RK0W | HA-01

Pos Call Date Mode

1 3B7A 15.04.2018 CW|PH
2 3B8XF 15.03.2018 CW
3 3B9FR 05.08.2017 CW
4 3B9HA 25.11.2017 CW
5 3C0W 22.03.2018 CW|PH
6 3C1L 08.11.2017 CW
7 3C3W 05.03.2018 CW
8 3C7A 18.03.2016 CW
9 3D2AG/P 20.04.2017 CW
10 3G9A/MM 20.01.2018 CW
11 3V8SS 25.11.2017 CW
12 3W1T 26.11.2017 CW
13 3XY1T 03.03.2016 PH
14 3Z2017TSR 05.08.2017 CW
15 4E1A 29.10.2017 PH
16 4J4K 15.05.2016 CW
17 4J5A 25.11.2017 CW
18 4K8YL 25.11.2017 CW
19 4K9W 16.08.2014 CW
20 4L0A 29.10.2017 PH
21 4L2M 25.11.2017 CW|PH
22 4L8A 17.08.2014 PH
23 4O7CW 16.08.2014 PH
24 4S7AYG 29.10.2017 PH
25 4S7BHG 28.10.2017 PH
26 4U1A 13.01.2018 CW
27 4X/UA9CTT 26.11.2017 CW
28 4X0A 28.10.2017 PH
29 4X2M 25.11.2017 CW|PH
30 4X4DZ 23.04.2017 CW
31 4X6FR 25.11.2017 CW
32 4Z5KZ 16.08.2014 PH
33 4Z5LU 15.05.2016 CW
34 4Z5LY 24.12.2017 CW|PH
35 4Z5ML 25.11.2017 CW
36 4Z5TT 07.07.2017 PH
37 5B4AMM 15.05.2016 CW
38 5H1WW 25.11.2016 CW
39 5R8UI 25.11.2016 CW
40 5X1NH 25.11.2017 CW
41 5X8B 25.11.2017 CW
42 5Z4/DL2RMC 23.04.2017 CW
43 6O6O 05.01.2018 CW
44 7L4VYK 27.01.2018 PH
45 7P8C 17.02.2016 CW|PH
46 7Q7EI 31.03.2018 CW
47 7X2ARA 25.11.2017 CW
48 7Z1SJ 29.10.2017 PH
49 8N2HQ 08.07.2017 CW
50 8Q7SP 25.11.2016 CW
51 8Q7VB 23.04.2017 CW
52 8S0C 16.08.2014 PH
53 9A0HQ 08.07.2017 CW
54 9A1A 25.11.2017 CW|PH
55 9A1AA 24.12.2017 CW
56 9A1CBM 28.10.2017 PH
57 9A1P 25.11.2017 CW|PH
58 9A2AJ 25.11.2017 CW
59 9A2U 29.10.2017 PH
60 9A3LN 16.08.2014 CW
61 9A4AA 08.07.2017 CW
62 9A4TX 28.10.2017 PH
63 9A4W 24.12.2017 CW|PH
64 9A5X 24.04.2016 CW
65 9A5Y 24.12.2017 CW
66 9A7A 26.11.2017 CW|PH
67 9A7T 17.08.2014 CW
68 9A9A 29.10.2017 PH
69 9G5W 25.11.2017 CW
70 9G5X 21.03.2017 CW
71 9K2HN 25.11.2017 CW|PH
72 9M2A 08.07.2017 CW
73 9M2M 28.10.2017 PH
74 9M6NA 25.11.2017 CW
75 9N7EI 18.03.2017 CW
76 9U4M 12.11.2017 CW|PH
77 9Y4W 29.10.2017 PH
78 A25BE 25.09.2017 CW
79 A31MM 25.11.2017 CW|PH
80 A35T 24.02.2016 CW
81 A35W 25.09.2017 PH
82 A44A 26.11.2017 CW|PH
83 A52AEF 26.08.2016 PH
84 A5A 28.10.2017 CW|PH|RTTY
85 A61HA 28.10.2017 PH
86 A61QQ 28.10.2017 PH
87 A62A 29.10.2016 PH
88 A65CA 24.12.2017 CW
89 A71AM 28.10.2017 PH
90 A71EM 25.11.2017 CW
91 A73A 29.10.2017 PH
92 A92AA 28.10.2017 PH
93 A93JA 07.03.2016 CW
94 AH0BT 29.10.2017 PH
95 AH0K 26.11.2017 CW|PH
96 AH2R 26.11.2017 CW|PH
97 AS0K 26.11.2017 CW
98 B1Z 25.11.2017 CW|PH
99 B4T 28.10.2017 PH
100 B7K 29.10.2016 PH
101 B7P 29.10.2016 PH
102 B7Q 29.10.2017 PH
103 B9K 29.10.2017 PH
104 BA3OM 29.10.2017 CW|PH
105 BA4DL 28.10.2017 PH
106 BA4TB 16.08.2014 CW
107 BA8BA 08.07.2017 CW
108 BA8CJ 28.10.2017 PH
109 BA8CY 29.10.2017 PH
110 BD7LNI 29.10.2016 PH
111 BD7YK 25.11.2017 CW
112 BD9XE 25.11.2017 CW
113 BG0ATE 25.11.2017 CW
114 BG1REN 27.01.2018 CW|PH
115 BG2WRJ 28.05.2017 CW
116 BG3ICC 25.11.2017 CW
117 BG3ILY 27.01.2018 PH
118 BG4VRG 27.01.2018 PH
119 BG5JNT 25.11.2017 CW
120 BG7BDB 24.12.2017 CW
121 BG7BES 29.10.2017 PH
122 BG8SRK 25.11.2017 CW
123 BH1EBF 29.10.2017 PH
124 BH1RWJ 25.11.2017 CW
125 BH4DQS 25.11.2017 CW
126 BH4LGE 28.10.2017 PH
127 BH4UVN 29.10.2017 PH
128 BH6KOK 25.11.2017 CW
129 BH7LSW 25.11.2017 CW
130 BI4IIZ 25.11.2017 CW
131 BI4SSB 25.11.2017 CW
132 BI4WXD 25.11.2017 CW
133 BM0DX 29.10.2017 PH
134 BV0L 28.10.2017 PH
135 BV1EL 25.11.2017 CW
136 BW/KU1CW 03.03.2018 CW
137 BY1AS 28.10.2017 PH
138 BY1CQ 25.11.2017 CW
139 BY5CD 29.10.2016 PH
140 BY7KTO 29.10.2017 PH
141 BY8AC 25.11.2017 CW
142 C4A 28.10.2017 PH
143 C4W 25.11.2017 CW
144 C5GCJ 08.12.2016 RTTY
145 CE1UGE 17.08.2014 PH
146 CE3CT 26.11.2017 CW
147 CE8EIO 28.10.2017 PH
148 CF7RR 29.10.2017 PH
149 CN2AA 26.11.2017 CW|PH
150 CN2R 26.11.2017 CW|PH
151 CN3A 29.10.2017 PH
152 CQ3W 29.10.2017 PH
153 CR3OO 25.11.2017 CW
154 CR3W 25.11.2017 CW
155 CR5T 29.10.2017 PH
156 CR6K 29.10.2017 PH
157 CR6P 29.10.2017 PH
158 CT1CDP 16.08.2014 PH
159 CT1ELZ 24.12.2017 CW
160 CT9/OM3BH 25.11.2017 CW
161 CT9/OM3GI 25.11.2017 CW
162 CU4DX 29.10.2017 PH
163 CW5W 26.11.2017 CW
164 CX9AU 25.11.2017 CW
165 D1DNR 23.04.2017 CW
166 D1HQ 08.07.2017 CW
167 D1ITU 23.04.2017 CW
168 D1M 14.01.2018 CW
169 D1WW 08.07.2017 CW
170 D4Z 29.10.2017 PH
171 DA0HQ 08.07.2017 CW
172 DD1A 26.11.2017 CW
173 DF0HQ 25.11.2017 CW|PH
174 DF0SAX 25.11.2017 CW|PH
175 DF2UD 15.05.2016 CW
176 DF5WBA 05.08.2017 CW
177 DF6JC 28.10.2017 PH
178 DF8WE 08.07.2017 CW
179 DG0KS 24.12.2017 CW
180 DJ1YF 24.12.2017 CW
181 DJ2IA 24.12.2017 CW
182 DJ7UC 08.07.2017 CW
183 DJ8EW 16.08.2014 CW
184 DJ9HX 16.08.2014 PH
185 DK1AX 16.08.2014 CW
186 DK1FT 24.12.2017 CW
187 DK1WU 24.04.2016 CW
188 DK2AI 16.08.2014 CW
189 DK2FG 16.08.2014 CW
190 DK2ZO 17.08.2014 CW
191 DK3CC 24.12.2017 CW
192 DK3EE 29.10.2017 PH
193 DK3KD 17.08.2014 CW
194 DK5TX 25.11.2017 CW
195 DL/4X1DX 28.10.2017 PH
196 DL1AKP 16.08.2014 CW
197 DL1CW 16.08.2014 CW
198 DL1HSI 17.08.2014 CW
199 DL1NKS 16.08.2014 CW|PH
200 DL1STG 08.07.2017 CW
201 DL2ARD 28.10.2017 PH
202 DL2NBY 08.07.2017 CW
203 DL2TM 16.08.2014 CW
204 DL3DRN 16.08.2014 CW
205 DL3KUD 08.07.2017 CW
206 DL3KWF 24.12.2017 CW
207 DL4AC 16.08.2014 CW
208 DL4CW 16.08.2014 CW
209 DL4HRM 08.07.2017 CW
210 DL4ME 16.08.2014 CW
211 DL4YFF 05.03.2016 PH
212 DL5MO 16.08.2014 PH
213 DL5YL 17.08.2014 CW
214 DL5YYM 24.12.2017 CW
215 DL5ZBA 17.08.2014 CW
216 DL6KVA 24.12.2017 CW
217 DL6ZB 24.12.2017 CW
218 DL7FAZ 07.07.2017 PH
219 DL7JOM 08.07.2017 CW
220 DL7ON 08.07.2017 CW
221 DL7UXG 08.07.2017 CW
222 DL7VOG 24.12.2017 CW|PH
223 DL7YAD 17.08.2014 CW
224 DL8KAC 16.08.2014 CW|PH
225 DL8MAS 24.12.2017 CW
226 DL8QS 08.07.2017 CW
227 DL8WEM 15.05.2016 CW
228 DL8WN 24.12.2017 CW
229 DL9JON 08.07.2017 CW
230 DL9ZP 24.04.2016 CW
231 DM0Y 29.10.2017 PH
232 DM3MM 15.05.2016 CW|PH
233 DP65HSC 28.04.2016 CW
234 DP7D 28.10.2017 PH
235 DR4A 25.11.2017 CW
236 DR5N 25.11.2017 CW
237 DR7A 28.10.2017 PH
238 DS4EOI 26.11.2017 CW
239 DS5DNO 29.10.2016 PH
240 DU1IVT 28.10.2017 PH
241 DU1RB 28.10.2017 PH
242 DU3LA 20.09.2017 CW
243 DX1MK 28.10.2017 PH
244 E20PFE 28.10.2017 PH
245 E23XOT 29.10.2017 PH
246 E28AI 25.11.2017 CW|PH
247 E2X 29.10.2017 PH
248 E31A 29.05.2017 CW
249 E72U 25.11.2017 CW
250 E73ESP 29.10.2017 PH
251 E73Y 25.11.2017 CW
252 E74Y 24.12.2017 CW|PH
253 E77EA 24.12.2017 CW
254 E77W 24.12.2017 CW
255 E78DX 16.08.2014 PH
256 E78T 28.10.2017 PH
257 EA3IN 29.10.2017 PH
258 EA3NA 16.08.2014 PH
259 EA3NT 17.08.2014 CW|PH
260 EA5ET 16.08.2014 PH
261 EA5GX 16.08.2014 CW
262 EA5YU 15.05.2016 CW
263 EA6VQ 25.11.2017 CW
264 EA7OT 25.11.2017 CW
265 EA8CN 24.12.2017 CW
266 EA8KC 29.10.2017 PH
267 EC2DX 29.10.2017 PH
268 ED1K 25.11.2017 CW
269 ED1T 29.10.2017 PH
270 ED2R 29.10.2017 PH
271 ED3X 29.10.2016 PH
272 ED9E 29.10.2017 PH
273 EF2A 25.11.2017 CW
274 EF4HQ 08.07.2017 CW
275 EF5F 08.07.2017 CW
276 EF5I 28.10.2017 PH
277 EF6T 28.10.2017 PH
278 EF8R 26.11.2017 CW|PH
279 EF8U 29.10.2016 PH
280 EI0R 25.11.2017 CW
281 EI66WAW 23.05.2017 CW
282 EI6JK 29.10.2017 PH
283 EI7M 28.10.2017 PH
284 EK6SI 28.10.2017 PH
285 EK7DX 26.11.2017 CW
286 EK8ZZ 29.10.2017 PH
287 EM5HQ 08.07.2017 CW
288 EP2A 23.04.2016 CW|PH
289 EP2C 29.10.2017 PH
290 ER1OO 28.10.2017 PH
291 ER1PB 10.02.2018 PH
292 ER3CT 13.01.2018 PH
293 ER4A 25.11.2017 CW|PH
294 ER4KAA 27.05.2016 CW
295 ER5DX 16.08.2014 CW
296 ER73AA 16.09.2016 CW
297 ES1BH 24.12.2017 CW
298 ES1TU 17.08.2014 CW|PH
299 ES4RD 14.01.2018 CW
300 ES5KJ 17.08.2014 CW
301 ES6Q 28.05.2017 CW
302 ES9C 29.10.2017 PH
303 ET7L 22.04.2016 CW
304 EU1DX 08.07.2017 CW
305 EU1U 28.05.2017 CW
306 EU1WW 14.01.2018 CW|PH
307 EU4E 24.12.2017 CW
308 EU5C 23.04.2017 CW
309 EU6AA 14.01.2018 CW
310 EU6AF 17.08.2014 CW
311 EU6RO 17.08.2014 CW
312 EU8F 24.12.2017 CW
313 EU8N 24.12.2017 CW
314 EU8U 14.01.2018 CW
315 EV1R 24.12.2017 CW
316 EV6Z 14.01.2018 CW
317 EV9H0O 08.07.2017 CW
318 EW1EO 16.08.2014 CW
319 EW1HI 16.08.2014 CW|PH
320 EW1I 24.12.2017 CW
321 EW1NA 16.08.2014 CW
322 EW1RR 17.08.2014 CW
323 EW1TO 24.12.2017 CW
324 EW6EN 14.01.2018 CW
325 EW6FX 16.08.2014 CW
326 EW6GF 16.08.2014 CW
327 EW6W 25.11.2017 CW|PH
328 EW8DX 24.12.2017 CW|PH
329 EW8EW 17.08.2014 CW
330 EW8G 15.05.2016 CW
331 EW8NN 16.08.2014 PH
332 EW8OF 16.08.2014 CW
333 EW8OM 23.04.2017 CW
334 EW8W 25.11.2017 CW|PH
335 EX8BN 16.08.2014 CW
336 EX8M 28.10.2017 PH
337 EX8MJ 24.12.2017 CW
338 F/G4BJM 16.08.2014 CW
339 F4FSY 29.10.2016 PH
340 F4FTA 16.08.2014 PH
341 F4GGQ 28.10.2017 PH
342 F5IN 24.12.2017 CW
343 F6AUS 24.12.2017 CW
344 F6EYB 16.08.2014 CW|PH
345 F8ARK 28.10.2017 PH
346 FK8CE 29.10.2016 PH
347 FR4NT 29.10.2017 PH
348 FT4JA 08.04.2016 CW|PH|RTTY
349 G0T 16.08.2014 CW
350 G3RLE 16.08.2014 CW
351 G4R 25.11.2017 CW
352 G4RCG 03.03.2018 CW
353 G6XX 29.10.2017 PH
354 GA3WUX 16.08.2014 CW
355 GI5I 08.07.2017 CW
356 GJ2A 29.10.2017 PH
357 GM0V 29.10.2017 PH
358 GM4FDM 29.10.2017 PH
359 GR2HQ 08.07.2017 CW
360 GW4BKG 16.08.2014 PH
361 GW5R 25.11.2017 CW
362 H40GC 16.10.2017 CW
363 H44GC 20.10.2016 CW|RTTY
364 HA1AG 16.08.2014 CW
365 HA1TJ 25.11.2017 CW
366 HA3LN 29.10.2016 PH
367 HA3MU 16.08.2014 CW
368 HA3NU 08.07.2017 CW
369 HA3OU 17.08.2014 CW
370 HA4XH 16.08.2014 PH
371 HA5OV 16.08.2014 CW
372 HA5PP 15.05.2016 CW
373 HA6KNB 15.05.2016 CW
374 HA6OA 15.05.2016 CW
375 HA7GN 25.11.2017 CW
376 HA8FK 03.03.2018 CW
377 HA8GY 08.07.2017 CW
378 HA8IB 25.11.2017 CW
379 HA8IC 16.08.2014 CW
380 HA8M 25.11.2017 CW
381 HA8TI 17.08.2014 CW
382 HA8TP 16.08.2014 CW
383 HB0HQ 08.07.2017 CW
384 HB9CA 25.11.2017 CW
385 HB9CRV 08.07.2017 CW
386 HB9DHG 24.12.2017 CW
387 HB9DUR 28.10.2017 PH
388 HB9EYP 15.05.2016 PH
389 HB9H 29.10.2017 PH
390 HB9MXY 16.08.2014 PH
391 HG1G 24.12.2017 CW
392 HG1W 16.08.2014 CW
393 HG3R 25.11.2017 CW
394 HG4F 28.10.2017 PH
395 HG4I 28.05.2017 CW
396 HG5A 25.11.2017 CW|PH
397 HG5D 25.11.2017 CW
398 HG6L 15.05.2016 CW
399 HG6N 25.11.2017 CW|PH
400 HG7T 25.11.2017 CW|PH
401 HG8C 24.04.2016 CW|PH
402 HI3K 29.10.2017 PH
403 HL2ZDA 28.10.2017 PH
404 HL4RBR 28.10.2017 PH
405 HS0AC 25.11.2017 CW|PH
406 HS0ZAR 25.11.2017 CW
407 HS0ZCW 29.10.2017 PH
408 HS0ZHC 29.10.2016 PH
409 HS0ZIA 25.11.2017 CW
410 HS0ZKX 16.08.2014 CW
411 HS1DX 24.04.2016 CW
412 HS3ANP 29.10.2017 PH
413 HS3SRS 30.03.2018 PH
414 HS5SRH 29.10.2017 PH
415 HS5YLK 29.10.2017 PH
416 HZ1FI 25.11.2017 CW|PH
417 HZ1TL 29.10.2017 PH
418 I1DXD 17.02.2018 PH
419 I1EIS 15.05.2016 CW
420 I1RJP 10.02.2018 PH
421 I2VXJ 24.12.2017 CW
422 I6FDJ 15.05.2016 CW
423 IB4A 28.10.2017 PH
424 IB9T 26.11.2017 CW|PH
425 IF9A 28.10.2017 PH
426 II1HQ 08.07.2017 CW
427 II2S 29.10.2017 PH
428 II9P 25.11.2017 CW|PH
429 IK0HBN 16.08.2014 CW
430 IK0PHY 29.10.2017 PH
431 IK0YUT 15.05.2016 CW
432 IK2SOE 24.12.2017 CW
433 IK2YCW 28.10.2017 PH
434 IK3QAR 24.12.2017 CW
435 IK4GRO 29.10.2017 PH
436 IK5PWQ 24.12.2017 CW
437 IK5ZWU 29.10.2017 PH
438 IN3ZWF 08.07.2017 CW
439 IO2X 08.07.2017 CW
440 IO5O 29.10.2016 PH
441 IO9R 28.10.2017 PH
442 IQ5ZP 28.10.2017 PH
443 IR1Y 25.11.2017 CW|PH
444 IR4B 08.07.2017 CW
445 IR4M 25.11.2017 CW|PH
446 IR4X 25.11.2017 CW|PH
447 IS0HQJ 29.10.2017 PH
448 IT9DVZ 29.10.2017 PH
449 IT9LKX 25.11.2017 CW
450 IT9RBW 25.11.2017 CW
451 IT9RZU 24.12.2017 CW
452 IT9SSI 15.05.2016 CW
453 IT9VDQ 24.12.2017 CW
454 IU3BTY 15.05.2016 PH
455 IV3AZV 16.08.2014 CW
456 IW1CHX 29.10.2016 PH
457 IZ0PMV 16.08.2014 PH
458 IZ1LBG 24.12.2017 CW
459 IZ1POA 17.08.2014 CW
460 IZ2GRG 08.07.2017 CW
461 IZ3GNG 29.10.2017 PH
462 IZ4DZD 16.08.2014 CW
463 IZ4JMU 29.10.2017 PH
464 IZ4ZZB 15.05.2016 CW
465 IZ8EFD 08.07.2017 CW
466 IZ8VYU 24.12.2017 CW
467 J42T 29.10.2017 PH
468 JA1AYO 08.07.2017 CW
469 JA1BBC 09.06.2016 JT65
470 JA1BJI 25.11.2017 CW
471 JA1PCM 15.05.2016 CW
472 JA1VND 08.07.2017 CW
473 JA1ZGP 29.10.2017 PH
474 JA2AXB 08.07.2017 CW|PH
475 JA2KVB 17.08.2014 CW
476 JA2VHO 28.10.2017 PH
477 JA3DAY 25.11.2017 CW
478 JA3JM 16.08.2014 CW
479 JA3YBK 26.11.2017 CW|PH
480 JA5FDJ 25.11.2017 CW
481 JA7AKH 28.10.2017 PH
482 JA7FLI 27.01.2018 PH
483 JA7NVF 28.10.2017 PH
484 JA7YRR 28.10.2017 PH
485 JA7ZFN 29.10.2016 PH
486 JA8GAK 15.05.2016 CW
487 JE1NVD 08.07.2017 CW
488 JE1SGH 24.12.2017 CW
489 JE4CIL 08.07.2017 CW
490 JE6RPM 25.11.2017 CW|PH
491 JE8KGH 15.05.2016 CW
492 JF9JTS 25.11.2017 CW
493 JG1AVO 16.08.2014 PH
494 JG1GFU 27.01.2018 PH
495 JG2RFJ 08.07.2017 CW
496 JG5UWK 29.10.2016 PH
497 JH0INP 08.07.2017 CW
498 JH1MTR/4 15.05.2016 CW
499 JH1RFM 08.07.2017 CW
500 JH3CUL 26.11.2017 CW
501 JH3OWW 27.01.2018 PH
502 JH4BYZ 27.01.2018 PH
503 JH4UTP 08.07.2017 CW
504 JH4UYB 24.12.2017 CW|PH
505 JH8YOH 28.10.2017 PH
506 JI1RXQ 08.07.2017 CW
507 JI1VAH 25.11.2017 CW
508 JI2ZEY 29.10.2017 PH
509 JI2ZJS 29.10.2017 PH
510 JJ1QLT 15.05.2016 CW
511 JJ2YRE 28.10.2017 PH
512 JJ3TBB/3 25.11.2017 CW
513 JL3RNZ 29.10.2017 PH
514 JM1NKT 08.07.2017 CW
515 JM1SZY 27.01.2018 PH
516 JN3SAC 28.05.2017 CW
517 JO3DDD 29.10.2017 PH
518 JQ1ABC 25.11.2017 CW
519 JR1CBC 28.10.2017 PH
520 JR2GRX 28.10.2017 PH
521 JR3NZC 28.10.2017 PH
522 JR3RIU 28.05.2017 CW
523 JR4OZR 28.10.2017 PH
524 JR5YCE 29.10.2016 PH
525 JR8VSE 08.07.2017 CW
526 JR8YLW 28.10.2017 PH
527 JT1A 24.04.2016 PH
528 JT5DX 24.12.2017 CW|PH
529 K0RF 08.07.2017 CW
530 K1ZZ 08.07.2017 CW
531 K2K 06.07.2016 CW
532 K2VV 17.08.2014 CW
533 K3LR 27.05.2017 CW
534 K5BLC 08.07.2017 CW
535 K5P 25.01.2016 CW|PH
536 K6XX 29.10.2017 PH
537 K7GM 17.08.2014 CW
538 K7RL 08.07.2017 CW
539 K7ZS 29.10.2017 PH
540 K8AJS 08.07.2017 CW
541 KH0/OH1JD 26.10.2017 CW
542 KH6/K0JGH 27.01.2018 PH
543 KH6J 28.10.2017 PH
544 KH7B 25.11.2017 CW
545 KH7CW 29.10.2017 PH
546 KH7XS 29.10.2017 PH
547 KL7/VE7ACN 16.03.2017 CW
548 KM9P 27.05.2017 CW
549 KR7O 27.05.2017 CW
550 KZ5D 08.07.2017 CW
551 LA1U 16.08.2014 CW
552 LA2AB 08.07.2017 CW
553 LA6KOA 16.08.2014 PH
554 LA7SI 08.07.2017 CW
555 LA8HGA 15.05.2016 CW
556 LA8OM 08.07.2017 CW
557 LB8DC 08.07.2017 CW
558 LI3C 16.08.2014 CW|PH
559 LN8W 29.10.2017 PH
560 LO7H 29.10.2017 PH
561 LU2DX 29.10.2017 PH
562 LX/PG5M 08.07.2017 CW
563 LX1ER 28.10.2017 PH
564 LX7I 28.10.2017 PH
565 LY/R3FQ 17.08.2014 CW
566 LY0HQ 08.07.2017 CW
567 LY1FK 29.10.2017 PH
568 LY1R 29.10.2017 PH
569 LY1SR 16.08.2014 PH
570 LY28A 26.03.2018 CW
571 LY2BMX 24.12.2017 CW
572 LY2DX 28.10.2017 PH
573 LY2J 15.05.2016 CW
574 LY2LF 24.12.2017 CW
575 LY2NK 24.04.2016 CW
576 LY2NY 28.10.2017 PH
577 LY2W 25.11.2017 CW|PH
578 LY3B 23.04.2017 CW
579 LY3BY 16.08.2014 CW
580 LY3CW 28.05.2017 CW
581 LY4A 28.05.2017 CW
582 LY4G 16.08.2014 CW
583 LY4L 25.11.2017 CW
584 LY5R 25.11.2017 CW
585 LY5Y 28.10.2017 PH
586 LY7M 24.12.2017 CW
587 LY7Z 25.11.2017 CW|PH
588 LZ1012SGM 22.01.2016 CW
589 LZ140LO 03.03.2018 CW|PH
590 LZ1AQ 16.08.2014 CW
591 LZ1DQ 24.12.2017 CW
592 LZ1FH 17.08.2014 CW|PH
593 LZ1FY 16.08.2014 CW
594 LZ1HA 16.08.2014 CW
595 LZ1HW 16.08.2014 CW
596 LZ1IA 24.12.2017 CW
597 LZ1MDU 25.11.2017 CW
598 LZ1ND 15.05.2016 CW
599 LZ1OI 07.07.2017 PH
600 LZ1QV 16.08.2014 CW
601 LZ1QZ 08.07.2017 CW
602 LZ1YE 29.10.2017 PH
603 LZ1ZU 17.08.2014 CW
604 LZ2FL 26.11.2017 CW
605 LZ2PS 16.08.2014 CW
606 LZ2SX 07.07.2017 PH
607 LZ3V 25.11.2017 CW
608 LZ3ZZ 28.10.2017 PH
609 LZ4T 25.11.2017 CW
610 LZ5K 28.10.2017 PH
611 LZ5R 24.12.2017 CW|PH
612 LZ5W 13.01.2018 CW
613 LZ5Z 28.10.2017 CW|PH
614 LZ6C 23.04.2017 CW
615 LZ710SG 16.12.2017 PH
616 LZ7A 28.10.2017 CW|PH
617 LZ7A/P 16.08.2014 PH
618 LZ7J 29.10.2017 CW|PH
619 LZ7U 13.01.2018 PH
620 LZ8E 28.05.2017 CW
621 LZ9R 16.08.2014 CW
622 LZ9V 25.11.2017 CW
623 LZ9W 26.11.2017 CW|PH
624 M0DXR 25.11.2017 CW
625 M0NKR 29.10.2017 PH
626 M6T 25.11.2017 CW|PH
627 M7W 25.11.2017 CW
628 MI5I 08.07.2017 CW
629 N0AV 08.07.2017 CW
630 N2IC 08.07.2017 CW
631 N2MM 27.05.2017 CW
632 N5CR 29.10.2017 PH
633 N5CW 08.07.2017 CW
634 N6AR 17.08.2014 CW
635 N7DD 29.10.2017 PH
636 N7ZG 29.10.2017 PH
637 N9RV 28.10.2017 PH
638 NH2DX 25.11.2017 CW
639 NK3Y 17.08.2014 CW
640 NT2X 09.06.2016 CW
641 NV9L 08.07.2017 CW
642 OD5ZZ 29.10.2017 PH
643 OE1CIW 24.12.2017 CW
644 OE1TKW 24.12.2017 CW
645 OE2LCM 16.08.2014 CW
646 OE3KAB 17.08.2014 CW
647 OE5T 29.10.2017 PH
648 OE8SKQ 17.08.2014 CW
649 OF2IPA 29.10.2017 PH
650 OF2K 29.10.2017 PH
651 OF5Z 25.11.2017 CW|PH
652 OF6MW 29.10.2017 PH
653 OF8L 28.10.2017 PH
654 OG2K 16.08.2014 PH
655 OG3G 08.07.2017 CW
656 OG6N 27.05.2017 CW
657 OG7F 08.07.2017 CW|PH
658 OH0/DL6UAA 17.11.2016 CW
659 OH0R 25.11.2017 CW
660 OH0V 25.11.2017 CW|PH
661 OH0Z 08.07.2017 CW
662 OH1TD 16.08.2014 PH
663 OH1TM 15.05.2016 CW
664 OH1TX 25.11.2017 CW
665 OH2PQ 29.10.2017 PH
666 OH2VZ 16.08.2014 CW
667 OH2XX 16.08.2014 CW
668 OH3PQ 29.10.2017 PH
669 OH4BNP 16.08.2014 PH
670 OH5TS 16.08.2014 CW
671 OH6BG 27.05.2017 CW
672 OH6ECM 15.05.2016 PH
673 OH6LI 08.07.2017 CW
674 OH8X 25.11.2017 CW|PH
675 OK1AOV 17.08.2014 CW
676 OK1AY 17.08.2014 CW
677 OK1CZ 16.08.2014 CW
678 OK1DLA 16.08.2014 CW
679 OK1IE 16.08.2014 CW
680 OK1JKM 17.08.2014 CW
681 OK1MKU 17.08.2014 CW
682 OK1TA 08.07.2017 CW
683 OK1VK 15.05.2016 CW
684 OK1XC 25.11.2017 CW
685 OK2ABU 08.07.2017 CW
686 OK2BND 15.05.2016 CW
687 OK2D 25.11.2017 CW
688 OK2EA 16.08.2014 CW
689 OK2PCL 28.05.2017 CW
690 OK2SGY 16.08.2014 CW
691 OK2YZ 16.08.2014 CW
692 OK3EQ 25.11.2017 CW
693 OK4RQ 24.12.2017 CW
694 OK5M 24.12.2017 CW
695 OK5WF 15.05.2016 CW
696 OK7W 25.11.2017 CW|PH
697 OK7Y 15.05.2016 CW
698 OL0M 28.10.2017 PH
699 OL1M 25.11.2017 CW
700 OL3Z 25.11.2017 CW
701 OL6P 25.11.2017 CW
702 OL7HQ 08.07.2017 CW
703 OM3BH 29.10.2017 PH
704 OM3CND 17.08.2014 CW
705 OM3TZZ 25.11.2017 CW
706 OM4O 16.08.2014 CW
707 OM5WW 16.08.2014 CW
708 OM7LW 08.07.2017 CW
709 OM7M 25.11.2017 CW|PH
710 OM7RU 25.11.2017 CW
711 OM7SR 16.08.2014 CW
712 OM8AA 28.05.2017 CW
713 OM8LA 08.07.2017 CW
714 OM8ON 08.07.2017 CW
715 ON3ND 08.07.2017 CW
716 OP1A 29.10.2017 PH
717 OP4K 25.11.2017 CW
718 OQ5M 26.11.2017 CW
719 OR5T 15.05.2016 CW
720 OZ1HQ 08.07.2017 CW
721 OZ2TF 08.07.2017 CW
722 OZ7X 29.10.2017 PH
723 OZ8BZ 16.08.2014 PH
724 P33W 25.11.2017 CW|PH
725 P3X 13.01.2018 CW
726 PA0FAW 16.08.2014 CW
727 PA0VAJ 25.11.2017 CW
728 PA1CC 25.11.2017 CW
729 PA3AAV 24.12.2017 CW
730 PA3CWN 24.12.2017 CW
731 PA3EVY 17.08.2014 CW
732 PA4PS 16.08.2014 CW
733 PA5FN 08.07.2017 CW
734 PA5GU 16.08.2014 CW
735 PA5WT 08.07.2017 CW
736 PA6HQ 08.07.2017 CW
737 PA6X 25.11.2017 CW
738 PC4H 17.08.2014 CW
739 PC5Q 08.07.2017 CW
740 PD9Z 15.05.2016 PH
741 PE4A 24.12.2017 CW
742 PG2AA 17.08.2014 CW
743 PI4AMF 29.10.2017 PH
744 PI4COM 29.10.2017 PH
745 PJ4G 29.10.2017 PH
746 PP5JN 28.10.2017 PH
747 PP5NY 25.11.2017 CW
748 PR7AB 26.11.2017 CW
749 PR7HR 26.11.2017 CW
750 PS0F 25.11.2017 CW
751 PX2A 26.11.2017 CW|PH
752 PY0F/PY2NDX 29.01.2018 CW
753 PY1NX 24.12.2017 CW
754 PY4RGS 29.10.2017 PH
755 PY4XX 24.12.2017 CW
756 PY7ZZ 17.02.2018 PH
757 R0AA 16.04.2017 CW
758 R0ACQ 20.01.2018 PH
759 R0AF 23.02.2018 PH
760 R0AGO 23.02.2018 PH
761 R0AK 23.02.2018 PH
762 R0CM 16.04.2017 CW
763 R0CW 15.05.2016 CW
764 R0HQ 08.07.2017 CW
765 R0QA 16.04.2017 CW
766 R0RG 24.12.2017 CW
767 R0SBM 10.02.2018 PH
768 R0SR 20.01.2018 CW
769 R0WC 23.02.2018 CW|PH
770 R0WY 27.01.2018 PH
771 R0XA 24.12.2017 CW
772 R0YAA 04.06.2016 PH
773 R100IA 29.03.2016 CW
774 R100LK 06.04.2017 CW
775 R100MU 07.10.2016 CW
776 R100OR 10.11.2017 CW
777 R15RTRN 16.08.2016 CW
778 R1606M 23.05.2017 CW
779 R19KDR 21.12.2016 CW
780 R1AL 14.01.2018 CW
781 R1AO 24.04.2016 CW
782 R1AP 24.04.2016 CW
783 R1AT 14.01.2018 CW|PH
784 R1AX 24.04.2016 PH
785 R1CAA 29.10.2017 PH
786 R1CAM 13.01.2018 PH
787 R1CF/M 03.03.2018 CW
788 R1DX 24.12.2017 CW
789 R1FZ 24.04.2016 PH
790 R1MQ 14.01.2018 CW|PH
791 R1NI 24.12.2017 CW
792 R1NW 24.12.2017 CW
793 R1QE 14.01.2018 CW
794 R1TEU 17.08.2014 CW
795 R25SRR 06.04.2017 CW|PH
796 R26MDXC 15.11.2016 CW
797 R2AA 13.01.2018 CW|PH
798 R2AL 10.02.2018 PH
799 R2DAS 29.03.2016 CW
800 R2DFE 16.08.2014 PH
801 R2GB 07.01.2018 PH
802 R2GBA/P 17.08.2014 PH
803 R2LAC 16.08.2014 CW
804 R2OM 08.07.2017 CW
805 R2SA 25.11.2017 CW
806 R2VA 25.11.2017 CW|PH
807 R3AQ 08.07.2017 CW
808 R3AT 17.08.2014 CW
809 R3BM 17.08.2014 PH
810 R3CA/8 05.03.2016 PH
811 R3CW 17.08.2014 CW
812 R3DAU 16.08.2014 CW
813 R3DCX 07.01.2018 PH
814 R3DL 16.08.2014 PH
815 R3DP 07.01.2018 PH
816 R3EA 07.01.2018 CW|PH
817 R3EC 14.01.2018 CW|PH
818 R3EG 24.12.2017 CW
819 R3FC 14.01.2018 CW|PH
820 R3FS 07.01.2018 PH
821 R3FX 16.04.2017 CW
822 R3GM 24.04.2016 CW|PH
823 R3GMT 17.08.2014 PH
824 R3GZ 13.01.2018 PH
825 R3KDF 07.11.2017 PH
826 R3KM 13.01.2018 CW|PH
827 R3KQ 13.01.2018 CW|PH
828 R3LA 14.01.2018 CW|PH
829 R3LC 16.08.2014 PH
830 R3LO 16.08.2014 CW
831 R3MAI 07.01.2018 PH
832 R3MAJ 10.02.2018 PH
833 R3MU 24.12.2017 CW
834 R3OM 16.04.2017 CW
835 R3OM/3 17.08.2014 CW
836 R3OR 24.12.2017 CW
837 R3PIQ 24.12.2017 CW
838 R3QA 24.12.2017 CW
839 R3QX 29.10.2017 PH
840 R3RAT 24.04.2016 PH
841 R3RK 24.12.2017 CW
842 R3RK/P 17.08.2014 CW|PH
843 R3RT 24.12.2017 CW
844 R3RU 14.01.2018 CW
845 R3RZ 07.01.2018 PH
846 R3SM 14.01.2018 CW
847 R3THA 25.11.2017 CW
848 R3VL 14.01.2018 CW
849 R3WZ 29.10.2017 PH
850 R3XAI 15.05.2016 CW
851 R3ZO 17.08.2014 PH
852 R3ZV 24.12.2017 CW
853 R3ZZ 25.11.2017 CW
854 R430GL 17.09.2016 CW
855 R44AST/P 17.08.2014 PH
856 R4AC 14.01.2018 CW
857 R4BZ 28.10.2017 PH
858 R4CO 16.08.2014 CW
859 R4CU 16.08.2014 PH
860 R4FA 07.01.2018 PH
861 R4FAN 16.08.2014 PH
862 R4FBI 17.02.2018 PH
863 R4FCJ 13.01.2018 PH
864 R4FD 24.04.2016 PH
865 R4FD/4 17.08.2014 PH
866 R4FO 24.12.2017 CW
867 R4FO/P 16.08.2014 PH
868 R4HAN 07.07.2017 PH
869 R4HAO 07.11.2017 PH
870 R4HAR 07.07.2017 PH
871 R4HC 07.01.2018 CW|PH
872 R4HL 07.07.2017 PH
873 R4IB 24.04.2016 PH
874 R4II 24.12.2017 CW
875 R4IO 07.01.2018 CW|PH
876 R4LAH 07.07.2017 PH
877 R4LC 14.01.2018 CW
878 R4LZ 10.02.2018 PH
879 R4MM 25.11.2017 CW|PH
880 R4RE 14.01.2018 CW
881 R4RL 24.04.2016 PH
882 R4RM 29.10.2017 PH
883 R4SA 24.12.2017 CW
884 R4SAM 17.02.2018 PH
885 R4SO 14.01.2018 CW|PH
886 R4UA 10.02.2018 PH
887 R4WAB 17.08.2014 PH
888 R4WAE 08.07.2017 CW
889 R4WBF 08.07.2017 CW
890 R4WR 20.01.2018 PH
891 R4WT 08.07.2017 CW
892 R4WT/P 17.08.2014 CW
893 R4YY 14.01.2018 CW
894 R5CA 07.01.2018 PH
895 R5DC 07.01.2018 PH
896 R5DC/P 17.08.2014 CW|PH
897 R5DF 16.08.2014 PH
898 R5DT/P 17.08.2014 CW
899 R5FU 07.01.2018 PH
900 R5KV 24.12.2017 CW
901 R5WP 16.08.2014 PH
902 R6AF 25.11.2017 CW
903 R6AJ 16.04.2017 CW
904 R6CC 24.04.2016 CW
905 R6CO 14.01.2018 CW
906 R6CS 17.08.2014 PH
907 R6DBT 24.04.2016 PH
908 R6DM 24.12.2017 CW
909 R6DX 17.08.2014 PH
910 R6GE 14.01.2018 CW
911 R6HB 07.07.2017 PH
912 R6KA 07.01.2018 CW|PH
913 R70SRC 27.05.2017 CW
914 R71RRC 14.04.2017 CW
915 R7AB 24.12.2017 CW|PH
916 R7AC 08.07.2017 CW
917 R7AM 14.01.2018 CW|PH
918 R7AT 24.12.2017 CW
919 R7AW 24.12.2017 CW
920 R7AX 16.08.2014 CW
921 R7CA 14.01.2018 CW
922 R7CT 08.07.2017 CW
923 R7DI 14.04.2017 PH
924 R7GU 29.10.2017 PH
925 R7HD 13.01.2018 PH
926 R7IT 13.01.2018 PH
927 R7KA/P 16.08.2014 CW
928 R7KM 17.08.2014 CW
929 R7KO 24.04.2016 CW
930 R7KR 23.04.2017 CW
931 R7KS 16.08.2014 PH
932 R7KX 24.12.2017 CW
933 R7KZ 17.08.2014 CW
934 R7MC 24.12.2017 CW
935 R7MM 07.01.2018 CW|PH
936 R7MT 16.04.2017 CW
937 R7NA 29.10.2017 PH
938 R7NK 24.04.2016 CW
939 R7RC 24.12.2017 CW
940 R7RF 14.01.2018 CW
941 R7RM 16.08.2014 CW
942 R7TC 07.07.2017 PH
943 R7TU 16.08.2014 PH
944 R80ROR 13.06.2016 CW
945 R85PAR 05.03.2016 CW
946 R870K 05.08.2017 PH
947 R870O 01.03.2017 CW
948 R8A 07.01.2018 PH
949 R8CAA 14.01.2018 CW|PH
950 R8CT 16.04.2017 CW
951 R8LA 15.05.2016 CW|PH
952 R8MB/1 07.01.2018 PH
953 R8MD 16.04.2017 CW
954 R8OA/P 16.08.2014 CW
955 R8TR 24.04.2016 CW
956 R8TT 07.01.2018 CW|PH
957 R8TT/P 17.08.2014 CW
958 R8WF 24.12.2017 CW
959 R8WO 24.12.2017 CW
960 R9AA 10.02.2018 CW|PH
961 R9AB 24.12.2017 CW
962 R9AE 07.01.2018 PH
963 R9AM 16.08.2014 PH
964 R9AX 15.05.2016 CW|PH
965 R9CAC 14.01.2018 CW
966 R9CC 17.08.2014 PH
967 R9CD 28.05.2017 CW
968 R9CW 24.12.2017 CW
969 R9CW/P 16.08.2014 CW
970 R9CZA 24.04.2016 PH
971 R9DA 17.08.2014 CW
972 R9FAJ 10.02.2018 PH
973 R9FBM 07.01.2018 PH
974 R9FI 10.02.2018 PH
975 R9FN 08.07.2017 CW
976 R9FT 16.04.2017 CW
977 R9GM 20.01.2018 CW|PH
978 R9GM/P 17.08.2014 CW|PH
979 R9HAF 24.12.2017 CW
980 R9HAG 24.04.2016 CW
981 R9HAV 20.01.2018 PH
982 R9HBN 20.01.2018 PH
983 R9IR 20.01.2018 CW|PH
984 R9JD 16.04.2017 CW
985 R9JO/6 07.01.2018 PH
986 R9LM 23.04.2017 CW
987 R9LY 13.01.2018 CW|PH
988 R9MA 20.01.2018 PH
989 R9OC 20.01.2018 CW
990 R9OK 13.01.2018 CW
991 R9OM 20.01.2018 CW|PH
992 R9PA 20.01.2018 CW|PH
993 R9QQ 14.01.2018 CW|PH
994 R9RA 13.01.2018 PH
995 R9SAH 15.05.2016 CW
996 R9SS 14.01.2018 CW
997 R9TV 08.07.2017 CW
998 R9UE 20.01.2018 PH
999 R9WEI 07.07.2017 PH
1000 R9WWT/P 17.08.2014 PH
1001 R9XE 24.12.2017 CW
1002 R9XG 24.12.2017 CW
1003 R9XS 08.07.2017 CW
1004 R9XT 16.04.2017 CW
1005 R9XU/P 17.08.2014 PH
1006 R9XZ 17.08.2014 CW
1007 R9YC 23.02.2018 CW|PH
1008 R9YQ 17.02.2018 PH
1009 RA/DL5WW 17.08.2014 CW
1010 RA/YL2TD 16.08.2014 CW
1011 RA0APW/P 17.08.2014 PH
1012 RA0AR 20.01.2018 CW
1013 RA0CGY 16.08.2014 PH
1014 RA0FF 24.12.2017 CW
1015 RA0L 16.08.2014 PH
1016 RA0LQ/MM 25.11.2017 CW
1017 RA0QQ 24.12.2017 CW
1018 RA0TG/P 17.08.2014 CW
1019 RA0UF 16.04.2017 CW
1020 RA0UF/8 14.01.2018 CW|PH
1021 RA0UJ 16.08.2014 PH
1022 RA0WHE 23.02.2018 PH
1023 RA0WKQ 04.06.2016 PH
1024 RA0WMJ 30.03.2018 PH
1025 RA0Z 31.01.2016 PH
1026 RA1AFR 16.08.2014 PH
1027 RA1AL 24.12.2017 CW|PH
1028 RA1ALA 07.07.2017 PH
1029 RA1L 24.04.2016 PH
1030 RA1OHX 16.08.2014 PH
1031 RA1QD 14.01.2018 CW
1032 RA1QE 17.08.2014 CW
1033 RA1QFU 07.01.2018 PH
1034 RA1TU 28.05.2017 CW
1035 RA2F 16.04.2017 CW
1036 RA2FIA 16.08.2014 PH
1037 RA3AN 24.12.2017 CW
1038 RA3ATX 17.08.2014 CW
1039 RA3DJA 24.12.2017 CW
1040 RA3DNC 25.11.2017 CW
1041 RA3EA 29.10.2017 PH
1042 RA3FD 16.08.2014 CW
1043 RA3M 16.08.2014 CW
1044 RA3MD 15.05.2016 CW
1045 RA3NC 14.01.2018 CW|PH
1046 RA3OA 13.01.2018 PH
1047 RA3RBL 13.01.2018 PH
1048 RA3SI 24.12.2017 CW
1049 RA3ST 24.12.2017 CW
1050 RA3TJX 15.05.2016 PH
1051 RA3TKS 16.03.2018 PH
1052 RA3TRR 07.07.2017 PH
1053 RA3TT 14.01.2018 CW
1054 RA3TW 17.02.2018 PH
1055 RA3UAG/P 17.08.2014 CW
1056 RA3W 14.01.2018 CW|PH
1057 RA3WT 14.01.2018 CW
1058 RA3WUG 14.01.2018 CW
1059 RA3WVG 16.04.2017 CW
1060 RA3XM 28.10.2017 PH
1061 RA3Y 13.01.2018 CW|PH
1062 RA3Z 17.08.2014 PH
1063 RA4ACX 14.01.2018 CW
1064 RA4AR 15.05.2016 CW
1065 RA4CB 16.08.2014 CW
1066 RA4DAR/P 16.08.2014 PH
1067 RA4DR 16.08.2014 CW|PH
1068 RA4FBG 17.08.2014 CW
1069 RA4HBS 07.01.2018 CW|PH
1070 RA4HG 07.07.2017 PH
1071 RA4I 24.04.2016 PH
1072 RA4LCG 10.02.2018 PH
1073 RA4LPC 07.07.2017 PH
1074 RA4LY 17.02.2018 PH
1075 RA4NCC 17.08.2014 CW
1076 RA4PBE/P 17.08.2014 PH
1077 RA4PDD 07.07.2017 PH
1078 RA4PQ 13.01.2018 CW
1079 RA4PTI 24.04.2016 PH
1080 RA4UVL 07.07.2017 PH
1081 RA5B 16.08.2014 CW
1082 RA5FB 16.08.2014 CW
1083 RA6ADQ 17.02.2018 PH
1084 RA6AKX 05.03.2016 PH
1085 RA6AN 14.01.2018 CW
1086 RA6AR 16.08.2014 CW|PH
1087 RA6ARL 07.07.2017 PH
1088 RA6CA 13.01.2018 CW|PH
1089 RA6CZ/P 17.08.2014 CW
1090 RA6FUZ 08.07.2017 CW
1091 RA6GW 28.05.2017 CW
1092 RA6HSM 17.08.2014 CW
1093 RA6MQ 24.12.2017 CW
1094 RA6X 15.05.2016 PH
1095 RA6XPG 07.01.2018 PH
1096 RA6XV 24.04.2016 PH
1097 RA6YJ 17.08.2014 CW
1098 RA7A 14.01.2018 CW|PH
1099 RA7C 23.04.2017 CW
1100 RA7E 15.05.2016 CW
1101 RA7KU 17.08.2014 CW
1102 RA7R 23.04.2017 CW
1103 RA9A 24.12.2017 CW
1104 RA9A/P 17.08.2014 CW|PH
1105 RA9AAA 13.01.2018 PH
1106 RA9AC 17.08.2014 CW
1107 RA9AFZ 14.01.2018 CW
1108 RA9AMO 13.01.2018 PH
1109 RA9AN 16.08.2014 CW
1110 RA9AP 14.01.2018 CW
1111 RA9AU 16.08.2014 PH
1112 RA9BZ 24.12.2017 CW
1113 RA9CCK 24.12.2017 CW|PH
1114 RA9CNI 17.02.2018 PH
1115 RA9DZ 14.01.2018 CW|PH
1116 RA9FEL 17.08.2014 PH
1117 RA9H 17.02.2018 PH
1118 RA9HBN 20.01.2018 PH
1119 RA9JBA 17.08.2014 PH
1120 RA9JM 16.04.2017 CW
1121 RA9MEM 20.01.2018 PH
1122 RA9MX 20.01.2018 CW|PH
1123 RA9OCP 23.02.2018 PH
1124 RA9P 07.01.2018 PH
1125 RA9RFZ 16.04.2017 CW
1126 RA9SF 13.01.2018 PH
1127 RA9SK 24.04.2016 PH
1128 RA9SN 24.12.2017 CW
1129 RA9SO 16.08.2014 CW
1130 RA9UBN 23.02.2018 PH
1131 RA9XA 17.08.2014 PH
1132 RA9XSL 27.01.2018 PH
1133 RA9Y 25.11.2017 CW
1134 RA9YON 23.02.2018 PH
1135 RA9YPL 20.01.2018 PH
1136 RA9YRQ 20.01.2018 PH
1137 RC1M 23.04.2017 CW
1138 RC1O 14.01.2018 CW|PH
1139 RC1Q 16.08.2014 CW
1140 RC1W 14.01.2018 CW|PH
1141 RC3G 14.04.2017 CW
1142 RC3UA 16.08.2014 CW
1143 RC3W 14.01.2018 CW
1144 RC4C/P 16.08.2014 CW
1145 RC4HAA 16.08.2014 CW|PH
1146 RC4I/P 17.08.2014 CW|PH
1147 RC4R 16.08.2014 CW
1148 RC4W 15.05.2016 CW
1149 RC5Z 13.01.2018 PH
1150 RC6M 15.05.2016 CW
1151 RC6U 07.01.2018 CW|PH
1152 RC7A 15.05.2016 CW
1153 RC7C 16.08.2014 CW
1154 RC7LK 07.01.2018 PH
1155 RC7LS 20.01.2018 PH
1156 RC9A 13.01.2018 CW|PH
1157 RC9J 20.01.2018 CW|PH
1158 RC9MAA 10.02.2018 PH
1159 RC9U 23.02.2018 PH
1160 RC9UB 04.06.2016 PH
1161 RC9UDM 17.08.2014 PH
1162 RC9XM 24.12.2017 CW
1163 RC9XT/P 16.08.2014 PH
1164 RD0A 20.01.2018 CW|PH
1165 RD0CD 14.01.2018 CW
1166 RD0CD/0 17.08.2014 CW
1167 RD1A 14.01.2018 CW
1168 RD1T 14.01.2018 CW
1169 RD3AEF 16.08.2014 CW
1170 RD3AT 15.05.2016 CW
1171 RD3DU 07.07.2017 PH
1172 RD3FT 28.05.2017 CW
1173 RD3FV 14.01.2018 CW|PH
1174 RD3PO/P 17.08.2014 CW
1175 RD3TOK 17.08.2014 CW
1176 RD4A 16.08.2014 CW
1177 RD4W 14.01.2018 CW
1178 RD8D 16.04.2017 CW
1179 RD8O 20.01.2018 PH
1180 RD9D 25.11.2017 CW
1181 RD9SA 07.01.2018 PH
1182 RD9U 23.02.2018 PH
1183 RF1A 10.11.2017 CW
1184 RF8R/P 17.08.2014 CW|PH
1185 RF9C 14.01.2018 CW|PH
1186 RG0F 16.04.2017 CW
1187 RG3AR 17.08.2014 CW
1188 RG3B 23.04.2017 CW
1189 RG3K 14.01.2018 CW|PH
1190 RG4A 08.07.2017 CW
1191 RG4I 14.01.2018 CW|PH
1192 RG50IV 03.06.2017 CW
1193 RG5A/6 08.07.2017 CW
1194 RG6G 14.01.2018 CW|PH
1195 RG8U 20.01.2018 CW|PH
1196 RG9A 07.01.2018 CW|PH
1197 RI1ANO 25.11.2017 CW
1198 RI1ON 07.07.2017 CW
1199 RI50ANO 21.01.2018 CW
1200 RJ17CW 05.08.2017 CW
1201 RJ3DC 24.04.2016 PH
1202 RJ3F 24.12.2017 CW
1203 RJ4P 07.01.2018 CW|PH
1204 RJ7M 24.12.2017 CW
1205 RK0S 20.01.2018 PH
1206 RK0SM 20.01.2018 PH
1207 RK0SXR 17.08.2014 PH
1208 RK0UT 14.01.2018 CW|PH
1209 RK0UT/P 16.08.2014 CW
1210 RK0WWN 17.08.2014 PH
1211 RK1OWZ 16.04.2017 CW
1212 RK1QWX 13.01.2018 CW|PH
1213 RK2M 08.07.2017 CW
1214 RK3BX 16.08.2014 CW
1215 RK3DK 13.01.2018 CW|PH
1216 RK3DMV 17.02.2018 PH
1217 RK3DSW 16.08.2014 CW
1218 RK3DWW/P 16.08.2014 CW
1219 RK3ER 24.12.2017 CW
1220 RK3FWE 07.01.2018 PH
1221 RK3LA/P 17.08.2014 CW
1222 RK3LG 17.08.2014 PH
1223 RK3NWA 13.01.2018 CW
1224 RK3P 24.12.2017 CW
1225 RK3PWR 28.10.2017 PH
1226 RK3SWS 13.01.2018 PH
1227 RK3SWS/P 17.08.2014 CW
1228 RK3T 28.05.2017 CW
1229 RK3YWA/P 17.08.2014 CW|PH
1230 RK3ZB 16.08.2014 PH
1231 RK4FD 14.01.2018 CW|PH
1232 RK4FF 17.02.2018 CW|PH
1233 RK4FM 14.01.2018 CW|PH
1234 RK4HYT 23.04.2017 CW
1235 RK4HZ 10.02.2018 PH
1236 RK4PA 16.04.2017 CW
1237 RK4PA/9 17.08.2014 CW|PH
1238 RK4S 14.01.2018 CW
1239 RK4UZ 17.02.2018 PH
1240 RK4W 07.01.2018 PH
1241 RK5W 14.01.2018 CW
1242 RK6AJJ 16.08.2014 PH
1243 RK6ANZ 03.11.2017 PH
1244 RK6AQP 25.11.2017 CW
1245 RK6ART 17.08.2014 PH
1246 RK6BH 07.07.2017 PH
1247 RK6HG 14.01.2018 CW
1248 RK7X 07.01.2018 PH
1249 RK8A 24.12.2017 CW
1250 RK8I 20.01.2018 CW|PH
1251 RK9A 24.12.2017 CW
1252 RK9AX 07.01.2018 CW|PH
1253 RK9AY 14.01.2018 CW|PH
1254 RK9AY/P 17.08.2014 CW
1255 RK9C 13.01.2018 PH
1256 RK9CR 24.04.2016 CW
1257 RK9CYA 13.01.2018 CW|PH
1258 RK9DM 16.08.2014 PH
1259 RK9DO 17.08.2014 CW
1260 RK9LWA 23.04.2017 CW|PH
1261 RK9M 20.01.2018 PH
1262 RK9MWO 20.01.2018 CW|PH
1263 RK9Q 23.04.2017 CW|PH
1264 RK9QWM 15.05.2016 CW
1265 RK9T 07.01.2018 PH
1266 RK9UE 16.08.2014 CW
1267 RL4A 14.01.2018 CW|PH
1268 RL4F 14.01.2018 CW|PH
1269 RL4I 24.12.2017 CW
1270 RL5A 07.01.2018 PH
1271 RL6K 14.01.2018 CW
1272 RL6M 28.10.2017 PH
1273 RL8C 20.01.2018 CW
1274 RL9A 16.04.2017 CW
1275 RL9I 16.08.2014 CW
1276 RL9M 23.02.2018 CW|PH
1277 RL9O 24.12.2017 CW
1278 RM0C 20.01.2018 CW
1279 RM0F 20.01.2018 CW
1280 RM0W 29.10.2017 PH
1281 RM1Q 15.05.2016 PH
1282 RM1T 07.01.2018 CW|PH
1283 RM2D 24.12.2017 CW
1284 RM2T 14.01.2018 CW
1285 RM2T/P 16.08.2014 CW
1286 RM2U 24.12.2017 CW|PH
1287 RM3F 29.10.2017 PH
1288 RM3TO 24.12.2017 CW
1289 RM3UA 23.04.2017 CW
1290 RM3Z 24.04.2016 CW
1291 RM4F 14.01.2018 CW|PH
1292 RM4HZ 13.01.2018 PH
1293 RM4N 24.12.2017 CW
1294 RM4P 13.01.2018 CW
1295 RM4R 07.01.2018 CW|PH
1296 RM4W 14.01.2018 CW
1297 RM4W/4 16.08.2014 CW
1298 RM5A 16.04.2017 CW|PH
1299 RM5D 16.08.2014 CW|PH
1300 RM5Z 24.04.2016 CW
1301 RM6AA 14.01.2018 CW
1302 RM6J 14.01.2018 CW
1303 RM6M 14.01.2018 CW
1304 RM6Y 14.01.2018 CW
1305 RM78DZ 24.04.2016 CW|PH
1306 RM79DZ 23.04.2017 CW
1307 RM7A 14.01.2018 CW|PH
1308 RM7C 13.01.2018 PH
1309 RM7F 14.01.2018 CW
1310 RM7M 24.12.2017 CW
1311 RM7M/P 16.08.2014 CW
1312 RM9A 14.01.2018 CW|PH
1313 RM9RZ 20.01.2018 CW
1314 RM9T 20.01.2018 CW
1315 RM9X 24.12.2017 CW
1316 RN0A 20.01.2018 CW|PH
1317 RN0CT 07.01.2018 PH
1318 RN0D 20.01.2018 CW
1319 RN0RF 13.01.2018 CW
1320 RN1CW 17.08.2014 CW
1321 RN1ON 25.11.2017 CW
1322 RN2FA 15.05.2016 CW
1323 RN2FQ 24.04.2016 CW
1324 RN3B 13.01.2018 PH
1325 RN3D 07.01.2018 PH
1326 RN3F 24.12.2017 CW
1327 RN3FK 17.08.2014 PH
1328 RN3FY 16.08.2014 PH
1329 RN3K 16.08.2014 CW
1330 RN3P 16.04.2017 CW
1331 RN3QQT 16.08.2014 PH
1332 RN3S 24.12.2017 CW
1333 RN3TT/P 16.08.2014 CW
1334 RN3YA 24.12.2017 CW
1335 RN3ZJJ 07.01.2018 PH
1336 RN3ZR 14.01.2018 CW
1337 RN4AO 13.01.2018 CW
1338 RN4HAB 14.01.2018 CW|PH
1339 RN4NF 28.05.2017 CW
1340 RN4SC 14.01.2018 CW|PH
1341 RN4SN 25.11.2017 CW
1342 RN4SS 14.01.2018 CW
1343 RN4W 14.01.2018 CW
1344 RN5AA 14.01.2018 CW
1345 RN5D 13.01.2018 PH
1346 RN5F 15.05.2016 CW|PH
1347 RN6AI 17.08.2014 CW
1348 RN6L 14.01.2018 CW|PH
1349 RN9N 23.02.2018 CW|PH
1350 RN9RF 14.01.2018 CW
1351 RN9T 20.01.2018 PH
1352 RN9U 23.02.2018 PH
1353 RN9WA 17.08.2014 PH
1354 RN9WT 24.12.2017 CW
1355 RO25KI 11.04.2017 CW|PH
1356 RO25KO 14.04.2017 CW|PH
1357 RO25LO 23.04.2017 CW
1358 RO25MO 06.04.2017 CW
1359 RO25RO 19.04.2017 CW|PH|PSK
1360 RO25SP 18.04.2017 CW|PH
1361 RO25TN 06.04.2017 CW
1362 RO2E 14.01.2018 CW
1363 RO4A 14.01.2018 CW
1364 RO4I 13.01.2018 PH
1365 RO5O 14.01.2018 CW
1366 RO6A 24.04.2016 CW
1367 RO6L 13.01.2018 CW|PH
1368 RO7N 17.02.2018 PH
1369 RO9A 14.01.2018 CW|PH
1370 RO9CRK 04.04.2017 CW
1371 RO9O 20.01.2018 CW|PH
1372 RO9S 13.01.2018 PH
1373 RO9T 20.01.2018 PH
1374 RO9TR 20.01.2018 PH
1375 RP71B 05.05.2016 CW
1376 RP71GW 05.05.2016 PH
1377 RP71K 06.05.2016 CW
1378 RP71KF 05.05.2016 CW
1379 RP71KP 05.05.2016 CW
1380 RP71ML 05.05.2016 CW
1381 RP71NF 05.05.2016 PH
1382 RP71P 05.05.2016 PH
1383 RP71SE 04.05.2016 CW
1384 RP71SO 05.05.2016 CW
1385 RP71TG 05.05.2016 CW
1386 RP71TK 05.05.2016 PH
1387 RP71V 06.05.2016 CW
1388 RP71VF 05.05.2016 CW
1389 RP71WO 05.05.2016 CW|PH
1390 RQ3M 28.05.2017 CW
1391 RQ4A 23.04.2017 CW
1392 RQ4C 24.04.2016 CW
1393 RQ4D 16.04.2017 CW
1394 RQ7R 24.12.2017 CW
1395 RQ9A 29.10.2017 PH
1396 RT0C 20.01.2018 CW|PH
1397 RT0F 24.12.2017 CW|PH
1398 RT0O 14.01.2018 CW
1399 RT0R 24.04.2016 CW|PH
1400 RT0W 24.04.2016 PH
1401 RT1A 24.04.2016 CW
1402 RT1C 24.04.2016 CW
1403 RT1O 25.11.2017 CW
1404 RT1Q 14.01.2018 CW|PH
1405 RT1T 24.04.2016 PH
1406 RT3D 15.05.2016 CW
1407 RT3F 25.11.2017 CW|PH
1408 RT3M 25.11.2017 CW
1409 RT3N 07.01.2018 CW|PH
1410 RT3R/3 17.08.2014 CW
1411 RT3T 24.12.2017 CW
1412 RT3Y 24.04.2016 CW|PH
1413 RT4D 14.01.2018 CW
1414 RT4F 16.04.2017 CW|PH
1415 RT4H 24.04.2016 CW
1416 RT4M 14.01.2018 CW|PH
1417 RT4P 14.01.2018 CW
1418 RT4W 24.12.2017 CW
1419 RT56GC 05.04.2017 PH
1420 RT5A 07.01.2018 PH
1421 RT5C 14.01.2018 CW
1422 RT5G 14.01.2018 CW|PH
1423 RT5G/P 17.08.2014 CW|PH
1424 RT5K 28.10.2017 CW|PH
1425 RT5Z 29.10.2017 CW|PH
1426 RT6A 07.01.2018 CW|PH
1427 RT6C 16.04.2017 CW
1428 RT6T 16.08.2014 CW
1429 RT7C 15.05.2016 CW
1430 RT7M 17.08.2014 CW
1431 RT7N 14.01.2018 CW
1432 RT7T 24.04.2016 CW
1433 RT7Y 07.01.2018 PH
1434 RT8O 24.12.2017 CW
1435 RT8U 20.01.2018 PH
1436 RT9A 13.01.2018 CW
1437 RT9I 23.04.2017 CW
1438 RT9J 14.01.2018 CW|PH
1439 RT9L 14.01.2018 CW
1440 RT9RM 24.04.2016 PH
1441 RT9S 20.01.2018 CW
1442 RT9TM 24.04.2016 PH
1443 RT9X 24.12.2017 CW
1444 RT9YT 20.01.2018 PH
1445 RU0A 20.01.2018 CW
1446 RU0LL 16.04.2017 CW
1447 RU1A 25.11.2017 CW|PH
1448 RU1AB 24.04.2016 PH
1449 RU3ALR 28.05.2017 CW
1450 RU3DNC 07.07.2017 PH
1451 RU3FB 16.08.2014 CW
1452 RU3KO/P 17.08.2014 CW|PH
1453 RU3KU 16.08.2014 PH
1454 RU3SD 28.05.2017 CW
1455 RU3TJ 17.08.2014 CW
1456 RU3VV 16.08.2014 PH
1457 RU3WR 08.07.2017 CW
1458 RU3XE 13.01.2018 PH
1459 RU3XK 24.04.2016 PH
1460 RU3XW 16.08.2014 CW
1461 RU3XY 25.11.2017 CW|PH
1462 RU3XY/P 16.08.2014 CW
1463 RU3YAA 24.12.2017 CW
1464 RU4A 17.08.2014 CW
1465 RU4AA 24.04.2016 CW|PH
1466 RU4FM 07.01.2018 PH
1467 RU4H 13.01.2018 CW
1468 RU4HU 13.01.2018 PH
1469 RU4I 07.01.2018 PH
1470 RU4SO 14.01.2018 CW
1471 RU5A/1 17.08.2014 CW
1472 RU5TT 16.04.2017 CW|PH
1473 RU6AV 13.01.2018 CW|PH
1474 RU6AX 14.01.2018 CW|PH
1475 RU6B 14.01.2018 CW|PH
1476 RU6CO 07.01.2018 CW|PH
1477 RU6CS 17.08.2014 CW
1478 RU6K 08.07.2017 CW
1479 RU6YJ 07.01.2018 PH
1480 RU7A 24.12.2017 CW
1481 RU7KD 16.08.2014 CW
1482 RU8T 16.04.2017 CW
1483 RU9AC 20.01.2018 CW|PH
1484 RU9AZ 17.08.2014 CW
1485 RU9CC 20.01.2018 CW|PH
1486 RU9CZD/P 16.08.2014 CW
1487 RU9F 07.01.2018 PH
1488 RU9SB 17.08.2014 PH
1489 RU9TN 08.07.2017 CW
1490 RU9YU/P 16.08.2014 PH
1491 RV0AE 17.08.2014 CW
1492 RV0CG 17.08.2014 CW
1493 RV1AQ 24.04.2016 CW
1494 RV1CC 16.04.2017 CW
1495 RV3A 14.01.2018 CW
1496 RV3ABR 16.08.2014 PH
1497 RV3D 15.05.2016 CW
1498 RV3F 16.04.2017 CW
1499 RV3FF 14.01.2018 CW
1500 RV3LK 07.07.2017 PH
1501 RV3MR 24.04.2016 CW
1502 RV3TG 08.07.2017 CW
1503 RV3VR 14.01.2018 CW
1504 RV3ZD 24.12.2017 CW
1505 RV3ZN 24.12.2017 CW|PH
1506 RV4LX 07.07.2017 PH
1507 RV6AQB 03.11.2017 PH
1508 RV6ASU 24.12.2017 CW
1509 RV6LCI 16.08.2014 CW
1510 RV7M 13.01.2018 PH
1511 RV9CM 28.05.2017 CW
1512 RV9CVA 14.01.2018 CW
1513 RV9CX/4/M 17.09.2016 CW
1514 RV9U 20.01.2018 PH
1515 RV9UP 24.12.2017 CW
1516 RV9V 23.02.2018 PH
1517 RW0A 20.01.2018 CW|PH
1518 RW0AB 20.01.2018 CW|PH
1519 RW0AJ 20.01.2018 CW
1520 RW0BG 24.12.2017 CW
1521 RW0BG/3 17.08.2014 CW
1522 RW0IM 27.01.2018 PH
1523 RW0LBM 24.12.2017 CW
1524 RW0LBR 20.01.2018 PH
1525 RW0LD 24.12.2017 CW
1526 RW0UM 20.01.2018 CW|PH
1527 RW1AM 24.04.2016 CW
1528 RW1C 13.01.2018 CW|PH
1529 RW1CW 07.01.2018 PH
1530 RW1F 13.01.2018 CW|PH
1531 RW2B/3 16.08.2014 PH
1532 RW3AI 14.01.2018 CW|PH
1533 RW3DD 16.08.2014 PH
1534 RW3DU 15.05.2016 PH
1535 RW3DW 16.08.2014 CW
1536 RW3KU 27.02.2016 PH
1537 RW3QHN 16.08.2014 PH
1538 RW3QJ 07.01.2018 CW|PH
1539 RW3QM 17.08.2014 CW
1540 RW3QW 13.01.2018 PH
1541 RW3TY 17.02.2018 PH
1542 RW3VA 15.05.2016 CW
1543 RW3WR 17.08.2014 CW
1544 RW3X 24.12.2017 CW
1545 RW3XZ 07.01.2018 CW|PH
1546 RW3YA 24.12.2017 CW
1547 RW3YW 14.01.2018 CW
1548 RW4AD 07.01.2018 PH
1549 RW4CLF 16.04.2017 CW
1550 RW4CRV 24.12.2017 CW
1551 RW4F 08.07.2017 CW
1552 RW4HBD 07.07.2017 PH
1553 RW4HD 13.01.2018 PH
1554 RW4HL 24.12.2017 CW
1555 RW4HO 16.08.2014 PH
1556 RW4HS 24.12.2017 CW
1557 RW4M 24.12.2017 CW
1558 RW4NF 16.04.2017 CW
1559 RW4O 29.10.2017 CW|PH
1560 RW4PU 10.02.2018 PH
1561 RW4RA 07.07.2017 PH
1562 RW4S 16.04.2017 CW
1563 RW4W 14.01.2018 CW|PH
1564 RW4WA 14.01.2018 CW|PH
1565 RW5CW 13.01.2018 CW
1566 RW5CW/3 16.08.2014 CW
1567 RW6AEW 16.08.2014 PH
1568 RW6HKF 16.08.2014 PH
1569 RW6K 13.01.2018 CW
1570 RW6MSD 16.08.2014 PH
1571 RW6XK 16.08.2014 PH
1572 RW7F 28.05.2017 CW
1573 RW7M 07.01.2018 PH
1574 RW8T 16.08.2014 PH
1575 RW9AS 29.10.2017 PH
1576 RW9AV 14.01.2018 CW
1577 RW9AV/8 16.04.2017 CW
1578 RW9C 28.05.2017 CW
1579 RW9CD 17.08.2014 PH
1580 RW9DX 07.01.2018 CW|PH
1581 RW9JZ 17.08.2014 CW
1582 RW9LL 20.01.2018 PH
1583 RW9QA 20.01.2018 CW
1584 RW9SW 14.01.2018 CW
1585 RW9TP/P 17.08.2014 PH
1586 RW9UET 20.01.2018 PH
1587 RW9UZZ 20.01.2018 PH
1588 RX0L 14.01.2018 CW|PH
1589 RX0SA 16.08.2014 CW
1590 RX1CQ 24.04.2016 CW|PH
1591 RX3DD 17.02.2018 PH
1592 RX3VF 14.01.2018 CW
1593 RX3XA 16.08.2014 PH
1594 RX3Z 16.08.2014 CW
1595 RX4CD 16.08.2014 PH
1596 RX4W/3 07.01.2018 CW|PH
1597 RX6A 24.12.2017 CW
1598 RX6BH 07.07.2017 PH
1599 RX6CW 24.12.2017 CW
1600 RX6DF 10.02.2018 PH
1601 RX6LG 15.05.2016 CW|PH
1602 RX7K 14.01.2018 CW
1603 RX7M 14.01.2018 CW|PH
1604 RX7T 24.12.2017 CW
1605 RX9AF 13.01.2018 CW|PH
1606 RX9CAZ 16.08.2014 CW
1607 RX9CBS 24.12.2017 CW
1608 RX9CC 24.12.2017 CW
1609 RX9CCJ 15.05.2016 PH
1610 RX9CHY/8 14.01.2018 CW|PH
1611 RX9CM 24.12.2017 CW
1612 RX9FB 16.08.2014 CW
1613 RX9SN 14.01.2018 CW
1614 RX9SR 14.01.2018 CW|PH
1615 RX9UKF 23.02.2018 PH
1616 RX9WN 15.05.2016 CW|PH
1617 RX9WN/P 17.08.2014 CW
1618 RY0A 20.01.2018 PH
1619 RY1AAC 23.04.2017 CW
1620 RY4A 07.01.2018 PH
1621 RY4F 08.07.2017 CW
1622 RY5WH 17.08.2014 CW
1623 RY6Y 14.01.2018 CW|PH
1624 RY9C 17.08.2014 CW|PH
1625 RZ0LWA 24.12.2017 CW
1626 RZ0SB 17.08.2014 PH
1627 RZ0SW 23.02.2018 PH
1628 RZ1A 24.12.2017 CW
1629 RZ1O 16.08.2014 CW
1630 RZ1OK 24.12.2017 CW
1631 RZ3AMW 24.12.2017 CW
1632 RZ3ARO/6 16.08.2014 PH
1633 RZ3D 13.01.2018 PH
1634 RZ3DOT 28.10.2017 PH
1635 RZ3F 24.12.2017 CW
1636 RZ3LC 07.01.2018 PH
1637 RZ3QM 24.12.2017 CW
1638 RZ3QS 16.08.2014 CW
1639 RZ3VA 14.01.2018 CW|PH
1640 RZ3WQ 17.08.2014 CW|PH
1641 RZ3Z 25.11.2017 CW
1642 RZ3ZM 27.02.2016 PH
1643 RZ4Z 24.12.2017 CW
1644 RZ55YG 20.04.2016 CW
1645 RZ5D 16.08.2014 PH
1646 RZ6FA 15.05.2016 CW
1647 RZ7T 25.11.2017 CW
1648 RZ8CM 05.03.2016 PH
1649 RZ8U 23.02.2018 PH
1650 RZ9A 20.01.2018 PH
1651 RZ9AD 13.01.2018 PH
1652 RZ9AN 13.01.2018 CW
1653 RZ9JZ 16.08.2014 PH
1654 RZ9OF 24.12.2017 CW
1655 RZ9OQ 17.08.2014 PH
1656 RZ9UO 23.02.2018 CW|PH
1657 RZ9UWZ 23.02.2018 PH
1658 RZ9WB 15.05.2016 PH
1659 RZ9WJ 16.08.2014 PH
1660 RZ9WYY 13.01.2018 PH
1661 RZ9YI 20.01.2018 CW|PH
1662 RZ9YQ 20.01.2018 CW
1663 S21SM 29.10.2016 PH
1664 S21ZDC 16.10.2017 CW
1665 S21ZED 18.03.2017 CW|PH
1666 S50HQ 08.07.2017 CW
1667 S50K 25.11.2017 CW|PH
1668 S50R 25.11.2017 CW
1669 S51CK 15.05.2016 PH
1670 S51DX 15.05.2016 CW
1671 S51TA 25.11.2017 CW
1672 S51YI 25.11.2017 CW
1673 S52D 17.02.2018 PH
1674 S52NR 28.10.2017 PH
1675 S52OT 28.10.2017 PH
1676 S52W 24.12.2017 CW
1677 S52WW 16.08.2014 PH
1678 S52ZW 25.11.2017 CW
1679 S53A 08.07.2017 CW
1680 S53EO 28.10.2017 CW|PH
1681 S53M 28.10.2017 PH
1682 S56A 08.07.2017 CW
1683 S57AL 25.11.2017 CW|PH
1684 S57AW 25.11.2017 CW
1685 S57DX 24.12.2017 CW
1686 S57K 29.10.2017 PH
1687 S58M 26.11.2017 CW
1688 S58MU 28.05.2017 CW
1689 S59A 29.10.2017 PH
1690 S59AA 15.05.2016 CW
1691 S59ABC 25.11.2017 CW
1692 S79K 25.11.2017 CW
1693 S79Z 14.04.2017 CW
1694 S9YY 05.10.2017 CW
1695 SB7W 15.05.2016 PH
1696 SE2I 17.08.2014 CW
1697 SE2T 17.08.2014 CW
1698 SE4E 08.07.2017 CW
1699 SE5E 17.08.2014 CW
1700 SE5S 16.08.2014 PH
1701 SF3A 08.07.2017 CW
1702 SJ0X 28.10.2017 PH
1703 SJ2W 25.11.2017 CW
1704 SK3W 25.11.2017 CW|PH
1705 SK7K 16.08.2014 PH
1706 SK9HQ 08.07.2017 CW
1707 SM0S 08.07.2017 CW
1708 SM3C 16.08.2014 CW
1709 SM3OMO 08.07.2017 CW
1710 SM5BMB 16.08.2014 CW
1711 SM6DHU 08.07.2017 CW
1712 SM6FPC 24.12.2017 CW
1713 SM7CIL 17.08.2014 CW
1714 SM7DQV 16.08.2014 PH
1715 SM7RYR 16.08.2014 CW
1716 SN0HQ 08.07.2017 CW
1717 SN2K 08.07.2017 CW
1718 SN5F 24.12.2017 CW
1719 SN5N 15.05.2016 CW
1720 SN6O 25.11.2017 CW
1721 SN7O 25.11.2017 CW
1722 SN7Q 25.11.2017 CW
1723 SN8B 26.11.2017 CW|PH
1724 SN8N 25.11.2017 CW
1725 SO4B 29.10.2017 PH
1726 SO4R 25.11.2017 CW
1727 SO9Q 29.10.2016 PH
1728 SP1C 24.12.2017 CW
1729 SP1DPA 15.05.2016 CW
1730 SP1QXK 16.08.2014 PH
1731 SP2EWQ 20.01.2018 PH
1732 SP2FAP 24.12.2017 CW
1733 SP2KPD 08.07.2017 CW
1734 SP2LNW 08.07.2017 CW
1735 SP2MHD 15.05.2016 CW
1736 SP3A 24.12.2017 CW
1737 SP3DOF 16.08.2014 CW
1738 SP3J 16.08.2014 PH
1739 SP4AVG 16.08.2014 CW
1740 SP4DZT 28.05.2017 CW
1741 SP4W 15.05.2016 CW
1742 SP5BMU 17.08.2014 CW
1743 SP5C 16.08.2014 PH
1744 SP5CNA 16.08.2014 CW
1745 SP6GCU 17.08.2014 CW
1746 SP6NIC 17.08.2014 CW
1747 SP7VCA 08.07.2017 CW
1748 SP9DLY 25.11.2017 CW
1749 SP9JPA 08.07.2017 CW
1750 SP9W 25.11.2017 CW|PH
1751 SQ7B 17.08.2014 CW
1752 SQ7LQJ 16.08.2014 CW
1753 SQ9V 29.10.2017 PH
1754 SU9JG 25.11.2017 CW
1755 SV1DOJ 18.11.2017 CW
1756 SV2/LZ1ZJ 08.07.2017 CW
1757 SV2HJQ 28.10.2017 PH
1758 SV2YC 16.08.2014 PH
1759 SV5BYP 17.02.2018 PH
1760 SV5DKL 25.11.2017 CW|PH
1761 SV9RGI 29.10.2017 PH
1762 SW9AA 25.11.2017 CW
1763 SX0HQ 08.07.2017 CW
1764 SX2T 25.11.2017 CW
1765 SZ1A 26.11.2017 CW|PH
1766 SZ5RDS 29.10.2017 PH
1767 T6/IZ1CCB 28.07.2017 CW
1768 T6SM 22.01.2016 CW
1769 T77CX 28.10.2017 PH
1770 T88CJ 29.10.2017 PH
1771 T8ED 29.10.2017 PH
1772 T8TH 29.10.2016 PH
1773 TA1ED 29.10.2017 PH
1774 TA2MES 16.08.2014 CW
1775 TC0F 28.10.2017 PH
1776 TC10R 28.10.2017 PH
1777 TK0C 25.11.2017 CW
1778 TK9R 29.10.2017 PH
1779 TL0A 27.10.2016 CW
1780 TL8AO 14.11.2016 CW
1781 TM0HQ 08.07.2017 CW
1782 TM3R 29.10.2017 PH
1783 TM5T 25.11.2017 CW
1784 TM6M 29.10.2017 PH
1785 TN5E 02.06.2017 CW
1786 TN5R 15.03.2018 CW|PH
1787 TX5EG 05.08.2017 CW
1788 TY7C 15.03.2018 CW
1789 U1BD 15.05.2016 PH
1790 UA0AAA 20.01.2018 PH
1791 UA0AAS 17.08.2014 CW
1792 UA0AKY 20.01.2018 PH
1793 UA0C 14.01.2018 CW
1794 UA0CA 14.01.2018 CW
1795 UA0CDX 23.02.2018 PH
1796 UA0DBX 14.01.2018 CW
1797 UA0DX 14.01.2018 CW
1798 UA0J 09.06.2016 JT65
1799 UA0JF 16.04.2017 CW
1800 UA0KBG 17.08.2014 CW
1801 UA0LNA 16.08.2014 CW
1802 UA0LS 17.08.2014 CW
1803 UA0OD 16.08.2014 CW
1804 UA0OE 23.02.2018 PH
1805 UA0OK 17.08.2014 CW
1806 UA0QN 24.12.2017 CW|PH
1807 UA0S 16.04.2017 CW
1808 UA0SE 20.01.2018 PH
1809 UA0UAN 31.03.2018 CW
1810 UA0UV 20.01.2018 CW
1811 UA0W 23.02.2018 PH
1812 UA0WBR 05.06.2016 PH
1813 UA0WCV 20.01.2018 PH
1814 UA0WN 04.06.2016 PH
1815 UA0WY 04.06.2016 PH
1816 UA1A 24.04.2016 CW
1817 UA1AFT 24.12.2017 CW
1818 UA1AHZ 24.04.2016 CW
1819 UA1AJ 24.12.2017 CW
1820 UA1ANA 24.04.2016 PH
1821 UA1APX 03.06.2017 CW
1822 UA1AQA 07.01.2018 PH
1823 UA1ATD/1 16.08.2014 CW
1824 UA1AUW 24.12.2017 CW
1825 UA1CBM 25.11.2017 CW
1826 UA1CCO/P 17.08.2014 PH
1827 UA1CE 13.01.2018 CW
1828 UA1CEC 16.08.2014 CW
1829 UA1CEI 24.04.2016 PH
1830 UA1CUR 24.12.2017 CW
1831 UA1F 24.12.2017 CW
1832 UA1ODM 17.08.2014 CW
1833 UA1OJL 17.08.2014 CW
1834 UA1T/P 16.08.2014 CW
1835 UA1WA 16.08.2014 PH
1836 UA1WCF 10.02.2018 PH
1837 UA1WDG 17.08.2014 PH
1838 UA1ZGK 16.08.2014 PH
1839 UA2CZ 08.07.2017 CW
1840 UA2FAK 08.07.2017 CW
1841 UA2FL 24.04.2016 CW
1842 UA2FT/6 15.05.2016 CW
1843 UA3AAJ 16.08.2014 CW
1844 UA3ABF/3/P 16.08.2014 PH
1845 UA3AIU 15.05.2016 PH
1846 UA3ALE 10.02.2018 PH
1847 UA3AP 24.12.2017 CW
1848 UA3BAJ 24.12.2017 CW
1849 UA3BL 24.04.2016 PH
1850 UA3DJ 07.07.2017 PH
1851 UA3DJX 07.01.2018 PH
1852 UA3DSN 24.12.2017 CW
1853 UA3DSS 14.01.2018 CW|PH
1854 UA3EDQ 14.01.2018 CW
1855 UA3F 07.07.2017 PH
1856 UA3GBV 17.08.2014 PH
1857 UA3GDJ 17.02.2018 PH
1858 UA3GX 16.08.2014 CW
1859 UA3HK 13.01.2018 CW
1860 UA3KW 13.01.2018 PH
1861 UA3LDZ 17.08.2014 CW
1862 UA3LID 24.12.2017 CW
1863 UA3MIF 16.04.2017 CW
1864 UA3MIQ 29.03.2016 CW
1865 UA3NFI 14.01.2018 CW
1866 UA3OO 31.01.2016 PH
1867 UA3P 24.12.2017 CW
1868 UA3PAY 16.08.2014 PH
1869 UA3PHB 10.02.2018 PH
1870 UA3PI 07.01.2018 PH
1871 UA3QAM 24.12.2017 CW
1872 UA3QGT 24.12.2017 CW
1873 UA3QPA 14.01.2018 CW
1874 UA3QR 14.01.2018 CW
1875 UA3R 24.12.2017 CW
1876 UA3RE 16.08.2014 PH
1877 UA3RF 14.01.2018 CW
1878 UA3RN 14.01.2018 CW
1879 UA3SAQ 17.08.2014 PH
1880 UA3T 24.12.2017 CW
1881 UA3TJF 17.08.2014 PH
1882 UA3U 16.08.2014 CW
1883 UA3UBT 24.12.2017 CW
1884 UA3VFS 07.01.2018 PH
1885 UA3YFL 23.04.2017 CW
1886 UA3YHG 17.08.2014 PH
1887 UA4AAC 24.12.2017 CW
1888 UA4AGU 17.02.2018 PH
1889 UA4AQL 16.04.2017 CW
1890 UA4ATR 07.01.2018 PH
1891 UA4C 14.01.2018 CW|PH
1892 UA4CBJ 16.08.2014 CW
1893 UA4CCH 14.04.2018 PH
1894 UA4CNJ 16.04.2017 CW
1895 UA4CNJ/P 16.08.2014 CW
1896 UA4CTE 16.08.2014 CW|PH
1897 UA4EE 24.12.2017 CW
1898 UA4F 24.04.2016 CW
1899 UA4FDL 23.04.2017 CW
1900 UA4FER 14.01.2018 CW|PH
1901 UA4FUT 07.11.2017 PH
1902 UA4HGL 24.12.2017 CW
1903 UA4HTT 07.01.2018 PH
1904 UA4HTT/P 17.08.2014 CW|PH
1905 UA4HY 16.08.2014 PH
1906 UA4I 27.02.2016 PH
1907 UA4LS 24.12.2017 CW
1908 UA4M 14.01.2018 CW|PH
1909 UA4NAL 17.08.2014 CW
1910 UA4NBA 24.12.2017 CW
1911 UA4NBA/P 17.08.2014 CW
1912 UA4NC 17.08.2014 PH
1913 UA4NCI 14.01.2018 CW
1914 UA4NDX 16.08.2014 PH
1915 UA4PAN 13.01.2018 PH
1916 UA4PAQ 14.01.2018 CW
1917 UA4PDO 17.08.2014 CW
1918 UA4PLC 24.04.2016 PH
1919 UA4PN 07.01.2018 CW|PH
1920 UA4PPQ 17.02.2018 PH
1921 UA4PRU 24.04.2016 CW|PH
1922 UA4QK 08.07.2017 CW
1923 UA4S 14.01.2018 CW|PH
1924 UA4SJO 24.04.2016 PH
1925 UA4SU 24.12.2017 CW
1926 UA4UAR 16.04.2017 CW
1927 UA4W 24.12.2017 CW
1928 UA4WAU 24.12.2017 CW
1929 UA4WAV 16.04.2017 CW
1930 UA4WEF 16.08.2014 CW
1931 UA4Z 24.12.2017 CW
1932 UA5C 24.12.2017 CW
1933 UA5F 14.01.2018 CW
1934 UA5L 13.01.2018 PH
1935 UA5R 24.12.2017 CW
1936 UA6AA 16.04.2017 CW
1937 UA6AK 24.04.2016 CW
1938 UA6AKD 24.12.2017 CW
1939 UA6ARR 08.07.2017 CW
1940 UA6ART 07.01.2018 PH
1941 UA6AUA 24.04.2016 CW
1942 UA6BFE 24.12.2017 CW
1943 UA6BOG 10.02.2018 PH
1944 UA6CC 13.01.2018 CW|PH
1945 UA6EE 07.01.2018 PH
1946 UA6G 24.12.2017 CW
1947 UA6GF 24.12.2017 CW|PH
1948 UA6GO 24.12.2017 CW
1949 UA6GO/MM 07.07.2017 PH
1950 UA6HFI 14.01.2018 CW|PH
1951 UA6HLN 24.12.2017 CW|PH
1952 UA6KAC 07.01.2018 PH
1953 UA6LCJ 24.12.2017 CW
1954 UA6LCN 15.05.2016 CW
1955 UA6LCT 14.01.2018 CW
1956 UA6LFQ 24.12.2017 CW
1957 UA6LUF 16.08.2014 CW
1958 UA6PF/3 18.01.2016 CW
1959 UA6Y 14.01.2018 CW
1960 UA6YH 24.04.2016 CW
1961 UA6YX 03.02.2018 CW
1962 UA7G 14.01.2018 CW
1963 UA7K 14.01.2018 CW|PH
1964 UA7KA 24.12.2017 CW
1965 UA7R 14.01.2018 CW|PH
1966 UA7T 17.08.2014 PH
1967 UA8U 17.08.2014 PH
1968 UA9A 15.05.2016 CW|PH
1969 UA9AFS 15.05.2016 CW
1970 UA9AGX 17.08.2014 CW
1971 UA9AU 14.01.2018 CW|PH
1972 UA9AX 24.12.2017 CW
1973 UA9BA 17.08.2014 CW
1974 UA9CAH 10.02.2018 PH
1975 UA9CCC 20.01.2018 PH
1976 UA9CDC 24.12.2017 CW|PH
1977 UA9CHL/P 16.08.2014 CW
1978 UA9CR 20.01.2018 PH
1979 UA9CTT 13.01.2018 CW|PH
1980 UA9CU 13.01.2018 PH
1981 UA9CUA 16.08.2014 PH
1982 UA9D 13.01.2018 CW
1983 UA9FAR 17.08.2014 PH
1984 UA9FBI 10.02.2018 PH
1985 UA9FGJ 17.08.2014 CW
1986 UA9FKH 17.08.2014 CW|PH
1987 UA9FLK 07.01.2018 PH
1988 UA9HL 10.02.2018 PH
1989 UA9J 10.02.2018 PH
1990 UA9JF 20.01.2018 PH
1991 UA9JLL 24.12.2017 CW
1992 UA9JO/8 16.04.2017 CW
1993 UA9KB 20.01.2018 CW
1994 UA9LAO 13.01.2018 CW|PH
1995 UA9LDD 14.01.2018 CW
1996 UA9LIF 14.01.2018 CW
1997 UA9MA 20.01.2018 CW|PH
1998 UA9MPW 13.01.2018 CW
1999 UA9MW 16.04.2017 CW
2000 UA9NP 17.08.2014 CW|PH
2001 UA9OMT 17.08.2014 PH
2002 UA9ONJ 20.01.2018 PH
2003 UA9R 14.01.2018 CW|PH
2004 UA9SEC 24.12.2017 CW
2005 UA9SMU 24.12.2017 CW|PH
2006 UA9SSR 17.08.2014 PH
2007 UA9SUV/8 29.10.2017 PH
2008 UA9TF 29.10.2017 PH
2009 UA9UEV 23.02.2018 PH
2010 UA9UJF 04.06.2016 PH
2011 UA9UNG 20.01.2018 PH
2012 UA9URI 23.02.2018 PH
2013 UA9UWA 23.02.2018 PH
2014 UA9UX 20.01.2018 CW
2015 UA9W 20.01.2018 CW|PH
2016 UA9XCQ 15.05.2016 CW
2017 UA9XF 08.07.2017 CW
2018 UA9XL 28.10.2017 PH
2019 UA9XMC 15.05.2016 PH
2020 UA9YTN 23.02.2018 PH
2021 UB0A 24.12.2017 CW
2022 UB1AHY 24.12.2017 CW
2023 UB3A 14.01.2018 CW
2024 UB3DAO 17.08.2014 CW
2025 UB3PBP 07.07.2017 PH
2026 UB4CEK 10.11.2017 PH
2027 UB4HPQ 07.07.2017 PH
2028 UB6B 29.10.2017 PH
2029 UB7A 07.01.2018 PH
2030 UB7K 07.01.2018 CW|PH
2031 UB8SEA 07.07.2017 PH
2032 UC0A 20.01.2018 CW
2033 UC2K 14.01.2018 CW|PH
2034 UC5D 14.01.2018 CW
2035 UC5G 29.10.2017 PH
2036 UC7A 24.12.2017 CW
2037 UC9A 13.01.2018 CW|PH
2038 UD0W 26.10.2016 CW
2039 UD1A 24.04.2016 CW
2040 UD4F 25.11.2017 CW
2041 UD4FD 28.10.2017 CW|PH
2042 UD8A 14.01.2018 CW|PH
2043 UE18C 06.01.2018 CW
2044 UE18F 06.01.2018 PH
2045 UE18G 06.01.2018 PH
2046 UE18M 06.01.2018 CW|PH
2047 UE25FO 19.04.2017 CW|PH|PSK
2048 UE70Y 17.08.2014 CW
2049 UE99PS 23.05.2017 CW
2050 UF4M 14.01.2018 CW|PH
2051 UF5D 14.01.2018 CW
2052 UF8T 16.04.2017 CW
2053 UG4A 23.04.2017 CW
2054 UI0L 14.01.2018 CW
2055 UI2K 14.01.2018 CW|PH
2056 UI3A 23.04.2017 CW
2057 UI4I 13.01.2018 PH
2058 UI6A 07.01.2018 PH
2059 UI7C 24.12.2017 CW
2060 UI8J 13.01.2018 CW
2061 UK7AL 17.08.2014 CW
2062 UK8AR 17.08.2014 CW
2063 UK9AA 29.10.2016 PH
2064 UN0LM 06.01.2018 PH
2065 UN1HQ 08.07.2017 CW
2066 UN1Z 17.08.2014 CW
2067 UN2E 24.12.2017 CW
2068 UN2GDX 03.02.2018 CW
2069 UN3GX 24.12.2017 CW
2070 UN5GM 28.10.2017 PH
2071 UN6G 17.08.2014 CW
2072 UN7AB 27.02.2016 PH
2073 UN7BTC 17.08.2014 PH
2074 UN7CN 13.01.2018 CW
2075 UN7DA 17.02.2018 PH
2076 UN7DF 10.02.2018 PH
2077 UN7FBW 17.02.2018 PH
2078 UN7FJB 07.11.2017 PH
2079 UN7FW 24.12.2017 CW
2080 UN7GDV 29.10.2017 PH
2081 UN7ID 13.01.2018 CW
2082 UN7JMM 10.02.2018 PH
2083 UN7LAN 24.12.2017 CW
2084 UN7LDR 25.11.2017 CW
2085 UN7LV 13.01.2018 PH
2086 UN7LZ 16.08.2014 CW
2087 UN7MWU 15.05.2016 PH
2088 UN7PIN 07.07.2017 PH
2089 UN7QCC 17.08.2014 CW
2090 UN7RL 17.08.2014 PH
2091 UN7ZZ 13.01.2018 CW
2092 UN8FM 17.02.2018 CW|PH
2093 UN8PT 28.10.2017 CW|PH
2094 UN9GA 10.02.2018 PH
2095 UN9GD 14.01.2018 CW|PH
2096 UN9LW 07.01.2018 PH
2097 UP0L 13.01.2018 CW|PH
2098 UP1G 14.01.2018 CW
2099 UP25CWA 21.12.2016 CW|PH
2100 UP25G 15.12.2016 CW
2101 UP25I 19.12.2016 CW
2102 UP25KZ 15.12.2016 PH
2103 UP25L 21.12.2016 PH
2104 UP25P 15.12.2016 CW
2105 UP2L 25.11.2017 CW|PH
2106 UP44WFF 14.04.2017 CW
2107 UP4L 24.12.2017 CW
2108 UP56GC 06.04.2017 CW
2109 UP9L 13.01.2018 PH
2110 UR0HQ 08.07.2017 CW
2111 UR0MM 29.10.2017 PH
2112 UR2LX 07.07.2017 PH
2113 UR2VA 15.05.2016 CW
2114 UR3GU 28.10.2017 PH
2115 UR3IPG 07.11.2017 PH
2116 UR3QKJ 07.07.2017 PH
2117 UR4IZ 17.08.2014 CW
2118 UR4LIN 14.01.2018 CW
2119 UR4RWW 16.08.2014 CW
2120 UR5EPG 24.12.2017 CW|PH
2121 UR5FS 08.07.2017 CW
2122 UR5IHQ 24.04.2016 CW
2123 UR5LAM 25.11.2017 CW
2124 UR5LCV 10.02.2018 PH
2125 UR5MM 25.11.2017 CW
2126 UR5UGI 07.07.2017 PH
2127 UR5VR 08.07.2017 CW
2128 UR5WX 14.01.2018 CW
2129 UR6EA 17.08.2014 CW|PH
2130 UR6LAF 16.08.2014 CW
2131 UR7GO 24.12.2017 CW
2132 UR7IGL 07.07.2017 PH
2133 UR7MZ 24.12.2017 CW
2134 UR7QC 13.01.2018 CW
2135 UR7QM 28.05.2017 CW
2136 UR7TT 25.11.2017 CW
2137 UR7UD 15.05.2016 CW
2138 UR8IF 17.08.2014 CW
2139 UR8QR 29.10.2017 PH
2140 UR8RF 25.11.2017 CW
2141 US1I 28.10.2017 PH
2142 US1PM 28.05.2017 CW
2143 US1Q 25.11.2017 CW
2144 US1UD 07.07.2017 PH
2145 US3EW 13.01.2018 CW
2146 US4IPC 24.04.2016 CW
2147 US5EEK 24.12.2017 CW
2148 US5EFU 24.12.2017 CW
2149 US5UO 29.10.2017 PH
2150 US5VX 28.05.2017 CW
2151 US7IY 24.12.2017 CW
2152 US8ICM 24.12.2017 CW
2153 UT0CK 17.08.2014 CW
2154 UT0EL 16.08.2014 PH
2155 UT0LK 13.01.2018 PH
2156 UT0U 14.01.2018 CW
2157 UT1AA 25.11.2017 CW
2158 UT1IF 17.02.2018 PH
2159 UT1IM 23.04.2017 CW
2160 UT1QQ 24.12.2017 CW
2161 UT1UW 16.08.2014 PH
2162 UT1V 24.12.2017 CW
2163 UT2QQ 13.01.2018 CW
2164 UT3C 29.10.2017 PH
2165 UT3EK 24.12.2017 CW
2166 UT3EV 25.11.2017 CW
2167 UT3IZ 14.01.2018 CW
2168 UT3UZ 16.08.2014 CW|PH
2169 UT4EK 24.12.2017 CW
2170 UT4IS 17.02.2018 PH
2171 UT4LW 24.12.2017 CW
2172 UT4MWM 25.11.2017 CW|PH
2173 UT4U 24.12.2017 CW|PH
2174 UT4UFZ 16.08.2014 CW
2175 UT5ECZ 16.08.2014 CW
2176 UT5EL 24.12.2017 CW
2177 UT5IA 24.12.2017 CW
2178 UT5IZ 17.08.2014 CW
2179 UT5NC 08.07.2017 CW
2180 UT5ZC 08.07.2017 CW
2181 UT6EE 29.10.2017 PH
2182 UT7E 28.05.2017 CW|PH
2183 UT7IS 08.07.2017 CW
2184 UT7MR 14.01.2018 CW
2185 UT7QF 29.10.2017 PH
2186 UT8IA 25.11.2017 CW
2187 UU4JIM 16.08.2014 CW
2188 UV5EDW 10.02.2018 PH
2189 UV5IW 07.07.2017 PH
2190 UV5U 25.11.2017 CW
2191 UV7V 24.12.2017 CW|PH
2192 UW1GZ 25.11.2017 CW
2193 UW1M 24.12.2017 CW
2194 UW2Q 29.10.2017 PH
2195 UW6M 17.08.2014 CW|PH
2196 UW7RV 08.07.2017 CW
2197 UW7W 28.05.2017 CW
2198 UX0LL 07.01.2018 PH
2199 UX2IJ 24.12.2017 CW
2200 UX3IT 28.10.2017 PH
2201 UX4U 24.12.2017 CW
2202 UX6IB 16.08.2014 CW
2203 UX7IW 08.07.2017 CW
2204 UX7QD 14.01.2018 CW
2205 UX7U 28.05.2017 CW
2206 UY0ZG 28.05.2017 CW
2207 UY1HY 29.10.2017 PH
2208 UY2IS 17.02.2018 PH
2209 UY2UR 16.08.2014 CW
2210 UY2ZZ 16.08.2014 CW
2211 UY5AR 28.05.2017 CW
2212 UY5TE 08.07.2017 CW
2213 UY5ZI 15.05.2016 CW
2214 UY5ZZ 29.10.2017 PH
2215 UY7LM 24.12.2017 CW
2216 UZ2I 29.10.2017 PH
2217 UZ2M 25.11.2017 CW
2218 UZ3A 23.04.2017 CW
2219 V5/DK1CE 24.09.2016 CW
2220 V51YJ 15.05.2016 CW
2221 V55DX 20.04.2016 RTTY
2222 V6A 26.11.2017 CW
2223 V6Z 29.10.2016 PH
2224 V73NS 05.05.2017 CW
2225 VE5MX 31.03.2018 CW|PH
2226 VK2XZ 29.10.2017 PH
2227 VK4KW 29.10.2017 PH
2228 VK4NM 28.10.2017 PH
2229 VK5MAV/6 03.03.2016 CW
2230 VK6HZ 26.11.2017 CW
2231 VK6LW 26.11.2017 CW
2232 VK9CZ 06.11.2017 CW|PH
2233 VK9MA 06.11.2017 CW
2234 VK9NT 30.05.2016 CW
2235 VK9NZ 07.10.2016 CW
2236 VP6EU 22.02.2017 CW
2237 VP8SGI 02.02.2016 CW
2238 VP8STI 24.01.2016 CW
2239 VR2/KC0W 06.11.2017 CW
2240 VR20EH 26.11.2017 CW
2241 VR20ZQZ 28.10.2017 PH
2242 VR2CC 25.11.2017 CW|PH
2243 VR2CO 08.07.2017 CW
2244 VR2EH 29.10.2016 PH
2245 VU2CPL 29.10.2016 PH
2246 VU2GRM 24.12.2017 CW
2247 VU2IT 17.02.2018 PH
2248 VU2IVV 29.10.2017 PH
2249 VU2PAI 29.10.2016 PH
2250 VU2RCT 29.10.2017 PH
2251 VU2XE 29.10.2016 PH
2252 VU2YVK 28.10.2017 PH
2253 VU3NPI 29.10.2016 PH
2254 VU4G 03.03.2018 CW
2255 VU7KP 18.05.2017 PH
2256 VU7T 13.10.2017 CW
2257 VY1AAA 29.10.2017 PH
2258 W2YK 17.08.2014 CW
2259 W6AFA 29.10.2017 PH
2260 W6XB 29.10.2017 PH
2261 W7IL 29.10.2017 PH
2262 W7YED 29.10.2017 PH
2263 WA2CP 27.05.2017 CW
2264 WQ6X 27.05.2017 CW
2265 WW4R 27.05.2017 CW
2266 WX5S 29.10.2017 PH
2267 XO1X 27.05.2017 CW
2268 XR0YD 07.03.2018 CW
2269 XR6F 26.11.2017 CW
2270 XU7AJA 29.10.2017 PH
2271 XU7MDC 08.11.2016 CW|PH
2272 XV9NPS 29.10.2017 PH
2273 XW1IC 29.10.2016 PH
2274 XX9B 15.03.2018 CW
2275 XX9D 18.02.2017 CW
2276 XX9O 29.10.2016 PH
2277 XX9TGM 23.06.2016 CW
2278 XX9TXN 25.11.2016 CW
2279 XZ1A 21.11.2016 CW
2280 YB1AR 29.10.2017 PH
2281 YB5C 29.10.2017 PH
2282 YB72RI/8 05.08.2017 CW
2283 YB8RW 29.10.2016 PH
2284 YE1K 25.11.2017 CW|PH
2285 YL2AG 17.08.2014 CW
2286 YL2BJ 28.05.2017 CW
2287 YL2CI 28.10.2017 PH
2288 YL2CV 17.08.2014 CW
2289 YL2KO 25.11.2017 CW
2290 YL2NK 24.12.2017 CW
2291 YL3FT 25.11.2017 CW
2292 YL3GAZ 16.08.2014 PH
2293 YL4HQ 08.07.2017 CW
2294 YL5T 24.12.2017 CW
2295 YL5X 08.07.2017 CW
2296 YM7KA 29.10.2017 PH
2297 YO2DFA 25.11.2017 CW
2298 YO2IS 16.08.2014 CW
2299 YO2LEA 25.11.2017 CW
2300 YO3APJ 25.11.2017 CW
2301 YO3GNF 16.08.2014 CW
2302 YO3LP 25.11.2017 CW
2303 YO3VU 28.10.2017 PH
2304 YO4AAC 28.10.2017 CW|PH
2305 YO4BEX 28.05.2017 CW
2306 YO4NF 24.12.2017 CW
2307 YO4TL 16.08.2014 CW
2308 YO5CRQ 15.05.2016 CW
2309 YO6FGZ 16.08.2014 CW
2310 YO7SR 28.10.2017 PH
2311 YO8DOH 24.12.2017 CW
2312 YO8SS 17.08.2014 CW
2313 YO9AGI 17.08.2014 CW|PH
2314 YO9HP 25.11.2017 CW
2315 YP0C 16.08.2014 PH
2316 YP8T 24.12.2017 CW
2317 YQ6A 24.12.2017 CW|PH
2318 YR0HQ 08.07.2017 CW
2319 YR100R 13.01.2018 CW
2320 YR5N 25.11.2017 CW
2321 YR8D 28.10.2017 PH
2322 YR8E 25.11.2017 CW
2323 YT0A 28.10.2017 PH
2324 YT0HQ 08.07.2017 CW
2325 YT0Z 28.10.2017 PH
2326 YT1A 24.12.2017 CW|PH
2327 YT1HA 28.05.2017 CW
2328 YT1X 28.10.2017 PH
2329 YT2AAA 24.12.2017 CW
2330 YT2ISM 24.12.2017 CW
2331 YT4T 24.12.2017 CW
2332 YT4W 24.12.2017 CW|PH
2333 YT5A 25.11.2017 CW|PH
2334 YT7Z 15.05.2016 PH
2335 YT8A 16.08.2014 CW
2336 YT9A 25.11.2017 CW
2337 YT9W 25.11.2017 CW
2338 YU0T 16.08.2014 CW
2339 YU0TESLA 05.03.2016 CW
2340 YU1AHW 25.11.2017 CW
2341 YU1HFG 16.08.2014 CW
2342 YU1RA 24.12.2017 CW
2343 YU2A 26.11.2017 CW
2344 YU2U 16.08.2014 CW
2345 YU3EEA 29.10.2016 PH
2346 YU5R 29.10.2017 PH
2347 YU5T 24.12.2017 CW
2348 YU7AU 16.08.2014 CW
2349 YU7KW 24.12.2017 CW
2350 Z25DX 01.06.2017 CW
2351 Z31NA 25.11.2017 CW
2352 Z35F 25.11.2017 CW
2353 Z35M 24.12.2017 CW
2354 Z60A 01.02.2018 CW
2355 ZA1WW 25.11.2017 CW
2356 ZC4A 29.01.2018 CW
2357 ZL7G 08.11.2016 CW|PH
2358 ZM4G 29.10.2016 PH
2359 ZM4T 25.11.2017 CW|PH
2360 ZW5O 29.10.2017 PH
2361 ZW8T 29.10.2017 PH
2362 ZX5J 29.10.2017 PH

Back