UA4PCM

Pos RDA Stations Activation period Region

1 BA-20 17 30.09.2016 - 30.09.2016   Oktjabr`sky
2 BA-49 18 13.09.2017 - 13.09.2017   Dyurtyulinsky area / incl. Dyurtyuli/
3 BA-54 19 13.09.2017 - 13.09.2017   Ilishevsky area
4 BA-73 46 01.10.2016 - 01.10.2016   Tuymazinsky area / incl. Tuymazy /
5 BA-80 65 01.10.2016 - 01.10.2016   Sharansky area
6 CU-24 21 12.09.2014 - 12.09.2014   Shemurshinsky area
7 KI-14 40 29.11.2016 - 01.08.2017   Verkhoshizhemsky area
8 KI-18 24 29.11.2016 - 29.11.2016   Kiknursky area
9 KI-20 36 02.12.2016 - 02.12.2016   Kirovo-chepetsky area
10 KI-22 36 02.12.2016 - 02.12.2016   Kumensky area
11 KI-25 46 02.12.2016 - 02.12.2016   Malmyzhsky area / incl. Malmyzh/
12 KI-26 51 04.08.2017 - 04.08.2017   Murashinsky area / incl. Murashi/
13 KI-29 33 02.12.2016 - 02.12.2016   Nolinsky area / incl. Nolinsk/
14 KI-31 24 04.08.2017 - 04.08.2017   Oparinsky area
15 KI-32 25 29.11.2016 - 01.08.2017   Orichevsky area
16 KI-34 33 29.11.2016 - 01.08.2017   Pizhansky area
17 KI-35 63 04.08.2017 - 04.08.2017   Podosinovsky area
18 KI-39 24 29.11.2016 - 29.11.2016   Sovetsky area / incl. Sovetsk/
19 KI-40 38 02.12.2016 - 02.12.2016   Sunsky area
20 KI-43 39 02.12.2016 - 02.12.2016   Urzhumsky area / incl. Urzhum/
21 KI-46 51 04.08.2017 - 04.08.2017   Yuryansky area
22 KI-47 43 29.11.2016 - 01.08.2017   Yaransky area / incl. Yaransk/
23 MR-04 25 29.11.2016 - 01.08.2017   Volzhsky area
24 MR-06 21 29.11.2016 - 01.08.2017   Zvenigovsky area / incl. Zvenigovo/
25 MR-10 32 29.11.2016 - 01.08.2017   Medvedevsky area
26 MR-13 61 29.11.2016 - 01.08.2017   Orshansky area
27 SR-28 16 08.02.2017 - 08.02.2017   Elkhovsky area
28 TA-01 32 02.12.2016 - 06.12.2016   Aviastroitelny district of kazan
29 TA-02 1132 23.09.2014 - 16.08.2015   Vakhitovsky district of kazan
30 TA-23 40 13.09.2017 - 13.09.2017   Aktanyshsky area
31 TA-24 69 30.09.2016 - 08.02.2017   Alexeyevsky area
32 TA-25 23 08.02.2017 - 08.02.2017   Alkeevsky area
33 TA-26 43 30.09.2016 - 30.09.2016   Almetyevsk area / incl. Almetyevsk /
34 TA-27 37 12.09.2014 - 12.09.2014   Apastovsky area
35 TA-28 140 06.07.2014 - 02.12.2016   Arsky area
36 TA-30 30 30.09.2016 - 30.09.2016   Bavlinsky area / incl. Bavly /
37 TA-31 147 06.07.2014 - 02.12.2016   Baltasinsky area
38 TA-32 38 30.09.2016 - 30.09.2016   Bugul`minsky area / incl. Bugulma /
39 TA-34 42 12.09.2014 - 12.09.2014   Verkhneuslonsky area
40 TA-35 17 02.12.2016 - 02.12.2016   Vysokogorsky area
41 TA-36 67 12.09.2014 - 12.09.2014   Drozhzhanovsky area
42 TA-37 85 10.12.2016 - 22.05.2017   Elabuzhsky area / incl. Elabuga /
43 TA-39 388 21.05.2010 - 01.08.2017   Zelenodolsky area / incl. Zelenodolsk /
44 TA-40 50 12.09.2014 - 12.09.2014   Kaybitsky area
45 TA-41 32 09.09.2017 - 09.09.2017   Kamsko-ustinskiy area
46 TA-43 58 30.09.2016 - 08.02.2017   Laishevsky area
47 TA-45 45 10.12.2016 - 22.05.2017   Mamadyshsky area / incl. Mamadysh/
48 TA-46 71 10.12.2016 - 22.05.2017   Mendeleevsky area / incl. Mendeleevsk/
49 TA-47 39 13.09.2017 - 13.09.2017   Menzelinsky area / incl. Menzelinsk/
50 TA-50 50 30.09.2016 - 01.10.2016   Novosheshminsky area
51 TA-51 69 19.01.2013 - 19.01.2013   Nurlatsky area / incl. Nurlat /
52 TA-52 50 30.09.2016 - 22.05.2017   Pestrechinsky area
53 TA-53 72 30.09.2016 - 22.05.2017   Rybno-slobodsky area
54 TA-56 57 08.07.2014 - 08.07.2014   Spassky area / incl. Bolgar /
55 TA-57 129 07.07.2014 - 07.07.2014   Tetyushsky area / incl. Tetyushi/
56 TA-59 35 10.12.2016 - 22.05.2017   Tyulyachinsky area
57 TA-61 102 30.09.2016 - 30.09.2016   Chistopolsky area / incl. Chistopol /
58 TA-64 48 30.03.2017 - 30.03.2017   Avtozavodskoj district of naberezhnye chelny
59 TA-65 54 29.03.2017 - 29.03.2017   Komsomolsky district of naberezhnye chelny
60 TA-66 60 28.03.2017 - 30.03.2017   Centralny district of naberezhnye chelny
61 UD-01 79 24.05.2017 - 26.08.2017   Industrialny district of izhevsk
62 UD-03 21 30.03.2017 - 30.03.2017   Oktyabrsky district of izhevsk
63 UD-04 44 24.05.2017 - 24.05.2017   Pervomajsky district of izhevsk
64 UD-05 36 24.05.2017 - 24.05.2017   Ustinovsky district of izhevsk
65 UD-07 25 07.12.2016 - 07.12.2016   Glazov
66 UD-09 35 23.08.2017 - 23.08.2017   Sarapul
67 UD-10 67 10.12.2016 - 22.05.2017   Alnashsky area
68 UD-11 15 07.12.2016 - 07.12.2016   Balezinsky area
69 UD-13 64 08.12.2016 - 08.12.2016   Votkinsky area
70 UD-14 25 07.12.2016 - 07.12.2016   Glazovsky area
71 UD-17 104 10.12.2016 - 01.04.2017   Zavyalovsky area
72 UD-18 34 07.12.2016 - 07.12.2016   Igrinsky area
73 UD-24 75 10.12.2016 - 22.05.2017   Malopurginsky area
74 UD-25 61 10.12.2016 - 22.05.2017   Mozhginsky area
75 UD-29 55 01.04.2017 - 01.04.2017   Uvinsky area
76 UD-30 64 08.12.2016 - 08.12.2016   Sharkansky area
77 UD-32 49 07.12.2016 - 07.12.2016   Yakshur-bodinskiy area
78 UL-14 2 08.02.2017 - 08.02.2017   Melekessky area
79 UL-25 35 07.09.2017 - 09.09.2017   Ulyanovsky area

Back