UA0WW | KK-43

Pos Call Date Mode

1 4X4JU 30.09.2016 CW|PH
2 4Z4BS 25.09.2010 CW|PH
3 9A2HF 25.09.2010 CW
4 9A2NA 25.09.2010 CW
5 9A5ZP 25.09.2010 PH
6 9A7W 30.09.2016 PH
7 BH6KOK 20.08.2016 CW
8 DF1SD 25.09.2010 CW
9 DF7GK 25.09.2010 CW
10 DL1EKO 25.09.2010 CW
11 DL1JIU 25.09.2010 CW|PH
12 DL2DSL 25.09.2010 CW
13 DL3HRA 25.09.2010 CW
14 DL4MCF 20.08.2016 PH
15 DL5MG 25.09.2010 CW
16 DL5WW 20.08.2016 PH
17 DL6ZFG 25.09.2010 PH
18 DL7AYM 30.09.2016 PH
19 DL8USA 25.09.2010 PH
20 DL9USA 30.09.2016 PH
21 EA1DR 25.09.2010 PH
22 EA3NT 25.09.2010 PH
23 EI7CC 25.09.2010 PH
24 F3CW 25.09.2010 CW
25 G0RPA 25.09.2010 CW
26 HA0MO 25.09.2010 CW
27 HA3HS 25.09.2010 CW
28 HA3NU 25.09.2010 CW
29 HA7UG 25.09.2010 CW
30 HA8IC 20.08.2016 CW
31 HA9PP 25.09.2010 PH
32 HB9AAA 30.09.2016 PH
33 I2AOX 30.09.2016 PH
34 IK4HLU 25.09.2010 CW
35 IN3NJB 25.09.2010 CW
36 IZ5DMB 25.09.2010 PH
37 IZ8DBJ 25.09.2010 CW
38 JA1BPA 25.09.2010 PH
39 JA8MS 25.09.2010 CW
40 JH7PKU 25.09.2010 CW
41 JH8WGT 20.08.2016 CW
42 JN3SAC 30.09.2016 PH
43 LA2OKA 25.09.2010 CW
44 LZ1HA 20.08.2016 PH
45 MM0XAU 25.09.2010 CW
46 N8DX 20.08.2016 CW
47 OH3NDH 25.09.2010 CW
48 OH8US 25.09.2010 PH
49 OK1AFO 25.09.2010 PH
50 OK1FGS 25.09.2010 CW
51 OM3JA 20.08.2016 CW
52 OM3TWM 20.08.2016 PH
53 OM5TV 30.09.2016 PH
54 OM7AX 25.09.2010 CW
55 OZ4UN 25.09.2010 CW
56 R1BDD/6/P 20.08.2016 PH
57 R2AB/4 20.08.2016 CW
58 R2DLS 20.08.2016 PH
59 R2ZR 30.09.2016 PH
60 R3AT 20.08.2016 PH
61 R3DJ 20.08.2016 PH
62 R3GM 25.09.2010 CW
63 R3KO 20.08.2016 PH
64 R3PJ 20.08.2016 PH
65 R3THB 20.08.2016 PH
66 R4AZ 20.08.2016 CW
67 R4FAN 20.08.2016 PH
68 R4IQ 20.08.2016 CW|PH
69 R6JZ 30.09.2016 PH
70 R6LZ 30.09.2016 PH
71 R7CA 30.09.2016 PH
72 R7FV 20.08.2016 CW
73 R7MY 20.08.2016 CW
74 R7NF 20.08.2016 PH
75 R7TQ 20.08.2016 PH
76 R8CBB 20.08.2016 PH
77 R8JAA 20.08.2016 PH
78 R9AAL 30.09.2016 PH
79 R9AB 30.09.2016 PH
80 R9AX 25.09.2010 CW
81 R9FM 20.08.2016 PH
82 R9XM 30.09.2016 PH
83 RA0CAF 25.09.2010 PH
84 RA0JB 25.09.2010 CW
85 RA0JBL 25.09.2010 PH
86 RA0LH 25.09.2010 PH
87 RA0ZN 25.09.2010 CW
88 RA1AVP 20.08.2016 PH
89 RA3BL 20.08.2016 PH
90 RA3CQ 25.09.2010 CW
91 RA3DAD 30.09.2016 PH
92 RA3MV 25.09.2010 PH
93 RA3N 25.09.2010 PH
94 RA3PCI 25.09.2010 PH
95 RA3RGQ 20.08.2016 PH
96 RA3SK 25.09.2010 CW
97 RA3TD 20.08.2016 PH
98 RA3TIO 20.08.2016 CW|PH
99 RA3TSM 25.09.2010 CW
100 RA3YC 25.09.2010 PH
101 RA3YCM 30.09.2016 PH
102 RA4HQG 30.09.2016 PH
103 RA4LB 25.09.2010 PH
104 RA4SAL 20.08.2016 PH
105 RA4ST 20.08.2016 CW
106 RA4UES 20.08.2016 PH
107 RA4UVK 25.09.2010 PH
108 RA6ATZ 20.08.2016 CW
109 RA6HVB 20.08.2016 PH
110 RA6MQ 25.09.2010 PH
111 RA9AVL 30.09.2016 PH
112 RA9CMO 20.08.2016 CW|PH
113 RA9CSP 30.09.2016 PH
114 RA9MP 20.08.2016 CW
115 RD0WA 30.09.2016 PH
116 RG3C 25.09.2010 CW
117 RG5R 20.08.2016 PH
118 RJ4F 25.09.2010 CW
119 RJ7A 30.09.2016 PH
120 RK3TM 20.08.2016 PH
121 RK4FAJ 20.08.2016 CW
122 RK4NAR 20.08.2016 CW
123 RK4PU 20.08.2016 PH
124 RK4SWF 25.09.2010 PH
125 RK6ABM 30.09.2016 PH
126 RK7C 30.09.2016 PH
127 RK9AK 20.08.2016 PH
128 RK9FD 20.08.2016 CW
129 RL3AN 25.09.2010 PH
130 RL3DZ 25.09.2010 PH
131 RL3FA 25.09.2010 CW
132 RM8G 30.09.2016 PH
133 RN2FA 30.09.2016 PH
134 RN3RQ 20.08.2016 CW
135 RN3RY 20.08.2016 CW
136 RN4ZT 20.08.2016 PH
137 RN6HDR 25.09.2010 CW
138 RN9AOM 30.09.2016 PH
139 RN9CM 25.09.2010 CW
140 RO4S 20.08.2016 PH
141 RQ4F 20.08.2016 PH
142 RU3KO 20.08.2016 PH
143 RU3UW 25.09.2010 PH
144 RU4F 25.09.2010 CW
145 RU4SO 20.08.2016 CW|PH
146 RU4SS 25.09.2010 PH
147 RU6FC 25.09.2010 PH
148 RU6K 20.08.2016 PH
149 RU9WB 25.09.2010 CW
150 RV1AC 25.09.2010 PH
151 RV1AP 20.08.2016 PH
152 RV1CT 25.09.2010 CW
153 RV3IC 25.09.2010 CW
154 RV4AZ 25.09.2010 PH
155 RV9CPK 25.09.2010 CW
156 RV9CQ 30.09.2016 PH
157 RV9DC 30.09.2016 PH
158 RW0CE 25.09.2010 PH
159 RW1C 30.09.2016 PH
160 RW3DY 25.09.2010 CW
161 RW3RN 25.09.2010 CW
162 RW3SY 20.08.2016 CW
163 RW4HD 20.08.2016 PH
164 RW4UN 25.09.2010 PH
165 RW6BJ 25.09.2010 PH
166 RW6HKF 20.08.2016 PH
167 RX3AGD 25.09.2010 PH
168 RX3BP 25.09.2010 CW
169 RX3WM 30.09.2016 PH
170 RX6FJ 25.09.2010 CW
171 RX6LN 20.08.2016 CW
172 RZ0OFW 20.08.2016 PH
173 RZ3ZM 20.08.2016 PH
174 RZ4HC 25.09.2010 CW
175 RZ6BR 20.08.2016 CW
176 RZ9WJ 20.08.2016 PH
177 RZ9WU 30.09.2016 PH
178 RZ9WXK 25.09.2010 PH
179 S53AF 25.09.2010 CW
180 S57DX 30.09.2016 PH
181 S57S 30.09.2016 PH
182 SM5DJZ 25.09.2010 PH
183 SM7ZDI 20.08.2016 PH
184 SP1AEN 25.09.2010 CW
185 SV2CXI 20.08.2016 PH
186 UA0BBA 20.08.2016 PH
187 UA0LDW 20.08.2016 PH
188 UA0SDQ 20.08.2016 CW
189 UA1ADZ 20.08.2016 PH
190 UA1CT 25.09.2010 CW
191 UA1NFA 25.09.2010 PH
192 UA2FF 30.09.2016 PH
193 UA2FT 25.09.2010 CW|PH
194 UA2FT/6 30.09.2016 PH
195 UA3AKO 20.08.2016 CW|PH
196 UA3AUC 25.09.2010 CW
197 UA3CS 20.08.2016 CW
198 UA3GJX 20.08.2016 PH
199 UA3QBL 25.09.2010 CW
200 UA3QDJ 30.09.2016 PH
201 UA3QII 20.08.2016 PH
202 UA3QUO 25.09.2010 CW
203 UA3RRT 25.09.2010 CW
204 UA3SAQ 20.08.2016 CW|PH
205 UA3SKV 20.08.2016 PH
206 UA3XAC 25.09.2010 PH
207 UA4HIP 20.08.2016 CW
208 UA4HY 20.08.2016 CW
209 UA4NBA 30.09.2016 PH
210 UA4NF 20.08.2016 PH
211 UA4SJS 25.09.2010 PH
212 UA4YA 30.09.2016 PH
213 UA5L 20.08.2016 PH
214 UA6F 20.08.2016 PH
215 UA6JQ 20.08.2016 PH
216 UA6YH 20.08.2016 CW
217 UA9AFS 20.08.2016 CW
218 UA9CGL 20.08.2016 PH
219 UA9CNI 25.09.2010 PH
220 UA9CUA 20.08.2016 PH
221 UA9LP 25.09.2010 PH
222 UA9MA 20.08.2016 PH
223 UN6GAQ 20.08.2016 PH
224 UN7JJZ 20.08.2016 PH
225 UN7LZ 20.08.2016 CW
226 UN7NAE 25.09.2010 CW
227 UN7NAQ 20.08.2016 PH
228 UN8FM 20.08.2016 CW
229 UN9GWA 30.09.2016 PH
230 UR1MI 25.09.2010 PH
231 UR3MB 25.09.2010 PH
232 UR4MDD 20.08.2016 CW
233 UR7LY 20.08.2016 CW
234 US3IX 25.09.2010 CW
235 UT0EA 25.09.2010 PH
236 UT0MF 25.09.2010 PH
237 UT1AB 25.09.2010 PH
238 UT2GA 25.09.2010 CW
239 UT7IX 25.09.2010 CW
240 UT7MW 25.09.2010 PH
241 UU2JA 25.09.2010 PH
242 UX7UN 25.09.2010 PH
243 UX7VA 25.09.2010 CW
244 UX8ML 20.08.2016 CW
245 YL2TQ 25.09.2010 PH
246 YU7AU 30.09.2016 PH
247 YU7BB 30.09.2016 PH
248 YU7BC 30.09.2016 PH

Back