.2015 PH
291 UR6INY 27.07.2017 CW
292 UR7ILS 27.07.2017 PH
293 UR7QC 27.07.2017 PH
294 US5IBM 02.08.2014 PH
295 US6ILF 02.08.2014 PH
296 UT2MZ 28.07.2017 CW|PH
297 UT3IZ 02.08.2016 CW
298 UT5MB 01.08.2013 PH
299 UV6QAN 27.07.2017 PH
300 UW2ZM 01.08.2013 PH
301 UX1IM 28.07.2017 CW|PH
302 UY0CA 10.07.2015 PH
303 UY0IF 10.07.2015 CW
304 UY2UR 28.07.2017 PH
305 UY2ZZ 02.08.2014 PH
306 YT1T 27.07.2017 CW|PH
307 YU7BB 02.08.2014 PH
308 YU7BCD 10.07.2015 PH

Back