UA0WW

Pos RDA Stations Activation period Region

1 HA-01 205 10.09.2016 - 03.02.2018   Abakan
2 HA-02 22171 26.03.1985 - 17.09.2018   Sayanogorsk
3 HA-03 116 19.07.2009 - 02.10.2016   Chernogorsk
4 HA-04 315 15.05.2009 - 06.09.2017   Altaisky area
5 HA-05 595 27.08.2010 - 15.09.2017   Askizsky area
6 HA-06 602 16.08.2016 - 25.11.2018   Biysky area
7 HA-07 354 09.10.2005 - 13.10.2017   Bogradsky area
8 HA-08 291 03.07.2015 - 01.10.2016   Ordzhonikidzevsky area
9 HA-09 727 27.08.2010 - 15.09.2017   Tashtypsky area
10 HA-10 200 19.07.2009 - 03.09.2017   Ust-abakanskiy area
11 HA-11 185 18.09.2004 - 18.09.2004   Shirinsky area
12 HA-12 588 26.08.2010 - 15.09.2017   Abaza
13 HA-13 811 19.09.2009 - 19.09.2009   Sorsk
14 KE-41 132 01.10.2016 - 01.10.2016   Tisulsky area
15 KK-01 182 25.09.2010 - 05.01.2019   Zheleznodorozhny district of krasnoyarsk
16 KK-02 135 16.09.2016 - 12.10.2017   Kirovsky district of krasnoyarsk
17 KK-03 325 17.09.2016 - 12.10.2017   Leninsky district of krasnoyarsk
18 KK-04 351 14.09.2016 - 10.10.2017   Oktyabrsky district of krasnoyarsk
19 KK-05 105 14.09.2016 - 14.09.2016   Sverdlovsky district of krasnoyarsk
20 KK-06 103 16.09.2016 - 16.09.2016   Sovetsky district of krasnoyarsk
21 KK-07 319 14.09.2016 - 12.10.2017   Centralny district of krasnoyarsk
22 KK-08 115 15.09.2012 - 30.09.2016   Achinsk
23 KK-09 133 18.09.2010 - 18.09.2010   Bogotol
24 KK-10 184 25.09.2016 - 25.09.2016   Borodino
25 KK-11 148 20.08.2016 - 18.09.2016   Divnogorsk
26 KK-12 175 27.09.2016 - 27.09.2016   Yeniseisk
27 KK-15 157 24.09.2016 - 25.09.2016   Kansk
28 KK-16 136 27.09.2016 - 27.09.2016   Lesosibirsk
29 KK-17 145 02.10.2016 - 02.10.2016   Minusinsk
30 KK-18 107 12.09.2016 - 12.09.2016   Nazarovo
31 KK-19 188 26.09.2016 - 26.09.2016   Sosnovoborsk
32 KK-20 125 01.10.2016 - 01.10.2016   Sharypovo
33 KK-21 155 01.09.2017 - 01.09.2017   Zato zheleznogorsk
34 KK-23 222 23.09.2016 - 25.09.2016   Abansky area
35 KK-24 173 06.05.2006 - 30.09.2016   Achinsky area
36 KK-25 310 07.10.2005 - 03.09.2017   Balakhtinsky area
37 KK-26 174 18.09.2016 - 26.09.2016   Berezovsky area
38 KK-27 268 25.09.2010 - 25.09.2010   Birilyussky area
39 KK-28 125 30.09.2016 - 30.09.2016   Bogotolsky area
40 KK-30 190 27.09.2016 - 28.09.2016   Bolshemurtinsky area
41 KK-31 403 25.09.2010 - 31.08.2017   Bolsheuluysky area
42 KK-32 255 23.09.2016 - 23.09.2016   Dzerzhinsky area
43 KK-33 659 18.09.2016 - 06.01.2019   Emelyanovsky area
44 KK-34 102 27.09.2016 - 27.09.2016   Yeniseisky area
45 KK-35 422 04.09.2016 - 21.09.2017   Yermakovsky area
46 KK-36 173 02.07.2005 - 07.09.2017   Idrinsky area
47 KK-37 215 23.09.2016 - 25.09.2016   Ilansky area / incl. Ilanskiy/
48 KK-38 201 25.09.2016 - 26.09.2016   Irbeysky area
49 KK-39 158 27.09.2016 - 28.09.2016   Kazachinsky area
50 KK-40 177 24.09.2016 - 25.09.2016   Kansky area
51 KK-41 159 29.10.2005 - 22.07.2018   Karatuzsky area
52 KK-43 248 25.09.2010 - 30.09.2016   Kozulsky area
53 KK-44 282 15.07.2005 - 07.09.2017   Krasnoturansky area
54 KK-45 121 29.10.2005 - 22.07.2018   Kuraginsky area / incl. Artemivsk /
55 KK-46 157 22.09.2016 - 26.09.2016   Mansky area
56 KK-47 319 19.06.2005 - 26.09.2018   Minusinsk area
57 KK-49 157 17.09.2010 - 17.09.2010   Nazarovsky area
58 KK-50 175 24.09.2016 - 24.09.2016   Nizhneingashsky area
59 KK-51 553 07.10.2005 - 03.09.2017   Novoselovsky area
60 KK-52 159 22.09.2016 - 22.09.2016   Partizansky area
61 KK-53 144 28.09.2016 - 28.09.2016   Pirovsky area
62 KK-54 182 25.09.2016 - 26.09.2016   Rybinsky area / incl. Zaozyorny /
63 KK-55 145 22.09.2016 - 22.09.2016   Sayansky area
64 KK-57 129 27.09.2016 - 28.09.2016   Sukhobuzimsky area
65 KK-58 213 23.09.2016 - 23.09.2016   Taseevsky area
66 KK-60 360 18.09.2010 - 18.09.2010   Tyukhtetsky area
67 KK-61 387 09.10.2005 - 01.10.2016   Uzhursky area / incl. Uzhur/
68 KK-62 141 26.09.2016 - 26.09.2016   Uyarsky area / incl. Uyar/
69 KK-63 125 01.10.2016 - 01.10.2016   Sharypovsky area
70 KK-64 635 05.09.2010 - 02.09.2018   Shushensky area
71 KK-68 147 01.10.2016 - 01.10.2016   Zato solnechny
72 KK-69 279 30.09.2016 - 30.09.2016   Kedrovy
73 TU-01 149 15.10.2010 - 20.09.2017   Kyzyl
74 TU-02 272 10.06.2006 - 16.09.2017   Ak-dovurak
75 TU-03 399 02.09.2016 - 16.09.2017   Bay-tayginskiy kozhuun
76 TU-04 454 10.06.2006 - 16.09.2017   Barun-hemchiksky kozhuun
77 TU-05 431 10.06.2006 - 18.09.2017   Dzun-hemchiksky kozhuun / incl. Chadan/
78 TU-06 211 03.09.2016 - 20.09.2017   Kaa-hemsky kozhuun
79 TU-07 282 02.09.2016 - 20.09.2017   Kyzylsky kozhuun
80 TU-09 559 10.06.2006 - 17.09.2017   Ovyursky kozhuun
81 TU-10 531 16.10.2010 - 20.09.2017   Piy-hemskiy kozhuun / incl. Turan /
82 TU-11 478 21.05.2006 - 17.09.2017   Sut-holskiy kozhuun
83 TU-12 296 03.09.2016 - 20.09.2017   Tandinsky kozhuun
84 TU-13 425 20.05.2006 - 19.09.2017   Tes-hemsky kozhuun
85 TU-15 291 02.09.2016 - 18.09.2017   Ulug-hemsky kozhuun / incl. Shagonar/
86 TU-16 371 11.06.2006 - 18.09.2017   Chaa-holsky kozhuun
87 TU-17 343 02.09.2016 - 20.09.2017   Chedi-holsky kozhuun
88 TU-18 209 19.09.2017 - 19.09.2017   Erzinsky kozhuun

Back