R4FD | PE-27

Pos Call Date Mode

1 3C3W 02.03.2018 CW
2 3D2EU 02.03.2018 CW
3 4L6QA 02.03.2018 PH
4 4O/S56A/P 07.06.2015 CW
5 4U1A 02.03.2018 CW
6 4Z4DX 07.06.2015 CW
7 9A1AA 07.06.2015 CW
8 9A2AJ 06.06.2015 CW
9 9A6A/P 07.06.2015 CW
10 9A8FCC 07.06.2015 CW
11 BD9BU 02.03.2018 CW
12 D1IPV 02.03.2018 PH
13 DA2C/P 07.06.2015 CW
14 DA3X/P 07.06.2015 CW
15 DF0A/P 07.06.2015 CW
16 DF0ND/P 07.06.2015 CW
17 DF0TX/P 07.06.2015 CW
18 DF0VK/P 07.06.2015 CW
19 DF6FQ 06.06.2015 CW
20 DF7OA 07.06.2015 CW
21 DF8XO 07.06.2015 CW
22 DJ2BC/P 07.06.2015 CW
23 DJ6OZ/P 07.06.2015 CW
24 DJ8EW 07.06.2015 CW
25 DK0ED/P 07.06.2015 CW
26 DK0FC/P 07.06.2015 CW
27 DK0MN/P 07.06.2015 CW
28 DK0N/P 07.06.2015 CW
29 DK0OD/P 07.06.2015 CW
30 DK0OG/P 07.06.2015 CW
31 DK0UL/P 07.06.2015 CW
32 DK0VZ/P 07.06.2015 CW
33 DK0XB/P 07.06.2015 CW
34 DK4CU/P 07.06.2015 CW
35 DK4XD 07.06.2015 CW
36 DK5PD/P 07.06.2015 CW
37 DK6HDA/P 07.06.2015 CW
38 DK9VZ/P 07.06.2015 CW
39 DL/SP3CW 07.06.2015 CW
40 DL0CS/P 07.06.2015 CW
41 DL0FA/P 07.06.2015 CW
42 DL0FU/P 07.06.2015 CW
43 DL0GT/P 07.06.2015 CW
44 DL0GZ/P 07.06.2015 CW
45 DL0HN/P 07.06.2015 CW
46 DL0IP/P 07.06.2015 CW
47 DL0IPS/P 06.06.2015 CW
48 DL0JV 07.06.2015 CW
49 DL0KWH/P 07.06.2015 CW
50 DL0LB/P 07.06.2015 CW
51 DL0LSW/P 07.06.2015 CW
52 DL0MW/P 07.06.2015 CW
53 DL0MZ/P 07.06.2015 CW
54 DL0P/P 06.06.2015 CW
55 DL0RT/P 07.06.2015 CW
56 DL0SP/P 07.06.2015 CW
57 DL0WB/P 07.06.2015 CW
58 DL0WRTC 06.06.2015 CW
59 DL0XM/P 07.06.2015 CW
60 DL1ASA/P 07.06.2015 CW
61 DL1DXA/P 07.06.2015 CW
62 DL1HBT/P 07.06.2015 CW
63 DL2ZBO 07.06.2015 CW
64 DL3UD/P 07.06.2015 CW
65 DL4ME/P 07.06.2015 CW
66 DL4UNY 06.06.2015 CW
67 DL5ARM/P 07.06.2015 CW
68 DL5JQ 07.06.2015 CW
69 DL6AA/P 06.06.2015 CW
70 DL8QH 07.06.2015 CW
71 DL8TG 07.06.2015 CW
72 DL9W/P 07.06.2015 CW
73 DM0B/P 06.06.2015 CW
74 DM4G/P 07.06.2015 CW
75 DM5D/P 07.06.2015 CW
76 DM5M/P 06.06.2015 CW
77 DM6WAN 06.06.2015 CW
78 DM7A/P 07.06.2015 CW
79 DP3A/P 07.06.2015 CW
80 DP4M/P 06.06.2015 CW
81 DP5A/P 07.06.2015 CW
82 DQ1V/P 07.06.2015 CW
83 DQ7Q/P 07.06.2015 CW
84 DR0W/P 07.06.2015 CW
85 DR3X/P 07.06.2015 CW
86 DR5F/P 06.06.2015 CW
87 DR6J/P 07.06.2015 CW
88 EK0W/P 06.06.2015 CW
89 EK3GM 07.06.2015 CW
90 EK6GT 02.03.2018 PH
91 ES100R 02.03.2018 PH
92 ES4SA 02.03.2018 PH
93 EU1WW/P 06.06.2015 CW
94 EU6AA 02.03.2018 CW|PH
95 EU7AG 02.03.2018 PH
96 EU7LJ 02.03.2018 PH
97 EW1RR 07.06.2015 CW
98 EW1TO 07.06.2015 CW
99 EW4DX 06.06.2015 PH
100 EW6FX 07.06.2015 CW
101 EW6NF 02.03.2018 PH
102 EW6WF/P 07.06.2015 CW
103 EW7EL 02.03.2018 PH
104 EW7KW 02.03.2018 PH
105 EW8MZ 02.03.2018 PH
106 EW8OM 07.06.2015 CW
107 F5IN 07.06.2015 CW
108 F5NBX 06.06.2015 CW
109 F6HKA 06.06.2015 CW
110 F8DGY 06.06.2015 CW
111 G0FBB/P 07.06.2015 CW
112 G0IVR/P 07.06.2015 CW
113 G3KLH/P 07.06.2015 CW
114 G3LX/P 07.06.2015 CW
115 G3SDC/P 07.06.2015 CW
116 G3TBK/P 07.06.2015 CW
117 G3WKS/P 07.06.2015 CW
118 G3WRR/P 06.06.2015 CW
119 G4ALE/P 07.06.2015 CW
120 G4ATH/P 07.06.2015 CW
121 G4EKT/P 07.06.2015 CW
122 G4FNL/P 07.06.2015 CW
123 G4IRN/P 06.06.2015 CW
124 G4MUL 07.06.2015 CW
125 G5XV/P 06.06.2015 CW
126 G6MC/P 07.06.2015 CW
127 G6YB/P 07.06.2015 CW
128 G8FC/P 07.06.2015 CW
129 GA0MIR 07.06.2015 CW
130 GM0ADX/P 07.06.2015 CW
131 GM2MP/P 07.06.2015 CW
132 GM3BSQ/P 07.06.2015 CW
133 GM3POI 07.06.2015 CW
134 GU4YOX/P 07.06.2015 CW
135 GV4YOX/P 07.06.2015 CW
136 GW0AAA/P 07.06.2015 CW
137 HA5CLF 07.06.2015 CW
138 HA5N/P 07.06.2015 CW
139 HA5T 07.06.2015 CW
140 HA8IC 06.06.2015 PH
141 HA8TI 06.06.2015 PH
142 HB9AW/P 06.06.2015 CW
143 HB9BS/P 06.06.2015 CW
144 HB9FG/P 07.06.2015 CW
145 HB9LL/P 07.06.2015 CW
146 HG3M/P 06.06.2015 CW
147 HG7T 07.06.2015 CW
148 HG8C 07.06.2015 CW
149 HL23CEL 02.03.2018 CW
150 HZ1FI/P 06.06.2015 CW
151 IK2SND 07.06.2015 CW
152 IK3UNA/1 07.06.2015 CW
153 IK7MIC 07.06.2015 CW
154 IK8TEO 06.06.2015 CW
155 IQ0PG/P 06.06.2015 CW
156 IQ4FE/P 06.06.2015 CW
157 IQ6PS/P 06.06.2015 CW
158 IZ4JMA 06.06.2015 CW
159 JA1BPA 07.06.2015 CW
160 JF2IWL 07.06.2015 CW
161 JM6CIP/6 02.03.2018 CW
162 K1LZ 06.06.2015 CW
163 K2TQC 06.06.2015 CW
164 K3RA 06.06.2015 CW
165 K3UL 07.06.2015 CW
166 K8GL 07.06.2015 CW
167 KU7T 07.06.2015 CW
168 LA0CX 06.06.2015 CW
169 LA7GIA 07.06.2015 CW
170 LZ1HA 06.06.2015 PH
171 LZ1ND 07.06.2015 CW
172 LZ2KSB/P 07.06.2015 CW
173 LZ2TU 07.06.2015 CW
174 LZ5XQ 07.06.2015 CW
175 MW0EDX 06.06.2015 CW
176 OE4WBW 07.06.2015 CW
177 OH1B 07.06.2015 CW
178 OH6GDX 06.06.2015 CW
179 OH6NIO 07.06.2015 CW
180 OK1DLA 13.06.2015 PH
181 OK1HCG 07.06.2015 CW
182 OK1HFP/P 07.06.2015 CW
183 OK1OPT/P 06.06.2015 CW
184 OK2EA 06.06.2015 CW
185 OK2HBY/P 06.06.2015 CW
186 OK2VWD/P 06.06.2015 CW
187 OK6SUS 06.06.2015 CW
188 OK7M/P 07.06.2015 CW
189 OL1C/P 07.06.2015 CW
190 OM4F 07.06.2015 CW
191 ON4NOK/P 07.06.2015 CW
192 ON5WL 06.06.2015 CW
193 OU2M/P 07.06.2015 CW
194 OU2V 07.06.2015 CW
195 P29LL 02.03.2018 CW
196 P43E 07.06.2015 CW
197 PA0RBA 07.06.2015 CW
198 PA3EZC/P 06.06.2015 CW
199 PA3GVI 06.06.2015 CW
200 PA7FA 07.06.2015 CW
201 PC6M/P 06.06.2015 CW
202 PI4AMF/P 07.06.2015 CW
203 PI4ASV/P 07.06.2015 CW
204 R0AA 06.06.2015 CW
205 R0QA 07.06.2015 CW
206 R1WBB 02.03.2018 PH
207 R2AHD 06.06.2015 PH
208 R2AKO 06.06.2015 PH
209 R2DG/P 07.06.2015 CW
210 R2GAL 06.06.2015 PH
211 R2GB 02.03.2018 PH
212 R3AT 13.06.2015 PH
213 R3DED 06.06.2015 PH
214 R3EA 02.03.2018 PH
215 R3GZ 02.03.2018 PH
216 R3IAM 06.06.2015 PH
217 R3OM 02.03.2018 PH
218 R3RAE 02.03.2018 PH
219 R3RAL 02.03.2018 PH
220 R3RF 02.03.2018 PH
221 R3RUA 02.03.2018 PH
222 R3RZ 02.03.2018 PH
223 R3SR/P 06.06.2015 PH
224 R3ZR 02.03.2018 PH
225 R3ZS 02.03.2018 PH
226 R4CU 02.03.2018 PH
227 R4FCJ 02.03.2018 PH
228 R4HDR 02.03.2018 PH
229 R4WT 07.06.2015 CW
230 R5AX 02.03.2018 PH
231 R6AF 06.06.2015 CW
232 R6CZ/P 07.06.2015 CW
233 R6DBT 02.03.2018 PH
234 R6DGZ 02.03.2018 PH
235 R7AO/P 07.06.2015 CW
236 R7AW 02.03.2018 CW|PH
237 R7GA 06.06.2015 PH
238 R7IT/P 07.06.2015 CW
239 R7MM 06.06.2015 CW
240 R82D/P 06.06.2015 CW
241 R83C/P 06.06.2015 CW
242 R87C/P 06.06.2015 CW
243 R8ABN 02.03.2018 PH
244 R8LA 06.06.2015 CW
245 R8OA/P 07.06.2015 CW
246 R92C/P 06.06.2015 CW
247 R93C/P 06.06.2015 CW
248 R98D/P 06.06.2015 CW
249 R9AJ 06.06.2015 CW
250 R9AX 13.06.2015 PH
251 R9IR 06.06.2015 CW
252 R9QQ 07.06.2015 CW
253 R9UFW 02.03.2018 PH
254 R9XC 07.06.2015 CW
255 RA0AM 06.06.2015 CW
256 RA0JCX 02.03.2018 PH
257 RA1AL 06.06.2015 CW
258 RA1OD 13.06.2015 PH
259 RA1QE 06.06.2015 CW
260 RA3ID 06.06.2015 CW
261 RA3OA 02.03.2018 PH
262 RA3RBL 02.03.2018 PH
263 RA3RGY 02.03.2018 PH
264 RA3RLJ 02.03.2018 PH
265 RA3RNK 06.06.2015 PH
266 RA3ROW 02.03.2018 PH
267 RA3RPM 02.03.2018 PH
268 RA3TIO 06.06.2015 PH
269 RA3VFF 02.03.2018 PH
270 RA3Y 02.03.2018 PH
271 RA3ZSE 06.06.2015 PH
272 RA4CBH 02.03.2018 PH
273 RA4DAR 13.06.2015 PH
274 RA4FAZ 02.03.2018 PH
275 RA4FMH 02.03.2018 PH
276 RA4FUT 02.03.2018 PH
277 RA4HGN 07.06.2015 CW
278 RA4LO/P 06.06.2015 CW
279 RA4PBM 06.06.2015 PH
280 RA5W/P 06.06.2015 CW
281 RA6AAW 06.06.2015 PH
282 RA6AN 07.06.2015 CW
283 RA6AUO 02.03.2018 PH
284 RA6LEL 13.06.2015 PH
285 RA9A/P 07.06.2015 CW
286 RA9AAA 02.03.2018 PH
287 RA9MX 07.06.2015 CW
288 RA9SK 02.03.2018 PH
289 RA9X 06.06.2015 CW
290 RA9XA 06.06.2015 PH
291 RA9Y/P 06.06.2015 CW
292 RC1T 06.06.2015 PH
293 RC6AC 02.03.2018 PH
294 RC6W 07.06.2015 CW
295 RC7A/P 07.06.2015 CW
296 RC7I 13.06.2015 PH
297 RC7LK 02.03.2018 PH
298 RC9J 06.06.2015 CW
299 RD4A 07.06.2015 CW
300 RD4F 06.06.2015 PH
301 RG3B 07.06.2015 CW
302 RG6G 06.06.2015 PH
303 RK1PWA 06.06.2015 PH
304 RK3BX 06.06.2015 CW
305 RK3G 02.03.2018 PH
306 RK3IXB 06.06.2015 PH
307 RK3R 02.03.2018 PH
308 RK4HYT/P 07.06.2015 CW
309 RK8I 07.06.2015 CW
310 RK9AN 02.03.2018 PH
311 RK9AX 07.06.2015 CW
312 RK9UE 06.06.2015 CW
313 RL4A 02.03.2018 CW|PH
314 RL4F 02.03.2018 PH
315 RM1F 02.03.2018 PH
316 RM1T 02.03.2018 CW|PH
317 RM3G 02.03.2018 PH
318 RM4F/P 07.06.2015 CW
319 RM4HZ 02.03.2018 PH
320 RM7C 07.06.2015 CW
321 RM7M 13.06.2015 CW|PH
322 RN2FQ 07.06.2015 CW
323 RN3DMB 07.06.2015 CW
324 RN3RFG 02.03.2018 PH
325 RN4SC 06.06.2015 CW
326 RN4SM 06.06.2015 CW
327 RN4W 07.06.2015 CW
328 RN6HI 06.06.2015 PH
329 RN9N 02.03.2018 PH
330 RN9RF 06.06.2015 CW
331 RN9U 06.06.2015 CW
332 RO5O/P 06.06.2015 CW
333 RQ4F 06.06.2015 PH
334 RT2H 02.03.2018 PH
335 RT5G 02.03.2018 PH
336 RT5Q 07.06.2015 CW
337 RT9X 07.06.2015 CW
338 RU3QM 02.03.2018 PH
339 RU3UW 06.06.2015 CW
340 RU4AA 02.03.2018 PH
341 RU4SO 13.06.2015 CW|PH
342 RU9W 13.06.2015 PH
343 RV0AE 07.06.2015 CW
344 RV3ZN 06.06.2015 CW
345 RV6ASU 07.06.2015 CW
346 RV6HJT 06.06.2015 PH
347 RV6LCI 07.06.2015 CW
348 RV9DC 13.06.2015 PH
349 RW0AJ 07.06.2015 CW
350 RW0BG/P 06.06.2015 CW
351 RW1C 06.06.2015 PH
352 RW3DD 13.06.2015 PH
353 RW3DW 13.06.2015 PH
354 RW3WWW 06.06.2015 PH
355 RW4CLF 07.06.2015 CW
356 RW4D 13.06.2015 PH
357 RW7F 06.06.2015 CW
358 RX6AJL 02.03.2018 PH
359 RX6AMV 06.06.2015 PH
360 RX6DK 02.03.2018 PH
361 RX7K 06.06.2015 CW
362 RX9ATX 02.03.2018 PH
363 RY6Y 07.06.2015 CW
364 RZ1AWT 07.06.2015 CW
365 RZ3QS 07.06.2015 CW
366 RZ4Z 06.06.2015 CW
367 RZ5Z 02.03.2018 PH
368 RZ8U 07.06.2015 CW
369 RZ9A 02.03.2018 PH
370 RZ9WJ 13.06.2015 PH
371 S50BCC/P 07.06.2015 CW
372 S51DX 06.06.2015 CW
373 S51J/P 07.06.2015 CW
374 S51TA 07.06.2015 CW
375 S52L/P 07.06.2015 CW
376 S59ACP/P 07.06.2015 CW
377 S59DZA/P 07.06.2015 CW
378 SD8X 07.06.2015 CW
379 SE2T 13.06.2015 PH
380 SE4E 06.06.2015 CW
381 SP2MHD 06.06.2015 CW
382 TA5FA 07.06.2015 CW
383 UA0SBY 02.03.2018 PH
384 UA0SIJ 02.03.2018 PH
385 UA1CEC 06.06.2015 CW
386 UA1CLR 02.03.2018 PH
387 UA2FL 07.06.2015 CW
388 UA2FT 07.06.2015 CW
389 UA3AKO 13.06.2015 PH
390 UA3GJM 06.06.2015 PH
391 UA3PAY 06.06.2015 PH
392 UA3QPA 07.06.2015 CW
393 UA3R 02.03.2018 CW|PH
394 UA3RAT 06.06.2015 PH
395 UA3RBP 02.03.2018 PH
396 UA3REO 02.03.2018 PH
397 UA3RMH 02.03.2018 PH
398 UA3ROB 02.03.2018 PH
399 UA3RQU 02.03.2018 PH
400 UA3S/P 07.06.2015 CW
401 UA3SAQ 13.06.2015 PH
402 UA3SJW 02.03.2018 PH
403 UA3VFS 02.03.2018 PH
404 UA4ARF/P 07.06.2015 CW
405 UA4CQN 02.03.2018 PH
406 UA4CTE 13.06.2015 PH
407 UA4HIP 13.06.2015 PH
408 UA4HY 06.06.2015 PH
409 UA4NBA 13.06.2015 PH
410 UA4NF 13.06.2015 PH
411 UA4PLC 02.03.2018 PH
412 UA5F 06.06.2015 CW
413 UA5R 02.03.2018 PH
414 UA6AK 02.03.2018 PH
415 UA6AKD 06.06.2015 CW
416 UA6APN 02.03.2018 PH
417 UA6BKO 02.03.2018 PH
418 UA6BLW 06.06.2015 PH
419 UA6CC 02.03.2018 PH
420 UA6G 07.06.2015 CW
421 UA6GI 02.03.2018 PH
422 UA6HML 02.03.2018 PH
423 UA6YH 07.06.2015 CW
424 UA9AX 06.06.2015 CW
425 UA9CGL 13.06.2015 PH
426 UA9CHL/P 06.06.2015 CW
427 UA9DS 02.03.2018 PH
428 UA9DV 13.06.2015 PH
429 UA9FGJ 07.06.2015 CW
430 UA9JEU 02.03.2018 PH
431 UA9LAO 06.06.2015 CW
432 UA9MPV 02.03.2018 PH
433 UA9MQI 13.06.2015 PH
434 UA9OIM 02.03.2018 PH
435 UA9SAO 06.06.2015 PH
436 UA9SAV 06.06.2015 PH
437 UA9SEC 02.03.2018 PH
438 UA9SMU 06.06.2015 CW
439 UA9SUV/8 02.03.2018 PH
440 UA9TU 02.03.2018 PH
441 UA9W 06.06.2015 CW
442 UB3A 07.06.2015 CW
443 UB3KAJ 13.06.2015 PH
444 UB3RFI 02.03.2018 PH
445 UC2K 06.06.2015 CW
446 UC5D/P 06.06.2015 CW
447 UD3D 06.06.2015 CW
448 UD6AFL 02.03.2018 PH
449 UD6AKR 02.03.2018 PH
450 UG4A 07.06.2015 CW
451 UI6A 02.03.2018 PH
452 UK8AR 06.06.2015 CW
453 UK8FAI 02.03.2018 PH
454 UK8GDW 06.06.2015 PH
455 UN1Z 07.06.2015 CW
456 UN7DT 02.03.2018 PH
457 UN7EG 06.06.2015 PH
458 UN7GFN 02.03.2018 PH
459 UN7NBU 02.03.2018 PH
460 UN7TE 02.03.2018 PH
461 UN9LBZ 02.03.2018 PH
462 UR2LM 02.03.2018 PH
463 UR3AFS/P 06.06.2015 PH
464 UR3AT 02.03.2018 PH
465 UR3QOB 02.03.2018 PH
466 UR4IZ 07.06.2015 CW
467 UR4LIN 06.06.2015 CW
468 UR4RWW 06.06.2015 CW
469 UR4UZA 06.06.2015 CW
470 UR5FCM 06.06.2015 CW
471 UR5FRX 02.03.2018 PH
472 UR5VR 06.06.2015 CW
473 UR6LAF 06.06.2015 CW
474 UR7GO 07.06.2015 CW
475 UR7MZ 07.06.2015 CW
476 UR7VA 07.06.2015 CW
477 US0IZ 07.06.2015 CW
478 US1GGM 02.03.2018 PH
479 US2IKF 02.03.2018 PH
480 US3IJM 02.03.2018 PH
481 US5EAO 02.03.2018 PH
482 US6MM 06.06.2015 PH
483 US8IUX 02.03.2018 PH
484 US9IF 02.03.2018 PH
485 US9ISG 02.03.2018 PH
486 UT0LS 06.06.2015 PH
487 UT0VE 06.06.2015 PH
488 UT1IM 06.06.2015 CW
489 UT1V 02.03.2018 PH
490 UT2UB/P 06.06.2015 CW
491 UT3EK 06.06.2015 CW
492 UT3IJ 07.06.2015 CW
493 UT3MY 06.06.2015 PH
494 UT4FJ/P 07.06.2015 CW
495 UT4MM 13.06.2015 PH
496 UT4UCH 02.03.2018 PH
497 UT5ECZ 06.06.2015 CW
498 UT7LG 13.06.2015 PH
499 UT7MR 07.06.2015 CW
500 UT8EU 06.06.2015 CW
501 UT8IAL 02.03.2018 PH
502 UV5QR/P 06.06.2015 CW
503 UV8IX 02.03.2018 PH
504 UW7M/P 07.06.2015 CW
505 UX0MA 02.03.2018 PH
506 UX3IT 02.03.2018 PH
507 UX4E 06.06.2015 CW
508 UX7U 07.06.2015 CW
509 UY1IP 02.03.2018 PH
510 UY3IQ 02.03.2018 PH
511 UY5VA 06.06.2015 CW
512 UY9IP 02.03.2018 PH
513 UZ0U 07.06.2015 CW
514 UZ2I/P 06.06.2015 CW
515 W3DA 07.06.2015 CW
516 YL1ZX/P 07.06.2015 CW
517 YL2CV 07.06.2015 CW
518 YL5X 06.06.2015 CW
519 YO2KJG/P 07.06.2015 CW
520 YO4BEX 07.06.2015 CW
521 YO4TL 06.06.2015 CW
522 YO7CVL 07.06.2015 CW
523 YP5A 07.06.2015 CW
524 YR1Y 07.06.2015 CW
525 YU1DW/P 07.06.2015 CW
526 YU1FG 07.06.2015 CW
527 YU2TT 02.03.2018 PH
528 YU7BB 06.06.2015 PH
529 YU7BCD 06.06.2015 PH
530 Z38D 07.06.2015 CW
531 Z60A 02.03.2018 CW
532 ZB2A 02.03.2018 CW

Back