RA4UDC | MD-22

Pos Call Date Mode

1 2E0LRK 04.10.2013 PSK
2 2E0NJH 21.05.2016 PSK
3 2E0VDS 03.10.2015 PSK
4 3Z0EPC 13.07.2011 PSK
5 3Z6O 05.10.2014 PSK
6 3Z9K 04.10.2015 RTTY
7 4J9NM 30.09.2011 PSK
8 4K6FO 03.10.2015 PSK
9 4K6N 10.01.2018 PH|RTTY
10 4K6OF 20.05.2016 PSK
11 4L0GF 12.08.2017 PSK
12 4L1FL 18.06.2017 RTTY
13 4X1AJ 04.10.2013 PSK
14 4X5GA 20.05.2016 PSK
15 4Z4DX 03.10.2015 PSK
16 4Z5KU 04.10.2014 RTTY
17 4Z5MY 04.10.2015 PSK
18 4Z5NN 21.05.2016 PSK
19 4Z5TT 13.05.2016 PH
20 7Z1HL 05.10.2014 PSK
21 7Z1OO 05.10.2014 RTTY
22 9A1CCB 15.07.2011 PSK
23 9A3NM 12.08.2017 PH
24 9A3TY 04.10.2013 PSK
25 9A6JOY 30.09.2011 PSK
26 9A703JB 20.05.2016 PSK
27 9A7C 05.10.2014 RTTY
28 9A7W 12.08.2017 PH
29 9A8DX 19.07.2011 PH
30 9A8FCC 04.10.2015 PSK|RTTY
31 9A8W 26.05.2011 PH
32 9A9TZ 03.10.2015 RTTY
33 9M2CNC 02.01.2018 PH
34 A61EK 04.10.2015 PSK
35 A61K 17.06.2011 PH
36 A61ZX 16.06.2017 JT65
37 A65CB 13.07.2011 PSK
38 A71AE 03.10.2015 PSK
39 A92AA 03.10.2015 PSK|RTTY
40 BG2KAJ 09.01.2018 JT65
41 BG8GAM 29.06.2013 PSK
42 BH4TXN 05.10.2014 RTTY
43 BH7OXR 13.07.2011 PSK
44 BH7PFH 04.10.2014 PSK
45 CT1AGF 11.01.2018 JT65
46 CT1GNR 30.09.2011 PSK
47 CT1HAR 05.10.2014 PSK|RTTY
48 CU5AQ 03.10.2015 PSK
49 D1M 09.01.2018 PH|PSK
50 D1SM 17.06.2017 PSK
51 DB3GI 07.01.2018 PH
52 DB4BJ 05.10.2014 RTTY
53 DB7HH 05.10.2012 PSK
54 DC1NSK 06.01.2018 PH
55 DC3RJ 04.10.2015 PSK|RTTY
56 DC7TO/P 29.06.2013 PSK
57 DC9ZP 05.10.2014 PSK
58 DD0VE 02.01.2018 PH
59 DD6GC 11.01.2018 PH
60 DD6UVO/P 09.07.2016 PSK
61 DD7YB 16.06.2017 JT65
62 DD8OA 04.01.2018 PH
63 DF1IAQ 05.10.2014 PSK
64 DF2AD 04.10.2013 PSK
65 DF2KD 05.10.2014 PSK
66 DF4EW/MM 11.06.2011 PH
67 DF4WC 03.10.2015 PSK|RTTY
68 DF4WQ 15.07.2011 PSK
69 DF5HOA 04.10.2013 PSK
70 DF7OA 13.07.2011 PSK
71 DG0CG 05.10.2014 PSK
72 DG1JLA 07.01.2018 PH
73 DG2BAS 10.01.2018 PH
74 DG2PHE 29.06.2013 RTTY
75 DG2VW 13.07.2011 PSK
76 DG4HAD 03.01.2018 JT65
77 DG4YIR 04.01.2018 PH
78 DG6ITP 14.06.2013 PSK
79 DG7EE 03.10.2015 PSK
80 DG8SBT 05.10.2012 PSK
81 DH6BH 03.10.2015 PSK
82 DH8WR 03.10.2015 RTTY
83 DJ1JP 11.01.2018 JT65
84 DJ1OJ 05.10.2014 RTTY
85 DJ3IW 04.10.2015 RTTY
86 DJ3PP 02.07.2009 PSK
87 DJ4BO 12.08.2017 PSK
88 DJ4WM 30.09.2011 PSK
89 DJ7XB 05.10.2014 PSK
90 DJ9ZZZ 04.10.2013 PSK
91 DK1AUP 04.10.2013 PSK
92 DK1CO 08.08.2015 PH
93 DK1IO 04.10.2013 PSK
94 DK2ET 07.01.2018 PH
95 DK2NG 11.01.2018 PH
96 DK3GI 03.01.2018 JT65
97 DK6IM 04.10.2015 RTTY
98 DK7OM 07.01.2018 PH|JT9
99 DK7UY 17.06.2017 JT65
100 DK8ZZ 04.10.2015 PSK
101 DK9BF 09.01.2018 PH|PSK
102 DL/SP2UUU 04.10.2015 PSK|RTTY
103 DL0FOR 14.06.2013 PSK
104 DL0LK 04.10.2015 PSK|RTTY
105 DL0YLWM 11.06.2011 PH
106 DL1AOQ 04.10.2013 PSK
107 DL1FCU 04.10.2015 RTTY
108 DL1HRN 08.08.2015 PH
109 DL1MF 02.01.2018 PH
110 DL1NRC 21.05.2016 PSK
111 DL1RI 10.01.2018 PH
112 DL1ZBO 04.10.2015 RTTY
113 DL2AL 05.10.2012 PSK
114 DL2BQV 12.08.2017 PSK|RTTY
115 DL2FC 13.07.2011 PSK
116 DL2OAM 03.01.2018 JT9
117 DL2YZ 11.01.2018 JT65
118 DL3APM 30.09.2011 PSK
119 DL3JMM 10.01.2018 JT9
120 DL3KOG 22.02.2012 PSK
121 DL3KVR 04.10.2015 PSK
122 DL4FCH 08.01.2018 PH|PSK
123 DL4MBY 03.10.2015 PSK
124 DL4ME 04.10.2014 PSK
125 DL5ASK 04.10.2015 RTTY
126 DL5JMN 03.10.2015 PSK|RTTY
127 DL5KUD 04.10.2014 PSK|RTTY
128 DL6BL 21.05.2016 PSK
129 DL6FAX 15.07.2011 PSK
130 DL6KVB 11.01.2018 JT65
131 DL6UMF 04.10.2015 PSK
132 DL6WAB 09.01.2018 PH
133 DL7ACA 29.06.2013 PSK
134 DL7CX 04.10.2013 PSK
135 DL7EXJ/P 11.06.2011 PH
136 DL7UM 04.10.2013 PSK
137 DL7UXG 30.09.2011 PSK
138 DL800JE 08.07.2016 PSK
139 DL8CKL 04.10.2013 PSK
140 DL8KAC 12.06.2011 PH
141 DL8LRZ 02.01.2018 PSK|RTTY
142 DL8UFO 30.09.2011 PSK
143 DL9FB 04.10.2015 RTTY
144 DL9GR 26.05.2011 PH
145 DL9GS 05.10.2014 RTTY
146 DL9MS 13.05.2016 PH|RTTY
147 DL9NO 04.10.2014 PSK
148 DL9OBY 05.10.2014 RTTY
149 DM2LS 04.10.2013 PSK
150 DM6WAN 04.10.2014 PSK
151 DO1AT 08.07.2016 JT65
152 DO1UDF 16.06.2017 JT65
153 DO4AMF 16.06.2017 JT65
154 DO4DXA 04.10.2014 PSK
155 DO5AE 21.05.2016 PSK
156 DO6LE 12.01.2018 PH
157 DO7RBP 22.02.2012 PSK
158 DO7SRB 22.02.2012 PSK
159 DO8AV 20.05.2016 PSK
160 DO8CW/P 04.10.2013 PSK
161 DO9BS 09.01.2018 PH
162 DO9GH 21.05.2016 PSK
163 DO9LE 08.07.2016 JT65
164 E21YDP 03.10.2015 PSK|RTTY
165 E709JAN 07.01.2018 CW
166 E77AW 04.10.2015 RTTY
167 E77TT 20.05.2016 PSK
168 EA1AHY 11.01.2018 JT65
169 EA1OS 04.10.2015 PSK|RTTY
170 EA2AGW 07.08.2015 PSK
171 EA3AYQ 03.10.2015 PSK|RTTY
172 EA3CS 03.10.2015 PSK
173 EA3EZD 04.10.2014 PSK
174 EA3FHP 05.10.2012 PSK
175 EA3FRD 20.05.2016 PSK
176 EA3RCB 04.10.2014 RTTY
177 EA4AOC 05.10.2014 RTTY
178 EA4CU 09.01.2018 JT65
179 EA4GJJ 05.10.2014 PSK
180 EA5DQW 17.06.2017 JT65
181 EA5FIV 03.10.2015 PSK
182 EA5FL 04.10.2015 PSK|RTTY
183 EA5HRT 05.10.2014 PSK|RTTY
184 EA6VQ 11.01.2018 PH
185 EA7HY 05.10.2014 PSK
186 EB3JT 05.10.2012 PSK
187 EB4GRT 04.10.2015 PSK
188 EB5AL 04.10.2014 PSK
189 EC4KW 03.10.2015 PSK
190 EI3GRB 03.10.2015 RTTY
191 EI4KF 05.10.2014 PSK
192 EI8KF 10.01.2018 PH
193 EK1KE 15.07.2011 PSK
194 EK1RR 11.01.2018 PH
195 EK5KE 15.07.2011 PSK
196 EN2NML 09.07.2016 PSK
197 ER1CS 30.09.2011 PSK
198 ER1PB 08.01.2018 PH|PSK|RTTY
199 ER2AW 11.08.2017 PSK
200 ER2KAE 29.06.2013 PSK
201 ER3MM 20.05.2016 PSK
202 ER4LX 29.06.2014 PH
203 ER5DX 20.05.2016 PSK|RTTY
204 ER5LL 05.10.2014 PSK|RTTY
205 ES1BA 29.06.2014 PH
206 ES1BH 03.10.2015 PSK
207 ES2BH 30.09.2011 PSK
208 ES2HV 06.01.2018 PH
209 ES3RM 15.07.2011 PSK
210 ES4RLH 08.01.2018 PH|JT9
211 ES5RY 04.10.2015 RTTY
212 ES5YG 04.10.2014 RTTY
213 EU2AV 13.05.2016 PH
214 EU6AA 30.09.2011 PSK
215 EU6DX 13.05.2016 PH
216 EU6KA 10.01.2018 PH|PSK
217 EU6PW 21.05.2016 PSK
218 EV1P 02.07.2009 PSK
219 EV25N 05.03.2011 PSK
220 EW1AD 21.05.2016 PSK
221 EW1IP 04.10.2013 PSK
222 EW1KP 08.08.2015 PSK
223 EW1NA 04.10.2013 PSK
224 EW1WW 12.08.2017 PH
225 EW4TT 06.01.2018 PH
226 EW6DM 10.01.2018 PH
227 EW6FW 11.08.2017 PSK
228 EW6NF 11.08.2017 PH
229 EW7EW 04.10.2013 PSK
230 EW7KF 04.10.2013 PSK
231 EW7LE 30.09.2011 PSK
232 EW8A 10.07.2011 PH
233 EW8AX 04.10.2015 PSK|RTTY
234 EW8CM 27.05.2011 PSK
235 EW8CN 21.05.2016 PSK
236 EW8DZ 20.05.2011 PH
237 EW8NB 20.05.2016 PSK
238 EW8OF 04.10.2013 PSK
239 EW8OG 04.10.2013 PSK
240 EW8OW 13.05.2016 PH
241 EW8ZO/P 05.08.2011 PH
242 EX7DY 04.01.2018 PH
243 EX8AY 05.10.2014 PSK
244 EX8WC 07.08.2015 PH
245 F1BGI 02.01.2018 PH
246 F1IWH 03.10.2015 RTTY
247 F1LFT 26.05.2011 PH
248 F1LPT 10.01.2018 PH
249 F2YT 21.05.2016 PSK
250 F4CTJ 05.10.2012 PSK
251 F4DPW 04.10.2013 PSK
252 F4EGA 10.01.2018 PH
253 F4EUN 05.10.2012 PSK
254 F4FDR 04.10.2014 PSK
255 F4FSY 05.10.2014 PSK
256 F4FZR 04.10.2013 PSK
257 F4GWY 04.10.2013 PSK
258 F4GYI 04.10.2015 PSK
259 F5FJ 03.10.2015 PSK
260 F5MPN 05.10.2012 PSK
261 F5NBX 05.10.2014 RTTY
262 F5PBM 04.10.2015 PSK
263 F5POJ 12.01.2018 PSK
264 F5RD 05.10.2012 PSK
265 F5RHD/P 04.10.2014 PSK
266 F5RJW 30.09.2011 PSK
267 F5SYC 12.01.2018 PSK
268 F5VBT 05.10.2014 RTTY
269 F6FDR 04.10.2015 PSK|RTTY
270 F6GCI 04.10.2013 PSK
271 F6IRG 03.10.2015 PSK
272 F8DHB 03.10.2015 PSK
273 F8KKH 04.10.2013 PSK
274 G0GFQ 04.10.2013 PSK
275 G0GHK 30.09.2011 PSK
276 G0HDV 04.10.2015 PSK|RTTY
277 G0ORH 04.10.2013 PSK
278 G0RPM 03.10.2015 RTTY
279 G3LHJ 04.10.2014 PSK
280 G3PGA 04.10.2014 PSK
281 G3PXT 01.01.2018 PH|RTTY
282 G3SNU 04.10.2015 PSK
283 G3TXF 04.10.2013 PSK
284 G3WVG 04.10.2013 PSK
285 G3YJQ 30.09.2011 PSK
286 G3YQA 05.10.2014 RTTY
287 G4HYG 07.01.2018 PH
288 G4PRS 26.05.2011 PH
289 G4RCG 04.10.2014 PSK|RTTY
290 G4SGI 05.10.2014 RTTY
291 G4XEX 05.03.2011 PSK
292 G4ZOY 04.10.2014 RTTY
293 G7MJX 05.10.2014 RTTY
294 G7OGX 09.01.2018 PH
295 G8IHT 03.01.2018 JT9
296 GB1HNY 10.01.2018 PH
297 GM0SDV 15.07.2011 PSK
298 GM1000C 14.06.2013 PH
299 GM3MZX 30.09.2011 PSK
300 GW1YQM 06.01.2018 PH
301 HA2EOA 04.10.2015 PSK
302 HA3FOK 08.01.2018 PH
303 HA3HK 06.01.2018 PH
304 HA3HX 03.10.2015 RTTY
305 HA3HZ 30.09.2011 PSK
306 HA3OU 04.10.2013 PSK
307 HA3PT 04.10.2015 PSK|RTTY
308 HA5BSW 11.01.2018 PH
309 HA5KN/P 20.05.2016 PSK
310 HA5VZ 03.10.2015 RTTY
311 HA6ITU 04.10.2015 PSK|RTTY
312 HA6NL 05.10.2014 PSK|RTTY
313 HA7CH 07.01.2018 PH
314 HA7LW 05.10.2012 PSK
315 HA7XC 08.01.2018 PH|JT9
316 HA8IC 20.05.2011 PH
317 HA8QJ 07.01.2018 PH
318 HB9AAA 04.01.2018 RTTY
319 HB9BTI 03.10.2015 PSK
320 HB9CIC 03.10.2015 PSK
321 HB9CQV 04.01.2018 RTTY
322 HB9CXZ 11.01.2018 PH
323 HB9DWL 05.03.2011 PSK
324 HB9EYP 04.10.2015 PSK
325 HB9HFN 12.01.2018 PH
326 HB9HQX 30.09.2011 PSK
327 HB9JNM 26.05.2011 PH
328 HB9ODP 03.10.2015 RTTY
329 HB9WDF 07.01.2018 PH
330 HF100I 06.01.2018 PSK
331 HF18NY 02.01.2018 PSK|RTTY
332 HF3A 05.10.2014 RTTY
333 HF715BRO 14.06.2013 PH
334 HF8E 04.10.2013 PSK
335 HG0M 05.10.2012 PSK
336 HG2011EU 26.05.2011 PH
337 HG3FMZ 04.10.2015 PSK|RTTY
338 HG4I 04.10.2014 RTTY
339 HG6IA 04.10.2015 PSK
340 HG8C 04.10.2015 PSK|RTTY
341 HG90ST 05.10.2012 PSK
342 HS7WMU 04.10.2015 PSK
343 I/F5CCX 02.01.2018 JT65
344 I0VHL 12.01.2018 PH
345 I1RJP 05.10.2014 PSK
346 I1WQR 05.10.2014 PSK
347 I2JSB 08.08.2015 PH
348 I2NKR 30.09.2011 PSK
349 I2XLF 05.10.2014 PSK
350 I6MBK 22.02.2012 PSK
351 IK/OE2AGN 12.08.2017 PSK
352 IK0GDG 04.10.2014 PSK|RTTY
353 IK1BHS 30.09.2011 PSK
354 IK1VCO 08.08.2015 PSK
355 IK2DZN 04.10.2014 PSK|RTTY
356 IK2EBP 04.10.2014 RTTY
357 IK2IKW 04.10.2015 PSK
358 IK2MXM 03.10.2015 PSK
359 IK2SBB 04.10.2014 PSK
360 IK2SND 04.10.2014 RTTY
361 IK2ZEC 06.01.2018 PH
362 IK3GES 03.10.2015 RTTY
363 IK3PQG 04.10.2014 PSK
364 IK4ALM 04.10.2015 PSK|RTTY
365 IK4CLF 04.10.2013 PSK
366 IK4IDF 30.09.2011 PSK
367 IK4JQS 04.10.2013 PSK
368 IK5FKF 05.10.2014 PSK
369 IK7BEF 04.10.2015 RTTY
370 IK7XNF 03.10.2015 PSK
371 IN3BFW 04.10.2013 PSK
372 IN3BIY 04.10.2013 PSK
373 IN3BJS 05.10.2014 RTTY
374 IN3NJB 04.10.2013 PSK
375 IN3VVK 05.10.2012 PSK
376 IO2UDI 26.05.2011 PSK
377 IQ1BP/P 11.06.2011 PH
378 IQ2CU 05.10.2014 PSK
379 IR2ITA 30.09.2011 PSK
380 IS0RVH 17.06.2011 PH
381 IT9IYZ 08.08.2015 PH
382 IT9VCE 05.10.2014 RTTY
383 IU1DSU 20.05.2016 PSK
384 IU1ETR 02.01.2018 JT65
385 IU1HJF 12.08.2017 PH
386 IU2DMI 16.06.2017 JT65
387 IV3ABA 06.01.2018 PH
388 IV3LNQ 30.09.2011 PSK
389 IV3OKO 28.05.2011 PH
390 IV3SCP 04.10.2013 PSK
391 IV3SKB 04.10.2015 RTTY
392 IV3XPP 04.10.2013 PSK
393 IW0SAF 05.10.2014 RTTY
394 IW3ELM 15.07.2011 PSK
395 IW3FVZ 04.10.2015 PSK|RTTY
396 IW3UTW 28.05.2011 PH
397 IW4EJK 07.01.2018 PH
398 IW7DKS 07.07.2011 PH
399 IW9FDD 04.10.2014 PSK
400 IW9GTD 04.10.2015 PSK
401 IZ0MIO 21.05.2016 PSK
402 IZ0SZU 15.07.2011 PSK
403 IZ1SAE 21.05.2016 PSK
404 IZ2DVI 11.01.2018 PH
405 IZ2EWM 05.10.2014 PSK|RTTY
406 IZ2GIU 04.10.2013 PSK
407 IZ2SVW 22.02.2012 PSK
408 IZ2UQF 26.05.2011 PH
409 IZ3CIX 07.01.2018 PH
410 IZ3ETC 03.01.2018 RTTY
411 IZ3ETU 03.10.2015 PSK
412 IZ3GNG 05.10.2014 PSK
413 IZ3LSZ 03.01.2018 JT9
414 IZ3LUF 05.10.2014 RTTY
415 IZ3QAQ 02.07.2009 PSK
416 IZ5TMC 26.05.2011 PH
417 IZ6FKI 16.06.2017 JT65
418 IZ7FSY 30.09.2011 PSK
419 IZ8GNR 12.08.2017 PH
420 IZ8IFL 04.10.2015 PSK
421 IZ8QAD 28.05.2011 PH
422 J48O 17.06.2011 PH
423 JA0SEH 02.01.2018 JT65
424 JA1AYO 04.10.2015 PSK|RTTY
425 JA1CQK 17.06.2017 JT65
426 JA1EJY 11.01.2018 JT65
427 JA1FJJ 17.06.2017 JT65
428 JA1PCM 04.10.2015 PSK
429 JA2ZS 10.01.2018 JT65
430 JA3FYC 16.06.2017 PSK|JT65
431 JA4JBQ 09.01.2018 JT65
432 JA6DIJ 30.09.2011 PSK
433 JA6DIJ/QRP 04.10.2015 PSK
434 JA6VZ 02.01.2018 JT65
435 JA7DYN 10.01.2018 JT65
436 JA7GUT 02.01.2018 JT65
437 JA8MS 21.03.2014 PSK
438 JE2PMC 20.05.2016 PSK
439 JF2AIJ 05.10.2014 PSK
440 JF2IWL 04.10.2013 PSK
441 JF6RIM 05.10.2014 PSK
442 JG3SVP 05.10.2014 RTTY
443 JH0RVY 17.06.2017 JT65
444 JH1BXZ 09.01.2018 JT65
445 JH1DIS 04.10.2015 PSK
446 JH1XUM 06.01.2018 PH
447 JH7RTQ 04.10.2015 PSK|RTTY
448 JI1CPN 04.10.2015 RTTY
449 JJ5HUD 04.10.2013 PSK
450 JK1AFI 09.01.2018 JT65
451 JK2XXK 04.10.2013 PSK
452 JM1NKT 04.10.2015 PSK
453 JR1AQI 10.01.2018 JT65
454 JR1EMO 04.10.2015 PSK
455 JR3IIR 06.01.2018 PH
456 JT1DN 05.10.2014 RTTY
457 KJ4HTY 25.05.2011 PH
458 LA/LA2SM 10.01.2018 JT65
459 LI3C 04.10.2014 RTTY
460 LI5LJA 05.10.2014 RTTY
461 LX1ER 03.10.2015 RTTY
462 LX1NO 04.10.2014 RTTY
463 LX3DX 04.10.2013 PSK
464 LY1HD 11.08.2017 PSK
465 LY2BAA 05.10.2014 PSK|RTTY
466 LY2FN 02.01.2018 PH|PSK
467 LY2PAD 04.10.2013 PSK
468 LY2PAW 27.05.2011 PSK
469 LY2WN 30.09.2011 PSK
470 LY3W 17.06.2017 JT65
471 LY775D 30.09.2011 PSK
472 LZ1016WIW 11.06.2011 PH
473 LZ133GO 05.03.2011 PH
474 LZ140LO 11.01.2018 CW|PSK
475 LZ1886PGS 09.07.2016 PH
476 LZ1AEY 04.10.2015 RTTY
477 LZ1CWK 07.01.2018 PH
478 LZ1JZ 04.10.2015 RTTY
479 LZ1NJS/P 04.10.2013 PSK
480 LZ1OI 12.08.2017 PH
481 LZ1QZ 06.01.2018 PH
482 LZ1ZF 09.07.2016 PH
483 LZ2DF 05.10.2014 RTTY
484 LZ2TU 04.10.2013 PSK
485 LZ2TU/QRP 04.10.2015 PSK
486 LZ2ZG 04.10.2014 PSK
487 LZ9Z 05.10.2014 PSK|RTTY
488 M0NPQ 04.10.2013 PSK
489 M0OXO 03.10.2015 RTTY
490 M0TXK/QRP 20.05.2016 PSK
491 M0WHC 11.08.2017 PSK
492 M3I 03.10.2015 RTTY
493 M6AQQ 20.05.2016 PSK
494 M6VIO 07.01.2018 PH
495 MI0GOZ 04.10.2013 PSK
496 MI0ULK 03.10.2015 PSK
497 OE/PC4W/P 17.06.2011 PH
498 OE1HAW 08.07.2016 JT65
499 OE1JEW 13.07.2011 PSK
500 OE3DMA 04.10.2015 PSK
501 OE3EPW 06.01.2018 PH
502 OE3PRU 30.09.2011 PSK
503 OE3RTB 30.09.2011 PSK
504 OE6AKD 12.01.2018 PSK
505 OE6GND 09.01.2018 JT65
506 OE6MDF 05.10.2012 PSK
507 OG30OJ 04.10.2013 PSK
508 OH1AF 07.01.2018 PH
509 OH1MP 12.01.2018 PH
510 OH2ECG 11.08.2017 PSK
511 OH2HPX 04.10.2013 PSK
512 OH2LNH 05.10.2014 PSK|RTTY
513 OH2MQ 04.10.2015 PSK
514 OH2NT 05.10.2014 PSK|RTTY
515 OH3EPC 30.09.2011 PSK
516 OH3FM 04.10.2015 PSK|RTTY
517 OH3GLY 03.10.2015 PSK
518 OH3OJ 04.10.2015 PSK|RTTY
519 OH4JOU 10.01.2018 RTTY
520 OH5EMA 05.10.2014 RTTY
521 OH5KZ 07.01.2018 PH
522 OH6BA 04.10.2015 PSK
523 OH8JJ 05.10.2012 PSK
524 OK1ACF 04.10.2013 PSK
525 OK1AW 04.10.2014 PSK
526 OK1AYN 13.07.2011 PSK
527 OK1BIL 30.09.2011 PSK
528 OK1FMY 30.09.2011 PSK
529 OK1FRO 04.10.2013 PSK
530 OK1HEH 05.10.2014 PSK
531 OK1JIR 29.06.2013 PSK
532 OK1JKM 12.08.2017 PH
533 OK1PMA 20.05.2016 PSK
534 OK1URO 03.10.2015 PSK
535 OK1VKX 08.08.2015 PSK
536 OK1VPO 04.10.2015 PSK|RTTY
537 OK1WCF 05.10.2014 PSK
538 OK1XC 05.10.2014 PSK
539 OK1ZHV 04.10.2013 PSK
540 OK2BEH 05.03.2011 PSK
541 OK2BGA 15.07.2011 PSK
542 OK2BWK 15.07.2011 PSK
543 OK2EA 04.10.2015 PSK|RTTY
544 OK2IPW 11.06.2011 PH
545 OK2JKD 02.01.2018 PH
546 OK2JNB 04.10.2013 PSK
547 OK2PAD 04.10.2013 PSK
548 OK2PCL 30.09.2011 PSK
549 OK2PF 04.10.2015 RTTY
550 OK2PHI 04.10.2015 RTTY
551 OK2SG 04.10.2015 PH|PSK
552 OK2SWD 30.09.2011 PSK
553 OK2UHP 05.10.2014 PSK
554 OK2WMC 03.01.2018 JT9
555 OK4FX 21.05.2016 PSK
556 OK6AB 04.10.2013 PSK
557 OK6PM 15.07.2011 PSK
558 OK7CM 05.10.2012 PSK
559 OK8DCC 08.08.2015 PSK
560 OL1150CM 05.07.2013 PSK
561 OM/HA6NL 04.10.2013 PSK
562 OM3DX 05.07.2016 PH
563 OM3KWZ 30.09.2011 PSK
564 OM3LO 20.05.2011 PH
565 OM3PQ 30.09.2011 PSK
566 OM3TLE 04.10.2015 PSK
567 OM3TUR 03.01.2018 PH
568 OM4RX 10.07.2011 PH
569 OM5TE 03.01.2018 PH
570 OM7OM 06.01.2018 PH|PSK
571 OM7PY 30.09.2011 PSK
572 OM8LA 04.10.2015 PSK|RTTY
573 ON1AEY 03.10.2015 PSK
574 ON3DI 04.10.2013 PSK
575 ON3SB 10.01.2018 JT65
576 ON4LCY 30.09.2011 PSK
577 ON5GQ 05.10.2014 RTTY
578 ON5MF 11.01.2018 PH
579 ON6FC 04.10.2013 PSK
580 ON6NL 05.10.2014 PSK
581 ON6SAT 18.06.2017 PSK
582 ON6UF 03.10.2015 PSK|RTTY
583 ON7MV 05.10.2012 PSK
584 ON8BZ 12.01.2018 PH|PSK
585 OO9O 05.10.2014 PSK
586 OP4A 04.10.2013 PSK
587 OP7B 04.10.2013 PSK
588 OS0S 04.10.2013 PSK
589 OS4U 03.10.2015 PSK
590 OU1E 04.10.2015 PSK
591 OU4O 04.10.2015 PSK|RTTY
592 OV3TH 04.10.2014 PSK
593 OZ5AGJ 05.10.2014 PSK
594 OZ8KR 11.06.2011 PH
595 OZ8PG 04.10.2014 RTTY
596 PA09SHAPE 02.07.2009 PSK
597 PA0AWH 03.10.2015 RTTY
598 PA0BWL 05.10.2014 RTTY
599 PA0ES 07.01.2018 PH
600 PA0MIR 04.10.2015 PSK|RTTY
601 PA1NL 04.10.2015 PSK|RTTY
602 PA2ALF 04.10.2015 RTTY
603 PA2IP 04.10.2015 PSK|RTTY
604 PA2LP 05.10.2012 PSK
605 PA2M 04.10.2013 PSK
606 PA3AIW 11.01.2018 PH|JT65
607 PA3AJH 30.09.2011 PSK
608 PA3BIA 02.01.2018 JT65
609 PA3DBS 03.10.2015 PSK|RTTY
610 PA3GAN 05.10.2012 PSK
611 PA3HFX 04.10.2013 PSK
612 PA3I 03.10.2015 RTTY
613 PA3KVE 04.10.2015 PSK
614 PA4G 04.10.2013 PSK
615 PA4JJ 04.10.2013 PSK
616 PA5WIL 17.06.2017 JT65
617 PA5WT 04.10.2014 RTTY
618 PA7LV 04.10.2013 PSK
619 PA7LZ 04.10.2013 PSK
620 PA9DD 05.10.2012 PSK
621 PA9WOR 05.10.2014 PSK
622 PB0ACU 04.10.2015 PSK|RTTY
623 PB5A 04.10.2013 PSK
624 PB7Z 04.10.2015 PSK|RTTY
625 PC4H 03.10.2015 RTTY
626 PD/DO1BEN 05.10.2014 RTTY
627 PD0DK 05.10.2012 PSK
628 PD0JMH 04.10.2013 PSK
629 PD0JNG 05.10.2014 PSK
630 PD0MBU 23.06.2013 PH
631 PD0ME 04.10.2014 PSK
632 PD0MHZ 03.10.2015 PSK|RTTY
633 PD0ROC 04.10.2014 RTTY
634 PD0RXP 04.10.2013 PSK
635 PD1ALW 04.10.2013 PSK
636 PD1RO 03.10.2015 PSK|RTTY
637 PD1SA 29.06.2013 PSK
638 PD2JAM 05.10.2014 PSK|RTTY
639 PD2PKM 04.10.2015 PSK|RTTY
640 PD2TW 03.10.2015 RTTY
641 PD3BVI 04.10.2013 PSK|RTTY
642 PD4WIM 04.10.2013 PSK
643 PD5JFK 05.10.2012 PSK
644 PD5T 04.10.2013 PSK
645 PD7BZ 04.10.2013 PSK
646 PE1CPJ 05.10.2014 PSK|RTTY
647 PE1FTV 04.10.2015 PSK|RTTY
648 PE2K 04.10.2013 PSK
649 PG5V 04.10.2013 PSK
650 PH9HB 23.06.2013 PH
651 PI40BOZ 16.06.2017 PSK
652 R0AB 04.10.2015 PSK
653 R0AET 04.10.2015 PSK
654 R0CAF 04.10.2013 PSK
655 R0CW 04.10.2015 PSK|RTTY
656 R110FDU 11.08.2017 PSK
657 R13EPC 29.06.2013 PSK
658 R16DNK 20.05.2016 RTTY
659 R16MSK 20.05.2016 PSK
660 R16NOR 21.05.2016 PSK
661 R17AUS 17.06.2017 PH|PSK
662 R17CHL 18.06.2017 CW
663 R17CMR 18.06.2017 PSK
664 R17RUS 17.06.2017 PH|PSK
665 R1AC 17.06.2017 PH|PSK
666 R1AY 20.05.2016 PSK|RTTY
667 R1AZ 14.06.2013 PH
668 R1BDE 03.10.2015 PSK
669 R1BDX 12.08.2017 PSK
670 R1OAC 04.10.2015 PSK
671 R1OAI 05.07.2016 PH
672 R1TZ 21.05.2016 PSK
673 R1ZBB 17.06.2017 PSK
674 R2014FX 04.10.2014 PSK
675 R2016EU 08.07.2016 PH
676 R2ABK 05.07.2013 PH
677 R2APU 17.06.2017 PH
678 R2AT 04.10.2015 PSK|RTTY
679 R2DAG 04.10.2013 PSK
680 R2DCL/M 12.08.2017 PH
681 R2DE/P 17.06.2017 PH
682 R2DEM 04.10.2014 PSK
683 R2DFE 21.05.2016 PH
684 R2DGH 03.10.2015 PSK
685 R2DGN 05.01.2018 PH
686 R2DKW 20.05.2016 PSK
687 R2DW 12.05.2016 PH
688 R2EA 03.10.2015 PSK
689 R2EM 11.01.2018 PH
690 R2GCC 11.08.2017 PH
691 R2GM 29.06.2013 PSK
692 R2PW 12.08.2017 PH
693 R2UZ 04.10.2013 PSK
694 R2YES 04.10.2015 PSK|RTTY
695 R2ZBR 04.01.2018 PH
696 R2ZBX 12.05.2016 PH
697 R2ZBZ 12.05.2016 PH
698 R2ZR 10.01.2018 PH|PSK
699 R2ZW 11.08.2017 PH
700 R3AG 26.05.2011 PH
701 R3AQ 12.05.2016 PH|PSK|RTTY
702 R3AT 17.07.2014 PSK
703 R3BK 11.08.2017 PSK
704 R3BT 05.10.2014 PSK
705 R3DL 11.01.2018 PH
706 R3EAH 12.05.2016 PH
707 R3EAM 03.10.2015 PSK
708 R3EK 07.01.2018 PSK
709 R3FO 10.01.2018 PH|PSK
710 R3GV 03.10.2015 PSK
711 R3IAM 12.05.2016 PH
712 R3IK 06.01.2018 PH
713 R3KAB 01.01.2018 PH
714 R3KAQ 06.01.2018 PH
715 R3KAR 12.05.2016 PH
716 R3KAV 20.05.2016 PH
717 R3KCC 17.06.2017 PSK
718 R3KEE 10.01.2018 PH
719 R3KF 04.10.2015 PSK|RTTY
720 R3KK 04.10.2013 PSK
721 R3LAF 11.08.2017 PSK
722 R3LBN 02.01.2018 PSK
723 R3LM 03.10.2015 PSK
724 R3LW 08.01.2018 PH|PSK
725 R3MAI 04.10.2015 RTTY
726 R3OP 06.01.2018 PH
727 R3OR 04.10.2014 PSK
728 R3OZ 11.01.2018 PH
729 R3PAC 04.10.2013 PSK
730 R3PAD 04.10.2013 PSK
731 R3PAM 23.06.2013 PH
732 R3PE 11.01.2018 PSK
733 R3PV 03.01.2018 PH|PSK|RTTY
734 R3RX/P 08.08.2015 PH
735 R3VL 03.10.2015 PSK
736 R3VW 05.07.2016 PH
737 R3XP 03.10.2015 PSK
738 R3ZC 09.01.2018 PH
739 R3ZL 20.05.2016 PSK
740 R3ZP/QRP 04.10.2015 PSK
741 R4AK/P 20.05.2016 PSK
742 R4FCJ 01.01.2018 PSK
743 R4IQ 17.06.2017 JT65
744 R4LZ 09.01.2018 PH
745 R4MA 04.10.2013 PSK
746 R4NAO 11.08.2017 PH
747 R4NAZ 17.06.2017 PH
748 R4OF 10.01.2018 PH
749 R4RO 21.05.2016 PH
750 R4SAO 03.01.2018 PH
751 R50CGT 05.08.2011 PH
752 R5DU 17.06.2017 PH
753 R5EE 07.01.2018 PSK
754 R5PR 13.05.2016 PH
755 R5WH 04.10.2015 PSK
756 R5ZY 11.08.2017 PH
757 R60KZI 21.05.2016 PSK
758 R6AC 13.05.2016 PH
759 R6AJ 08.01.2018 PH
760 R6AV 21.05.2016 PSK
761 R6CM 12.08.2017 PH
762 R6DAI 08.01.2018 PH
763 R6DAW 10.01.2018 PH
764 R6DDF 20.05.2016 PSK
765 R6DDP 13.05.2016 PH
766 R6DFM 13.05.2016 PH
767 R6DFY 21.05.2016 PH
768 R6DH 30.09.2011 PSK
769 R6DL 29.06.2013 PH
770 R6FBM 03.01.2018 PH
771 R6FCP 20.05.2016 PSK
772 R6FI 08.08.2015 PH
773 R6FO 07.01.2018 PH|PSK
774 R6FS 01.07.2011 PH
775 R6HC 13.05.2016 PH
776 R6HL 08.07.2016 PSK
777 R6HO 30.09.2011 PSK
778 R6KT/QRP 05.10.2014 PSK|RTTY
779 R6LAQ 08.01.2018 PH|PSK|RTTY
780 R6LB 05.08.2011 PH
781 R6LC 04.10.2014 PSK
782 R6LD 12.05.2016 PH
783 R6LDD/6 04.10.2014 PSK
784 R6LZ 12.08.2017 PH
785 R6NE 08.07.2016 PH
786 R6NU 12.08.2017 PSK
787 R6TD 11.08.2017 PH
788 R6WA 17.06.2017 PH
789 R6YY 30.09.2011 PSK
790 R70BP 18.08.2011 PH
791 R7AG 11.01.2018 PH
792 R7AW 14.06.2013 PH
793 R7AY 05.07.2013 PH
794 R7CA 04.10.2014 PSK
795 R7CT 04.10.2015 PSK
796 R7FG 04.10.2015 PSK|RTTY
797 R7FQ 08.01.2018 PH
798 R7KC 21.05.2016 PSK
799 R7KO 03.10.2015 RTTY
800 R7KO/QRP 04.10.2014 PSK
801 R7KRB 06.01.2018 PH
802 R7LG 13.05.2016 PH
803 R7LY 20.05.2016 PSK
804 R7MI 08.07.2016 PH
805 R7MM 04.10.2015 PSK|RTTY
806 R7MN 17.06.2017 PSK
807 R7RIB 04.10.2015 PSK|RTTY
808 R7TO 04.10.2013 PSK
809 R7TT 08.08.2015 PH
810 R80PSP 17.06.2017 PH|PSK
811 R870K 11.08.2017 RTTY
812 R8IA 30.09.2011 PSK
813 R8JAA 21.05.2016 PSK
814 R8OUO 15.07.2011 PSK
815 R8WO 04.10.2015 PSK
816 R8XA 12.08.2017 PH
817 R8XF 05.10.2012 PSK
818 R8XJ 20.05.2016 PSK
819 R9AAA 20.05.2016 PSK
820 R9AAJ 05.10.2012 PSK
821 R9AAL 20.05.2016 PSK
822 R9AB 13.05.2016 PH
823 R9AL 04.10.2013 PSK
824 R9AV 06.01.2018 PSK
825 R9AZ 13.05.2016 PH
826 R9CBA 04.10.2015 PSK
827 R9CC 13.05.2016 PH
828 R9CQ 30.09.2011 PSK
829 R9CRR 30.09.2011 PSK
830 R9CU 11.01.2018 PH
831 R9FE 11.08.2017 PSK
832 R9FH 20.05.2016 PSK
833 R9HAF 05.10.2012 PSK
834 R9HAG 04.10.2014 PSK
835 R9KW 23.06.2013 PH
836 R9MA 04.10.2013 PSK
837 R9ON 07.01.2018 PH
838 R9OSN 04.10.2013 PSK
839 R9OY 05.01.2018 PH|PSK|RTTY
840 R9OZ 04.10.2013 PSK
841 R9OZ/P 30.09.2011 PSK
842 R9UAK 17.06.2017 PSK
843 R9UG 04.10.2013 PSK
844 R9WAU 08.07.2016 PH
845 R9WDV 04.10.2015 PSK
846 R9WH/P 12.09.2014 PH
847 R9WI 21.05.2016 PH
848 R9XM 17.06.2017 PH
849 RA0A 10.01.2018 JT65
850 RA0AC/P 07.07.2011 PH
851 RA0ACM 11.01.2018 PH|PSK|RTTY
852 RA0AM 04.10.2014 PSK|RTTY
853 RA0AN 05.10.2012 PSK
854 RA0AS 30.09.2011 PSK
855 RA0AY 04.10.2015 PSK
856 RA0CHK 05.10.2012 PSK
857 RA0QQ 29.06.2014 PH
858 RA0SAA 26.05.2011 PH
859 RA0SY 20.05.2011 PH
860 RA0WHE 06.01.2018 PH|PSK|RTTY
861 RA0WMD 14.06.2013 PH
862 RA1AFR 20.05.2011 PH
863 RA1AID 20.05.2016 PSK
864 RA1AJH 05.10.2014 PSK
865 RA1ALC 04.10.2015 PSK|RTTY
866 RA1ALG/P 05.10.2012 PSK
867 RA1OOB 26.05.2011 PH
868 RA1OTA/6 20.05.2011 PH
869 RA1OW 20.05.2011 PH
870 RA1QCZ 04.10.2013 PSK
871 RA1TCJ 04.10.2013 PSK
872 RA1TD 04.10.2015 PSK
873 RA1TDX 04.10.2015 PSK
874 RA1TR 12.08.2017 PSK
875 RA1WU 26.05.2011 PH
876 RA1WZ 10.01.2018 PH|PSK
877 RA2FAO 06.01.2018 PSK
878 RA2FIA 05.10.2014 RTTY
879 RA2FU 30.09.2011 PSK
880 RA3AL 08.07.2016 JT65
881 RA3DAD 12.08.2017 PH|PSK
882 RA3DGS 08.07.2016 PH
883 RA3DI/3 04.10.2013 PSK
884 RA3DIU 04.10.2014 PSK
885 RA3DKG 05.01.2018 PSK
886 RA3DRI 21.05.2016 PSK
887 RA3E 03.01.2018 PH
888 RA3E/QRP 04.10.2015 PSK|RTTY
889 RA3GFI 02.01.2018 PH|PSK
890 RA3GFO 10.08.2011 PH
891 RA3GK 03.10.2015 PSK
892 RA3GZ 05.10.2014 PSK|RTTY
893 RA3KB 26.05.2011 PH
894 RA3NC 04.10.2015 PSK|RTTY
895 RA3NO 21.05.2016 PSK
896 RA3OS 20.05.2016 PSK
897 RA3PDG 05.10.2014 PSK
898 RA3PFN 12.05.2016 PH
899 RA3PPH 08.08.2015 PH
900 RA3PS 05.10.2014 PSK
901 RA3QDG 05.10.2012 PSK
902 RA3QED 16.06.2017 PH
903 RA3QGK 20.05.2016 PH
904 RA3QH 10.01.2018 PH|PSK|RTTY
905 RA3QVS 26.05.2011 PH
906 RA3RGQ 20.05.2016 PSK
907 RA3RNN 05.07.2016 PH
908 RA3ROI 13.05.2016 PH
909 RA3RPW 17.06.2017 PSK
910 RA3RUG 09.01.2018 PH|PSK
911 RA3TAC 04.10.2014 PSK
912 RA3TK 18.06.2017 PSK|JT65
913 RA3TKS 05.07.2016 PH
914 RA3UAG 20.05.2016 PSK
915 RA3VFF 17.06.2017 PH
916 RA3VI 20.05.2016 PSK
917 RA3VLW 02.07.2009 PSK
918 RA3VX 05.10.2014 PSK|RTTY
919 RA3WEO 02.07.2009 PSK
920 RA3WEU 11.08.2017 PSK
921 RA3WGQ 26.05.2011 PH
922 RA3WQT 01.07.2011 PH
923 RA3XAL 02.07.2009 PSK
924 RA3Y 04.10.2015 PSK|RTTY
925 RA3YAO 17.06.2017 PSK
926 RA3YC 04.10.2014 PSK|RTTY
927 RA3ZGG 13.05.2016 PH
928 RA3ZQQ 08.07.2016 PH
929 RA3ZTM 13.05.2016 PH
930 RA4ADF 18.06.2017 PSK
931 RA4CBX 08.08.2015 PH
932 RA4CGO 04.10.2014 RTTY
933 RA4CKB 12.05.2016 PH
934 RA4CLY 06.01.2018 PSK
935 RA4DAR 04.10.2015 PSK
936 RA4DB 04.10.2014 PSK
937 RA4DR 21.05.2016 PH
938 RA4FDY/6 15.07.2011 PSK
939 RA4FEA 12.05.2016 PH
940 RA4FEC 04.01.2011 PH
941 RA4FKM 21.05.2016 PH
942 RA4FVW 09.07.2016 PH
943 RA4HDQ 29.06.2013 PSK
944 RA4HEF 20.05.2016 PSK
945 RA4HEV 03.01.2018 PH
946 RA4HG 05.07.2016 PH
947 RA4HL 04.10.2015 PSK|RTTY
948 RA4HRZ 12.08.2017 PH
949 RA4RU/9/P 29.06.2014 PH
950 RA4UEN 05.08.2011 PH
951 RA4UER 17.06.2017 PH
952 RA4UIR 08.01.2018 PH
953 RA4UIV 18.06.2017 PH|PSK
954 RA4UKI 04.01.2011 PH
955 RA4UVK 16.08.2012 PH|PSK
956 RA4UVL 08.07.2016 PH
957 RA5ZB 03.10.2015 RTTY
958 RA6AAR 09.07.2016 PH
959 RA6ABO 11.01.2018 PH
960 RA6ADQ 05.07.2016 PH
961 RA6AR 12.08.2017 PH
962 RA6ARI 29.06.2014 PH
963 RA6ATV 12.01.2018 PH
964 RA6AUC 17.06.2011 PH
965 RA6C 05.10.2014 PSK|RTTY
966 RA6CEE 10.08.2011 PH
967 RA6EHW 26.05.2011 PH
968 RA6FCU 11.08.2017 PH|PSK
969 RA6FG 13.05.2016 PH
970 RA6FSW 26.05.2011 PH
971 RA6GW 20.05.2011 PH
972 RA6HIU 13.05.2016 PH
973 RA6HQY 17.06.2011 PH
974 RA6HVW 13.05.2016 PH
975 RA6LEL 21.05.2016 PH
976 RA6LJM 04.10.2015 RTTY
977 RA6LR 11.08.2017 PSK
978 RA6LSV 12.05.2016 PH
979 RA6MK 03.10.2015 PSK
980 RA6WF 05.10.2012 PSK
981 RA6XV 05.10.2014 PSK|RTTY
982 RA6YCR 13.05.2016 PH
983 RA7A 12.01.2018 PH
984 RA9AEA 04.10.2015 PSK
985 RA9AFV 04.10.2013 PSK
986 RA9AFZ 04.10.2013 PSK
987 RA9AJ 02.01.2018 PSK
988 RA9AMO 05.10.2012 PSK
989 RA9ARP 04.10.2015 PSK
990 RA9AU 04.10.2015 PSK|RTTY
991 RA9CHS 13.07.2011 PSK
992 RA9CHZ 30.09.2011 PSK
993 RA9CNI 05.10.2012 PSK
994 RA9CUU 08.01.2018 PH|PSK
995 RA9CVQ 13.05.2016 PH
996 RA9DP 05.10.2014 PSK
997 RA9DZ 05.10.2014 PSK|RTTY
998 RA9FGW 13.07.2011 PSK
999 RA9H 08.01.2018 PH
1000 RA9HO 07.01.2018 PH
1001 RA9I 04.10.2015 PSK|RTTY
1002 RA9JB 04.10.2013 PSK
1003 RA9KU/M 23.06.2013 PH
1004 RA9LL 12.08.2017 PSK
1005 RA9LY 03.01.2018 PH
1006 RA9MEM 10.01.2018 JT65
1007 RA9MN 20.05.2011 PH
1008 RA9MP 10.07.2011 PH
1009 RA9MX 05.10.2012 PSK
1010 RA9RR 04.10.2013 PSK
1011 RA9S 12.05.2016 PH
1012 RA9SMU 11.08.2017 PH
1013 RA9SPD 13.05.2016 PH
1014 RA9SVI 26.05.2011 PH
1015 RA9UN 30.09.2011 PSK
1016 RA9UO 13.07.2011 PSK
1017 RA9UUG 12.08.2017 PSK
1018 RA9WKR 21.05.2016 PSK
1019 RA9X 05.10.2014 RTTY
1020 RA9XA 05.08.2011 PH|PSK
1021 RA9YE 02.01.2018 PH|JT9
1022 RA9YJU 11.06.2011 PH
1023 RA9YTB/M 08.08.2015 PH
1024 RA9YTZ 04.10.2015 PSK
1025 RC1T 20.05.2016 PSK
1026 RC1Z 03.10.2015 PSK
1027 RC2A/M 05.07.2013 PH
1028 RC5Z 04.10.2015 PSK|RTTY
1029 RC7A 04.10.2015 PSK
1030 RC9AC 30.09.2011 PSK
1031 RC9J 04.10.2015 PSK|RTTY
1032 RC9U 04.10.2014 PSK
1033 RC9YD 06.01.2018 PH
1034 RD0A 04.10.2015 PSK|RTTY
1035 RD0CD 04.10.2013 PSK
1036 RD0D 10.01.2018 JT65
1037 RD0W 05.10.2014 PSK|RTTY
1038 RD0WA 13.05.2016 PH
1039 RD0WAD 14.06.2013 PH
1040 RD3AD 04.10.2014 PSK
1041 RD3BD 02.07.2009 PSK
1042 RD3ZQ 08.01.2018 PH|PSK|RTTY
1043 RD4CAZ 20.05.2016 PSK
1044 RD4CBH 12.05.2016 PH
1045 RD4CBO 12.05.2016 PH
1046 RD4HD 05.10.2012 PSK
1047 RD6MI 26.05.2011 PH
1048 RD7P 05.10.2014 PSK|RTTY
1049 RD9OA 05.10.2012 PSK
1050 RD9SA 05.10.2014 PSK|RTTY
1051 RE3DAA 04.10.2015 PSK|RTTY
1052 RF3W 05.08.2011 PH
1053 RF3ZA 08.07.2016 PH
1054 RF9C 05.10.2014 PSK|RTTY
1055 RG50SU 17.06.2017 PH
1056 RJ3ZA 04.10.2014 RTTY
1057 RJ4I 04.10.2015 RTTY
1058 RJ6JK 15.07.2011 PSK
1059 RJ7A 13.05.2016 PH
1060 RJ7K 05.01.2018 PH
1061 RK0AXC/0 10.07.2011 PH
1062 RK0WWN 04.10.2013 PSK
1063 RK1OWZ 12.06.2011 PH
1064 RK1PWA 04.01.2011 PH
1065 RK2M 03.10.2015 PSK
1066 RK3AW 04.10.2013 PSK
1067 RK3BM 05.01.2018 PH|PSK
1068 RK3CQ 26.05.2011 PH
1069 RK3DSW 08.01.2018 PH|PSK|RTTY
1070 RK3DSW/P 14.06.2013 PSK
1071 RK3DWA/3 05.01.2018 CW|PH
1072 RK3DXB 02.07.2009 PSK
1073 RK3DXW 03.10.2015 PSK|RTTY
1074 RK3DZF 03.10.2015 PSK|RTTY
1075 RK3FN 08.07.2016 PH
1076 RK3IXB 04.10.2015 PSK
1077 RK3NWB 05.10.2014 PSK|RTTY
1078 RK3PWJ 04.10.2013 PSK
1079 RK3PWR 04.10.2015 PSK|RTTY
1080 RK3TS/1 17.06.2011 PH
1081 RK3VXL 04.10.2013 PSK
1082 RK4F 08.01.2018 PH
1083 RK4FAJ 11.08.2017 PSK
1084 RK4FC 21.05.2016 PH
1085 RK4FH 14.06.2013 PH
1086 RK4HZ/3 08.08.2015 PH
1087 RK4PR 11.08.2017 PSK
1088 RK4W 04.10.2015 PSK|RTTY
1089 RK4YN 04.01.2011 PH
1090 RK6AOV 13.05.2016 PH
1091 RK6AQM 30.09.2011 PSK
1092 RK6AQP 26.05.2011 PH
1093 RK6ART 09.01.2018 PH|PSK
1094 RK6B 13.05.2016 PH
1095 RK6BBZ 03.10.2015 PSK
1096 RK6BN 30.09.2011 PSK
1097 RK6HWP 05.08.2011 PH
1098 RK6JKO 05.03.2011 PSK
1099 RK6YD 30.09.2011 PSK
1100 RK7D 04.10.2015 PSK|RTTY
1101 RK7T 12.08.2017 PH
1102 RK8I 04.10.2013 PSK
1103 RK8W 17.06.2017 PH
1104 RK9AK 04.10.2013 PSK
1105 RK9ALV 08.08.2015 PH
1106 RK9AN 04.10.2015 PSK|RTTY
1107 RK9AX 04.10.2015 PSK|RTTY
1108 RK9CXM 04.10.2013 PSK
1109 RK9DO 04.10.2013 PSK
1110 RK9DR 03.01.2018 JT9
1111 RK9FBV 13.05.2016 PH
1112 RK9KWI 30.09.2011 PH|PSK
1113 RK9SXD 05.10.2012 PSK
1114 RK9UE 05.10.2014 PSK|RTTY
1115 RL3DB 12.08.2017 PSK
1116 RL3K 11.08.2017 PSK|JT65
1117 RL3QEG 21.05.2016 PH
1118 RL3ZA 04.10.2015 PSK
1119 RL5G/4 11.08.2017 PSK
1120 RL6MA 05.10.2012 PSK
1121 RL9LR 04.10.2015 PSK|RTTY
1122 RM3Z 04.10.2014 PSK
1123 RM4A 08.07.2016 PH
1124 RM4D 11.08.2017 PSK
1125 RM4HE 04.01.2011 PH
1126 RM7L 18.06.2017 JT9
1127 RM8W 13.07.2011 PSK
1128 RM9RZ 05.10.2014 PSK
1129 RM9WF/P 13.07.2011 PSK
1130 RM9WK 21.05.2016 PSK
1131 RN0JM 19.07.2011 PH
1132 RN1NY 02.07.2009 PSK
1133 RN1TU 10.01.2018 PH|PSK
1134 RN2F 11.01.2018 PH|PSK|RTTY
1135 RN3AOE 04.10.2015 PSK|RTTY
1136 RN3BO 04.10.2013 PSK
1137 RN3DEY 13.05.2016 PH
1138 RN3DMC 17.06.2017 PSK
1139 RN3DN 23.06.2013 PH
1140 RN3KL 20.05.2016 PSK
1141 RN3QEH 08.08.2015 PH
1142 RN3QF 05.08.2011 PH
1143 RN3QN 12.08.2017 PH
1144 RN3QNY 26.05.2011 PH
1145 RN3QOO 05.07.2016 PH
1146 RN3QQT 07.01.2018 PH
1147 RN3RFG 12.05.2016 PH
1148 RN3RGM 20.05.2016 PSK
1149 RN3ZSU 05.07.2013 PH
1150 RN4ABD 08.01.2018 PH|PSK
1151 RN4ACX 05.07.2013 PH
1152 RN4AZ 13.05.2016 PH
1153 RN4HBM 05.08.2011 PH
1154 RN4HCR 12.05.2016 PH
1155 RN4HGJ/1 04.10.2013 PSK
1156 RN4HW 12.08.2017 PSK
1157 RN5AA 03.10.2015 PSK|RTTY
1158 RN6AI 04.10.2013 PSK
1159 RN6CK 08.07.2016 PH
1160 RN6HAD 04.01.2011 PH
1161 RN6HGL 09.07.2016 PH
1162 RN6HGN 08.07.2016 PSK
1163 RN6HGO 29.06.2013 PSK
1164 RN6LDQ 13.05.2016 PH
1165 RN6LFN 13.05.2016 PH
1166 RN6LFW 13.05.2016 PH
1167 RN6LHS 20.05.2016 PSK
1168 RN6LMN 20.05.2011 PH
1169 RN6M 20.05.2016 PSK
1170 RN6MA 04.10.2013 PSK
1171 RN9MD 28.05.2011 PH
1172 RN9U 05.10.2014 RTTY
1173 RO9A 04.10.2014 PSK
1174 RQ2Q 20.05.2016 PSK|RTTY
1175 RQ4F 11.01.2018 PH
1176 RQ7R 04.10.2015 PSK|RTTY
1177 RQ9I 20.05.2011 PH
1178 RT3P 04.10.2015 PSK|RTTY
1179 RT5C 03.10.2015 PSK
1180 RT6DI 05.01.2018 PH
1181 RT6DK 13.05.2016 PH
1182 RT73SK 21.05.2016 PSK
1183 RT7KM 17.06.2017 PSK
1184 RT7L 11.08.2017 PSK
1185 RT7N 04.10.2013 PSK
1186 RT80SP 17.06.2017 PH
1187 RT8X 30.09.2011 PSK
1188 RT9K/6 05.01.2018 PH
1189 RU0ANR 19.07.2011 PH
1190 RU0AOP 30.09.2011 PSK
1191 RU1AB 05.10.2012 PSK
1192 RU1AT 30.09.2011 PSK
1193 RU1ZC 23.06.2013 PH
1194 RU3ALR 04.10.2013 PSK
1195 RU3DMY 08.01.2018 PH
1196 RU3DSJ 26.05.2011 PH
1197 RU3EG 21.05.2016 PH
1198 RU3EJ 18.06.2017 PSK
1199 RU3GE 17.06.2017 PSK
1200 RU3ICA 26.05.2011 PH
1201 RU3NHT 04.01.2011 PH
1202 RU3OZ 09.01.2018 PH
1203 RU3PJ 02.07.2009 PSK
1204 RU3RA 10.01.2018 PH
1205 RU3SB 03.10.2015 PSK
1206 RU3SF 18.08.2011 PH
1207 RU3T 13.05.2016 PH
1208 RU3UX 12.05.2016 PH
1209 RU3VZ 09.07.2016 PH
1210 RU3WR 17.06.2017 PSK
1211 RU3XB 03.10.2015 RTTY
1212 RU3XJ 12.05.2016 PH
1213 RU3ZG 13.05.2016 PH
1214 RU4A 04.10.2015 PSK
1215 RU4AJ 18.06.2017 PSK
1216 RU4CQ 07.01.2018 PH
1217 RU4PH 04.10.2015 PSK|RTTY
1218 RU4SO 05.07.2013 PH
1219 RU4WU 05.10.2014 PSK
1220 RU6AY 17.06.2017 PH
1221 RU6CH 05.10.2012 PSK
1222 RU6JL 04.10.2013 PSK
1223 RU6LW 13.05.2016 PH
1224 RU6UR 12.08.2017 PH|PSK
1225 RU6YJ 10.01.2018 PH|PSK
1226 RU6YZ 13.05.2016 PH
1227 RU8CCC 08.07.2016 PH
1228 RU9AZ 30.09.2011 PSK
1229 RU9BA 13.07.2011 PSK
1230 RU9CK/M 17.06.2017 PH
1231 RU9DX 02.07.2009 PSK
1232 RU9HM 04.10.2015 RTTY
1233 RU9SL 27.05.2011 PH
1234 RU9SO 17.06.2017 PH
1235 RU9YT/1/P 30.09.2011 PSK
1236 RV0AUI 04.10.2015 RTTY
1237 RV1AQ 04.10.2015 RTTY
1238 RV2DNV 12.08.2017 PH|PSK
1239 RV3A 01.01.2018 PH
1240 RV3DCM 04.10.2013 PSK
1241 RV3DLX 11.01.2018 PH
1242 RV3KF 17.06.2017 PH
1243 RV3LF 05.07.2013 PH
1244 RV3LO 20.05.2016 PSK
1245 RV3LZ 20.05.2016 PSK
1246 RV3MP 17.06.2017 PH
1247 RV3OC 21.05.2016 PH
1248 RV3QD 20.05.2016 PSK
1249 RV3QU 08.08.2015 PH
1250 RV3SBS 05.10.2012 PSK
1251 RV3SDC 04.01.2011 PH
1252 RV3V 04.10.2013 PSK
1253 RV3WT 10.01.2018 PH|PSK
1254 RV3YE 13.05.2016 PH
1255 RV3ZN 21.05.2016 PSK|RTTY
1256 RV3ZR 30.09.2011 PSK
1257 RV6AAG 17.06.2011 PH
1258 RV6ARM 13.05.2016 PH
1259 RV6ASR 12.08.2017 PSK
1260 RV6AWL/P 26.05.2011 PH
1261 RV6AWV/P 19.07.2011 PH
1262 RV6F 10.01.2018 PH
1263 RV6HEO 08.01.2018 PH
1264 RV6HJT 20.05.2011 PH
1265 RV6LCI 04.10.2014 PSK|RTTY
1266 RV6LMG/3 04.10.2013 PSK
1267 RV6LOM 13.05.2016 PH
1268 RV6MX 18.06.2017 PSK
1269 RV6WE 20.05.2011 PH
1270 RV9AOR 13.05.2016 PH
1271 RV9CHB 22.02.2012 PH
1272 RV9CP 04.10.2013 PH|PSK
1273 RV9CW 18.06.2017 PSK
1274 RV9DC 20.05.2016 PSK
1275 RV9MA 30.09.2011 PSK
1276 RV9UAF 29.06.2013 PSK
1277 RV9UCN 12.08.2017 PH
1278 RV9XE 05.10.2014 RTTY
1279 RV9XI 20.05.2011 PH
1280 RV9YP 10.08.2011 PSK
1281 RW0AJ 30.09.2011 PSK
1282 RW0BT 04.10.2013 PSK
1283 RW0LT 06.01.2018 PH
1284 RW0SR 04.10.2015 PSK
1285 RW0SR/QRP 05.10.2014 PSK
1286 RW0UU 05.10.2012 PSK
1287 RW1C 12.09.2014 PH
1288 RW1QM/1 04.10.2013 PSK
1289 RW1QZ 04.10.2013 PSK
1290 RW2D 10.01.2018 PH
1291 RW3AA/3 12.05.2016 PH
1292 RW3ABW 26.05.2011 PH
1293 RW3BK 11.08.2017 PH|PSK
1294 RW3DY 04.10.2015 PSK|RTTY
1295 RW3LB 04.10.2015 RTTY
1296 RW3QEP 13.05.2016 PH
1297 RW3QM 03.10.2015 PSK|RTTY
1298 RW3WX 05.10.2014 PSK
1299 RW3WY 08.08.2015 PH
1300 RW3XB 04.10.2015 PSK|RTTY
1301 RW4CP 17.06.2017 PSK
1302 RW4CR 04.10.2015 PSK
1303 RW4HBD 12.05.2016 PH
1304 RW4HDI 13.05.2016 PH
1305 RW4HM 04.10.2013 PSK
1306 RW4LMR 08.01.2018 PH|PSK
1307 RW4NF 21.05.2016 PSK
1308 RW4NN 03.10.2015 PSK
1309 RW4PFF 04.10.2013 PSK
1310 RW4PJN 26.05.2011 PH
1311 RW4UW 26.05.2011 PH
1312 RW5A/3 26.05.2011 PH
1313 RW6ADT 12.06.2011 PH
1314 RW6AFX 02.01.2018 PSK
1315 RW6AGH 20.05.2011 PH
1316 RW6AH 30.09.2011 PSK
1317 RW6ANP 10.07.2011 PH
1318 RW6AOI 26.05.2011 PH
1319 RW6APC 10.01.2018 PH
1320 RW6ATD 08.01.2018 PH
1321 RW6AVK 15.07.2011 PSK
1322 RW6BZ 26.05.2011 PH
1323 RW6CR 05.10.2012 PSK
1324 RW6DX 05.08.2011 PH
1325 RW6HJG 13.05.2016 PH
1326 RW6HJV/6 30.09.2011 PSK
1327 RW6HKF 08.08.2015 PH
1328 RW6HMF 17.06.2011 PH
1329 RW6HPD 26.05.2011 PH
1330 RW6XE 29.06.2014 PH
1331 RW7B 13.05.2016 PH
1332 RW9AS 12.06.2011 PH
1333 RW9AU 05.10.2012 PSK
1334 RW9CC 05.10.2014 PSK
1335 RW9CD 13.05.2016 PH
1336 RW9CT 13.05.2016 PH
1337 RW9HW 15.07.2011 PSK
1338 RW9HYY 04.10.2013 PSK
1339 RW9JV 06.01.2018 PH|PSK
1340 RW9LL 23.06.2013 PH
1341 RW9MJ 29.06.2014 PH
1342 RW9MN 05.10.2012 PSK
1343 RW9MZ 05.10.2014 PSK
1344 RW9OA 13.07.2011 PSK
1345 RW9QA 04.10.2013 PSK
1346 RW9SN 12.05.2016 PH
1347 RW9SQ 03.10.2015 PSK
1348 RW9TR 04.01.2011 PH
1349 RW9UHG 05.10.2014 PSK|RTTY
1350 RW9UKM 12.08.2017 PSK
1351 RW9UL 28.05.2011 PH
1352 RW9UVW 30.09.2011 PSK
1353 RW9WK 13.05.2016 PH
1354 RX0AF 05.10.2014 PSK|RTTY
1355 RX1AB 09.01.2018 JT9
1356 RX1AD/QRP 05.10.2014 PSK
1357 RX1CQ 04.10.2015 PSK|RTTY
1358 RX1CQ/P 17.06.2017 PSK
1359 RX3AGQ 04.10.2013 PSK
1360 RX3AMY 22.02.2012 PSK
1361 RX3KM 20.05.2016 PH
1362 RX3QIA 17.06.2017 PH
1363 RX3QKW 11.08.2017 PH
1364 RX3QVI 21.05.2016 PH
1365 RX3VF 05.10.2014 PSK|RTTY
1366 RX3Z 04.10.2014 PSK
1367 RX3ZF 05.07.2013 PH
1368 RX4SA 21.05.2016 PSK
1369 RX4SB 13.05.2016 PH
1370 RX6ACJ 08.01.2018 PH|PSK|RTTY
1371 RX6AJB 13.05.2016 PH
1372 RX6BH 21.05.2016 PSK
1373 RX6DX 20.05.2016 PSK
1374 RX6FC 26.05.2011 PH
1375 RX6FL 13.05.2016 PH
1376 RX6FQ 04.10.2015 PSK|RTTY
1377 RX6LEC 29.06.2013 PSK
1378 RX6LLZ 26.05.2011 PH
1379 RX6LPV 26.05.2011 PH
1380 RX6LX 01.07.2011 PH
1381 RX7L 13.05.2016 PH
1382 RX9AT 30.09.2011 PSK
1383 RX9CDR 04.10.2015 PSK
1384 RX9CQ 13.05.2016 PH
1385 RX9FG 04.10.2013 PSK
1386 RX9KT 05.10.2012 PSK
1387 RX9UGW 29.06.2013 PH
1388 RX9UMI 14.06.2013 PH
1389 RX9WM 17.06.2017 PSK
1390 RY1A/P 11.08.2017 PSK
1391 RY4A 04.10.2013 PSK
1392 RY6Y/P 05.08.2011 PH
1393 RY7F/6 13.05.2016 PH
1394 RZ0LWA 04.10.2015 PSK|RTTY
1395 RZ1CWC/1 20.05.2011 PH
1396 RZ3ACM/3 26.05.2011 PH
1397 RZ3AIM 26.05.2011 PH
1398 RZ3AV 02.07.2009 PSK
1399 RZ3DC 17.06.2017 PSK
1400 RZ3DFG 10.01.2018 PH
1401 RZ3DIE 11.08.2017 PSK
1402 RZ3DJF 26.05.2011 PH
1403 RZ3DZ 17.06.2017 PSK
1404 RZ3ED 12.06.2011 PH
1405 RZ3GV 05.10.2012 PSK
1406 RZ3GX 04.01.2011 PH
1407 RZ3LA 04.10.2015 PSK|RTTY
1408 RZ3OA 12.08.2017 PSK
1409 RZ3QL 26.05.2011 PH
1410 RZ3TXN 12.05.2016 PH
1411 RZ3WZ 21.05.2016 PH
1412 RZ4AZ 10.01.2018 PH|PSK
1413 RZ4HU 17.06.2017 PSK
1414 RZ6AIX 13.05.2016 PH
1415 RZ6AK 30.09.2011 PSK
1416 RZ6ALL 26.05.2011 PH
1417 RZ6HHF 13.05.2016 PH
1418 RZ6HLK 17.06.2011 PH
1419 RZ6L 11.08.2017 PH
1420 RZ6M/P 12.08.2017 PH
1421 RZ9AO 13.05.2016 PH
1422 RZ9CM 18.06.2017 PSK
1423 RZ9OQ 17.06.2011 PH
1424 RZ9U 13.05.2016 PH
1425 RZ9UCZ 04.10.2015 PSK
1426 RZ9UF 04.10.2013 PSK
1427 RZ9WU 13.05.2016 PH
1428 S50XX 06.01.2018 PH
1429 S510PMC 05.01.2018 CW|PH
1430 S51AF 04.10.2015 PSK|RTTY
1431 S51AY 05.10.2012 PSK
1432 S51MA 03.01.2018 RTTY
1433 S51ZZ 28.05.2011 PH
1434 S52WW 04.10.2014 RTTY
1435 S53EO 04.10.2013 PSK
1436 S53F 03.10.2015 PSK
1437 S54G 30.09.2011 PSK
1438 S55RD 20.05.2016 PSK
1439 S56A 03.10.2015 RTTY
1440 S56ECR 12.08.2017 PSK
1441 S56IPS 20.05.2016 PSK
1442 S57AM 03.10.2015 PSK|RTTY
1443 S57EA 05.10.2014 PSK|RTTY
1444 S57OWA 03.10.2015 RTTY
1445 S57SWR 03.10.2015 RTTY
1446 S57U 30.09.2011 PSK
1447 S57YK 03.10.2015 PSK
1448 S57YX 21.05.2016 PSK
1449 S58X 29.06.2013 PSK
1450 S59GCD 03.01.2018 JT9
1451 S59N 12.06.2011 PH
1452 SA4AVS 15.07.2011 PSK
1453 SA5K 05.10.2014 PSK
1454 SA7HLG 09.01.2018 JT65
1455 SB0A/QRP 03.10.2015 PSK
1456 SE2I 04.10.2013 PSK
1457 SG5G 05.10.2014 PSK
1458 SI6I 04.10.2015 RTTY
1459 SM0LPO 04.10.2013 PSK
1460 SM4DQE 04.10.2013 PSK
1461 SM4EMO 12.08.2017 PH
1462 SM5/G3TTC/P 14.06.2013 PH
1463 SM5BMF 16.06.2017 JT65
1464 SM5D 05.10.2012 PSK
1465 SM5DJZ 20.05.2011 PH
1466 SM7ATL 05.10.2014 RTTY
1467 SM7CIL 04.10.2015 PSK
1468 SM7NBO 26.05.2011 PSK
1469 SN0WFF 17.06.2017 PH
1470 SN5E 04.10.2013 PSK
1471 SN7F 30.09.2011 PSK
1472 SO3ALG 20.05.2016 PSK
1473 SO4W 08.01.2018 PH
1474 SO7B 30.09.2011 PSK
1475 SO9G 30.09.2011 PSK
1476 SP1DMD 04.10.2014 RTTY
1477 SP1DOZ 04.10.2013 PSK
1478 SP1EG 04.10.2015 PSK
1479 SP1PKW 11.01.2018 PH
1480 SP1PSM 20.05.2016 PSK
1481 SP1QXK 22.02.2012 PH|PSK
1482 SP1TJ 05.10.2012 PSK
1483 SP2EUI 10.01.2018 JT65
1484 SP2EWQ 12.01.2018 PH
1485 SP2FZW 03.10.2015 PSK
1486 SP2HMN 04.01.2018 RTTY
1487 SP3AU 07.01.2018 PH
1488 SP3AXJ/3 15.07.2011 PSK
1489 SP3BGD 08.01.2018 PH
1490 SP3EWD 12.06.2011 PH
1491 SP3EWP 23.06.2013 PH
1492 SP3GXH 04.10.2014 RTTY
1493 SP3QYJ 22.02.2012 PSK
1494 SP3SLO 04.10.2015 PSK
1495 SP3UY 04.10.2013 PSK
1496 SP4BPH 04.10.2013 PSK
1497 SP4CJA 11.08.2017 PSK|RTTY
1498 SP4NKU 17.06.2017 PSK
1499 SP4TBO 05.10.2012 PSK
1500 SP4TXI 18.06.2017 PSK
1501 SP4W 03.10.2015 PSK
1502 SP4XQE 08.01.2018 PH
1503 SP5BR 12.08.2017 PH
1504 SP5GRU 04.10.2013 PSK
1505 SP5KCR 04.10.2013 PSK
1506 SP5MNT 04.10.2015 PSK
1507 SP5NHK 03.10.2015 PSK
1508 SP5NOF 07.01.2018 PH
1509 SP5TAZ 05.10.2014 PSK
1510 SP5UFE 02.01.2018 PH
1511 SP5Z 04.10.2015 PSK|RTTY
1512 SP6AXW 04.10.2014 RTTY
1513 SP6CES 20.05.2016 PSK
1514 SP6EIY 12.01.2018 PH|PSK|RTTY|JT9
1515 SP6JZP 05.10.2014 PSK|RTTY
1516 SP6LUP 20.05.2016 PSK
1517 SP6LUY 29.06.2013 PSK
1518 SP6PWS 04.10.2013 PSK
1519 SP6RW 12.08.2017 PSK
1520 SP7AH 21.05.2016 PSK
1521 SP7HOV 05.07.2016 PH
1522 SP7IIT 04.10.2015 PSK|RTTY
1523 SP7OGQ 15.07.2011 PSK
1524 SP7QJB 30.09.2011 PSK
1525 SP7SMF 05.10.2014 PSK
1526 SP7SZW 04.10.2015 PSK
1527 SP8BQL 04.10.2015 RTTY
1528 SP8CGU 04.10.2013 PSK
1529 SP8LXE 04.10.2013 PSK
1530 SP8QC 17.06.2017 PSK
1531 SP9BCH 04.10.2015 PSK
1532 SP9BNM 05.10.2014 RTTY
1533 SP9CTS 04.10.2015 PSK|RTTY
1534 SP9EWM 08.08.2015 PH
1535 SP9GS 11.01.2018 PH
1536 SP9ICU 04.10.2013 PSK
1537 SP9JP 20.05.2016 PSK
1538 SP9KDU 04.10.2015 RTTY
1539 SP9NWN 04.10.2013 PSK
1540 SP9SON 15.07.2011 PSK
1541 SP9ZHR 03.10.2015 RTTY
1542 SQ1BVG/2 04.10.2015 PSK
1543 SQ1EIX 04.10.2015 PSK
1544 SQ1OD 29.06.2013 RTTY
1545 SQ2OTS 26.05.2011 PH
1546 SQ2RCJ 30.09.2011 PSK
1547 SQ2RGB 07.01.2018 PH
1548 SQ3JVN 26.05.2011 PSK
1549 SQ3MVC 04.10.2013 PSK
1550 SQ3SKN 10.01.2018 PH
1551 SQ4KKG 01.01.2018 PH|PSK
1552 SQ6PLE 04.10.2015 PSK
1553 SQ6WZ 04.10.2015 RTTY
1554 SQ7B 04.10.2015 PSK|RTTY
1555 SQ7LRT 09.01.2018 JT65
1556 SQ8LSB 11.08.2017 PSK
1557 SQ8W 10.01.2018 PSK
1558 SQ9CXC 05.10.2014 PSK|RTTY
1559 SQ9FCF 30.09.2011 PSK
1560 SQ9IAB 09.01.2018 PH
1561 SQ9IWS 05.10.2012 PSK
1562 SQ9SMH 23.06.2013 PH
1563 SV1BHF 11.01.2018 JT65
1564 SV1GRB 21.05.2016 PSK
1565 SV1OAY 02.01.2018 PH
1566 SV2BFN 03.10.2015 RTTY
1567 SV2FLQ 04.10.2015 PSK
1568 SV2FLQ/A 04.10.2013 PSK
1569 SV2GJV 05.10.2012 PSK
1570 SV2HTW 12.08.2017 PSK
1571 SV3BLX 06.01.2018 PH
1572 SV3GKU 03.10.2015 PSK
1573 SV4FFK 04.01.2018 PH
1574 SV5/DL3DRN 04.10.2015 RTTY
1575 SV5DKL 10.01.2018 PH
1576 SV7BOT 05.10.2014 PSK
1577 SV7CUD/2 04.10.2013 PSK
1578 SV7JLA 21.05.2016 PSK
1579 SV8/SV1JRS/P 17.06.2017 PSK
1580 SV8IJZ 29.06.2013 RTTY
1581 SV8LMM 04.10.2013 PSK
1582 SV8NAJ 16.06.2017 JT65
1583 SV9/M0NPT/P 04.10.2015 PSK
1584 SV9FBK 04.10.2013 PSK
1585 SZ2T 05.10.2014 PSK
1586 TA0/UA6DX 17.06.2011 PH
1587 TA1CM 10.01.2018 PH
1588 TA2/DL7BC 04.10.2015 PSK|RTTY
1589 TA4ASO 04.10.2015 RTTY
1590 TA9AHS 30.09.2011 PSK
1591 TC4A 03.10.2015 PSK
1592 TF5B 05.03.2011 PSK
1593 TM51SP 04.10.2015 PSK|RTTY
1594 TM63ISS 04.10.2013 PSK
1595 U5EX 05.08.2011 PH
1596 UA0A 04.10.2015 PH|RTTY
1597 UA0AAA 05.10.2014 PSK
1598 UA0AWX 30.09.2011 PSK
1599 UA0AXX 04.10.2013 PSK
1600 UA0AXX/P 23.06.2013 PH
1601 UA0BDS/1 12.05.2016 PH
1602 UA0C 05.10.2014 PSK|RTTY
1603 UA0CW 06.01.2018 PH
1604 UA0JGT 06.01.2018 PH
1605 UA0LD 05.10.2014 PSK
1606 UA0LFU/P 12.08.2017 PH
1607 UA0LLD 04.10.2015 PSK
1608 UA0OK 04.10.2015 PSK|RTTY
1609 UA0QQQ 23.06.2013 PH
1610 UA0WF 05.10.2012 PSK
1611 UA0ZS 05.10.2014 PSK
1612 UA1ADZ 08.08.2015 PH
1613 UA1AKJ 23.06.2013 PH
1614 UA1ALW 30.09.2011 PSK
1615 UA1AMO/P 26.05.2011 PH
1616 UA1AVA/QRP 02.07.2009 PSK
1617 UA1CAS 18.06.2017 PSK|RTTY
1618 UA1CEI 13.05.2016 PH
1619 UA1CEL 13.05.2016 PH
1620 UA1CFF 21.05.2016 PSK
1621 UA1CKA 02.01.2018 PSK
1622 UA1CLA 20.05.2016 PSK
1623 UA1OGQ 04.01.2011 PH
1624 UA1OJL 20.05.2011 PH
1625 UA1OLM 29.06.2014 PH
1626 UA1OOX 04.10.2015 RTTY
1627 UA1TGT 05.10.2012 PSK
1628 UA1WA 17.06.2017 PH|PSK
1629 UA1WN 04.10.2014 PSK
1630 UA1ZCX/3 17.06.2017 PH
1631 UA1ZFL 15.07.2011 PSK
1632 UA1ZLN 30.09.2011 PSK
1633 UA1ZRE 04.10.2013 PSK
1634 UA2FCK 30.09.2011 PSK
1635 UA2FFX/1 30.09.2011 PSK
1636 UA2FT 20.05.2011 PH
1637 UA3AKO 14.06.2013 PSK
1638 UA3AQQ 08.07.2016 PH
1639 UA3ASJ 01.01.2018 PH
1640 UA3ASM 13.05.2016 PH
1641 UA3DLL 04.01.2018 PH|PSK
1642 UA3DRX 05.10.2014 PSK|RTTY
1643 UA3EIZ 04.01.2011 PH
1644 UA3EKK 04.10.2013 PSK
1645 UA3G/QRP 17.06.2017 PH
1646 UA3GDJ 21.05.2016 PSK
1647 UA3GGI 16.06.2017 PH
1648 UA3GIE 04.10.2015 PSK
1649 UA3GJM 12.08.2017 PH
1650 UA3GSD 08.07.2016 PH
1651 UA3GSH 12.05.2016 PH
1652 UA3GX 12.08.2017 PH|PSK
1653 UA3GX/3 05.10.2012 PSK
1654 UA3IDM/P 05.07.2013 PH
1655 UA3IFF 26.05.2011 PH
1656 UA3IGB 12.05.2016 PH
1657 UA3IHJ 03.10.2015 PSK
1658 UA3IIB 11.08.2017 PH
1659 UA3IKR 17.06.2017 PSK
1660 UA3LAF 29.06.2013 PSK
1661 UA3LKM 09.01.2018 PH|PSK
1662 UA3LLR 17.06.2017 PSK
1663 UA3LMR 04.10.2013 PSK
1664 UA3LMR/QRP 04.10.2015 PSK
1665 UA3LSX 05.10.2012 PSK
1666 UA3LTM 11.08.2017 PSK
1667 UA3MNJ 11.08.2017 PH
1668 UA3MSM 13.05.2016 PH
1669 UA3NFI 17.06.2017 PH|PSK|RTTY
1670 UA3ON 03.10.2015 PSK
1671 UA3PI 04.10.2015 PSK|RTTY
1672 UA3PKA 21.05.2016 PSK
1673 UA3PKF 05.08.2011 PH
1674 UA3POG 20.05.2016 PSK
1675 UA3PQN 04.10.2014 PSK
1676 UA3PQN/P 04.10.2013 PSK
1677 UA3PSJ 14.06.2013 PH
1678 UA3QGT 05.10.2014 PSK
1679 UA3QNE 11.08.2017 PSK
1680 UA3QOC 12.08.2017 PH
1681 UA3QOS 22.02.2012 PSK
1682 UA3QUP 30.09.2011 PSK
1683 UA3RAB 16.06.2017 JT65
1684 UA3RDQ 08.08.2015 PH
1685 UA3RF 04.10.2013 PSK
1686 UA3RMH 13.05.2016 PH
1687 UA3RNK 08.07.2016 PH
1688 UA3ROB 10.01.2018 PH|PSK|JT65
1689 UA3ROQ 26.05.2011 PSK
1690 UA3U 05.07.2013 PH
1691 UA3UCV 11.08.2017 PSK
1692 UA3UHP 18.06.2017 PSK
1693 UA3WFJ 13.05.2016 PH
1694 UA3WG 04.10.2014 PSK
1695 UA3WHO 02.07.2009 PH
1696 UA3YDZ 08.08.2015 PH
1697 UA3YFL 05.10.2014 PSK|RTTY
1698 UA3ZAY 03.10.2015 PSK
1699 UA3ZCJ 18.06.2017 PH
1700 UA3ZI 11.08.2017 PH
1701 UA3ZMF 13.05.2016 PH
1702 UA3ZPB 21.05.2016 PSK
1703 UA3ZTC 09.07.2016 PH
1704 UA4ANR 05.07.2013 PH
1705 UA4APJ 08.07.2016 PH
1706 UA4APN 08.07.2016 JT65
1707 UA4CAI 12.05.2016 PH
1708 UA4CCH 12.01.2018 PH|PSK
1709 UA4CDO 04.01.2011 PH
1710 UA4CDW/P 10.08.2011 PH
1711 UA4CIK 07.01.2018 PH
1712 UA4CPV 12.05.2016 PH
1713 UA4FBN 12.05.2016 PH
1714 UA4FCS 12.05.2016 PH
1715 UA4FDK 08.07.2016 PH
1716 UA4FEN 05.10.2012 PSK
1717 UA4FMR 12.05.2016 PH
1718 UA4HBJ 11.01.2018 PH
1719 UA4HBM 04.10.2014 PSK
1720 UA4HJ 08.01.2018 PH|PSK|RTTY
1721 UA4HLU 05.07.2013 PH
1722 UA4HQB 12.05.2016 PH
1723 UA4HRT 21.05.2016 PH
1724 UA4HY 31.10.2013 PH|PSK
1725 UA4NBA 12.08.2017 PH
1726 UA4NCX 04.01.2011 PH
1727 UA4NDX 26.05.2011 PH
1728 UA4NE 17.06.2017 PH
1729 UA4NF 20.05.2016 PSK
1730 UA4NM 21.05.2016 PSK
1731 UA4NX 22.02.2012 PSK
1732 UA4PCF 04.10.2014 PSK
1733 UA4PET 05.07.2013 PH
1734 UA4PL 04.10.2013 PSK
1735 UA4PNV 20.05.2016 PSK
1736 UA4S 03.10.2015 PSK
1737 UA4SBW 04.10.2014 RTTY
1738 UA4SBZ 03.10.2015 PSK|RTTY
1739 UA4SJO 04.10.2014 PSK
1740 UA4UBE 20.05.2016 PH
1741 UA4UDM 08.07.2016 PH
1742 UA4UT 04.10.2015 PSK|RTTY
1743 UA4WJ/QRP 04.10.2015 RTTY
1744 UA6ABE 13.05.2016 PH
1745 UA6ADA 17.06.2017 PSK
1746 UA6AES 11.06.2011 PH
1747 UA6AID 11.06.2011 PH
1748 UA6AKD 04.10.2015 PSK|RTTY
1749 UA6ARR 05.10.2014 PSK|RTTY
1750 UA6AVA 08.08.2015 PH
1751 UA6BB 15.07.2011 PSK
1752 UA6BJY 04.10.2014 PSK|RTTY
1753 UA6BLW 26.05.2011 PH
1754 UA6BNR 26.05.2011 PH
1755 UA6BRE 02.07.2009 PSK
1756 UA6BRP 30.09.2011 PSK
1757 UA6BTE 13.05.2016 PH
1758 UA6BTK 13.05.2016 PH
1759 UA6CBX 26.05.2011 PH
1760 UA6CCE 12.06.2011 PH
1761 UA6CDB 26.05.2011 PH
1762 UA6CE 03.10.2015 PSK
1763 UA6CET 06.01.2018 PSK
1764 UA6CY 21.05.2016 PH
1765 UA6EFH 20.05.2011 PH
1766 UA6FF 08.08.2015 PH
1767 UA6GF 05.10.2014 PSK|RTTY
1768 UA6HL 20.05.2011 PH
1769 UA6HLN 04.10.2015 PSK|RTTY
1770 UA6HO 30.09.2011 PSK
1771 UA6HW 29.06.2014 PH
1772 UA6JBQ 30.09.2011 PSK
1773 UA6JBX 08.01.2018 PH
1774 UA6JQ 09.01.2018 PH|PSK|RTTY|JT9
1775 UA6LBF 17.06.2011 PH
1776 UA6LEX 11.08.2017 PSK
1777 UA6LIE 17.06.2011 PH
1778 UA6LLX 11.08.2017 PH
1779 UA6LSX 13.05.2016 PH
1780 UA6MR 26.05.2011 PH
1781 UA6RD 05.10.2012 PSK
1782 UA6UCW 12.08.2017 PSK
1783 UA6UCX 13.05.2016 PH
1784 UA6UEU 13.05.2016 PH
1785 UA6WBS 30.09.2011 PSK
1786 UA6XCW 13.05.2016 PH
1787 UA6XES 09.01.2018 PH|PSK|RTTY
1788 UA6XES/QRP 11.08.2017 PSK
1789 UA6YA 21.05.2016 PH
1790 UA6YIM 18.06.2017 PSK
1791 UA6YT 05.07.2013 PH
1792 UA7G 30.09.2011 PSK
1793 UA9AFS 04.10.2015 PSK
1794 UA9AGM 29.06.2013 PSK
1795 UA9AGX 08.08.2015 PH
1796 UA9APA 20.05.2016 PSK
1797 UA9CAH 21.05.2016 PSK
1798 UA9CGL 12.08.2017 PH
1799 UA9CIV 13.05.2016 PH
1800 UA9CLR 04.10.2015 PSK|RTTY
1801 UA9CMM 13.07.2011 PSK
1802 UA9CR 11.01.2018 PH
1803 UA9CSE 20.05.2011 PH
1804 UA9CSR 04.10.2013 PSK
1805 UA9FDN 08.01.2018 PH|PSK|RTTY
1806 UA9FEQ 08.08.2015 PH
1807 UA9FFF 04.01.2011 PH
1808 UA9FGB 08.07.2016 PH
1809 UA9FIT 21.05.2016 PSK
1810 UA9FIT/4 05.10.2014 PSK
1811 UA9FK 17.06.2011 PH
1812 UA9FLJ 11.08.2017 PH
1813 UA9JPX 10.07.2011 PH
1814 UA9KDK 20.05.2016 PH
1815 UA9KDK/3 12.05.2016 PH
1816 UA9KZ 17.06.2011 PH
1817 UA9LAO 12.06.2011 PH
1818 UA9MRY 05.10.2012 PSK
1819 UA9MUY/M 16.08.2012 PH
1820 UA9OA 05.07.2013 PSK
1821 UA9OBN 10.01.2018 PSK|JT65
1822 UA9OD 30.09.2011 PSK
1823 UA9OG 05.10.2012 PSK
1824 UA9OGX 05.07.2013 PSK
1825 UA9OJO 05.10.2014 PSK
1826 UA9OP 04.10.2015 PSK|RTTY
1827 UA9ORF 29.06.2013 PSK
1828 UA9OY 04.10.2015 PSK
1829 UA9QGS 08.08.2015 PH
1830 UA9QX/QRP 13.05.2016 PH
1831 UA9SBH 05.08.2011 PH
1832 UA9TK 04.10.2015 PSK
1833 UA9UKO 13.07.2011 PSK
1834 UA9UPC 08.08.2015 PH
1835 UA9UPG 05.10.2014 RTTY
1836 UA9UR 30.09.2011 PSK
1837 UA9WED 03.01.2018 PSK|JT65
1838 UA9WPR 04.01.2011 PH
1839 UA9WTA 13.05.2016 PH
1840 UA9XCQ 05.10.2014 PSK
1841 UA9XG 17.06.2011 PH
1842 UA9XL 07.01.2018 PSK|RTTY
1843 UA9XLE 30.09.2011 PSK
1844 UA9XLE/3 04.10.2013 PSK
1845 UA9YAD 04.10.2013 PSK
1846 UA9YF 07.07.2011 PH
1847 UB1ALQ 16.06.2017 JT65
1848 UB1OAE 10.01.2018 PH
1849 UB1OAL 04.10.2013 PSK
1850 UB3ABQ 26.05.2011 PSK
1851 UB3DAI 05.08.2011 PH
1852 UB3DBV 26.05.2011 PH
1853 UB3DIO 08.08.2015 PH
1854 UB3DJV 12.05.2016 PH
1855 UB3DMB 08.07.2016 PH
1856 UB3ECI/QRP/P 11.08.2017 PH
1857 UB3GCN 13.05.2016 PH
1858 UB3KCE 13.05.2016 PH
1859 UB3KCY/P 11.08.2017 PH
1860 UB3LAN 13.05.2016 PH
1861 UB3PAA 26.05.2011 PH
1862 UB3PBB 04.10.2014 PSK
1863 UB3TAG 13.05.2016 PH
1864 UB3YCQ 12.01.2018 PH
1865 UB3ZDC 21.05.2016 PH
1866 UB3ZEO 12.05.2016 PH
1867 UB4CAC 12.08.2017 PH
1868 UB4CAN 26.05.2011 PH
1869 UB4CFJ 21.05.2016 PSK
1870 UB4FTI 13.05.2016 PH
1871 UB4HCX 12.05.2016 PH
1872 UB4HFC 05.07.2013 PH
1873 UB4HPV/3/M 21.05.2016 PH
1874 UB4PIL 08.07.2016 PH
1875 UB4WBD 21.05.2016 PH
1876 UB5O/0 02.01.2018 PSK
1877 UB6AAJ 26.05.2011 PH
1878 UB6ABN 05.08.2011 PH
1879 UB6AJB 04.10.2013 PSK
1880 UB6HFC 12.05.2016 PH
1881 UB6LCB 13.05.2016 PH
1882 UB6LOT 11.08.2017 PSK
1883 UB6LQR 17.06.2017 PH
1884 UB7K 12.08.2017 PH
1885 UB7RAG 20.05.2016 PSK
1886 UB8CDM 08.07.2016 PH
1887 UB8CIF 11.08.2017 PH
1888 UB8FBI 10.01.2018 PH
1889 UB9CHT 13.07.2011 PSK
1890 UC0A 04.10.2015 PSK|RTTY
1891 UC4I 04.10.2015 RTTY
1892 UD3T 04.10.2014 RTTY
1893 UD4FD/P 30.09.2011 PSK
1894 UD4NAI 03.10.2015 PSK
1895 UD6AAB 11.01.2018 PH
1896 UD6AEN 12.08.2017 PSK
1897 UD6AJK 13.05.2016 PH
1898 UE18A 07.01.2018 PSK
1899 UE18C 05.01.2018 CW
1900 UE18E 03.01.2018 PH
1901 UE18F 02.01.2018 PH|PSK|RTTY
1902 UE18G 06.01.2018 PSK|RTTY
1903 UE18M 06.01.2018 PSK
1904 UE18NY 07.01.2018 PH|PSK
1905 UE18U 07.01.2018 CW
1906 UE3ZAS 05.08.2011 PH
1907 UE9CAA 02.07.2009 PSK
1908 UF1A 12.08.2017 PH
1909 UF6VBK 17.06.2017 PH
1910 UF6VIW 17.06.2017 PH
1911 UF8T 20.05.2011 PH
1912 UH4HBR 08.07.2016 JT65
1913 UI8U 12.09.2014 PH
1914 UI9I 05.10.2014 PSK|RTTY
1915 UI9O 04.10.2013 PSK
1916 UI9OI 30.09.2011 PSK
1917 UK8AEA 11.08.2017 PSK
1918 UK8FAI 07.07.2011 PH
1919 UK8FC 07.07.2011 PH
1920 UN3P 15.07.2011 PSK
1921 UN4PG 04.10.2015 RTTY
1922 UN5C 05.10.2014 PSK|RTTY
1923 UN6BTC 08.08.2015 PH
1924 UN6LN 05.10.2014 PSK
1925 UN6TA 03.10.2015 PSK|RTTY
1926 UN7AD 05.08.2011 PH
1927 UN7BEW 20.05.2011 PH
1928 UN7BK 20.05.2011 PH
1929 UN7CL 11.01.2018 PH
1930 UN7CN 05.10.2012 PSK
1931 UN7DA 03.10.2015 PSK|RTTY
1932 UN7EG 08.01.2018 PH
1933 UN7EG/QRP 05.10.2014 RTTY
1934 UN7FBW 12.08.2017 PSK
1935 UN7FU 05.10.2014 PSK
1936 UN7GDQ 05.10.2014 PSK|RTTY
1937 UN7GN 04.01.2018 PH
1938 UN7JAO 02.01.2018 JT65
1939 UN7JO 28.05.2011 PH
1940 UN7JZ 19.07.2011 PH
1941 UN7NFD 11.06.2011 PH
1942 UN7PAK 04.10.2015 PSK
1943 UN7QCC 04.10.2015 PSK
1944 UN7TB 29.06.2013 RTTY
1945 UN7TDB 05.10.2014 PSK|RTTY
1946 UN7TO 17.06.2011 PH
1947 UN8BK 28.05.2011 PH
1948 UN8LYA 26.05.2011 PH
1949 UN8P 05.10.2014 RTTY
1950 UN8PA 04.10.2015 PSK|RTTY
1951 UN8PC 20.05.2016 PSK
1952 UN8PT/QRP 05.10.2014 PSK
1953 UN9LBZ 10.01.2018 PH|PSK
1954 UR0EA 13.05.2016 PH
1955 UR0GE 05.08.2011 PH
1956 UR0HQ 04.10.2013 PSK
1957 UR1MK 05.10.2012 PSK
1958 UR2LM 11.08.2017 PSK
1959 UR2LM/A 17.06.2011 PH
1960 UR2MZ 09.01.2018 PH
1961 UR3AC 09.01.2018 PH|PSK
1962 UR3AGE 01.07.2011 PH
1963 UR3CFC 13.07.2011 PSK
1964 UR3HL 01.07.2011 PH
1965 UR3LC 16.06.2017 JT65
1966 UR3LTD 04.10.2013 PSK
1967 UR3PHP 26.05.2011 PH
1968 UR3QOB 13.05.2016 PH
1969 UR3UH 27.05.2011 PSK
1970 UR3UK 30.09.2011 PSK
1971 UR3VKB 12.08.2017 PSK
1972 UR4FA 30.09.2011 PSK
1973 UR4IOR 11.01.2018 PH
1974 UR4LBG 08.01.2018 PH
1975 UR4LG 20.05.2016 PSK
1976 UR4LJ 04.10.2014 PSK
1977 UR4LJQ 11.08.2017 PH
1978 UR4LM 05.07.2013 PH
1979 UR4MG 10.01.2018 PH|PSK|RTTY
1980 UR4MHI 04.10.2013 PSK
1981 UR4MKH 26.05.2011 PH
1982 UR4MKP 12.05.2016 PH
1983 UR4MLS 21.05.2016 PSK
1984 UR4MRX 05.10.2012 PSK
1985 UR4MSG 13.05.2016 PH
1986 UR4MTJ 12.08.2017 PH
1987 UR4MVK 03.01.2018 PH
1988 UR4PWC 04.10.2013 PSK
1989 UR4QX 15.07.2011 PSK
1990 UR4U 05.10.2012 PSK
1991 UR4UM 06.01.2018 PH
1992 UR4UP 11.08.2017 PSK
1993 UR4UT 13.07.2011 PSK
1994 UR5AHE 29.06.2013 PSK
1995 UR5AMJ 20.05.2011 PH
1996 UR5CD 29.06.2013 PSK
1997 UR5CGI 26.05.2011 PH
1998 UR5CN 04.10.2013 PSK
1999 UR5EKN 12.05.2016 PH
2000 UR5EQU 04.10.2013 PSK
2001 UR5ETN 04.10.2013 PSK
2002 UR5EUY 04.10.2015 PSK
2003 UR5FAP 12.08.2017 PH|PSK
2004 UR5FLF 04.10.2013 PSK
2005 UR5FNP 30.09.2011 PSK
2006 UR5FOA 03.10.2015 PSK
2007 UR5FOG 30.09.2011 PSK
2008 UR5FS 04.10.2015 PSK
2009 UR5FVH 12.05.2016 PH
2010 UR5HHG 13.05.2016 PH
2011 UR5ICG 08.08.2015 PSK
2012 UR5IFM 17.06.2011 PH
2013 UR5IFP 05.10.2014 PSK
2014 UR5IHD 04.10.2013 PSK
2015 UR5IKN 12.08.2017 PH|PSK
2016 UR5ISA 12.05.2016 PH
2017 UR5IUY 10.01.2018 PH
2018 UR5IVW 14.06.2013 PH
2019 UR5KBW 06.01.2018 PH
2020 UR5LAS 11.08.2017 PH
2021 UR5LJS 08.07.2016 PH
2022 UR5LY 04.10.2013 PSK
2023 UR5MET 05.07.2013 PH
2024 UR5MIJ 20.05.2016 PSK
2025 UR5MOH 21.05.2016 PH
2026 UR5MOR 04.01.2011 PH
2027 UR5MTK 12.05.2016 PH
2028 UR5MVB 13.05.2016 PH
2029 UR5NF 08.08.2015 PH
2030 UR5SAU 04.10.2015 PSK
2031 UR5VBY 26.05.2011 PH
2032 UR5VKX 13.07.2011 PSK
2033 UR5VKY 26.05.2011 PH
2034 UR5VSB 26.05.2011 PH
2035 UR5WAF 05.10.2012 PSK
2036 UR5XMM 06.01.2018 PH
2037 UR6EI 11.06.2011 PH
2038 UR6HDB 13.05.2016 PH
2039 UR6IFG 13.05.2016 PH
2040 UR6IM 04.10.2015 PSK
2041 UR6IOV 12.05.2016 PH
2042 UR6ITR 21.05.2016 PH
2043 UR6LLC 12.05.2016 PH
2044 UR6LP 13.05.2016 PH
2045 UR7GO 04.10.2015 PSK|RTTY
2046 UR7GV 23.06.2013 PH
2047 UR7IGJ 29.06.2013 PSK
2048 UR7IHW 17.06.2017 PH
2049 UR7IKJ 05.10.2012 PSK
2050 UR7MA 08.07.2016 PH
2051 UR7QM 04.10.2015 PSK|RTTY
2052 UR7QV 26.05.2011 PH
2053 UR7TU 17.06.2011 PH
2054 UR7TV 11.08.2017 PSK
2055 UR8GL 05.10.2012 PSK
2056 UR8GM 30.09.2011 PSK
2057 UR8IB 11.01.2018 PSK
2058 UR8IE 13.05.2016 PH
2059 UR8MQ 21.05.2016 PH
2060 UR9IV 11.08.2017 PH
2061 US0AK 05.10.2012 PSK
2062 US0HB 09.01.2018 PH
2063 US0LW 11.01.2018 PH
2064 US0MM 13.07.2011 PSK
2065 US0MS 05.10.2014 PSK
2066 US1CR 29.06.2013 RTTY
2067 US1GBG 17.06.2017 PH
2068 US1IA 26.05.2011 PH
2069 US1MM 11.08.2017 PSK
2070 US1VS 04.10.2013 PSK
2071 US2IES 11.01.2018 PH
2072 US2IF 18.06.2017 PSK
2073 US2IFO 17.06.2017 PSK
2074 US2ISZ 26.05.2011 PH
2075 US2MA 09.01.2018 PH
2076 US3IFV 05.10.2012 PSK
2077 US3IHR 12.05.2016 PH
2078 US3ILH 11.01.2018 PH
2079 US3IMP 07.01.2018 PH
2080 US3MA 13.05.2016 PH
2081 US4AS 13.05.2016 PH
2082 US4IHY 12.05.2016 PH
2083 US4LEB 16.08.2012 PH
2084 US4LPY 30.09.2011 PSK
2085 US4MEK 13.05.2016 PH
2086 US4MFH 04.10.2013 PSK
2087 US4QMP 12.05.2016 PH
2088 US5AEU 17.06.2011 PH
2089 US5CDU 13.05.2016 PH
2090 US5EAA 18.06.2017 PSK
2091 US5EOV 12.05.2016 PH
2092 US5HL 12.05.2016 PH
2093 US5IBM 21.05.2016 PH
2094 US5IID 26.05.2011 PH
2095 US5IMX 04.10.2014 PSK
2096 US5IND 13.05.2016 PH
2097 US5IPH 12.08.2017 PH
2098 US5ITN 26.05.2011 PH
2099 US5LCU 12.05.2016 PH
2100 US5LPO 04.10.2015 PSK
2101 US5MN 11.08.2017 PH
2102 US5MTM 05.08.2011 PH
2103 US5MVA 26.05.2011 PH
2104 US5MX 18.06.2017 PH
2105 US5MY 08.07.2016 PH
2106 US5QGL 29.06.2013 PSK
2107 US5UCC 05.10.2012 PSK
2108 US5UO 08.08.2015 PH
2109 US5UZ 26.05.2011 PH
2110 US5VAC 30.09.2011 PSK
2111 US6CQ 04.10.2013 PSK
2112 US6IRZ 26.05.2011 PH
2113 US6IW 13.05.2016 PH
2114 US6UQ 13.05.2016 PH
2115 US7IA 30.09.2011 PSK
2116 US7IAH 08.07.2016 PH
2117 US7IHK 12.05.2016 PH
2118 US7IS 03.01.2018 PH
2119 US7KC 04.10.2013 PSK
2120 US8IBB 13.05.2016 PH
2121 US8IUG 12.05.2016 PH
2122 US8QQ 26.05.2011 PH
2123 US9IAG 26.05.2011 PH
2124 US9IDE 26.05.2011 PH
2125 US9ISG 11.08.2017 PH
2126 UT/R1BS 18.06.2017 PH
2127 UT0EZ 05.10.2012 PSK
2128 UT0FC 04.10.2013 PSK
2129 UT0IV 13.07.2011 PSK
2130 UT0LY 11.01.2018 PSK
2131 UT0QR 13.05.2016 PH
2132 UT0SE 04.10.2013 PSK
2133 UT0UZ 26.05.2011 PH
2134 UT0VE 12.08.2017 PSK
2135 UT0ZD 26.05.2011 PH
2136 UT1IU 12.05.2016 PH
2137 UT1PA 04.10.2013 PSK
2138 UT1UW 15.07.2011 PSK
2139 UT1WR 20.05.2011 PH
2140 UT2G 05.10.2014 PSK|RTTY
2141 UT2GA 04.01.2018 PH|PSK
2142 UT2HM 04.10.2013 PSK
2143 UT2IK 13.05.2016 PH
2144 UT2IR 11.08.2017 PH
2145 UT2MC 08.07.2016 PH
2146 UT2MZ 12.08.2017 PH
2147 UT2RI 30.09.2011 PSK
2148 UT2SQ 09.01.2018 PH
2149 UT2UB 21.05.2016 PSK
2150 UT2XL 17.06.2017 PSK
2151 UT3EX/QRP 29.06.2013 PSK
2152 UT3GP 04.10.2015 PSK
2153 UT3IL 03.01.2018 JT65
2154 UT3LY 18.06.2017 PH
2155 UT3MP 08.07.2016 PH
2156 UT3N 04.10.2013 PSK
2157 UT3NK 29.06.2013 PSK
2158 UT3RS 04.10.2013 PSK
2159 UT3WX 16.06.2017 PSK
2160 UT3XT/QRP/P 11.08.2017 PH
2161 UT4IB 20.05.2016 PH
2162 UT4NY 11.01.2018 PH
2163 UT4QV 12.05.2016 PH
2164 UT4UFU 30.09.2011 PSK
2165 UT4UKL 07.07.2011 PH
2166 UT4UO 05.03.2011 PH
2167 UT4UPO/QRP 20.05.2016 PSK
2168 UT4UQ 30.09.2011 PSK
2169 UT4XD 05.10.2012 PSK
2170 UT5CL 04.10.2013 PSK
2171 UT5EPP 04.10.2013 PSK
2172 UT5UBL 26.05.2011 PH
2173 UT5UDX 05.10.2012 PSK
2174 UT5XR 05.10.2012 PSK
2175 UT6ES 13.05.2016 PH
2176 UT7IQ 13.05.2016 PH
2177 UT7IS 03.10.2015 PSK
2178 UT7MH 20.05.2011 PH
2179 UT7MR 21.05.2016 PSK
2180 UT7MT/QRP 05.10.2014 PSK
2181 UT7ZZ 05.10.2012 PSK
2182 UT8IBZ 13.05.2016 PH
2183 UT8IR 26.05.2011 PH
2184 UT8IT 04.10.2013 PSK
2185 UT8NT 30.09.2011 PSK
2186 UT8NT/QRP 04.10.2013 PSK
2187 UT9EQ 12.05.2016 PH
2188 UT9IQ 11.08.2017 PH
2189 UT9LB 11.01.2018 PH
2190 UT9LI 11.08.2017 PSK
2191 UU0AK 26.05.2011 PH
2192 UU4JWC 30.09.2011 PSK
2193 UU5JHQ 05.10.2014 PSK
2194 UU5JHQ/M 26.05.2011 PH
2195 UU9JQ 04.10.2013 PSK
2196 UV1GZ 22.02.2012 PSK
2197 UV3QF 29.06.2013 PSK
2198 UV5ELZ 13.07.2011 PSK
2199 UV5ESS 26.05.2011 PH
2200 UV5EUE 20.05.2016 PSK
2201 UV6QAB 18.06.2017 PSK
2202 UV6QAN 12.08.2017 PH
2203 UW0ZM 20.05.2016 PSK
2204 UW1WU 04.10.2014 PSK
2205 UW2ZW 30.09.2011 PSK
2206 UW3QBL 12.05.2016 PH
2207 UW5EFR 17.06.2017 PSK
2208 UW5EJJ/P 08.07.2016 PH
2209 UW5EJK 11.08.2017 PH
2210 UW5EKD 03.01.2018 PH
2211 UW5M 04.10.2013 PSK
2212 UW8SM 05.10.2012 PSK
2213 UX0II 05.07.2013 PH
2214 UX0IL 18.06.2017 PSK
2215 UX0SX 03.10.2015 PSK|RTTY
2216 UX1IL 04.10.2015 PSK|RTTY
2217 UX1IW 17.06.2017 PSK
2218 UX1LW 13.07.2011 PSK
2219 UX1MW 08.01.2018 PH
2220 UX2IB 18.06.2017 PSK|JT65
2221 UX2IM 05.07.2013 PH
2222 UX2IV 11.08.2017 PH
2223 UX2MF 11.08.2017 PSK
2224 UX3MC 13.05.2016 PH
2225 UX5IQ 04.10.2014 PSK
2226 UX5UU 04.10.2013 PSK
2227 UX6IB 13.05.2016 PH
2228 UX7FD 30.09.2011 PSK
2229 UX7MX 05.10.2012 PSK
2230 UX7QV 04.10.2015 PSK|RTTY
2231 UX7UN 08.08.2015 PH
2232 UX8IX 11.08.2017 PSK
2233 UX8ZA 04.10.2013 PSK
2234 UY0ID 12.05.2016 PH
2235 UY0IO 18.06.2017 PSK
2236 UY1IS 12.08.2017 PH
2237 UY2IC 18.06.2017 PSK
2238 UY2ZZ 12.08.2017 PH
2239 UY4IF 23.06.2013 PH
2240 UY5AX 04.10.2014 PSK|RTTY
2241 UY5IC 05.10.2014 PSK
2242 UY5IU 13.05.2016 PH
2243 UY5LT 05.07.2013 PH
2244 UY5TE 04.10.2013 PSK
2245 UY7MM 03.10.2015 PSK|RTTY
2246 UY8IF 04.10.2015 PSK
2247 UY9IF 04.10.2013 PSK
2248 UZ2FWB 04.10.2014 PSK|RTTY
2249 VK4AFU 30.09.2011 PSK
2250 VK4UC 04.10.2015 RTTY
2251 VP8EME 09.01.2018 PH
2252 VR2XMT 04.10.2015 PSK
2253 YC6AM 20.05.2016 PSK
2254 YD1EGZ 04.10.2014 RTTY
2255 YL2CI 05.10.2012 PSK
2256 YL2KF 03.10.2015 RTTY
2257 YL2NJ 20.05.2011 PH
2258 YL2NN 04.10.2013 PSK
2259 YL2TB 05.10.2012 PSK
2260 YL3AJK 20.05.2016 PSK
2261 YL3CU 04.10.2013 PSK
2262 YL3FW 04.10.2014 PSK|RTTY
2263 YL3GAZ 04.10.2015 RTTY
2264 YL3ID 08.01.2018 PH|PSK|RTTY
2265 YL5X 04.10.2015 PSK|RTTY
2266 YO2IS 04.10.2015 RTTY
2267 YO2LDU 03.10.2015 PSK
2268 YO2LXW 05.10.2014 PSK
2269 YO3AIS 10.01.2018 PSK
2270 YO3BZF 07.01.2018 PSK
2271 YO3GNF 05.10.2014 PSK
2272 YO4BEW 04.10.2013 PSK
2273 YO4BEW/QRP 05.10.2014 PSK
2274 YO4BVZ 10.01.2018 PH
2275 YO4DW 04.10.2015 RTTY
2276 YO4FHU 17.06.2017 PSK
2277 YO4FKO 04.10.2013 PSK
2278 YO4KAK 04.10.2013 PSK
2279 YO5BLA 04.10.2015 PSK|RTTY
2280 YO5BYV 01.01.2018 PH|PSK|RTTY
2281 YO5CRQ 05.10.2012 PSK
2282 YO5KAI 04.10.2013 PSK
2283 YO5NY 05.10.2014 PSK|RTTY
2284 YO5TP 05.10.2014 PSK
2285 YO6HSU 03.10.2015 RTTY
2286 YO6OAF 30.09.2011 PSK
2287 YO6UO 05.10.2014 PSK
2288 YO7ARY 04.10.2013 PSK
2289 YO7CVL 04.10.2015 PSK|RTTY
2290 YO7FJK 09.01.2018 JT65
2291 YO8DHA 16.06.2017 JT65
2292 YO8RAA 11.01.2018 PSK|RTTY
2293 YO9AGN 03.10.2015 PSK
2294 YO9BLY 06.01.2018 PH
2295 YO9BPX 05.10.2012 PSK
2296 YO9CWY 04.10.2015 RTTY
2297 YO9FEJ 15.07.2011 PSK
2298 YO9GSB 04.10.2015 PSK
2299 YR100R 11.01.2018 PSK|RTTY
2300 YR1C 05.10.2014 RTTY
2301 YR24R 11.01.2018 PSK
2302 YR2WFF 01.07.2011 PH
2303 YT1BX 05.10.2012 PSK
2304 YT1CS/P 28.05.2011 PH
2305 YT2FA 30.09.2011 PSK
2306 YT2T 05.10.2014 PSK|RTTY
2307 YT2U 04.10.2015 PSK
2308 YT5DLT 10.01.2018 PH|JT65
2309 YT5W 05.10.2014 PSK|RTTY
2310 YT65GMN 03.10.2015 PSK
2311 YT7TU 29.06.2013 PSK
2312 YT7WA 05.07.2013 PSK
2313 YT90IARU 04.10.2015 PSK
2314 YU1BN 04.10.2015 PSK|RTTY
2315 YU1KN/P 14.06.2013 PH
2316 YU1KT 04.10.2014 PSK
2317 YU1LM/QRP 04.10.2015 PSK
2318 YU1RP 05.10.2014 PSK
2319 YU2A 04.10.2014 PSK|RTTY
2320 YU3A 12.08.2017 PH
2321 YU5B 05.10.2014 PSK
2322 YU5GPS 30.09.2011 PSK
2323 YU7AS 07.08.2015 PSK
2324 YU7AU 05.10.2014 PSK
2325 YU7BB 14.06.2013 PH
2326 YU7BC 12.08.2017 PH
2327 YU7BCD 29.06.2013 PH|PSK
2328 YU7RA 02.08.2014 PH
2329 YU8NU 05.10.2014 PSK|RTTY
2330 Z36N 05.10.2014 PSK|RTTY
2331 Z6/LZ1BJ 29.06.2013 PSK
2332 ZL3HAM 18.06.2017 JT9
2333 ZR9C 05.10.2014 RTTY

Back