UA0WW | TU-11

Pos Call Date Mode

1 4K6OF 21.05.2006 PH
2 4X4JU 02.09.2016 CW|PH
3 4Z4BS 02.09.2016 PH
4 4Z4DX 21.05.2006 PH
5 9A3KS 02.09.2016 CW|PH
6 9A3NM 17.09.2017 PH
7 9A7W 17.09.2017 PH
8 BH7PFH 02.09.2016 CW
9 DF7UB 02.09.2016 PH
10 DJ1CW 21.05.2006 PH
11 DK2AI 02.09.2016 CW|PH
12 DL3KVR 02.09.2016 CW
13 DL4MCF 17.09.2017 CW
14 DL5CT 17.09.2017 CW
15 DL5MG 02.09.2016 CW
16 DL5WW 21.05.2006 PH
17 DL6IP 21.05.2006 PH
18 DL6KVA 17.09.2017 CW
19 DL7AYM 17.09.2017 PH
20 DL7UCW 02.09.2016 CW
21 DL7VOG 02.09.2016 PH
22 DL8QS 17.09.2017 CW
23 DL9MS 17.09.2017 CW|PH
24 DL9USA 02.09.2016 CW
25 DM60BER 17.09.2017 PH
26 EA3NT 02.09.2016 PH
27 ER2AG 02.09.2016 PH
28 ER4DX 21.05.2006 PH
29 ER4OK 02.09.2016 PH
30 ES1TU 17.09.2017 CW
31 EU2MM 21.05.2006 PH
32 EU7LJ 17.09.2017 PH
33 EW6FW 17.09.2017 PH
34 EW6RU 17.09.2017 CW
35 EX8VC 02.09.2016 PH
36 F5FJ 02.09.2016 CW|PH
37 F5PJQ 02.09.2016 CW
38 F6AXP 21.05.2006 PH
39 F6EOC 02.09.2016 CW
40 F6EYB 17.09.2017 CW
41 G3WPF 17.09.2017 CW
42 HA0DU 21.05.2006 PH
43 HA0HV 21.05.2006 PH
44 HA0IH 21.05.2006 PH
45 HA1AG 21.05.2006 PH
46 HA3NU 21.05.2006 PH
47 HA7UG 21.05.2006 PH
48 HA8IB 21.05.2006 PH
49 HB9BAT 17.09.2017 CW
50 I2JSB 02.09.2016 PH
51 IK0CHU 17.09.2017 CW
52 IK1GPG 21.05.2006 PH
53 IK2PZC 17.09.2017 CW
54 IK5PWQ 17.09.2017 PH
55 IN3NJB 17.09.2017 CW
56 JA1BPA 17.09.2017 CW
57 JA1FGB 17.09.2017 CW
58 JA1FUI 02.09.2016 CW
59 JA1VVX 02.09.2016 PH
60 JA3UWB 17.09.2017 CW
61 JA9BGL 17.09.2017 CW
62 JF1OJC 17.09.2017 PH
63 JF2OZH 17.09.2017 CW
64 JF8EVE 17.09.2017 CW
65 JJ1CZR 17.09.2017 CW
66 JN3SAC 17.09.2017 PH
67 JO7KMB 17.09.2017 CW
68 JR0WZR 17.09.2017 PH
69 JR3TOE 02.09.2016 CW
70 LZ1HA 02.09.2016 PH
71 LZ3FN 21.05.2006 PH
72 LZ3SM 21.05.2006 PH
73 OH2FS 21.05.2006 PH
74 OH3GZ 02.09.2016 PH
75 OH3OJ 21.05.2006 PH
76 OH5ZZ 21.05.2006 PH
77 OH8US 02.09.2016 PH
78 OK1AD 21.05.2006 PH
79 OK1AOV 02.09.2016 CW
80 OK1JKM 21.05.2006 PH
81 OK2MI 02.09.2016 PH
82 OK2PAY 17.09.2017 CW
83 OM3CND 02.09.2016 CW
84 ON6CX 02.09.2016 CW
85 OZ4RT 21.05.2006 PH
86 PA1NL 17.09.2017 CW
87 R0AEQ 17.09.2017 PH
88 R1MA 02.09.2016 PH
89 R1OAI 02.09.2016 PH
90 R1OAJ 02.09.2016 PH
91 R2DO 02.09.2016 PH
92 R2DW 02.09.2016 PH
93 R3AT 17.09.2017 CW|PH
94 R3GY 17.09.2017 PH
95 R3LA 02.09.2016 PH
96 R5DT 02.09.2016 CW
97 R6AC 02.09.2016 PH
98 R6FAA 02.09.2016 PH
99 R6JZ 02.09.2016 PH
100 R6LZ 17.09.2017 PH
101 R7AC 17.09.2017 CW
102 R7DI 17.09.2017 PH
103 R7FK 02.09.2016 PH
104 R7GW 17.09.2017 PH
105 R7KA 17.09.2017 CW
106 R7KM 02.09.2016 CW
107 R7KS 17.09.2017 PH
108 R7MY 17.09.2017 CW
109 R8UT 02.09.2016 PH
110 R8XA 02.09.2016 PH
111 R9AB 02.09.2016 PH
112 R9AX 02.09.2016 CW|PH
113 R9FBM 17.09.2017 PH
114 R9LM 02.09.2016 CW
115 R9SAK 02.09.2016 PH
116 RA0AAY 21.05.2006 PH
117 RA0APW 21.05.2006 PH
118 RA0BA 21.05.2006 PH
119 RA0JBL 17.09.2017 PH
120 RA0QD 17.09.2017 PH
121 RA0QQ 02.09.2016 PH
122 RA0QW 21.05.2006 PH
123 RA1AG 21.05.2006 PH
124 RA1APV/1 21.05.2006 PH
125 RA1AR 21.05.2006 PH
126 RA1AZ 21.05.2006 PH
127 RA1OD 02.09.2016 CW
128 RA1OHX 02.09.2016 PH
129 RA1OJ 21.05.2006 PH
130 RA1OW 21.05.2006 PH
131 RA1QCZ 21.05.2006 PH
132 RA1QD 17.09.2017 CW
133 RA1QO 21.05.2006 PH
134 RA1QR 21.05.2006 PH
135 RA1QY 21.05.2006 PH
136 RA1TCT 21.05.2006 PH
137 RA1WZ 21.05.2006 PH
138 RA2FBC 21.05.2006 PH
139 RA3AV 02.09.2016 PH
140 RA3BL 02.09.2016 CW|PH
141 RA3CQ 21.05.2006 PH
142 RA3DOH 21.05.2006 PH
143 RA3LBW 21.05.2006 PH
144 RA3PCI 02.09.2016 PH
145 RA3QX 21.05.2006 PH
146 RA3RBL 21.05.2006 PH
147 RA3RGQ 21.05.2006 PH
148 RA3RVZ 21.05.2006 PH
149 RA3SK 21.05.2006 PH
150 RA3TIO 02.09.2016 CW|PH
151 RA4AAT 17.09.2017 PH
152 RA4CX 21.05.2006 PH
153 RA4DAR 02.09.2016 PH
154 RA4FEA 17.09.2017 PH
155 RA4FJV 21.05.2006 PH
156 RA4HQG 02.09.2016 PH
157 RA4HTT 21.05.2006 PH
158 RA4RAC 02.09.2016 PH
159 RA4RU 02.09.2016 PH
160 RA4UCX 17.09.2017 PH
161 RA6AR 17.09.2017 CW
162 RA6ATZ 02.09.2016 PH
163 RA6AU 21.05.2006 PH
164 RA6DQ 17.09.2017 PH
165 RA6DX 21.05.2006 PH
166 RA6JZ 21.05.2006 PH
167 RA6MQ 02.09.2016 PH
168 RA6MX 21.05.2006 PH
169 RA6YJ 02.09.2016 CW
170 RA9AC 21.05.2006 PH
171 RA9AVL 02.09.2016 PH
172 RA9DA 21.05.2006 PH
173 RA9DM 21.05.2006 PH
174 RA9DZ 21.05.2006 PH
175 RA9FDR 21.05.2006 PH
176 RA9HM 02.09.2016 PH
177 RA9KQ 21.05.2006 PH
178 RA9QBR 21.05.2006 PH
179 RA9YN 21.05.2006 PH
180 RC2SB 02.09.2016 PH
181 RD0CD 02.09.2016 CW
182 RD0WA 02.09.2016 CW
183 RD3DM 02.09.2016 PH
184 RD8B 17.09.2017 PH
185 RJ3ZC 17.09.2017 PH
186 RJ7A 02.09.2016 PH
187 RK0SYY 21.05.2006 PH
188 RK1PWA 17.09.2017 CW
189 RK2FWA 21.05.2006 PH
190 RK3AW 17.09.2017 CW|PH
191 RK3DH 21.05.2006 PH
192 RK3TS 21.05.2006 PH
193 RK3XWD 21.05.2006 PH
194 RK3Y 17.09.2017 PH
195 RK3ZWB 21.05.2006 PH
196 RK3ZWF 21.05.2006 PH
197 RK6ABM 02.09.2016 PH
198 RK7KB 17.09.2017 PH
199 RK7T 02.09.2016 PH
200 RK8W 17.09.2017 CW
201 RK9AK 02.09.2016 CW
202 RK9DM 02.09.2016 PH
203 RL6K 17.09.2017 PH
204 RM6J 17.09.2017 PH
205 RM8A 02.09.2016 PH
206 RN2F 17.09.2017 CW|PH
207 RN2FA 17.09.2017 CW|PH
208 RN3B 02.09.2016 PH
209 RN3QLM/M 21.05.2006 PH
210 RN3QN 02.09.2016 PH
211 RN3QOZ 21.05.2006 PH
212 RN3QTS 17.09.2017 PH
213 RN3RDO 21.05.2006 PH
214 RN3RQ 17.09.2017 CW
215 RN3RY 02.09.2016 PH
216 RN3ZIC 21.05.2006 PH
217 RN3ZLQ 21.05.2006 PH
218 RN4AK 21.05.2006 PH
219 RN4ZT 21.05.2006 PH
220 RN6BY 21.05.2006 PH
221 RN6HGL 02.09.2016 PH
222 RN6HO 17.09.2017 PH
223 RN6K 02.09.2016 PH
224 RN6LFO 02.09.2016 PH
225 RN9AOM 21.05.2006 PH
226 RO7T 02.09.2016 PH
227 RT6C 17.09.2017 PH
228 RU0BW/3 21.05.2006 PH
229 RU3DD 21.05.2006 PH
230 RU3EG 21.05.2006 PH
231 RU3EJ 17.09.2017 CW|PH
232 RU3GN 21.05.2006 PH
233 RU3X 17.09.2017 PH
234 RU4LG 02.09.2016 CW
235 RU4WA 21.05.2006 PH
236 RU4WM 21.05.2006 PH
237 RU8A 17.09.2017 PH
238 RU9CZ 02.09.2016 CW
239 RU9HM 21.05.2006 PH
240 RU9SO 17.09.2017 PH
241 RU9WM 21.05.2006 PH
242 RU9WS 02.09.2016 PH
243 RU9WW 02.09.2016 PH
244 RV0AL 21.05.2006 PH
245 RV0APH 21.05.2006 PH
246 RV0CG 02.09.2016 CW|PH
247 RV1AP 02.09.2016 PH
248 RV1CC 21.05.2006 PH
249 RV3DSF 21.05.2006 PH
250 RV3IC 21.05.2006 PH
251 RV3LF 17.09.2017 PH
252 RV3LO 17.09.2017 CW
253 RV3NA 21.05.2006 PH
254 RV6AB 21.05.2006 PH
255 RV6ALM 17.09.2017 PH
256 RV6FN 17.09.2017 CW|PH
257 RV6LFE 21.05.2006 PH
258 RV6LO 21.05.2006 PH
259 RV6YZ/6 21.05.2006 PH
260 RV9CHB 17.09.2017 PH
261 RV9CP 21.05.2006 PH
262 RV9DC 02.09.2016 PH
263 RV9FQ 21.05.2006 PH
264 RV9JR 21.05.2006 PH
265 RV9USA 17.09.2017 PH
266 RV9YK 21.05.2006 PH
267 RW1C 17.09.2017 CW|PH
268 RW1QN 21.05.2006 PH
269 RW2B 02.09.2016 PH
270 RW3DD 02.09.2016 PH
271 RW3DW 21.05.2006 PH
272 RW3PP 21.05.2006 PH
273 RW3SY 02.09.2016 PH
274 RW3XZ 21.05.2006 PH
275 RW4HB 17.09.2017 CW
276 RW4HM 17.09.2017 CW|PH
277 RW4PE 21.05.2006 PH
278 RW4PP 02.09.2016 PH
279 RW4UW 21.05.2006 PH
280 RW5D 02.09.2016 PH
281 RW6AMZ 21.05.2006 PH
282 RW6BJ 21.05.2006 PH
283 RW6MKK 02.09.2016 PH
284 RW7B 17.09.2017 PH
285 RW9HA 21.05.2006 PH
286 RW9MJ 21.05.2006 PH
287 RW9TP 21.05.2006 PH
288 RW9WA 21.05.2006 PH
289 RW9WO 21.05.2006 PH
290 RW9XB 21.05.2006 PH
291 RX1CR 21.05.2006 PH
292 RX3BP 21.05.2006 PH
293 RX4ASO 17.09.2017 PH
294 RX6AMV 17.09.2017 CW
295 RX6AX 21.05.2006 PH
296 RX6CK 21.05.2006 PH
297 RX7K 17.09.2017 CW
298 RX9CDQ 17.09.2017 PH
299 RX9WN 02.09.2016 PH
300 RZ0AF 21.05.2006 PH
301 RZ1AZ 21.05.2006 PH
302 RZ1O 17.09.2017 CW
303 RZ1OM 21.05.2006 PH
304 RZ3D 21.05.2006 PH
305 RZ3DC 21.05.2006 PH
306 RZ3DJ 17.09.2017 CW
307 RZ3EC 21.05.2006 PH
308 RZ4AG 17.09.2017 CW
309 RZ4HE 21.05.2006 PH
310 RZ6AS 21.05.2006 PH
311 RZ6LY 17.09.2017 CW|PH
312 RZ9WJ 02.09.2016 PH
313 RZ9WM 21.05.2006 PH
314 S52GP 02.09.2016 PH
315 S52KM 17.09.2017 CW
316 SE2T 21.05.2006 PH
317 SM0CXS 17.09.2017 CW
318 SM3BFH 02.09.2016 CW
319 SM3CXS 21.05.2006 PH
320 SM3EVR 17.09.2017 CW
321 SM3GSK 21.05.2006 PH
322 SM4BNZ 21.05.2006 PH
323 SM5BOF 17.09.2017 CW
324 SM5CZQ 17.09.2017 CW|PH
325 SM5DGE 17.09.2017 CW
326 SM5DJZ 17.09.2017 PH
327 SM5HPB 17.09.2017 PH
328 SM6BZV 17.09.2017 PH
329 SM6DHU 17.09.2017 PH
330 SM7ZDI 02.09.2016 PH
331 SP1QY 17.09.2017 PH
332 SP2BMX 02.09.2016 CW
333 SP2FAP 17.09.2017 CW
334 SP5BR 17.09.2017 PH
335 SP5CCK 17.09.2017 CW|PH
336 SP7HOV 17.09.2017 PH
337 SP9EWM 02.09.2016 PH
338 UA0AV 21.05.2006 PH
339 UA0AZ 21.05.2006 PH
340 UA0BA 21.05.2006 PH
341 UA0BBA 21.05.2006 PH
342 UA0FDX 21.05.2006 PH
343 UA0LBF 17.09.2017 PH
344 UA0LDW 17.09.2017 CW|PH
345 UA0SDX 02.09.2016 PH
346 UA0SE 21.05.2006 PH
347 UA0SEP 21.05.2006 PH
348 UA0WW 17.09.2017 PH
349 UA1ODM 21.05.2006 PH
350 UA1OIZ 02.09.2016 CW|PH
351 UA1OLM 17.09.2017 CW
352 UA1QEI/M 21.05.2006 PH
353 UA1WA 21.05.2006 PH
354 UA1WFU 21.05.2006 PH
355 UA1ZID 21.05.2006 PH
356 UA1ZKF 21.05.2006 PH
357 UA2FC 21.05.2006 PH
358 UA2FF 21.05.2006 PH
359 UA2FT/6 02.09.2016 CW|PH
360 UA3AAJ 02.09.2016 PH
361 UA3AKO 02.09.2016 CW|PH
362 UA3DNR 21.05.2006 PH
363 UA3DPM 17.09.2017 CW
364 UA3EDQ 21.05.2006 PH
365 UA3ERD 02.09.2016 CW
366 UA3GED 17.09.2017 PH
367 UA3GJM 17.09.2017 PH
368 UA3GX 21.05.2006 PH
369 UA3IAG 02.09.2016 CW
370 UA3IKI 17.09.2017 CW
371 UA3LG 17.09.2017 PH
372 UA3LLR 02.09.2016 PH
373 UA3NFI 17.09.2017 PH
374 UA3OO 02.09.2016 PH
375 UA3RA 21.05.2006 PH
376 UA3RE 21.05.2006 PH
377 UA3SAQ 21.05.2006 PH
378 UA3TEO 21.05.2006 PH
379 UA3U 02.09.2016 PH
380 UA3WCF 17.09.2017 PH
381 UA3ZRO 17.09.2017 PH
382 UA4ATB 02.09.2016 PH
383 UA4COP 21.05.2006 PH
384 UA4HAU 21.05.2006 PH
385 UA4HIP 17.09.2017 CW
386 UA4HJ 17.09.2017 CW
387 UA4HY 17.09.2017 CW|PH
388 UA4LDP 21.05.2006 PH
389 UA4NAL 02.09.2016 CW
390 UA4NBA 17.09.2017 PH
391 UA4NF 17.09.2017 CW|PH
392 UA4NN 02.09.2016 PH
393 UA4PJI 21.05.2006 PH
394 UA4PJM 21.05.2006 PH
395 UA4PKN 17.09.2017 PH
396 UA4PKX 02.09.2016 PH
397 UA4WEA 21.05.2006 PH
398 UA4YA 02.09.2016 PH
399 UA6ARR 17.09.2017 PH
400 UA6BLF 02.09.2016 PH
401 UA6FF 17.09.2017 CW|PH
402 UA6J 02.09.2016 CW|PH
403 UA6JCC 21.05.2006 PH
404 UA6JVP 21.05.2006 PH
405 UA7T 02.09.2016 PH
406 UA9AFS 02.09.2016 CW
407 UA9AOY 17.09.2017 PH
408 UA9CBR 21.05.2006 PH
409 UA9CGL 17.09.2017 PH
410 UA9CNI 21.05.2006 PH
411 UA9CNV/9 21.05.2006 PH
412 UA9CUA 21.05.2006 PH
413 UA9CVQ 17.09.2017 PH
414 UA9DD 21.05.2006 PH
415 UA9DM 21.05.2006 PH
416 UA9FAR 21.05.2006 PH
417 UA9FGJ 21.05.2006 PH
418 UA9FLI 21.05.2006 PH
419 UA9FQ 17.09.2017 PH
420 UA9ID 21.05.2006 PH
421 UA9JFE 02.09.2016 PH
422 UA9KEN 21.05.2006 PH
423 UA9MA 17.09.2017 PH
424 UA9MHK 21.05.2006 PH
425 UA9OMT 21.05.2006 PH
426 UA9QM 21.05.2006 PH
427 UA9RO 02.09.2016 PH
428 UA9SGQ 21.05.2006 PH
429 UA9UDX 21.05.2006 PH
430 UA9WZ 21.05.2006 PH
431 UA9Y 02.09.2016 PH
432 UA9YEE 21.05.2006 PH
433 UA9YF 21.05.2006 PH
434 UB4WAT 17.09.2017 PH
435 UB7K 17.09.2017 CW
436 UB8CIP/QRP 17.09.2017 PH
437 UI8U 17.09.2017 CW
438 UK8OAA 21.05.2006 PH
439 UK8OCT 02.09.2016 PH
440 UN7LZ 17.09.2017 PH
441 UN7TE 02.09.2016 PH
442 UR0UL 21.05.2006 PH
443 UR1MI 17.09.2017 CW
444 UR5IKN 17.09.2017 CW
445 UR5MCQ 17.09.2017 PH
446 UR5MQX 21.05.2006 PH
447 UR5WX 17.09.2017 CW
448 UR6EA 02.09.2016 CW
449 UR6IM 17.09.2017 PH
450 UR7EZ 17.09.2017 CW
451 UR7GW 21.05.2006 PH
452 UR9MB 17.09.2017 CW|PH
453 US2MT 17.09.2017 CW
454 US3EW 02.09.2016 CW
455 US5ETV 17.09.2017 CW
456 US5MBB 02.09.2016 PH
457 US5MEC 02.09.2016 PH
458 US7IGF 21.05.2006 PH
459 US7IN 17.09.2017 PH
460 US8IB 17.09.2017 CW
461 US8IWA 17.09.2017 CW
462 UT0IB 17.09.2017 PH
463 UT2GA 21.05.2006 PH
464 UT5UKY 21.05.2006 PH
465 UT7IV 02.09.2016 PH
466 UV1GW 02.09.2016 CW
467 UV6QAN 17.09.2017 PH
468 UW1GG 21.05.2006 PH
469 UW2ZM 21.05.2006 PH
470 UX2IQ 17.09.2017 CW|PH
471 UX3IO 02.09.2016 CW
472 UX3MH 02.09.2016 PH
473 UX7UN 17.09.2017 CW|PH
474 UY2UR 17.09.2017 PH
475 UY4IF 02.09.2016 PH
476 YL2CB 02.09.2016 PH
477 YU7BB 02.09.2016 CW|PH
478 YU7BCD 02.09.2016 CW

Back